Kategorier

Råd til grundlæggere

De bedste eksempler på pitch-deck og analyse til at hjælpe med at opbygge pitch-decks for 2023

Førhen var det nok med en god idé, der blev til et PowerPoint, for at få en vis mængde finansiering, men det er ikke tilfældet i 2023. Disse eksempler på pitch-decks fra nystartede virksomheder ville ikke være nok i 2023 – og vi fortæller dig hvorfor.
bedste eksempler på pitch-deck nystartet virksomhed tinder coinbase airbnb facebook

Det har aldrig været let at indsamle midler, men det har helt sikkert ændret sig, hvad der skal til. For syv til ti år siden var en MVPP (Minimum Viable PowerPoint) nok til at få dig ind i et rum med et publikum af investorer. Men efterhånden som virksomhederne er blevet mere sofistikerede, har venturekapitalisternes forventninger ændret sig, hvilket vi har set i vores undersøgelse om fundraising af nystartede virksomheder, hvor data delvist stammer fra vores ugentlige pitch-deck-målinger. Der er også sket et boom i antallet af nystartede virksomheder, der søger finansiering. Om du kan lide det eller ej, så konkurrerer du med alle andre iværksættere om den næste check. Pitch-decks er blevet et af de vigtigste aspekter for at få dig til det første møde. Lad os se det i øjnene – det er usandsynligt, at det er første gang, at investorer ser din idé ... måske endda i denne uge. Vi tog de originale pitch-decks til investorer fra nogle af de nystartede virksomheder, der senere er blevet tech-giganter og kendte navne, og kørte dem gennem vores pitch-deck-analyse.


Der er ikke to pitch-decks, der er ens (det burde de heller ikke), men gennem vores forskning har vi fundet ud af, at der er klare mønstre i formatet, indholdet og rækkefølgen af slides i de mange decks, som grundlæggere bruger til at fortælle deres unikke historier og få succes med at skaffe finansiering.

Denne trinvise vejledning med pitch-deck-skabeloner, der kan downloades, (Google Slides- og PPT-præsentationsskabelon) giver grundlæggere pitch-deck-eksempler, der kan bruges som handlingsanvisninger, rådgivning afsnit for afsnit om, hvordan man udarbejder sit pitch-deck i pre-seed- og seed-fasen.

Pitch-deck-skabeloner og videnskabelig vejledning

Få den nu 🚀

Læs videre for at se, hvilken score hvert af disse bemærkelsesværdige og foretrukne eksempler på pitch-decks til investorer fik, og for at finde ud af, hvad de hver især gjorde godt, og hvad de ville skulle forbedre, hvis de skulle forsøge at få finansiering i 2023.

Tabel med eksempler på pitch-decks og analyse:

Pitch-deck fra Facebook

Pitch-deck fra Uber

Pitch-deck fra Airbnb

Pitch-deck fra Foursquare

Pitch-deck fra Tinder

Pitch-deck fra Castle

Pitch-deck fra Mint

Pitch-deck fra Intercom

Pitch-deck fra Postmates

Pitch-deck fra Fyre

Pitch-deck fra TransferWise

Pitch-deck fra Coinbase

Pitch-deck fra Buffer

Pitch-deck fra Facebook

Pitch-deck-score: 50 %

Hvad Facebook-pitch-decket gjorde godt:

 • Effektive produktslides. Dette deck indeholdt slides, der viste deres faktiske produkt og ikke overdrev med oplysninger, hvilket nogle grundlæggere har tendens til at gøre, når de taler om de specifikke detaljer i deres produkt. Vigtigst af alt knyttede de produktfunktionaliteterne til det problem, som de fremhævede.
 • God brug af overgangsslides. De brugte disse slides, som de skal bruges – til at forstærke deres fortælling og skabe naturlige pauser – og samtidigt brugte de dem til at vise, at de har trækkraft i medierne.
 • Målrettet brug af oplysninger. De havde ikke det nøjagtige antal slides, som vores forskning viser er optimalt (20), men de oplysninger, de inkluderede i deres 24 siders slide-deck, var klare og kortfattede – alt havde et formål for virksomheden, og der var ikke noget pjat.

