Pitchdeck-parametre for finansiering for nystartede virksomheder

Sporing af investorernes efterspørgsel på tilbud og grundlæggernes søge efter kapital på ugentlig basis via DocSends analyser af pitchdecks.

DBX_in_Situ_Pitch_deck_analyzer

Parametre for pitchdeckintersse (PDI)

DocSends tal for pitchdeckinteresse måler aktiviteten for grundlæggere og investorer på fundraisingmarkedet. De sporer, hvordan pitchdecks deles og vises på tværs af vores platform på ugebasis.

Vi opdeler pitchdeckaktivitet i tre forskellige tal:

 • Antallet af pitchdecks, som investorer gennemgår
 • Så længe brugte investorer på at læse disse decks
 • Så mange pitchdecks udsender grundlæggere

Disse parametre giver os mulighed for at vurdere aktiviteten på fundraisingmarkedspladsen ved hjælp af en model for udbud og efterspørgsel. Vi bruger grundlæggeraktivitet som en proxy for udbud og investoraktivitet som en proxy for efterspørgsel.

Vi har opstillet diagrammer for hver af disse parametre nedenfor, og vi viser ugentlige analyser af, hvad de betyder for det aktuelle fundraisingmiljø.

Bemærk: Alle diagrammerne er interaktive, og du kan slå årstal til eller fra efter behov.

PDI-parameter 1: Investorers interaktion med deck

Denne tal for pitchdeck-interesse måler aktiviteten blandt venturekapitalselskaber på markedet ved at vise, hvordan potentielle investorer interagerer med pitchdeck. Den ser nærmere på det gennemsnitlige antal pitchdeckinteraktioner for hver enkelt grundlægger, der finder sted på vores platform lige nu. Denne parameter indikerer, hvor stor investorernes efterspørgsel er på tilbud fra nystartede virksomheder.

PDI-parameter 2: Investorens tidsforbrug

Her måler vi den gennemsnitlige tid, som hver potentiel investor bruger på et pitchdeck. Dette giver et indblik i, hvor længe investorer bruger på at gennemgå tilbud. Tidsforbruget faldet normalt, når investorerne får travlt.

Du kan få ugentlige opdateringer om disse tal ved at tilmelde dig vores ugentlige indeks.

Præsentationsinteresse (PDI) i aktion: 1. kvartal 2024

Ugentlige opdateringer for det aktuelle kvartal

*Analysen opdateres hver mandag for den foregående uge

Opdateret: 10. juni 2024

Præsentationsinteresse: +2,7 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: -8 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -5,34 %

Investoraktiviteten steg i sidste uge efter to ugers nedgang, mens grundlæggeraktiviteten faldt efter to ugers kraftige stigninger. Venturekapitalisterne skruede op for tempoet i sidste uge og øgede aktiviteten med 2,7 %. De ræsede desuden gennem præsentationer på gennemsnitligt 2 minutter og 18 sekunder, hvilket er et fald på 8 % i forhold til ugen før. Grundlæggeraktiviteten faldt med 5,34 %, men er stadig meget sund og er steget med næsten 11 % i forhold til året før. Investorernes stigning og grundlæggernes fortsatte høje tempo antyder en travl slutning på 2. kvartal, før sommerafmatningen sætter ind. Flere tegn på en normaliserende økonomi kan medvirke til at anspore investorerne til at opsøge flere potentielle aftaler, der kan lukkes i andet halvår, så hold øje med fortsatte stigninger i præsentationsinteressen i løbet af de kommende to uger inden travlheden ved udgangen af kvartalet i slutningen af måneden.

Opdateret: 3. juni 2024

Præsentationsinteresse: -12,5 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +4,8 %

For anden uge i træk bevægede grundlæggere og investorer sig i hver sin retning. I den korte Memorial Day-uge faldt investoraktiviteten med 12,5 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Venturekapitalistaktiviteten falder historisk set i denne uge, så sidste uges afmatning var forventet. Det faktum, at investoraktiviteten stadig er steget med næsten 19 % i forhold til året før og ligger 11 % over niveauet for 2021 (med en varmere økonomi), antyder, at denne interesse i præsentationerne kan munde ud i indgåede aftaler senere på året. Grundlæggerne var derimod mere aktive i sidste uge: Deres aktivitetsniveauer steg med 4,8 % og er ikke langt fra det rekordhøje niveau for 2. kvartal, som vi oplevede i starten af maj. Selvom grundlæggeraktiviteten muligvis falder en smule i løbet af de kommende uger, forventer vi øget pres fra både dem og venturekapitalisterne før slutningen af kvartalet og sommerafmatningen.

Opdateret: 28. maj 2024

Præsentationsinteresse: -3,9 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +13,64 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i hver sin retning i sidste uge, men den samlede aktivitet forbliver meget sund på vej ind i sommersæsonen, der historisk er mere mat. Investoraktiviteten faldt med 3,9 %, men er steget med næsten 28 % fra året før, hvilket signalerer fortsat optimisme med hensyn til indgåelse af aftaler, selvom rentenedsættelser ikke er lige rundt om hjørnet endnu. Grundlæggeraktiviteten steg med 13,64 % i sidste uge, hvilket afspejler en lignende stigning på samme tid sidste år, og aktivitetsniveauerne er næsten på samme niveau som i 2023. Vi forudser, at fundraisingaktiviteten på begge sider af forhandlingsbordet vil gennemgå en sæsonbestemt afkøling i slutningen af andet kvartal, selvom eventuelle overraskende makrodata kan ændre vores forudsigelse. På kort sigt kan inflationsdata, der blev offentliggjort i sidste uge, påvirke, hvordan grundlæggere og investorer opfatter aftalemulighederne før en eventuel travlhed ved udgangen af kvartalet.

Opdateret: 15. april 2024

Præsentationsinteresse: -17,71 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -18,44 %

Både grundlæggere og investorer reducerede aktiviteten i sidste uge under en tilbagetrækning på de offentlige aktiemarkeder. Investoraktiviteten faldt med 17,71 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer faldt med 4,17 % til 2 minutter og 18 sekunder. Efter 2. kvartal startede med et sundt momentum, er investoraktiviteten nu nede under niveauet for 2021‑2023 set fra år til år. Grundlæggerne var endnu mindre aktive end investorerne i sidste uge: Deres aktivitet faldt med 18,44 % og er faldet med næsten 30 % siden slutningen af marts. Sidste uges inflationsdata kombineret med et tilsvarende fald på de offentlige aktiemarkeder vil uden tvivl have skræmt nystartede grundlæggere og venturekapitalister. Det faktum, at centralbanken vil være længere om at sænke renten (og måske sænker den mindre end først forventet), kan svække tilliden i fundraisingmarkedet på kort sigt. De offentlige markeder så ud til at tage nyheden relativt pænt, og vi forventer, at grundlæggerne og investorerne på private markeder til en vis grad vil vende tilbage ret snart.

Opdateret: 8. april 2024

Præsentationsinteresse: +6,69 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -12,71 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge, som var starten på 2. kvartal. Investoraktiviteten steg med 6,69 % som start på det ny kvartal, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer var uændret 2 minutter 24 sekunder. Sidst investoraktiviteten steg i begyndelsen af 2. kvartal, var i det lysere fundraisingklima i 2021, så sidste uges spring kan være en opmuntring for udsigten til fremtidige aftaler. Til sammenligning faldt grundlæggeraktiviteten med 12,71 % i sidste uge, hvor grundlæggerne syntes at fokusere mere på at opbygge deres forretninger end på fundraising fra kvartalets start. Dette fald var ventet, da grundlæggeraktiviteten som regel falder i begyndelsen af 2. kvartal. Sidste uges positive beskæftigelsestal kan generere en fortsat tillid til de private markeder, så vend tilbage i næste uge og se, om dette momentum fortsat stiger.

Ugentlige analyser for foregående kvartaler

Tal for præsentationsinteresse i 1. kvartal 2024

Opdateret: 1. april 2024

Præsentationsinteresse: -7,3 % %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +21,65 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i modsatte retning ved slutningen af 1. kvartal. investoraktiviteten faldt med 7,3 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i præsentationer faldt med 4 %. Set fra år til år er den sidste uge af 1. kvartal i 2024 stort set på linje med de foregående år, og den travle investoraktivitet i begyndelsen af kvartalet giver os en fortsat tro på, at antallet af indgåede aftaler øges senere i 2024. Grundlæggerne sluttede kvartalet på et højt niveau: aktiviteten steg med 21,65 % og ramte et nyt højdepunkt sammenlignet med tidligere år for den sidste uge af 1. kvartal. Fundraisingaktiviteten ser ud til at komme godt fra start i 2. kvartal. Vil investorerne hurtigt øge tempoet? Vend tilbage næste uge for at se, hvordan det nye kvartal begyndte.

Opdateret: 25. marts 2024

Præsentationsinteresse: + 0,74 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -16,38 %

Mens aktiviteten blandt investorer stabiliserede sig i sidste uge, faldt aktiviteten blandt grundlæggere efter en forholdsvis travl to ugers periode. Aktiviteten blandt venturekapitalinvestorer steg med blot 0,73 %, da investorerne fortsatte forrige uges form. Det gennemsnitlige tidsforbrug for salgspræsentationer forblev igen på 2 minutter og 30 sekunder, hvor det har været det meste af kvartalet. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 16,38 %, men selv med dette fald har antallet af poster for venturekapitalinvestorer og grundlæggere stadig været det højeste nogensinde for årets 12. uge (i deres respektive målinger). Dette årsbaserede perspektiv viser, at fundraisingaktiviteten overordnet set er god, selvom det stadig er uvist, hvor meget af denne aktivitet, der bliver til kapitalbevillinger senere på året. Vil investorer og grundlæggere sætte tempoet op i sidste uge af 1. kvartal? Kom tilbage i næste uge for at se, hvordan kvartalet sluttede.

Opdateret: 18. marts 2024

Præsentationsinteresse: -10,82 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +10,48 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge, i takt med at udgangen af 1. kvartal nærmede sig. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 10,82 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug for præsentationer forblev igen uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten er nu lige under det meget sunde niveau fra 2021 på årsbasis, og det faktum, at vi oplevede to rekorder for 1. kvartal tidligere i kvartalet, gør sidste uges fald mindre bekymrende. Investorer har en tendens til at sætte tempoet ned ved udgangen af 1. kvartal, og vi forventer, at denne tendens fortsætter i 2024, inden aktivitetsniveauet stiger igen først i april. Aktiviteten blandt grundlæggere steg til gengæld for anden uge i træk i sidste uge og er nu på linje med niveauet fra 2021. Grundlæggere har en tendens til at holde et jævnt tempo mod udgangen af 1. kvartal, men selv hvis aktivitetsniveauet falder ved månedens udgang, har grundlæggerne på samme måde som investorerne givet os nok positive signaler i dette kvartal til at forblive positive omkring fundraisingaktiviteten på mellemlangt sigt. Fortsat optimisme på både de offentlige og private markeder omkring eventuelle rentenedsættelser i år bør også holde aftaleforhandlere i gang i denne periode.

Opdateret: 11. marts 2024

Præsentationsinteresse: -12,1 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +3,96 %

Investoraktiviteten faldt lidt i sidste uge (men var ganske fornuftig overordnet set), mens grundlæggeraktiviteten steg en smule. Investorerne tog sig lidt af en pause efter den foregående uges rekord for 1. kvartal: Investoraktiviteten faldt med 12,1 %, men var stadig højere end tidligere år i denne periode. Det gennemsnitlige tidsforbrug for præsentationer holdt sig stabilt på 2 minutter og 30 sekunder. Grundlæggeraktiviteten steg med 3,96 % og er næsten 12 % højere end denne periode sidste år. Disse stærke tal antyder, at markedet overordnet set er i en god position i forhold til indgåelse af aftaler over de næste 6 måneder, selv om aktiviteten falder lidt her mod slutningen af kvartalet, hvor investorer og grundlæggere typisk er optaget af andre opgaver. Vend tilbage i næste uge, og se, hvordan afslutningen af 1. kvartal påvirker aktivitetsniveauerne.

Opdateret: 4. marts 2024

Præsentationsinteresse: +11,22 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -10,62 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge, hvor investoraktiviteten nåede nye højder for 1. kvartal. Aktiviteten blandt investorer steg med 11,22 % og fortsatte den stabile vækst i interessen for investorpræsentationer, vi har set siden begyndelsen af 2024. Det gennemsnitlige tidsforbrug for præsentationer holdt sig stabilt på 2 minutter og 30 sekunder. Investoraktiviteten har en tendens til at stige omkring dette tidspunkt i 1. kvartal, så selvom udviklingen ikke var helt uventet, er det faktum, at det samlede niveau forbliver højt, et vedvarende signal om tillid til det private marked. Aktiviteten blandt grundlæggere fortsatte med at falde i sidste uge med et dyk på 10,62 % efter et rekordhøjt niveau i midten af februar. De aktuelle aktivitetsniveauer er på linje med dem i 2021-2023, og vi forventer, at dette tempo opretholdes som minimum til udgangen af kvartalet. Aktiviteten blandt grundlæggere fortsætter overordnet set med at være opmuntrende læsning og afspejler den tillid, vi oplever på de offentlige aktiemarkeder. Vend tilbage i næste uge for at se, om grundlæggere og investorer opretholder deres aktivitetsniveauer, mens de har øje for udgangen af 1. kvartal.

Opdateret: 26. februar 2024

Præsentationsinteresse: -7,14 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -15,67 %

Grundlæggere og investorer tog sig lidt af en pause i sidste uge efter den seneste tids stigende fundraisingaktivitet. Investoraktiviteten faldt med 7,14 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Ikke desto mindre er investoraktiviteten stadig steget med næsten 23 % i forhold til året før, og vi forventer, at investorerne vil overgå sidste års aktivitetsniveau – i hvert fald i den nærmeste fremtid. Skiftende forventninger om eventuelle rentenedsættelser ændrer ikke dette synspunkt. Grundlæggeraktiviteten faldt også i sidste uge – med 15,67 % – og er nu helt på linje med sidste års sunde tempo. Det faktum, at vi oplevede en rekordhøj grundlæggeraktivitet ugen før, er med til at sætte dette fald i perspektiv. Selvom vi stadig kun lige er i begyndelsen af 2024 kan den vedvarende aktivitet på de private markeder være et tegn på sund fundraisingaktivitet (og aftaler) i resten af året.

Opdateret: 12. februar 2024

Præsentationsinteresse: +6,15 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: -3,85 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: 0 % (ingen ændring)

Grundlæggeraktiviteten holdt sig stabil i sidste uge, mens investorerne endnu en gang øgede aktiviteten. Investoraktiviteten steg med 6,15 % og er steget med næsten 13 % i forhold til sidste år. Faktisk lå investorernes interaktion med præsentationer kun lige under niveauet fra 2022 set fra år til år. Dette er imponerende, fordi disse år havde meget forskellig kontekst: I 2022 startede investoraktiviteten brandvarmt, men kølede af, da miljøet på makroniveau ændrede sig markant. I 2024 kan udsigterne på makroniveau igen ændre sig, og investorerne har øget deres aktivitet hver uge i dette år indtil nu. Selv om vi ikke kan forvente, at denne trend fortsætter uendeligt, ser det ud til at være et signal om en øget aktivitet i tilliden til fundraisingmiljøet. Grundlæggeraktiviteten var uændret i sidste uge, men set i lyset af, at vi kun er nogle uger fra det højste januarniveau nogensinde, tyder det på en robust tillid til det private marked. Vi forventer ikke, at den overordnede stemning ændringer sig væsentligt de næste par måneder, men vend tilbage de kommende uger for at se, om travlheden fra starten af året begynder at aftage en smule.

Opdateret: 29. januar 2024

Præsentationsinteresse: +17,46 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +32,29 %

Både grundlægger- og investoraktiviteten steg i sidste uge, hvor den travle start på 2024 fortsatte. Investoraktiviteten steg med 17,46 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev igen uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Set fra år til år er aktiviteten blandt venturekapitalister steget med 28 % i forhold til 2023, 5 % i forhold til 2022 og 24 % i forhold til 2021. Grundlæggeraktiviteten var ikke mindre robust i sidste uge: Den steg med 32,29 % og er steget med 41 % i forhold til 2023, 13 % i forhold til 2022 og 65 % i forhold til 2021. Opmuntrende makrodata, der tyder på, at en blød landing for økonomien er inden for rækkevidde, kan være med til at give næring til en del af den entusiasme, vi indtil videre har oplevet i de private markeder i år. Selvom begge sider af forhandlingsbordet vil holde en tiltrængt pause på et tidspunkt, forventer vi, at disse positive sammenligninger med de foregående år vil holde sig nogenlunde stabile, så længe makroudsigterne forbliver uændrede. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om grundlæggere og investorer har formået at holde tempoet.

Opdateret: 22. januar 2024

Præsentationsinteresse: +8,16 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +3,23 %

Grundlæggere og investorer fortsatte deres opmuntrende start på 2024, da der blev sat i skub i 1. kvartals fundraisingsæson i sidste uge. Investoraktiviteten var særlig stærk: Interessen i salgspræsentationer steg med 8,16 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev fortsat uændret. Investoraktiviteten er steget med 12,5 % i forhold til året før, og denne forskel øges muligvis, når vi når ind i februar. Grundlæggeraktiviteten steg ikke så meget som i sidste uge: Den steg med 3,23 % og ligger 4 % under niveauerne fra 2023. Grundlæggerne er dog fortsat ret aktive sammenlignet med langsigtede historiske benchmarks, og vi forventer endnu en stigning i aktiviteten i løbet af de kommende uger. Indtil videre er der stadig godt gang i fundraisingaktiviteten ved årets begyndelse, og BNP-data fra 4. kvartal, som blev frigivet i denne uge, kan øge beslutningstagernes tillid til de generelle økonomiske udsigter. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om grundlæggerne og i særdeleshed investorerne har holdt det nuværende tempo.

Opdateret: 16. januar 2024

Præsentationsinteresse: +16,5 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +31,42 %

Både grundlægger- og investoraktiviteten steg i sidste uge, da fundraisingmarkedet summede i den anden uge af 2024. Investoraktiviteten steg med 16,5 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Investoraktiviteten er allerede steget med 11,5 % i forhold til sidste år, hvilket tyder på, at der er en smule mere optimisme i forbindelse med januartravlheden i 2024 end i 2023. Grundlæggeraktiviteten steg også for anden uge i træk med 13,42 % og overgik niveauerne fra 2023 med næsten 9,5 % i forhold til året før. Vi forventer mindst en eller to uger mere med en solid aktivitetsstigning, når det nye års fundraising tager fart. Denne uges aktivitet bør give os en indikation af, hvor travlt fundraisingmarkedet bliver i 1. kvartal: Flere stigninger i vores målinger kan varsle en uventet robust sæson. Vend tilbage i næste uge for at få de seneste oplysninger.

Opdateret: 9. januar 2024

Præsentationsinteresse: +51,52 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: -3,85 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks grundlæggere: +22,39 %

Den første uge af 1. kvartal i 2024 viste sunde aktivitetsstigninger for både grundlæggere og investorer. Investoraktiviteten steg med 51,52 %, hvilket signalerer, at januar måneds fundraising-travlhed muligvis allerede er i gang. Samtidig med denne aktivitetsstigning brugte investorerne mindre tid på at gennemse præsentationer, og det gennemsnitlige tidsforbrug i præsentationer faldt med 3,85 % til 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere steg markant med 22,39 % i begyndelsen af 1. kvartal. Selvom 2024 allerede er startet med en vis ustabilitet på det offentlige marked, bør disse udsving ikke påvirke stemningen for fundraising på det private marked unødigt, da den sæsonmæssige travlhed vil overskygge eventuelle bekymringer vedrørende udsving for offentlige aktier. Vend tilbage i næste uge for at se, om januartravlheden er blevet endnu mere intens.

Tal for præsentationsinteresse i 4. kvartal 2023

Opdateret: 2. januar 2024

Præsentationsinteresse: -36,54 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4 %
Præsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -21,18 %

Som ventet fortsatte grundlæggere og investorer deres ferie i sidste uge. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 36,54 %, og tidsforbruget i præsentationer steg med 4 %. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt også med 21,18 %. Disse dyk i forbindelse med ferier svarer til tidligere års tendenser. Vend tilbage i næste uge, og se, hvordan finansieringsmarkedet tog hul på 2024 – historisk set vil vi opleve en hurtig stigning i aktiviteten fra starten af første kvartal.

Opdateret: 26. december 2023

Præsentationsinteresse: -14,05 %
Præsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Præsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -17,48 %

Det var en forudsigeligt stille uge for både grundlæggere og investorer. Aktiviteten blandt investorer faldt med 14,05 %, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer steg med 4,17 %. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt en smule mere, nemlig med 17,48 % sidste uge. Disse fald i slutningen af året er helt normale og afspejler, at grundlæggerne og investorerne holder fri i forbindelse med julen. Vi forventer, at begge aktivitetsparametre falder en smule yderligere i denne uge, før der igen for alvor begynder at blive indgået aftaler i starten af det nye år.

Opdateret: 18. december 2023

Interesse for præsentationer: -3,97 %
Interesse for præsentationer: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Interesse for præsentationer: Oprettede grundlæggerlinks: -2,83 %

Både grundlæggere og investorer var lidt mindre aktive i sidste uge i, hvad der typisk er årets sidste uge med væsentlig finansieringsaktivitet. Investorernes interaktion med præsentationer faldt med 3,97 %, og tidsforbruget på præsentationer forblev uændret. Grundlæggeraktiviteten faldt med 2,83 % og er blot 6 % lavere sammenlignet med sidste år, mens investorerne holder samme aktivitet som sidste år. Vi forventer, at finansieringsaktiviteten ebber ud hen over julen, men efterårets og den begyndende vinters stabilt sunde aftaleaktivitet antyder, at grundlæggere og investorer kommer til at starte det nye år med en vis entusiasme.

