Håndbogen om fundraising for nystartede virksomheder

DocSend Startup Index giver datadrevet indsigt i de seneste tendenser inden for fundraising, og hvordan man får succes.

Om vores forskning 

Vores datadrevne forskning afmystificerer processen for fundraising af nystartede virksomheder og besvarer mange af de spørgsmål, som iværksættere har om, hvad der ligger i en venture-finansieret indsamling. 

Vores tilgang til forskning 

Bidrag til vores forskning

Vores forskning er mulig på grund af de undersøgelsesbesvarelser og pitch-decks, som grundlæggere af nystartede virksomheder har indsendt. Du kan dele dine erfaringer med fundraising, din proces og dine resultater ved at deltage i vores undersøgelse om fundraising af nystartede virksomheder. Alle undersøgelsesdata er aggregerede – individuelle svar behandles strengt fortroligt.


DBX_Founder_image
Deltag i vores grundlæggerundersøgelse


DBX_Founder_image
Deltag i vores investorundersøgelse

Fundraising af nystartede virksomheder i pre-seed-fasen: Alt, du behøver at vide

Venturekapitalister bruger nu mindre tid på pre-seed-decks 

Sammenlignet med 2021 har investorerne brugt meget mindre tid på at undersøge pitch-decks i 2022. De er også blevet hurtigere til at sige "nej" til decks, der ikke taler til dem.   

Når vi sammenligner første og efterfølgende besøg på pitch-decks, viser vores data en anden skarp forskel mellem 2021 og 2022. Investorer i 2022 bruger mere tid på opfølgningsbesøg for de decks, der ikke får finansiering i sidste ende.

Investorvenligt marked afslører fire nye tendenser

Mellem 2021 og 2022 er der fire tendenser i venturekapitalisternes gennemgang af pitch-decks. For det første brugte venturekapitalisterne i 2022 52 % mindre tid på produktafsnittene i succesfulde decks. For det andet brugte de 42 % mindre tid på afsnittet om forretningsmodellen. Disse to tendenser betyder, at grundlæggere har mindre tid end nogensinde til at få disse vigtige afsnit til at skille sig ud. Samtidig var det korte afsnit om virksomhedens formål det tredjemest undersøgte afsnit i 2022 – dette afsnit lå lige midt i feltet i 2020 og 2021. Endelig var trækkraft en nøglefaktor, der adskilte de mislykkede deck fra de vellykkede: Venturekapitalisterne brugte 41 % mere tid på dette afsnit i 2022 sammenlignet med 2021 for decks, der ikke modtog finansiering.

Læs alle pre-seed-fundraisingtendenser

Tendenser i pre-seed pitch-deck: Sammenlignet med 2021 brugte investorerne i 2022 52 % mindre tid på produktafsnittet og 42 % mindre tid på afsnittet med forretningsmodellen. Afsnittet om virksomhedens formål havde den tredjelængste visningstid. Klik for at tweete

Adgang til pre-seed-kapital er fortsat global

I 2021-22 havde det nordøstlige USA flere virksomheder i vores datasæt, mens det vestlige USA fulgte lige i hælene på dem. Der er dog en højere procentdel af pre-seed-virksomheder, der er placeret uden for USA end nogensinde før. Denne geografiske fordeling tyder på, at lettere adgang til kapital uden for det traditionelle Silicon Valley-centrum er en tendens, der er kommet for at blive efter pandemien.

Læs alle pre-seed-fundraisingtendenser

Analyse af pre-seed pitch-deck

Skabelon til pre-seed pitch-deck

For at hjælpe pre-seed-grundlæggere med at skabe effektive pitch-decks har vi lanceret en vejledning til kunsten og videnskaben i at konstruere pitch-decks, afsnit for afsnit. Denne vejledning bygger på vores forskning om pre-seed-decks og fremhæver, hvad der er unikt ved pre-seed-decks i forhold til senere runder. Vi har også lavet skabeloner, som grundlæggere kan tilpasse med deres unikke virksomhedshistorier.

Download vejledningen og skabelonerne

Fundraising af nystartede virksomheder i seed-fasen: Alt, du behøver at vide

Venturekapitalisternes forsigtighed steg i 2022 sammenlignet med 2021, og vi fandt ud af, at investorerne brugte mindre tid end nogensinde før på at gennemgå pitch-decks i seed-fasen. Vi identificerede også tre tendenser, som markerede investorernes opmærksomhed i et mere udfordrende klima for fundraising.