Hvad Facebooks pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Mindre tid og plads på trækkraft. Facebook (eller thefacebook.com, som det hed dengang) havde en del trækkraft i den fase, som virksomheden befandt sig i, så det er ikke helt forkert, at de støttede sig til det. Men hvis de skulle lave en præsentation nu, ville det være bedst at samle disse oplysninger på færre slides.
 • Flere slide-kategorier. Et eksempel er et "Hvorfor nu?"-slide, der skal fortælle investorerne præcist, hvorfor det er det rigtige tidspunkt for dem at investere deres penge nu. De skal også inkludere et slide med teamet – kontaktsiden med Eduardos ansigt ville ikke være tilstrækkeligt. Et godt teamslide indeholder nu billeder af det stiftende team, biografier, der er relevante for deres roller, og LinkedIn-profiler.
 • En bedre fortælling. Der er nu så mange virksomheder, der har trækkraft, at investorerne ønsker flere oplysninger, så de kan få at vide, hvorfor en given virksomhed er en god investering.

Pitch-deck fra Uber

Pitch-deck-score: 43 %

Hvad Uber-pitch-decket gjorde godt:

 • En god idé med en klar forståelse af markedet. I Ubers oprindelige deck havde de en klar idé om, hvad de ville have produktet til at være, og de havde en klar idé om markedet. De brugte meget tid på dette i decket. Deres idéer var gode, og de formidlede dem relativt klart og kortfattet.
 • Et klart problem og en klar løsning. En af de store styrker ved dette deck er, at de havde en god forståelse af problemet og løsningen, hvilket altid er meget vigtigt. De fik disse punkter fremført, og da der ikke var meget konkurrence på det tidspunkt, kunne investorerne se det klare behov for denne løsning.

Hvad Uber-virksomhedens pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Bedre organisation med en klar tankegang. Når man kigger igennem dette deck, får man en fornemmelse af, at der simpelthen er mange idéer. Heldigvis fungerede de ovennævnte styrker godt for Uber, for decket havde ikke rigtig nogen fortælling. Og i disse dage, hvis du har 25 slides i dit deck, skal du have en god fornemmelse af din historie. Investorer ser så mange pitch-decks med levedygtige idéer i dag, at de vil have mere ud af et deck, end Uber slap af sted med.
 • Flere slide-kategorier. Decket mangler mange af de afsnit, der betragtes som grundlæggende i 2023. Der var ingen omtale af "Hvorfor nu", af teamet eller af en anmodning om indsamling af midler (selvom anmodningen altid er noget, der bør gennemtænkes strategisk).
 • Der skal tænkes mere over, hvordan visse slides kan indarbejdes i slide-decket. Selve slidene indeholder få oplysninger og virker til at være nogens bevidsthedsstrøm. F.eks. indeholder slidet med titlen "Marketingidéer" gode idéer, men det ville have været bedre at flette disse idéer ind i slidene med løsningen og forretningsmodellen.

Pitch-deck fra Airbnb

Pitch-deck-score: 36 %

Hvad Airbnb-pitch-decket gjorde godt:

 • Et ligetil budskab. Dette deck formåede at få et budskab frem, selvom det var virkelig kort. Selv om slide-decket kun bestod af 11 slides, var det meget klart, ligetil og visuelt tiltalende. De udnyttede den tid, som investorerne brugte på deres slide-deck. Dette er vigtigt nu, fordi investorer bruger mindre end 4 minutter på pitch-decks.
 • Et overskueligt produktafsnit. Igen var produktafsnittet i dette slide-deck ganske vist sparsomt, men det var klart og forklarede, hvad produktet rent faktisk gør. De gik ikke for vidt med at fremhæve hele pibetøjet, som produktet tilbyder. De har holdt det enkelt, som produktafsnittet skal være.
 • At være bevidst om, hvad der skal medtages. Generelt er dette et eksempel på et investor-pitch-deck med en idé, der er god og ukompliceret nok til, at det er lykkedes dem at klare sig med få ord og få slides. Men i dag er det bedst at give investorerne flere oplysninger. Airbnbs deck er et godt eksempel på, hvordan man kan lære at være bevidst om, hvad man lægger i sit slide-deck.

