Statistieken voor het pitchdeck van een start-up voor fondsenwerving

De behoefte van investeerders voor het sluiten van deals en de zoektocht van oprichters naar kapitaal op wekelijkse basis volgen via de analyse van pitchdecks van DocSend.

DBX_in_Situ_Pitch_deck_analyzer

Pitch Deck Interest-statistieken (PDI)

De Pitch Deck Interest-statistieken van DocSend meten de activiteit van oprichters en investeerders op de fondsenwervingsmarktplaats. Ze volgen wekelijks op welke manier pitchdecks worden gedeeld en bekeken op ons platform.

We delen de pitchdeckactiviteit onder in drie statistieken:

 • Het aantal pitchdecks dat investeerders beoordelen
 • Hoeveel tijd investeerders spenderen aan het lezen van die decks
 • Hoeveel pitchdecks oprichters versturen

Met deze statistieken kunnen we de activiteit op de fondsenwervingsmarktplaats beoordelen door middel van een vraag- en aanbodmodel. We gebruiken oprichtersactiviteit als een proxy voor aanbod en leveranciers- en investeerdersactiviteit als een proxy voor vraag.

We hebben hieronder grafieken opgesteld voor elk van deze statistieken en bieden een wekelijkse analyse van de betekenis daarvan op het huidige fondsenwervingslandschap.

Opmerking: alle grafieken zijn interactief en jaren kunnen indien nodig worden in- of uitgeschakeld.

PDI-statistiek 1: interacties van investeerders met het deck

Deze Pitch Deck Interest-statistiek volgt VC-activiteit op de marktplaats door te laten zien op welke manier investeerders de decks gebruiken. De statistiek kijkt naar het gemiddelde aantal pitchdeckinteracties van elke oprichter op ons platform op dit moment. Deze statistiek meet hoe sterk de vraag van investeerders voor start-updeals is.

PDI-statistiek 2: tijd gespendeerd door investeerders

Hier meten we de gemiddelde tijd besteed per pitchdeck door potentiële investeerders. Dit laat zien hoelang VC's naar deals kijken. De bestede tijd wordt minder wanneer investeerders het druk hebben.

Abonneer je op The Weekly Index voor wekelijkse updates van deze statistieken.

PDI in actie gezet: Q3 2024

Wekelijkse updates voor het huidige kwartaal

*De analyse wordt elke maandag voor de vorige week bijgewerkt

Bijgewerkt op: 15 juli 2024

Interesse in pitchdeck: +21,9%
Interesse in pitchdeck: koppelingen met oprichters gemaakt: +5,08%

Fondsenwervingsactiviteiten namen toe tijdens de eerste volledige week van Q3. Investeerdersactiviteit steeg met een gezonde 21,9% na een dip op 4 juli om het nieuwe kwartaal in te luiden. Oprichtersactiviteit steeg met een relatief bescheiden 5,08%, maar deze hobbel komt vlak na een stijging van 14% aan het begin van Q3; oprichters lijken geen feestdag te hebben gevierd. Hoewel het nog vroeg in het nieuwe kwartaal is, zijn de activiteit van zowel VC’s als oprichters voor deze tijd van het jaar op recordhoogte. Naarmate de openbare markten blijven stijgen en de economische omstandigheden blijven wijzen op de waarschijnlijkheid van renteverlagingen in de vroege herfst, kan de activiteit op de particuliere markt een groot deel van de zomer in dit tempo doorgaan. Verder kan een snellere 'zomervakantie' een nog intensere herfststijging na augustus signaleren. Kom volgende week terug om te zien of investeerders en oprichters hun ongebruikelijk hoge tempo hebben aangehouden.

Wekelijkse analyses voor voorgaande kwartalen

Interessestatistieken pitchdeck Q2 2024

Bijgewerkt: 24 juni 2024

Pitch Deck Interest: -8,59%%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -20,93%

De activiteit van zowel oprichters als VC's is vorige week gedaald. Dit duidt mogelijk op een langzamer einde van het eerste half jaar dan verwacht. De activiteit van investeerders daalde met 8,59%. Deze daling is verwacht aangezien de activiteit van VC's historisch gezien afneemt in de derde week van juni. De activiteit van oprichters daalde aanzienlijk met 20,93%. In de afgelopen paar jaar is de activiteit van oprichters in deze tijd van de maand ook gedaald, dus deze afname was niet geheel onverwacht. De omvang van de daling van vorige week suggereert echter dat de activiteit van oprichters waarschijnlijk niet heel erg zal toenemen in de laatste week van Q2. Is de zomerstilte al begonnen voor oprichters en investeerders? Kijk volgende week weer om te zien hoe het kwartaal is geëindigd.

Bijgewerkt: 17 juni 2024

Pitch Deck Interest: +9,4%%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,03%

Oprichters en investeerders hebben met het einde van Q2 in zicht hun activiteit vorige week verhoogd. Half juni is historisch gezien een drukke week voor VC's en dat was vorige week ook zo. De activiteit van investeerders steeg met 9,4%. De activiteit van oprichters steeg met een meer bescheiden 4,03%, maar dat is nog steeds een record voor half juni. De activiteit van VC's neemt meestal af tussen nu en het einde van het kwartaal, hoewel de seizoensgebonden vertraging van dit jaar gebeurt met een hoger uitgangspunt dan normaal. We verwachten ook dat de activiteit van oprichters volgende week zal afnemen, maar meestal neemt die activiteit nog een laatste keer toe voordat het eerste half jaar voorbij is. Let de volgende twee weken op die seizoensgebonden bewegingen in onze gegevens. Over het algemeen suggereren de historisch hoge activiteitsniveaus die we in Q2 hebben gezien echter dat het sluiten van deals in de tweede helft van 2024 zou kunnen toenemen, vooral als de rentetarieven in de herfst eindelijk beginnen te dalen.

Bijgewerkt: 10 juni 2024

Pitch Deck Interest: +2,7%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -8%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -5,34%

De activiteit van investeerders steeg vorige week na twee weken van dalingen, terwijl de activiteit van oprichters daalde na twee weken van sterke stijgingen. VC's hebben hun tempo vorige week verhoogd, waardoor de activiteit met 2,7% toenam. Verder raasden ze door pitchdecks met een gemiddelde van 2 minuten en 18 seconden, een daling van 8% op weekbasis. Oprichtersactiviteit daalde met 5,34%, maar is nog steeds zeer goed en steeg bijna 11% op jaarbasis. De opleving van investeerders en het sterke tempo van oprichters duiden op een druk einde van Q2 voordat de zomerstilte begint. Meer tekenen van een normaliserende economie kunnen investeerders ertoe aanzetten op zoek te gaan naar meer potentiële deals om in H2 te sluiten. Dus kijk naar verdere stijgingen in pitchdeckinteresse in de volgende twee weken voor een stormloop aan het einde van het kwartaal aan het einde van de maand.

Bijgewerkt: 3 juni 2024

Pitch Deck Interest: -12,5%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,8%

Voor de tweede week op rij bewogen oprichters en investeerders zich in tegengestelde richtingen. Tijdens de korte week van Memorial Day daalde investeerdersactiviteit met 12,5% en de gemiddelde bestede tijd aan het beoordelen van decks bleef onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. VC-activiteit daalt normaal gesproken tijdens die week en de daling van vorige week was dus niet onverwacht. Het feit dat investeerdersactiviteit nog steeds bijna 19% hoger is op jaarbasis en 11% ten opzichte van 2021 (in een actievere economie), suggereert dat deze pitchdeckinteresse later dit jaar kan omslaan in het sluiten van deals. Oprichters waren daarentegen vorige week actiever: hun activiteitsniveaus stegen met 4,8% en bevinden zich nu bijna op de recordhoogte voor Q2 die we begin mei zagen. Hoewel de oprichtersactiviteit de komende twee weken wat kan teruglopen, verwachten we nog wel een stijging van zowel oprichters als VC's voor het einde van het kwartaal en de rustigere zomerperiode.

Bijgewerkt: 28 mei 2024

Pitch Deck Interest: -3,9%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +13,64%

Oprichters en investeerders bewogen zich vorige week in tegengestelde richtingen, maar de algehele activiteit bleef erg goed ondanks dat het historisch langzamere zomerseizoen eraan komt. Investeerdersactiviteit daalde met 3,9% maar is bijna 28% hoger op jaarbasis, wat duidt op aanhoudend optimisme voor het sluiten van deals, zelfs als renteverlagingen misschien nog niet voor de deur staan. De oprichtersactiviteit steeg vorige week met 13,64% en dat is vergelijkbaar met de stijging vorig jaar rond deze tijd. De activiteitsniveaus zijn bijna hetzelfde als die van 2023. We voorspellen dat de fondsenwervingsactiviteit aan beide zijden van de onderhandeltafel tegen het einde van Q2 seizoensgebonden zal zijn, hoewel onverwachte macrogegevens onze vooruitzichten kunnen veranderen. Op de korte termijn kunnen inflatiegegevens die later deze week worden vrijgegeven, van invloed zijn op hoe oprichters en investeerders kansen op deals zien vóór de drukke periode aan het einde van het kwartaal.

Bijgewerkt: 15 april 2024

Pitch Deck Interest: -17,71%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17
%Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -18,44%

Zowel oprichters als investeerders namen vorige week wat gas terug tegen de achtergrond van een terugval op de openbare aandelenmarkten. De VC-activiteit daalde met 17,71% en de gemiddelde tijd die werd besteed aan het beoordelen van decks daalde met 4,17% tot 2 minuten en 18 seconden. Na K2 met een gezond tempo te zijn begonnen, ligt de investeerdersactiviteit op jaarbasis nu onder dat van 2021-2023. Oprichters lieten het vorige week nog meer afweten dan investeerders: hun activiteitenniveau daalde met 18,44% en is sinds eind maart met bijna 30% gedaald. De inflatiecijfers van vorige week, gekoppeld aan een vergelijkbare daling op de openbare aandelenmarkten, zullen start-up-oprichters en VC's ongetwijfeld hebben laten schrikken. De mogelijkheid dat het langer duurt voordat de Fed begint met het verlagen van de rentetarieven (en misschien minder verlaagt dan aanvankelijk werd gehoopt) kan op korte termijn zorgen voor een deuk in het vertrouwen onder fondsenwervers. De openbare markten leken het nieuws relatief goed te verwerken. We verwachten dan ook dat oprichters en investeerders op de particuliere markten vrij snel weer enigszins zullen opkrabbelen.

Bijgewerkt: 8 april 2024

Pitch Deck Interest: +6,69%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -12,71%

Oprichters en investeerders bewogen vorige week bij de start van K2 in tegengestelde richting. De VC-activiteit steeg met 6,69% aan het begin van het nieuwe kwartaal en de gemiddelde tijd besteed aan decks bleef onveranderd met 2 minuten en 24 seconden. De laatste keer dat de investeerdersactiviteit steeg aan het begin van K2 was ten tijde van het gunstigere fondsenwervingsklimaat van 2021, dus de stijging van vorige week kan een bemoedigend teken zijn voor toekomstige deals. De oprichtersactiviteit daarentegen daalde vorige week met 12,71%. Oprichters leken zich aan het begin van het nieuwe kwartaal meer te richten op het ontwikkelen van hun bedrijf dan op fondsenwerving. Deze daling lag in de lijn der verwachting, aangezien de oprichtersactiviteit meestal daalt aan het begin van K2. De sterke banencijfers van afgelopen week zouden kunnen leiden tot aanhoudend vertrouwen in de particuliere markten, dus kijk volgende week opnieuw om te zien of het momentum verder toeneemt.

Pitch Deck Interest-statistieken K1 2024

Bijgewerkt: 1 april 2024

Pitch Deck Interest: -7,3%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +21,65%

Oprichters en investeerders bewogen vorige week in tegengestelde richting bij de start van Q1, waarbij VC-activiteit 7,3% daalde en de gemiddelde tijd per deck met 4% daalde. Ten opzichte van de voorgaande jaren ligt de laatste week van Q1 2024 over het algemeen in lijn met die van vorige jaren en dankzij de vlaag van activiteit van investeerders eerder in het kwartaal denken we dat er later in 2024 meer deals zullen worden gesloten. Oprichters sloten het kwartaal met een hoogtepunt af: de activiteit steeg met 21,65% en bereikte een nieuw hoogtepunt in de laatste week van Q1. Fondsenwerving lijkt klaar voor een goede start van Q2. Zullen VC's hun tempo snel verhogen? Kijk volgende week weer om te zien hoe het nieuwe kwartaal is begonnen.

Bijgewerkt: 25 maart 2024

Pitch Deck Interest: +0,74%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -16,38%

Waar de investeerdersactiviteit vorige week stabiliseerde, daalde de oprichtersactiviteit na een relatief drukke periode van twee weken. De VC-activiteit steeg met slechts 0,73% doordat investeerders gelijke tred hielden met de vorige week. De gemiddelde tijd per deck lag opnieuw op 2 minuten en 30 seconden, wat het grootste deel van het kwartaal zo is geweest. De oprichtersactiviteit daalde met 16,38%, maar zelfs met deze daling noteerden VC's en oprichters nog steeds het hoogste aantal inzendingen ooit voor de twaalfde week van het jaar in hun respectievelijke statistieken. Ten opzichte van voorgaande jaren is de fondsenwervingsactiviteit over het algemeen gezond, hoewel het nog maar de vraag is hoeveel van deze activiteit later in het jaar zal worden omgezet in kapitaaltoewijzingen. Zullen investeerders en oprichters het tempo opvoeren in de laatste week van K1? Kijk volgende week weer om te zien hoe het kwartaal is geëindigd.

Bijgewerkt: 18 maart 2024

Pitch Deck Interest: -10,82%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,48%

Oprichters en investeerders bewogen zich vorige week in tegengestelde richtingen naarmate het einde van K1 naderde. De VC-activiteit daalde met 10,82% en de gemiddelde bestede tijd aan het beoordelen van decks bleef wederom onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. De activiteit ligt nu net onder de zeer gezonde niveaus van 2021 op jaarbasis, en het feit dat we eerder in het kwartaal twee recordhoogten van K1 zagen, maakt de daling van vorige week weinig verontrustend. Investeerders zijn geneigd hun tempo te vertragen aan het einde van K1, en we verwachten dat deze trend zich in 2024 zal voortzetten voordat de activiteitenniveaus begin april weer aantrekken. Daarentegen trok de oprichtersactiviteit vorige week voor de tweede week op rij aan en ligt nu precies op het niveau van 2021. Oprichters zijn geneigd hun tempo naar het einde van K1 te matigen, maar zelfs als het activiteitenniveau tegen het einde van de maand afneemt, hebben oprichters, net als investeerders, ons dit kwartaal genoeg positieve signalen gegeven om optimistisch te blijven over de fondsenwervingsactiviteit op de middellange termijn. Het aanhoudende optimisme in zowel de publieke als de private markten over mogelijke renteverlagingen dit jaar zou dealmakers in deze periode moeten ondersteunen.

Bijgewerkt: 11 maart 2024

Pitch Deck Interest: -12,1%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,96%

De investeerdersactiviteit vertraagde vorige week (maar bleef over het algemeen vrij stabiel), terwijl de oprichtersactiviteit licht steeg. VC's namen even een adempauze na het hoogtepunt van Q1 van de week ervoor: de investeerdersactiviteit daalde met 12,1%, maar ligt nog altijd hoger dan voorgaande jaren rond deze tijd. De gemiddelde tijd per deck bleef gelijk met 2 minuten en 30 seconden. De oprichtersactiviteit steeg met 3,96% en ligt daarmee bijna 12% hoger dan rond deze tijd vorig jaar. De kracht van deze cijfers duidt erop dat zelfs als de activiteit iets afneemt nu de einde-kwartaal-verantwoordelijkheden voor VC's en oprichters in beeld komen, de markt over het algemeen goed gepositioneerd blijft voor het sluiten van deals gedurende de komende zes maanden. Kijk volgende week weer om te zien hoe het naderende einde van Q1 de activiteitsniveaus beïnvloedt.

Bijgewerkt: 4 maart 2024

Pitch Deck Interest: +11,22%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -10,62%

Oprichters en investeerders bewogen vorige week in tegengestelde richting, waarbij VC-activiteit een nieuw hoogtepunt bereikt in K1. De activiteit aan de investeerderskant steeg met 11,22%, waarmee de gestage groei van belangstelling voor pitchdecks die we sinds begin 2024 hebben gezien, doorzet. De gemiddelde tijd per deck bleef gelijk met 2 minuten en 30 seconden. Investeerdersactiviteit stijgt meestal rond dit punt in het eerste kwartaal, dus hoewel de beweging niet onverwacht was, is het feit dat het algemene niveau hoog blijft een aanhoudend signaal van vertrouwen in de particuliere markt. De oprichtersactiviteit daalde vorige week met 10,62% na een recordhoogte halverwege februari. De huidige activiteitenniveaus zijn in lijn met die van 2021-23 en we verwachten dat dit tempo ten minste tot het einde van het kwartaal zal aanhouden. Over het algemeen blijft de fondsenwervingsactiviteit bemoedigend en weerspiegelt dit het vertrouwen dat we zien in de publieke aandelenmarkten. Kijk volgende week weer om te zien of oprichters en investeerders dit activiteitenniveau aanhouden terwijl ze het einde van K1 in de gaten houden.

Bijgewerkt: 26 februari 2024

Pitch Deck Interest: -7,14%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -15,67%

Oprichters en investeerders namen vorige week even rust na de recente pieken in fondsenwerving. De VC-activiteit daalde met 7,14% en de gemiddelde bestede tijd aan het beoordelen van decks bleef onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. Desalniettemin is de VC-activiteit nog altijd met bijna 23% gestegen op jaarbasis, en we verwachten dat beleggers de activiteitsniveaus van vorig jaar ten minste op de korte termijn zullen overtreffen. Veranderende verwachtingen over eventuele renteverlagingen doen niets af aan dit beeld. De activiteit van oprichters daalde vorige week eveneens, met 15,67%, en ligt in lijn met het gezonde tempo van vorig jaar. Het feit dat we de week ervoor een recordhoogte in de activiteit van oprichters zagen, helpt deze dip in perspectief te plaatsen. Hoewel het nog vroeg is in 2024, kan het aanhoudende geroezemoes op de particuliere markten een teken zijn van gezonde fondsenwervingsactiviteiten (en onderhandelingsactiviteiten) voor de rest van het jaar.

Bijgewerkt: 12 februari 2024

Pitch Deck Interest: +6,15%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,85%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: 0% (geen verandering)

Oprichtersactiviteit bleef vorige week stabiel, terwijl investeerders hun tempo opnieuw opvoerden. VC-activiteit steeg met 6,15% en staat nu bijna 13% hoger dan het jaar ervoor. In feite bleven de investeerdersinteracties per deck vorige week alleen op jaarbasis achter ten opzichte van 2022. Dit is indrukwekkend vanwege de zeer verschillende contexten van deze jaren: in 2022 begon de VC-activiteit het jaar hoog, om vervolgens snel af te koelen toen de macro-omgeving aanzienlijk veranderde. In 2024 kunnen de macrovooruitzichten opnieuw veranderen en investeerders hebben hun tempo tot nu toe elke week van het jaar verhoogd. Hoewel we niet kunnen verwachten dat deze trend zich voor onbepaalde tijd zal voortzetten, lijkt het erop dat het vertrouwen in de fondsenwervingsomgeving aanhoudend toeneemt. Oprichtersactiviteit bleef de afgelopen week onveranderd, maar het feit dat we nog maar enkele weken verwijderd zijn van het allerhoogste punt ooit in januari is een andere indicatie van een robuust vertrouwen op de privémarkt. We verwachten niet dat de algemene stemming de komende twee maanden merkbaar zal veranderen, maar kom de komende weken eens terug om te kijken of het hoge tempo aan het begin van het jaar wat zal vertragen

Bijgewerkt: 29 januari 2024

Pitch Deck Interest: +17,46%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +32,29%

De activiteit van oprichters en investeerders piekte vorige week, en de drukke start van 2024 duurde voort. De investeerdersactiviteit steeg met 17,46% en de gemiddelde bestede tijd aan het beoordelen van decks bleef wederom onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. Op jaarbasis ligt de VC-activiteit momenteel 28% hoger ten opzichte van 2023, 5% ten opzichte van 2022 en 24% ten opzichte van 2021. De oprichtersactiviteit was vorige week niet minder robuust: deze steeg met 32,29% en overtreft daarmee 2023 met 41%, 2022 met 13% en 2021 met 65%. Bemoedigende macrogegevens die suggereren dat een zachte landing voor de economie binnen handbereik is, kunnen een deel van het enthousiasme aanwakkeren dat we dit jaar tot nu toe zien op de particuliere markten. Hoewel beide kanten van de dealtafel op een gegeven moment de nodige adempauze zullen nemen, verwachten we dat deze positieve vergelijkingen op jaarbasis enigszins stabiel zullen blijven zolang de macro-economische vooruitzichten ongewijzigd blijven. Kijk volgende week weer om te zien of oprichters en investeerders het tempo erin hebben weten te houden.