Opdateret: 11. december 2023

Investorpræsentationsinteresse: 0 % (ingen ændring)
Investorpræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Investorpræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +7,07 %

Investorerne holdt tempoet i sidste uge, men grundlæggerne har øget deres nu, hvor de sidste dage i fundraisingsæsonen nærmer sig op til jul. Antallet af interaktioner med investorpræsentationer var uændret i forhold til sidste uge, og investorerne ligger på linje med sidste års niveau. Den første uge i december er normalt den sidste periode med betydelig aktivitet fra investorernes side, før de begynder at holde juleferie. Dette år ser ikke ud til at være nogen undtagelse, så vi forventer, at investorernes aktivitet begynder at falde fra denne uge. Grundlæggeraktiviteten steg med 7,07 % i sidste uge: Grundlæggerne er sandsynligvis opmærksomme på, at det er ved at være sidste udkald for at lave aftaler i 2023, så de gør muligvis et sidste fremstød, før markedet falder til ro. Vi registrerede endnu en stigning i grundlæggeraktiviteten i denne uge, men derefter forventer vi, at aktiviteten stilner af, indtil det nye år begynder. Vend tilbage næste uge for at se, hvad de sidste dage i finansieringssæsonen rummer.

Opdateret: 27. november 2023

Salgspræsentationsinteresse: -20,44 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +8,7 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -22,02 %

Som forventet var der stille omkring fundraisingaktiviteter i sidste uge (over hele linjen) på grund af den korte arbejdsuge. Investorpræsentationsinteraktionerne faldt med 20,44 %, men aktiviteten blandt venturekapitalselskaberne fortsatte et sted mellem sidste års lavpunkt og det mere optimistiske niveau i 2021. Det gennemsnitlige tidsforbrug for præsentationer steg med 8,7 % og er nu igen 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 22,02 % og er nu på linje med niveauet i 2021. Vi forventer at opleve et noget af et fald blandt både grundlæggere og investorer over de næste par uger, men da den langsommere juleperiode officielt er over år, kan eventuelle højdepunkter i 4. kvartal allerede være bag os. Vend tilbage igen i næste uge for at se, hvordan markedet så ud i perioden efter Thanksgiving.

Opdateret: 21. november 2023

Interesse i investorpræsentationer: +2,24 %
Interesse i investorpræsentationer: Tidsforbrug: -4,17 %
Interesse i investorpræsentationer: Oprettede links til grundlæggere: +6,86 %

Aktiviteten steg både blandt investorer og grundlæggere i sidste uge, og efterårets travle fundraisingperiode ser ud til at slutte på et højt niveau. Aktiviteten blandt investorer steg med 2,24 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i præsentationer faldt med 4,17 % til 2 minutter og 18 sekunder. Investorer plejer at opretholde deres aktuelle niveau i ugen op til thanksgiving. Sidste uges uventede stigning i aktiviteten kan derfor være et positivt tegn på, at der kan komme aftaler i hus inden årets udgang. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med hele 6,86 %, da fundraisingteams sandsynligvis har prioriteret at udsende flere investorpræsentationer inden den korte arbejdsuge. Vi ville normalt forvente at se fundraisingaktiviteten aftage indtil udgangen af 4. kvartal, bortset fra et opsving i begyndelsen af december. Men kan sidste uges travlhed betyde, at investorer og grundlæggere har en overraskelse i ærmet til os? Vend tilbage i løbet af de næste par uger for at se, om efterårets fundraisingperiode strækker sig længere end forventet.

Opdateret: 14. november 2023

Pitchdeckinteresse: +9,83 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Pitchdeckinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -2,86 %

Investorer og grundlæggere bevægede sig i hver sin retning i sidste uge, men begge parametre ligger i øjeblikket over niveauerne for 2022 set i forhold til året før. Venturekapitalaktiviteten steg med hele 9,83 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck forblev uændret. Investorerne skruede op for tempoet på dette tidspunkt i 2021 (og ramte rekordhøje aktivitetsniveauer), og selvom sidste uges stigning blegner i til sammenligning, betyder det, at VC-aktiviteten er steget med over 16 % i forhold til året før. Grundlæggerne var derimod en smule mindre aktive: Grundlæggeraktiviteten faldt med 2,86 % og er nu steget med 5 % i forhold til året før. Fortsat interesse fra venturekapitalinvestorer i aftaler kan tyde på en bedre afslutning på efterårets fundraisingsæson end forventet. Der kommer dog nye CPI-data fra oktober i denne uge, og betydningen af disse inflationsdata for fremtidige stigninger i interessen kan dæmpe optimismen på de private markeder. Vend tilbage i næste uge for at få et mere klart billede af situationen.

Opdateret: 6. november 2023

Salgspræsentationsinteresse: -0,81 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: +3,96 %

Grundlæggeraktiviteten steg i sidste uge, mens investorernes tidsforbrug på pitchdecks faldt igen, da finansieringssæsonen gik ind i november. Venturekapitalistaktiviteten forblev stabil og faldt med blot 0,81 %, men det gennemsnitlige tidsforbrug på pitchdecks faldt med 4 % og er nu på 2 minutter 24 sekunder. Grundlæggeraktiviteten steg med 3,96 % og er steget næsten 12 % fra år til år: Grundlæggere, der vil fange venturekapitalisternes begrænsede opmærksomhed, skal fortælle særligt interessante historier for at skille sig ud, og de skal sørge for, at disse historier er så koncise som muligt. Vi forventer, at grundlæggeraktiviteten vil fortsætte med at stige over de næste mange uger, men investoraktiviteten ventes ikke at følge med op. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om kursstigningerne på de offentlige aktiemarkeder vækker entusiasme blandt venturekapitalister her i det sene efterår.

Opdateret: 30. oktober 2023

Salgspræsentationsinteresse: -0,81 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -5,61 %

Investorerne var stabile i sidste uge, mens grundlæggerne trak sig lidt tilbage fra deres stærke start på efterårets fundraisingsæson. Venturekapitalistaktiviteten faldt med blot 0,81 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Grundlæggeraktiviteten faldt med 5,61 % og lå dermed under niveauet for både 2022 og 2021. Disse bevægelser er sæsonbestemte: Vi forudser, at venturekapitalistaktiviteten langsomt vil begynde at aftage inden Thanksgiving-ferien i USA, og at grundlæggeraktiviteten vil stige et par gange mere inden årets slutning (som den normalt gør). Som altid kan makroudsigterne ændre vores analyser for 4. kvartal, så hold øje med vores ugentlige data for at se, hvordan større tendenser kan afspejles på det private fundraisingområde.

Opdateret: 23. oktober 2023

Salgspræsentationsinteresse: -0,4 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -5,31 %

Grundlæggere og investorer holdt sig for det meste i ro i sidste uge, mens efterårets fundraisingsæson fortsætter. Investoraktiviteten var næsten uændret og faldt kun med 0,4 %, mens den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer steg med 4,17 %. Venturekapitalistaktiviteten er steget med lidt over 3 % i forhold til året før, hvilket understøtter vores forudsigelse om, at vi vil se et relativt sundere fundraisingklima i efteråret sammenlignet med sidste år. Grundlæggeraktiviteten faldt med 5,31 % i sidste uge og er helt på linje med sidste års tempo. Vil den volatilitet, vi har set i løbet af de sidste par uger på de offentlige aktiemarkeder, vise sig i privat fundraisingaktivitet? Eller vil venturekapitalens langsigtede fokus vinde over presset på kort sigt? Vi forventer det sidste, da udsvingene på det offentlige marked ikke altid passer til den private investeringsscene, men kom igen for eventuelle tegn på stemningsændringer blandt investorerne.

Opdateret: 16. oktober 2023

Salgspræsentationsinteresse: +1,63 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +22,83 %

Både grundlæggere og investorer var mere aktive i sidste uge end ugen før, da efterårets travlhed presser på. Venturekapitalistaktiviteten steg med beskedne 1,63 %, og den gennemsnitlige tid på præsentationen faldt med 4 % til 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggeraktiviteten steg med hele 22,83 % efter et sæsonmæssigt normalt fald i starten af 4. kvartal. Selvom stigningen i grundlæggeraktivitet var større, var stigningen i venturekapitalistaktiviteten i sidste uge mere markant: På denne tid sidste år faldt investoraktiviteten under efterårstravlheden og kom sig aldrig i løbet af resten af 4. kvartal. På det meget varmere marked i 2021 steg investoraktiviteten imidlertid i samme uge og forblev høj i slutningen af året. Selvom vi ikke forventer, at venturekapitalfondene vil være nær så aktive, som de var i 2021, giver sidste uges stigning tillid til, at investorernes efterspørgsel efter tilbud vil overgå 2022-niveauet i løbet af efterårets fundraisingsæson. Vil grundlæggerne svare igen og øge det allerede høje antal af salgspræsentationer, de sender ud? Kom tilbage i næste uge for at se, om tempoet stiger igen.

Opdateret: 9. oktober 2023

Salgspræsentationsinteresse: +2,51 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -20 %

Investoraktiviteten tikkede opad i sidste uge, mens mange grundlæggere, der ivrigt havde sendt præsentationer ud, tog en pause for at starte 4. kvartal. Venturekapitalistaktiviteten steg med 2,51 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 24 sekunder. Hvad angår år-til-år, holder investorerne sig tæt på 2022's tempo og er faktisk foran 2021's tempo. Ting er dog ikke altid, som de ser ud: På det varmere marked i 2021 steg investoraktiviteten i løbet af efteråret, mens den sidste år faldt i starten af 4. kvartal. Vi forventer, at tempoet i 2023 vil dele forskellen mellem de to klimaer (og hælde lidt mere mod 2022), men de næste par uger vil være et barometer. Derimod faldt grundlæggeraktiviteten kraftigt med 20 % i sidste uge. Der er ingen grund til bekymring: Grundlæggeraktiviteten falder historisk set i starten af 4. kvartal, da mange grundlæggere, der har rejst kapital, vender deres opmærksomhed tilbage mod at udvide deres virksomhed. Det store fald, vi ser, afspejler det meget høje aktivitetsniveau, vi har set hele året, og vi forudser, at grundlæggeraktiviteten vil begynde at bevæge sig tilbage opad i oktober. Vil efterspørgslen blandt venturekapitalister stige for at imødekomme det indkommende udbud af præsentationer fra grundlæggere? Kom igen i næste uge for et tidligt kig på, hvordan resten af året kan komme til at se ud.

Tal for salgspræsentationsinteresse i 3. kvartal 2023

Opdateret: 2. oktober 2023

Salgspræsentationsinteresse: -7 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +1,77 %

Grundlæggere og investorer bevægede i hver sin retning i sidste uge, da fundraisingaktiviteten i efteråret fortsat var højere end sidste år. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 7 %, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer faldt med 4 %. Dette fald i aktivitet er ikke specielt bekymrende: For det første følger det en måned med vedvarende stigninger fra år til år, og for det andet viser det, at efterårets aktivitet i 2023 ligger meget tæt på den i 2021, da markedet var meget varmere. I modsætning hertil steg grundlæggeraktiviteten med 1,77 % i sidste uge og er steget med 16 % i forhold til året før. Grundlæggerne ser bestemt ud til at føle, at det haster med at afslutte kapitalindsamlinger inden årets udgang, og hvis aktiviteten blandt venturekapitalister fortsætter med at følge 2021-tendenserne, kan vi forvente endnu en stigning i investorinteressen i løbet af de næste par uger. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan starten af 4. kvartal har påvirket markedet for fundraising.

Opdateret: 25. september 2023

Salgspræsentationsinteresse: +6,64 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +7,62 %

Fundraisingaktiviteten steg på begge sider af forhandlingsbordet i sidste uge, da investorerne endelig sluttede sig til grundlæggerne i efterårets fundraisingsæson. Venturekapitalistaktiviteten steg med 6,64 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 30 sekunder. Investoraktiviteten er kun faldet med 1,5 % fra samme tidspunkt i 2021 – det er et opmuntrende tegn, da makroklimaet i 2021 generelt var langt mere optimistisk. Grundlæggerne øgede deres tempo i det tidlige efterår endnu mere i sidste uge: Grundlæggeraktiviteten steg med 7,62 % og overgår nu både 2022 og 2021. Sidste uges Fed-møde indikerede, at renten vil blive holdt højere i længere tid; vil dette dæmpe den investoroptimisme, vi ser nu, eller vil efterårets travlhed fortsat tage fart? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet reagerede på nyheden.

Opdateret: 18. september 2023

Salgspræsentationsinteresse: -3,21 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +17,98 %

Efterårets travlhed så ud til at komme i gang for grundlæggerne i sidste uge, mens venturekapitalisterne måske tager sig god tid til at gennemgå de nye præsentationer. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 3,21 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer steg med 4,17 %, så det nu ligger på 2 minutter og 30 sekunder. Baseret på historiske tendenser kunne vi have forventet en stigning, ikke et fald, i engagementet i investorpræsentationer i sidste uge, hvor efterårets fundraisingsæson begyndte. Det er dog vigtigt at sætte dette usædvanlige dyk ind i en sammenhæng: Efterårets fundraising er lige begyndt, og venturekapitalistaktiviteten er i øjeblikket steget med 8 % i forhold til året før. Vi har brug for et mere fyldestgørende billede, før vi kan forudsige, hvor aktive investorerne vil være i denne sæson. I modsætning hertil steg grundlæggeraktiviteten med hele 17,98 % og ligger lige på niveau med 2022 og 2021. Grundlæggerne ser optimistisk på mulighederne for finansiering inden udgangen af 2023, men vil venturekapitalernes engagement stige i takt med grundlæggernes entusiasme? Vend tilbage i næste uge for at få en mere klar udsigt.

Opdateret: 12. september 2023

Salgspræsentationsinteresse: -7,09 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -11,11 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -5,32 %

Aktiviteten blandt grundlæggere og investorer faldt begge i sidste uge, som det var forventet efter Labor Day-ferien. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 7,09 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer faldt med 11,11 % efter en stigning ugen før. Investoraktiviteten er steget med 4 % i forhold til samme tidspunkt i 2021 (et generelt meget varmere marked), hvilket tyder på, at den kommende "efterårstravlhed" kan blive en smule mere aktiv end forventet. Grundlæggeraktiviteten faldt også i sidste uge: Den faldt med 5,32 %, som det var forventet for sæsonen. Med opmuntrende data om arbejdsmarkedet og inflationen kan grundlæggere og investorer være mere optimistiske med hensyn til fundraising efter sommeren, end vi oprindeligt troede. Vend tilbage i næste uge for at se, om aktiviteten begynder at stige i forbindelse med travlheden i midten/slutningen af september.

Opdateret: 29. august 2023

Salgspræsentationsinteresse: +5,88 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: 0 % (ingen ændring)

Investorerne fik mere travlt, mens grundlæggerne lå stabilt i sidste uge. Venturekapitalistaktiviteten steg med 5,88 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret. Investorerne sætter måske tempoet op før Labor Day-ferien i USA, hvor der typisk er reduceret aktivitet blandt venturekapitalister hele ugen. Grundlæggeraktiviteten var også uændret i sidste uge, og aktivitetsniveauet er 10 % højere end året før. På trods af denne forskel forventer vi, at grundlæggeraktiviteten vil falde i løbet af de næste to uger – denne sensommerperiode er historisk set langsom for indsendelser af salgspræsentationer, som har tendens til at tage til igen omkring midten af september. Investoraktiviteten vil sandsynligvis også dykke, da begge sider af forhandlingsbordet gør sig klar til efterårets travlhed om flere uger. Vend tilbage i næste uge for at læse det seneste om aktiviteten blandt venturekapitalister og grundlæggere, men forvent en relativt stille og rolig fundraisingmarkedsplads.

Opdateret: 21. august 2023

Salgspræsentationsinteresse: +1,84 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -2,97 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge i endnu en uge med sæsonrelateret forventet fundraisingaktivitet. Aktiviteten blandt venturekapitalister sneg sig opad med 1,84 %, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer forblev stabil. Vi har set beskedne til moderate stigninger i investoraktiviteten på dette tidspunkt i de sidste mange år, så sidste uges stigning var passende. Aktivitetsniveauerne halter stadig bagefter set i forhold til året før, hvor aktiviteten blandt venturekapitalister er faldet med omkring 4 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Grundlæggeraktiviteten faldt med 2,97 % i sidste uge i endnu en sæsonmæssigt forventet bevægelse. I modsætning til investorerne er grundlæggerne dog stadig mere aktive end i 2022: Deres aktivitetsniveau er steget med 14 % sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. I betragtning af sæsonudsvingene inden for fundraising forventer vi, at disse tendenser vil holde resten af sommeren: Venturekapitalistaktiviteten vil måske kun stige en smule, og grundlægger aktiviteten vil falde lidt mere, før efterårstravlheden begynder.

Opdateret: 14. august 2023

Salgspræsentationsinteresse: +1,88 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -4,72 %

Sidste uge var relativt let for grundlæggere og investorer, og begge sider af forhandlingsbordet er nu helt på linje med 2022's tempo. Venturekapitalistaktiviteten steg med 1,88 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev stabilt på 2 minutter og 30 sekunder. På trods af al den volatilitet, vi har set i makrolandskabet denne sommer, er investoraktiviteten faldet med lidt over 1 % sammenlignet med sidste år. Grundlæggerne havde lidt mindre travlt i sidste uge: Deres aktivitetsniveau faldt med 4,72 % og er nu kun 2 % højere end på samme tid sidste år. På grund af denne paritet forventer vi, at både grundlæggere og investorer vil holde sig tæt til sæsonens tendenser gennem resten af sommeren og det tidlige efterår. Selvom efterårstravlheden som altid vil ske omkring slutningen af september, kan den alligevel være lidt dæmpet sammenlignet med tidligere år.

Opdateret: 8. august 2023

Salgspræsentationsinteresse: -4,05 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +8,16 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i hver sin retning i sidste uge, hvor det offentlige marked var præget af volatilitet efter den amerikanske kreditnedgradering. Investoraktiviteten fortsætter sin rutsjetur og falder med 4,05 %, mens den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer forbliver den samme. Selvom venturekapitalistaktiviteten nærmer sig 2020-niveauet, ligner investorernes adfærdsmønstre stadig 2021 og 2022 nok til at antyde, at de ikke vil falde under denne afgørende tærskel. Grundlæggerne var derimod mere aktive i sidste uge: Grundlæggeraktiviteten steg med 8,16 % og er på niveau med 2022. Investorerne ser ud til at holde fast i deres nuværende tempo i de næste uger (med undtagelse af makrobegivenheder), men vi forventer noget mere volatilitet på grundlæggersiden af forhandlingsbordet. Et klarere billede for resten af sommeren skulle gerne tegne sig i næste uge.

Opdateret: 31. juli 2023

Salgspræsentationsinteresse: -2,2 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -4,85 %

Både grundlæggere og investorer trak i bremsen i sidste uge, da fundraisingaktivitet fra nystartede virksomheder ramte et sæsonmæssigt passende niveau. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 2,2%, og tiden brugt på præsentationer forblev uændret. Selvom investoraktiviteten er faldet med ca. 7 % i forhold til året før, matcher de sæsonbestemte aktivitetsmønstre dem fra 2021 og 2022. Grundlæggeraktiviteten faldt igen i sidste uge, med 4,85 %, og ligger nu lige på linje med aktivitetsniveauet i både 2021 og 2022. I et uforudsigeligt år er denne relative stabilitet faktisk betryggende: Selvom venturekapitalisterne er mindre aktive, end de har været i den seneste tid, tillader deres adfærdsmønstre os at se frem til en potentiel sæsonbestemt stigning i interessen for at indgå aftaler i efteråret, som sædvanligt. Det bliver måske ikke det samme "efterårsvanvid" som tidligere år, men det bør være et sundt spring i aktivitet sammenlignet med sommerens stilstand. Vend tilbage i næste uge for at se, om de seneste data får os til at holde fast i denne prognose.

Opdateret: 25. juli 2023

Salgspræsentationsinteresse: -6,97 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -11,21 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt begge i sidste uge på trods af endnu en stærk uge på de offentlige aktiemarkeder, hvilket signalerer, at vi faktisk er i den sæsonmæssige afmatning af fundraising for nystartede virksomheder. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 6,97 %, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer steg med 4,17 %. Sidste uge er historisk set en uge med mindre investoraktivitet, så disse udsving var forventelige. Grundlæggeraktiviteten faldt en smule mere: Grundlæggerne sendte i gennemsnit 11,21 % færre salgspræsentationer efter tre uger med uventet intens aktivitet. Som det ser ud nu, er grundlæggeraktiviteten på niveau med 2022, mens venturekapitalistaktivitet er faldet med lidt over 9 %. Baseret på historiske sæsonbestemte tendenser forventer vi ikke, at venturekapitalistaktiviteten bliver meget varmere i løbet af de næste mange uger, og grundlæggerne ligger måske også en smule lavere. Der har dog været en del volatilitet i år, så kom tilbage i næste uge for at se, om grundlæggerne og investorerne har nogle overraskelser til os.

Opdateret: 18. juli 2023

Salgspræsentationsinteresse: +22,61 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: 0 % (ingen ændring)

Investorerne skruede op for tempoet i sidste uge, mens grundlæggerne holdt sig til deres. Venturekapitalistaktiviteten steg med hele 22,61 % i et aktivitetsudbrud, der matcher et lignende fra samme uge sidste år. Med denne stigning i aktivitet faldt den gennemsnitlige tid på præsentationer med 4 %. Den anden uge i juli er historisk set en aktiv uge for investorer, da mange af dem, der har taget fri på grund af helligdagen den 4. juli, vender tilbage til deres skriveborde. Men ud over sæsonbetingede tendenser kan nyheden om aftagende inflation have styrket investortilliden på det private marked, ligesom den forårsagede en bølge af optimisme på de offentlige markeder. Grundlæggeraktiviteten var uændret i sidste uge og ligger fortsat over 2022-niveauet. Med indtjeningssæsonen for 2. kvartal over os og revurderinger af makromiljøet, der følger i kølvandet på de positive CPI-data, vil nystartede virksomheders fundraising så holde dette tempo? Vend tilbage i næste uge for at få et mere fyldestgørende billede af situationen.

Opdateret: 10. juli 2023

Salgspræsentationsinteresse: -7,44 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +0,87 %

Investoraktiviteten fortsatte tendensen nedad i sidste uge, mens grundlæggeraktiviteten holdt sig stabil. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 7,44 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer steg med 4,17 % og ligger nu på 2 minutter og 30 sekunder. Hvad der er særligt interessant her, er det faktum, at investoraktiviteten kommer tættere på at krydse under 2020-niveauet, hvilket kun er sket en gang siden starten af 2021. Det vil være et tal, man skal holde øje med i de kommende uger, da investorernes aktivitet kan aftage yderligere på grund af sommerferien. Derimod forblev grundlæggeraktiviteten forholdsvis høj i sidste uge: Dette tal krøb opad med 0,87 % og overgår, i modsætning til investoraktiviteten, tidligere år med en god margin. Med de nye inflationsdata, som udkommer i denne uge, vil vi så se en positiv reaktion fra venturekapitalisterne, hvis det viser sig, at prispresset aftager som forventet? Det kan du finde ud af i næste uge.

