Trust Center

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Her hos DocSend har sikkerheden for og beskyttelse af kundedata højeste prioritet.

Sikkerhed

DocSend-tjenester er udviklet med en sikker, distribueret infrastruktur med beskyttelse i flere lag. Vi arbejder på at sikre beskyttelsen af dine data og give vores kunder flere muligheder med værktøjer, der giver kontrol og synlighed. Vores sikkerhedsprogram er designet til at vurdere risici og opbygge en sikkerhedskultur hos DocSend. Få mere at vide >

Overholdelse

Her hos DocSend mener vi, at efterlevelse af reglerne er en effektiv måde at validere en tjenestes troværdighed på. Vi lever op til standarder og bestemmelser som SOC 2. Hvert år tester uafhængige tredjepartsinspektører vores kontrolprocedurer og giver os rapporter og udtalelser, som vi derefter kan give dig efter anmodning. Få mere at vide >

Rapportering af sikkerhedshændelser

Hvis du ser noget, så sig noget.

Her hos DocSend tager vi sikkerhedshændelser alvorligt, og du er vores vigtigste informationskilde, når det handler om sikkerhed. Den bedste beskyttelse mod it-kriminalitet, herunder svindel, er at indberette potentielle hændelser og bekymringer. Få mere at vide >

Fortrolighed

Hos DocSend mener vi, at du ejer dine data, og vi lægger vægt på at beskytte dem. Vores persondatapolitik beskriver tydeligt, hvordan vi håndterer og beskytter dine oplysninger. Få mere at vide >

Ofte stillede spørgsmål

Hvor sikre er mine dokumenter og data?

DocSends systemer revideres årligt for overholdelse af kravene i SOC 2 Type 2, som er fastsat af American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Hele DocSend-tjenesten bruger HTTPS/SSL til sikker overførsel af krypterede data. Dokumenter overføres ved hjælp af webadresser, der udløber, og sikrer, at en seer har en gyldig visningsnøgle, der forhindrer enhver ekstern, uautoriseret overførsel.

DocSend er bygget oven på Heroku-skyapplikationsplatformen. Herokus fysiske infrastruktur hostes og administreres i Amazons sikre datacentre og anvender Amazon Web Service (AWS)-teknologien. Amazon forvalter løbende risici og foretager løbende vurderinger for at sikre overholdelse af branchestandarder. Amazons datacenteraktiviteter er blevet akkrediteret i henhold til:

  • ISO 27001
  • SOC 1 og SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (tidligere SAS 70 Type II)
  • PCI-niveau 1
  • FISMA Moderat
  • Sarbanes-Oxley (SOX)

DocSend har desuden gennemført den strenge sikkerhedskontrolproces, som Salesforce har iværksat som led i at blive optaget på Salesforce AppExchange.

Har DocSend-medarbejdere adgang til mine dokumenter og data?

Ledende teknikere og supportmedarbejdere kan få adgang til din konto med din tilladelse, og kun hvis det er nødvendigt for at servicere din konto eller løse en hændelse, du har rapporteret. Dette kræver dog sjældent, at man ser selve dokumentet. De eksisterende kontroller sker i meget streng overholdelse af vores persondatapolitik og en kultur, der bygger på respekt for vores brugere.

Har tredjeparter adgang til mine oplysninger?

Vi deler kun data, hvis du udtrykkeligt giver tilladelse til det. Vi giver eller sælger ikke kundedata til nogen. Du kan læse mere i vores persondatapolitik her.