Bijgewerkt: 22 januari 2024

Pitch Deck Interest: +8,16%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,23%

Oprichters en investeerders zetten hun bemoedigende start van 2024 voort, terwijl het fondsenwervingsseizoen voor K1 vorige week in een stroomversnelling kwam. Vooral de investeerdersactiviteit was sterk: de belangstelling voor pitchdecks steeg met 8,16% en de gemiddelde tijd per deck is hetzelfde gebleven. De investeerdersactiviteit is jaar-op-jaar met 12,5% gestegen en deze kloof kan nog groter worden naarmate februari nadert. De oprichtersactiviteit is de afgelopen week niet zo scherp gestegen: deze steeg met 3,23% en ligt met 4% achter op het niveau van 2023. De oprichters blijven echter behoorlijk actief in vergelijking met historische benchmarks op de langere termijn en we verwachten de komende weken een nieuwe piek in de activiteit. Voorlopig blijft de fondsenwervingsversnelling in het begin van het jaar hoog en deze week vrijgegeven bbp-gegevens van Q4 zouden het vertrouwen van dealmakers in de bredere economische vooruitzichten kunnen vergroten. Kijk volgende week weer om te zien of oprichters en vooral investeerders het huidige tempo hebben aangehouden.

Bijgewerkt: 16 januari 2024

Pitch Deck Interest: +16,5%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +13,42%

Zowel de investeerders- als de oprichtersactiviteit nam de afgelopen week toe, terwijl de marktplaats voor fondsenwerving in de tweede week van 2024 levendig was. De VC-activiteit steeg met 16,5% en de gemiddelde bestede tijd aan het beoordelen van decks bleef onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. De VC-activiteit is op jaarbasis al met 11,5% gestegen, wat suggereert dat er wat meer optimisme bestaat rond de januaridrukte van 2024 vergeleken met 2023. De oprichtersactiviteit steeg ook voor de tweede week op rij, met een piek van 13,42% en overtrof het niveau van 2023 met bijna 9,5% op jaarbasis. We verwachten nog minstens één of twee weken van solide stijging in activiteit naarmate de fondsenwerving voor het nieuwe jaar toeneemt. De activiteit van deze week zou ons een indicatie moeten geven van hoe druk de fondsenwervingsmarkt in het eerste kwartaal waarschijnlijk zal zijn: meer pieken in onze cijfers zouden onverwacht een stabiel seizoen kunnen inluiden. Kijk volgende week voor onze laatste gegevens.

Bijgewerkt: 9 januari 2024

Pitch Deck Interest: +51,52%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,85%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +22,39%

De eerste week van het eerste kwartaal van 2024 liet een gezonde stijging in activiteit zien voor zowel oprichters als investeerders. VC-activiteit steeg met 51,52%, wat aangeeft dat de fondsenwerving in januari mogelijk al in volle gang is. Naast deze stijging in activiteit besteedden beleggers minder tijd aan het doornemen van decks: de gemiddelde tijd per dek daalde met 3,85% naar 2 minuten en 30 seconden. Oprichtersactiviteit steeg ook aanzienlijk, met 22,39% bij de opening van het eerste kwartaal. Hoewel er bij de start van 2024 al sprake was van enige volatiliteit op de openbare markt, zouden deze schommelingen geen onnodige invloed moeten hebben op het fondsenwervingssentiment op de particuliere markt, aangezien de seizoensdrukte zwaarder zal wegen dan eventuele zorgen over de bewegingen van openbare aandelen. Kijk volgende week weer om te zien of de januaridrukte in intensiteit is toegenomen.

Pitch Deck Interest-statistieken Q4 2023

Bijgewerkt: 2 januari 2024

Pitch Deck Interest: -36,54%
Pitch Deck Interest: bestede tijd: +4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -21,18%

Zoals verwacht zetten oprichters en investeerders vorige week hun vakantie voort. De VC-activiteit daalde met 36,54% en de tijd besteed aan het deck steeg met 4%. De activiteit van de oprichters daalde ook met 21,18%. Deze vakantiedalingen komen overeen met die van voorgaande jaren. Kom volgende weer terug om te zien hoe de markt voor fondsenwerving 2024 is begonnen. Historisch gezien zien we dat de activiteit snel toeneemt om het eerste kwartaal te starten.

Bijgewerkt: 26 december 2023

Pitch Deck Interest: -14,05%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -17,48%

Het was vorige week een voorspelbaar rustige week voor zowel oprichters als investeerders. De VC-activiteit daalde met 14,05% en de gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17%. De activiteit van de oprichters daalde nog iets verder en daalde vorige week met 17,48%. Deze eindejaarsdalingen zijn volkomen normaal en weerspiegelen dat oprichters en investeerders vrij nemen voor de feestdagen. We verwachten dat beide activiteitsstatistieken deze week nog wat verder zullen dalen voordat het sluiten van deals aan het begin van het nieuwe jaar weer serieus begint.

Bijgewerkt: 18 december 2023

Pitch Deck Interest: -3,97%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,83%

Zowel oprichters als investeerders waren afgelopen week iets minder actief. Dit is doorgaans de laatste week van het jaar met significante activiteit met betrekking tot fondsenwerving. De interacties met decks door investeerders daalden met 3,97% en de bestede tijd per deck bleef onveranderd. De oprichtersactiviteit daalde met 2,83% en is op jaarbasis met slechts 6% gedaald, terwijl investeerders in lijn liggen met het tempo van vorig jaar. We verwachten dat de activiteit met betrekking tot fondsenwerving tijdens de feestdagen afneemt. In de herfst en vroege winter werd er wel voortdurend een mooi aantal deals gesloten, wat suggereert dat oprichters en investeerders het nieuwe jaar met enig enthousiasme zullen beginnen.

Bijgewerkt: 11 december 2023

Pitch Deck Interest: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,07%

Investeerders hielden hun tempo vorige week aan, maar oprichter verhoogden hun tempo nu de laatste dagen van het fondsenwervingsseizoen vóór de feestdagen naderen. De interacties van investeerders met decks bleven onveranderd ten opzichte van vorige week en het tempo van VC's is hetzelfde als vorig jaar. De eerste week van december is meestal de laatste periode van significante activiteit van beleggers voordat ze met vakantie gaan voor de feestdagen. Dit jaar lijkt geen uitzondering te zijn, dus we verwachten dat de VC-activiteit vanaf deze week zal afnemen. De activiteit van oprichters steeg vorige week met 7,07%: oprichters zijn zich er waarschijnlijk van bewust dat de laatste dagen voor het sluiten van deals in 2023 aanbreken, dus misschien zetten ze nog een laatste tandje bij om decks te bemachtigen voordat de activiteit op de markt rustig wordt. We zouden deze week nog een toename van de activiteit van oprichters kunnen zien, maar daarna verwachten we dat de activiteit aanzienlijk zal afnemen tot het nieuwe jaar begint. Kom volgende week terug om te zien wat de laatste dagen van het fondsenwervingsseizoen voor ons in petto hebben.

Bijgewerkt: 27 november 2023

Pitch Deck Interest: -20,44%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +8,7%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -22,02%

Zoals verwacht was de fondsenwervingsactiviteit de afgelopen week over de hele linie rustig tijdens de korte vakantieweek. De investeerdersinteracties met decks daalden met 20,44%, maar de VC-activiteit houdt een koers aan tussen de dieptepunten van vorig jaar en het betere klimaat van 2021. De gemiddelde tijd per deck steeg met 8,7% en staat nu weer op 2 minuten en 30 seconden. De activiteit van oprichters daalde met 22,02% en ligt daarmee in lijn met de niveaus van 2021. We verwachten de komende paar weken een lichte stijging te zien van zowel oprichters als investeerders, maar aangezien de tragere feestdagen officieel voor de deur staan, liggen de hoogtepunten in het vierde kwartaal wellicht al achter ons. Kijk volgende week weer om te zien hoe het herstel er na Thanksgiving uitziet.

Bijgewerkt: 21 november 2023

Pitch Deck Interest: +2,24%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +6,86%

De VC- en oprichtersactiviteit zijn vorige week beide toegenomen en het ziet ernaar uit dat de herfstgekte op het gebied van fondsenwerving eindigt op een hoogtepunt. De activiteit van investeerders steeg met 2,24% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4,17% tot 2 minuten en 18 seconden. In de week voor Thanksgiving houden investeerders meestal hun huidige tempo aan, dus de onverwachte uitbarsting van activiteit van vorige week kan een positief teken zijn voor deals die tegen het einde van het jaar over de streep zullen gaan. De activiteit van oprichters steeg met een gezonde 6,86%, omdat fondsenwervende teams waarschijnlijk prioriteit gaven aan het versturen van meer pitchdecks vóór de korte vakantieweek. Normaal gesproken zouden we verwachten dat de fondsenwervingsactiviteit tot het einde van het vierde kwartaal zou afnemen, afgezien van een opleving begin december. Maar betekent de vlaag van activiteit van vorige week dat VC's en oprichters verrassingen voor ons in petto hebben? Kom de komende weken nog eens terug om te zien of het fondsenwervingsseizoen in de herfst langer duurt dan we denken.

Bijgewerkt: 14 november 2023

Pitch Deck Interest: +9,83%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,86%

Beleggers en oprichters bewogen afgelopen week in tegengestelde richtingen, maar beide cijfers liggen momenteel boven het niveau van 2022 ten opzichte van voorgaande jaren. De VC-activiteit steeg met een gezonde 9,83% en de gemiddelde tijd per deck bleef gelijk. Beleggers voerden hun tempo op dit punt in 2021 op (waarbij recordactiviteitsniveaus werden bereikt), en hoewel de piek van vorige week in vergelijking verbleekt, betekent dit dat de VC-activiteit op jaarbasis met meer dan 16% is gestegen. Oprichters waren daarentegen iets minder actief: de activiteit daalde met 2,86% en is nu gestegen tot 5% op jaarbasis. De voortdurende VC-interesse voor deals zou een teken kunnen zijn van een gezonder dan verwacht einde van het fondsenwervingsseizoen in de herfst. Deze week worden echter nieuwe CPI-gegevens van oktober verwacht, en wat deze inflatiegegevens betekenen voor toekomstige renteverhogingen zou het recente optimisme op de particuliere markten kunnen temperen. Kijk volgende week voor een duidelijker beeld.

Bijgewerkt: 6 november 2023

Pitch Deck Interest: -0,81%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,96%

De oprichteractiviteit liet afgelopen week een stijging zien, terwijl de tijd die investeerders besteedden aan decks wederom daalde toen het fondsenwervingsseizoen de maand november inging.De VC-activiteit bleef stabiel en daalde met slechts 0,81%, maar de gemiddelde besteedde tijd aan decks daalde met 4% en bedraagt nu 2 minuten en 24 seconden.De oprichteractiviteit steeg met 3,96% en is op jaarbasis bijna 12% gestegen: oprichters die de beperkte VC-aandacht willen trekken, zullen boeiende verhalen moeten vertellen om de ruis te doorbreken en die verhalen zo beknopt mogelijk moeten maken.We verwachten dat de oprichtersactiviteit de komende weken zal blijven stijgen, maar verwachten niet dat de investeerdersactiviteit op dezelfde manier zal reageren.Kom volgende week terug om te zien of het herstel van de markten voor publieke aandelen nog enthousiasme weet op te wekken onder VC's aan het einde van het najaar.

Bijgewerkt: 30 oktober 2023

Pitch Deck Interest: -0,81%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -5,61%

Investeerders hielden zich vorige week op de vlakte, terwijl oprichters zich iets terugtrokken na de sterke start van het fondsenwervingsseizoen in de herfst. De VC-activiteit daalde met slechts 0,81% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 30 seconden. De activiteit van oprichters daalde met 5,61% en lag daarmee onder het tempo van zowel 2022 als 2021. Deze bewegingen zijn seizoensgebonden: we voorspellen dat de VC-activiteit langzaam zal afnemen voor de Thanksgiving-feestdagen in de VS en dat de activiteit van oprichters nog een paar keer zal pieken voor de eindejaarsperiode (zoals meestal het geval is). Zoals altijd, kunnen de macrovooruitzichten onze analyses voor het vierde kwartaal beïnvloeden, dus houd onze wekelijkse gegevens in de gaten om te zien hoe grotere trends zich zouden kunnen weerspiegelen in de particuliere fondsenwerving.

Bijgewerkt: 23 oktober 2023

Pitch Deck Interest: -0,4%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -5,31%

Oprichters en investeerders hielden zich vorige week over het algemeen op de vlakte terwijl het fondsenwervingsseizoen in de herfst zich voortzet. De activiteit van investeerders was bijna onveranderd en daalde met slechts 0,4%, terwijl de gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17%. De VC-activiteit is met iets meer dan 3% gestegen ten opzichte van vorig jaar, wat onze voorspelling versterkt dat we dit najaar een relatief gezonder fondsenwervingsklimaat zullen zien dan vorig jaar. De activiteit van oprichters daalde vorige week met 5,31% en ligt in lijn met het tempo van vorig jaar. Zal de volatiliteit die we de afgelopen weken op de openbare aandelenmarkten hebben gezien ook zichtbaar zijn in de particuliere fondsenwervingsactiviteit? Of zal de langetermijnfocus van durfkapitalisten het winnen van de kortetermijndruk? We verwachten dat dit laatste het geval zal zijn, omdat schommelingen op de openbare markt niet altijd goed samenvallen met het particuliere investeringsklimaat, maar kom bij ons terug om te zien of er tekenen zijn dat het sentiment onder investeerders verandert.

Bijgewerkt: 16 oktober 2023

Pitch Deck Interest: +1,63%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +22,83%

Zowel oprichters als investeerders waren vorige week actiever dan de week ervoor, nu de herfstgekte doorzet. De VC-activiteit steeg met een bescheiden 1,63% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4% naar 2 minuten en 24 seconden. De activiteit van oprichters steeg met een aanzienlijke 22,83% na een seizoensgebonden daling aan het begin van het vierde kwartaal. Hoewel de stijging in de activiteit van oprichters groter was, was de stijging in VC-activiteit vorige week groter: vorig jaar rond deze tijd daalde de activiteit van investeerders tijdens de herfstgekte en herstelde zich niet meer gedurende de rest van het vierde kwartaal. In de veel actievere markt van 2021 steeg de activiteit van investeerders echter in dezelfde week, waarna deze hoog bleef tot het einde van het jaar. Hoewel we niet verwachten dat durfkapitalisten bijna net zo actief zullen zijn als in 2021, geeft de stijging van vorige week vertrouwen dat de vraag van investeerders naar deals het niveau van 2022 zal overtreffen tijdens de fondsenwerving in de herfst. Zullen oprichters hierop reageren en het toch al hoge aantal pitchdecks verhogen dat ze versturen? Kom volgende week terug om te zien of het tempo weer omhoog gaat.

Bijgewerkt: 9 oktober 2023

Pitch Deck Interest: +2,51%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -20%

De activiteit van investeerders ging vorige week omhoog, terwijl veel oprichters die gretig hun decks hadden verstuurd een pauze namen om aan het vierde kwartaal te beginnen. De VC-activiteit steeg met 2,51% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 24 seconden. Op jaarbasis blijven investeerders dicht bij het tempo van 2022 en liggen ze zelfs vóór op het tempo van 2021. Maar schijn bedriegt: in de actievere markt van 2021 nam de activiteit van investeerders gedurende het hele herfstseizoen toe, terwijl deze vorig jaar aan het begin van het vierde kwartaal stagneerde. We verwachten dat het tempo van 2023 het verschil tussen de twee klimaten zal verdelen (iets meer in de richting van 2022), maar de komende weken zullen een graadmeter zijn. Daarentegen daalde de activiteit van oprichters vorige week sterk met 20%. Dit is geen reden tot zorg: de activiteit van oprichters daalt historisch gezien altijd aan het begin van het vierde kwartaal, omdat veel oprichters die geld hebben opgehaald, hun aandacht weer richten op het laten groeien van hun bedrijf. De buitenproportionele daling die we zien, weerspiegelt de zeer hoge basislijn van activiteiten die we het hele jaar hebben gezien. We voorspellen dat de activiteit van oprichters in oktober weer zal gaan stijgen. Zal de vraag naar venture capital stijgen om aan het inkomende aanbod van decks van oprichters te voldoen? Kom volgende week terug voor een eerste blik op hoe de rest van het jaar eruit zou kunnen zien.

Pitch Deck Interest-statistieken Q3 2023

Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Pitch Deck Interest: -7%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +1,77%

Oprichters en investeerders bewogen zich vorige week in tegengestelde richtingen terwijl de fondsenwervingsactiviteit in de herfst hoger blijft dan vorig jaar. De VC-activiteit daalde met 7% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4%. Deze daling in activiteit is echter niet zorgwekkend: ten eerste volgt het op een maand van aanhoudende stijgingen op jaarbasis. Ten tweede laat het zien dat de herfstactiviteit van 2023 heel dicht in de buurt komt van die van 2021, toen de markt veel actiever was. Daarentegen steeg de activiteit van oprichters vorige week met 1,77%, wat een stijging van 16% is op jaarbasis. Oprichters lijken zeker de dringende behoefte te voelen om voor het einde van het jaar hun geld op te halen. En als de VC-activiteit de trends van 2021 blijft volgen, kunnen we de komende weken nog een piek verwachten in de interesse van investeerders. Kom volgende week terug om te zien hoe de start van het vierde kwartaal de fondsenwervingsmarkt heeft beïnvloed.

Bijgewerkt: 25 september 2023

Pitch Deck Interest: +6,64%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,62%

De fondsenwervingsactiviteit steeg vorige week aan beide kanten van de onderhandelingstafel, toen investeerders zich eindelijk aansloten bij oprichters in het fondsenwervingsseizoen van de herfst. De VC-activiteit steeg met 6,64% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 30 seconden. De activiteit van investeerders is met slechts 1,5% gedaald ten opzichte van deze tijd in 2021, wat een bemoedigend teken is, omdat het macroklimaat van 2021 over het algemeen veel optimistischer was. Oprichters hebben het tempo van de vroege herfst vorige week nog verder opgevoerd: de activiteit van oprichters steeg met 7,62% en overtreft nu zowel die van 2022 als die van 2021. De Fed-vergadering van vorige week gaf aan dat de rente langer hoger zal worden gehouden; zal dit het huidige optimisme onder investeerders afzwakken of zal de herfstgekte verder toenemen? Kom volgende week terug om te zien hoe de markt op het nieuws heeft gereageerd.

Bijgewerkt: 18 september 2023

Pitch Deck Interest: -3,21%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +17,98%

De herfstgekte voor oprichters leek vorige week op gang te zijn gekomen, terwijl durfkapitalisten hun tijd nemen om nieuwe decks te beoordelen. De VC-activiteit daalde met 3,21%. De gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17% en staat nu op 2 minuten en 30 seconden. Op basis van historische trends hadden we vorige week een stijging in plaats van een daling kunnen verwachten in de betrokkenheid van investeerders, nu het fondsenwervingsseizoen in de herfst begint. Het is echter belangrijk om deze dip in de juiste context te plaatsen: de fondsenwerving in de herfst is net begonnen en de VC-activiteit is momenteel met 8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. We hebben een vollediger beeld nodig voordat we kunnen voorspellen hoe actief investeerders dit seizoen waarschijnlijk zullen zijn. De activiteit van oprichters steeg daarentegen met een gezonde 17,98% en ligt precies op het niveau van 2022 en 2021. Oprichters lijken optimistisch over het potentieel voor financiering voor het einde van 2023, maar zal de betrokkenheid van het VC-deck toenemen om tegemoet te komen aan het enthousiasme van oprichters? Kom volgende week terug voor een duidelijker vooruitzicht.

