Håndbogen om fundraising for nystartede virksomheder

DocSend Startup Index giver datadrevet indsigt i de seneste tendenser inden for fundraising, og hvordan man får succes.

 

Om vores forskning 

Vores datadrevne forskning afmystificerer processen for fundraising af nystartede virksomheder og besvarer mange af de spørgsmål, som iværksættere har om, hvad der ligger i en venture-finansieret indsamling. 

Vores tilgang til forskning 

Bidrag til vores forskning

Vores forskning er mulig på grund af de undersøgelsesbesvarelser og pitch-decks, som grundlæggere af nystartede virksomheder har indsendt. Du kan dele dine erfaringer med fundraising, din proces og dine resultater ved at deltage i vores undersøgelse om fundraising af nystartede virksomheder. Alle undersøgelsesdata er aggregerede – individuelle svar behandles strengt fortroligt.


DBX_Founder_image
Deltag i vores grundlæggerundersøgelse


DBX_Founder_image
Deltag i vores investorundersøgelse

 

Fundraising af nystartede virksomheder i pre-seed-fasen: Alt, du behøver at vide

Venturekapitalister bruger mindre tid end nogensinde på at undersøge investorpræsentationer i 2023 

Den gennemsnitlige visningstid for præsentationer faldt betragteligt mellem 2022 og 2023. Dette gjaldt både for virksomheder, der opnåede finansiering, og virksomheder, der ikke gjorde.   

I en sammenligning af første og efterfølgende besøg kunne vi se, at investorer brugte mere tid på at undersøge frugtesløse præsentationer i 2023 end i 2022. Selv når en præsentation gav et mindre godt førstehåndsindtryk, kan investorerne have givet den en grundigere anden gennemgang for sikre sig, at de ikke gik glip af en potentielt banebrydende virksomhed.

 

 

Langsigtet lønsomhed bliver en topprioritet

Da der skete et fald i fundraisingmarkedet mellem 2022 og 2023, brugte investorerne ekstra tid på at gennemgå afsnit med finansielle oplysninger, forretningsmodeller og momentum. Faktisk var afsnittet med finansielle oplysninger det fjerdemest sete afsnit samlet set i 2023. Investorerne brugte og 48 % og 25 % mere tid på hhv. afsnittet om forretningsmodel og momentum. Frugtesløse præsentationer blev set endnu mere: Investorer bruge 110 % mere tid på frugtesløse slides om momentum og 85 % mere tid på frugtesløse slides om forretningsmodel i 2023. Afsnittet om konkurrenter oplevede et fald i visninger, og investorerne belønnede præsentationer, der linkede til deres afsnit om produkt og forretningsmodel i begyndelsen af deres narrativer.

Læs alle pre-seed-fundraisingtendenser

Trends for pre-seed-præsentationer: Sammenlignet med 2022 brugte investorerne i 2023, 48 % og 25 % mere tid på at læse afsnit om forretningsmodel og momentum. Klik for at tweete

 

Flere virksomheder fra det sydlige og vestlige USA i 2022-2023

Det vestlige og sydlige USA oplevede betragtelige stigninger år for år i antallet af pre-seed-virksomheder, der skaffede investeringer. Disse ændringer kan skyldes tech-medarbejdere, der startede nye virksomheder, efter branchens generelle downsizing eller, som det sås i det sydlige USA, væsentlig befolkningsmigrering mod sydøst. Pre-seed-virksomheder uden for USA udgår cirka en tredjedel af vores datasæt.

Læs alle pre-seed-fundraisingtendenser

 

Analyse af pre-seed pitch-deck

Skabelon til pre-seed pitch-deck

For at hjælpe pre-seed-grundlæggere med at skabe effektive pitch-decks har vi lanceret en vejledning til kunsten og videnskaben i at konstruere pitch-decks, afsnit for afsnit. Denne vejledning bygger på vores forskning om pre-seed-decks og fremhæver, hvad der er unikt ved pre-seed-decks i forhold til senere runder. Vi har også lavet skabeloner, som grundlæggere kan tilpasse med deres unikke virksomhedshistorier.

 

Download vejledningen og skabelonerne

Fundraising af nystartede virksomheder i seed-fasen: Alt, du behøver at vide

Midt i en igangværende afmatning brugte investorer mindre tid på at læse seed-præsentationer i 2023 end i 2022. Vi kunne se, at selvom standardafsnit som produkt og forretningsmodel stadig er vigtige, øgede investorerne deres fokus på afsnittene Konkurrenter og Hvorfor nu?, hvilket direkte afspejler de aktuelle markedsforhold.

Tidsforbruget på præsentationer faldt til under 2 minutter i 2023

Vi så, at visningstiden for seed-præsentationer i pre-seed-fasen faldt i 2023, og for første gang faldt det gennemsnitlige tidsforbrug til under 2 minutter.

