Kategorier

Råd til grundlæggere

Bygger du dit pre-seed pitch-deck? Her kan du se, hvad det indeholder

Pre-seed-grundlæggere skal vise en konkurrencefordel. Vi gennemgår videnskaben bag opbygningen af et succesfuldt pre-seed pitch-deck og de afgørende afsnit, der indgår i det.

Bygger du dit pre-seed pitch-deck? Her kan du se, hvad det indeholder

I takt med at pre-seed-runderne bliver mere sofistikerede, bruger investorerne mere tid på at gennemgå pitch-decks end tidligere. Hvis det skal lykkes at indsamle penge, betyder det, at pre-seed-grundlæggere skal kunne modstå en mere grundig undersøgelse og vise, at deres produkt er klart til at blive lanceret på et tidligere tidspunkt, og at de skal positionere deres virksomheder med en konkurrencefordel.

I denne blog forklarer vi, hvordan et succesfuldt pre-seed pitch-deck ser ud, hvor lang tid venturekapitalfonde bruger på hvert afsnit, og hvilke afgørende afsnit pre-seed-grundlæggere skal have med. Download vores gratis pitch-deck-skabelon for at komme i gang med din egen i dag.

Hvad er formålet med et pre-seed pitch-deck?

Formålet med et pre-seed pitch-deck er enkelt: at overbevise potentielle investorer om at mødes med dig. Det er et af de vigtigste værktøjer, som grundlæggere bruger til at overbevise investorer om deres virksomheds værdi, og det giver dem mulighed for at strukturere deres virksomhedsfortælling på en måde, der har større sandsynlighed for at fange venturekapitalfondes opmærksomhed.

"Hvis det ikke var for DocSend, ville vi ikke have været i stand til at gennemføre vores pre-seed-indsamling på så kort tid. Ved at bruge specifikke links til at spore dokumentanalyse kunne vi fokusere vores energi på at vende tilbage til de rigtige investorer, som reelt var interesserede." – Alex Simon, grundlægger af Elude

Hvor meget tid bruger investorerne på pre-seed-decks?

Vores undersøgelser viser, at venturekapitalister i gennemsnit bruger fire minutter og 10 sekunder på at evaluere pre-seed pitch-decks. Fire minutter virker måske ikke som lang tid, men det er det, når man tænker på, hvor travle investorer er i dag, og hvor mange decks der sendes til dem.

 

opsummering af pre-seed-deck baseret på DocSend-data

 

Det er ganske enkelt ikke muligt for venturekapitalisterne at mødes med alle de grundlæggere, der henvender sig til dem. Pitch-decket hjælper investorerne med at fokusere på de virksomheder, de er mest interesserede i, og hurtigt at afvise dem, der ikke kommer med i opløbet. Derfor er det afgørende ikke kun at skabe et overbevisende pitch-deck, men også at udvikle en omfattende investorstrategi for din pre-seed-fundraising.

Hvordan ser et vellykket pre-seed pitch-deck ud?

Selvom ikke to pitch-decks er helt ens, oplever vi, at alle vellykkede pitch-decks er organiseret i klart definerede afsnit, der fortæller deres historie på en overbevisende måde. Pre-seed-grundlæggere er afhængige af denne klare formatering, indhold og sliderækkefølge for at kunne fortælle deres historie, mødes med investorer og lykkes med at indsamle finansiering.

Hvad er de forskellige afsnit i et pre-seed pitch-deck?

rækkefølge af slides i pre-seed pitch-deck baseret på DocSend-data

Vi har fundet ud af, at den bedste måde at fange venturekapitalisters opmærksomhed på er ved at udarbejde et pitch-deck på 18 sider med følgende afsnit (og i den skitserede rækkefølge!).

Nedenfor opdeler vi hvert af disse afsnit, definerer deres formål og giver et bud på, hvad du skal gøre og ikke gøre for at skabe budskaber, der fanger potentielle investorer.

Afsnit 1: Virksomhedens formål

Som den første del af dit pitch-deck skal slidet om virksomhedens formål indeholde en klar og mindeværdig forklaring på virksomhedens mål i én sætning.

Undgå komplicerede, storslåede visioner. Klarhed er nøglen her: Hvis du koger dit formål ned til en enkelt sætning, kan du hjælpe investorerne i begyndelsen, så de fortsætter med at læse dit deck.