Bijgewerkt: 12 september 2023

Pitch Deck Interest: -7,09%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -11,11%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -5,32%

Zowel de activiteit van oprichters als investeerders daalde vorige week, zoals werd verwacht na de Dag van de Arbeid. De VC-activiteit daalde met 7,09% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 11,11% na een piek in de week ervoor. De activiteit van investeerders is met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (over het algemeen een veel actievere markt), wat suggereert dat de aankomende 'herfstgekte' iets actiever kan zijn dan verwacht. De activiteit van oprichters daalde vorige week ook met 5,32%, zoals werd verwacht voor het seizoen. Nu er bemoedigende gegevens over de arbeidsmarkt en de inflatie binnenkomen, zijn oprichters en investeerders na de zomer misschien optimistischer over fondsenwerving dan we aanvankelijk dachten. Kom volgende week terug om te zien of de activiteit begint op te lopen voor de drukte van medio/eind september.

Bijgewerkt: 29 augustus 2023

Pitch Deck Interest: +5,88%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: 0% (geen verandering)

Investeerders kregen het drukker, terwijl oprichters vorige week stabiel bleven. De VC-activiteit steeg met 5,88% en de gemiddelde tijd per deck bleef gelijk. Investeerders zouden hun tempo kunnen versnellen vóór de Labor Day-feestdagen in de VS, waar doorgaans de hele week minder VC-activiteit is. De activiteit van oprichters bleef vorige week ook onveranderd en het activiteitenniveau is 10% hoger dan een jaar eerder. Ondanks deze kloof verwachten we dat de activiteit van oprichters de komende twee weken zal afnemen; deze periode aan het eind van de zomer is historisch gezien een langzame periode voor ingediende pitchdecks, die meestal rond medio september weer aantrekken. De activiteit van investeerders zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat beide kanten van de onderhandelingstafel zich klaarmaken voor de herfstgekte die over een paar weken plaatsvindt. Kom volgende week terug voor het laatste nieuws omtrent de activiteit van investeerders en oprichters, maar verwacht een relatief rustige fondsenwervingsmarkt.

Bijgewerkt: 21 augustus 2023

Pitch Deck Interest: +1,84%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,97%

Oprichters en investeerders bewogen zich vorige week in tegengestelde richtingen tijdens een nieuwe week van seizoensgebonden fondsenwervingsactiviteiten. De VC-activiteit kroop met 1,84% omhoog en de gemiddelde tijd per deck bleef gelijk. De afgelopen jaren hebben we rond deze tijd een bescheiden tot gematigde stijging gezien in de activiteit van investeerders; de stijging van vorige week was dus gepast. Activiteitsniveaus blijven nog steeds achter ten opzichte van vorig jaar, met een VC-activiteit die ongeveer 4% lager is dan rond deze tijd vorig jaar. De activiteit van oprichters daalde vorige week met 2,97%, wat opnieuw een seizoensgebonden verwachting was. In tegenstelling tot investeerders blijven oprichters echter actiever dan in 2022: hun activiteitenniveau is met 14% gestegen ten opzichte van deze tijd vorig jaar. Gezien de seizoensgebondenheid van fondsenwerving verwachten we dat deze trends de rest van de zomer zullen aanhouden: de VC-activiteit zal misschien slechts licht stijgen en de activiteit van oprichters zal nog wat verder afnemen voordat de herfstgekte begint.

Bijgewerkt: 14 augustus 2023

Pitch Deck Interest: +1,88%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -4,72%

Vorige week was relatief rustig voor oprichters en investeerders, en beide kanten van de onderhandelingstafel bevinden zich nu op het tempo van 2022. De VC-activiteit steeg met 1,88% en de gemiddelde tijd per deck bleef stabiel op twee minuten en 30 seconden. Ondanks alle volatiliteit die we deze zomer in het macrolandschap hebben gezien, is de activiteit van investeerders met iets meer dan 1% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Oprichters waren vorige week iets minder druk: hun activiteitenniveau daalde met 4,72% en ligt nu slechts 2% hoger dan rond deze tijd vorig jaar. Gezien deze gelijke tred verwachten we dat zowel oprichters als investeerders zich de rest van de zomer en het begin van de herfst nauwgezet aan seizoenstrends zullen houden. Hoewel de herfstgekte zoals altijd rond eind september zal plaatsvinden, is het mogelijk dat deze toch iets gematigder zal zijn dan in voorgaande jaren.

Bijgewerkt: 8 augustus 2023

Pitch Deck Interest: -4,05%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +8,16%

Oprichters en investeerders bewogen zich vorige week in tegengestelde richtingen te midden van de volatiliteit op de beurs na de verlaging van de kredietwaardigheid in de VS. De activiteit van investeerders bleef dalen, met 4,05%, terwijl de gemiddelde tijd per deck gelijk bleef. Hoewel de VC-activiteit het niveau van 2020 nadert, lijken de gedragspatronen van investeerders genoeg op die van 2021 en 2022 om te suggereren dat ze niet onder deze cruciale drempel zullen zakken. Oprichters waren daarentegen vorige week actiever: de activiteit steeg met 8,16% en bevindt zich nu op het niveau van 2022. Het lijkt erop dat investeerders de komende weken hun huidige tempo zullen aanhouden (afgezien van macrogebeurtenissen), maar we verwachten wat meer volatiliteit aan de oprichterskant van de onderhandelingstafel. Volgende week zou er meer duidelijkheid moeten komen over de rest van de zomer.

Bijgewerkt: 31 juli 2023

Pitch Deck Interest: -2,2%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -4,85%

Oprichters en investeerders trokken vorige week allebei aan de rem toen de fondsenwervingsactiviteit voor start-ups een seizoensgebonden niveau bereikte. De VC-activiteit (durfkapitaalactiviteit) daalde met 2,2%, terwijl de tijd per deck onveranderd bleef. Hoewel de activiteit van investeerders op jaarbasis met ongeveer 7% is gedaald, komen de seizoensgebonden activiteitspatronen overeen met die van 2021 en 2022. De activiteit van oprichters daalde vorige week opnieuw met 4,85% en komt nu precies overeen met de activiteitsniveaus van 2021 en 2022. Ondanks het onvoorspelbare jaar, is deze relatieve stabiliteit ook geruststellend: al zijn durfkapitalisten minder actief dan ze in het recente verleden zijn geweest, duiden hun gedragspatronen op een mogelijke seizoensgebonden opleving in de interesse om deals te sluiten in de herfst, zoals we gewend zijn. Misschien brengt dit niet de 'herfstgekte' van voorgaande jaren met zich mee, maar hopelijk kunnen we een gezonde toename in activiteit verwachten in vergelijking met de rustige zomer. Kom volgende week terug om te zien of de nieuwste gegevens ervoor zorgen dat we bij deze voorspelling blijven.

Bijgewerkt: 25 juli 2023

Pitch Deck Interest: -6,97%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -11,21%

Zowel de activiteit van oprichters als die van investeerders daalde vorige week ondanks een sterke week op de aandelenmarkten, wat aangeeft dat we ons inderdaad in de seizoensgebonden vertraging van de fondsenwerving voor start-ups bevinden. De VC-activiteit daalde met 6,97% en de gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17%. De afgelopen week is historisch gezien een week waarin investeerders minder actief zijn, dus deze bewegingen waren te verwachten. De activiteit van oprichters daalde nog iets verder: oprichters stuurden gemiddeld 11,21% minder pitchdecks na drie weken van onverwacht intense activiteit. Op dit moment ligt de activiteit van oprichters op hetzelfde niveau als in 2022, terwijl de VC-activiteit met iets meer dan 9% is gedaald. Op basis van historische seizoentrends verwachten we niet dat de VC-activiteit de komende weken veel zal toenemen en die van oprichters kan ook wat lager uitvallen. Er zijn dit jaar echter vlagen van volatiliteit geweest, dus kom volgende week terug om te zien of oprichters en investeerders nog verrassingen voor ons in petto hebben.

Bijgewerkt: 18 juli 2023

Pitch Deck Interest: +22,61%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +0% (geen verandering)

Investeerders hebben hun tempo vorige week opgevoerd, terwijl oprichters zich aan hun eigen tempo hielden. De VC-activiteit steeg met een gezonde 22,61% in een uitbarsting van activiteit die vergelijkbaar is met die van dezelfde week vorig jaar. Door deze toename van activiteiten daalde de gemiddelde tijd per deck met 4%. De tweede week van juli is historisch gezien een actieve week voor investeerders, omdat veel van hen die vrij hebben genomen voor de vakantie, rond 4 juli terugkeren naar hun bureau. Afgezien van seizoensgebonden trends kan het nieuws over de afnemende inflatie het vertrouwen van investeerders in de particuliere markt hebben gestimuleerd, net zoals het een golf van optimisme op de openbare markten veroorzaakte. De activiteit van oprichters bleef vorige week onveranderd en ligt nog steeds boven het niveau van 2022. Zal de fondsenwerving voor start-ups dit tempo aanhouden, nu het winstseizoen van het tweede kwartaal voor de deur staat en de positieve CPI-gegevens de macro-economische omgeving herwaarderen? Kom volgende week terug voor een vollediger beeld.

Bijgewerkt: 10 juli 2023

Pitch Deck Interest: -7,44%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +0,87%

De activiteit van investeerders bleef vorige week een neerwaartse trend vertonen, terwijl de activiteit van oprichters gelijk bleef. De VC-activiteit daalde met 7,44%. De gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17% en bedraagt nu 2 minuten en 30 seconden. Bijzonder interessant is het feit dat de activiteit van investeerders dichter bij het niveau van 2020 komt, wat sinds begin 2021 slechts één keer is gebeurd. Dit zal een statistiek zijn om de komende weken in de gaten te houden, omdat de activiteit van investeerders nog verder kan vertragen vanwege het zomerreces. Daarentegen bleef de activiteit van oprichters vorige week vergelijkbaar hoog: deze statistiek kroop omhoog met 0,87% en overtreft, in tegenstelling tot de activiteit van investeerders, de vorige jaren met een behoorlijke marge. Zullen we, nu deze week nieuwe inflatiecijfers verschijnen, een positieve reactie van durfkapitalisten zien als blijkt dat de prijsdruk afneemt, zoals wordt vermoed? Kijk volgende week weer om erachter te komen.

Pitch Deck Interest-statistieken Q2 2023

Bijgewerkt: 26 juni 2023

Pitch Deck Interest: -11,84%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -7,22%

Zowel de activiteit van oprichters als investeerders is vorige week gedaald, wat aangeeft dat er aan het einde van het kwartaal misschien al een stormloop op fondsenwerving heeft plaatsgevonden. De VC-activiteit daalde met 11,84%, hoewel de tijd per deck onveranderd bleef. Historisch gezien daalt de activiteit van investeerders meestal rond deze tijd; de daling van vorige week was dus te verwachten. Hoewel de timing van deze daling historisch gezien normaal was, heeft de aanhoudende vertraging in de vraag van investeerders naar deals de activiteiten naar een dieptepunt gedreven dat we sinds januari niet meer hebben gezien. Hoewel er wat volatiliteit op de korte termijn in het verschiet kan liggen, verwachten we niet dat de vraag van investeerders tot de herfst substantieel zal toenemen. Oprichters waren vorige week ook minder actief: de activiteit van oprichters daalde met 7,22% in een tweede opeenvolgende week van dalingen. De timing van deze daling suggereert dat oprichters zich bewust zijn van de zomerstilte in investeerdersactiviteit en hun pitches dienovereenkomstig hebben vertraagd. Zal de fondsenwerving in de laatste week van het tweede kwartaal verder afnemen? Kom volgende week terug om te zien hoe het kwartaal is afgesloten.

Bijgewerkt: 20 juni 2023

Pitch Deck Interest: +9,87%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -13,39%

Oprichters en investeerders bewogen zich in tegengestelde richtingen vorige week vóór het Juneteenth-vakantieweekend. De activiteit van investeerders steeg met 9,87%, waarschijnlijk aangewakkerd door de opleving op de aandelenmarkten en een stormloop aan het einde van het kwartaal om pitchdecks te bekijken voordat de seizoensgebonden zomerstilte begint. De VC-activiteit ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar. De gemiddelde tijd per deck daalde met 4% en staat nu op 2 minuten en 24 seconden. De activiteit van oprichters daalde met 13,39% na een aantal weken van onverwachte pieken. Oprichters hebben misschien hun stormloop aan het eind van het kwartaal achter de rug, wetende dat investeerders de rest van het tweede kwartaal op zoek zijn naar een paar laatste deals. Zullen deze trends zich voortzetten tot het eind van het kwartaal? Kijk volgende week weer om erachter te komen.

Bijgewerkt: 12 juni 2023

Pitch Deck Interest: +2,29%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +9,8%

Zowel de oprichters- als VC-activiteit ging vorige week omhoog, temidden van aanhoudend enthousiasme op de openbare aandelenmarkten. Investeerders hadden het echter iets drukker: de VC-activiteit steeg met 2,29%, maar ligt op jaarbasis nog steeds achter op het niveau van 2022. De activiteit van oprichters steeg met 9,8% en ligt nog steeds boven het niveau van 2022, wat suggereert dat het klimaat op de korte en zelfs middellange termijn investeerdersvriendelijk zal blijven. Hoewel de openbare aandelenmarkten vorige week hun hoogste punt van het jaar bereikten, zal de publicatie van nieuwe inflatiegegevens deze week, samen met het besluit van de Fed over de rentetarieven, waarschijnlijk meer de toon zetten voor de fondsenwerving voor start-ups in de zomer. Kom volgende week terug om te zien hoe de particuliere markten reageren op de gegevens en het nieuws over de rente.

Bijgewerkt: 5 juni 2023

Pitch Deck Interest: -6,03%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -20,93%

Zowel de activiteit van oprichters als die van investeerders daalde vorige week, wat suggereert dat het langzamere zomerseizoen eraan zit te komen. De VC-activiteit daalde met 6,03% en de gemiddelde tijd per deck bleef gelijk. Activiteitsniveaus voor investeerders blijven achter bij die van voorgaande jaren: de VC-activiteit is gedaald met 9% ten opzichte van deze tijd vorig jaar en met 6% ten opzichte van dezelfde tijd in 2021. Hetzelfde kan echter niet worden gezegd van de activiteit van oprichters: deze statistiek daalde vorige week met 20,93%, maar een daling als deze was te verwachten na de plotselinge piek van de week ervoor. Desondanks ligt de activiteit van oprichters in lijn met de niveaus van 2022 en is deze met 27% gestegen ten opzichte van de niveaus van 2021. Als de zomerstilte voor investeerders inderdaad is begonnen, dan suggereren de discrepanties in het activiteitenniveau van oprichters en VC's dat oprichters het moeilijk zullen hebben om in het derde kwartaal geld op te halen. Kom volgende week terug om te zien of investeerders het tempo wat opvoeren nu het tweede kwartaal ten einde loopt.

Bijgewerkt: 30 mei 2023

Pitch Deck Interest: +6,14%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +45,83%

Vorige week steeg het activiteitenniveau van investeerders licht en dat van oprichters aanzienlijk. De VC-activiteit steeg met 6,14%, waardoor de vraag van investeerders naar deals op jaarbasis in lijn ligt met het niveau van 2022. Als we nog iets verder teruggaan, zien we dat de VC-activiteit slechts 3% lager is dan in 2021. De gemiddelde tijd per deck daalde met 4,17% en is nu 2 minuten en 18 seconden. Terwijl durfkapitalisten stabiel blijven vergeleken met voorgaande jaren, steeg de activiteit van oprichters vorige week met een verrassend percentage van 45,83% naar een tempo dat we sinds februari van dit jaar niet meer hebben gezien. De onverwachte drukte voor herdenkingsdag kan deze plotselinge piek gedeeltelijk verklaren. Meer in het algemeen kan het vakantieweekend echter het begin zijn van een zomers fondsenwervingsseizoen dat volgens onze voorspellingen een beetje langzamer zal verlopen dan voorgaande jaren, in ieder geval vanuit het oogpunt van venture capitals. De activiteit van investeerders is tot nu toe het hele jaar 'traag en gestaag' geweest en durfkapitalisten kunnen er tijdens de zomer voor kiezen om hun huidige tempo aan te houden (of zelfs te vertragen), terwijl ze wachten op duidelijkheid over de macro-omgeving. Als oprichters signalen in deze richting hebben ontvangen, zullen ze zich misschien haasten om hun decks te laten beoordelen, voordat dit jaar de langdurige zomerstilte aanbreekt. Kom volgende week terug om te zien of de activiteit van oprichters na de vakantie wat is afgenomen.

Bijgewerkt: 22 mei 2023

Pitch Deck Interest: -10,94%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,87%

Net als de week ervoor bewogen oprichters en investeerders zich vorige week in tegengestelde richtingen. De richtingen waarin ze zich bewogen, veranderden echter. De VC-activiteit daalde vorige week met 10,94% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4,17%. De interesse van investeerders in deals heeft het grootste deel van het tweede kwartaal min of meer gelijke tred gehouden met het activiteitenniveau van 2022, maar is nu op jaarbasis met 6,5% gedaald. Deze trend kan de komende weken aanhouden, nu de gesprekken over het schuldenplafond en de zorgen over toekomstige renteverhogingen door de Fed de krantenkoppen vullen. De activiteit van oprichters liet zich vorige week echter niet afschrikken en steeg met 7,87% na een scherpe daling in de week ervoor. De fondsenwervingsactiviteit voor oprichters ligt op hetzelfde niveau als in 2022, maar dit is misschien niet zozeer een teken van optimisme in de markt als van de bezorgdheid op de korte termijn over het snel werven van fondsen in het licht van de voorspellingen van een komende recessie. Kom volgende week terug om te zien of durfkapitalisten hun tempo opvoeren of dat oprichters hun tempo verlagen.

Bijgewerkt: 15 mei 2023

Pitch Deck Interest: +3,64%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -13,59%

Vorige week bewogen de activiteiten van oprichters en investeerders zich voor het eerst dit kwartaal in tegengestelde richting. De VC-activiteit steeg met 3,64% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4,17% tot 2 minuten en 18 seconden. Op jaarbasis ligt de activiteit van investeerders 3,6% hoger dan rond deze tijd vorig jaar. De activiteit van oprichters daalde vorige week na de stijging van 25% van de week ervoor, namelijk met 13,59%. Op jaarbasis daalde het met 4,3%. Het nieuws over de afnemende inflatie in april heeft misschien wat optimisme losgemaakt bij investeerders op de particuliere markt, maar de onderhandelingen over het schuldenplafond kunnen de komende weken volatiliteit veroorzaken in de fondsenwervingsruimte voor start-ups. Kom volgende week terug om te zien hoe de particuliere markten het nieuws verwerken.

Bijgewerkt: 8 mei 2023

Pitch Deck Interest: +2,92%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +25,61%

De fondsenwervingsactiviteit steeg vorige week over de hele linie, met oprichters die terugkwamen na wat een traditionele late pauze in april is geworden. Investeerders waren vorige week iets actiever: de VC-activiteit steeg met 2,92% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 24 seconden. Deze opleving betekent dat de activiteit van investeerders op jaarbasis momenteel met 2,4% is gedaald. De activiteitenniveaus van oprichters liggen na de uitbarsting van activiteit van vorige week precies op het niveau van 2022. De activiteit van oprichters steeg met 25,61% nadat deze de week ervoor met meer dan 15% was gedaald. Hoewel er de afgelopen jaren een late stilte in april is geweest, is er ook een vroege stijging in mei geweest, dus een stijging als deze kwam niet onverwacht. Maar zelfs in deze context kunnen oprichters worden gestimuleerd door de Fed die laat doorschemeren dat het voorlopig afgelopen kan zijn met de renteverhogingen. We voorspellen dat de activiteit van oprichters en investeerders op de korte termijn in hoog tempo zal doorgaan. Kom volgende week terug om te zien of de inflatiecijfers van deze week invloed hebben op de particuliere fondsenwerving.