Tal for salgspræsentationsinteresse i 2. kvartal 2023

Opdateret: 26. juni 2023

Salgspræsentationsinteresse: -11,84 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -7,22 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt begge i sidste uge, hvilket signalerer, at der måske allerede har været en stigning i fundraising i slutningen af kvartalet. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 11,84 %, selvom tiden brugt på præsentationer var uændret. Historisk set plejer investoraktiviteten at falde på dette tidspunkt, så sidste uges fald var forventeligt. Selvom timingen for dette fald var historisk set normal, har den igangværende opbremsning i investorernes efterspørgsel efter tilbud skubbet aktivitetsniveauet ned på et niveau, vi ikke har set siden januar. Selvom der kan være en vis volatilitet på kort sigt, forventer vi ikke, at investorernes efterspørgsel vil stige væsentligt før til efteråret. Grundlæggerne var også mindre aktive i sidste uge: Grundlæggeraktiviteten faldt med 7,22 % for anden uge i træk. Tidspunktet for dette fald tyder på, at grundlæggerne er opmærksomme på sommerens stilstand i investoraktiviteten og derfor har sat tempoet ned for deres salgspræsentationer. Vil fundraisingaktiviteten fortsætte med at ebbe ud i den sidste uge af 2. kvartal? Kom tilbage i næste uge for at se, hvordan kvartalet sluttede.

Opdateret: 20. juni 2023

Salgspræsentationsinteresse: +9,87 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -13,39 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge inden Juneteenth-ferien. Investoraktiviteten steg med 9,87 %, sandsynligvis drevet af stigningen på de offentlige aktiemarkeder og et stigende ønske om at gennemgå salgspræsentationer i slutningen af kvartalet for, før den sæsonmæssige sommerpause sætter ind. Venturekapitalistaktiviteten er helt på linje med sidste års niveau. Det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer faldt med 4 % og ligger nu på 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggeraktiviteten faldt med 13,39 % efter flere uger med uventede stigninger. Grundlæggerne har måske fået deres slutkvartalsræs overstået, velvidende at investorerne kan bruge resten af 2. kvartal på at lede efter nogle sidste få aftaler. Vil disse tendenser fortsætte gennem slutningen af kvartalet? Det kan du finde ud af i næste uge.

Opdateret: 12. juni 2023

Salgspræsentationsinteresse: +2,29 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +9,8 %

Aktiviteten blandt både grundlæggere og venturekapitalister tikkede opad i sidste uge på grund af den fortsatte entusiasme på de offentlige aktiemarkeder. Investorerne havde dog kun lidt mere travlt: Aktivitetsniveauet blandt venturekapitalister steg med 2,29 %, men ligger stadig under 2022-niveauet set i forhold til året før. Grundlæggeraktiviteten steg med 9,8 % og fortsætter med at overgå 2022-niveauerne, hvilket tyder på, at klimaet vil forblive investorvenligt på kort og endda mellemlang sigt. Selvom de offentlige aktiemarkeder nåede årshøjdepunkter i sidste uge, kan udgivelsen af nye inflationsdata i denne uge sammen med Feds beslutning om rentesatser sandsynligvis gøre mere for at sætte tonen for fundraising hos nystartede virksomheder hen over sommeren. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan de private markeder reagerer på data og rentenyheder.

Opdateret: 5. juni 2023

Salgspræsentationsinteresse: -6,03 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -20,93 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt begge i sidste uge, hvilket tyder på, at den langsommere sommersæson kan være over os. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 6,03 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret. Aktivitetsniveauet for investorer fortsætter med at falde i forhold til tidligere år: Venturekapitalistaktiviteten er faldet med 9 % i forhold til samme tidspunkt sidste år og 6 % i forhold til samme tidspunkt i 2021. Det samme kan dog ikke siges om grundlæggeraktiviteten: Dette tal faldt med 20,93 % i sidste uge, men et fald som dette var at forvente efter den pludselige stigning ugen før. Uanset hvad er grundlæggeraktiviteten helt på linje med 2022-niveauet og er steget med 27 % i forhold til 2021-niveauet. Hvis sommerens stilstand virkelig er begyndt for investorerne, så tyder forskellene i aktivitetsniveauet hos grundlæggere og venturekapitalister på, at grundlæggerne vil få svært ved at rejse kapital i 3. kvartal. Kom tilbage i næste uge for at se, om investorerne sætter tempoet lidt op, når 2. kvartal begynder at nærme sig sin afslutning.

Opdateret: 30. maj 2023

Salgspræsentationsinteresse: +6,14 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +45,83 %

I sidste uge øgede investorerne deres aktivitetsniveau en smule, og grundlæggerne øgede deres markant. Venturekapitalistaktiviteten steg med 6,14 %, hvilket bragte investorernes efterspørgsel efter aftaler helt på linje med 2022-niveauet set i et år-til-år-perspektiv. For at gå lidt længere tilbage, er venturekapitalistaktiviteten kun faldet med 3 % fra 2021-niveauet. Det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer faldt med 4,17 % og ligger i øjeblikket på 2 minutter og 18 sekunder. Mens venturekapialisterne holder sig stabile i forhold til tidligere år, steg grundlæggeraktiviteten overraskende meget i sidste uge: Grundlæggeraktiviteten steg med 45,83 % til et niveau, vi ikke har set siden februar i år. En uventet travlhed før Memorial Day kan være en del af forklaringen på den pludselige stigning. Mere generelt kan ferieweekenden dog blive startskuddet til en sommerfundraising-sæson, som vi forudser vil blive lidt langsommere end de foregående år, i hvert fald set fra venturekapitalisternes synspunkt. Investoraktiviteten har været "langsom og stabil" hele året indtil videre, og venturekapitalisterne vil måske vælge at holde deres nuværende tempo (eller endda sætte det ned) hen over sommeren, mens de venter på klarhed om makromiljøet. Hvis grundlæggerne har modtaget signaler i den retning, har de måske travlt med at få deres præsentationer gennemgået, inden der kommer en længere sommerpause i år. Kom tilbage i næste uge for at se, om grundlæggeraktiviteten aftager lidt efter ferien.

Opdateret: 22. maj 2023

Salgspræsentationsinteresse: -10,94 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +7,87 %

Ligesom ugen før bevægede grundlæggere og investorer sig i hver sin retning i sidste uge. Men de retninger, de bevægede sig i, har ændret sig. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 10,94 % i sidste uge, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer faldt med 4,17 %. Investorernes interesse i handler har mere eller mindre holdt trit med aktivitetsniveauet i 2022 i det meste af 2. kvartal, men den er nu faldet med 6,5 % i forhold til året før. Denne tendens kan fortsætte i de næste par uger, hvor forhandlinger om gældsloftet og bekymringer om fremtidige renteforøgelse fra Fed optager overskrifterne i nyhederne. Grundlæggeraktiviteten lod sig dog ikke afskrække i sidste uge, hvor den steg med 7,87 % efter et kraftigt fald ugen før. Fundraisingaktiviteten blandt grundlæggere er på linje med niveauet i 2022, men det er måske ikke så meget et signal om optimisme på markedet, som det er et udtryk for kortvarig bekymring omkring at skaffe penge hurtigt midt i forudsigelserne om en kommende recession. Vend tilbage i næste uge for at se, om venturekapitalisterne ender med at skrue op for tempoet, eller om grundlæggerne sænker deres.

Opdateret: 15. maj 2023

Salgspræsentationsinteresse: +3,64 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -13,59 %

I sidste uge bevægede aktiviteten blandt grundlæggere og investorer sig i forskellige retninger for første gang i dette kvartal. Venturekapitalistaktiviteten steg med 3,64 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer faldt med 4,17 % til 2 minutter og 18 sekunder. Set fra år til år er aktiviteten blandt investorer 3,6 % højere end på samme tidspunkt sidste år. Grundlæggeraktiviteten faldt i sidste uge efter den foregående uges stigning på 25 %: Den faldt med 13,59 % og er faldet med 4,3 % i forhold til året før. Nyheder om aftagende inflation i april kan have udløst en vis optimisme blandt investorer på den private markedsplads, men forhandlinger om gældsloftet kan udløse volatilitet i fundraising hos nystartede virksomheder i de næste adskillige uger. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, hvordan de private markeder fordøjer eventuelle nyheder.

Opdateret: 8. maj 2023

Salgspræsentationsinteresse: +2,92 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +25,61 %

Fundraisingaktiviteten steg over hele linjen i sidste uge, hvor grundlæggerne kom tilbage efter det, der er blevet en traditionel pause i slutningen af april. Investorerne var en smule mere aktive i sidste uge: Venturekapitalistaktiviteten steg med 2,92 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer var uændret på 2 minutter og 24 sekunder. Denne stigning betyder, at investoraktiviteten i øjeblikket er faldet med 2,4 % i forhold til året før. Grundlæggerne er på deres side helt på linje med aktivitetsniveauet i 2022 efter sidste uges udbrud af aktivitet. Grundlæggeraktiviteten steg med 25,61 % efter at være faldet med mere end 15 % ugen før. Selvom de sidste mange år har været præget af en stilstand i slutningen af april, har de også oplevet en stigning i begyndelsen af maj, så en stigning som denne var ikke uventet. Selv i denne kontekst kan grundlæggerne dog blive opmuntret af, at Fed antyder, at renteforøgelserne kan være overstået for denne gang. Vi forudser, at grundlægger- og investoraktiviteten vil fortsætte i et højt tempo på kort sigt. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om denne uges inflationsdata påvirker det private fundraisingområde.

Opdateret: 1. maj 2023

Salgspræsentationsinteresse: -4,76 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -15,46 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt begge i sidste uge, hvilket tyder på, at fundraising i starten af 2. kvartal kan være slut for nu. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 4,76 % i sidste uge, og det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer forblev uændret. Grundlæggeraktiviteten faldt dog meget mere: Den faldt med 15,46 % og ligger nu 6 % under 2022-niveauet og 8 % under 2021-niveauet. Den historiske kontekst sætter sidste uges fald i perspektiv. Både grundlægger- og investoraktiviteten har en tendens til at falde omkring den anden eller tredje uge i april, hvilket indikerer, at begge sider af forhandlingsbordet tager en puster, før de sætter tempoet op senere på foråret. Hvor meget tempoet stiger, kan afhænge af makrofaktorer såsom rentesatser og jobrapportdata, så vend tilbage i næste uge for at se, hvordan disse faktorer kan påvirke fundraising på kort sigt.

Opdateret: 24. april 2023

Salgspræsentationsinteresse: +7,69 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteressesse: Oprettede links til grundlæggere: +6,39 %

Grundlægger- og investoraktiviteten steg begge i sidste uge efter en forholdsvis langsom start på 2. kvartal. Investoraktiviteten steg med 7,69 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer var uændret og forblev på 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggeraktiviteten steg med 6,39 % efter to uger med fald i starten af kvartalet. Sidste uges stigning i fundraisingaktiviteten var forventelig: Historisk set holder grundlæggere og investorer en lille pause i slutningen af 1. kvartal og begynder at tænke på fundraisingaftaler igen omkring midten af april. Vil denne stigning i aktivitet være bæredygtig gennem resten af kvartalet? Spørgsmål om arbejdsmarkedet og potentielt aftagende økonomisk aktivitet senere på året kan tynge grundlæggernes og investorernes tanker, hvilket betyder, at fundraising kan blive sat på standby. Vend tilbage i næste uge for at se, om der er udsigt til potentiel modvind.

Opdateret: 17. april 2023

Salgspræsentationsinteresse: -2,09 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -6,19 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt igen i sidste uge, da begyndelsen af 2. kvartal oplever en afmatning i fundraisingaktiviteten sammenlignet med slutningen af 1. kvartal. Investoraktiviteten faldt med 2,09 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggeraktiviteten faldt lidt mere med 6,19 % efter at være faldet med næsten 4 % ugen før. Disse nylige fald er sandsynligvis ikke udtryk for makrotendenser, da der kom positive inflationsnyheder i sidste uge, som signalerer, at Fed måske vil bremse sin række af renteforøgelser hurtigere end frygtet. Den afmatning, vi har set i de sidste par uger, tyder mere på, at grundlæggerne fokuserer på at styrke deres virksomheder frem for fundraising. Venturekapitalister, der er opmærksomme på disse prioriteter, træder lidt tilbage som reaktion. Vil grundlæggerne vende deres opmærksomhed tilbage til fundraising på kort sigt? Kom tilbage i næste uge for at se, om de sætter tempoet op.

Opdateret: 10. april 2023

Salgspræsentationsinteresse: -9,13 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: +4,35 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede grundlæggerlinks: -3,96 %

Grundlægger- og investoraktiviteten faldt begge i sidste uge som start på 2. kvartal efter den foregående uges slutkvartalsrus. Investoraktiviteten faldt med 9,13 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer steg med 4,35 % – da venturekapitalisterne fik mindre travlt, gik de ikke så hurtigt gennem præsentationerne som ugen før. Grundlæggeraktiviteten faldt mindre kraftigt med 3,96 % efter en støt stigning i aktivitetsniveauet i slutningen af 1. kvartal. Kortvarige fald i fundraisingaktivitet i starten af 2. kvartal er historisk set normale, så sidste uges fald afspejler ikke nødvendigvis makropresset. Det vil dog være værd at holde øje med den seneste jobrapports indvirkning på de offentlige markeder, da enhver volatilitet i sidste ende kan finde vej til det private fundraisingområde. Vend tilbage i næste uge for at se, om denne indflydelse allerede er ved at gøre sig gældende.

Tal for salgspræsentationsinteresse i 1. kvartal 2023

Opdateret: 3. april 2023

Salgspræsentationsinteresse: +9,13 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -4,17 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +6,32 %

Aktiviteten blandt venturekapitalister og grundlæggere steg begge i sidste uge og afsluttede 1. kvartal med fremdrift. Investoraktiviteten steg med hele 9,13 % og sluttede kvartalet på linje med 2022 og 4 % over 2021. I betragtning af den makrovolatilitet, vi så i løbet af 1. kvartal, er dette tal ved udgangen af kvartalet et tegn på fortsat modstandsdygtighed i efterspørgslen efter tilbud. Det gennemsnitlige tidsforbrug på præsentationer faldt med 4,17 % med denne eksplosion i venturekapitalistaktivitet og ligger nu på 2 minutter og 18 sekunder. Grundlæggeraktiviteten steg med 6,32 % i sidste uge og sluttede dermed også 1. kvartal på linje med 2022. Men grundlæggerne er endnu mere aktive nu sammenlignet med 2021: Grundlæggeraktiviteten er næsten 15 % højere nu, end den var på samme tidspunkt i 2021. Da investorernes efterspørgsel efter præsentationer ikke er steget helt så meget, bør grundlæggerne være opmærksomme på, at konkurrencen om venturekapitalens opmærksomhed stadig er hård. De bliver nødt til at skærpe deres historiefortælling for at skille sig ud fra mængden. Vend tilbage i næste uge for at se, om dette momentum fortsatte i starten af 2. kvartal.

Opdateret: 27. marts 2023

Salgspræsentationsinteresse: +0,42 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +5,56 %

Grundlægger- og venturekapitalistaktiviteten steg begge en smule i sidste uge, hvilket signalerer fortsat modstandsdygtighed på fundraisingmarkedet for nystartede virksomheder. Investoraktiviteten steg med 0,42 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 24 sekunder. Selvom investoraktiviteten i øjeblikket er faldet i forhold til 2022 og 2021, er det et opmuntrende tegn, at den har holdt sig stabil i en meget volatil marts måned. Grundlæggeraktiviteten steg med 5,56 % og ligger nu på linje med 2022 og 2021. Det faktum, at både grundlægger- og investoraktiviteten ikke har vist vedvarende påvirkninger fra SVB-kollapset og volatiliteten på det offentlige marked, tyder på, at der stadig er bred tillid til, at man kan få afsluttet finansieringsaftaler i et udfordrende makromiljø. Selvom vi måske står over for mere volatilitet på de offentlige aktiemarkeder, forudser vi, at grundlæggere og investorer er parate til at ride stormen af – i hvert fald indtil videre.

Opdateret: 20. marts 2023

Salgspræsentationsinteresse: -3,23 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -1,1 %

Både grundlægger- og investoraktivitetsniveauet faldt i sidste uge, men ikke nær så meget, som man kunne have frygtet efter SVB-kollapset. Venturekapitalistaktiviteten faldt med 3,23 %, og den gennemsnitlige tid brugt på præsentationer forblev uændret på 2 minutter og 24 sekunder. Salgspræsentationsinteraktionerne er faldet med 7 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Grundlæggeraktiviteten faldt endnu mindre end investoraktiviteten i sidste uge: Den faldt kun med 1,1 % og er faldet med 4,25 % i forhold til året før. SVB-kollapset og det fortsatte pres på den globale banksektor kan tynge både investorer og grundlæggere, men det faktum, at aktiviteten på fundraisingmarkedet ikke faldt så meget, som vi måske havde forventet, kan signalere optimisme i fællesskabet omkring nystartede virksomheder om, at SVB-efterspillet ikke udvikler sig til et alvorligt strukturelt problem. Kom tilbage i næste uge for at se, om denne optimisme holder.

Opdateret: 13. marts 2023

Salgspræsentationsinteresse: -13,29 %
Salgspræsentationsinteresse: Tidsforbrug: -7,69 %
Salgspræsentationsinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -9 %

Alle tre tal for salgspræsentationsinteresse faldt i sidste uge på grund af blandede signaler fra jobrapporten for februar og fornyede bekymringer om inflation og udvidede renteforøgelser. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 13,29 %, og gennemsnitstiden brugt på præsentationer faldt med 7,69 %. Grundlæggeraktiviteten faldt for tredje uge i træk med 9 % efter kortvarigt at have overgået 2021 og 2022 set i et år-til-år-perspektiv. Vi forventer, at SVB-kollapset vil begynde at påvirke stemningen blandt investorer og grundlæggere i vores målinger fra næste uge. Hvis efterspillet er begrænset, vil fundraisingaktiviteten måske ikke blive ramt alt for hårdt. Men hvis vi ser en betydelig afsmitning på bank- og teknologisektoren, kan kollapset meget vel udløse en periode med mere vedvarende pessimisme på det private marked. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan grundlæggere og investorer begyndte at behandle disse begivenheder i forhold til deres aftaleindgåelse.

Opdateret: 6. marts 2023

Pitchdeckinteresse: +10,43 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -13,79 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge. Aktiviteten blandt investorer steg med 10,43 % og er nu steget med 7,5 % i forhold til sidste år. Dette er første gang, at investoraktiviteten for 2023 er over aktivitetsniveauet for 2022. Med denne stigning fulgte også et lidt længere gennemsnitlig visningstid for decks: Denne steg med 4,17 % i sidste uge og er nu på 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 13,79 % efter en stærk periode i slutningen af januar. Selvom aktiviteten blandt grundlæggere er faldet en smule, er den stadig på niveau med 2022 og 2021. Selvom aktiviteten blandt grundlæggere måske først stiger igen ved udgangen af 1. kvartal, viser den sidste uges tal tegn på fortsat optimisme, selv i lyset af den seneste tids uro på det offentlige marked. Kom igen i næste uge for at se, om tendensen forbliver relativ høj, især blandt investorer.

Opdateret: 27. februar 2023

Pitchdeckinteresse: +5,71 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +11,54 %

Aktiviteten blandt grundlæggere og investorer steg igen i sidste uge, selvom de offentlige markeder oplevede årets hidtil dårligste uge. Aktiviteten blandt investorer steg med 5,71 % og gennemsnitstiden for decks faldt med 4 %. Selvom investoraktiviteten stadig halter en smule efter niveauet i 2022 (med 8 %), er den stadig relativt sund overordnet set og kun 4 % lavere end niveauet i 2021. Aktiviteten blandt grundlæggere fortsætter med at være uventet robust: Den steg med 11,54 % i sidste uge og overgår aktuelt niveauer for 2022 og 2021 med henholdsvis 25 og 36 %. Denne optimisme på det private marked er kærkommen efter et relativt sløvt 4. kvartal, men vil den holde i lyset af bekymringerne omkring den fortsat aggressive tilgang til inflation, som udvises af den amerikanske centralbank? Vend tilbage i næste uge for at se, om de seneste data om forbrug og inflation (der begge er højere end forventet), påvirker interessen for private investeringer.

Opdateret: 13. februar 2023

Pitchdeckinteresse: +3,63 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -4 %
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +38,54 %

Aktiviteten blandt investorer steg en smule i sidste uge, men aktiviteten blandt grundlæggere nåede et nyt og uventet højt niveau. Deckinteraktioner blandt investorer steg med 3,63 %, mens det gennemsnitlige tidsforbrug for decks faldt med 4 %, så den nu er 2 minutter og 24 sekunder. Selvom investoraktiviteten er øget i de seneste par uger, er den stadig faldet med 9,5 % på årsbasis: Investorerne begyndte at sænke tempoet på dette tidspunkt sidste år som følge af makrohændelser, og aktiviteten for 2023 forbliver primært på linje med Y-Y-tendenserne på kort sigt. Aktiviteten blandt grundlæggere steg derimod betragteligt: Den steg med 38,54 % til et historisk højdepunkt. Ugen omkring den 7. februar markerede interessant nok også et højdepunkt for aktivitet blandt grundlæggere, men dette års stigning betød, at grundlæggerne slog sidste års højdepunkt med næsten 5 %. Den aktuelle bedring på de offentlige kapitalmarkeder samt den aftagende inflation kan til dels forklare den vedvarende optimisme blandt grundlæggere og signalere en fortsættelse heraf på kort sigt. Vedvarende bekymringer omkring en økonomisk nedgang på et tidspunkt i 2023 kan gøre det svært at opretholde dette aktivitetsniveau. Vend tilbage i næste uge for at se, om grundlæggerne fortsatte deres halsbrækkende tempo.