Hvad Airbnbs pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Flere slide-kategorier. Selvom dette deck er klart og ligetil, får det en lav score, fordi det mangler en masse vigtige oplysninger. Der er ingen "Hvorfor nu?"-slide eller teamslide. I 2023 er disse slides af afgørende betydning. På den måde ved investorerne, hvem de har mulighed for at arbejde sammen med, og hvorfor det er vigtigt at starte nu.
 • Flere slides i det hele taget. Dette er en stor svaghed ved decket, og det er endnu et tilfælde, hvor de er heldige, at denne idé var relativt ny på det tidspunkt. Medmindre du har en helt banebrydende idé, er det bedst at give mere information, end Airbnb gjorde i deres oprindelige deck. Selv da er den barske sandhed, at din idé sandsynligvis ikke er så banebrydende, som du tror, så det er bedst at bruge de andre afsnit til at fortælle målgruppen, hvorfor din idé er anderledes – og bedre.

Pitch-deck fra Foursquare

Pitch-deck-score: 48 %

Hvad Foursquare-pitch-decket gjorde godt:

 • Smart brug af slide-kategorier til at vise produktet. De tænkte klart over, hvordan de ville bruge deres slides til at formidle deres fortælling. De viste produktet igennem hele decket. Det gode ved denne fremgangsmåde er, at det er nemt at se, hvordan produktet direkte påvirker deres løsning. Når det er sagt, viste de i sidste ende deres produkt lidt for meget – skærmbillederne begynder at miste deres glans.
 • Letfordøjelig. De havde en klar idé om den fortælling, som decket skulle fortælle, og det gjorde de effektivt. Strukturen gav mening, og der var et godt antal ord pr. slide.

Hvad Foursquares pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Flere slide-kategorier. Dette deck var også et deck, der ikke indeholdt et "Hvorfor nu?"-slide eller et teamslide. I 2023 skal dette deck indeholde disse slides. Dette ville sandsynligvis også løse problemet med at have produktet på for mange slides.
 • Fokuser på vigtige hovedpunkter. Selvom decket var let at forstå, og der var en klar fortælling, forsvandt nogle af de vigtige pointer alligevel i fortællingen. F.eks. skal det være meget let at afgrænse markedsandele og konkurrence (evt. ved hjælp af illustrationer). Dette skete ikke i Foursquares deck.
 • Fjern eller omorganiser overflødige slides. Dette deck havde et slide i slutningen med titlen "Trivia". Selvom vi ikke kan sige med sikkerhed, at du ikke bør føje "sjove" eller diverse slides til dit deck, var dette slide faktisk ikke trivia – det indeholdt det, der nu ville blive betragtet som vigtige oplysninger om det stiftende team, produktet og markedet. Hvis der er slides som dette, skal de være bevidste og ikke kun være en eftertanke.

Pitch-deck fra Tinder

Pitch-deck-score: 33 %

Hvad Tinder-pitch-decket gjorde godt:

 • Klart problem og klar løsning. Den største styrke ved dette deck er klarheden i problemet og løsningen. De viste det på en kreativ måde, der let kunne fange investorernes opmærksomhed. Når det er sagt, tog det flere slides at få en pointe frem, som de kunne have gjort med færre slides. Men de har ikke desto mindre gjort deres pointe gældende.
 • Konservativ brug af skærmbilleder. De inkluderede en god mængde produktskærmbilleder og gik ikke for vidt med dem.