Bijgewerkt: 1 mei 2023

Pitch Deck Interest: -4,76%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -15,46%

Zowel de activiteit van oprichters als investeerders daalde vorige week, wat suggereert dat de fondsenwerving aan het begin van het tweede kwartaal voorlopig op zijn einde loopt. De VC-activiteit daalde vorige week met 4,76% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd. De activiteit van oprichters daalde echter nog veel meer, namelijk met 15,46%, wat 6% onder het niveau van 2022 en 8% onder het niveau van 2021 ligt. De historische context plaatst de dalingen van vorige week in perspectief. De activiteit van zowel oprichters als investeerders daalt meestal rond de tweede of derde week van april, wat aangeeft dat beide kanten van de onderhandelingstafel een adempauze nemen voordat ze later in de lente het tempo weer oppakken. Hoeveel dat tempo aantrekt, kan afhangen van macrofactoren, zoals rentetarieven en banenrapporten, dus kom volgende week terug om te zien hoe deze factoren de fondsenwerving op de korte termijn kunnen beïnvloeden.

Bijgewerkt: 24 april 2023

Pitch Deck Interest: +7,69%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +6,39%

De activiteit van oprichters en investeerders is vorige week gestegen, na een relatief trage start van het tweede kwartaal. De activiteit van investeerders steeg met 7,69% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 24 seconden. De activiteit van oprichters steeg met 6,39% na twee weken van dalingen aan het begin van het kwartaal. De stijging van de fondsenwervingsactiviteit van vorige week was te verwachten: historisch gezien nemen oprichters en investeerders een pauze aan het einde van het eerste kwartaal en beginnen ze rond half april weer na te denken over fondsenwervingstransacties. Zal deze opleving in activiteit standhouden gedurende de rest van het kwartaal? Vragen over de arbeidsmarkt en mogelijk afkoelende economische activiteit later in het jaar kunnen van invloed zijn op het sentiment van oprichters en investeerders, wat betekent dat fondsenwerving op de lange baan kan worden geschoven. Kom volgende week terug om te zien of er tegenwind in het verschiet ligt.

Bijgewerkt: 17 april 2023

Pitch Deck Interest: -2,09%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -6,19%

De activiteit van oprichters en investeerders is vorige week opnieuw gedaald, omdat aan het begin van het tweede kwartaal de fondsenwervingsactiviteit is vertraagd ten opzichte van het einde van het eerste kwartaal. De activiteit van investeerders daalde met 2,09% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 24 seconden. De activiteit van oprichters daalde iets meer, namelijk met 6,19% na een daling van bijna 4% de week ervoor. Het is onwaarschijnlijk dat deze recente dalingen een weerspiegeling zijn van macrotrends, want vorige week kwam er positief inflatienieuws naar buiten, wat erop duidt dat de Fed de opeenvolging van renteverhogingen eerder zou kunnen vertragen dan gevreesd. De vertraging die we de afgelopen weken hebben gezien, geeft waarschijnlijk eerder aan dat oprichters zich richten op het versterken van hun bedrijf dan op fondsenwerving. Durfkapitalisten zijn zich bewust van deze prioriteiten en doen in reactie hierop een stapje terug. Zullen oprichters hun aandacht op korte termijn weer op fondsenwerving richten? Kom volgende week terug om te zien of ze het tempo opvoeren.

Bijgewerkt: 10 april 2023

Pitch Deck Interest: -9,13%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,35%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,96%

Zowel de activiteit van oprichters als investeerders daalde vorige week aan het begin van het tweede kwartaal, na de stormloop aan het einde van het kwartaal van de week ervoor. De activiteit van investeerders daalde met 9,13% en de gemiddelde tijd op het dek steeg met 4,35%; omdat durfkapitalisten het minder druk hadden, raasden ze niet zo snel door de decks heen als de week ervoor. De activiteit van oprichters daalde minder sterk met 3,96% na een gestage stijging van het activiteitenniveau aan het einde van het eerste kwartaal. Kortdurende dalingen in fondsenwerving aan het begin van het tweede kwartaal zijn historisch normaal, dus de dalingen van vorige week weerspiegelen niet noodzakelijk macrodruk. Het is echter de moeite waard om de invloed van het laatste banenrapport op de openbare markten in de gaten te houden, omdat eventuele volatiliteit uiteindelijk ook zijn weg kan vinden naar de particuliere fondsenwerving. Kom volgende week terug om te zien of deze invloed al merkbaar is.

Pitch Deck Interest-statistieken Q1 2023

Bijgewerkt: 3 april, 2023

Pitch Deck Interest: +9,13%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +6,32%

De activiteit van investeerders en oprichters steeg vorige week om het eerste kwartaal af te sluiten met een voorwaarts momentum. De activiteit van investeerders steeg met een gezonde 9,13%, waarmee het kwartaal eindigde in lijn met het tempo van 2022 en 4% boven het tempo van 2021. Gezien de macro-volatiliteit die we in het eerste kwartaal zagen, is dit cijfer aan het einde van het kwartaal een teken dat de vraag naar deals veerkrachtig blijft. De gemiddelde tijd per deck daalde met 4,17% door deze uitbarsting van VC-activiteit en staat nu op 2 minuten en 18 seconden. De activiteit van oprichters steeg vorige week met 6,32%, waarmee het eerste kwartaal ook in lijn eindigt met het tempo van 2022. Oprichters zijn nu echter nog actiever dan in 2021: de activiteit van oprichters is nu bijna 15% hoger dan tijdens deze periode in 2021. Omdat de vraag van investeerders naar decks niet zo sterk is gestegen, moeten oprichters zich ervan bewust zijn dat de concurrentie om de aandacht van durfkapitalisten nog steeds groot is. Ze zullen hun storytelling moeten aanscherpen om zich te onderscheiden van de massa. Kom volgende week terug om te zien of dit momentum zich heeft doorgezet naar het begin van het tweede kwartaal.

Bijgewerkt: 27 maart 2023

Pitch Deck Interest: +0,42%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +5,56%

De activiteit van zowel oprichters als VC's steeg vorige week licht, wat duidt op aanhoudende veerkracht in de markt voor de fondsenwerving voor start-ups. De activiteit van investeerders steeg met 0,42% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd op 2 minuten en 24 seconden. Hoewel de activiteit van investeerders momenteel lager is dan in 2022 en 2021, is het feit dat deze stabiel is gebleven tijdens een zeer volatiele maand maart een goed teken. De activiteit van oprichters steeg met 5,56% en is momenteel in lijn met 2022 en 2021. Het feit dat zowel oprichters als investeerders geen last hebben gehad van de instorting van de SVB en de volatiliteit op de openbare markt, suggereert dat er nog steeds veel vertrouwen is om financieringstransacties rond te krijgen in een uitdagende macro-omgeving. Hoewel de volatiliteit op de aandelenmarkten op de korte termijn wellicht zal toenemen, voorspellen we dat oprichters en investeerders bereid zijn om voorlopig de storm te doorstaan.

Bijgewerkt: 20 maart 2023

Pitch Deck Interest: -3,23%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -1,1%

De activiteit van zowel oprichters als investeerders daalde vorige week, maar lang niet zo sterk als werd gevreesd na de ineenstorting van de SVB. De VC-activiteit daalde met 3,23% en de gemiddelde tijd per deck bleef onveranderd: 2 minuten en 24 seconden. Interacties met pitchdecks zijn met 7% gedaald ten opzichte van deze tijd vorig jaar. De activiteit van oprichters daalde vorige week zelfs nog minder dan de activiteit van investeerders, namelijk slechts 1,1% en daalde 4,25% op jaarbasis. De ineenstorting van de SVB en de voortdurende druk op de wereldwijde banksector kunnen zowel investeerders als oprichters onder druk zetten, maar het feit dat de activiteit op de fondsenwervingsmarkt niet zo sterk is gedaald als we misschien hadden verwacht, kan een teken zijn van optimisme in de start-upcommunity dat de gevolgen van de SVB niet zullen omslaan in een ernstig structureel probleem. Kom volgende week bij ons terug om te zien of dit optimisme aanhoudt.

Bijgewerkt: 13 maart 2023

Pitch Deck Interest: -13,29%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -7,69%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -9%

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken daalden vorige week door gemengde signalen uit het banenrapport van februari en hernieuwde zorgen over inflatie en langere renteverhogingen. De VC-activiteit daalde met 13,29% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 7,69%. De activiteit van oprichters daalde voor de derde week op rij, met een daling van 9% nadat 2021 en 2022 op jaarbasis kortstondig werden overtroffen. We verwachten dat de impact van de ineenstorting van de SVB op het sentiment van investeerders en oprichters vanaf volgende week zichtbaar zal worden in onze statistieken. Als de gevolgen binnen de perken blijven, zal de fondsenwerving misschien niet al te hard worden getroffen. Als we echter een significant overloopeffect zien in het bankwezen en de technologie, dan zou de ineenstorting wel eens de aanzet kunnen geven tot een periode van aanhoudend pessimisme in de particuliere markt. Kom volgende week terug om te zien hoe oprichters en investeerders deze gebeurtenissen verwerken in hun onderhandelingen.

Bijgewerkt: 6 maart 2023

Pitch Deck Interest: +10,43%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -13,79%

Oprichters en investeerders bewogen vorige week in tegengestelde richting. De VC-activiteit steeg met 10,43% en staat nu op 7,5% ten opzichte van het jaar daarvoor–dit is voor het eerst dat investeerdersactiviteit in 2023 hoger is dan de activiteitenniveaus in 2022. Vanwege deze toename waren de gemiddelde kijktijden voor decks ook iets langer: die stegen vorige week met 4,17% en staan nu op 2 minuten en 30 seconden. De oprichtersactiviteit daalde na een sterke periode vanaf eind januari met 13,79%. Zelfs met deze kleine afname staat de oprichtersactiviteit op een vergelijkbaar niveau als in 2022 en 2021. Hoewel de oprichtersactiviteit pas na het eerste kwartaal weer zal toenemen, geven alle statistieken van vorige week wel een opwaartse trend weer, ondanks de recente volatiliteit van de openbare markt. Kijk volgende week weer of het sentiment relatief hoog blijft, vooral onder investeerders.

Bijgewerkt: 27 februari 2023

Pitch Deck Interest: +5,71%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +11,54%

De oprichters- en investeerdersactiviteit is vorige week weer gestegen, ondanks het feit dat de openbare markten de slechtste week van het jaar tot dusver kenden. De VC-activiteit steeg met 5,71% en de gemiddelde tijd besteed aan decks daalde met 4%. Hoewel de investeerdersactiviteit nog steeds een beetje achterligt op het niveau van 2022 (met 8%), is die nog wel relatief goed en slechts 4% lager dan de niveaus van 2021. De oprichtersactiviteit blijft onverwacht sterk: die steeg vorige week met 11,54% en ligt op dit moment boven de niveaus van 2022 en 2021, respectievelijk met 25% en 36%. Dit privémarktoptimisme wordt toegejuicht na een relatief slecht vierde kwartaal, maar blijft ook stabiel ondanks zorgen over voortdurende agressieve benaderingen voor de inflatie door de Fed? Kijk volgende week weer om te zien of de nieuwste consumentuitgave- en inflatiegegevens, beide hoger dan verwacht, een invloed hebben op het privé-investeringssentiment.

Bijgewerkt: 13 februari 2023

Pitch Deck Interest: +3,63%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +38,54%

De VC-activiteit is vorige week enigszins toegenomen, maar de oprichtersactiviteit heeft onverwacht een nieuw hoogtepunt bereikt. Investeerdersdeckinteracties stegen met 3,63% terwijl de gemiddelde tijd besteed aan decks met 4% daalde en nu op 2 minuten en 24 seconden staat. Hoewel de investeerdersactiviteit de afgelopen weken is toegenomen, staat die nog steeds 9,5% lager ten opzichte van het jaar daarvoor–de VC's begonnen rond deze tijd vorig jaar minder snel toe te nemen als gevolg van macrogebeurtenissen, en de activiteit in 2023 zal op de korte termijn waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van het jaar ervoor. Oprichtersactiviteit nam daarentegen aanzienlijk toe: die steeg met 38,54% naar een nieuw hoogtepunt. Interessant genoeg bereikte de week van 7 februari het hoogtepunt van vorig jaar voor oprichtersactiviteit, maar de toename van dit jaar heeft de oprichtersactiviteit van vorig jaar met bijna 5% overtroffen. Het verdere herstel van markten voor publieke aandelen, samen met een inflatiedaling, kunnen gedeeltelijk het aanhoudende oprichtersoptimisme verklaren en wijzen op een voortzetting op de korte termijn. Aanhoudende zorgen over een economische achteruitgang in 2023 kunnen ervoor zorgen dat deze activiteitenniveaus niet kunnen worden behouden. Kijk de volgende week weer om te zien of de toename in oprichtersactiviteit heeft aangehouden.

Bijgewerkt: 6 februari 2023

Pitch Deck Interest: +7,36%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,35%

Oprichters- en investeerdersactiviteit stegen vorige week alle twee, hoewel de activiteitenniveaus nog steeds achter liggen op het hoogtepunt van 2022. Interacties van investeerders met decks stegen met 7,36% en zijn daarmee in 2023 vier weken op rij gestegen. De gemiddelde tijd per deck is onveranderd gebleven met 2 minuten en 30 seconden. VC-activiteit is bijna 9% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, maar het recente herstel in de openbare markten en de lagere rentestijgingen door de Fed verklaren misschien waarom investeerders in toenemende mate op zoek zijn naar deals om het jaar mee te starten. Oprichtersactiviteit is met 4,35% gestegen na de daling van 12% van de afgelopen weken. Hoewel de oprichtersactiviteit 17% achterligt op het niveau van 2022, zal die relatief hoog blijven vanwege de actieve start van het jaar van de oprichters. Zal deze opwaartse trend door worden getrokken? Kijk volgende week weer om de oprichters- en investeerdersniveaus te bekijken.

Bijgewerkt: 30 januari 2023

Pitch Deck Interest: -0,88%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -12,38%

Na een aantal weken van toegenomen fondswervingsactiviteit na de vakanties, zijn oprichters en investeerders vorige week wat afgeremd. VC-activiteit bleef bijna gelijk en daalde met 0,88%, en de gemiddelde tijd besteed aan het beoordelen van decks steeg met 4,17%. Investeerdersactiviteit daalde 20% ten opzichte van het jaar ervoor vanwege tegenstrijdige signalen afkomstig van de openbare markten. We verwachten ook niet dat VC's ten opzichte van vorig jaar binnenkort zullen stijgen. Oprichtersactiviteit daalde vorige week veel met 12,38% omdat oprichters ook achterblijven ten opzichte van vorig jaar. Oprichtersactiviteit is nu bijna 18% lager ten opzichte van de niveaus van 2022. De onzekerheid in de privémarkten lijkt ook in de volgende periode te worden doorgetrokken: als investeerders niet versnellen, dan zullen steeds meer oprichters volgen, en ervoor kiezen om te bezuinigen in plaats van fondsen te werven. Kijk volgende week weer om te zien of de markten onrustiger zijn geworden.

Bijgewerkt: 23 januari 2023

Pitch Deck Interest: +6,04%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +29,63%

Oprichters en investeerders hebben hun activiteit vorige week verhoogd, hoewel de verhoging groter was aan de oprichterszijde voor het sluiten van deals. VC-activiteit steeg met 6,04% en de gemiddelde tijd per deck is onveranderd gebleven ten opzichte van vorige week, de tijd bleef hetzelfde met 2 minuten en 24 seconden. Oprichters waren drukker in vergelijking met de activiteitenniveaus van de afgelopen weken: oprichtersactiviteit steeg met 29,63%, waarmee de optimistische start van 2023 van de oprichters wordt doorgetrokken. Het optimisme van de oprichters en de terughoudendheid van de investeerders werd nog duidelijker ten opzichte van het jaar ervoor: oprichtersactiviteit is gedaald met slechts 9,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl VC-activiteit met meer dan 28% is gedaald. Met zoveel onzekerheid op macroniveau verwachten we niet dat de investeerdersactiviteit de volgende weken aanzienlijk zal toenemen. Oprichters die moeten werven, zullen hun pitchdecks daarom moeten aanscherpen om zich te kunnen onderscheiden. Kijk volgende week weer om te zien of het optimisme van de oprichters blijft aanhouden.

Bijgewerkt: 9 januari 2023

Pitch Deck Interest: +31,88%
Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +25,46%

Oprichters en investeerders waren vorige week actiever: de activiteit steeg aan beide zijden wat betreft het sluiten van deals. Investeerdersactiviteit begon het eerste kwartaal met een stijging van 31,88%. Ondanks deze stijging liggen investeerders nog steeds achter op de activiteitenniveaus van voor de vakantie: VC-activiteit daalde 32% ten opzichte van de vertraging vanwege de vakantie. De gemiddelde tijd besteed aan het beoordelen van decks was vorige week hetzelfde met 2 minuten en 30 seconden. Oprichtersactiviteit steeg ook, maar minder dan VC-activiteit: oprichtersactiviteit steeg vorige week met 25,46%, maar is ook 32% lager dan de niveaus van voor de vakantie. De korte week vorige week kan de oorzaak zijn voor de relatief trage start van het eerste kwartaal. Kijk volgende week weer om te zien hoe oprichters en investeerders het de eerste volle week van 2023 hebben gedaan.

Pitch Deck Interest-statistieken Q4 2022

Bijgewerkt: 3 januari 2023

De activiteit was voorspelbaar licht vorige week tijdens de paar dagen tussen kerst en nieuwjaar. Investeerdersactiviteit daalde met 48,7% en de gemiddelde tijd per deck steeg met 8,7%. Hoe groot de daling van VC-activiteit ook lijkt, de dip van vorig jaar na kerst was groter (70%), dus VC's waren dit jaar iets actiever dan tijdens de vakantieweek van 2021. Oprichtersactiviteit daalde vorige week ook: activiteit daalde met 45,55% en dat is een grotere daling dan die van de laatste week van 2021 toen de oprichtersactiviteit met 37% daalde. Fondsenwervingsactiviteit zal weer toenemen naarmate Q1 vordert, maar zal die net zo sterk starten als aan het begin van 2022? Kijk volgende week weer om te zien hoe oprichters en investeerders het nieuwe jaar zijn begonnen.

Bijgewerkt: 19 december 2022

Oprichters en VC's hebben de goede lijn vorige week doorgetrokken voordat het vakantieseizoen echt van start gaat. Investeerdersactiviteit daalde met 1,47%, maar ondanks deze daling is de activiteit wel 1,5% hoger ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde tijd per deck is hetzelfde gebleven. Oprichtersactiviteit steeg vorige week met 5,05%, en oprichters waren zelfs nog actiever in vergelijking met het jaar ervoor: oprichtersactiviteit is 19,5% hoger dan vorig jaar. Zelfs met de verliezen van de afgelopen weken in de openbare markten bleef fondsenwerving voor start-ups stabiel aan het begin van 2023. Er zullen waarschijnlijk geen records worden verboken in Q1, maar er is wel genoeg reden voor optimisme in de privémarktplaats en er wordt vanuit gegaan dat de stijging na de feestdagen door zal worden getrokken.