En sammenligning af første og efterfølgende besøg viser, at investorer brugte væsentligt mindre tid på opfølgende besøg, både for succesrige og frugtesløse præsentationer. Mange seed-investorer lægger muligvis ekstra vægt på en første gennemlæsning.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

Tendens for seed-fundraising: Investorer brugte 20 % mindre tid på at evaluere præsentationer i 2023 end i 2022 (1:56 minut i gennemsnit). Klik for at tweete

 

Investorer evaluerer, hvordan grundlæggere i seedfasen kan arbejde effektivt i usikre tider

Analyser af seed-præsentationer i 2023 viser, at investorer havde højere opmærksomhed på, hvordan grundlæggere griber aktuelle markedsudfordringer an, og hvordan de fortæller om fremtidsmuligheder. På den ene side fokuserede de i deres præsentationer mere på afsnit som Hvorfor nu?, som havde den tredjelængste visningstid i 2023. På den anden side brugte investorer også 88 % mere tid på afsnittet om konkurrenter og 33 % mere tid på afsnittet om momentum, hvilket antyder, at de er interesserede i virksomheder med tidssvarende problemer, der viser tegn på langsigtet succes.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

 

Det giver ikke bedre resultater at kontakte flere investorer 

Vores data viser en svag sammenhæng mellem antallet af investorer, der er blevet kontaktet, og antallet af afholdte møder. Men de viser en endnu svagere sammenhæng mellem antallet af kontaktede investorer og summen af rejst seed-finansiering. Hvis grundlæggere sørger for at kontakte de rigtige investorer (i stedet for bare at kontakte mange investorer), vil det sikre, at grundlæggerne arbejder "smarter, not harder" i deres fundraising.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

 

Analyse af seed-pitch-deck

I 2023 flyttede succesrige seed-præsentationer rundt på nogle af de klassiske elementer: I stedet for at trække afsnit om problem/løsning i forgrunden, indsatte de ofte afsnittet Hvorfor nu? efter et åbningsslide om virksomhedens formål. Der var også en tendens til, at de placerede deres afsnit om produkt og forretningsmodel lidt tidligere i narrativerne end frugtesløse præsentationer.

 

Skabelon til seed-pitch-deck

For at hjælpe grundlæggere i seed-fasen med at opbygge effektive pitch-decks har vi lanceret en vejledning til kunsten og videnskaben i at konstruere pitch-decks, afsnit for afsnit. Vejledningen bygger på vores seed-forskning og viser, hvordan seed-decks adskiller sig fra pre-seed-decks. Vi har også lavet skabeloner, som grundlæggere kan tilpasse med deres unikke virksomhedshistorier.

 

Download vejledningen og skabelonerne

 

Køns- og racefordomme i forbindelse med fundraising af nystartede virksomheder

Forskellige konsekvenser af afmatningen i fundraising

Makromiljøet i 2022 skabte et udfordrende klima for grundlæggere, der rejste kapital, men ikke alle teams er blevet påvirket lige meget. På den ene side viste vores data, at teams i den tidlige fase (pre-seed og seed) rejste færre midler i en tid med stor økonomisk usikkerhed og tøvende investorer. På den anden side oplevede teams med kun kvinder og teams med minoritetsmedlemmer unikke udfordringer.* For eksempel indsamlede teams med kun kvinder 36 % mindre end teams med kun mænd, hvilket er faldet fra 25 % mindre i 2021.

*I dette datasæt henviser "minoritet" til respondenter, der selv har identificeret sig som medlemmer af ikke-hvide racegrupper.

I 2021 havde teams med kun kvinder og minoritetsmedlemmer den største stigning i afholdte investormøder i forhold til året før. I 2022 faldt det gennemsnitlige antal møder for disse teams dog tilbage til 2020-niveauet.

 

Læs mere om fordomme inden for fundraising

 

Pitch-deck-gennemgang og køn

Som i tidligere år brugte investorerne i 2022 generelt mest tid på at granske teamafsnittene for de kvindelige præsentationer, hvilket i gennemsnit er 125 % mere tid på dette afsnit end for teams kun bestående af mænd. I lighed med tidligere år havde dias fra teams med kun mænd en af de laveste visningstider.

Venturekapitalisterne brugte 103 % mere tid på produktafsnittene for præsentationer fra teams med kun mænd og 125 % mere tid på afsnittene om virksomhedens formål.

Læs mere om fordomme inden for fundraising

Pitch-deck-gennemgang og race

Når vi opdeler præsentationsundersøgelsen efter racemæssig demografi, skiller fire afsnit sig ud, hvor forskellige teams fik mere opmærksomhed end helt hvide teams. For det første brugte venturekapitalister 25 % mere tid på teamafsnit for mangfoldige teams sammenlignet med helt hvide teams. De brugte også 28 % længere tid på at undersøge afsnittene om trækkraft fra mangfoldige teams.

Investorerne brugte også 55 % mere tid på mangfoldige teams' konkurrenceafsnit sammenlignet med helt hvide teams. Den største forskel viste sig, når man sammenlignede afsnittene om markedsstørrelse: Venturekapitalister brugte 67 % mere tid på disse afsnit, når det drejede sig om mangfoldige teams.

Læs mere om fordomme inden for fundraising

 

Pitch-deck-interessemålinger

  • Oprettede grundlæggerlinks: Antal links til pitch-decks, som grundlæggere har sendt ud
  • Investor-deck-interaktioner: Hvor aktivt venturekapitalister er på disse decks
  • Investorens tidsforbrug: Gennemsnitlig tid, som investorerne bruger på at læse decks