Overvej forskellige muligheder, og gennemgå dem med andre personer for at sikre dig, at din formålserklæring ikke kun er overbevisende, men også giver mening. Husk: Det kan være mere kunst end videnskab at definere din visionserklæring klart og tydeligt.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen: 
  • Gennemsnitlig længde: 1,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 33 sekunder

Afsnit 2: Problem

I lighed med din formålsbeskrivelse skal det andet afsnit i bred forstand definere det specifikke problem, som din virksomhed løser.

Undgå langhårede problemformuleringer. Forklar problemet på det bredeste niveau, og brug enkle, letforståelige ord, så det er nemt for alle at følge med.

Overvej, om en venturekapitalfond i et andet område vil forstå, hvad du forsøger at løse og hvorfor? Kan en ikke-teknisk person forstå det? Dine bedsteforældre? Dit problem (og din løsning!) skal være overbevisende og relaterbar for mange forskellige interessenter.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,15 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 39 sekunder

Afsnit 3: Løsning

Umiddelbart efter din problemformulering fremhæver løsningsafsnittet, hvordan din virksomhed løser det definerede problem på en unik måde.

Undgå tekniske produktoplysninger. Tre slides er for tidligt til at gå i detaljer med dit produkt. Fokuser i stedet på, hvad der gør din strategiske tilgang kreativ og anderledes end alle andres.

Overvej tilpasningen mellem dine problem- og løsningsslides. Forsøg at holde begge dele på samme niveau af bredde og dybde, samtidig med at du skitserer en klar og forståelig løsning.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 27 sekunder

Afsnit 4: Hvorfor nu?

Et valgfrit afsnit, "Hvorfor nu?"-slidet, fortæller om de aktuelle markedsforhold, der gør din virksomhed mulig eller giver din løsning en mulighed. Almindelige eksempler her kan være ting som covid, klimaforandringer eller social retfærdighed.

Undgå at føje dette afsnit til dit pre-seed-deck, hvis din løsning, dit produkt eller din virksomhed ikke har nogen specifik aktuel tidsfaktor.

Overvej, hvor presserende dit problem og dets løsning er. Selvom dette afsnit ikke bruges af alle grundlæggere i seed-fasen, kan det være særligt nyttigt, hvis du kan påpege, hvor alvorligt et presserende problem er.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 38 sekunder

Afsnit 5: Produkt

Produktafsnittet kommer tidligere i pre-seed pitch-decks end i decks i senere faser og fremhæver produktfunktioner, der viser, hvorfor din virksomhed kan løse problemstillingen.

Undgå at tage let på dette afsnit – også selv om dit produkt ikke er GA. Dette afsnit er et af de mest nøje undersøgte afsnit i et pre-seed-deck, og investorerne har brug for at forstå, hvordan din produktoplevelse vil se ud.

Overvej at gå så dybt ind i dit produktberedskab som muligt. Medtag forskellige eksempler såsom wireframes, skærmbilleder, indlejrede videoer, figma-udkast eller gif'er med produktfunktioner. Du kan også tilføje kontekstuelle overskrifter eller korte funktionsforklaringer for at gøre dit produkt let at forstå.

 • Mål for afsnittets længde: 3-4 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 3,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 77 sekunder

Afsnit 6: Markedsstørrelse

Afsnittet om markedsstørrelse er kortere end dit produktafsnit. Den definerer klart din målkundeprofil med en omfattende analyse af de nuværende markedsforhold og det fremtidige vækstpotentiale (TAM, SAM, SOM).

Undgå at undervurdere den sande størrelse af dit marked (og din idé!). Her skal du vise investorerne, at dit problem og det marked, der kan adresseres, er stort nok til at retfærdiggøre en hel virksomhed og ikke blot en idé eller et sæt funktioner.

Overvej, hvordan afsnittet om markedsstørrelse hænger sammen med afsnittene om formål, problem og løsning. De fire områder skal være sammenvævede for at fange dine investorer og skabe en sammenhængende fortælling gennem hele decket.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,7 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 39 sekunder

Afsnit 7: Team

I afsnittet om teamet præsenteres de personer, der udgør dit stiftende team, og deres baggrunde. I pre-seed-fasen investerer venturekapitalister især i enkeltpersoner lige så meget som i de store idéer.

Undgå at tilføje mere kontekst end nødvendigt. Dette afsnit vil naturligt nok være et af dem med flest ord i dit deck, så giv kun ekstra oplysninger, hvis det er berettiget.

Overvej, hvordan du bedst præsenterer dine stiftende medlemmers kompetencer ved hjælp af billeder, biografier og deres relevante erhvervserfaring. Forbind altid dine teambiografier med din virksomhed, dens vision og det problem, du løser.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 46 sekunder

Afsnit 8: Forretningsmodel

Afsnittet om forretningsmodellen bør indeholde en klar plan for indtjening og en strategi for markedsføring.