Bijgewerkt: 12 december 2022

Oprichters en investeerders bleven vorige week actief, waarmee de stijging van voor de vakantie wordt doorgezet en die vergelijkbaar is met de activiteitenniveaus van 2021. VC-activiteit steeg ook met wel 6,64% en is nu slechts 6% lager ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Q4 2021 was een kwartaal met records voor VC-activiteit, dus deze delta is een bemoedigend teken voor het optimisme terwijl we 2023 ingaan. De gemiddelde tijd per deck is onveranderd en staat nog steeds op een laagterecord van 2 minuten en 18 seconden. Oprichters waren iets minder actief na de piek van vorige week: oprichtersactiviteit daalde met 3,88%, maar ligt wel 5% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Zullen de nieuwe inflatiegegevens van deze week en de laatste Fed-bijeenkomst van het jaar de stijging aan het einde van het jaar een halt toeroepen, zoals we zien in de privémarkten? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 5 december 2022

Oprichters en investeerders hebben vorige week het werk weer opgepakt na Thanksgiving. Investeerdersactiviteit steeg met 27,36% en heeft sinds eind augustus een hoogtepunt bereikt. Activiteit blijft echter bijna 10% lager ten opzichte van het jaar ervoor. Omdat VC's vorige week actiever waren, daalde hun gemiddelde tijd per deck: de tijd besteed aan pitchdecks daalde met 4,17% en kwam daarmee op een laagterecord van 2 minuten en 18 seconden. Oprichters waren vorige week zelfs drukker dan investeerders: oprichtersactiviteit steeg met 41,1% en deed het daarmee ietsje beter dan de stijging na Thanksgiving in 2021. Na een relatief trage herfst, geven deze stijgingen een blijvend optimisme op in de fondsenwervingsmarktplaats. Deze toename in activiteit kan echter van korte duur zijn omdat de activiteit van oprichters en investeerders historisch gezien afneemt tussen nu en het einde van Q4. Wordt dit jaar een uitzondering op de trend? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 28 november 2022

Activiteit in de marktplaats van fondsenwerving voor start-ups nam vorige week duidelijk af, maar dat gebeurt meestal in aanloop naar Thanksgiving. Investeerdersactiviteit daalde met 11,06%, maar de gemiddelde tijd per deck blijft onveranderd. Per week bekeken was de verwachte vakantiedaling van vorige week niet heel drastisch. In vergelijking met vorig jaar was de daling wel aanzienlijk: VC's waren vorige week 23% minder actief dan in dezelfde week vorig jaar. Oprichtersactiviteit daalde scherp met 25,51% en is daarmee 16% lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. De geschiedenis heeft laten zien dat er voor het einde van het jaar voor zowel oprichters als investeerders een herstel zal plaatsvinden. Met minder optimisme in de economie over het algemeen, zal een mogelijk herstel echter niet zo groot zijn als in de voorgaande jaren. Zullen oprichters en VC's hun werk weer snel oppakken? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 14 november 2022

Zowel de activiteit van oprichters als investeerders kende vorige week een gematigde toename omdat nieuwe inflatiegegevens niet zo ernstig waren als verwacht en voor optimisme zorgde op de openbare markten. Investeerdersactiviteit steeg met 1,73% en de gemiddelde tijd per deck daalde met 4%: VC's blijven afwachtend, maar zullen de deckbetrokkenheid niet verder opschroeven, althans niet op de korte termijn. Oprichtersactiviteit steeg met 1,04% en is slechts 9% lager dan het jaar ervoor, dit is opmerkelijk omdat de activiteitenniveaus van vorig jaar een record waren. Oprichters bleven actief met hun fondsenwervingsplannen voor de herfst, maar aangezien we geen bijbehorende toename van investeerdersactiviteit zien, betekent dat dat de oprichters harder moeten werken om zich te onderscheiden om VC-vergaderingen af te dwingen. Zullen we voor de Thanksgiving-vakantie een kleine toename in activiteit zien? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 7 november 2022

Oprichters- en VC-activiteit daalde vorige week langzaam omdat de vooruitzichten voor fondsenwerving in de herfst duidelijker werden. Na de algemeen verwachte rentestijging op woensdag, daalden de investeerdersdeckinteracties met 1,7% en steeg de gemiddelde tijd per deck met 4,17%. Oprichtersactiviteit daalde iets meer met 3,03%. Deze wekelijkse dalingen lijken op het eerste oog minimaal, maar het wordt nu duidelijker hoe de normaal gesproken drukke fondswervingsperiode rond herfst in 2022 eruitziet in vergelijking met de afgelopen jaren. Investeerdersactiviteit is bijna 37% lager in vergelijking met de bijna recordhoogten van vorig jaar, maar is nog wel 13% hoger dan de stand na het herstel vanwege COVID in 2020. Oprichtersactiviteit is vergelijkbaar met het niveau van vorig jaar: het is echter 1% lager dan het niveau van 2021 en bijna 30% hoger dan het niveau van 2020. Deze activiteitenniveaus wijzen op een algemeen optimisme binnen fondsenwerving voor start-ups, maar ze laten tegelijkertijd zien dat VC's geen overhaaste deals sluiten zoals ze dat vorig jaar deden. Zal het optimisme hoog blijven na de tussentijdse verkiezingen van deze week? Kijk volgende week weer om te zien hoe de marktplaats heeft gereageerd.

Bijgewerkt op: 31 oktober 2022

Oprichters- en investeerdersactiviteit daalden vorige week alle twee vanwege niet overtuigende financiële overzichten van de technologische sector en de verwachting van nog een rentestijging door de Fed. VC-pitchdeckinteracties daalde met 2,08% omdat investeerders hun snelheid van eind van de zomer min of meer aanhielden en het niet waarschijnlijk is dat ze hun activiteit zullen opschroeven tijdens wat normaal gesproken een drukke herfst is. Daardoor is de gemiddelde VC-tijd per deck vorige week onveranderd gebleven. Oprichtersactiviteit daalde ook, met 5,71% na de stijging van vorige week. Ondanks deze daling is de vraag van oprichters voor fondsen erg sterk, ook al is de vraag niet zo groot als vorig jaar rond deze tijd. De kracht van de oprichtersactiviteit in vergelijking met de stabiliteit van de investeerdersactiviteit laat zien dat het huidige 'investeerdersvriendelijke' fondsenwervingsklimaat aan het einde van Q4 en in 2023 zal aanhouden. Zal de voortdurende macro-economische volatiliteit van invloed zijn op het optimisme van oprichters? Kijk volgende week weer om de activiteitenniveaus te zien.

Bijgewerkt op: 24 oktober 2022

Met de aanhoudende volatiliteit in de openbare markten en voorafgaand aan een belangrijke week voor financiële overzichten, zag de marktplaats voor fondsenwerving voor start-ups dat de activiteit van VC's aanhield en oprichters zelfs drukker waren. Investeerdersdeckinteracties daalden vorige week met 1,64%: hoewel deze daling minimaal is in vergelijking met voorgaande jaren, is de VC-activiteit met 14% gedaald. De gemiddelde tijd per deck daalde met 4% en blijft op een historisch dieptepunt van 2 minuten en 24 seconden. Oprichters bleven vorige week actief en verhoogden hun activiteit met 17,98%. Voor oprichters was vorige week een van de meest actieve weken sinds februari. Het huidige tempo van fondsenwerving voor start-ups toont aan dat hoewel de herfststormloop voor oprichters echt is begonnen, VC's terughoudend blijven. Hoewel oprichters meer decks verzenden, reageren investeerders daar niet op (maar ze worden ook niet aanzienlijk minder actief). We voorspellen dat de oprichtersactiviteit hoogt blijft tot aan de feestdagenperiode, terwijl de VC-activiteit rond het niveau van vandaag zal blijven. Met zoveel onzekerheid is een verandering in de vooruitzichten altijd mogelijk, dus kijk volgende week weer voor ons nieuwste marktvooruitzicht.

Bijgewerkt: 17 oktober 2022

Oprichters- en investeerdersactiviteit daalden vorige week alle twee, waardoor wordt gedacht dat de voortdurende volatiliteit in openbare aandelenbeurzen en de aanhoudende zorgen om inflatie van invloed zullen zijn op de herfstperiode voor fondsenwerving voor start-ups. VC-activiteit daalde vorige week met 2,4% en de gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17%. Oprichtersactiviteit daalde met 2,2% en is nu drie weken op rij gedaald. Deze dalingen zijn op zichzelf niet verontrustend, maar ze komen wel op een moment waarop de activiteit van fondsenwerving voor start-ups normaal gesproken begint toe te nemen. Zullen we dit jaar een meer gematigde 'herfststormloop' zien? Meer gegevens kunnen een duidelijker beeld scheppen, maar het lijkt er voor nu op dat zowel oprichters als investeerders terughoudend blijven in plaats van dat ze vol overgave deals sluiten. Zal de activiteit toenemen na de winstaankondigingen over het derde kwartaal deze week? Kijk volgende week weer om te zien hoe de privémarkten hebben gereageerd.

Bijgewerkt op: 11 oktober 2022

Pitch Deck Interest-statistieken Q3 2022

Bijgewerkt op: 3 oktober 2021

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken daalden vorige week, maar de algemene fondsenwervingsactiviteit blijft vergelijkbaar met de activiteitenniveaus van 2021. Dit is een sterk signaal voor de algemene gezondheid in de fondsenwervingsmarktplaats omdat 2021 gunstiger was met veel minder macro-economische zorgen die afbreuk doen aan de privémarkten. Investeerdersactiviteit daalde vorige week met 2,62%: een daling eind september is historisch gezien normaal, en VC-activiteit is slechts 5,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tijd per deck daalde met 4% en staat daarmee op het historische dieptepunt van 2 minuten en 24 seconden, wat we in juni ook al zagen. Oprichtersactiviteit daalde met 11,32% en staat nu 8% lager in vergelijking met vorig jaar. Net zoals met investeerders is een daling voor het begin van Q4 historisch gezien normaal, dus het lijkt erop dat zowel oprichters als VC's klaar zijn voor een drukke fondsenwervingsperiode aan het einde van het jaar. Kijk volgende week weer om te zien hoe Q4 is begonnen.

Bijgewerkt op: 26 september 2022

Terwijl de openbare markten onrustig blijven, bleef de marktplaats voor fondsenwerving voor start-ups vorige week stabiel. VC-activiteit steeg met 1,33% en de gemiddelde tijd van investeerders per deck bleef onveranderd met 2 minuten en 30 seconden. Oprichtersactiviteit steeg ook iets met 3,92%. Hoewel deze stijgingen klein zijn, zijn de toenames in activiteit belangrijk: ten eerste omdat ze laten zien dat het aanbod aan en de vraag naar deals gezond blijft ondanks voortdurende macro-economische onzekerheid. Ten tweede geven deze stijgingen aan dat we nog steeds op koers liggen voor een verwachte toename in fondswervingsactiviteit in de herfst die historisch gezien eind september toeneemt. Blijven investeerders optimistisch ondanks discussies over huidige/toekomstige beperkingen door de Fed en volatiliteit in de huidige markten? Kijk volgende week weer voor een duidelijker beeld.

Bijgewerkt op: 19 september 2022

Beide zijden van de fondsenwervingsmarktplaats waren vorige week actiever, waarbij oprichters de grootste stijging kenden. VC-activiteit steeg met 3,67% en de gemiddelde tijd per deck (2 minuten en 30 seconden) bleef onveranderd ten opzichte van de week ervoor. Investeerdersactiviteit loopt 11% achter op het niveau van 2021. Dit is waarschijnlijk het gevolg van voorzichtigheid op de privémarkten omdat de openbare markten volatiel blijven. Oprichters waren vorige week echter veel actiever: hun activiteitenniveaus zijn vergelijkbaar met de hoge niveaus van 2021. Oprichtersactiviteit steeg vorige week 25,93% en dat laat zien dat de fondsenwerving zich na de zomervakantie weer heeft herpakt. We verwachten dat oprichtersactiviteit in de herfst op deze niveaus zal blijven. VC-activiteit kan de aankomende paar weken wat lager zijn aangezien investeerdersactiviteit meestal begin oktober weer begint toe te nemen. Kom volgende week terug om te zien of we onze vooruitzichten moeten aanpassen vanwege een voortdurende daling in openbare aandelenbeurzen.

Bijgewerkt op: 6 september 2022

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken daalden vorige week voorafgaand aan het lange weekend. Investeerders bleven schommelen zoals ze doen sinds eind juni en VC-activiteit daalde met 12,68%. De daling van vorige week was verwacht, omdat veel VC's van de zomervakantie genoten voordat ze in september weer aan de slag moeten. De gemiddelde tijd per deck daalde ook aanzienlijk met 10,35% en keerde terug naar een meer normale 2 minuten en 36 seconden. Oprichtersactiviteit was bijna hetzelfde vorige week: deze statistiek daalde slechts 1,12%. Hoewel de oprichtersactiviteit sinds begin augustus 19% is gedaald, staat die nog steeds 11% hoger dan het jaar ervoor. Dit geeft een drukke herfst voor oprichters aan, maar hoever zal VC-rente stijgen om te voldoen aan oprichtersactiviteit? Kom volgende week terug voor onze eerste blik op de fondsenwervingsmarktplaats voor de herfst.

Bijgewerkt: 29 augustus 2022

Bijgewerkt: 23 augustus 2022

Oprichters en investeerders bewogen vorige week in tegengestelde richting. VC-activiteit steeg iets met 4,05% omdat investeerders bleven schommelen zoals ze sinds eind juni al doen. De gemiddelde tijd per deck steeg ook iets met 4% en staat nu op 2 minuten en 36 seconden. De grootste beweging zat aan de kant van de oprichters: oprichtersactiviteit daalde vorige week met 13,13% en is daarmee nu twee weken op rij gedaald. Oprichtersactiviteit is de hele zomer stabiel gebleven, dus deze daling laat waarschijnlijk alleen een korte onderbreking aan het einde van de zomer zien voordat het fondsenwervingsseizoen begin september echt van start gaat. Zal de verminderde oprichtersactiviteit aanhouden? Kijk volgende week voor een update.

Bijgewerkt: 15 augustus 2022

Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Net toen we dachten dat we konden uitgaan van de voorspelbaarheid van het seizoen, zorgen VC's en oprichters voor een verrassing. De activiteit is scherp gestegen aan beide zijden.  VC-activiteit steeg vorige week 12,19% en staat nu 17% hoger ten opzichte van het jaar ervoor. De toename in investeerdersactiviteit betekent dat er meer tijd aan decks werd besteed: de gemiddelde VC-tijd per deck nam met 16% toe tot bijna 3 minuten. Net zoals het merendeel van 2022 waren oprichters zelfs actiever dan investeerders: oprichtersactiviteit steeg vorige week met 15,96% en staat heel knap 33% hoger ten opzichte van het jaar ervoor. Het optimisme vanwege recent herstel in de openbare markten sijpelt door naar fondsenwerving voor start-ups, en de toenames van vorige week zijn wellicht niet de enige verandering in de normaal gesproken rustige zomerperiode. Het banenrapport van afgelopen vrijdag neemt wat angst weg voor een recessie op de korte termijn. En als de CPI-index van deze week een vertraging van de inflatie toont, dan zal het optimisme dat we in de privémarkten hebben gezien aanhouden. Kom volgende week weer bij ons terug om te zien op welke manier deze rapporten van invloed zijn geweest op fondsenwerving.

Bijgewerkt: 1 augustus 2022

Bijgewerkt: 25 juli 2022

Na een snelle toename na de vakantieperiode, is de fondsenwervingsmarktplaats vorige week stabiel gebleven. Investeerdersactiviteit daalde met 3,85% waardoor deze statistiek bijna gelijk staat ten opzichte van vorig jaar. Dat de activiteit bijna gelijk is aan het niveau van 2021 laat misschien zien dat we ons in een rustigere zomerperiode bevinden, ondanks de toename in activiteit de week ervoor. De gemiddelde tijd per deck daalde iets met 3,85% en staat nu op 2 minuten en 30 seconden. Oprichters behielden hun momentum vorige week: activiteit daalde met slechts 0,94%. Terwijl investeerders op hetzelfde niveau van 2021 zitten, is oprichtersactiviteit 14% hoger dan het jaar ervoor. Veel VC's zijn misschien op vakantie, maar het aanbod aan pitchdecks blijft stabiel. Kijk volgende week weer om te zien of dit tempo van de oprichtersactiviteit aanhoudt. 

Bijgewerkt: 18 juli 2022

 • Pitch Deck Interest: +20,3%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +29,3%

Oprichters en investeerders hebben het werk vorige week weer opgepakt: activiteit aan beide zijden van de marktplaats nam toe terwijl Q3 van start is gegaan na de vrije dag op 4 juli. VC-activiteit steeg met 20,3% en staat nu bijna 13% hoger dan het jaar ervoor. De gemiddelde tijd per deck is onveranderd gebleven. Oprichters waren vorige week zelfs actiever dan investeerders: oprichtersactiviteit steeg met 29,3% en staat bijna 18% hoger dan het jaar ervoor. Rond deze tijd vorig jaar was er minder activiteit in de zomer en dit jaar leken we een vergelijkbare afname in activiteit te gaan ervaren. Deze verrassende toename in activiteit laat echter zien dat de marktplaats deze zomer iets levendiger is dan we hadden verwacht. Was de toename van vorige week eenmalig of wordt deze juli drukker dan vorig jaar? Kijk volgende week weer om te zien of oprichters en investeerders hun momentum hebben weten te behouden.

Bijgewerkt: 11 juli 2022

 • Pitch Deck Interest: -13,89%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +4,17%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -18,81%

Na een toename in oprichters- en investeerdersactiviteit voorafgaand aan de vrije dag op 4 juli, koelde de fondsenwervingsmarktplaats vorige week af. Investeerdersactiviteit daalde met 13,89% en de gemiddelde tijd per deck steeg met 4,17%. Deze veranderingen kunnen te wijten zijn aan seizoensgebondenheid aan de ene kant en aan voortdurende volatiliteit in de openbare markten aan de andere kant. Ondanks de dip ligt de VC-activiteit op een vergelijkbaar niveau als het niveau van 2021 en dat geeft aan dat de markt over het algemeen gezond is. Oprichtersactiviteit daalde vorige week met 18,81% zelfs nog meer. Seizoensgebondenheid bestaat ook voor oprichters: als VC's op vakantie zijn, dan kunnen oprichters prioriteit geven aan het uitbreiden van hun ondernemingen, vooral aan het begin van een nieuw kwartaal. Dat gezegd hebbende ligt oprichtersactiviteit ook op een vergelijkbaar niveau als in 2021. Deze afnames geven aan dat er duidelijk minder activiteit in de zomer is. Macro-economische veranderingen kunnen nog steeds van invloed zijn op privémarkten, dus kijk volgende week weer om te zien hoe de fondsenwervingsmarkt heeft gereageerd op de nieuwe inflatiegegevens die deze week bekend worden gemaakt.

Pitch Deck Interest-statistieken Q2 2022

Bijgewerkt: 5 juli 2022

 • Pitch Deck Interest: +9,57%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -7,69%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +2,02%

Zowel oprichters als investeerders waren vorige week actiever voorafgaand aan het lange weekend. We hadden een afname in de marktplaats verwacht voorafgaand aan de vrije dag op 4 juli, maar de activiteit lag aan het einde van Q2 zelfs hoger. VC-activiteit steeg met 9,57% en de gemiddelde tijd per deck bereikte een nieuwe recorddaling met 2 minuten en 24 seconden. Investeerders wilden wellicht nieuwe decks zo efficiënt mogelijk beoordelen voordat ze met vakantie gingen. Oprichtersactiviteit steeg minder snel met slechts 2,02%, maar deze stijging zet de trend voort waarbij oprichtersactiviteit hoger blijft dan de niveaus in 2021. Hoewel investeerders deze lijn tijdens de zomer misschien niet kunnen doortrekken, verwachten we dat de oprichtersactiviteit hoog blijft ten opzichte van het jaar ervoor. Kijk volgende week weer om te zien hoe Q3 is begonnen.

Bijgewerkt: 27 juni 2022

 • Pitch Deck Interest: -6,12%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -7,48%

Zowel oprichters als investeerders deden het vorige week rustiger aan omdat de zomer officieel is begonnen. VC-activiteit daalde met 6,12% en is nu slechts 4% hoger dan het jaar ervoor. Vorig jaar waren investeerders minder actief tijdens de zomermaanden en onze 2022-gegevens beginnen te laten zien dat hetzelfde seizoenspatroon ook dit jaar wordt doorgetrokken. Deze zomer verwachten we dat de gegevens van dit jaar ongeveer hetzelfde zullen zijn als de gegevens van vorig jaar; de algemene cijfers kunnen echter iets lager liggen vanwege de hogere voorzichtigheid van investeerders op de marktplaats. VC-tijd per deck blijft stabiel op ongeveer 2 minuten en 36 seconden. Net als investeerders waren oprichters vorige week minder actief: oprichtersactiviteit daalde met 7,48%, maar staat bijna 14% hoger ten opzichte van het jaar ervoor. We verwachten dat deze trend wordt doorgezet omdat oprichters dit jaar zo actief zijn geweest. Wat heeft de laatste week van Q2 voor de marktplaats in petto? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 21 juni 2022

 • Pitch Deck Interest: +2,94%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +5,94%

Oprichters en investeerders waren alle twee vorige week actiever. Investeerdersactiviteit steeg met 2,94%–dit is de eerste toename in VC-activiteit sinds begin mei. Is dit het begin van een trend of een teken dat investeerders meer werk gedaan krijgen voordat ze op zomervakantie gaan? Wat betreft investeerders is deze trend ietsje duidelijker: oprichtersactiviteit blijft stijgen en hoger dan de niveaus in 2021. Oprichtersactiviteit is zelfs 37% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Het is duidelijk dat de oprichters niet worden tegengehouden door aarzeling van de investeerders. We zullen waarschijnlijk een afname in deze statistiek zien vanwege de zomer, maar we verwachten niet dat het niveau binnenkort lager komt te liggen dan de niveaus van 2021. Kom volgende week terug om te zien of de toename in VC-interesse aanhoudt of dat de toename vorige week een uitschieter was.

