Kategorier

Råd til grundlæggere

4 typer dokumenter, som grundlæggere skal have i deres datarum til fundraising (og et par ekstra tips)

Hvis du er en grundlægger, der indsamler kapital, bør det ikke være en eftertanke at have et organiseret datarum. Tænk i stedet på dit datarum som en måde at imponere potentielle investorer på med din omtanke og organisationssans.
Gale Wilkinson, grundlægger og ledende partner i Vitalize Venture Capital

Jeg har finansieret nystartede virksomheder i 9 år, og jeg har bemærket af, at listen over dokumenter, som vi har brug for at se fra stiftere under diligence-processen, har ændret sig med tiden. Tidligere i min karriere arbejdede jeg med en lang liste over dokumenter, som viste sig at være for uoverskuelig: Det kan være svært for grundlæggere at finde alle de dokumenter frem, som kan være nyttige, og jeg blev bekymret for, at en meget omfattende diligence-proces ville hindre potentielle handler.

I disse dage finder jeg en mellemvej i diligence-processen: På den ene side skal jeg være en god tillidsmand over for mine LP'er ved at give dem nok relevante oplysninger om de virksomheder, vi finansierer. På den anden side vil jeg gerne være en god partner for grundlæggere og køre en stærk proces, der ikke overbebyrder dem med anmodninger. Her er de dokumenter, som vi typisk kræver, og som jeg mener, at alle grundlæggere bør have i deres datarum:

Årsregnskaber og årlige fremskrivninger

Årsregnskaber er blandt de første filer, jeg leder efter i et datarum. Grundlæggere bør vedlægge historiske resultatopgørelser siden starten samt en år-til-dato-opgørelse, hvis det er midt på året. Jeg har også brug for at se virksomhedens seneste saldo.

Finansielle fremskrivninger er også meget vigtige. Nogle venturekapitalfonde mener ikke, at pre-seed- og seed-virksomheder bør udarbejde finansielle modeller, men jeg tror, at grundlæggere, der har en dyb forståelse for deres virksomhed, naturligt vil bruge tid på at udarbejde en finansiel model. Fremskrivninger hjælper mig også med at lære, hvordan en grundlægger tænker.

Virksomheder i pre-seed-fasen bør fremvise 3 års årlige fremskrivninger, og virksomheder i seed-fasen bør fremvise 5 års fremskrivninger. Det er ret grundlæggende modeller, der omfatter indtægter pr. segment, omkostninger ved salg, udgifter og EBITDA (en indikator for likviditetsforbrug). Hvis du har et par forretningsområder, bør du opdele dem og sørge for også at vise omkostningerne ved salg pr. segment. Udgifterne bør dække markedsføring og salg, generelle og administrative omkostninger samt forskning og udvikling. Endelig vil jeg gerne se, hvor meget kapital der vil være nødvendig i løbet af de næste par år for at nå op på over $ 25 millioner i omsætning. Grundlæggere kan tjekke nogle af mine andre tweets for at få tips om, hvordan man opbygger omsætningsfremskrivninger.

Fremskrivninger hjælper mig med at lære, hvordan en grundlægger tænker. Virksomheder i pre-seed-stadiet bør vise 3 års årlige fremskrivninger og i seed-stadiet 5 års fremskrivninger. – @galeforceVC fra @VitalizeVC Del på X

Når alt kommer til alt, hjælper de finansielle fremskrivninger mig med at forstå, om de har tænkt over de grundlæggende elementer i deres virksomhed. Hvor mange sælgere skal der f.eks. til for at skaffe det forventede antal kunder om året? Bliver der brugt nok på forskning og udvikling? Er bruttomarginerne rimelige? Grundlæggere skal vise mig, at de har tænkt grundigt over disse og andre aspekter, der er specifikke for deres virksomhed.

Liste over referencer

Referencer er et andet værktøj, som vi bruger til at lære om de grundlæggere, vi arbejder med, og til at finde ud af, hvordan kunderne opfatter det problem, der skal løses.

Grundlæggere bør tilstræbe at medtage en række forskellige personer på deres lister:

 • Nøglemedlemmer i ledelsesgruppen
 • 1-2 kunder
 • 1-2 nuværende investorer (hvis der er nogen)
 • Rådgivere
 • Andre mennesker, der kender dig godt, og som kan styrke grunden til at tro på virksomheden

De bedste referencer er ofte eksisterende kunder, rådgivere, nuværende investorer og nuværende nøgleteammedlemmer. (Som en sidebemærkning vil jeg ud over de referencer, som grundlæggerne angiver i deres datarum, også typisk kontakte andre personer i mit netværk for at få deres feedback). Det er vigtigt, at grundlæggeren, når han/hun sammensætter listen over referencer, vælger personer, som forstår hans/hendes virksomhed, som han/hun har tillid til, og som vil sige gode ting om virksomheden. Grundlæggere bør have en krystalklar forståelse af, hvem der skal på deres lister, og en god fornemmelse af, hvad disse personer vil sige.

En måde at opbygge en referenceliste på er ved at inkludere kontaktoplysninger (e-mailadresser og telefonnumre) for relevante personer. Jeg foreslår dog, at grundlæggere kun deler navne, tilknytninger og LinkedIn-profiler på referencer og tilbyder at give kontaktoplysninger efter anmodning. På et hvilket som helst tidspunkt kan en grundlægger have 10 eller 20 personer, der går igennem sit datarum; hvis de alle kontakter de samme referencer, bliver folk frustrerede!

