Kategorier

Ressourcer til nystartede virksomheder

Luk aftalen på 12 slides: Hvad venturekapitalfonde virkelig vil se i dit seed deck

I denne blog gennemgår vi videnskaben bag opbygningen af et succesfuldt pre-seed pitch-deck og de afgørende afsnit, der indgår i det.

Hvis du er en seed-grundlægger, der gerne vil gøre potentielle investorer begejstrede for dit produkt, er din investorpræsentation lige sagen. En enkel, velgennemtænkt præsentation hjælper dig ikke bare med at fange venturekapitalisternes opmærksomhed hurtigt. Den vil også kunne overbevise dem om, at din virksomhed er på vej mod at blive den næste store succeshistorie.

I denne blog forklarer vi, hvordan en vellykket seed- investorpræsentation ser ud, hvor lang tid venturekapitalisterne bruger på hvert afsnit, og hvilke specifikke oplysninger investorer ønsker at se i den.

Hvad er formålet med en pre-seed-investorpræsentation?

Grundlæggere bruger seed-præsentationer til at oplyse potentielle investorer om deres produkt og gøre dem begejstrede for dets markedspotentiale. I sidste ende er det et værktøj til at rejse kapital. Strukturelt set organiserer seed-grundlæggere deres præsentationer på en måde, der fortæller en overbevisende historie, som venturekapitalister hurtigt kan forstå.

Hvor meget tid bruger investorer på at gennemgå pre-seed-præsentationer?

Vi har erfaret, at venturekapitalister i gennemsnit bruger 3 minutter og 20 sekunder på at evaluere pre-seed-investorpræsentationer. Da der er mindre end 4 minutter til at gøre dem interesserede, betyder det, at seed-grundlæggere skal fange deres opmærksomhed helt i starten af præsentationen for at få dem til at fortsætte hele vejen igennem.

finansieringsdata for nystartet virksomhed i seed-investorpræsentation

Hvordan ser en vellykket pre-seed-investorpræsentation ud?

Selvom alle effektive investorpræsentationer er unikke på deres egen måde, følger de alle en ensartet struktur, der er designet til hurtigt at fange venturekapitalisternes opmærksomhed. Når grundlæggere følger disse klare retningslinjer for formatering, indhold og rækkefølgen af slides, kan de fortælle en overbevisende historie, der fanger venturekapitalisternes interesse og hjælper dem med at rejse penge.

Hvilke afsnit skal man have med i en seed-investorpræsentation?

Vi har erfaret, at en præsentation på 19-20 sider, som indeholder følgende afsnit, er den bedste måde at fange travle investorers opmærksomhed på:

rækkefølge af slides i investorpræsentation
Husk, at rækkefølgen af dine slides er vigtig. De fleste af de seed-præsentationer, som vi ser, har en tendens til at følge en fælles struktur. Men grundlæggere, som starter deres præsentationer med de første fire afsnit ovenfor, har en større chance for at få finansiering end dem, der vælger andre tilgange.

Nedenfor går vi i dybden med hvert af disse afsnit, forklarer deres formål og fortæller, hvad du bør og ikke bør gøre for at få de essentielle detaljer med, som venturekapitalisterne ønsker at se.

Afsnit 1: Virksomhedens formål

Dette er den første slide i din seed-præsentation, og den skal tydeligt ridse din virksomheds formål op i én enkelt sætning.

Du skal: Fremlægge præsentationen for andre mennesker. Hvilke ord fanger deres interesse mest? Og lige så vigtigt: Giver præsentationen mening? Din formålsbeskrivelse skal ikke kun være tillokkende, men også ligetil. Hvis den ikke er det, så gå tilbage til tegnebrættet, indtil den er helt perfekt.

Du skal ikke: Overkomplicere tingene. Travle venturekapitalister har hverken tid eller lyst til at afkode komplicerede eller uklare visioner. Beskriv din virksomheds formål på en enkel, kortfattet og mindeværdig måde.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 26 sekunder

Afsnit 2: Problem

Afsnittet med din problemformulering følger lige efter din virksomheds formål. Denne slide beskriver overordnet problemet, som din virksomhed vil løse.

Du skal: Sørge for, at det er relevant for folk i og uden for din branche. En tommelfingerregel: Hvis vennerne eller familien ikke kan forstå det problem, du løser, er der gode chancer for, at en investor heller ikke kan.