Bijgewerkt: 6 juni 2022

 • Pitch Deck Interest: -0,83%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +8,16%

Vorige week zagen we een kleine afname in investeerdersactiviteit gekoppeld aan een gezonde toename in oprichtersactiviteit. Dit is een voortdurende trend die we sinds begin mei zien en VC-activiteit daalde met een relatief kleine hoeveelheid (0,83%). Investeerdersdeckinteracties liggen zelfs op hetzelfde niveau als vorig jaar rond deze tijd; het verschil is alleen dat VC-activiteit in 2021 naar dit niveau steeg terwijl het niveau in 2022 is gedaald. Nieuw is dat de investeerderstijd per deck op een historisch dieptepunt blijft: VC's zitten gemiddeld op 2 minuten en 30 seconden per deck ondanks heel veel oprichtersactiviteit. Oprichtersactiviteit is vorige week gestegen en dit keer met 8,16%. Ten opzichte van de voorgaande jaren is dit 34% hoger dan 2021. Wat betekent dit terwijl de zomer nadert? Zowel VC- als oprichtersactiviteit zal tijdens de warmere maanden wat afnemen (zoals dat historisch gezien meestal het geval is), maar we verwachten dat investeerders iets meer vertragen dan hun tegenhangers aan oprichterszijde. Kijk volgende week weer om te zien of de zomerafname is begonnen.

Bijgewerkt: 1 juni 2022

 • Pitch Deck Interest: -0,82%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,85%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +2,08%

De VC-activiteit bleef vorige week bijna onveranderd terwijl de oprichtersactiviteit stabiel bleef stijgen. Investeerdersdeckinteracties namen iets af met 0,82%, maar deze algemene activiteitsstatistiek vertelt niet het hele verhaal. De gemiddelde tijd per deck daalde met bijna 4% (naar 2 minuten en 30 seconden) en staat daarmee op het historische dieptepunt dat we in Q4 van vorig jaar zagen. Omdat we ons op dit moment in een investeerdersmarkt bevinden, betekent deze korte tijd per deck dat VC's snel niet meer genoeg decks hebben wanneer oprichters geen goede eerste indruk maken. Oprichtersactiviteit steeg met iets meer dan 2% vorige week: het aanbod aan pitchdecks blijft goed, zelfs ondanks de onzekerheid in openbare en privémarkten. Dit is nog een teken dat oprichters harder moeten werken om zich te onderscheiden bij investeerders. Kijk volgende week weer om te zien of het weekend van Memorial Day de fondsenwerving heeft vertraagd.

Bijgewerkt: 23 mei 2022

 • Pitch Deck Interest: -1,21%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,85%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,23%

De activiteit van de fondsenwervingsmarktplaats van vorige week liet zien waarom we een investeerdersmarkt zijn opgegaan, althans voor nu. VC-activiteit daalde met 1,21%, maar de gemiddelde tijd voor de beoordeling van decks daalde met 3,85%; een aanzienlijke afname voor deze statistiek. Investeerders hebben sinds het begin van het jaar met minder decks interactie gehad. En wanneer ze een pitchdeck bekijken, zitten ze op een bijna laagterecord wat betreft tijd besteed. Dit geeft aan dat investeerders steeds meer nadenken voordat ze vergaderingen met oprichters plannen. In tegenstelling daarop steeg de oprichtersactiviteit vorige week met 3,23%: er blijft een goed aanbod aan pitchdecks in de marktplaats voor VC-beoordeling. Deze contrastrerende gedragingen (terughoudendheid van de investeerders en optimisme van de oprichters) laten zien dat investeerders veel kieskeuriger kunnen zijn dan vorig jaar bij de beoordeling van decks. Zal dit ervoor zorgen dat het optimisme van de oprichters uiteindelijk af zal nemen? Kijk volgende week weer om te zien hoe de marktplaats eruitziet.

Bijgewerkt: 17 mei 2022

 • Pitch Deck Interest: -2,76%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,7%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -9,71%

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken daalden vorige week nadat ze de week ervoor nog waren gestegen. VC-activiteit daalde met 2,76% en blijft lager dan de niveaus van 2021, en dat is al zo sinds eind februari. Wanneer investeerders echter naar decks kijken, dan doen ze dat op zeer efficiënte wijze: de gemiddelde tijd per deck is 2 minuten en 36 seconden, slechts 4% hoger dan het historische dieptepunt van vorig jaar. Wat betreft oprichters daalde de oprichtersactiviteit met 9,71% vorige week, na een aanzienlijke stijging de week ervoor. Oprichtersactiviteit zit sinds eind februari op dezelfde niveaus als in 2021, wat betekent dat er meer concurrentie is voor aandacht van VC's. Met voortdurende dalingen in de openbare markten en onzekerheid over de groeivooruitzichten (en wat te bedenken van de aanhoudende inflatie) kan deze 'investeerdersmarkt' op de korte en middellange termijn voortduren.

Bijgewerkt: 10 mei 2022

 • Pitch Deck Interest: +5,39%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,85%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +18,39%

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken stegen vorige week, ondanks de volatiliteit in de openbare markten. VC-activiteit steeg met 5,39% en blijft sinds begin april schommelen. Investeerderstijd per deck nam toe met 3,85%, maar blijft lager ten opzichte van 2021. Oprichtersactiviteit steeg ruim met 18,39% vorige week en is meer dan 5% hoger dan rond deze tijd vorig jaar. Omdat VC-activiteit bijna 7% lager is ten opzichte van het jaar ervoor, is deze stijging in oprichtersactiviteit nog een indicatie dat het aanbod aan pitchdecks groter blijft dan de vraag ernaar. Wat betekent dit voor oprichters? Met voortdurende marco-economische onzekerheid, kan de VC-activiteit wellicht niet direct voldoen aan het extra aanbod aan potentiële deals. Oprichters kunnen met meer concurrentie te maken krijgen voor fondsen, en kapitaal van investeerders kan met lagere waarderingen worden ingezet. Volg onze wekelijkse PDI-updates om te zien of er de komende weken een duidelijker beeld ontstaat.

Bijgewerkt: 2 mei 2022

 • Pitch Deck Interest: -8,02%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,7%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -8,42%

Fondswervingsactiviteit vertraagde vorige week voor zowel oprichters als investeerders. VC-activiteit daalde slechts 8% en staat nu 16% lager ten opzichte van het jaar ervoor. Dat gezegd hebbende waren investeerders vorige week efficiënter bij het bekijken van decks: de gemiddelde VC-tijd per deck daalde met 3,7% en staat 7% lager ten opzichte van vorig jaar. Hoewel investeerders minder decks bekijken, zijn ze meer gefocust dan vorig jaar wanneer ze ervoor kiezen om potentiële deals te beoordelen. Oprichters moeten erop letten dat ze investeerders snel weten te strikken met de eerste paar dia's van hun deck. Oprichtersactiviteit daalde vorige week ook: het gemiddelde aantal oprichterslinks gemaakt, daalde met 8,42% waarmee het niveau bijna gelijk is aan het niveau van 2021. Over het algemeen blijft het aanbod potentiële deals stabiel in vergelijking met vorig jaar, waarbij de vraag iets lager is in ten opzichte van vorig jaar. Dit duidt op een steeds competitievere fondswervingsmarktplaats voor oprichters. Kom volgende week weer bij ons terug om te zien of er tekenen van toegenomen optimisme onder investeerders is.

Bijgewerkt: 25 april 2022

 • Pitch Deck Interest: +11,49%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,85%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -1,04%

Oprichters zijn in hetzelfde tempo als vorige week doorgegaan, terwijl investeerders hun tempo hebben opgeschroefd. VC-activiteit is met 11,49% gestegen na bijna twee maanden met een gestage daling of alleen geringe stijgingen. Misschien is de gemiddelde investeerderstijd per deck vanwege deze toename in activiteit ook verhoogd (met 3,85%) en staat de investeerderstijd nu op 2 minuten en 42 seconden. Oprichtersactiviteit is vorige week onveranderd gebleven en daalde slechts 1,04% waarmee die nog steeds hoger staat dan de niveaus van 2021. Het is duidelijk dat het aanbod van pitchdecks stabiel blijft (ondanks dat het aantal niet meer zo hoog is als in Q1), maar geeft de toename in de vraag van VC naar deals een omkering van de recente trends aan hun zijde weer? We hebben nog een paar weken aan gegevens nodig om het zeker te weten. Goede financiële overzichten in de openbare markten en afgenomen geopolitieke spanningen kunnen echter van grote invloed zijn op het vertrouwen van investeerders op de korte en middellange termijn. Kijk volgende week weer om te zien of we een nieuwe trend aan de kant van de vraag kunnen waarnemen.

Bijgewerkt: 18 april 2022

 • Pitch Deck Interest: -9,96%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +6,67%

Hoewel Q1 langzaam van start is gegaan aan het begin van april, zagen we vorige week meer beweging in onze Pitch Deck Interest-statistieken. Die beweging ging echter niet overal dezelfde kant op. VC-activiteit steeg vorige week aanzienlijk met 9,96%. De gemiddelde tijd besteed per deck bleef onveranderd. Als we de afname in activiteit vergelijken met de voorgaande jaren, dan krijgen we een beter beeld: interacties van investeerdersdecks zijn 23% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Hoewel er nog VC-optimisme in de marktplaats is, is het duidelijk dat macro-economische factoren (voornamelijk de oorlog in Oekraïne en de inflatie) zwaar blijven meewegen bij keuzes van investeerders. Oprichters lijken meer veerkrachtig: oprichtersactiviteit steeg vorige week met 6,67% en blijft vergelijkbaar met de niveaus van 2021. Recordaantallen bedrijven zijn in 2021 opgericht, dus we kunnen ervan uit gaan dat de oprichtersactiviteit voorlopig hoog blijven omdat die nieuwe start-ups op zoek zijn naar kapitaal. Zullen investeerders ook worden verleid door deze potentiële deals? Kom volgende week weer terug om te zien of VC-activiteit toeneemt om te voldoen aan een toegenomen vraag naar pitchdecks van oprichters.

Bijgewerkt: 11 april 2022

 • Pitch Deck Interest: -1,51%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -7,14%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -9,09%

Na een stijging binnen alle statistieken om Q1 af te sluiten, ging Q2 vorige week langzamer van start. VC-activiteit daalde met 1,51% en is op dit moment 8% lager ten opzichte van het jaar ervoor. Het algemene basisniveau van de activiteit blijft hoog, maar de trend op de korte termijn is er een van aanhoudende voorzichtigheid. Hoewel VC's vorige week minder actief waren, waren ze veel efficiënter bij het beoordelen van decks: de gemiddelde tijd per deck daalde met 7,14%, wat aangeeft dat hoewel investeerders voorzichtig zijn, ze nog steeds behoorlijk gefocust zijn bij het beoordelen van potentiële deals. Oprichtersactiviteit daalde vorige week het meest met 9,09%. De timing van deze afname in combinatie met de stijging van vorige week, geeft aan dat oprichters hun aandacht in hun bedrijven hebben gevestigd op zaken met betrekking tot de start van het kwartaal en waarschijnlijk niet overhaast decks zullen versturen. Zal de activiteit op de marktplaats toenemen naarmate Q2 vordert? Kijk volgende week voor meer informatie.

Pitch Deck Interest-statistieken Q1 2022

Bijgewerkt: 4 april 2022

 • Pitch Deck Interest: +4,74%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +7,69%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,61%

Er waren vorige week overal stijgingen in onze Pitch Deck Interest-statistieken. Zowel investeerders als oprichters waren drukker aan het eind van Q1. VC-activiteit steeg met 4,74% na vier weken op rij afnames, en eindigde het kwartaal 5% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tijd per deck steeg ook: investeerders besteedden vorige week 7,69% meer tijd aan het onderzoeken van decks waardoor de gemiddelde tijd op 2 minuten en 48 seconden komt. Oprichters waren ook druk: oprichtersactiviteit steeg vorige week met 7,61% en wat lijkt op een gezonde toename aan het einde van het kwartaal om decks met VC's te delen. Genereert deze activiteit aan het einde van het kwartaal momentum terwijl Q2 van start gaat? In de afwezigheid van macro-economisch optimisme, is het lastig om dat te kunnen bevestigen. Kijk volgende week weer om te zien of de activiteit van de vorige week het begin van een nieuwe trend is.

Bijgewerkt: 28 maart 2022

 • Pitch Deck Interest: -1,94%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,13%

Er waren vorige week dalingen in VC- en oprichtersactiviteit omdat de marktplaats voor fondsenwerving over het algemeen stabiel bleef terwijl het einde van Q1 naderde. Investeerdersactiviteit daalde met 1,94% en hoewel de algemene activiteit hoog blijft, is de trend sinds het begin van het kwartaal er een van voorzichtigheid. De gemiddelde tijd per deck bleef vorige week onveranderd en staat nu op 2 minuten en 36 seconden. Oprichtersactiviteit daalde ook iets, na een veel grotere daling de week ervoor: het gemiddelde aantal links gemaakt daalde met 2,13% waardoor de oprichtersactiviteit nu ongeveer hetzelfde is ten opzichte van vorig jaar. Wat betekent dat voor de marktplaats met nog een week te gaan in Q1? Dat is een kwestie van perspectief: vergelijkingen met de vorige jaren tonen nog steeds een hoog basisniveau van de activiteit en genoeg momentum in de markt. De meest recente trends laten voorzichtige investeerders zien en oprichters die op die voorzichtigheid reageren. Kijk volgende week weer om te zien hoe het einde van Q1 eruitziet.

Bijgewerkt: 22 maart 2022

 • Pitch Deck Interest: -2,27%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,7%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -12,96%

Alle drie de Pitch Deck Interest-statistieken daalden vorige week en laten zien dat de macro-economische factoren een toename aan het einde van het kwartaal overstijgen. Investeerdersactiviteit daalde met 2,27% en staat nu bijna 9,5% lager dan rond deze tijd vorig jaar. De gemiddelde tijd per deck daalde ook: hoewel VC's over het algemeen minder druk zijn dan eerder dit jaar, ontvangen ze veel decks en kijken ze op efficiënte wijze welke ze zullen lezen. Oprichtersactiviteit daalde het meest met 12,96% na twee weken met stijgingen. Oprichters hebben de drukke periode aan het einde van het kwartaal misschien al achter zich liggen en zullen beïnvloed door voorzichtigheid van VC's terughoudend zijn totdat de marktplaats optimistischer lijkt. We verwachten geen definitieve bewegingen in de privémarkten voor het einde van de maand: kom volgende week terug om te zien hoe Q1 is geëindigd.

Bijgewerkt: 14 maart 2022

 • Pitch Deck Interest: -0,75%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -7,14%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +5,88%

Investeerders waren vorige week redelijk stabiel, terwijl oprichters een toename in activiteit lieten zijn om aan het einde van het kwartaal decks te verzenden. VC-activiteit daalde iets met 0,75%, maar investeerdersinteresse is sinds begin februari gedaald met slechts 3%. De vraagzijde van de markt is sindsdien redelijk vlak, wat waarschijnlijk komt door de voorzichtigheid van investeerders vanwege macro-economische zorgen. De gemiddelde tijd van investeerders per deck daalde vorige week echter aanzienlijk: oprichters zijn recent meer decks gaan versturen en een afname in bestede tijd was dan ook te verwachten, helemaal gezien de stijging in deze statistiek die we eind februari zagen. Hoewel VC-activiteit vlak blijft, lijken oprichters harder te blijven werken om decks voor het einde van Q1 te versturen naar investeerders. Oprichtersactiviteit steeg vorige week 5,88%, waardoor deze statistiek (iets) hoger ligt dan de niveaus van 2021. Over het algemeen blijft de activiteit in de marktplaats hoog, maar we verwachten dat de activiteit van oprichters toe blijft nemen aan het einde van de maand, terwijl investeerders waarschijnlijk op dit moment voorzichtig blijven.

Bijgewerkt: 7 maart 2022

 • Pitch Deck Interest: -5,34%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -6,67%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +9,68%

Vorige week kende weer stijgingen en dalingen in de marktplaats voor fondsenwerving voor start-ups. Investeerdersactiviteit daalde 5,34% na een stijging van 3,69% de week ervoor. Deze afname in activiteit ging gepaard met minder tijd besteed aan decks: VC's besteedden 6,67% minder tijd vorige week, waardoor het huidige gemiddelde nu op 2 minuten en 48 seconden staat. Het feit dat VC-activiteit redelijk stabiel is gebleven de afgelopen weken, kon niet iets belangrijks verhullen: investeerdersactiviteit is 5% lager ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is de eerste keer dat interacties van investeerders met decks een daling ten opzichte van het jaar ervoor kenden sinds het oorspronkelijke herstel van COVID in april-mei van 2020. Oprichtersactiviteit herstelde vorige week met een stijging van 9,68%. Deze wekelijkse statistiek is echter ook onder de niveaus van 2021 gedaald. De statistiek is 3,77% lager ten opzichte van vorig jaar. Hoewel we voor het einde van Q1 een snelle stijging verwachten in zowel oprichters- als VC-activiteit, zullen eventuele stijgingen gering zijn vanwege de voorzichtigheid in de marktplaats. Kijk volgende week weer om te zien of de toename in activiteit aan het einde van het kwartaal is begonnen.

Bijgewerkt: 28 februari 2022

 • Pitch Deck Interest: +3,69%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,57%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -14,68%

De volatiliteit die we halverwege februari zagen, heeft tot vorige week aangehouden terwijl investeerders en oprichters vooruit proberen te komen in een onzekere politieke en economische context. Investeerdersactiviteit steeg 3,69% terwijl die de week daarvoor nog ongeveer met dezelfde hoeveelheid was gedaald. Tijd per deck is echter weer toegenomen en is met 3,57% gestegen. Dit is een statistiek die in kleinere hoeveelheden stijgt of daalt, dus een stijging als deze is een ander signaal van de voorzichtigheid van investeerders: als VC's sinds het begin van het jaar hun interactie met decks hebben teruggeschroefd, dan besteedden ze meer tijd aan de decks die ze evalueren. Oprichtersactiviteit daalde voor de tweede week op rij met meer dan 14%. Zoals we vorige week hebben aangegeven, kan dit in reactie zijn op de voorzichtigheid van de investeerders en een teken zijn dat veel oprichters aan het begin van het kwartaal een boost geven aan het versturen van decks naar VC's. Hoewel de oprichtersactiviteit nog steeds 9,5% hoger staat dan ten opzichte van het jaar ervoor, is er ook nog een goed aanbod aan pitchdecks in de marktplaats om te voldoen aan de vraag van VC's voor deals die op dezelfde niveaus als vorig jaar zitten. Er kan meer volatiliteit op de korte termijn zijn, dus kom hier terug voor onze kijk op de marktplaats voor fondsenwerving.

Bijgewerkt: 22 februari 2022

 • Pitch Deck Interest: -4,24%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -14,17%

Zowel oprichters als investeerders waren vorige week minder actief. Investeerdersactiviteit daalde met 4,24% omdat deze Pitch Deck Interest-statistiek de stijgingen van de week ervoor teruggaf. De gemiddelde tijd besteed per deck bleef vlak. Aan de andere kant daalde de oprichtersactiviteit met meer dan 14%. Oprichters deden het goed de laatste tijd, dus deze daling kan een weerspiegeling zijn van de cyclische aard van fondsenwerving, evenals van recente tekenen van toegenomen voorzichtigheid van investeerders. We kunnen de aankomende weken meer van deze volatiliteit zien: onzekerheid in de openbare markten, zorgen om inflatie en geopolitieke spanningen kunnen allemaal bijdragen aan aarzeling van investeerders en als gevolg daarvan voorzichtigheid van oprichters. Kijk volgende week weer om te zien of het bredere fondsenwervingslandschap minder onzeker is.

