State of startup fundraising scores

At-a-glance ratings of founder/investor activity based on historical trends

Aktuelle resultater for grundlæggere og venturekapitalister – 1. kvartal 2023

Opdateret: 23. februar 2023

Grundlæggeraktivitet: +4

Venturekapitalistaktivitet: 0

Venturekapital-aktiviteten er stort set på linje med aktivitetsniveauet i de seneste tre år, mens grundlæggerne er mere aktive sammenlignet med historiske benchmarks. Denne uoverensstemmelse er et tegn på, at det er et investormarked: Venturekapitalister modtager en stor mængde decks hver uge, og grundlæggere af nystartede virksomheder skal finpudse deres historiefortælling for at skille sig ud fra mængden.

Om vores fundraisingscorer

DocSends fundraisingscorer hjælper grundlæggere og investorer med hurtigt at vurdere, hvad der sker på markedet for fundraising af nystartede virksomheder. Denne nye, grundlæggende score giver indsigt i de aktuelle tendenser inden for fundraising, så grundlæggere og investorer kan vurdere markedets tilstand.

Vi undersøger historiske tendenser i vores ugentlige pitch-deck-interessemålingsdata for at vurdere grundlægger- og venturekapitalaktiviteten i det aktuelle kvartal på en skala fra -10 til +10. Jo højere score, desto mere aktive er grundlæggere/investorer i forhold til historiske benchmarks (f.eks. gennemsnittet for år-til-dato og gennemsnittet fra kvartal til kvartal). Ved at sammenholde disse benchmarks med den aktuelle kvartalsvise aktivitet giver vi grundlæggere og investorer et overblik over den relative sundhed i forbindelse med fundraising af nystartede virksomheder.

Fortolkning af vores scorer

En højere score ud af 10 betyder, at grundlæggere/venturekapitalister i øjeblikket er mere aktive, end de har været i de seneste tre år. En score på nul betyder, at aktiviteten generelt er på linje med de seneste tre år. En negativ score ud af 10 betyder, at grundlæggere/venturekapitalister i øjeblikket er mindre aktive end i de seneste tre år. En treårig historisk tidslinje giver os mulighed for at fortolke det nuværende aktivitetsniveau i lyset af de seneste kvartalsvise og årlige tendenser og samtidig holde øje med, hvordan disse tendenser passer ind i et bredere perspektiv.

Metode

DocSends fundraisingscorer måler kvartalsvis aktivitet blandt venturekapitalister og grundlæggere i henhold til fem vægtede faktorer fra vores historiske data:

  • 3-årigt gennemsnit
  • Det foregående års kvartalsvise aktivitet
  • Aktivitet i det foregående kvartal
  • År-til-dato-gennemsnit for grundlæggere og venturekapitalister
  • År-til-dato-aktivitet for grundlæggere/venturekapitalister i forhold til år-til-dato-aktivitet for venturekapitalister/grundlæggere

For at nå frem til vores skala på +/- 10 point begynder vi ved 0 og tillægger/fratrækker 0, 1 eller 2 point baseret på, hvor meget kvartalsaktiviteten ligger over eller under vores fem historiske benchmarks. Vores model vægter de seneste benchmarks tungere.

Dyk ned i vores forskning om fundraising

Datadrevet indsigt i de nyeste fundraisingtendenser, og hvordan man får succes.