Hvad Tinders pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Flere slide-kategorier og oplysninger generelt. De styrker, der er skitseret ovenfor, er stort set en beskrivelse af hele det 10-sidede deck, bortset fra en enkelt "Indtægtsmulighed"-side til sidst. Især fordi der er utallige datingapps nu, ville de være nødt til at tilføje flere for at få et møde.
 • Flere forklaringer. Problemet og løsningen er tydelige, men der er ingen oplysninger, der går videre end blot at identificere dem. Desuden har mange decks en tendens til at fylde slides med kun visuelle elementer. Det er stifterens opgave at gøre det klart, hvad de mener. Tinders deck kunne helt sikkert have gjort det bedre. Det ville have været godt at forklare, hvordan skærmbillederne er knyttet til problemet og løsningen.

Pitch-deck fra Castle

Pitch-deck-score: 53 %

Hvad Castle-pitch-decket gjorde godt:

 • En klar historie. En af de bedste ting ved dette deck er, at det ikke blot er tydeligt, hvad hvert enkelt slide skal formidle, men at de også er sat sammen i en sammenhængende fortælling.
 • Visuel appel. Castles pitch-deck bruger et godt antal ord pr. slide. De er organiseret på en måde, der giver nok information og samtidig er let fordøjelige. Samlet set fjerner det at være visuelt tiltalende på denne måde en masse barrierer for forståelsen af dit deck, hvilket er en god ting.

Hvad Castles pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Et bedre teamslide. Selvom det nuværende bidrager til historien, skal de stadig have individuelle biografier og LinkedIn-profiler. Decks i vores pre-seed-research havde i gennemsnit 80 ord pr. teamslide – du vil gerne fortælle dem, hvorfor du er den bedste til at opbygge den virksomhed, du er ved at opbygge.
 • En "Hvorfor nu?"-slide. Der er så mange nystartede virksomheder i dag, at investorerne gerne vil vide, hvorfor det haster med at investere i din virksomhed frem for andre, som de har mulighed for at investere i.

Pitch-deck fra Mint

Pitch-deck-score: 47 %

Hvad Mint-pitch-decket gjorde godt:

 • Forretningsmodel. Forfatterne af dette deck ønskede klart at vise investorerne, hvordan de ville tjene penge. SaaS-forretningsmodellen og GTM-strategierne er meget klart beskrevet.
 • Forsvarlig voldgrav. Mint var tydeligvis bekymret for konkurrencen. Der er flere slides her, der ikke kun handler om, hvordan de er forskellige, men også om, hvordan de vil forsvare sig mod nogle store spillere, der rykker ind på deres område.

Hvad Mints pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Skitsering af problemet for kunden. Dette pitch-deck-forslag fra en nystartet virksomhed gør sig store anstrengelser for at vise, hvem deres konkurrenter er, og hvordan de vil tilbyde værdi for partnere, men de bruger kun ét slide på at vise fordele for deres kunder. Et godt deck bør fremhæve et klart problem i begyndelsen af deres deck og vise, hvordan de vil løse det.
 • Hvor er produktet? Mens det tidligere var almindeligt for virksomheder at skaffe kapital med en MVPP (minimum viable PowerPoint), viser vores undersøgelse, at det ikke længere er tilfældet. Investorerne er ikke længere interesserede i at finansiere produktudvikling. De vil have mindst en alfa- eller beta-version af produktet, før de investerer i en nystartet virksomhed.

Pitch-deck fra Intercom

Pitch-deck-score: 50 %

Hvad Intercom-pitch-decket gjorde godt:

 • Et klart problemslide: De var gode til at forkaler det problem, de tager fat på. Det er et problem, der let kan gentages på ét slide med et par punkter. Ingen floskler, ingen langhårede forklaringer. Hvis du kortfattet kan kommunikere det problem, du vil løse, er det meget lettere for potentielle investorer at forstå, hvordan du vil løse det.
 • Produktdemo: Det ser ud til, at de har et link til en demovideo. Fantastisk! Det er en fantastisk måde, hvorpå de tydeligt kan vise, hvad deres produkt gør. Men vær forsigtig med at gå for vidt med demoer. Hold dem korte. Ingen ønsker, at en potentiel investor keder sig eller bliver forvirret af en lang video, der går for meget i dybden. Og bare fordi de har en demo, betyder det ikke, at de bør undlade at inkludere et par produktslides mere. De bør bruge et par slides til at formidle til deres målgruppe, hvad deres produkt er, med nogle skærmbilleder, gaver eller wireframes.
 • Klar anmodning om fundraising: De afslutter deres deck med et slide, der beskriver deres anmodning om fundraising samt nogle få detaljer om, hvordan de har til hensigt at bruge deres midler. Ved at inkludere et simpelt slide som dette sikrer du, at en potentiel investor er på samme side som dem, når de sætter sig ned til et møde sammen.