Undgå at forankre hele din forretning på blot en cool idé – vores seneste undersøgelser viser, at det er dette afsnit, investorerne kigger længst på. Udarbejd en plan for, hvordan du kan tjene penge på din idé, og hvordan den vil udvikle sig over tid.

Overvej din forretningsmodel, længe før du opbygger dit pre-seed-deck. Derefter skal du kortlægge dine planer for indtjening og produkt-markedstilpasning i takt med, at du opbygger dit produkt. Giv investorerne en klar fornemmelse af, hvordan din virksomhed vil tjene penge, og forklar din forretningsmodel i letforståelige vendinger.

 • Mål for afsnittets længde: 2-3 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,8 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 83 sekunder

Afsnit 9: Trækkraft

Dette afsnit bør indeholde oplysninger om bemærkelsesværdig trækkraft baseret på produktets stadie. Trækkraft kan omfatte nuværende kunder, citater og vidnesbyrd.

Undgå at springe dette afsnit over, fordi du ikke mener, at du har nok at vise. Investorer vil gerne se alle tidlige indikatorer på, at du er ved at udvikle det rigtige produkt. De vil tage hensyn til den fase, du befinder dig i, men du skal vise dem, at din idé har ben at gå på.

Overvej forskellige måder at vise din markedstrækkraft på. I pre-seed-fasen kan dette omfatte hensigtserklæringer, vidnesbyrd, kundepipeline og betafeedback.

 • Mål for afsnittets længde: 1-4 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 37 sekunder

Afsnit 10: Finansielle oplysninger

Et andet valgfrit afsnit for pre-seed-decks er afsnittet om finansielle oplysninger, der beskriver din virksomheds strategiske udgiftshistorik eller forbrugshistorik.

Undgå dette afsnit, hvis du kan tage fat på din udgiftshistorik eller dine forventninger i afsnittet om indsamling af midler.

Overvej at føje dette afsnit til dit seed-deck, hvis du kan vise, hvordan dine strategiske udgifter giver et godt afkast over tid. Selvom dette afsnit også er valgfrit i seed-fasen, vil investorerne sandsynligvis se positivt på din finansielle historik, hvis der er en sådan at vise.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,4 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 40 sekunder

Afsnit 11: Konkurrence

I dette afsnit skal du forklare, hvor unikt dit produkt er i forhold til konkurrenter af samme størrelse.

Undgå at sigte mod de store kanoner (dvs. dem, der svarer til f.eks. Uber og Facebook) på dit område. I stedet skal du skille dig ud ved at vise venturekapitalisterne, at du ved, hvem dine sande konkurrenter er.

Overvej, hvilke virksomheder og produkter der konkurrerer tæt med dine, og vær særligt opmærksom på virksomheder på samme stadie eller virksomheder, der for nylig har indsamlet penge. Vis derefter venturekapitalisterne, hvordan dit produkt løser problemet på en måde, som deres produkt ikke kan løse det.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 55 sekunder

Afsnit 12: Indsamling af midler

I de tidlige runder er anmodningen om midler det sidste afsnit i dit deck. Den beskriver, hvor meget du planlægger at indsamle, samt dine overordnede planer for anvendelsen af kapital.

Undgå kompleksitet. Fortæl investorerne præcist, hvor meget du beder om, og vær klar til at forsvare, hvordan du har tænkt dig at bruge pengene.

Overvej, hvilke kategorier du planlægger at bruge penge på, f.eks. ansættelse og forskning og udvikling. Tænk på dit afsnit om anmodning om midler som det næste kapitel i din virksomhed, som potentielle investorer vil hjælpe dig med at skrive.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,2 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 40 sekunder

Skær igennem støjen fra branchen med et velbygget pitch-deck

Hvis du indrammer hvert af disse afsnit bevidst og sammenhængende, kan du vise potentielle investorer, hvor meget tid, engagement og forskning du har lagt i at opbygge din virksomhed. Pre-seed-fundraising vil kun blive mere sofistikeret og konkurrencedygtig i løbet af de næste par år, og et klart struktureret pitch-deck vil hjælpe dig med at overbevise venturekapitalisterne om, at din idé har potentiale til at blive den næste store ting.

Overlad ikke en vellykket pre-seed-fundraising til tilfældighederne. Tjek vores dybdegående vejledningd om at skabe et pitch-deck, der får dig finansieret, og vores færdiglavede pitchdeck-skabelon , som du kan begynde at bruge med det samme.