Du skal ikke: Overkomplicere tingene (igen!). Definer problemet bredt med enkle, letforståelige ord, som alle kan følge. Hvis en investor ikke kan forstå problemet, vil de heller ikke kunne se værdien i at investere i din løsning.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,15 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 34 sekunder

Afsnit 3: Løsning

Tænk på løsningsafsnittet som en slide, der ledsager problemformuleringen. Beskriv klart og overordnet, hvordan du vil løse problemet, du definerede tidligere.

Du skal: Fortælle, hvorfor din løsning ikke er som de andre på markedet. Forklar, hvorfor din strategi er både kreativ og bedre til at løse problemet. Investorer vil vide, hvordan dit produkt eller din tjeneste adskiller sig fra alle de andres.

Du skal ikke: Dykke ned i tekniske detaljer her – du kommer til at gå mere i dybden med dit produkt senere. Her skal du holde dig til problemet med en klar, letforståelig løsning.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 34 sekunder

Afsnit 4: Markedsstørrelse

Det fjerde afsnit i en seed-præsentation er slides om markedsstørrelsen, hvor du definerer din kundemålgruppe med en omfattende markedsanalyse.

Du skal: Gøre dette afsnit robust ved at dele markedsanalysedata. Venturekapitalister tænker både kortsigtet og langsigtet. Vis dem, hvor de kan få et afkast af deres investering inden for de første par år, og giv dem en fornemmelse af deres muligheder på lang sigt.

Du skal ikke: Glemme at knytte dette afsnit sammen med dine tre første afsnit. Afsnittene om formålet, problemet, løsningen og markedsstørrelsen skal fortælle en sammenhængende, overbevisende historie, der lokker investorerne til at læse videre.

 • Mål for afsnittets længde: 1-3 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,7 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 29 sekunder

Afsnit 5: Hvorfor nu?

Dette er en valgfri slide til både pre-seed- og seed-fasen. Her får du mulighed for at fremhæve, hvor presserende problemet og din løsning er for markedet.

Du skal: Overveje, hvilke markedsforhold, om nogen, der gør din virksomhed til en realitet. Er problemet eller din løsning unikke på nogen måde? Nogle typiske eksempler omfatter ting som social retfærdighed, covid-19 og klimaforandringer.

Du skal ikke: Få stress over at inkludere denne slide, hvis dit problem hænger sammen med nogen aktuel situation. Dette afsnit kan give nyttig indsigt i presserende markedsforhold, men det bruges ikke af alle seed-grundlæggere (eller det er slet ikke nødvendigt for dem).

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 23 sekunder

Afsnit 6: Produkt

Produktafsnittet fremhæver de unikke funktioner, du har skabt til at løse virksomhedsproblemet.

Du skal: Dykke ned i produktparatheden her. På tre til fem slides skal du forklare dine vigtigste produktfunktioner ved hjælp af wireframes, skærmbilleder, indlejrede videoklip og/eller Figma-udkast.

Du skal ikke: Understrege, hvor vigtigt dette afsnit er for potentielle investorer. Produktafsnittet vil være et af de mest nøje granskede afsnit i din præsentation, og du skal bruge det til at vise venturekapitalisterne præcis, hvordan din produktoplevelse vil se ud.

 • Mål for afsnittets længde: 3-5 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 3,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 59 sekunder

Afsnit 7: Konkurrenterne

Afsnittet om konkurrenterne skal give et tydeligt overblik over, hvem du konkurrerer imod på området, og hvorfor dit produkt er anderledes end de andres.

Du skal: Fokusere på de virksomheder og produkter, som er dine nærmeste konkurrenter. Medtag virksomheder, der er på samme stadie som din, eller som har rejst kapital for nylig. Sammenligningsmatricer med tilhørende beskrivelser plejer at fungere godt til disse afsnit.

Du skal ikke: Gå efter de store aktører på dit område. Vis venturekapitalisterne, hvem dine sande konkurrenter på markedet er, og forklar, hvordan du løser problemet på en måde, som dine konkurrenter ikke formår.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 34 sekunder

Afsnit 8: Momentum

Dette afsnit bør indeholde oplysninger om bemærkelsesværdigt momentum på produktets stadie. Momentum kan omfatte ting som nuværende kunder, citater og vidnesbyrd.