Hvad Intercoms pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Mere visuelt: Vi skriver 2023, hvilket betyder, at vi er i billed- og videoalderen. Videoer og billeder tilfører ikke kun visuel tiltrækningskraft, men kan også ofte formidle flere oplysninger – et billede siger trods alt mere end tusind ord. De bør helt klart inkludere flere billeder af deres produkt, men bør også benytte sig af visuelle elementer som f.eks. venn-diagrammer eller diagrammer for at illustrere, hvordan de står i forhold til konkurrenterne, på deres konkurrenceslides.
 • Tilføj "Hvorfor nu"- og "Hvordan"-slides: De to vigtigste kategorier, de mangler, er et "Hvorfor nu"-slide og en forretningsmodel ("Hvordan"). Og selvom en gennemtænkt forretningsmodel ikke er den vigtigste komponent i pre-seed pitch-decks, er det stadig vigtigt, at de gør det klart, hvordan de vil opnå overskud.
 • Mere information om teamet: Et godt teamslide har et foto, en titel, et LinkedIn-link og en kortfattet beskrivelse af hver enkelt teammedlems erfaring. Intercoms deck giver nogle biografiske oplysninger, men de er ikke knyttet til et enkelt medlem, hvilket gør det forvirrende at lære teamet at kende.

Pitch-deck fra Postmates

Pitch-deck-score: 81 %

Hvad Postmates-pitch-decket gjorde godt:

 • Klart konkurrenceslide. Postmates udpegede relevante konkurrenter og fremhævede tre markante forskelle: omkostninger, tid og indsats. De forklarer tydeligt, hvorfor de er bedre end eksisterende forsendelsesmuligheder, da kunderne ikke længere skal vælge mellem omkostninger, kvalitet, tid eller indsats.
 • Stærkt åbningsslide. Dette deck beskriver kortfattet, hvad Postmates gør, med fire ord. Investorerne er fra starten i stand til at forstå Postmates' værditilbud. Hvis en venturekapitalfond ikke kan forstå, hvad din virksomhed laver, vil de ikke tage imod dit pitch-deck.

Hvad Postmates' pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Adressere covid-19. Da Postmates lavede dette pitch-deck, stod verden selvfølgelig ikke over for en global pandemi. Men nu mere end nogensinde før er det afgørende at tage stilling til aktuelle makroøkonomiske spørgsmål og til, hvordan din virksomhed passer ind i det nuværende landskab.
 • Teamslide. Vi advarer mod at have for mange ord på et slide, men vores forskning har vist, at teamslidet bør være det mest fyldestgørende slide med omkring 85 ord. Biografierne på dette teamslide er for korte og kunne godt bruge endnu et punkt (eller to) for at fremhæve relevant erfaring, og hvorfor deres team er det rigtige team til jobbet.
 • Medtag en klar anmodning om fundraising. Denne slide er blevet standard i pitch-decks i 2023. Selvom disse oplysninger kan indgå i din e-mail til en investor, anbefaler vi stadig, at du medtager et slide om fundraising. En side med din runde, beløb og anvendelse af midlerne er tilstrækkelig.