Opdateret: 6. februar 2023

Pitchdeckinteresse: +7,36 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +4,35 %

Aktiviteten steg både blandt grundlæggere og investorer i sidste år, selvom aktivitetsniveauet stadig halter efter det høje tempo i 2022. Investorernes deckinteraktioner steg med 7,36 %, og det er fjerde uge i træk med stigninger i starten af 2023. Den gennemsnitlige tid for decks forblev uændret med 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt investorer er faldet med næsten 9 % på årsbasis, men den nylige bedring af de offentlige markeder og de lavere rentestigninger fra den amerikanske centralbank kan delvis forklare, hvorfor investorer har været mere og mere sultne efter tilbud i starten af året. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 4,35 % efter et fald på 12 % i den foregående uge. Selv om aktiviteten blandt grundlæggere ligger 17 % under niveauet for 2022, kan vi forvente, at den fortsat vil være relativt sund takket være grundlæggernes aktive start på året. Vil denne optimisme fortsætte? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan der står til med grundlæggere og investorer.

Opdateret: 30. januar 2023

Pitchdeckinteresse: -0,88 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -12,38 %

Efter flere ugers øget fundraisingaktivitet efter juleperioden har grundlæggere og investorer langsomt sænket tempoet i sidste uge. Aktiviteten blandt venturekapitalselskaber var næsten uændret med et fald på 0,88 %, og den gennemsnitlige tid på gennemgang af decks steg med 4,17 %. Investoraktiviteten er faldet med 20 % på årsbasis som følge af modstridende signaler på de offentlige markeder, og vi forudser ikke, at venturekapitalselskaberne snart vil komme til at opleve en stigning på årsbasis. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt kraftigere i sidste uge, nemlig med 12,38 %, da grundlæggerne også faldt i tempo i forhold til sidste år. Aktiviteten blandt grundlæggere er nu næsten 18 % lavere end niveauet i 2022. Den nervøsitet, vi oplever på de private markeder, ser ud til at forsætte på kort sigt: Hvis investorerne ikke øger tempoet, kan flere og flere grundlæggere vælge at følge trop og skære ned i stedet for at kaste sig ud i fundraising. Vend tilbage i næste uge for at se, om markedet udviser yderligere nervøsitet.

Opdateret: 23. januar 2023

Pitchdeckinteresse: +6,04 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +29,63 %

Både grundlæggere og investorer øgede deres aktivitet i sidste uge, selvom stigningen var langt mere udtalt på grundlæggernes side af forhandlingsbordet. Aktiviteten blandt investorer steg med 6,04 % og den gennemsnitlige tid på decket var uændret fra foregående uge med 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggerne havde mere travlt i forhold til den foregående uges aktivitetsniveau: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 29,63 %, hvilket var en fortsættelse af grundlæggernes optimistiske start på 2023. Grundlæggernes optimisme og investorernes tøven bliver endnu mere udtalt, når man ser på årsbasis: Aktiviteten blandt grundlæggere er faldet med blot 9,5 % i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens aktiviteten blandt investorer er faldet med 28 %. Den store makrousikkerhed betyder, at vi ikke forudser, at investoraktiviteten stiger nævneværdigt i de næste par uger, så grundlæggere, der skal fundraise, skal skærpe deres pitchdeckfortællinger for at skille sig ud fra mængden. Vend tilbage i næste uge for at se, om optimismen blandt grundlæggere fortsætter.

Opdateret: 9. januar 2023

Pitchdeckinteresse: +31,88 %
Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +25,46 %

Grundlæggere og investorer begyndte at trække i arbejdstøjet igen i sidste uge: Aktiviteten steg på begge sider af forhandlingsbordet. Investoraktiviteten steg med 31,88 % i starten af 1. kvartal. På trods af dette er investorerne er dog stadig langt fra aktivitetsniveauet før jul: Aktiviteten for venturekapitalselskaber faldt med 32 % i forhold til opbremsningen før jul. Den gennemsnitlige gennemgangstid for decket var uændret i sidste uge og ligger nu på 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere steg også, men i mindre grad end for venturekapitalselskaberne: Aktiviteten for grundlæggere steg med 25,46 % i sidste uge, men er også faldet med 32 % i forhold til perioden før jul. Sidste uges få arbejdsdage kan være forklaringen på denne forholdsvis langsomme start på 1. kvartal. Kom igen i næste uge for at se aktiviteten for grundlæggere og investorer i den første hele uge i 2023.

Tal for pitchdeckinteresse 4. kvartal 2022

Opdateret: 3. januar 2023

Aktiviteten var som forventet lav i sidste uge i de få dage mellem jul og nytår. Investoraktiviteten faldt med 48,7 % og gennemsnitstiden for decks steg med 8,7 %. Selvom faldet i aktivitet blandt investorerne kan synes stort, var sidste års fald efter jul meget større (70 %), så investorerne var en smule mere aktive i år, end de var i juleugen i 2021. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt også i sidste uge: Aktiviteten faldt med 45,55 %, hvilket er et større faldt, end vi oplevelse i den sidste uge af 2021, hvor aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 37 %. Fundraisingaktiviteten begynder at tage fart igen, når 1. kvartal går i gang, men vil den starte lige så stærkt som i begyndelsen af 2022? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan grundlæggere og investorer startede det nye år.

Opdateret: 19. december 2022

Grundlæggere og investorer fortsatte deres gode aktivitet i sidste uge, inden feriesæsonen for alvor begynder. Investoraktiviteten faldt med 1,47 %, men på trods af dette fald er aktiviteten steget med 1,5 % i forhold til året før. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 5,05 % i sidste uge, og grundlæggere er endnu mere aktive i forhold til året før: Aktiviteten blandt grundlæggere er steget med 19,5 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Selv med ugentlige fald på de offentlige markeder på det seneste er finansiering af nystartede virksomheder stabilt på vej ind i 2023. Det er usandsynligt, at der bliver slået rekorder i starten af 1. kvartal, men samtidig er der en solid optimisme på det private marked, som tyder på, at den nuværende aktivitet vil fortsætte efter ferien.

Opdateret: 12. december 2022

Grundlæggere og investorer var fortsat aktive i sidste uge og fortsatte dermed det høje tempo inden juleperioden, der næsten svarer til aktivitetsniveauet for 2021. Aktiviteten blandt investorer steg med hele 6,64 % og er nu blot faldet med 6 % i forhold til samme uge sidste år. 4. kvartal i 2021 satte rekord for aktivitet blandt investorer, så dette er et opmuntrende tegn på optimisme på vej mod 2023. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret og er stadig på det historisk lave niveau på 2 minutter og 18 sekunder. Grundlæggerne var en smule mindre aktive efter sidste uges stigning: Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 3,88 %, men er steget med 5 % i forhold til dette tidspunkt sidste år. Vil næste uges nye inflationstal og årets sidste møde i den amerikanske centralbank lægge en dæmper på den stærke slutspurt, som vi ser på de private markeder sidst på året? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 5. december 2022

Grundlæggere og investorer genoptog straks aktiviteten i sidste uge efter thanksgiving-ferien. Investoraktiviteten steg med 27,36 % og nåede det højeste niveau siden slutningen af august. Aktiviteten er dog fortsat næsten 10 % lavere end sidste år. Da venturekapitalisterne fik mere travlt i sidste uge, faldt deres gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck med 4,17 % og nåede det laveste niveau nogensinde, som var 2 minutter og 18 sekunder. Grundlæggere havde endnu mere travlt end investorer i sidste uge: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 41,1 %, hvilket er lidt mere end stigningen efter thanksgiving i 2021. Efter en forholdsvis sløv efterårssæson peger disse stigninger på en vedvarende optimisme på finansieringsmarkedet. Denne aktivitet kan dog være kortvarig, da grundlæggere og investorer historisk set har en tendens til at sætte farten ned fra nu af og til slutningen af 4. kvartal. Vi de historiske tendenser blive brudt i år? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 28. november 2022

Aktiviteten på markedet for fundraising til nystartede virksomheder faldt markant i sidste uge, som det plejer at være tilfældet i tiden op til thanksgiving. Investoraktiviteten faldt med 11,06 %, men det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck forblev uændret. Set uge for uge var sidste uges forventelige fald i forbindelse med ferien ikke særlig drastisk. I forhold til året før er det dog mere markant: Investorerne var 23 % mindre aktive i sidste uge end i samme uge sidste år. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt mere markant, nemlig med 25,51 %, hvilket er 16 % lavere end på samme tidspunkt sidste år. I historisk perspektiv vil der sandsynligvis ske en genopblomstring for både grundlæggere og investorer inden årets udgang. Den lavere optimisme i den samlede økonomi kan dog medføre, at eventuelle stigninger ikke bliver så kraftige som i tidligere år. Vil grundlæggere og investorer hurtigt vende tilbage til deres normale aktivitet? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 14. november 2022

Aktiviteten blandt både grundlæggere og investorer steg beskedent i sidste uge, da nye inflationsdata, der var mindre alvorlige end forventet, medførte en bølge af optimisme på de offentlige markeder. Investoraktiviteten steg med 1,73 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt med 4 %: Investorerne fortsætter med at holde sig i skindet, men ser ikke ud til at øge interaktionen med pitchdeck yderligere, i hvert fald ikke på kort sigt. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 1,04 % og er faldet med kun 9 % i forhold til året før – dette er væsentligt, da aktivitetsniveauet sidste år var rekordhøjt. Grundlæggere fortsætter deres planlagte fundraisingaktivitet for efteråret, men det faktum, at vi ikke ser en tilsvarende stigning i investoraktiviteten, betyder, at de skal arbejde hårdere for at skille sig ud fra mængden for at sikre møder med investorer. Bliver der kortvarig travlhed før thanksgiving-ferien? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 7. november 2022

Aktiviteten blandt grundlæggere og investorer faldt en smule i sidste uge, da udsigterne for efterårets fundraisingsæson blev klarere. Efter den ventede rentestigning i onsdags faldt investorernes deckinteraktioner med 1,7 % og den gennemsnitlige tid for decks steg med 4,17 %. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt en smule mere, nemlig med 3,03 %. Disse ugevise fald ser små ud ved første øjekast, men nu får vi et klarere billede af, hvordan den normalt så travle fundraisingsæson i efteråret ser ud i 2022 sammenlignet med tidligere år. Aktiviteten blandt investorer er faldet næsten 37 % i forhold til de rekordhøje niveauer fra sidste år, men er stadig steget med næsten 13 % i forhold til det opsving, der skete efter coronapandemien i 2020. Aktiviteten blandt grundlæggere er dog på linje med sidste års niveau: Den er faldt med blot 1 % i forhold til niveauet i 2021 og steget med næsten 30 % i forhold til 2020. Disse aktivitetsniveauer signalerer en følelse af overordnet optimisme for fundraising for nystartede virksomheder, men samtidig viser de fortsat, at investorerne måske ikke har helt så travlt med at indgå aftaler som sidste år. Vil optimismen forblive på et højt niveau efter denne uges midtvejsvalg? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet reagerede.

Udgivet: 31. oktober 2022

Aktiviteten blandt både grundlæggere og investorer faldt i sidste uge i forbindelse med rapporter om ikke-overbevisende indtjening i tech-industrien og den amerikanske nationalbank hævede diskontoen yderligere. Investorers interaktion med pitchdecks faldt med 2,08 %, da investorerne holder sig mere eller mindre på samme niveau som i sensommeren, men de synes mindre tilbøjelige til at øge deres aktivitetsniveau i, hvad der normalt er et travlt efterår. Investorers gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret i sidste uge. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt også med 5,71 % efter stigningen i forrige uge. På trods af dette fald er efterspørgslen efter finansiering blandt grundlæggere fortsat meget høj, om end ikke helt på samme høje niveau som sidste år på dette tidspunkt. Niveauet af grundlæggerktivitet sammenlignet med den stabile investoraktivitet tyder på, at vi vil se det nuværende “investorvenlige” fundraisingklima fortsætte til efter udgangen af 4. kvartal og ind i 2023. Vil den fortsatte makroøkonomiske ustabilitet reducere i optimismen blandt grundlæggere? Vi vender tilbage i næste uge for at se, hvor aktivitetsniveauet står.

Udgivet: 24. oktober 2022

I den seneste uge har investorerne holdt tempoet oppe, og grundlæggerne har haft endnu mere travlt på grund af den fortsatte omskiftelighed på de offentlige markeder og forud for endnu en stor uge for indtægtsrapportering. Investorernes deckinteraktioner faldt med 1,64 % i sidste uge. Selv om dette fald er minimalt, er aktiviteten blandt investorerne faldet med mere end 14 % på årsbasis. Den gennemsnitlige tid for decks faldt med 4 % og ligger fortsat på et historisk lave niveau med 2 minutter og 24 sekunder. Grundlæggere fortsatte det høje tempo fra foregående uge og øgede deres aktivitet med 17,98 %. For grundlæggere var det en af de travleste uger siden februar. Det aktuelle tempo for fundraising for nystartede virksomheder tyder på, at “efterårsræset” for alvor er gået i gang for grundlæggere, mens investorerne fortsat udviser forsigtighed. Selv om grundlæggere sender flere og flere decks ud, reagerer investorerne ikke på samme måde (men deres aktivitetsniveau falder heller ikke voldsomt). Vi forventer, at aktiviteten blandt grundlæggere forbliver høj indtil juleperioden, mens aktiviteten blandt investorerne sandsynligvis vil ligge på samme niveau som i dag. Den store usikkerhed betyder, at der altid kan opstå ændringer af forventningerne, så vend tilbage i næste uge for at se vores seneste markedsprognose.

Udgivet: 17. oktober 2022

Både grundlægger- og investoraktiviteten faldt i sidste uge, hvilket tyder på, at den fortsatte ustabilitet på de offentlige aktiemarkeder og de vedvarende bekymringer om inflationen kan påvirke efterårets finansieringssæson for nystartede virksomheder. Investoraktiviteten faldt med 2,4 % i sidste uge, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck steg med 4,17 %. Grundlæggeraktiviteten faldt for tredje uge i træk, i denne uge med 2,2 %. Disse fald er ikke bekymrende i sig selv, men de kommer på et tidspunkt, hvor finansieringsaktiviteten for nystartede virksomheder historisk set begynder at stige. Vil vi opleve en mere afdæmpet efterårsaktivitet i år? Med flere data kan vi tegne et tydeligere billede, men indtil videre ser det ud til, at både grundlæggere og investorer holder igen i stedet for at kaste sig helhjertet ud i at lave aftaler. Vil aktiviteten tage til, når der er kommet flere regnskabstal for 3. kvartal i denne uge? Vend tilbage hertil i næste uge for at se, hvordan de private markeder reagerede.

Udgivet: 11. oktober 2022

Tal for pitchdeckinteresse 3. kvartal 2022

Udgivet: 3. oktober 2022

Alle tre tal for pitchdeckinteresse faldt i sidste uge, men den samlede aktivitet på finansieringsmarkedet svarer fortsat til aktivitetsniveauerne for 2021. Dette er et stærkt signal om den generelle sundhed på finansieringsmarkedet, da 2021 var et langt mere optimistisk klima med langt færre makroøkonomiske bekymringer til at påvirke de private markeder. Investoraktiviteten faldt i sidste uge med 2,62 %: Et fald sidst i september er historisk set normalt, og investoraktiviteten er kun 5,5 % lavere end på samme tidspunkt sidste år. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt med 4 % og nåede det laveste niveau nogensinde, som vi også oplevede i juni, nemlig 2 minutter og 24 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 11,32 % og ligger nu næsten 8 % under sidste års niveau. Ligesom for investorer er et fald før begyndelsen af 4. kvartal historisk set normalt, så det ser ud til, at både grundlæggere og investorer er klar til en travl finansieringsrunde i slutningen af året. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan 4. kvartal er startet.

Opdateret: 26. september 2022

Mens turbulensen fortsætter på de offentlige markeder, forblev markedet for finansiering af startups stabilt i sidste uge. Investoraktiviteten steg med 1,33 %, og investorerne gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret 2 minutter og 30 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere steg også med 3,92 %. Selv om stigningerne i aktiviteten var beskedne, er det væsentlige: for det første fordi de fortsætter med at signalere, at der er et sundt forhold mellem udbuddet af og efterspørgslen på aftaler, på trods af den aktuelle makroøkonomiske usikkerhed. For det andet viser det, at vi stadig er på rette vej til den forventede stigning i efterårets finansieringsaktivitet, som historisk set tager fart fra slutningen af september. Vil investorerne fortsat være optimistiske på trods af debatten om den nuværende og fremtidige centralbankstramninger og udsvingene i valutamarkederne? Vend tilbage i næste uge for at få et mere klart billede af situationen.

Opdateret: 19. september 2022

Begge parter på finansieringsmarkedet var mere aktive i sidste uge, og grundlæggerne oplevede betydelige stigninger. Investoraktiviteten steg med 3,67 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck (2 minutter og 30 sekunder) var uændret i forhold til ugen før. Investoraktiviteten er 11 % lavere end niveauet i 2021 i forhold til året før, hvilket sandsynligvis afspejler forsigtighed på de private markeder, da de offentlige markeder fortsat er ustabile. Grundlæggerne var dog langt mere aktive i sidste uge – deres aktivitetsniveau er på linje med det rødglødende niveau i 2021. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 25,93 % i sidste uge, hvilket viser, at stifterne er kommet godt og grundigt i gang med finansieringsarbejdet efter sommerferien. Vi forventer, at grundlæggeraktiviteten forbliver tæt på disse niveauer i hele efteråret. Investoraktiviteten kan være mere rolig i de næste par uger, da den normalt tager til i begyndelsen af oktober. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om en fortsat nedgang på de offentlige aktiemarkeder får os til at ændre vores prognoser.

Opdateret: 6. september 2022

Alle tre pitchdeckinteresse-parametre faldt i sidste uge forud for den forlængede weekend. Investorerne fortsatte de udsving, som vi har oplevet siden sidst i juni, da aktiviteten blandt investorer faldt med 12,68 %. Sidste uges fald var dog forventet, da mange investorer nød det sidste af sommerferien, inden de genoptager deres aktiviteter i september. Den gennemsnitlige tid for decks faldt også mærkbart, nemlig med 10,35 %, og returnerede til et mere normalt niveau på 2 minutter og 36 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere var næste uændret i sidste uge: Denne parameter faldt med blot 1,12 %. Selv om aktiviteten blandt grundlæggere er faldet med 19 % siden starten af august, er den stadig 11 % højere på årsbasis. Det tyder på et travlt efterår for grundlæggere, men i hvor høj grad vil interessen blandt investorerne stige for at imødekomme aktiviteten blandt grundlæggere? Vend tilbage i næste uge for at se vores første kig på efterårets fundraisingmarkedsplads.

Opdateret: 29. august 2022

Opdateret: 23. august 2022

Grundlæggere og investorer bevægede sig i forskellige retninger i sidste uge. Aktiviteten blandt investorer steg en smule med 4,05 %, mens investorerne fortsatte de udsving, vi har oplevet siden slutningen af juni. Den gennemsnitlige tid for decks steg også en smule med 4 % til 2 minutter og 36 sekunder. Den største bevægelse skete på grundlæggernes side af forhandlingsbordet: Aktiviteten blandt grundlæggere faldt for anden uge i træk, med 13,13 % i sidste uge. Aktiviteten blandt grundlæggere har været robust hele sommeren, så dette fald skyldes muligvis ikke mere end en sensommerpause i aktiviteten, inden fundraisingsæsonen for alvor går i gang i begyndelsen af september. Fortsætter faldet for grundlæggere? Få en opdatering på situationen i næste uge.

Opdateret: 15. august 2022

Opdateret: 8. august 2022

Netop som vi troede, at der markedet begyndte at opleve vis sæsonbestemt forudsigelighed, fik vi en overraskelse af investorer og grundlæggere. Aktiviteten var stærkt stigende på begge sider af forhandlingsbordet.  Investoraktiviteten steg med 12,19 % i sidste uge og er steget med 17 % i forhold til året før. Den travle investoraktivitet betød også højere tidsforbrug i pitchdeck: Investorernes gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck steg med 16 % til næsten 3 minutter. Som det har været tilfældet i en stor del af 2022, har grundlæggerne været endnu mere aktive end investorerne: Aktiviteten blandt grundlæggerne steg med 15,96 % i sidste uge og er steget med imponerende 33 % i forhold til sidste år. Optimismen fra de seneste stigninger på de offentlige markeder smitter af på kapitalanskaffelsen for nystartede virksomheder, og sidste uges stigninger er måske ikke den eneste afvigelse fra den normalt noget roligere sommerperiode. Sidste fredags beskæftigelsesrapport kan mindske frygten for en kortsigtet recession, og hvis denne uges forbrugerprisindeks viser en opbremsning af inflationen, kan den optimisme, vi har set på de private markeder, fortsætte i samme takt. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, hvordan disse rapporter har påvirket investeringsklimaet.

Opdateret: 1. august 2022

Opdateret: 25. juli 2022

Efter en hurtig stigning efter ferien holdt finansieringsmarkedet sig stort set stabilt i sidste uge. Investoraktiviteten faldt med 3,85 %, hvilket bringer dette næsten på niveau med sidste år. Når niveauet stort set svarer til 2021, tyder det på, at vi måske faktisk oplever en sommerafmatning på trods af opsvinget i aktiviteten ugen før. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt en smule, nemlig med 3,85 %, og ligger nu på 2 minutter og 30 sekunder. Grundlæggerne holdt deres niveau i sidste uge: Aktiviteten her faldt kun med 0,94 %. Mens investorerne er på linje med 2021, er aktiviteten blandt grundlæggere steget med 14 % i forhold til sidste år. Mange investorer holder måske sommerferie, men udbuddet af pitchdeck er fortsat stort. Vi vender tilbage i næste uge for at se, om grundlæggernes aktivitetsniveau holder. 

Opdateret: 18. juli 2022

 • Pitchdeckinteresse: +20,3 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +29,3 %

Grundlæggere og investorer fik straks gang i aktiviteten i sidste uge: Aktiviteten på begge sider af markedet toppede, mens 3. kvartal kom i gang efter 4. juli-pausen i USA. Investoraktiviteten steg med 20,3 % og er steget med næsten 13 % i forhold til sidste år. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret. Grundlæggerne var endnu mere aktive end investorerne i sidste uge: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 29,3 % og er steget med næsten 18 % i forhold til sidste år. På samme tidspunkt sidste år var sommerens lavkonjunktur begyndt, og det så ud til, at vi var på vej mod en lignende sæsonbestemt afmatning i år. Denne overraskende stigning i aktiviteten tyder dog på, at markedet måske vil være lidt mere livligt denne sommer end tidligere forventet. Var sidste uges stigning blot en engangsforestilling, eller vil vi opleve en mere travl juli måned end sidste år? Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om grundlæggere og investorer har holdt tempoet oppe.