Venturekapitalister bruger mindre tid på seed-decks i 2022

Som vi så i pre-seed-fasen, brugte investorerne mindre tid på at undersøge seed-decks (både succesfulde og mislykkede) i 2022 end i 2021.

Når vi sammenligner første og efterfølgende besøg på decks, viser vores data igen, at investorerne bevægede sig hurtigere gennem decks i 2022. De gav dog lidt ekstra (kritisk) opmærksomhed til mislykkede decks, som ikke overbeviste ved første gennemlæsning.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

Tendens inden for seed-fundraising: Investorer brugte 233 % mere tid på afsnittet med forretningsmodellen i decks i @DocSend's datasæt, der ikke blev finansieret. Klik for at tweete

Investorerne fokuserer på tre differentiatorer i 2022

Venturekapitalisterne blev mere forsigtige i 2022, og vores data viser tre nøgletendenser i deres vurdering af seed-virksomheder. For det første, selvom den samlede tid på decks faldt, brugte venturekapitalisterne 28 % mere tid på afsnittene om trækkraft i decks, der fik finansiering i 2022, sammenlignet med 2021. Samtidig brugte de 56 % mindre tid på løsningsafsnittene i de vellykkede decks. Endelig brugte venturekapitalisterne 233 % mere tid på at undersøge forretningsmodellen i de decks, der i sidste ende ikke blev finansieret. Disse tendenser viser, at investorerne prioriterede en klar og præcis historiefortælling, men at de lænede sig op ad meningsfulde målinger af trækkraft som tegn på momentum i en tid med økonomisk usikkerhed.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

Det giver ikke bedre resultater at kontakte flere investorer 

Hvis du kontakter flere investorer, kan du få flere møder, men vores data viser, at mange succesfulde grundlæggere har skaffet deres seed-runde ved at kontakte 80 eller færre venturekapitalister. Der var en langt svagere sammenhæng mellem antallet af investorer, der blev kontaktet, og det beløb, der blev indsamlet. Seed-grundlæggere bør fortsætte med at opbygge relationer med de rigtige investorer, der finansierer virksomheder inden for deres felt, i stedet for at udarbejde tidskrævende planer for opsøgende virksomhedssøgning. Det er fortsat en effektiv strategi at pitche klogere, ikke hårdere.

Læs alle seed-fundraisingtendenser

Analyse af seed-pitch-deck

Når det kommer til rækkefølgen af seed-deck-afsnittene, viser der sig flere vigtige mønstre, når man sammenligner succesfulde og mislykkede decks. Succesfulde decks havde en tendens til at placere det vigtige teamslide forrest i decket, mens de mislykkede decks oftere placerede det i midten eller i slutningen. I forbindelse hermed havde de mislykkede decks en tendens til at placere deres produktafsnit i midten af decket, mens de succesfulde decks fremhævede det forrest i dækket.

Skabelon til seed-pitch-deck

For at hjælpe grundlæggere i seed-fasen med at opbygge effektive pitch-decks har vi lanceret en vejledning til kunsten og videnskaben i at konstruere pitch-decks, afsnit for afsnit. Vejledningen bygger på vores seed-forskning og viser, hvordan seed-decks adskiller sig fra pre-seed-decks. Vi har også lavet skabeloner, som grundlæggere kan tilpasse med deres unikke virksomhedshistorier.

Download vejledningen og skabelonerne

Fundraising af nystartede virksomheder i serie A-fasen: Alt, du behøver at vide

For at få succes med en serie A-kapitalindsamling er det nødvendigt med en mere fremadskuende tilgang. Runderne er meget større, og mødeacceptprocenten er meget højere. Investorer ønsker at se skalerbarhed og en positionering for fremtiden.

Succesfulde serie A-decks fokuserer på fremtiden

Pitch-decks i serie A-runder handler om at opbygge langvarig tillid hos investorerne. På dette stadie skal virksomhederne vise solide resultater med hensyn til finansiel ansvarlighed samt fremtidsorienterede mål som f.eks. strategier til fastholdelse af kunder og vækst i markedsandele. Da decks på dette stadie skal se fremad og bagud, har de tendens til at være længere: de decks, der indgik i vores undersøgelse, var i gennemsnit på 25 sider. Men da serie A-investorer er så specialiserede og ved præcis, hvad de leder efter, er den tid, de bruger på decks, ofte mindre end for virksomheder i en tidligere fase.