Pitch-deck fra Fyre

Pitch-deck-score: 61 %

Hvad Fyre-pitch-decket gjorde godt:

 • Den rette mængde tiltrækningskraft: Fyres deck er unikt, fordi de præsenterer to store idéer – for det første en app og for det andet en festival, der fungerer som en markedsføringsstrategi til at ledsage appen. Dette deck giver den rette mængde trækkraft til festivalen – de viser en stærk tilstedeværelse i medierne og en række partnerskaber – men der er ikke meget trækkraft for selve appen. Hvor mange personer har downloadet appen? Hvor store indtægter har de genereret? Hvis en virksomhed ikke har stærke tal, bør de i stedet overveje at inkludere hensigtserklæringer og positive kundeanmeldelser. Uanset hvad du gør, må du ikke lyve om dine indtægter og overdrive dine tal, som Fyre gjorde – vi ved alle, hvor dårligt det gik.
 • Intet "Hvorfor nu"-slide: Ifølge vores data har en seed-virksomhed ikke brug for et "Hvorfor nu"-slide. Fyre gjorde sig selv en tjeneste ved at udelade dette slide og lade deres produkt og trækkraft tale for sig selv. Men hvis de sendte deres deck til investorer i 2023, skulle de medtage et "Hvorfor nu"-slide for at vise investorerne, at de tænker over covid-19's indvirkning på deres virksomhed.

Hvad Fyres pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Reducer antallet af sider og overgangsslides: Et deck med over 40 slides er ikke til deres fordel. Husk, at pitch-decks egentlig kun er beregnet til at vække venturekapitalfondes interesse, så du skal ikke belaste dem med for mange slides og for mange unødvendige oplysninger. De kan begynde at skære ned på antallet af sider ved at fjerne overgangssides. Det er nyttigt at have et eller to overgangsslides for at afgrænse forskellige afsnit i deres deck og opbygge en klar fortælling, men for mange slides tilføjer ikke noget. Klare slidenavne er gode nok til at klare den opgave.
 • Flere oplysninger i anmodningen om fundraising: Ud over at angive det beløb, de søger, bør de også angive deres runde, oplysninger om, hvor meget de allerede har indsamlet, og nogle flere detaljer om, hvordan de har til hensigt at bruge deres midler til at udvikle deres produkt. Vores data viser, at de mest succesfulde decks er mere åbne med disse oplysninger.

TransferWises pitch-deck

Pitch-deck-score: 66 %

Hvad TransferWise-pitch-decket gjorde godt

 • Klare slidenavne. Dette deck er klart og præcist. Beskueren ved præcis, hvilke oplysninger hvert slide forsøger at formidle. Den klare gule farve på overgangsetiketterne og den store skrifttype gør hver etiket let læselig og tydelig for det menneskelige øje.
 • God balance mellem ord og grafik. Dette deck havde den rette mængde information pr. side til at formidle deres virksomhed. De inkluderede relevante visuelle elementer, der forstærkede deres historie. Venturekapitalfonde bruger i gennemsnit mindre end 4 minutter pr. deck, så det er vigtigt at finde en god balance mellem ord og billeder.
 • Der var ikke vedlagt et bilag. Vores undersøgelser viser, at venturekapitalfondene bruger størstedelen af deres tid i bilaget. Hvis du medtager yderligere oplysninger i dit pitch-deck, besvarer du potentielt spørgsmål, som din investor ikke havde, og giver hende en grund til at afvise. Medtag de oplysninger, der er nødvendige for at vække investorernes interesse og få et møde, og derefter kan du begynde at dykke dybere ned og afsløre mere.

Hvad TransferWises pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Afsnittet om markedsstørrelse. Investorer vil gerne vide, hvilket marked du henvender dig til, og hvor stort det er. Faktisk er det almindeligt, at venturekapitalfonde afviser et deck, blot fordi markedet er lille. Så sørg for at forklare, hvor stort dit marked er, og hvilken kunde du henvender dig til.
 • Tilføjelse af markante forskelle til konkurrenceslidet. Dette slide handler om at fremhæve dine konkurrenter, hvor din virksomhed passer ind blandt dem, og fremhæve det, der skiller din virksomhed ud fra dem. TransferWise har ikke medtaget markante forskelle på sit konkurrenceside.