Opdateret: 11. juli 2022

 • Pitchdeckinteresse: -13,89 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +4,17 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -18,81 %

Efter en stigning i aktiviteten blandt grundlæggere og investorer før 4. juli-helligdagen i USA faldt investeringsmarkedet i sidste uge. Investoraktiviteten faldt med 13,89 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck steg med 4,17 %. Disse ændringer kan på den ene side skyldes sæsonudsving og på den anden side udsvingene på de offentlige markeder. På trods af faldet er investoraktiviteten dog på niveau med 2021 set fra år til år, hvilket viser, at markedet generelt set stadig er sundt. Grundlæggeraktiviteten faldt endnu kraftigere i sidste uge, nemlig med 18,81 %. Sæsonbestemte forhold gør sig også gældende for grundlæggerne: Hvis investorerne er på ferie, prioriterer grundlæggerne måske væksten i deres virksomheder, især i starten af et nyt kvartal. Når det er sagt, er grundlæggeraktiviteten også på niveau med aktiviteten for 2021. Disse dyk signalerer, at "sommerafmatningen" er i fuld gang. Makroøkonomiske forandringer kan dog stadig påvirke de private markeder, så vend tilbage igen i næste uge for at se, hvordan finansieringsmarkedet reagerede på de nye inflationsdata, der offentliggøres i denne uge.

Tal for pitchdeckinteresse 2. kvartal 2022

Opdateret: 5. juli 2022

 • Pitchdeckinteresse: +9,57 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -7,69 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +2,02 %

Både grundlæggere og investorer var mere aktive i sidste uge på vej ind i den lange weekend. Vi kunne have forventet en opbremsning på markedet inden ferien omkring 4. juli i USA, men ved udgangen af 2. kvartal steg aktiviteten faktisk. Investoraktiviteten steg med 9,57 %, og det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt til et nyt rekordlavt niveau på 2 minutter og 24 sekunder. Investorerne har muligvis ønsket at evaluere nye pitchdeck så effektivt som muligt før ferien. Aktiviteten blandt grundlæggere steg mindre, nemlig med blot 2,02 %, men denne stigning viderefører en tendens, hvor aktiviteten blandt grundlæggere er større end i 2021. Selv om investorerne måske kan holde det nuværende tempo hele sommeren, forventer vi, at grundlæggeraktiviteten i fortsat vil være høj i forhold til året før. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, hvordan 3. kvartal er kommet fra start.

Opdateret: 27. juni 2022

 • Pitchdeckinteresse: -6,12 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -7,48 %

Både grundlæggere og investorer tog en pause i sidste uge, hvor sommeren officielt begyndte. Investoraktiviteten faldt med 6,12 % og er faldet med lidt over 4 % i forhold til sidste år. Sidste år var investorerne mindre aktive i sommermånederne, og vores data fra 2022 begynder at tyde på, at det samme sæsonbestemte mønster er undervejs i år. Denne sommer forventer vi, at dataene vil opføre sig lidt som sidste års data. De samlede tal kan dog forskydes en smule nedad og afspejle den øgede forsigtighed hos investorerne på markedet. Investorernes tidsforbrug i pitchdeck ligger fortsat stabilt på omkring 2 minutter og 36 sekunder. Ligesom investorerne var grundlæggerne mindre aktive i sidste uge: Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 7,48 %, men er steget med næsten 14 % i forhold til sidste år. Vi forventer, at denne tendens også vil fortsætte på grund af grundlæggernes høje aktivitet i år. Hvad vil den sidste uge af 2. kvartal bringe for markedet? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 21. juni 2022

 • Pitchdeckinteresse: +2,94 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +5,94 %

Både grundlæggere og investorer var mere aktive i sidste uge. Investoraktiviteten steg med 2,94 % – det er den første stigning i investoraktiviteten, vi har set siden begyndelsen af maj. Er det starten på en trend eller et tegn på, at investorerne skruer ekstra op for aktiviteten, inden de holder sommerferie? På grundlæggersiden er tendensen lidt tydeligere: Aktiviteten blandt grundlæggere fortsætter med at stige og overgår niveauet fra 2021. Faktisk er aktiviteten blandt grundlæggere steget med 37 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det er tydeligt, at grundlæggerne ikke lader sig afskrække af investorernes tøven – vi vil måske se en sommerafmatning for dette tal, men vi forventer ikke, at det vil falde til under 2021-niveauet i nærmeste fremtid. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om der er en vedvarende stigning i investorinteressen, eller om sidste uge var en undtagelse.

Opdateret: 6. juni 2022

 • Pitchdeckinteresse: -0,83 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +8,16 %

I sidste uge var der endnu et lille fald i investoraktiviteten kombineret med en sund stigning i aktiviteten blandt grundlæggere. I forlængelse af en tendens, som vi har set siden begyndelsen af maj, faldt investoraktiviteten relativt lidt, blot 0,83 %. Investorernes interaktion med pitchdeck er faktisk på samme niveau som sidste år på dette tidspunkt. Forskellen er, at investoraktiviteten i 2021 steg til dette niveau, mens det er fladet ud i 2022. Det nye er, at investorernes tidsforbrug i pitchdeck fortsat er på et historisk lavt niveau: Investorerne bruger stadig i gennemsnit 2 minutter og 30 sekunder pr. pitchdeck midt i et opsving af grundlæggeraktivitet. Faktisk steg grundlæggeraktiviteten igen i sidste uge, denne gang med hele 8,16 %. Set fra år til år er det over 34 % højere end i 2021. Hvad betyder dette på vej mod sommeren? Både investor- og grundlæggeraktiviteten vil sandsynligvis køle en smule ned i de varmere måneder (som det ofte har været tilfældet historisk set), men vi forventer, at investorerne vil bremse lidt mere ned end grundlæggerne. Vend tilbage i næste uge for at se, om sommerens afmatning er begyndt.

Opdateret: 1. juni 2022

 • Pitchdeckinteresse: -0,82 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,85 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +2,08 %

I sidste uge var investoraktiviteten næsten uændret, mens grundlæggeraktiviteten fortsatte sit robuste tempo. Investorernes interaktioner med pitchdeck faldt en smule, nemlig med blot 0,82 %, men dette overordnede tal for aktiviteten fortæller ikke hele historien. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt med næsten 4 % (til 2 minutter og 30 sekunder), svarende til det laveste niveau nogensinde, som vi så i 4. kvartal sidste år. Da det i øjeblikket er investorernes marked, er det lave tidsforbrug i pitchdeck et tegn på, at investorerne muligvis forlader pitchdeck ret hurtigt, når grundlæggerne ikke gør et tilstrækkelig stærkt førstehåndsindtryk. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med lidt over 2 % i sidste uge: Udbuddet af pitchdeck er fortsat sundt, selv i lyset af usikkerheden på de offentlige og private markeder. Dette er endnu et tegn på, at grundlæggere skal arbejde hårdere for at blive hørt, når de kommunikerer med investorer. Vend tilbage hertil i næste uge for at se, om Memorial Day-weekenden i USA har lagt en dæmper på kapitalanskaffelsen.

Opdateret: 23. maj 2022

 • Pitchdeckinteresse: -1,21 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,85 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +3,23 %

Sidste uges aktivitet på markedet for finansiering viser, at det i hvert fald i øjeblikket er investorernes marked. Investoraktiviteten faldt med 1,21 %, men det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt med 3,85 % – et betydeligt fald for dette tal. Investorerne har interageret med færre pitchdeck siden starten af året, og når de interagerer med et pitchdeck, er tidsforbruget tæt på at være rekordlavt. Det tyder på, at investorerne bliver mere og mere forsigtige, allerede inden de holder møder med grundlæggerne. Til sammenligning steg aktiviteten blandt grundlæggere med 3,23 % i sidste uge: Der er fortsat et stabilt udbud af pitchdeck på markedet, som investorerne kan evaluere. Disse modsætninger i adfærden (tøven fra investorer og optimisme fra grundlæggere) viser, at investorer har råd til at være mere kræsne, end de var sidste når, når de evaluerer pitchdeck. Vil dette få grundlæggernes optimisme til at aftage i den sidste ende? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet har udviklet sig.

Opdateret: 17. maj 2022

 • Pitchdeckinteresse: -2,76 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,7 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -9,71 %

Alle tre parametre for pitchdeckinteresse faldt i sidste uge efter at være steget samlet ugen før. Aktiviteten for investorer faldt med 2,76 % og er fortsat lavere end niveauet for 2021, som det har været de fleste uger siden februar. Men når investorer interagerer med deck, gør de det med stor effektivitet: Den gennemsnitlige tid på pitchdecket er på 2 minutter og 36 sekunder, hvilket kun er 4 % højere end det ekstremt lave niveau, vi oplevede sidste år. På grundlæggersiden faldt grundlæggernes aktivitet med 9,71 % i sidste uge efter en betydelig stigning ugen før. Aktiviteten blandt grundlæggere har holdt trit med 2021-niveauerne siden slutningen af februar, hvilket betyder, at der er øget konkurrence om investorernes opmærksomhed. Med fortsatte fald på de offentlige markeder og nervøsitet med hensyn til vækstprognoserne (for ikke at nævne vedvarende inflation) kan vi opleve, at dette "investors marked" fortsætte på kort eller mellemlangt sigt.

Opdateret: 10. maj 2022

 • Pitchdeckinteresse: +5,39 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +3,85 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +18,39 %

Alle tre parametre for pitchdeckinteresse steg i sidste uge på trods af ustabilitet på de offentlige markeder. Aktiviteten for investorer steg med 5,39 % og fortsatte med de udsving, vi har oplevet siden starten af april. Investorernes tid på pitchdecket steg med 3,85 %, men er stadig lavere end i 2021 set fra et år efter år-perspektiv. Grundlæggernes aktivitet steg med hele 18,39 % i sidste uge og er mere end 5 % højere end på dette tidspunkt sidste år. Da investorernes aktivitet er faldet næsten 7 % fra år til år, er denne stigning i grundlæggernes aktivitet endnu et tegn på, at udbuddet af pitchdeck fortsat overstiger efterspørgslen. Hvad betyder det for grundlæggere? Med fortsat makroøkonomisk usikkerhed vil investorernes aktivitet muligvis ikke stige for at imødekomme stigningen i antallet af potentielle aftaler lige med det samme. Grundlæggere vil muligvis opleve mere konkurrence om finansiering, og investorkapital kan blive investeret til lavere værdiansættelser. Følg vores ugentlige PDI-opdateringer for at se, om der viser sig et tydeligere billede i løbet af de kommende uger.

Opdateret: 2. maj 2022

 • Pitchdeckinteresse: -8,02 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,7 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -8,42 %

Fundraisingaktiviteten faldt i sidste uge for både grundlæggere og investorer. Aktiviteten blandt investorer faldt med lidt over 8 % og er faldet med mere end 16 % i forhold til sidste år. Investorerne var dog mere effektive, da de gennemgik deck i sidste uge: Investorers gennemsnitlige tid på deck faldt med 3,7 % og er faldet med 7 % i forhold til sidste år. Selvom investorerne gennemgår færre deck, er de endnu mere fokuserede end sidste år, når de vælger at evaluere potentielle aftaler. Grundlæggere bør være opmærksomme på, at de hurtigt skal fange investorerne med de første par dias i decket. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt også i sidste uge: Det gennemsnitlige antal oprettede links til grundlæggere faldt med 8,42 %, hvilket nærmer sig niveauet for 2021. Samlet set er udbuddet af potentielle aftaler fortsat solidt sammenlignet med sidste år, mens efterspørgslen stadig er lidt træg sammenlignet med sidste år. Dette er et tegn på et stadig mere konkurrencepræget fundraisingmarked for grundlæggere. Vend tilbage i næste uge for at se, om der er tegn på øget optimisme hos investorerne.

Opdateret: 25. april 2022

 • Pitchdeckinteresse: +11,49 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +3,85 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -1,04 %

Grundlæggerne holdt tempoet i sidste uge, mens investorerne øgede deres. Investorernes aktivitet steg med 11,49 % efter næsten to måneder med konstant fald eller kun beskedne stigninger. Måske på grund af denne stigning i aktiviteten steg investorernes gennemsnitlige tid på decket også (med 3,85 %) og er nu på 2 minutter og 42 sekunder. Grundlæggernes aktivitetsniveau forblev næsten uændret sidste uge og faldt med kun 1,04 %, så den næsten ligger på samme niveau som i 2021. Det er klart, at udbuddet af pitchdeck fortsat er sundt (selvom det er faldet i forhold til det høje niveau i 1. kvartal), men indikerer stigningen i investorernes efterspørgsel efter aftaler et skift i de seneste tendenser fra deres side? Vi har brug for flere ugers data for at vide det med sikkerhed. Gode indtjeningsrapporter i de offentlige markeder og en vis afbødning af geopolitiske spændinger vil dog i høj grad bidrage til at øge investorernes tillid på kort og mellemlangt sigt. Vend tilbage næste uge for at se, om vi kan begynde at se en ny tendens på efterspørgselssiden.

Opdateret: 18. april 2022

 • Pitchdeckinteresse: -9,96 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +6,67 %

Mens 1. kvartal fik en langsom start i begyndelsen af april, så vi i sidste uge en bevægelse i vores parametre for pitchdeckinteresse. Denne bevægelse gik dig ikke kun i én retning. Aktiviteten blandt investorer faldt kraftigt i sidste uge – og faldet var på 9,96 %. Den gennemsnitlige tid, der blev brugt på decket, var uændret. Hvis man ser på aktivitetsfaldet i forhold til året før, bliver det sat mere i perspektiv: Investorernes interaktion med pitchdeck er faldet med over 23 % sammenlignet med dette tidspunkt sidste år. Selvom der stadig er optimisme blandt investorer i markedet, er det tydeligt, at makroøkonomiske faktorer (særligt krigen i Ukraine og inflationen) fortsat vejer tungt i investorernes bevidsthed. Grundlæggerne virker langt mere optimistiske: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 6,67 % i sidste uge og ligger fortsat på niveauet for 2021. Der blev grundlagt et rekordstort antal virksomheder i 2021, så vi kan forvente, at aktiviteten blandt grundlæggere forbliver stabil indtil videre, da disse nystartede virksomheder søger ny kapital. Men vil investorerne lade sig lokke af disse potentielle aftaler? Vend tilbage i næste uge, når vi ser, om aktiviteten blandt investorer stiger for at imødekomme et øget udbud af pitchdeck fra grundlæggere.

Opdateret: 11. april 2022

 • Pitchdeckinteresse: -1,51 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -7,14 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -9,09 %

Efter en stigning i alle tal ved slutningen af 1. kvartal startede 2. kvartal langsommere i sidste uge. Investorernes aktivitet faldt med 1,51 % og er i øjeblikket næsten 8 % lavere end året før. Det samlede aktivitetsniveau er stadig højt, men tendensen på kort sigt er fortsat forsigtighed. Selvom der var mindre aktivitet i sidste uge, var investorerne langt mere effektive, når de gennemgik pitchdeck: Den gennemsnitlige tid på decket faldt med 7,14 %, hvilket indikerer, at selvom investorerne er forsigtige, er de stadig ret fokuserede, når de vurderer potentielle aftaler. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt mest i sidste uge, nemlig med 9,09 %. Tidspunktet for dette fald kombineret med sidste uges stigning tyder på, at grundlæggerne har vendt opmærksomheden mod emner forbundet med kvartalets start i deres virksomheder og måske ikke har travlt med at sende deck ud. Vil aktiviteten på markedet stige, når 2. kvartal er i fuld gang? Vend tilbage i næste uge for at få mere at vide.

Tal for pitchdeckinteresse 1. kvartal 2022

Opdateret: 4. april 2022

 • Pitchdeckinteresse: +4,74 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +7,69 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +7,61 %

Der var stigninger over hele linjen i sidste uge i vores Tal for pitchdeckinteresse. Både investorer og grundlæggere havde mere travlt ved udgangen af 1. kvartal. Aktiviteten blandt investorer steg med 4,74 % efter fire uger med fald, og kvartalet slutter 5 % højere end dette tidspunkt sidste år. Den gennemsnitlige tid på decket steg også: Investorerne brugte 7,69 % mere tid på at undersøge deck i sidste uge, og det nuværende gennemsnit er på 2 minutter og 48 sekunder. Grundlæggerne havde også travlt: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 7,61 % i sidste uge i det, der ser ud til at være et sundt fremstød ved kvartalets slutning for at dele pitchdeck med investorer. Betyder denne aktivitet ved kvartalets slutning, at der er momentum ved starten af 2. kvartal? I mangel af vedvarende makroøkonomisk optimisme er det vanskeligt at give et endegyldigt svar på dette endnu. Vend tilbage i næste uge for at se, om sidste uges aktivitet markerer starten på en ny tendens.

Opdateret: 28. marts 2022

 • Pitchdeckinteresse: -1,94 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -2,13 %

I sidste uge var der et lille fald i aktiviteten blandt investorer og grundlæggere, da markedet for fundraising for det meste holdt sig stabilt på vej ind i slutningen af 1. kvartal. Investoraktiviteten faldt med 1,94 %, og selvom den samlede aktivitet fortsat er høj, har tendensen siden begyndelsen af kvartalet været forsigtighed. Den gennemsnitlige tid på decket var uændret i sidste uge og ligger nu på 2 minutter og 36 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt en smule oven på et større fald ugen før: Det gennemsnitlige antal oprettede links faldt med 2,13 %, hvilket betyder, at aktiviteten blandt grundlæggere næsten lå der, hvor den gjorde på dette tidspunkt sidste år. Hvad betyder det for markedet nu, hvor der er en uge tilbage af 1. kvartal? Det afhænger af perspektivet: Hvis man sammenligner med tidligere år, er der stadig en høj grundlæggende aktivitet og masser af momentum på markedet. De seneste tendenser viser forsigtige investorer og grundlæggere, der reagerer på denne forsigtighed. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan 1. kvartal sluttede.

Opdateret: 22. marts 2022

 • Pitchdeckinteresse: -2,27 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,7 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -12,96 %

Alle tre parametre for pitchdeckinteresse faldt i sidste uge, hvilket indikerer, at makroøkonomiske faktorer kan tilsidesætte travlheden i forbindelse med kvartalets slutning. Investorernes aktivitet faldt med 2,27 % og er nu næsten 9,5 % lavere end på dette tidspunkt sidste år. Den gennemsnitlige tid på et deck faldt også: Selvom investorerne samlet set har mindre travlt end tidligere på året, har de modtaget mange deck og kigget effektivt på dem, de læser. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt mest med hele 12,96 % efter to uger med fremgang. Grundlæggerne har muligvis allerede oplevet deres travlhed i forbindelse med kvartalets afslutning og holder måske – påvirket af investorernes forsigtighed – deres heste, indtil markedet ser mere optimistisk ud. Vi forventer ikke nogen endelige bevægelser i det private marked før månedens slutning. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan 1. kvartal sluttede.

Opdateret: 14. marts 2022

 • Pitchdeckinteresse: -0,75 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -7,14 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +5,88 %

I sidste uge var aktiviteten blandt investorer relativt stabil, mens det ser ud til, at grundlæggerne har fået travlt med at sende pitchdeck ud ved kvartalets slutning. Aktiviteten blandt investorer faldt en smule med 0,75 %, men investorernes interesse er kun faldet med 3 % siden starten af februar. Efterspørgslen på markedet har været stort set uændret siden da, og det afspejler formentlig investorernes forsigtighed i lyset af makroøkonomiske problemer. Den gennemsnitlige tid på decket faldt imidlertid igen kraftigt i sidste uge: Grundlæggerne har sendt flere pitchdeck ud på det seneste, så et faldt i tidsforbruget var forventeligt – særligt i betragtning af den stigning af dette tal, som vi oplevede i slutningen af februar. Mens aktiviteten bland investorer forblev uændret, viser grundlæggerne fortsat tegn på travlhed med at få sendt pitchdeck ud til investorerne inden udgangen af 1. kvartal. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 5,88 % i sidste uge, hvilket betyder, at dette tal næsten er tilbage over niveauet for 2021. Generelt er aktiviteten på markedet stadig høj, men vi kan forvente, at grundlæggerne vil fortsætte med at øge aktiviteten frem til slutningen af måneden, mens investorerne sandsynligvis vil være forsigtige indtil videre.

Opdateret: 7. marts 2022

 • Pitchdeckinteresse: -5,34 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -6,67 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +9,68 %

Sidste uge var endnu en uge med op- og nedture på markedet for fundraising til nystartede virksomheder. Investoraktiviteten faldt med 5,34 % efter at være steget med 3,69 % ugen før. Med denne nedgang i aktiviteten blev der brugt mindre tid på deck: Investorerne brugte 6,67 % mindre tid i sidste uge, hvilket bringer det nuværende gennemsnit ned på 2 minutter og 48 sekunder. Det faktum, at aktiviteten blandt investorer har været nogenlunde stabil i de seneste uger, bør ikke skjule en vigtig detalje: Investoraktiviteten er faldet med 5 % i forhold til året før. Det er første gang, at investorernes ugentlige interaktioner med deck er faldet i forhold til året før siden det første opsving efter COVID i april-maj 2020. Aktiviteten blandt grundlæggere kom tilbage i sidste uge og steg med 9,68 %. Dette ugentlige tal er dog også faldet til under niveauerne fra 2021 og ligger 3,77 % lavere end der, hvor vi var sidste år. Selvom vi bør kunne forvente en stigning både i aktiviteten blandt grundlæggere og investorer inden slutningen af 1. kvartal, kan eventuelle gevinster være beskedne på grund af den forsigtighed, der i øjeblikket hersker på markedet. Vend tilbage i næste uge for at se, om travlheden i forbindelse med kvartalets slutning er begyndt.