Du skal: Angive mere end én type bemærkelsesværdigt momentum på markedet. Vi har erfaret, at venturekapitalister bruger 80 procent mere tid på at evaluere momentum i virksomheder, som ikke formåede at rejse kapital. Hvis investorerne ikke umiddelbart kan se dit momentum på markedet, kan det give anledning til skepsis og flere undersøgelser, som måske ikke falder ud til din fordel.

Du skal ikke: Være nervøs for ikke at have nok at vise frem. Investorer vil tage hensyn til det stadie, dit produkt befinder sig på. Du kan inkludere hensigtserklæringer, udtalelser, kundepipelines og beta-feedback, alt efter hvor langt dit produkt er nået.

 • Targeted section length: 1-4 pages
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,3 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 40 sekunder

Afsnit 9: Team

Team-afsnittet introducerer de grundlæggende teammedlemmer og beskriver, hvorfor lige netop disse folk er de rette til at hjælpe dig med at løse problemet.

Du skal: Forklare, hvorfor disse personer er de rette til at løse problemet. Fremhæv deres baggrunde og kompetencer ved hjælp af LinkedIn-profilbilleder, biografier og relevant erhvervserfaring. Husk, at venturekapitalister er lige så interesserede i enkeltpersoner, som de er i store idéer.

Du skal ikke: Lade dette afsnit fylde mere end to sider. Det vil naturligvis være et af dine mest detaljerede og ordrige afsnit, så undgå at læsse flere detaljer på, end du faktisk har brug for her.

 • Mål for afsnittets længde: 1-2 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,5 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 38 sekunder

Afsnit 10: Forretningsmodel

Forretningsmodel-afsnittet ridser en klar, forståelig strategi op for indtægtsgenerering, som kan gentages fremover.

Du skal: Vise investorerne, at du er ved at opbygge en flyvefærdig virksomhed. Dette afsnit bruger venturekapitalisterne mest tid på, så her skal du forklare, hvordan du vil tjene penge, og hvordan din forretningsmodel ser ud.

Du skal ikke: Lade dette være en eftertanke. Du bør lægge planerne for din forretningsmodel og indtægtsgenerering sideløbende med din produktstrategi for at holde dem tæt sammenknyttet lige fra begyndelsen.

 • Mål for afsnittets længde: 2-3 sider
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 2,8 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 64 sekunder

Afsnit 11: Finansielle oplysninger

Dette valgfrie afsnit med finansielle oplysninger forklarer din strategiske udgiftshistorik eller forbrugshistorik.

Du skal: Medtage denne slide, hvis du kan vise, hvordan dine udgifter har givet et positivt afkast. Dette afsnit havde var det sjette mest sete i de præsentationer, der indeholdt det. Hvis du har en positiv udgiftshistorik at vise frem, vil venturekapitalisterne gerne se den.

Du skal ikke: Springe dette afsnit over uden først at stille følgende spørgsmål. Hvordan har du anvendt tidligere finansiering? Hvilke ressourcer har du brugt pengene på? Hvordan bidrog disse investeringer til dine målrettede virksomhedsresultater?

 • Targeted section length: 1-2 pages
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,4 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 37 sekunder

Afsnit 12: Indsamling af midler

Det sidste afsnit i din præsentation er der, hvor du beder om midlerne, fortæller investorerne om den samlede kapital, du vil rejse, og hvordan du planlægger at bruge den.

Du skal: Nøje overveje, hvordan du vil bruge pengene. Vil du f.eks. ansætte flere folk eller investere i mere forskning og udvikling? Du er ved at definere det næste kapitel for din virksomhed, og den kapital, du beder om, vil direkte støtte dens vækst.

Du skal ikke: Vælge et vilkårligt beløb. Fortæl investorerne præcist, hvor meget har behov for, og vær klar til at forsvare, hvordan du har tænkt dig at bruge midlerne.

 • Mål for afsnittets længde: 1 side
 • Gennemsnitlige tal for branchen:
  • Gennemsnitlig længde: 1,2 sider
  • Den tid, venturekapitalisterne bruger her: 32 sekunder

Efterlad et varigt indtryk med en gennemtænkt investorpræsentation

Det har aldrig været sværere at få opmærksomhed fra potentielle investorer end nu, og derfor er det vigtigt for seed-grundlæggere at skabe en overbevisende investorpræsentation. Når du sammensætter en gennemtænkt, velstruktureret investorpræsentation, kan du vise investorerne, hvor meget tid, research og engagement du har lagt i at opbygge en succesrig virksomhed – og hvorfor din idé og virksomhed er en uimodståelig investering for dem.