Bijgewerkt: 15 februari 2022

 • Pitch Deck Interest: +4,27%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,38%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +9,87%

Activiteit op de marktplaats voor fondsenwerving is vorige week toegenomen voor zowel oprichters als investeerders. Na drie weken van afnemende vraag, zijn de interacties van investeerders met decks vorige week met 4,27% gestegen. Dit is een teken van voorzichtig optimisme van investeerders die zich het merendeel van januari zorgen maakten over nieuws over inflatie en de toekomstige monetaire beleidsvormen van de Fed probeerden in te schatten. Hun gemiddelde tijd per deck was bijna onveranderd met een stijging van slechts 0,38%. Oprichters waren echter net zo actief als vorige week. Oprichtersactiviteit is gestegen met 9,87% waarmee het de op een na meest actieve week voor oprichters aller tijden is. Zorgen om openbare markten lijken nog geen invloed te hebben op de aanbodzijde van de marktplaats voor fondsenwerving en we verwachten dat oprichters op de korte termijn druk blijven. Zullen de nieuwe inflatiegegevens van invloed zijn op het vertrouwen van VC's? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt: 7 februari 2022

 • Pitch Deck Interest: -5,56%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,54%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +2,68%

Oprichters en investeerders bewogen vorige week in tegengestelde richting met volatiliteit in de openbare markten en zorgen over inflatie, en rentepercentages die een impact bleven hebben over vraag in privéfondsenwerving. Investeerdersactiviteit daalde vorige week met 5,56% en dat was de derde week op rij waarin de investeerdersactiviteit daalde. Vraag van VC's voor pitchdecks is nog steeds 5% hoger dan rond deze tijd vorig jaar, maar het lijkt erop dat de sterke start van 2022 van investeerders ten einde is gekomen. Op dit moment verwachten we voortdurende voorzichtigheid van investeerders terwijl ze grip proberen te krijgen op het monetaire beleid van de Fed en op zoek zijn naar deals in privémarkten die nog steeds stabiel zijn. De gemiddelde tijd van VC's per deck was vorige week bijna onveranderd en steeg slechts 1,54%. Daarentegen steeg de oprichtersactiviteit vorige week met wel 2,68%. In tegenstelling tot investeerders bleven oprichters consistent druk sinds het begin van het jaar, maar we verwachten wel dat deze statistiek de aankomende paar weken wat zal afkoelen. Na de hoge activiteit in januari kunnen oprichters hebben gereageerd op de huidige voorzichtigheid van investeerders en wachten ze totdat VC's optimistischer zijn. Kom volgende week terug voor meer informatie over de niveaus van vertrouwen van de community.

Bijgewerkt op: 31 januari 2022

 • Pitch Deck Interest: -5,57%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,76%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,45%

Activiteit in de marktplaats voor fondsenwerving nam vorige week wat af nadat oprichters en investeerders begin januari uit de startblokken waren geschoten. Investeerdersactiviteit daalde vorige week met 5,57% en dat was de tweede week op rij dat de investeerdersactiviteit daalde. Deze afname kan te wijten zijn aan onzekerheden in de openbare markten die van invloed zijn op het optimisme in privéfondsenwerving. VC's besteedden hun tijd efficiënter: de gemiddelde tijd per deck daalde met 3,76% waarmee de gemiddelde leestijd uitkomt op 2 minuten en 34 seconden. We hebben het dieptepunt van vorig jaar nog niet bereikt, maar zitten daar niet ver vanaf. Zelfs als investeerders iets minder actief zijn dan ze waren aan het begin van januari, dan zijn ze nog steeds enorm gefocust bij het bekijken van decks. Oprichtersactiviteit daalde vorige week na een toename van meer dan 20% de week ervoor. Activiteit aan oprichterskant daalde met 3,45%, maar is nog steeds 46% hoger dan rond deze tijd vorig jaar. Samengevat? De marktplaats is nog steeds actief, maar we houden de onzekerheden wel goed in de gaten.

Bijgewerkt op: 24 januari 2022

 • Pitch Deck Interest: -4,39%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,15%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +21,47%

Het begin van Q1 2022 blijft druk in de marktplaats voor fondsenwerving. Investeerders bleven het merendeel van vorige week stabiel en bleven veel interesse tonen in deals zoals ze al doen sinds het begin van het jaar. VC-activiteit daalde met 4,39%, maar interacties met decks zijn nog steeds hoger dan ooit voor halverwege januari. Zoals we mogen verwachten van de kleine afname in activiteit, is de gemiddelde tijd van investeerders per deck met 1,15% toegenomen. Oprichters waren aan de andere kant vorige week zelfs drukker dan de week ervoor: oprichtersactiviteit is met 21,47% gestegen, mogelijk omdat veel oprichters tot januari hebben gewacht met het versturen van decks naar investeerders; VC's zijn veel actiever aan het begin van het jaar dan ze in december geneigd zijn te zijn. Over het algemeen is er redelijk wat optimisme in de privémarktplaats, ondanks de verkopen die we hebben gezien in de openbare markten. Die onzekerheid is nog niet doorgesijpeld naar fondsenwerving voor start-ups. Zal het einde van januari net zo druk zijn als het begin van die maand? Blijf op de hoogte van de nieuwste gegevens en analyses.

Bijgewerkt op: 18 januari 2022

 • Pitch Deck Interest: +0%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -6,5%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +17,18%

Investeerders begonnen het jaar op een hoog tempo en bleven dat tempo tot vorige week volhouden. Er waren geen wekelijkse veranderingen in VC-activiteit, hoewel de gemiddelde tijd besteed aan decks met 6,5% is gedaald. In 2021 hadden investeerders aan het begin van Q1 enkele weken nodig om hun activiteit op gang te brengen, maar dit jaar zijn ze al druk: VC-activiteit is 61% hoger dan vorig jaar. De oprichters zijn vorige week het hardst gestegen, alsof ze aan het wachten waren tot Q1 echt van start zou gaan voor het verzenden van decks naar investeerders. Oprichtersactiviteit steeg vorige week met 17,18% en ook de oprichters waren drukker dan vorig jaar rond deze tijd. Oprichtersactiviteit is bijna 21% hoger dan vorig jaar. Over het algemeen hebben we een privémarktplaats die op volle toeren draait, zelfs als er onzekerheid op openbare markten is tijdens het inkomstenseizoen en ondanks zorgen over de aanscherping van het monetaire beleid door de Fed. Zal het momentum in januari worden behouden? Kijk volgende week weer voor meer informatie.

Bijgewerkt op: 11 januari 2022

 • Pitch Deck Interest: +38,7%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,76%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +21,1%

Zoals altijd hebben de oprichters en investeerders het werk na de vakantie aan het begin van het nieuwe jaar weer opgepakt. Investeerdersactiviteit steeg vorige week het meest met 38,7%. Januari is een periode van veel interesse van VC's in deals en dat lijkt ook in 2022 zo te zijn. Het momentum dat VC's in december hebben gegenereerd, lijkt tijdens de feestdagen niet afgenomen te zijn. Dit is waar ondanks dat de gemiddelde tijd besteed per deck vorige week met 3,76% is toegenomen. We verwachten dat dit cijfer de komende paar weken wordt gecompenseerd en terugzakt naar 2 minuten en 30 seconden wanneer VC's drukker gaan zijn. Oprichtersactiviteit steeg ook, maar niet zoveel: oprichtersactiviteit steeg de vorige week met 21,1%. We verwachten ook dat dit cijfer de komende weken groter zal worden wanneer oprichters vanwege VC's ook drukker worden en nadat ze tijdens de feestdagen voorzichtig zijn geweest (veel oprichters weten dat het beter is om decks in januari te versturen in plaats van in december). Het enthousiasme in de privémarkt weerspiegelt tot dusver in 2022 nog niet de volatiliteit die we in openbare markten hebben gezien, vooral bij aandelen in de technische sector. Kijk volgende week weer om te zien of het enthousiasme is toegenomen.

Pitch Deck Interest-statistieken Q4 2021

Bijgewerkt op: 4 januari 2022

 • Pitch Deck Interest: -10,9%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,64%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,58%

De laatste week van het jaar is historisch gezien een langzame week en het einde van 2021 was daarop geen uitzondering. Investeerdersactiviteit daalde met bijna 11% waarmee de vertraging aan het eind van het jaar wordt doorgezet. De gemiddelde tijd per deck daalde iets (met 3,64%), maar alleen nadat de tijd in de weken tot aan nieuwjaarsdag met meer dan 11% was gestegen. Onze statistiek tijd gespendeerd fluctueert normaal gesproken niet zoveel, dus dit is nog meer bewijs van de seizoensgebonden pauze in fondsenwerving. We verwachten dat investeerders het werk aan het begin van Q1 echter weer oppakken. Aan de aanbodzijde van fondsenwerving was oprichtersactiviteit vorige week redelijk vlak en steeg die met slechts 3,58%. Deze geringe toename is het resultaat van afnames tijdens enkele weken met feestdagen. Onze statistiek toont dat seizoensgebondenheid naar de marktplaats voor fondsenwerving terugkeert. Let op: hoewel VC- en oprichtersactiviteit aan het einde van 2021 afnam, zat het niveau nog steeds hoger dan welk andere jaar in onze gegevensset. Het basisniveau voor de activiteit blijft hoog en voorspelt een sterke start van het nieuwe jaar. Kijk volgende week weer om te zien hoe 2022 van start is gegaan.

Bijgewerkt: 20 december 2021

 • Pitch Deck Interest: -8,97%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,56%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -6,74%

De marktplaats voor fondsenwerving vertraagde vorige week. We hadden voor de feestdagen nog een kleine toename verwacht, maar het lijkt erop dat oprichters en investeerders een welverdiende pauze nemen voordat ze aan het nieuwe jaar beginnen. Investeerdersactiviteit is vorige week met 8,97% gedaald en de gemiddelde tijd per deck steeg iets met 1,56%. Investeerdersactiviteit blijft over het algemeen hoog, 41% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. We kunnen dan ook zeggen dat zelfs met een vertraging rond de feestdagen investeerders 2022 goed van start zullen gaan. Oprichtersactiviteit daalde vorige week met 6,74%. Dit is de tweede week op rij met dalingen en een teken dat oprichters afwachten tot na de feestdagen. Zelfs met over het algemeen hoge VC-activiteit is het voor oprichters verstandig om te wachten tot een relatief drukkere periode om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun decks zien. Dat gezegd hebbende is oprichtersactiviteit nog steeds 13% hoger dan rond deze tijd vorig jaar, dus de aanbodzijde van de marktplaats blijft ook druk. We verwachten dat de marktplaats volgende week iets meer vertraagt; seizoensgebondenheid is tot op zeker mate naar fondsenwerving teruggekeerd. Zal de oprichtersactiviteit echter tot onder de niveaus van 2020 dalen? Kom terug voor meer informatie.

Bijgewerkt: 13 december 2021

 • Pitch Deck Interest: +2,11%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,66%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -6,12%

Bijgewerkt: 6 december 2021

 • Pitch Deck Interest: +9,65%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,39%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +14,88%

Oprichters en investeerers hebben vorige week het werk weer opgepakt na de Thanksgiving-vakantie. Investeerdersactiviteit nam toe met 9,65% na een daling van het hoogtepunt voorafgaand aan Thanksgiving. Daarnaast bereikte de gemiddelde investeerderstijd per deck een nieuw dieptepunt, met een daling van 2,39% naar 2 minuten en 27 seconden. De oprichters konden echter niet achterblijven: oprichtersactiviteit nam de afgelopen week toe met 14,88%, wat aangeeft dat beide kanten van de fondsenwervingsmarkt op zoek zullen gaan naar deals voordat de volgende rustige vakantieperiode in december aanbreekt. En dat is precies wat we kunnen verwachten: fondenwervingsactiviteit zal het grootste deel van december bedrijvig zijn, op voorwaarde dat de start-upmarkt niets oppikt van de nervositeit van de reactie van de openbare markt op de onzekerheid die door omikron wordt veroorzaakt. Kijk volgende week weer om te zien of oprichters en VC's het tempo aanhouden.

Bijgewerkt: 29 november 2021

 • Pitch Deck Interest: -22,22%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,35%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,24%

Vanwege de Thanksgiving-feestdagen was de afgelopen week voorspelbaar traag voor zowel oprichters als investeerders. VC-activiteit daalde met 22,22%, wat de winst van het hoogtepunt voorafgaand aan de feestdagen teniet deed. De gemiddelde gespendeerde hoeveelheid tijd nam ook af, met een daling van 2,35% naar 2 minuten en 29 seconden. Oprichtersactiviteit daalde slechts licht in de afgelopen week met 3,24%. De afnames van afgelopen week waren te verwachten: nu we zien dat de seizoensgebondenheid weer terugkeert bij de fondsenwervingsmarkt na de pandemie, verwachten we dat activiteiten rond belangrijke feestdagen zullen stijgen en dalen. Al met al blijft de activiteit aan beide zijden van de financieringstafel echter hoog ten opzichte van afgelopen jaar en de economie voorafgaand aan de pandemie. Het roet in het eten zou de nieuwe omikronvariant kunnen zijn die de openbare markten afgelopen week verstoorde, en die ertoe leidde dat veel landen opnieuw reisrestricties oplegden. Zullen deze coronazorgen het optimisme van de fondsenwerving voor start-ups temperen? Kijk volgende week weer om te zien hoe de marktplaats op het nieuws heeft gereageerd.

Bijgewerkt: 23 november 2021

 • Pitch Deck Interest: -23,62%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +2,01%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -16,26%

Na een recente toename in oprichters- en investeerdersactiviteit, vond er afgelopen week een terugkeer naar een zekere normale staat in de fondsenwervingsmarkt plaats. We voorspelden dat de VC- en oprichterstoenamen enigszins zouden afnemen naarmate de Thanksgiving-feestdagen naderden, en dat is ook precies wat er gebeurde. Investeerdersactiviteit daalde afgelopen week met 23,62%, hoewel daarbij moet worden opgemerkt dat zelfs met deze daling de activiteitsniveaus nog steeds bijna 9% hoger liggen dan de recordhoogte van april. De gemiddelde besteedde tijd aan het beoordelen van decks steeg ook: investeerderstijd voor decks steeg met 2,01% en bedraagt nu iets meer dan 2 minuten en 32 seconden. Nogmaals, dit zou een record zijn geweest voor onze cijfers van de gespendeerde tijd op bijna elk ander moment. Oprichtersactiviteit daalde met 16,26%, omdat het erop lijkt dat oprichters de meeste van hun decks vóór de feestdagen al hebben ingediend. In het algemeen weerspiegelen de dalingen van de afgelopen week de seizoensgebondenheid in de markt: we zagen stijgingen in de activiteit omdat oprichters en VC's zich voorbereidden op de feestdagen, gevolgd door de daarmee gepaarde vertraging toen Thanksgiving dichterbij kwam. We kunnen natuurlijk een trage Thanksgiving-week verwachten, maar het is ook waarschijnlijk dat de activiteit snel daarna weer toeneemt. Samenvattend: zelfs als de seizoensgebondenheid terugkeert voor fondsenwerving na de pandemie, blijft het optimisme- en activiteitenniveau hoog. Kijk volgende week weer om te zien hoe de voorspelling na Thanksgiving eruitziet.

Bijgewerkt: 16 november 2021

 • Pitch Deck Interest: +19,78%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,81%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,54%

Nu de feestdagen voor de deur staan, zijn VC's en oprichters druk bezig geweest met het evalueren en verzenden van decks. Afgelopen week steeg de oprichters- en investeerdersactiviteit opnieuw, waarbij laatstgenoemde weer een hoogtepunt bereikte. VC-betrokkenheid met pitchdecks steeg met 19,78% en de gemiddelde investeerderstijd per deck bleef vrijwel ongewijzigd, met een kleine toename van 0,81%. Deze aanhoudende piek in VC-activiteit heeft alles weg van een laatste zet vóór de feestdagen: het is mogelijk dat de seizoensgebondenheid van fondsenwerving voor start-ups weer aan het terugkeren is, dus we verwachten dat investeerders zoveel mogelijk deals proberen af te sluiten voor de onderbreking van de feestdagen. Hoewel de oprichtersactiviteit afgelopen week niet zo sterk steeg als de investeerdersactiviteit, steeg het nog steeds met 10,54%, wat aangeeft dat oprichters ook een laatste zet geven vóór de feestdagen. We mogen verwachten dat beide zijden aan de financieringstafel in de komende paar weken op de rem zullen trappen. Maar vindt er nog een laatste zet in december plaats? Volg onze wekelijkse analyses om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Bijgewerkt: 8 november 2021

 • Pitch Deck Interest: +30,47%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,31%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -15,09%

Een nieuwe week, een nieuw record in de fondsenwervingsmarkt. Enkele weken geleden zagen we dat de oprichtersactiviteit een recordhoogte bereikte en afgelopen week was het de beurt aan de investeerders om een nieuw record te vestigen. VC-activiteit op de markt steeg maar liefst met 30,47% en bereikte een recordhoogte die bijna 19% hoger ligt dan het vorige record van half april. Daarnaast bereikte de investeerderstijd per deck een nieuw dieptepunt met een daling van 4,31%, waarmee voor het eerst de tijd van 2 minuten en 30 seconden niet werd behaald. Deze investeerderstijd kan gedeeltelijk worden gezien als een reactie op de sterke toename in pitchdecks van oprichters die we enkele weken geleden zagen. Maar we moeten ook naar de kalender kijken, met Thanksgiving in aantocht: deze piek in VC-activiteit kan mogelijk worden gevormd door investeerders die deals willen afsluiten voordat de feestdagen aanbreken. Aan de andere zijde van de financieringstafel daalde de oprichtersactiviteit met 15%, waarmee de winst van enkele weken terug werd teruggegeven. Ondanks deze daling is er geen reden tot paniek: zelfs met twee sterk dalende weken schommelt de oprichtersactiviteit nog steeds rond de hoogtepunten van Q2 en Q3. Kortom, er is nog steeds een weelde aan optimisme op de markt op weg naar de feestdagen. Kijk volgende week weer om te zien of VC's hun hectische tempo kunnen volhouden.

Bijgewerkt: 1 november 2021

 • Pitch Deck Interest: -0,36%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,32%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -10,94%

Afgelopen week was weer een recordweek in de fondsenwervingsmarkt. Aan het einde van Q3 voorspelden we dat Q4 een druk kwartaal zou worden, en die voorspelling is tot nu toe uitgekomen: oprichters en VC's zijn erg actief voordat de feestdagen later in de maand aanbreken. Activiteit op de markt was de afgelopen week relatief stabiel, aangezien zowel vraag als aanbod aanhielden. De investeerdersactiviteit bleef op het hoge niveau en daalde slechts met 0,36%. Op jaarbasis ligt de VC-activiteit bijna 39% hoger ten opzichte van vorig jaar. De oprichtersactiviteit daalde afgelopen week met 10,94%, maar houd er rekening mee dat deze cijfers de week ervoor bijna met 30% waren gestegen. Als er ooit een moment was waarop een daling van bijna 11% zou kunnen worden opgevat als 'vasthoudend', dan is dat nu: zelfs met de daling van afgelopen week, ligt de oprichtersactiviteit op het op één na hoogste niveau aller tijden (gelijk aan half maart). Terwijl investeerders en oprichters druk waren, bereikte de cijfers voor gespendeerde investeerderstijd een nieuw dieptepunt, met een daling van 2,32% naar iets minder dan 2 minuten en 32 seconden. Deze daling valt te begrijpen, gezien de overvloed aan supplydecks op de markt momenteel, en het betekent ook dat oprichters decks zouden moeten voorbereiden in de wetenschap dat investeerders minder tijd dan ooit hebben om deze te onderzoeken. Zal deze drukte voorafgaand aan de feestdagen aanhouden? Kijk volgende week weer om erachter te komen.