Opdateret: 28. februar 2022

 • Pitchdeckinteresse: +3,69 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +3,57 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -14,68 %

Den volatilitet, som vi så i midten af februar, fortsatte i sidste uge, mens investorer og grundlæggere kortlægger deres fremtidige aktiviteter i en usikker politisk og økonomisk kontekst. Investoraktiviteten steg med 3,69 % efter at være faldet med omtrent det samme tal ugen før. Tidsforbruget i pitchdeck steg dog igen, nemlig med 3,57 %. Dette er et tal, der har tendens til at bevæge sig i mindre intervaller, så en stigning som denne er endnu en indikator for investorernes forsigtighed: Investorerne har reduceret deres interaktioner med pitchdecks siden årets begyndelse, men bruger mere tid på de pitchdecks, de evaluerer. Grundlæggeraktiviteten faldt med over 14 % for anden uge i træk. Som vi påpegede i sidste uge, kan dette være en reaktion på investorernes forsigtighed og et tegn på, at mange grundlæggere har presset på for at præsentere pitchdeck for investorerne tidligt i kvartalet. Aktiviteten blandt grundlæggere er dog stadig steget med næsten 9,5 % fra år til år, så der er stadig et sundt udbud af pitchdeck' på markedet, som kan matche investorernes efterspørgsel efter handler, som ligger på samme niveau som sidste år. Der kan være mere kortvarig volatilitet i vente, så vend tilbage, og få vores analyser af finansieringsmarkedet.

Opdateret: 22. februar 2022

 • Pitchdeckinteresse: -4,24 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -14,17 %

Både grundlæggere og investorer var mindre aktive i sidste uge. Investoraktiviteten faldt med 4,24 %, da dette tal for pitchdeck-interesse tabte den stigning, der kunne ses i den foregående uge. Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck var uændret. Blandt grundlæggere var aktiviteten faldet med over 14 %. Grundlæggere har været inde i en god stime på det seneste, så dette fald kan være et tegn på finansieringsverdenens cykliske natur og også på en øget forsigtighed bland investorer. Vi kan faktisk opleve flere af disse udsving i de kommende uger: usikkerhed på de offentlige markeder, bekymringer om inflation og geopolitiske spændinger kan alle gøre investorerne tilbageholdende og dermed også bidrage til, at grundlæggere bliver forsigtige. Vend tilbage i næste uge, og se, om det overordnede finansieringslandskab ser mindre dystert ud.

Opdateret: 15. februar 2022

 • Pitchdeckinteresse: +4,27 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +0,38 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +9,87 %

Aktiviteten på finansieringsmarkedet steg blandt grundlæggere og investorer i sidste uge. Efter tre uger med faldende efterspørgsel steg investorernes interaktion med deck med 4,27 % i sidste uge. Dette er et tegn på forsigtig optimisme blandt investorer, som har brugt det meste af januar på at fordøje bekymrende nyheder om inflation og forsøgt at vurdere den amerikanske centralbanks fremtidige pengepolitik. Deres gennemsnitlige tid på deck var stort set uændret og steg med kun 0,38 %. Grundlæggerne var dog så aktive som aldrig før i sidste uge. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med hele 9,87 %, hvilket er den næstmest aktive uge for grundlæggere nogensinde. Bekymringerne på det offentlige marked ser ikke ud til at påvirke udbudssiden af fundraisingmarkedet endnu, og vi kan forvente, at grundlæggerne på kort sigt fortsat vil have travlt. Vil nye oplysninger om inflationen mon påvirke investorernes tillid? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 7. februar 2022

 • Pitchdeckinteresse: -5,56 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +1,54 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +2,68 %

Grundlæggere og investorer bevægede sig i hver sin retning i sidste uge, da udsvingene på de offentlige markeder og bekymringer om inflation og renteniveauer fortsat påvirker efterspørgslen inden for private investeringer. Investoraktiviteten faldt for tredje uge i træk i sidste uge med 5,56 %. Investorernes efterspørgsel efter pitchdecks er stadig over 5 % højere end på samme tidspunkt sidste år, men det ser ud til, at investorernes høje aktivitet fra starten af 2022 over overstået. På nuværende tidspunkt forventer vi fortsat forsigtighed fra investorernes side, da de forsøger at få styr på den amerikanske centralbanks pengepolitik, samtidig med at de kigger efter gode muligheder på de private markeder, der stadig er robuste. Investorernes gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck i sidste uge var næsten uændret og steg kun med 1,54 %. Til gengæld steg grundlæggeraktiviteten i sidste uge med 2,68 %. I modsætning til investorerne har grundlæggerne vist ensartet travlhed siden årets begyndelse, selv om vi forventer, at dette tal vil falde en smule i løbet af de kommende uger. Efter den eksplosive aktivitet, der indledte januar, vil grundlæggerne muligvis reagere på investorernes aktuelle forsigtighed og holde deres krudt tørt, indtil Investorerne er mere åbenlyst optimistiske. Vi vender tilbage i næste uge for at se nærmere på tillidsniveauet i miljøet.

Opdateret: 31. januar 2022

 • Pitchdeckinteresse: -5,57 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,76 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -3,45 %

Aktiviteten på fundraisingmarkedet faldt en smule i sidste uge, efter at grundlæggere og investorer kom hurtigt ud af startboksene i begyndelsen af januar. Investoraktiviteten faldt for anden uge i træk, i sidste uge med 5,57 %. Dette fald kan skyldes, at usikkerheden på de offentlige markeder har dæmpet optimismen i forbindelse med privat finansiering. Investorerne var dog mere effektive med deres tid: Det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck faldt med 3,76 %, så den aktuelle gennemsnitlige læsetid er 2 minutter og 34 sekunder. Vi er ikke helt nede på det rekordlave niveau, vi så sidste år, men vi er ikke langt fra det. Selv om investorerne er lidt mindre aktive end i begyndelsen af januar, er de stadig superfokuserede, når de gennemgår pitchdeck. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt også i sidste uge, efter en stigning på over 20 % ugen før. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 3,45 %, men er stadig 46 % højere end samme tidspunkt sidste år. Hvad betyder det? Markedet er stadig i aktivt, men vi vil holde øje med, om der viser sig tegn på større usikkerhed.

Opdateret: 24. januar 2022

 • Pitchdeckinteresse: -4,39 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +1,15 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +21,47 %

Starten af 1. kvartal 2022 er stadig et attraktivt tidspunkt på finansieringsmarkedet. Investorerne havde stabil aktivitet i det meste af sidste uge og holdt det allerede høje niveau af interesse for handler, de har vist siden årets start. Investoreraktiviteten faldt 4,39 %, men antallet af interaktioner med pitchdecks er stadig højere, end det nogensinde før har været før midten af januar. Som man kunne forvente på grund af det mindre dyk i aktiviteten, har investorers gennemsnitlige tid på pitchdecks sneget sig opad med en stigning på 1,15 %. Grundlæggerne havde på den anden side en travlere uge end ugen før: Grundlæggeraktiviteten var steget 21,47 %, muligvis fordi mange grundlæggere ventede indtil januar med at sende pitchdeck til investorer. Investorerne er meget mere aktive i starten af året, end de plejer at være i december. Alt i alt er der stadig en meget sund optimisme på det private marked, på trods af de virksomhedssalg, vi har set på de offentlige markeder. Denne usikkerhed er endnu ikke smittet af på finansieringen af nystartede virksomheder. Bliver slutningen af januar lige så aktiv som starten? Hold dig opdateret for at få de seneste data og analyser.

Opdateret: 18. januar 2022

 • Pitchdeckinteresse: +0 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -6,5 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +17,18 %

Investorerne indledte året i højt tempo og holdt dampen oppe i sidste uge. Der var ingen ændringer af aktiviteten blandt investorer fra uge til uge, men den gennemsnitlige tid, der blev brugt på decket, faldt med 6,5 %. I 2021 tog det investorerne flere uger at øge deres aktivitet i starten af 1. kvartal, men de har allerede haft travlt i år: Aktiviteten blandt investorer er steget med 61 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det var dog grundlæggerne, der oplevede den største stigning i sidste uge, som om de ventede på, at 1. kvartal skulle gå rigtigt i gang, før de begyndte at sende pitchdeck til investorer. Grundlæggernes aktivitet steg med 17,18 % i sidste uge, og grundlæggerne har også haft mere travlt end på samme tidspunkt sidste år. Aktiviteten blandt grundlæggere er steget med næsten 21 % i forhold til dette tidspunkt sidste år. Det betyder, at vi overordnet set har en privat markedsplads i højt tempo, selv om de offentlige markeder udviser usikkerhed under indtjeningsperioden og på baggrund af bekymringerne omkring FED's stramning af finanspolitikken. Vil dette momentum fortsætte i januar? Det kan du finde ud af her i næste uge.

Opdateret: 11. januar 2022

 • Pitchdeckinteresse: +38,7 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +3,76 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +21,1 %

Som altid efter nytårspausen vendte grundlæggere og investorer tilbage med øget aktivitet fra starten af det nye år. Investoraktiviteten steg mest, nemlig med 38,7 % i forhold til ugen før. Januar plejer at være en tid med stor for handler blandt investorer, og allerede nu viser det sig, at 2022 ikke bliver nogen undtagelse. Det momentum, som investorerne havde fra starten af december, synes ikke at være aftaget i løbet af ferien. Og dette til trods for, at det gennemsnitlige tidsforbrug i pitchdeck, steg med 3,76 % i sidste uge – vi forventer, at dette tal vil udjævne sig i løbet af de næste par uger og stabilisere sig omkring 2 minutter og 30 sekunder, efterhånden som investorerne kommer tilbage på sporet. Aktiviteten blandt grundlæggere viste også godt stigning, men ikke helt så kraftig: en stigning på 21,1 % i forhold til den foregående uge. Vi forventer også, at dette tal vil stige i de kommende uger, efterhånden som grundlæggere kommer på omdrejningshøjde med investorerne, efter de har holdt krudtet tørt hen over ferien (mange grundlæggere ved, at det ofte bedre kan betale sig at sende pitchdeck ud i januar end i december). Indtil videre i 2022 afspejler begejstringen på det private marked ikke de udsving, som vi har set på de offentlige markeder, især ikke blandt teknologiaktier. Vend tilbage i næste uge, og se, om denne entusiasme er vokset.

Tal for pitchdeckinteresse 4. kvartal 2021

Opdateret: 4. januar 2022

 • Pitchdeckinteresse: -10,9 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: -3,64 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: +3,58 %

Årets sidste uge har historisk set mindre aktivitet, og udgangen af 2021 var ingen undtagelse. Investoraktiviteten faldt med næsten 11 %, hvilket er en fortsættelse afmatningen i slutningen af året. Den gennemsnitlige tid i pitchdeck faldt en smule (3,64 %), men først efter at være steget med over 11 % i ugerne op til ferien over nytåret. Tallet for Tidsforbrug ændrer sig normalt ikke så meget, så dette er endnu et bevis på en sæsonbestemt pause inden for finansiering. Vi forventer dog, at investorerne øger aktiviteten igen i starten af første kvartal. På udbudssiden var grundlæggeraktiviteten relativt uændret i sidste uge, da den kun steg med 3,58 %. Denne beskedne stigning kommer i kølvandet på flere uger med fald hen over ferien. Alt i alt viser vores målinger, at feriebestemte sæsonudsving igen er en realitet inden for finansiering. Bemærk dog, at selv om investor- og grundlæggeraktiviteten aftog i slutningen af 2021, faldt den til et niveau, der stadig var højere end alle andre år i vores datasæt. Aktivitetsniveauet er fortsat højt, hvilket tyder på en god start på det nye år. Kom igen i næste uge, og se, hvordan 2022 er startet.

Opdateret: 20. december 2021

 • Pitchdeckinteresse: -8,97 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +1,56 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -6,74 %

Fundraisingmarkedet faldt i sidste uge. Vi have muligvis forventet endnu en lille stigning før jul, men det ser ud til at grundlæggere og investorer holder en tiltrængt pause ved indgangen til det nye år. Investoraktiviteten faldt med 8,97 % i sidste uge, og den gennemsnitlige tid på deck steg med 1,56 %. Den samlede investoraktivitet er fortsat høj og er steget med 41 % i forhold til dette tidspunkt sidste år – vi kan med sikkerhed sige, at selv med en afmatning i forbindelse med julen vil investorerne skabe fornyet energi i 2022. Aktiviteten bland grundlæggere faldt med 6,74 % i sidste uge, og endnu en hel uge med fald er et tegn på, at grundlæggerne holder en pause til efter jul. Selv med en generelt høj aktivitet blandt investorerne er det klogt af grundlæggerne at vente til en forholdsvis mere travl periode for at sikre, at så mange som muligt ser deres deck. Aktiviteten blandt grundlæggere er dog trods alt steget med 13 % i forhold til dette tidspunkt sidste år, så udbudssiden af markedet har også fortsat travlt. Vi kan forvente, at markedet aftager en smule mere næste uge – der er en vis grad af sæsonudsving i forhold til fundraising. Vil aktiviteten blandt grundlæggere mon falde til under niveauet for 2020? Vend tilbage, og find ud af det.

Opdateret: 13. december 2022

 • Pitchdeckinteresse: +2,11 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: +3,66 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -6,12 %

Opdateret: 6. december 2021

 • Pitch-deck-interesse: +9,65 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,39 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +14,88 %

Grundlæggere og investorer kom straks tilbage til arbejdet i sidste uge efter at have holdt en pause i forbindelse med Thanksgiving-helligdagen. Investoraktiviteten steg med 9,65 % efter at være faldet fra det rekordhøje niveau før Thanksgiving. Desuden nåede den gennemsnitlige investortid på decks et nyt lavpunkt, idet den faldt med 2,39 % til 2 minutter og 27 sekunder. Grundlæggerne var dog ikke overgået: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 14,88 % i sidste uge, hvilket tyder på, at begge sider af markedet for fundraising vil forsøge at indgå aftaler inden den næste feriepause senere i december. Og det er præcis, hvad vi kan forvente: Der vil være travlt med fundraising-aktiviteter i det meste af december, forudsat at markedet for nystartede virksomheder ikke får noget af den nervøsitet, der følger af de offentlige markeders reaktion på Omicron-usikkerheden. Vi vender tilbage i næste uge for at se, om grundlæggere og venturekapitalister har holdt tempoet oppe.

Opdateret: 29. november 2021

 • Pitch-deck-interesse: -22,22 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,35 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -3,24 %

På grund af Thanksgiving-helligdagen var sidste uge som forventet langsom for både grundlæggere og investorer. Aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 22,22 % og gav dermed gevinsterne fra den rekordstore stigning før helligdagen tilbage. Den gennemsnitlige tid, der blev brugt på decket, faldt også med 2,35 % til 2 minutter og 29 sekunder. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt kun lidt i sidste uge, nemlig med kun 3,24 %. Sidste uges fald var forventede: Efterhånden som vi ser sæsonbestemte forhold vende tilbage til markedet for fundraising efter pandemien, bør vi se aktiviteten stige og falde omkring store helligdage. Samlet set er aktiviteten på begge sider af finansieringsbordet dog stadig høj sammenlignet med sidste år og med økonomien før pandemien. Den nye Omicron-variant, der rystede de offentlige markeder i sidste uge og fik mange lande til at genindføre rejserestriktioner, kan være en hæmsko. Vil disse COVID-problemer gøre det svært for nystartede virksomheder at rejse kapital? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet har reageret på nyheden.

Opdateret: 23. november 2021

 • Pitch-deck-interesse: -23,62 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +2,01 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -16,26 %

Efter den seneste tids kraftige stigning i aktiviteterne blandt grundlæggere og investorer vendte en vis grad af normalitet tilbage til markedet for fundraising i sidste uge. Vi forudsagde, at stigningen blandt venturekapitalister og grundlæggere ville aftage en smule, efterhånden som Thanksgiving-helligdagen nærmede sig, og det er præcis, hvad der skete. Investoraktiviteten faldt med 23,62 % i sidste uge, selvom det skal bemærkes, at selv med dette fald er aktivitetsniveauet stadig næsten 9 % højere end det højeste niveau, vi så i april. Den gennemsnitlige tid, der bruges på at gennemgå decks, er også steget: Investorernes tid på decks steg med 2,01 % og ligger nu på lidt over 2 minutter og 32 sekunder. Endnu en gang ville dette have været en rekord for vores måling af tidsforbrug på næsten ethvert andet tidspunkt. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 16,26 %, da grundlæggerne tilsyneladende allerede har indsendt de fleste af deres decks før helligdagen. Samlet set afspejler sidste uges fald en tilbagevenden til sæsonudsving på markedet: Vi så et spring i aktiviteten, da grundlæggere og venturekapitalister forberedte sig på en helligdagspause, efterfulgt af den medfølgende opbremsning, da Thanksgiving nærmede sig. Vi kan naturligvis forvente en langsom Thanksgiving-uge, men det er også sandsynligt, at aktiviteten vil stige igen kort efter. Konklusionen er, at selvom sæsonmæssig variation vender tilbage til sådan, som fundraising er efter pandemien, er optimismen og aktiviteten fortsat høj. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan prognosen efter Thanksgiving ser ud.

Opdateret: 16. november 2021

 • Pitch-deck-interesse: +19,78 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,81 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,54 %

Mens feriesæsonen nærmer sig hastigt, har både venturekapitalister og grundlæggere haft travlt med at evaluere og sende decks. I sidste uge steg grundlægger- og investoraktiviteten igen, og sidstnævnte nåede endnu et historisk højdepunkt. Venturekapitalisternes engagement i pitch-decks steg med 19,78 %, og den gennemsnitlige investortid på decks var næsten uændret, idet den kun steg med 0,81 %. Denne vedvarende stigning i aktiviteten blandt venturekapitalister er kendetegnet ved et sidste fremstød før ferien: Sæsonbestemtheden i forbindelse med fundraising af nystartede virksomheder er måske langsomt ved at vende tilbage, så vi forventer, at investorerne vil søge så mange nye aftaler som muligt, inden de holder pause i forbindelse med ferien. Selvom aktiviteten blandt grundlæggere ikke steg helt så meget som aktiviteten blandt investorer i sidste uge, steg den stadig med 10,54 % – det tyder på, at grundlæggerne også gør et fremstød før ferien. Vi må forvente, at begge sider af finansieringsbordet vil give den gas i de næste par uger. Men vil der komme endnu et skub i december? Følg med i vores ugentlige analyser for at følge alle aktiviteterne.

Opdateret: 8. november 2021

 • Pitch-deck-interesse: +30,47 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,31 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -15,09 %

Endnu en uge, endnu en rekord på markedet for fundraising. For flere uger siden oplevede vi, at aktiviteten blandt grundlæggere nåede et historisk højdepunkt, og i sidste uge var det investorernes tur til at nå et nyt højdepunkt. Aktiviteten blandt venturekapitalister på markedet steg med 30,47 % og nåede et rekordniveau, der er næsten 19 % højere end den tidligere rekord, der blev sat i midten af april. Desuden nåede investorernes tid på decks endnu et rekordlavt niveau, idet den faldt med 4,31 % og for første gang lå under 2 minutter og 30 sekunder. Denne investoraktivitet kan til dels ses som en reaktion på den kraftige stigning i antallet af pitch-decks fra grundlæggere, som vi så for flere uger siden. Men vi bør også se på kalenderen og bemærke, at Thanksgiving nærmer sig hurtigt: Denne stigning i aktiviteten blandt venturekapitalister kan også skyldes, at investorer søger at indgå aftaler, inden helligdagen falder på plads. På den anden side af finansieringsbordet faldt aktiviteten blandt grundlæggere med 15 %, hvilket er en tilbagegang i forhold til de gevinster, der blev opnået for flere uger siden. På trods af dette fald er der ingen grund til bekymring: Selv med to uger med kraftige fald ligger grundlæggeraktiviteten stadig omkring de højeste niveauer fra andet og tredje kvartal. Kort sagt er der stadig en overflod af optimisme på markedet på vej ind i feriesæsonen. Vend tilbage i næste uge for at se, om venturekapitalisterne kan holde deres hektiske tempo.

Opdateret: 1. november 2021

 • Pitch-deck-interesse: -0,36 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,32 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -10,94 %

Sidste uge var endnu en rekorduge på markedet for fundraising. I slutningen af tredje kvartal forudsagde vi, at fjerde kvartal ville blive travlt, og den forudsigelse har holdt stik indtil videre: Grundlæggere og venturekapitalister ser ud til at have en masse aktivitet inden feriesæsonen starter senere på måneden. Aktiviteten på markedet holdt sig relativt stabil i sidste uge, da både udbud og efterspørgsel fortsatte med at være i gang. Investoraktiviteten holdt sig på sit høje niveau og faldt kun med 0,36 %. Set fra år til år er aktiviteten blandt venturekapitalister steget med næsten 39 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 10,94 % i sidste uge, men husk på, at denne måling steg med næsten 30 % ugen før. Hvis et fald på næsten 11 % nogensinde har kunnet betragtes som "stabilt", er det nu: Selv med sidste uges fald er grundlæggeraktiviteten på sit næsthøjeste niveau nogensinde (sammen med midten af marts). Da investorer og grundlæggere havde travlt, nåede målingerne for investorernes tidsforbrug et nyt historisk lavpunkt, idet det faldt med 2,32 % til lige under 2 minutter og 32 sekunder. Dette fald er forståeligt i betragtning af det store udbud af decks, der er på markedet i øjeblikket, og det betyder også, at grundlæggere bør forberede decks med bevidstheden om, at investorerne har mindre tid end nogensinde før til at gennemgå dem. Vil denne travlhed før ferien fortsætte? Vend tilbage i næste uge for at finde ud af det.

Opdateret: 25. oktober 2021

 • Pitch-deck-interesse: +1,45 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,39 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +29,55 %

Sidste uges fundraisingaktivitet viser, at optimismen på markedet fortsat er stor i fjerde kvartal. Investoraktiviteten voksede en smule og steg med 1,45 %, da venturekapitalisterne fortsat ledte ivrigt efter nye aftaler. Den gennemsnitlige investortid pr. deck forblev næsten uændret og steg kun med 0,39 %. I dette tilfælde er ingen nyheder gode nyheder: Sidste uges beskedne ændringer på efterspørgselssiden signalerer, at investorerne stadig er lige så aktive, som de har været hele året. Den store ændring skete dog på udbudssiden: Grundlæggeraktiviteten steg med 29,55 % og nåede dermed et nyt historisk højdepunkt. I ugen før sidste uge var investoraktiviteten steget med 20 %, og i løbet af året har vi set stiftere reagere på stigninger i efterspørgslen med deres egne stigninger en eller to uger senere. Med to spring på lige så mange uger på begge sider af finansieringsbordet kan vi med sikkerhed forudsige, at der vil være en vedvarende entusiasme for aftaler og finansiering i resten af 2021. Det begynder også at se ud til, at 2022 også kommer til at starte stærkt efter den normale feriepause. Kan grundlæggerne holde dette tempo? Vend tilbage i næste uge for at finde ud af det.

