Meddelelse om krænkelse af copyright

Sidst ændret: 13. februar 2023

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Digital Millennium Copyright Act fra 1998 (“DMCA”) giver copyright-indehavere mulighed for at få erstatning, hvis de mener, at materiale på internettet krænker deres rettigheder i henhold til amerikansk copyright-lovgivning.  DocSend behandler og undersøger meddelelser om påståede krænkelser og træffer passende foranstaltninger i henhold til DMCA og andre gældende love om intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til påståede eller faktiske krænkelser, herunder lukning af kontoen og inddragelse af adgangsrettighederne for enhver krænker under relevante omstændigheder.  En meddelelse om påstået krænkelse af copyright eller anden intellektuel ejendomsret skal sendes via e-mail til DocSends Ophavsretsagent på [email protected] med emnefeltet “DMCA Takedown Request” (din “Meddelelse”). Du kan også kontakte os via e-mail på:

Attention:  Copyright Agent
Dropbox Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158

Meddelelse: Din meddelelse skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger for at være effektiv:

  • en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;
  • en beskrivelse af det copyright-beskyttede værk eller anden intellektuel ejendom, som du hævder er blevet krænket;
  • en beskrivelse af, hvor det ifølge dig krænkende materiale befinder sig på websitet, med tilstrækkelige detaljer til, at vi kan finde det på websitet;
  • din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse;
  • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ejeren af den pågældende copyright eller intellektuelle ejendomsret, dennes repræsentant eller lovgivningen, og
  • en erklæring fra dig, som du afgiver under strafansvar, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller er bemyndiget til at handle på indehaverens vegne.

Modpåstand: Hvis du mener, at det relevante indhold, der er fjernet (eller som der ikke er adgang til), ikke krænker rettighederne, eller at du har tilladelse fra copyright-ejeren, dennes agent eller i henhold til lovgivningen til at uploade og bruge sådant indhold, kan du sende en skriftlig modpåstand med følgende oplysninger til deres Ophavsretsagent via de ovenstående kontaktoplysninger:

  • din fysiske eller elektroniske underskrift;
  • identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, eller som adgangen til er fjernet, og det sted, hvor indholdet blev vist, før det blev fjernet eller deaktiveret;
  • en erklæring om, at du i god tro mener, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller en fejlagtig identifikation af indholdet, og
  • dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, en erklæring om, at du accepterer jurisdiktionen i den føderale domstol i San Francisco County i Northern District of California, og en erklæring om, at du vil acceptere forkyndelse af stævning fra den person, der har givet meddelelse om den påståede krænkelse.

Hvis Ophavsretsagenten modtager en modpåstand, sender DocSend en kopi af modpåstanden til den oprindelige klagende part og informerer denne person om, at vedkommende kan erstatte det fjernede indhold eller ophæve deaktiveringen af det inden for 10 arbejdsdage. Medmindre copyright-indehaveren anlægger en sag med henblik på at opnå en retskendelse mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold erstattes eller adgangen til det genoprettes inden for 10 til 14 arbejdsdage eller mere efter modtagelse af modpåstanden, udelukkende efter DocSends eget skøn.

Politik for gentagne krænkere: I overensstemmelse med DMCA og anden gældende lovgivning har DocSend vedtaget en politik for, under passende omstændigheder og efter DocSends eget skøn, at opsige brugere, som anses for at være gentagne krænkere.  DocSend kan også efter eget skøn begrænse adgangen til websitet og/eller opsige konti for brugere, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om der er tale om gentagne krænkelser eller ej.

Udefinerede begreber med stort begyndelsesbogstav, der anvendes ovenfor, har den betydning, der er angivet i DocSends servicebetingelser.