Pitch-deck fra Coinbase

Pitch-deck-score: 54 %

Pitch-deck til seed-runde for Coinbase fra Brian Armstrong (Seed-runde-slides fra Coinbase på YCombinators demodag 2012).

Hvad Coinbase-pitch-decket gjorde godt:

 • Tydelig brug af slidenavne. Dette deck brugte en stor skrifttype til sine overgangstags, hvilket gør det tydeligt for læserne, hvad de enkelte slides omhandler. Et klart deck er en stifters bedste ven.
 • Smart udvalg af slides om trækkraft. Coinbase fremlagde målinger, der beskrev deres virksomhed i et positivt lys. De valgte at fremhæve brugertilmeldinger og transaktionsvolumen. Hvis dine finansielle oplysninger ikke fortæller en inspirerende historie, er det bedst at springe dem over og inkludere andre former for trækkraft (såsom ventelister, MAU'er, kundefeedback osv.), som gavner din fortælling.

Hvad Coinbases pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Medtag en forretningsmodel. Investorer vil vide, hvordan din virksomhed vil tjene penge. Du behøver ikke at medtage hver eneste indtægtskilde, men det skal være tydeligt i et hurtigt overblik, hvem du henvender dig til, og hvordan du har til hensigt at tjene penge.
 • Tilføj et teamslide. Venturekapitalfonde investerer ikke bare i din virksomhed, de investerer i dig. Derfor er det vigtigt at fremhæve, hvem du er, og hvilke relevante erfaringer der gør dig egnet til jobbet. En teamslide er et must!

Pitch-deck fra Buffer

Pitch-deck-score: 53 %

Hvad Buffer-pitch-decket gjorde godt:

 • Fokus på markedstendenser: Buffers deck begynder med at identificere de markedstendenser, der gør deres produkt relevant og vigtigt. Hvis du fremhæver gunstige, fremadrettede markedstendenser i de første par slides, bliver resten af dit deck mere overbevisende.
 • Trækkraft: De havde to solide sider med trækkraft. Vores data viser, at to til fire sider med trækkraft er ideelt. Ved at sprede trækkraft over et par slides (i modsætning til at samle det hele på ét slide) får investorerne også øje på, at virksomheden har gjort reelle fremskridt, og at andre er begejstrede for deres produkt.

Hvad Buffers pitch-deck ville skulle forbedre for at skaffe finansiering i 2023:

 • Yderligere produktslides: Buffers deck gør ikke deres produkt krystalklart. Et slide med et skærmbillede af brugergrænsefladen og tekst er ikke nok til at klare arbejdet. Før de kaster sig ud i deres slides om trækkraft og forretningsmodel, bør de bruge mindst to til tre slides mere på at vise skærmbilleder eller andre visuelle elementer, der forklarer deres produkts vigtigste funktioner for målgruppen.
 • Identificer ting, der skiller dem ud fra konkurrenterne: En vigtig pointe er, at deres konkurrenceslide gør et godt stykke arbejde med at kortlægge det konkurrencemæssige landskab, men det er stadig uklart, hvordan de er bedre end andre virksomheder. Målet med et konkurrenceslide er at skille dig ud ved at nævne mindst to (helst flere) specifikke markante forskelle, der beviser, at du har noget unikt at tilbyde. I dette tilfælde er giganter som Google og Facebook irrelevante. Buffer bør i stedet fokusere på at sammenligne sig selv med virksomheder, som de konkurrerer direkte med, såsom SocialFlow eller Yoono.

Leder du efter forskning om, hvad der skal til for at indsamle startkapital?

Dyk ned i vores fundraisinghåndbog for nystartede for at få en samlet vejledning om at indsamle en pre-seed, seed og serie A. Nystartede virksomheder i den tidlige fase kan få feedback på deres originale pitch-decks og forstærke deres kontakt til en bemærkelsesværdig målgruppe af investorer ved at ansøge om optagelse i DocSend Fundraising Network. Tilmeld dig vores community for at få flere eksempler på pitch-decks.