Opdateret: 18. oktober 2021

 • Pitch-deck-interesse: +20 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,79 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,89 %

Investorer og stiftere øgede deres aktivitetsniveau i sidste uge, da fjerde kvartal var i fuld gang. Aktiviteten blandt venturekapitalister steg med 20 %, hvilket bringer vores måling af investorernes deckinteraktioner tilbage til de fantastiske dage i april i år: Investoraktiviteten er kun faldet med 9,8 % fra det højeste niveau, vi så i midten af april. Desuden faldt investorernes tid på decks til et nyt historisk lavpunkt i sidste uge: Denne måling faldt med 3,79 %, hvilket betyder, at venturekapitalister i gennemsnit bruger 2 minutter og 32 sekunder på at analysere pitch-decks. Efterspørgslen på markedet for fundraising er tydeligvis i gang, og udbudssiden gør sit bedste for at følge med. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 10,89 % i sidste uge, hvilket betyder, at der er optimisme i hele fundraisinglandskabet. Det lover godt for resten af fjerde kvartal: Selvom vi helt sikkert vil opleve en afmatning i løbet af ferien, er aktivitetsniveauet som sædvanlig så højt, at markedet bør være travlt i resten af 2021. Vil nyheder om vækstafmatning i Kina dæmpe disse udsigter? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet for fundraising har taget højde for denne potentielle usikkerhed.

Opdateret: 11. oktober 2021

 • Pitch-deck-interesse: -2,54 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,87 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -11,78 %

Aktiviteten aftog på tværs af alle områder i sidste uge, da fjerde kvartal gik i gang. Investorerne havde lidt mindre travlt i sidste uge end ugen før, da aktiviteten blandt venturekapitalister faldt med 2,54 %. På trods af dette fald var venturekapitalisterne en smule mere effektive i deres gennemgang af decks: Den gennemsnitlige tid på deck faldt med 1,87 %, hvilket bringer os tilbage i nærheden af det laveste niveau nogensinde. Venturekapitalister fortsætter med at være laserfokuserede, når de evaluerer handler, og grundlæggere, der sender deres decks ud, bør forberede kortfattede pitches i overensstemmelse hermed. Grundlæggere havde langt mindre travlt end investorer i sidste uge: Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 11,78 % efter flere ugers stabilitet ved udgangen af tredje kvartal. Et fald som dette er dog forventeligt: Grundlæggere har virksomheder at drive, og hvis de havde travlt med at sende pitch-decks ud i slutningen af sidste kvartal, har de måske taget en pause for at hjælpe deres virksomheder med at starte fjerde kvartal rigtigt. Samlet set er aktiviteten blandt grundlæggere og venturekapitalister fortsat høj i forhold til 2020 og tidligere, så vi kan forvente, at disse målinger vil stige igen, når alle begynder at komme i gang i fjerde kvartal. Vend tilbage i næste uge for at få mere klarhed om momentum i fjerde kvartal.

Tal for pitch-deck-interesse 3. kvartal 2021

Opdateret: 4. oktober 2021

 • Pitch-deck-interesse: -9,23 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,76 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -0,98 %

To af vores tre målinger (tidsforbrug og grundlæggeraktivitet) forblev relativt stabile i sidste uge, da tredje kvartal nærmede sig sin afslutning. Investoraktiviteten faldt dog med 9,23 %. Dette fald kan ved første øjekast virke markant, men investoraktiviteten har tendens til at falde i slutningen af hvert kvartal, og grundlinjen for aktivitet blandt venturekapitalister er stadig meget høj – den er i øjeblikket steget med 26 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Så generelt er investorerne stadig meget aktive på vej ind i fjerde kvartal. Selvom de havde mindre travlt i sidste uge, ændrede de næppe deres tid brugt på decks: Denne måling steg kun med 0,76 % og ligger fortsat tæt på det laveste niveau nogensinde. Aktiviteten blandt grundlæggere var også uændret, idet den kun faldt med 0,98 %. Også her er udgangspunktet fortsat højt: Aktiviteten blandt grundlæggere er steget med 55 % fra år til år. På vej ind i fjerde kvartal er billedet af fundraising klart: Vi ser stadig på et meget aktivt marked, hvor investorerne meget hurtigt gennemgår decks. Vil grundlæggere og investorer tage en pause i starten af det nye kvartal? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan fjerde kvartal begyndte.

Opdateret: 27. september 2021

 • Pitch-deck-interesse: +3,59 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,26 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: 0 % (ingen ændring)

Der var fortsat travlt med fundraising i sidste uge, hvor grundlæggere og investorer forberedte sig på slutningen af kvartalet. På efterspørgselssiden steg investoraktiviteten med 3,59 % og nåede dermed sit højeste punkt i kvartalet. Aktiviteten blandt venturekapitalister er ganske vist stadig langt fra højdepunkterne i begyndelsen af andet kvartal (ned næsten 15 % siden disse fantastiske dage), men det høje niveau i tredje kvartal tyder på, at investoraktiviteten vil bevare et vist momentum på vej ind i fjerde kvartal. Investorernes tid på decks er også faldet i takt med den øgede aktivitet og nåede igen det laveste niveau, vi så for et par uger siden. På udbudssiden forblev grundlæggeraktiviteten stabil i sidste uge, men det er faktisk et signal om styrke: For en så volatil måleenhed er de seneste stigninger plus en uge uden ændringer også et tegn på momentum for det nye kvartal. Men vil frygten for en nedlukning fra regeringens side skade tilliden til fundraising? De har allerede skabt volatilitet på aktiemarkederne. Vi vil følge med i, hvordan markedet for fundraising tager højde for disse bekymringer i den sidste del af tredje kvartal.

Opdateret: 21. september 2021

 • Pitch-deck-interesse: +5,46 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,92 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +21,43 %

I sidste uges analyse mente vi, at markedet for fundraising var klar til at få mere fart på i slutningen af tredje kvartal. Sidste uges grundlægger- og investoraktivitet underbyggede denne forudsigelse: Aktiviteten blandt venturekapitalister steg med 5,46 % efter at have været uændret ugen før. Den gennemsnitlige investortid på decks er steget en smule, men er stadig på det næstlaveste punkt, vi nogensinde har set. Den virkelige aktivitet i sidste uge var imidlertid på udbudssiden af markedet: Grundlæggeraktiviteten steg med 21,43 % og nåede dermed sit højeste punkt i kvartalet i den tredje uge i træk med stigninger. Denne stigning i aktiviteten på begge sider af finansieringsbordet tyder på, at vi kommer til at se en sprint til slutningen af tredje kvartal: Vi kan forvente, at grundlæggere og venturekapitalister fortsætter med at øge aktiviteten og afslutter kvartalet med et brag. Vend tilbage i næste uge for at se, om venturekapitalisterne kan matche den entusiasme hos grundlæggerne, som vi har set i denne uge.

Opdateret: 13. september 2021

 • Pitch-deck-interesse: +0 % (ingen ændring)
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,46 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +7,28 %

Da grundlæggere og investorer kom tilbage på arbejde efter Labor Day-ferien i sidste uge, gav de os flere ting at overveje i forbindelse med efterårets fundraisingsæson. Den samlede investoraktivitet var uændret i forhold til ugen før, og det er et tegn på styrke på markedet. Vi befinder os i en periode, der historisk set har været en langsommere fundraisingperiode – selv i den varme anden halvdel af 2020 faldt aktiviteten blandt venturekapitalister omkring slutningen af august og begyndelsen af september, så det faktum, at venturekapitalisterne holdt tempoet oppe i sidste uge, betyder, at efterspørgselssiden af markedet er robust og sund. Det, der dog ændrede sig, var målingerne for tidsforbrug: Den gennemsnitlige tid, som investorerne brugte på decks, faldt med 4,46 % og nåede et historisk lavt niveau på 2 minutter og 34 sekunder. Investorer gennemgår decks hurtigere end nogensinde før, og grundlæggere bør forberede pitch-decks i overensstemmelse hermed og kortfattet fange læserne fra starten. På udbudssiden af markedet steg grundlæggeraktiviteten med 7,28 % i sidste uge, hvilket er anden uge i træk. Grundlæggernes momentum ser ud til at sikre en konstant forsyning af pitch-decks til gennemgang hos venturekapitalister, og investorerne ser ud til at læse disse decks ivrigt, men effektivt. Er markedet ved at opbygge et damphoved til yderligere stigninger frem til slutningen af tredje kvartal? Vi vender tilbage i næste uge for at se, hvordan ting har udviklet sig.

Opdateret: 7. september 2021

 • Pitch-deck-interesse: -6,67 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,2 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +2,35 %

Opdateret: 30. august 2021

 • Pitch-deck-interesse: +0 % (ingen ændring)
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,45 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -15,66 %

Opdateret: 23. august 2021

 • Pitch-deck-interesse: +6,7 %
 • Pitchdeckinteresse: Tidsforbrug: 0 % (ingen ændring)
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -1,41 %

Opdateret: 16. august 2021

 • Pitch-deck-interesse: +4,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,24 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +12,47 %

Både investor- og grundlæggeraktiviteten steg igen i sidste uge. Investorernes deck-interaktioner steg med 4,37 % efter to uger med fald. Mere bemærkelsesværdigt var det dog, hvor effektivt venturekapitalisterne brugte deres tid i sidste uge: Den gennemsnitlige tid på decks faldt med 3,24 % og nåede op på 2 minutter og 41 sekunder. Det er det laveste ugentlige gennemsnit for den ugentlige tid på decks i 2021 og det næstlaveste ugentlige punkt siden 2018. Selvom investorerne ikke er helt så aktive, som de har været på andre tidspunkter i år, gennemgår de decks meget hurtigt og ved sandsynligvis præcis, hvad de ønsker at se i en potentiel handel. Grundlæggere bør være opmærksomme på, at i takt med at venturekapitalisternes tid på decket falder, skal pitch-decks være korte og koncise for at fange investorernes opmærksomhed. Venturekapitalisterne var heller ikke de eneste, der havde travlt i sidste uge. Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 12,47 % efter den foregående uges kraftige fald, hvilket er en fortsættelse af den volatilitet, vi har set fra grundlæggere i det meste af 2021. Vil stifterne forblive konstant aktive, og vil investorernes gennemsnitlige tid på decks fortsat falde? Kom tilbage i næste uge for at se, hvordan landskabet har udviklet sig.

Opdateret: 9. august 2021

 • Pitch-deck-interesse: -3,38 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,18 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -15,76 %

Opdateret: 2. august 2021

 • Pitch-deck-interesse: -5,95 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,35 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +5,66 %

Efter to uger med opadgående bevægelse sammen bevægede grundlægger- og venturekapitalaktiviteten sig i sidste uge i modsat retning. Investoraktiviteten faldt med 5,95 %, og den gennemsnitlige tid på decks steg kun lidt, nemlig med 0,35 %. Nogle investorer er måske på ferie, mens andre måske er lidt mere forsigtige i disse dage på grund af nyhederne om spredningen af Delta-varianten af COVID. Selv hvis man tager disse forklaringer i betragtning, er aktiviteten blandt venturekapitalister dog fortsat høj overordnet set, da investorernes engagement i pitch-decks er steget med mere end 16 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Grundlæggerne viste for deres vedkommende ikke tegn på en sommerpause eller pandemisk usikkerhed i sidste uge: Grundlæggeraktiviteten steg endnu en gang med 5,66 %. Aktiviteten blandt grundlæggere er nu kun 1,92 % under højdepunktet i andet kvartal, hvilket tyder på, at der kan blive endnu mere travlt i tredje kvartal på udbudssiden af markedet for fundraising. Vil grundlæggerne fortsat have så travlt, og vil investoraktiviteten stige som reaktion herpå? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet har ændret sig.

Opdateret: 26. juli 2021

 • Pitch-deck-interesse: +9,09 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,36 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +2,34 %

Markedet for fundraising fortsatte med at summe i sidste uge, da både grundlæggere og investorer fortsætter med at øge deres aktivitet i tredje kvartal. Investoraktiviteten steg med 9,09 % efter en forholdsvis mere beskeden stigning ugen før. Aktiviteten blandt venturekapitalister er faldet med over 17 % i forhold til det højeste niveau nogensinde i april, men sammenlignet med tidligere år kan vi se, at investorerne stadig er meget sultne efter nye aftaler. Selv om investorerne har fået mere travlt, bruger de stadig den samme mængde tid på hvert deck: Den gennemsnitlige tid på decks var næsten uændret i sidste uge (kun 0,36 % mere), og når vi medregner den øgede aktivitet, kan vi se, at investorerne arbejder hårdt, men ikke sparer på deckanalysen. Aktiviteten blandt grundlæggere faldt noget i sidste uge og steg med 2,34 % efter den foregående uges stigning på over 14 %. Alligevel kan to uger i træk med øget aktivitet være et tegn på en tendens, især i betragtning af den uregelmæssighed fra uge til uge, som vi så i denne måling i andet kvartal. Vi kan forvente, at aktivitetsniveauet på begge sider af finansieringsbordet vil fortsætte med at stige i de kommende uger. Men vil venturekapitalisterne blive mere effektive med deres tid, når de får endnu mere travlt? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan de klarede det.

Opdateret: 19. juli 2021

 • Pitch-deck-interesse: +5,96 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,72 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +14,54 %

Opdateret: 12. juli 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4,8 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,08 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -16,95 %

2. kvartal Pitch-deck-interessemålinger 2021

Undersøgelser og analyser fra andet kvartal 2021 viser en betydelig, vedvarende vækst i fundraisingaktiviteterne for nystartede virksomheder i løbet af de seneste 15 måneder. Grundlægger- og investoraktiviteterne faldt brat i marts 2020 for derefter at stige hurtigt igen i april 2020. Siden da er aktiviteten i forbindelse med pitch-decks og investorengagementet steget støt og er steget med henholdsvis 45 % og 39 %.

Grundlæggerne sendte også pitch-decks 18 % hurtigere ud end det tempo, hvormed investorerne gennemgik og tog stilling til disse pitch-decks. Det tyder på, at flere grundlæggere aktivt søgte finansiering i denne periode, enten til en ny nystartet virksomhed eller til en eksisterende nystartet virksomhed. Det tyder også på, at udbuddet af nystartede virksomheder er større end investorernes efterspørgsel. 

TL; DR: Ikke alene er markedet for fundraising vokset, siden pandemien begyndte at slå igennem, men det overgår også markedsniveauet fra før pandemien målt i 2018 og 2019.

Vigtig statistik om pitch-deck-målinger:

 • Grundlæggernes pitch deck-aktiviteter er steget med 45 % siden marts 2020
 • Investorengagementet er steget med 39 % siden marts 2020 og 41 % fra år til år
 • Pitch-deck-links oprettet af grundlæggere, der aktivt søger midler, steg med 36 % fra år til år

Opdateret: 5. juli 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4,58 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,12 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +9,26 %

I den sidste uge af andet kvartal var der endnu en gang modsatrettede aktiviteter for venturekapitalister og grundlæggere. Investoraktiviteten faldt med 4,58 %, hvilket var en fortsættelse af to ugers nedtur i slutningen af kvartalet. Den gennemsnitlige tid, som investorerne brugte på decks, faldt med 2,12 % og ligger nu på 2 minutter og 46 sekunder. Investorerne ser ud til at være gået ind i ugen før ferien uden løse ender. I modsætning hertil steg grundlæggeraktiviteten med 9,26 % ved udgangen af andet kvartal. Aktiviteten blandt grundlæggere har været ret svingende siden midten af maj, men grundlæggerne sluttede kvartalet på en god måde: Det var anden uge i træk, hvor aktiviteten steg. Mens investorerne begyndte at afvikle deres kvartalsvise aktiviteter for flere uger siden, gjorde grundlæggerne et to ugers fremstød for at få decks ud inden weekenden for den 4. juli. Vil aktiviteten blandt venturekapitalister stige i begyndelsen af tredje kvartal og matche denne stigning i grundlæggeraktiviteten? Før COVID var disse sommermåneder langsommere for både investorer og grundlæggere; sidste år var der dog en vedvarende aktivitet hele sommeren. Da økonomien fortsat er ved at komme sig, og i betragtning af alle de venturepkapital-penge, der i øjeblikket er på markedet for fundraising, kan vi forvente, at aktiviteten på begge sider af finansieringsbordet vil forblive sund i hele tredje kvartal. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan det nye kvartal startede ud.

Opdateret: 28. juni 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -10,78 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,72 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,77 %

Opdateret: 21. juni 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +1,89 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,79 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -8,45 %

Opdateret: 14. juni 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +10 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,42 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +7,04 %

Opdateret: 7. juni 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +2,95 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -7,87 %

Aktiviteten på markedet for fundraising aftog i sidste uge. Efter Memorial Day-ferien faldt investor-deckinteraktionerne med 4 %, og den gennemsnitlige tid, som venturekapitalisterne brugte på decks, steg med 2,95 % efter at have været faldende i flere uger. På den anden side af finansieringsbordet faldt gundlæggeraktiviteten med 7,87 % efter at være steget med over 10 % ugen før. En del af denne opbremsning på markedet kan tilskrives eftervirkningerne af ferien: Investorer og grundlæggere har måske stadig været i "ferietilstand" og har ikke travlt med at vende tilbage til travlheden forbundet med at sende og evaluere decks. Det er dog også sandt, at aktiviteten blandt venturekapitalister er faldet støt siden det seneste højdepunkt i midten af april. Selvom grundlæggeraktiviteten har været mere volatil, har den også bevæget sig væk fra det seneste højdepunkt i midten af marts. Markedet er fortsat meget aktivt generelt, selvom dette gælder mere for venturekapitalister end for grundlæggere: Investorindekset ligger stadig over sit højdepunkt efter 2020, mens grundlæggerindekset nu ligger under de tre højeste uger i 2020. Vi er stadig overbevist om, at fundraisingaktiviteten vil stige, når andet kvartal nærmer sig sin afslutning, men vil den nærme sig de høje niveauer, vi så i første kvartal? Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan grundlæggere og investorer har positioneret sig.

Opdateret: 31. maj 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3,48 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,54 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,63 %

Investoraktiviteten faldt en smule i sidste uge, da venturekapitalisterne måske havde et øje på den kommende helligdagsweekend. Investorernes interaktioner på decks faldt med 3,48 %, og den gennemsnitlige tid, der blev brugt på decks, faldt med 2,54 %. Der er dog tale om ret blide dyk, og vi kan forvente, at investorerne vil øge deres aktivitet i de næste par uger, efterhånden som slutningen af andet kvartal nærmer sig. Grundlæggerne var til gengæld mere aktive før ferien: Det gennemsnitlige antal oprettede links steg med 10,63 %, hvilket er en sund stigning efter den foregående uges fald. Kan vi forvente en lignende stigning i aktiviteten fra grundlæggere ved udgangen af kvartalet? Udbudssiden af markedet for fundraising har været mere ustabilt end efterspørgselssiden i en stor del af 2021, men selv med denne volatilitet er det sandsynligt, at grundlæggere vil gøre en indsats for at få decks ud til investorerne inden udgangen af juni. Dette er så meget desto mere sandt, når der er så meget økonomisk optimisme i luften. Vend tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet efter så ud efter Memorial Day.

Opdateret: 24. maj 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,09 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -17,88 %

Opdateret: 17. maj 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -2,2 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,73 %
 • Pitchdeckinteresse: Oprettede links til grundlæggere: -3,45 %

Opdateret: 10. maj 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -5,21 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,18 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +11,17 %

Opdateret: 3. maj 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +5,88 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,36 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -10,14 %

Opdateret: 26. april 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -10,82 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +2,96 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -0,4 %

Opdateret: 19. april 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +7,77 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +22,68 %

Opdateret: 12. april 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +12,3 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,21 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -8,3 %

Tal for pitch-deck-interesse 1. kvartal 2021

Venturekapitalisternes efterspørgsel var større end udbuddet af pitch-decks fra nystartede virksomheder i første kvartal af 2021, med en stigning på 62 % i forhold til første kvartal af 2020. I løbet af samme periode på 12 måneder steg den samlede efterspørgsel fra venturekapitalisterne 53 % hurtigere end udbuddet af pitch-decks fra nystartede virksomheder. Udbuddet af nystartede virksomheder, der søger finansiering, steg også med 41 % i forhold til året før og 19 % i forhold til det foregående kvartal. 

Med et større udbud følger en større efterspørgsel efter venturekapitalisternes tid, og den gennemsnitlige tid, som investorerne brugte på at gennemgå pitch-decks, faldt med 17 % i forhold til året før i første kvartal, hvilket er et fald på over 3 % i forhold til det foregående kvartal. Det tyder på, at investorerne brugte mindre tid på at gennemgå pitch-deck-oplysningerne, før de besluttede, om de ville mødes med grundlæggerne.

TL; DR: Med mere udbud og øget efterspørgsel efter venturekapital brugte investorerne fortsat mindre tid på at evaluere virksomhedspotentialet, hvilket indikerer, at det fortsat er afgørende for grundlæggere at kunne præsentere deres pitch-deck i 2021.

Vigtig statistik om pitch-decks: 

 • Investorengagementet steg med 62 % i forhold til første kvartal 2020 og 53 % på årsbasis 
 • Nystartede virksomheder, der søger finansiering, er steget med 41 % årligt, og oprettelsen af pitch-deck-links til pitch-decks pr. grundlægger er steget fra 6,25 til 8,79 i henholdsvis 2020 og 2021.
 • Den gennemsnitlige tid, som investorerne brugte på at gennemgå pitch-decks, faldt med 17 % i forhold til året før, hvilket er et fald på 3 % fra fjerde kvartal 2020

Opdateret: 5. april 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -6,32 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,27 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -5,58 %

Opdateret: 29. marts 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -5,61 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,36 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -18,25 %

Opdateret: 22. marts 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +3,26 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,72 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,68 %

Opdateret: 15. marts 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -1,43 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,17 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -2,83 %

Opdateret: 8. marts 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +3,7 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,08 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +25,15 %

Det er ved at være forudsigeligt, at hver ny ugentlig analyse indledes med en bemærkning om, hvor aktive investorerne har været. Denne uge er ingen undtagelse: Aktiviteten blandt venturekapitalister steg endnu en gang i sidste uge og var 3,7 % højere end ugen før. Investorernes optimisme er fortsat uformindsket, og selv en lille stigning på 1,08 % i den tid, der bruges på pitch-decks, har ikke gjort meget for at forhindre, hvor effektivt de travle venturekapitalister bevæger sig gennem nye decks på udkig efter handler. Investorernes deckinteraktioner er nu 69,7 % højere end for et år siden på dette tidspunkt, lige i begyndelsen af pandemien. Den større historie i sidste uge kom dog fra udbudssiden af ligningen: Aktiviteten blandt grundlæggere steg med 25,15 %, da grundlæggerne tilsyneladende reagerede entusiastisk på den stadigt stigende efterspørgsel fra investorerne. Efter uger med kun beskedne stigninger, der ikke syntes at være i overensstemmelse med den stigende venturekapitalistaktivitet, brød grundlæggeroptimismen endelig igennem i sidste uge og steg for at imødekomme den tone, som investorerne havde sat. Der er gang i markedet på begge sider af finansieringsbordet: Grundlæggere er 61,59 % mere aktive end sidste år på samme tidspunkt, og både venturekapitalister og grundlæggere synes at være sikre på, at betingelserne er gode for at få gennemført aftaler. Denne optimisme kan skyldes fortsat gode nyheder om COVID-vaccinationer eller det faktum, at en ny økonomisk stimuleringsplan synes at være lige rundt om hjørnet. Uanset hvad årsagen er, ser det ud til, at markedet fortsat vil være i bevægelse i de kommende uger. Vi vender tilbage næste mandag for at se, om denne forudsigelse holder stik.