Du ønsker måske ikke, at alle investorer kontakter dine mest profilerede eller bedste kunder. I stedet er det en god strategi at få din førende investor til at tale med disse kundereferencer, skrive notater og derefter dele dem i datarummet. På denne måde kan andre investorer læse notaterne, så de ikke behøver at genere visse kunder.

Tabeller over nuværende kapital og proformakapital

Grundlæggere skal dele tabeller over nuværende kapital og proformakapital for at vise potentielle investorer, hvordan egenkapitalen i virksomheden er fordelt på nuværende tidspunkt, og hvordan fordelingen vil ændre sig efter den nuværende finansieringsrunde. Din tabel over den nuværende kapital bør vise, hvordan ejerskabet af virksomheden ser ud i dag. I din tabel over proformakapital skal du tilføje, hvad der forventes at ske efter den finansieringsrunde, du er ved at indsamle til. Det kan du gøre ved at angive den procentdel af virksomheden, som investorerne i denne runde forventes at eje.

I din kapitaltabel er det ikke nødvendigt at medtage navnene på andre investorer eller aktionærer end grundlæggerne. Her er et eksempel:

 • Grundlægger A: 45 %
 • Grundlægger B: 30 %
 • Eksisterende investorer: 15 %
 • Allokerede optioner: 2 %
 • Pulje med ikke-allokerede optioner: 8 %

Mens nogle grundlæggere måske vælger en forenklet oversigt over det nuværende ejerskab, vil jeg gerne se en detaljeret version, der beskriver præcist, hvem der ejer hvilken procentdel af virksomheden. Detaljerede kapitaltabeller er vigtige, fordi de giver mig indsigt i, hvordan virksomhedens interessenter kan have ændret sig over tid. Er der f.eks. en person, der ejer egenkapital, men som ikke længere er i virksomheden? Detaljerede kapitaltabeller giver disse oplysninger med det samme og eliminerer gætterier og forvirring.

Detaljerede kapitaltabeller er vigtige, fordi de giver indsigt i, hvordan interessenter kan have ændret sig over tid. Er der f.eks. nogen, der ejer egenkapital, men som ikke længere er i virksomheden? @galeforceVC fra @VitalizeVC Del på X

Investeringsdokumenter

Sidst, men ikke mindst, er der dokumenter, der angiver de vilkår, som du arbejder med i denne finansieringsrunde. Hvis du laver en SAFE, har du helt sikkert brug for dette dokument i dit datarum. Hvis du har en prisfastsat runde, og du tilfældigvis allerede har dokumenter, bør du også dele dem. Jeg har også set grundlæggere inkludere eksisterende SAFE'er eller konvertible obligationer, der skal konverteres i denne runde.

Andre dokumenter, der skal overvejes

Selvom ovenstående dokumenter er "must haves" til dit datarum, kan du også vælge at være grundig og dele andre relevante oplysninger. Dine vedtægter skal kontrolleres på et tidspunkt, så det er normalt en god idé at medtage dem fra starten. Du kan også angive, om der er investorer, der allerede har givet tilsagn om at deltage i runden, og med hvilke beløb. En anden mulighed er en detaljeret plan for anvendelsen af midlerne fra denne runde. Andre strategiske dokumenter kan også være nyttige, f.eks. en produktkøreplan eller en standardmarkedsstrategi. Hvis du allerede har nogle af disse dokumenter, er du velkommen til at medtage dem, men du skal ikke gøre dig den ulejlighed at oprette dem kun til datarummet.

Der er et par andre dokumenter, som grundlæggere kan vælge at putte i deres datarum:

 • Eventuelle links til pressedækning af virksomheden
 • Forbrugsdata fra betatest, pilotprojekter eller tidlige kunder
 • Liste over kunder
 • Eksempel på kundekontrakt
 • Patenter eller varemærker

Når det gælder disse andre dokumenter, er det vigtigt kun at medtage det, der virkelig er relevant. Endelig, hvis du har udestående retssager eller andet, der kan være en advarselslampe i din diligence-proces, skal du inkludere disse oplysninger proaktivt.

Et godt fundraising-datarum kan skille sig ud

Det bør kun tage et par timer at sammensætte et datarum i begyndelsen af en fundraising. Men det betyder ikke, at du skal tage let på processen. Tværtimod bør grundlæggere sigte mod at skabe det bedst mulige datarum, som kan hjælpe dig med at skille dig ud fra mængden og imponere investorer.

 • Sigt efter 4-7 afsnit i dit datarum – du ønsker ikke at overvælde investorerne eller lede dem væk fra de mest relevante oplysninger, de har brug for for at træffe finansieringsbeslutninger.
 • Føj en mappe til hvert af disse afsnit med en enkel navngivning, så investorerne med et enkelt blik kan se præcist, hvilke dokumenter der er inkluderet, og hvor de er placeret.
 • Brug en datarumsudbyder som f.eks. DocSend, der giver dig mulighed for at holde oplysningerne ajour og spore, hvad investorerne gennemgår.

Hvis du vil have flere tips, kan du følge mig på Twitter @galeforceVC og tjekke vores nye inkluderende englegruppe Vitalize Angels!


Hos DocSend vil vi gerne præsentere eksterne eksperter på vores blog og i vores Weekly Index-nyhedsbrev for at dele unikke og forskelligartede perspektiver fra det teknologiske community. Har du en historie eller et råd, du vil dele med dine kolleger? Deltag i vores program for bidragydere