Trækkraft skal være gentagelig og varieret

En af grundene til, at decks til serie A-fundraising er længere, er, at virksomhederne har brug for robuste afsnit om trækkraft. Virksomheder i en tidligere fase kan måske kun vise en enkelt form for trækkraft, mens virksomheder i serie A skal vise flere former for trækkraft – f.eks. vundne priser eller resultatmålinger – for at vise venturekapitalisterne, hvor godt produktet/markedet passer til. Desuden skal virksomhederne vise, at disse typer af trækkraft kan gentages på lang sigt.

Læs alle serie A-fundraisingtendenser

Vælg din hovedinvestor med omhu

Næsten alle (88 %) af de virksomheder, der fik succes med at skaffe kapital, havde tidligere investorer med i deres serie A-runde. Men hvordan vælger virksomhederne, hvem der skal lede runden? Kun 8 % af virksomhederne angav, at de valgte en hovedinvestor på baggrund af et varemærke; i modsætning hertil valgte 30 % deres hovedinvestor, fordi de havde branchespecifik erfaring, og 23 % fordi deres hovedinvestor tilbød de bedste vilkår. Disse tal viser, at navnet på checken betyder mindre end den type aftale, der gennemføres, eller den sektorekspertise og de forbindelser, som en hovedinvestor kan tilbyde.

Læs alle serie A-fundraisingtendenser

Analyse af serie A-pitch-deck

Investorer i serie A-runden har en tendens til at bruge mere tid på tre nøgleområder. Afsnittene om produkt og forretningsmodel er afgørende på dette stadie, da serie A-virksomheder skal vise solide planer for indtjening af penge til produkter, der er mere modne end på tidligere stadier. I samme forbindelse skal afsnittet om forretningsmodellen vise, at den kan skaleres over tid. Sammenlignet med seed- og pre-seed-runderne fokuserer investorerne på dette stadie mindre på slidene om formålet, konkurrencen og "hvorfor nu?", fordi virksomheder, der har nået den meget konkurrenceprægede serie A-finansieringsrunde, har tendens til allerede at have positioneret sig klart på markedet.

Læs alle serie A-fundraisingtendenser

TEndens for serie A-pitch-decks: Investorer i serie A-runden har en tendens til at bruge mere tid på tre nøgleafsnit: produkt, forretningsmodel og løsning i forhold til formål, hvorfor nu og konkurrence i seed-decks. Klik for at tweete

Køns- og racefordomme i forbindelse med fundraising af nystartede virksomheder

Disparate impacts of fundraising slowdown

The macro environment in 2022 created a challenging climate for founders raising capital, but not all teams have been impacted equally. On the one hand, our data showed that early-stage (pre-seed and seed) teams raised less amid broad economic uncertainty and investor hesitation. On the other hand, all-female teams and teams with minority members experienced unique challenges.* For example, all-female teams raised 36% less than all-male teams, down from 25% less in 2021.

*I dette datasæt henviser "minoritet" til respondenter, der selv har identificeret sig som medlemmer af ikke-hvide racegrupper.

In 2021, all-female teams with minority members had the largest year-over-year gains in investor meetings held. In 2022, however, the average number of meetings for these teams fell back to 2020 levels.

Læs mere om fordomme inden for fundraising

Pitch-deck-gennemgang og køn

As in previous years, investors in 2022 spent the most time overall scrutinizing the team sections for all-female decks, averaging 125% more time on this section than for all-male teams. Equally in keeping with prior years, all-male team slides had one of the lowest viewing times.

VCs spent 103% more time on the product sections for all-male decks and 125% more time on their company purpose sections, as well.

Læs mere om fordomme inden for fundraising

Pitch-deck-gennemgang og race

When we break down deck scrutiny by racial demographics, four sections stand out where diverse teams received more scrutiny than all-white teams. First, VCs spent 25% more time on the team sections for diverse teams compared to all-white teams. They also spent 28% longer examining the traction sections of diverse teams.

Investors also spent 55% more time on diverse teams’ competition sections compared to all-white teams. The largest discrepancy emerged when comparing market size sections: VCs spent 67% more time on these sections when it came to diverse teams.

Læs mere om fordomme inden for fundraising

Pitch-deck-interessemålinger

  • Oprettede grundlæggerlinks: Antal links til pitch-decks, som grundlæggere har sendt ud
  • Investor-deck-interaktioner: Hvor aktivt venturekapitalister er på disse decks
  • Investorens tidsforbrug: Gennemsnitlig tid, som investorerne bruger på at læse decks