Opdateret: 1. marts 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +12,03 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,47 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -2,53 %

Opdateret: 22. februar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +1,26 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,05 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +4,70 %

Opdateret: 15. februar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -7,75 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +3,31 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -6,11 %

Opdateret: 8. februar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +7,95 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +15,86 %

Endnu en uge, endnu et nyt højdepunkt for DocSends måling af investor-deckinteraktioner. Indekset steg en smule mindre i sidste uge end ugen før (7,95 % mod 9,13 %), men det kan ikke benægtes, at investorernes appetit på handler fortsat er stor. Investorerne var også fortsat ret effektive i sidste uge, da den gennemsnitlige tid, de brugte på pitch-decks, var næsten uændret på trods af den fortsatte stigning i de gennemsnitlige interaktioner: Investorerne bruger stadig i gennemsnit omkring 2 minutter og 42 sekunder pr. pitch-deck. Hvad der er endnu mere bemærkelsesværdigt ved sidste uge er, at grundlæggeraktiviteten endelig steg for at imødekomme investorernes efterspørgsel: Indekset for grundlæggeraktivitet steg med 15,86 % og nåede et nyt højdepunkt. Vi har set grundlæggeraktiviteten stige i perioder siden begyndelsen af januar, men sidste uges stigning signalerer endelig mere klart, at grundlæggerne matcher investorernes efterspørgsel. Sidste år begyndte grundlæggeraktiviteten at aftage i februar, men det var naturligvis i tiden før COVID. I dag kan alting ske: Vil vi se volatilitet i grundlæggeraktiviteten i de kommende uger eller vedvarende optimisme på udbudssiden? Vend tilbage i næste uge, for så har vi måske et mere klart billede.

Opdateret: 1. februar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +9,13 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -9,46 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +1,33 %

Opdateret: 25. januar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +10,05 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,34 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -4,8 %

Opdateret: 18. januar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +17,75 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,4 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +19,49 %

I sidste uge forudsagde vi, at både investor- og grundlæggeraktiviteten ville følge de historiske tendenser for denne tid af året og fortsætte den opadgående kurve. Det er præcis, hvad der skete: I den anden uge af januar var der en markant stigning i antallet af investorinteraktioner og oprettede grundlæggerlinks. Investoraktiviteten steg med 17,75 %, og grundlæggeraktiviteten steg med 19,49 %. Endnu en gang var investorerne effektive: På trods af den betydelige stigning i aktiviteten steg den gennemsnitlige tid, de brugte på pitch-decks, kun med 1,4 % til 2 minutter og 54 sekunder pr. deck. Selvom stigningen i aktiviteten følger historiske mønstre, viser ændringen fra år til år, hvor robust markedet for fundraising i 2021 er indtil videre: Investorinteraktionerne er steget med 40,14 % i forhold til samme tidspunkt sidste år, og oprettede grundlæggerlinks er steget med 47,57 %. Spørgsmålet er dog, om denne aktivitet vil fortsætte? Historisk set peger alt på et "ja". Vi kan forvente, at aktiviteten blandt grundlæggere og investorer vil stige (om end måske i et lidt langsommere tempo) i de kommende uger. Men som vi ved, er intet sikkert i en postpandemisk verden. Næste mandag vil vi se, hvordan markedet reagerede på præsidentens indsættelse. Vil optimismen fortsætte?

Opdateret: 11. januar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +77,15 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,07 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +27,55 %

Tal for pitch-deck-interesse 4. kvartal 2020

På trods af op- og nedture i løbet af et historisk år nåede investoraktiviteten et historisk højt niveau i fjerde kvartal 2020 og steg med 21 % i forhold til året før. Pitch-deck-interaktioner (PDI) understregede, hvor ustabilt landskabet for fundraising var i hele 2020, med en spredning på 54 % mellem årets højdepunkter (begyndelsen af oktober) og lavpunkter (begyndelsen af marts). 

Vigtig statistik om pitch-deck-målinger: 

 • Investorengagementet steg med 21 % i forhold til året før og nåede et historisk højt niveau i begyndelsen af oktober
 • PDI dækkede høj- og lavpunkterne i 2020 med en spredning på 54 %.
 • Links oprettet af stiftere i fjerde kvartal steg med 14 % i forhold til året før og toppede i ugen omkring præsidentvalget i USA.

Opdateret: 4. januar 2021

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -22,44 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,95 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -3,53 %

Opdateret: 28. december 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -32,79 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,33 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -24,86 %

Opdateret: 21. december 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -2,66 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,02 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -7,85 %

I sidste uge overraskede grundlæggerne os, da de øgede det gennemsnitlige antal pitch-decks, der blev sendt ud, på en tid af året, hvor aktiviteten historisk set er langsomt faldende. Denne uge var dog mere i overensstemmelse med forventningerne: Aktiviteten blandt grundlæggere faldt med 7,85 %. Selvom aktiviteten stadig er høj på nuværende tidspunkt sammenlignet med tidligere år (en stigning på 33 % i forhold til 2019 og 44 % i forhold til 2018), forventer vi, at nedgangen vil fortsætte i slutningen af 2020. Investorinteressen fortsatte med at falde, nemlig med 2,66 % i forhold til sidste uge. Ligesom med grundlæggerne er investorerne mere aktive nu end sidste år på samme tidspunkt: Investoraktiviteten er steget med 18,83 % i 2019 og 44 % i forhold til 2018. Den gennemsnitlige tid, der bruges på pitch-decks, steg en smule og nærmede sig igen 3 minutter. Samlet set var det forventeligt, at aktiviteten blandt grundlæggere og investorer faldt fra uge til uge, men det faktum, at aktiviteten stadig er betydeligt højere end i de foregående år, giver opmuntring på vej ind i 2021. Denne vedvarende tillid på begge sider af markedet for fundraising giver os håb om, at grundlæggere og investorer vil få en stærk start på det nye år. Når det er sagt, kan 2020 måske have endnu en rynke i vente for os: Tjek tilbage i næste uge for at se, hvordan markedet reagerede på nyheden om, at Kongressen er blevet enig om et andet lovforslag om pandemihjælp.

Opdateret: 14. december 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3,59 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,93 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +13,43 %

I sidste uge antydede vi, at fundraisingaktiviteten måske ville falde i årets sidste uger, som det historisk set har været tilfældet. Denne mistanke blev bekræftet af to af vores tre målinger: Investorinteressen faldt en smule med 3,59 %, og den gennemsnitlige tid, som potentielle investorer brugte på pitch-decks, faldt med en tilsvarende mængde, nemlig 3,93 %. Potentielle investorer er igen under tre-minuttersgrænsen, hvor de har været det meste af anden halvdel af 2020. Selvom investorernes interesse synes at være begyndt at falde ved årets udgang, er aktiviteten stadig 20,5 % højere end på samme tidspunkt i 2019. Som vi har set siden foråret, er aktiviteten efter nedlukningen fortsat høj, hvilket kan være et tegn på investorernes tillid på vej ind i 2021. Overraskende nok så vi en vedvarende stigning i antallet af oprettede grundlæggerlinks i sidste uge. Denne måling steg med 13,43 % oven i den stigning, vi så efter Thanksgiving, og den ligger 35,13 % højere end på samme tidspunkt sidste år. Den øgede aktivitet blandt grundlæggere kan skyldes, at der er et hastværk i slutningen af året for at få sendt pitch-decks ud inden ferien. Men stigningen kunne også være et udtryk for grundlæggernes optimisme om et økonomisk opsving efter de opmuntrende nyheder om COVID-vaccinedistributionen, der er begyndt i Storbritannien og USA. Vil grundlæggeraktiviteten fortsætte med at gå imod de historiske tendenser? Vend tilbage i næste uge for flere opdateringer.

Opdateret: 7. december 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +21,12 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +2,03 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +10,5 %

Opdateret: 30. november 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -18,27 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,74 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -18,74 %

Opdateret: 23. november 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,79 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +3,39 %

Opdateret: 16. november 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +0,49 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -5,78 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -11,93 %

Opdateret: 9. november 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: 0 % ændring
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +2,92 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +16,07 %

Sidste uge var en vigtig uge for det amerikanske valg, og det var uvist, hvordan markedet for fundraising ville klare sig. DocSends administrerende direktør, Russ Heddleston, fortæller i Protocol's Pipeline-nyhedsbrevet, hvordan målingen af pitch-deck-interesse klarede sig i løbet af ugen. "Mandag og tirsdag faldt interessen for pitch-decket en smule, og onsdag så vi et stort fald, der sandsynligvis skyldtes valgusikkerheden," sagde han. Nu hvor alle ugens resultater foreligger, kan vi se nærmere på, hvad der skete.

Opdateret: 2. november 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +1,99 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,77 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +3,29 %

Udgivet: 26. oktober 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +5,11 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -3,85 %

Opdateret: 18. oktober 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -6,31 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,81 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: -8,9 %

Opdateret: 12. oktober 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +22,65 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,2 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +21,28 %

I sidste uge offentliggjorde vi vores analyse af målinger af pitch-deck-interesse i tredje kvartal, hvor vi fremhævede den rekordgode sommer og gav vores forudsigelser for begyndelsen af 2021.

Tal for pitch-deck-interesse 3. kvartal 2020

Vigtig statistik om pitch-deck-målinger: 

 • Investorengagementet steg med 40 % på årsbasis og med 28,2 % i forhold til tredje kvartal 2018
 • Investorer brugte i gennemsnit 2 minutter og 51 sekunder pr. pitch-deck, hvilket er lavere end i tredje kvartal i både 2019 og 2018
 • Pitch-deck-links oprettet af grundlægger i tredje kvartal steg med 18,3 % i forhold til året før og 51,3 % i forhold til tredje kvartal 2018
 • Interessen blandt venturekapitalister faldt med 6 % i løbet af uge 37, en periode, der historisk set indleder efterårets travlhed

Opdateret: 5. oktober 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3,21 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,42 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +3,54 %

Opdateret: 28. september 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -1,06 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +3,58 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links fra grundlæggere: +2,99 %

Opdateret: 21. september 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +8 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,46 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: 0 %

Opdateret: 14. september 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -6,42 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,06 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +4,21 %

Hvis du er ved at samle finansiering til din seed-runde eller investere, skal du bestille tid til vores webinar på torsdag med DocSends administrerende direktør, Russ Heddleston, hvor han vil dele nye data og brugbar indsigt i, hvad der skal til for at skaffe seed-finansiering: Tilmeld dig og få vores nye rapport her.

Opdateret: 7. september 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4,59 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -5,07 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -4,46 %

Opdateret: 31. august 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -3,45 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +5,4 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -10,52 %

Investorernes interesse for pitch-decks er fortsat stor i dette kvartal trods et lille fald i sidste uge. Tendenslinjen for investorinteressen har været gradvist stigende i de seneste uger, og navnlig er sidste uges interessetal steget med +54,33 % i forhold til samme uge i 2019.

Opdateret: 24. august 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +5,18 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,83 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -11,75 %

Opdateret: 17. august 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -4,45 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,35 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +26,26 %

Opdateret: 10. august 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +6,31 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,45 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -13,81 %

Opdateret: 3. august 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -7,32 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +0,69 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +0,64 %

Opdateret: 27. juli 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +9,04 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4,69 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +16,14 %

Opdateret: 20. juli 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -12,77 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +9,76 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +0,15 %

Selvom vi ser en lille korrektion i mængden af interesse fra venturekapitalister, ser vi stadig mere interesse end i samme uge i både 2019 og 2018. Denne korrektion kan også ses i den øgede tid, der bruges pr. deck. Vi er stadig under tre minutter, hvilket betyder, at venturekapitalisterne stadig gennemgår tilbud i et højt tempo, men dette opsving kan betyde, at markedet for fundraising er ved at falde til ro til sommeren. Men baseret på mængden af aktivitet fra grundlæggere forventer vi ikke, at interessen blandt venturekapitalister vil falde meget, da vi også stadig oplever en højere aktivitet end normalt blandt grundlæggere. Da sommeren traditionelt er en langsom periode, kan det være sådan, det ser ud i de næste par måneder.

Opdateret: 13. juli 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +8,41 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -11,37 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +3,05 %

Tal for pitch-deck-interesse 2. kvartal 2020

Selvom venturekapitalisternes opmærksomhed i første kvartal fokuserede på eksisterende porteføljevirksomheder, viste markedsanalysen, at investorerne brugte mere tid på nye muligheder i andet kvartal, idet pitch-deck-interessen (PDI) steg med 26 %. Med et højdepunkt i ugen den 15. juni 2020 med 20,6 interaktioner pr. pitch-deck var de 10 uger med årets største investorinteresse alle i andet kvartal.

TL; DR: Nystartede virksomheder med de rigtige forretningsmodeller og markedsmuligheder bliver mødt med åbne arme af investorer, som igen er ivrige efter at finde handler.

Vigtig statistik om pitch-deck-målinger:  

 • PDI steg med 26 % i andet kvartal 2020 i forhold til 2019
 • De 10 uger med størst investorinteresse i 2020 lå alle i andet kvartal
 • Grundlæggernes oprettelse af pitch-deck-links steg med 11 % i forhold til året før, hvilket er 3 % højere end i første kvartal 2020

Opdateret: 6. juli 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +3,46 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,08 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -2,36 %

Traditionelt markerer denne uge i forbindelse med fundraising den kraftige nedgang i interessen i sommermånederne. Med venturekapitalisterne, der officielt kommer online igen i september. Men som vi har set, er dette år alt andet end traditionelt. Vi tror, at vi med sikkerhed kan sige, at der ikke længere blot er tale om en forskudt interesse fra det kraftige fald tidligere på året. Skiftet i verdensøkonomien plus alle de problemer, som pandemien har medført, har skabt ny interesse fra venturekapitalister. Nogle af de største virksomheder i verden i dag er opstået under den seneste finanskrise. Det er tydeligt, at der oprettes nye virksomheder for at løse de aktuelle problemer, som samfundet står over for, og venturekapitalister er klar til at investere.

Opdateret: 29. juni 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -8,7 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,3 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +4,2 %

Selvom venturekapitalisternes interesse faldt fra det rekordhøje niveau i sidste uge, er den stadig 10,5 % højere end denne uge i 2018 og 33,3 % højere end denne uge i 2019. Det kan være, at vi endelig er ved at se sommerens afmatning, men det ser ud til, at grundlæggerne bliver mere aktive, så vi vil sandsynligvis se en vedvarende interesse fra venturekapitalister, medmindre vi når et punkt, hvor markedet for fundraising har stabiliseret sig. En anden måling, der får os til at tro, at tingene er ved at falde til ro, er den tid, der bruges pr. deck. Den er langsomt ved at komme op igen. Gennemsnittet er typisk 3,5 minutter, men vi har set venturekapitalister, der har travlt med at komme igennem decks på det seneste, da de aktivt leder efter handler.

Opdateret: 22. juni 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +3,5 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +1,6 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -4,0 %

Opdateret: 15. juni 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +4,1 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3,2 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -14,3 %

Opdateret: 8. juni 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +4,3 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -2,2 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +19,2 %

Opdateret: 1. juni 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -5,6 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,6 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +6,7 %

Selvom interessen blandt venturekapitalister synes at være faldet en smule, ser vi stadig en masse aktivitet fra grundlæggere. Det ser ud til, at nedgangen på markedet for fundraising tidligere i år vil føre til en usædvanlig aktiv sommer. Den tid, venturekapitalisterne bruger på hvert enkelt deck, er stadig faldende, hvilket betyder, at de aktivt ser på hver enkelt handel, men de bruger bare ikke så meget tid på at gennemgå detaljerne. Husk, at målet med dit pitch-deck er at skaffe dig et møde. Du skal ikke skrive alle detaljer om din virksomhed i decket, men kun lige nok til at få dig ind i (Zoom)rummet.

Opdateret: 26. maj 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +2,6 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -0,6 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -14,3 %

Opdateret: 18. maj 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -1,5 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1,9 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +8,2 %

Opdateret: 11. maj 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +8,4 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -4 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +5,5 %

Opdateret: 4. maj 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: -10 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -5 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +1 %

Selvom interessen faldt igen i sidste uge, er den stadig historisk høj. Den samlede interesse er steget med 10 % på årsbasis, og det ser ud til, at grundlæggerne fortsat vil være aktive. Og selvom de ikke kom meget tilbage i denne uge, vil en stigning på 1 % sandsynligvis føre til en lille genopblussen af venturekapitlisternes interesse i næste uge. Det interessante er, at den tid, venturekapitlisterne bruger på decks, er faldet med 5 %. Efterhånden som isolationsordrerne ophæves, og folk begynder at komme ud af deres huse, kan vi se en ændring i dette tal.

Opdateret: 27. april 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +14 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -1 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -11 %

Opdateret: 20. april 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: Uændret
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: -3 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: +17 %

Opdateret: 13. april 2020

 • Pitch-deck-interesse: Investor-deckinteraktioner: +3,5 %
 • Pitch-deck-interesse: Tidsforbrug: +3 %
 • Pitch-deck-interesse: Oprettede links: -7,6 %

Vi har haft endnu en uge, der viser stigende investorinteresse. Dette var kombineret med, at grundlæggerne sendte færre decks ud, og at investorerne brugte lidt mere tid på hvert deck. Disse betingelser er meget gode for grundlæggere, der ønsker at sende et pitch-deck ud. Investorerne viser interesse, og de bruger mere tid på hvert deck. Vi anbefaler, at du føjer et slide til dit deck, der viser, hvordan du forventer, at COVID-19 vil påvirke din virksomhed og dine markedsmuligheder i de kommende 12-18 måneder.

Tal for pitch-deck-interesse 1. kvartal 2020

TL; DR: Nedlukninger under pandemien eliminerede hurtigt de tidlige markedsgevinster i 2020. Da kontorerne vil forblive lukkede inden for en overskuelig fremtid, vil det virtuelle engagement mellem grundlæggere og venturekapitalister sammen med usikkerheden på markedet være det nye normale.

Vigtig statistik om pitch-deck-målinger

 • Oprettelse af pitch-deck-links pr. grundlæggere toppede i januar og markerede en stigning på 41 % i forhold til året før
 • PDI og oprettelse af pitch-deck-links faldt med henholdsvis over 20 % og 21 % fra deres 2020-højdepunkter i februar 2020
 • I anden halvdel af marts steg PDI igen til kun 5 % nedgang i forhold til året før 
 • De fire værste dage for PDI i første kvartal 2020 var i rækkefølge følgende: 19. marts, 6. marts, 12. marts og 20. marts

Opdateret: 6. april 2020

Investorernes interesse er stigende, men antallet af decks, der sendes, er endnu ikke steget i samme omfang. Hvis du har brug for at skaffe finansiering, er det måske det rigtige tidspunkt til at udnytte et mindre overfyldt marked.

Det viser også, at investorerne bruger lidt mindre tid end normalt på at gennemgå tilbud. Den ekstra komplikation ved at arbejde hjemmefra plus at bruge mere tid på deres nuværende portefølje betyder, at mange venturekapitalister vil have færre timer til at gennemgå decks for nye forretningsaftaler. Efterhånden som tingene bliver mere rolige i løbet af de næste par uger, vil disse tal måske begynde at stabilisere sig. Men indtil videre bliver der sendt decks, venturekapitalister gennemgår flere decks, og de gør det hurtigt.

Opdateret: 30. marts 2020

I denne uge var der en stigning på 10 % i pitch-deck-interessen i forhold til ugen før, og vi er kun faldet med 5 % i forhold til året før.

Mens mange investorer har rapporteret, at de bruger mere tid på deres porteføljevirksomheder, ser det ud til, at manglen på begivenheder og møder har givet dem masser af tid til at læse pitch-decks. Venturekapitalister griber investeringer an på flere forskellige måder. Mange har stadig store mængder midler, der skal anvendes, mens andre tager sig tid til at kigge på tilbud, men ikke nødvendigvis trykker på aftrækkeren med det samme. Hvis du er en grundlægger, der søger finansiering i de næste par kvartaler, er det måske det perfekte tidspunkt til at få dit pitch-deck fremlagt for potentielle investorer.

Opdateret: 23. marts 2020

På trods af den nuværende krise faldt pitch-deck-interessen kun med 11 % i løbet af ugen i forhold til året før.

Med meddelelsen om, at alle ikke-essentielle virksomheder i Californien vil forblive lukkede i den nærmeste fremtid, er det ikke overraskende, at interessen for pitch-decks dykkede i løbet af sidste uge. Mange venturekapitalister ser på nye måder at mødes med grundlæggere på, og mange af dem holder allerede møder via Zoom. Vi må også bemærke, at mange af de sædvanlige måder, hvorpå venturekapitalister modtager decks (varme introduktioner fra porteføljevirksomheder, møder ved begivenheder), ikke længere finder sted på grund af de nuværende restriktioner. Det betyder, at venturekapitalisterne ikke kun bruger tid på intern tilpasning af, hvordan de bedst kan komme videre, men også på en begrænset pipeline. Men både Axios og TechCrunch rapporterer, at mange venturekapitalister stadig aktivt søger efter handler. Deres midler er allerede blevet indsamlet, og de har stadig planer om at bruge dem.