Bijgewerkt: 25 oktober 2021

 • Pitch Deck Interest: +1,45%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,39%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +29,55%

De fondsenwerkingsactiviteit van afgelopen week laat zien dat het optimisme op de markt in Q4 nog steeds hoog blijft. De investeerdersactiviteit nam enigszins toe met 1,45% doordat VC's reikhalzend uitkeken naar nieuwe deals. De gemiddelde investeerderstijd per deck bleef vrijwel ongewijzigd en steeg lichtjes met 0,39%. In dit geval is geen nieuws goed nieuws: de bescheiden wijzigingen van afgelopen week aan de vraagzijde geven aan dat investeerders nog steeds net zo actief zijn als ze de rest van het jaar zijn geweest. De grote verandering vond echter aan de aanbodzijde plaats: oprichtersactiviteit steeg sterk met 29,55% en vestigde daarmee een nieuw record. Twee weken geleden steeg de investeerdersactiviteit met 20%, en gedurende het jaar hebben we gezien dat oprichters reageren op pieken in de vraag door een of twee weken later met hun eigen pieken te komen. Met twee sterke stijgingen aan beide zijden van de financieringstafel kunnen we met vertrouwen een aanhoudend enthousiasme voor deals en financiering voor de rest van 2021 voorspellen. Het begint er daarnaast op te lijken dat 2022 na de standaard vakantieperiode ook sterk zal beginnen. Kunnen oprichters dit tempo volhouden? Kijk volgende week weer om erachter te komen.

Bijgewerkt: 18 oktober 2021

 • Pitch Deck Interest: +20%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,79%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,89%

Investeerders en oprichters voerden afgelopen week bij de aanvang van Q4 hun activiteitsniveau op. VC-activiteit steeg met 20%, waardoor de cijfers voor onze interacties van investeerders met het deck terugkeerde naar de onstuimige dagen van april dit jaar: investeerdersactiviteit is slechts met 9,8% gedaald ten opzichte van de recordhoogte van halverwege april. Daarnaast daalde afgelopen week de investeerderstijd per deck naar een nieuw dieptepunt: deze cijfers daalden met 3,79%, wat betekent dat VC's gemiddeld 2 minuten en 32 seconden spenderen aan het analyseren van pitchdecks. Het is duidelijk dat de vraagzijde van de fondsenwervingsmarkt zeer actief is en dat de aanbodzijde zijn best doet het tempo bij te benen. De oprichtersactiviteit steeg afgelopen week met 10,89%, wat wil zeggen dat er optimisme in het hele fondsenwervingslandschap heerst. Dit is een goed voorteken voor de rest van Q4: we zullen ongetwijfeld zoals altijd een vertraging zien tijdens de feestdagen, maar het basisniveau van de activiteiten ligt zo hoog dat de markt de rest van 2021 bedrijvig zou moeten zijn. Zal het nieuws over vertraagde groei in China deze vooruitzichten temperen? Kijk volgende week weer om te zien hoe de fondsenwervingsmarkt deze mogelijke onzekerheid heeft verwerkt.

Bijgewerkt: 11 oktober 2021

 • Pitch Deck Interest: -2,54%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,87%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -11,78%

De activiteit vertraagde afgelopen week over de gehele linie toen Q4 van start ging. Investeerders waren afgelopen week ietwat minder bedrijvig ten opzichte van de voorgaande week; de VC-activiteit daalde met 2,54%. Ondanks deze daling waren VC's enigszins efficiënter in het doorlopen van decks: de gemiddelde tijd per deck daalde met 1,87%, wat in de buurt komt van het laagst gemeten punt. VC's blijven zeer gericht bij het evalueren van deals, en oprichters die decks uitbrengen zouden dienovereenkomstig beknopte pitches moeten voorbereiden. Oprichters waren afgelopen week veel minder bedrijvig dan investeerders: de oprichtersactiviteit daalde met 11,78% na enkele stabiele weken tot het einde van Q3. Een dergelijke daling valt echter te verwachten: oprichters hebben bedrijven te runnen, en als ze druk zijn geweest met het uitbrengen van pitchdecks tegen het einde van het laatste kwartaal, hebben ze mogelijk een pauze ingelast om hun bedrijven een goed begin van Q4 te bieden. In het algemeen blijft de oprichters- en VC-activiteit hoog ten opzichte van 2020 en eerder, dus we kunnen verwachten dat deze cijfers opnieuw zullen stijgen naarmate iedereen weer op dreef komt in Q4. Kijk volgende week voor meer duidelijkheid over het momentum in Q4..

Pitch Deck Interest-statistieken Q3 2021

Bijgewerkt: 4 oktober 2021

 • Pitch Deck Interest: -9,23%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,76%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -0,98%

Twee van de drie metrieken (gespendeerde tijd en oprichtersactiviteit) bleven relatief stabiel in de afgelopen week bij het slot van Q3. De investeerdersactiviteit daalde echter met 9,23%. Deze daling kan op het eerste gezicht significant lijken, maar de investeerdersactiviteit heeft de neiging aan het eind van elk kwartaal te dalen, en het basisniveau voor VC-activiteit is nog steeds zeer hoog: momenteel is deze 26% hoger ten opzichte van deze periode vorig jaar. In het algeheel zijn investeerders richting Q4 dus nog steeds zeer actief. Hoewel ze de afgelopen week minder druk waren, is hun aan decks gespendeerde tijd nauwelijks gewijzigd: deze cijfers stegen met slechts 0,76%, waarmee ze dicht bij het dieptepunt bleven. De oprichtersactiviteit stagneerde ook en zakte met slechts 0,98%. Het basisniveau hier was echter ook nog steeds hoog: de oprichtersactiviteit is 55% hoger ten opzichte van vorig jaar. Op weg naar Q4 is het beeld van de fondsenwerving duidelijk: we zien nog steeds een zeer actieve markt waarop investeerders zeer snel door de decks heengaan. Zullen oprichters en investeerders bij het begin van het nieuwe kwartaal het rustiger aan gaan doen? Kijk volgende week weer om te zien hoe Q4 is begonnen.

Bijgewerkt: 27 september 2021

 • Pitch Deck Interest: +3,59%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,26%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: 0% (geen verandering)

Fondsenwerkingsactiviteit bleef bedrijvig afgelopen week terwijl oprichters en investeerders zich voorbereidden voor het einde van het kwartaal. Aan de vraagzijde steeg de investeerdersactiviteit met 3,59%, waarmee het hoogste punt van het kwartaal werd bereikt. Het is waar dat de VC-activiteit nog ver verwijderd is van de hoogten van begin Q2 (een daling van 15% sinds die drukke dagen), maar dit hoogtepunt van Q3 suggereert dat de investeerdersactiviteit enig momentum zal behouden richting Q4. De investeerderstijd per deck zakte ook om de toename in activiteit te matchen, en deze bereikte opnieuw het dieptepunt dat we enkele weken geleden zagen. Aan de aanbodzijde bleef de oprichtersactiviteit afgelopen week stabiel. Dit is echter een sterk signaal: voor een metriek die zo volatiel is, zijn de recente stijgingen plus een week zonder verandering een teken van momentum voor het nieuwe kwartaal. Maar zullen de zorgen over een sluiting van de overheid zorgen voor een deuk in het vertrouwen van fondsenwerving? Het heeft al volatiliteit op de aandelenmarkten veroorzaakt. Kijk de volgende keer weer om te zien hoe de fondsenwervingsmarkt met deze zorgen tegen het einde van Q3 omgaat.

Bijgewerkt: 21 september 2021

 • Pitch Deck Interest: +5,46%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,92%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +21,43%

In de analyse van afgelopen week stelden we dat de fondsenwervingsmarkt zou versnellen tegen het einde van Q3. De oprichters- en investeerdersactiviteit van afgelopen week heeft die voorspelling onderbouwd: VC-activiteit steeg met 5,46% nadat deze de week ervoor ongewijzigd bleef. De gemiddelde investeerderstijd steeg lichtjes maar bevindt zich nog steeds op het één na laagste punt dat we ooit hebben gezien. De echte actie van afgelopen week vond echter plaats op de aanbodzijde van de markt: de oprichtersactiviteit steeg met 21,43%, waarmee het hoogste punt van dit kwartaal tot nu werd bereikt na een derde opeenvolgende week met stijgingen. Deze toename in activiteit aan beide zijden van de financieringstafel suggereert dat we een eindsprint naar het einde van Q3 toe zullen waarnemen: we kunnen verwachten dat oprichters en VC's hun activiteiten blijven opvoeren en het kwartaal met een knaller zullen afsluiten. Kijk volgende week weer om te zien of VC's kunnen tippen aan het enthousiasme van de oprichters in deze week.

Bijgewerkt: 13 september 2021

 • Pitch Deck Interest: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,46%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,28%

Nu oprichters en investeerders na Labor Day afgelopen week weer aan het werk gingen, gaven ze ons verschillende dingen om te overwegen voor het fondsenwervingsseizoen in de herfst. De algehele investeerdersactiviteit bleef ongewijzigd ten opzichte van de week ervoor, en dit is een teken van een sterke markt. We bevinden ons in wat historisch gezien een rustige fondsenwervingsperiode is. Zelfs tijdens de drukke tweede helft van 2020 daalde de VC-activiteit omstreeks laat augustus en begin september, dus het feit dat VC's afgelopen week het tempo erin hielden, wil zeggen dat de vraagzijde van de markt in blakende gezondheid verkeert. Wat er echter wel veranderde, waren de cijfers voor de gespendeerde tijd: de gemiddelde tijd die investeerders spendeerden aan decks zakte met 4,46% naar een nieuw dieptepunt van 2 minuten en 34 seconden. Investeerders gaan sneller dan ooit door hun decks heen, en oprichters zouden dienovereenkomstig pitchdecks moeten voorbereiden en lezers vanaf het begin snel moeten boeien. Wat betreft de aanbodzijde van de markt, steeg de oprichtersactiviteit afgelopen week met 7,28%, wat een stijging voor de tweede week op rij betekende. Het lijkt erop dat het momentum van de oprichters een constante aanvoer van pitchdecks voor beoordeling van de VC's zal aanhouden, en dat investeerders die decks gretig maar efficiënt zullen doornemen. Versnelt de markt richting verdere opbrengsten tot het einde van Q3? Kijk volgende week weer om te zien hoe de zaken zijn gevorderd.

Bijgewerkt: 7 september 2021

 • Pitch Deck Interest: -6,67%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,2%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +2,35%

Bijgewerkt: 30 augustus 2021

 • Pitch Deck Interest: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,45%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -15,66%

Bijgewerkt: 23 augustus 2021

 • Pitch Deck Interest: +6,7%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: 0% (geen verandering)
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -1,41%

Bijgewerkt: 16 augustus 2021

 • Pitch Deck Interest: +4,37%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,24%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +12,47%

Zowel de investeerders- als de oprichtersactiviteit herstelde afgelopen week. Deckinteracties van investeerders stegen met 4,37% na twee weken met dalingen. Wat echter opvallender was, was hoe efficiënt VC's afgelopen week met hun tijd omgingen: de gemiddelde tijd per deck daalde met 3,24% naar 2 minuten en 41 seconden. Dit is de gemiddeld laagste tijd per deck in 2021, en de op één na laagste sinds 2018. Hoewel investeerders nog niet zo actief zijn als bij andere perioden van dit jaar, gaan ze zeer snel door decks heen en weten ze waarschijnlijk precies waarnaar ze op zoek zijn in een mogelijke deal. Oprichters moeten hier rekening mee houden: naarmate de VC-tijd per deck daalt, moeten pitchdecks kort en bondig zijn om de aandacht van de investeerders te trekken. VC's waren echter niet de enigen die afgelopen week bedrijvig waren. De oprichtersactiviteit steeg met 12,47% na de scherpe daling van de week ervoor, waardoor de volatiliteit aanhoudt die we van oprichters in het grootste deel van 2021 hebben gezien. Zullen oprichters voortdurend actief blijven, en zal de gemiddelde investeerderstijd per deck blijven afnemen? Kijk volgende week weer om te zien hoe het landschap verandert.

Bijgewerkt: 9 augustus 2021

 • Pitch Deck Interest: -3,38%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,18%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -15,76%

Bijgewerkt: 2 augustus 2021

 • Pitch Deck Interest: -5,95%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,35%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +5,66%

Nadat de oprichters- en VC-activiteit beide twee weken stegen, sloegen ze afgelopen week beide een tegenovergestelde richting in. De investeerdersactiviteit daalde met 5,95% en de gemiddelde tijd per deck steeg slechts lichtjes met 0,35%. Mogelijk zijn sommige investeerders niet op kantoor omdat ze op vakantie zijn, terwijl anderen momenteel ietwat voorzichtiger zijn vanwege het nieuws over de verspreiding van de deltavariant van corona. Zelfs met deze verklaringen in het achterhoofd blijft de VC-activiteit echter hoog, gezien de betrokkenheid van investeerders bij pitchdecks 16% hoger is ten opzichte van deze periode afgelopen jaar. Oprichters toonden afgelopen week echter geen tekenen van een zomerdip of onzekerheid over de pandemie: de oprichtersactiviteit steeg nogmaals, nu met 5,66%. De oprichtersactiviteit ligt nu slechts 1,92% onder het hoogtepunt voor Q2, wat betekent dat Q3 aan de aanbodzijde van fondsenwervingsmarkt mogelijk nóg drukker wordt. Zullen oprichters zo bedrijvig blijven, en zal de investeerdersactiviteit als gevolg daarvan toenemen? Kijk volgende week weer om te zien hoe de marktplaats is veranderd.

Bijgewerkt: 26 juli 2021

 • Pitch Deck Interest: +9,09%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,36%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +2,34%

De fondsenwervingsmarkt bleef levendig afgelopen week, aangezien zowel oprichters als investeerders hun activiteit in Q3 bleven opschroeven. De investeerdersactiviteit steeg met 9,09% na een relatief meer bescheiden stijging de werk ervoor. De VC-activiteit daalde met 17% na de recordhoogte in april, maar ten opzichte van vorige jaren kunnen we zien dat investeerders nog steeds erg geïnteresseerd zijn in nieuwe deals. Nu investeerders bedrijviger zijn geworden, spenderen ze nog steeds ongeveer dezelfde hoeveelheid tijd per deck: de gemiddelde tijd per deck bleef bijna ongewijzigd vergeleken met de vorige week (een stijging van slechts 0,36%), en als we rekening houden met de piek in activiteit zien we dat hoewel investeerders bedrijvig zijn, ze de decks nog steeds grondig analyseren. De oprichtersactiviteit vlakte afgelopen week enigszins af met een stijging van 2,34% na de piek van de week ervoor van +14%. Desalniettemin, twee opeenvolgende weken van verhoogde activiteit zou een trend kunnen betekenen, vooral gezien de wekelijkse volatiliteit van deze metriek in Q2 We kunnen de komende weken verwachten dat de hoeveelheid activiteit aan beide zijden van de financieringstafel blijft stijgen. Maar zullen VC's efficiënter omgaan met hun tijd als ze het nog drukker krijgen? Kijk volgende week weer om te zien hoe ze ermee om zijn gegaan.

Bijgewerkt: 19 juli 2021

 • Pitch Deck Interest: +5,96%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,72%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +14,54%

Bijgewerkt: 12 juli 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4,8%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,08%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -16,95%

Q2 Pitch Deck Interest-statistieken 2021

Onderzoek en analyse over Q2 2021 toont een significante, aanhoudende groei aan fondsenwervingsactiviteit voor start-ups in de afgelopen 15 maanden. Oprichters- en investeerdersactiviteit zakte abrupt in maart 2020, maar steeg in april 2020 weer sterk. Sindsdien is er met respectievelijk 45% en 39% een gestage toename in oprichtersactiviteit voor pitchdecks en investeerdersbetrokkenheid.

Oprichters stuurden daarnaast pitchdecks 18% sneller dan het tempo waarmee investeerders die pitchdecks beoordeelden en ermee bezig waren. Dit geeft aan dat meer oprichters in deze periode actief op zoek waren naar financiering voor een eerste start-up of voor een bestaande start-up. Het suggereert ook dat de toevoer van start-ups de vraag van investeerders overtreft. 

TL; DR: De fondsenwervingsmarkt is niet alleen gegroeid sinds het begin van de pandemie, maar presteert ook hoger dan de marktniveaus van 2018 en 2019, voorafgaand aan de pandemie.

Belangrijkste statistieken pitchdecks:

 • Oprichtersactiviteit voor pitchdecks nam sinds maart 2020 met 45% toe
 • Investeerdersbetrokkenheid nam sinds maart 2020 toe met 39% en 41% op jaarbasis (YOY)
 • Door oprichters gemaakte pitchdecklinks voor actieve fondsenwerving steeg met 36% YOY

Bijgewerkt: 5 juli 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4,58%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,12%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +9,26%

In de laatste week van Q2 bewoog de VC- en oprichtersactiviteit opnieuw in verschillende richtingen. De investeerdersactiviteit zakte met 4,58%, wat een daling van twee weken betekende richting het einde van het kwartaal. De gemiddelde tijd die investeerders besteedden aan decks zakte met 2,12% en komt nu uit op 2 minuten en 46 seconden. Het lijkt erop dat investeerders de week voor de vakantie zijn ingegaan met alle losse eindjes aan elkaar geknoopt. De oprichtersactiviteit steeg daarentegen met 9,26% richting het einde van Q2. De oprichtersactiviteit is sinds half mei vrij volatiel geweest, maar oprichters eindigden het kwartaal op een hoogtepunt: dit was de tweede achtereenvolgende week dat activiteit steeg. Terwijl investeerders enkele weken geleden hun activiteit van het kwartaal begonnen af te bouwen, gaven oprichters een laatste tweewekelijkse zet voor het weekend van 4 juli. Zal de VC-activiteit toenemen bij aanvang van Q3 om deze piek in oprichtersactiviteit te evenaren? Vóór corona waren deze zomermaanden trager voor zowel investeerders als oprichters: afgelopen jaar vond er echter aanhoudende activiteit gedurende de zomer plaats. Gezien de economie zich blijft herstellen, en gezien al het VC-kapitaal dat momenteel aanwezig is in de fondsenwervingsmarkt, kunnen we een gezonde activiteit aan beide zijden van de financieringstafel voor Q3 verwachten. Kijk volgende week weer om te zien hoe het nieuwe kwartaal is begonnen.

Bijgewerkt: 28 juni 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -10,78%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,72%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,77%

Bijgewerkt: 21 juni 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +1,89%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,79%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -8,45%

Bijgewerkt: 14 juni 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +10%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,42%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +7,04%

Bijgewerkt: 7 juni 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +2,95%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -7,87%

De activiteit in de fondenwervingsmarkt vertraagde afgelopen week. Na de Memorial Day-dagen daalde de deckinteracties van investeerders met 4% en steeg de door VC's gemiddelde gespendeerde tijd per deck licht met 2,95% na een daling van meerdere weken. Aan de andere zijde van de financieringstafel daalde de oprichtersactiviteit met 7,87% nadat de week ervoor een stijging van 10% plaatsvond. Een deel van deze marktvertraging kan worden toegeschreven aan de na-effecten van de vakantie: investeerders en oprichters bevinden zich nog steeds in de 'vakantiemodus' en hebben geen haast om terug te keren naar de drukte van het uitzetten en beoordelen van decks. Het is echter ook zo dat de VC-activiteit sinds het laatste hoogtepunt van half april gestaag aan het dalen is. Hoewel de oprichtersactiviteit ook volatieler is geweest, is het eveneens ver verwijderd van het laatste hoogtepunt in half maart. De markt blijft over het algemeen zeer actief, hoewel dit meer geldt voor VC's dan voor oprichters: de investeerdersindex ligt nog steeds boven de piek van 2020 na de pandemie-uitbraak, terwijl de oprichtersindex nu onder de drie hoogste weken van 2020 zit. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat de fondsenwervingsactiviteit zal stijgen tegen het einde van Q2, maar zal het in de buurt van de hoogtepunten uit Q1 komen? Kijk volgende week weer om te zien hoe oprichters en investeerders zichzelf hebben gepositioneerd.

Bijgewerkt: 31 mei 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3,48%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,54%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,63%

De investeerdersactiviteit vertraagde deze week enigszins, omdat VC's mogelijk al met hun gedachten bij het komende Memorial Day-weekend zaten. Deckinteracties van investeerders daalden met 3,48% en de gemiddelde hoeveelheid tijd per deck daalde met 2,54%. Dit zijn echter vrij lichte dalingen, en we kunnen ervan uitgaan dat investeerders de komende weken hun activiteiten opschroeven nu het einde van het tweede kwartaal nadert. Oprichters waren dan weer actiever voorafgaand aan de gedenkdagen: de gemiddelde hoeveelheid gemaakte links steeg met 10,63%, een gezonde stijging na de daling van de voorgaande week. Kunnen we een vergelijkbare stijging aan het einde van het kwartaal verwachten in de oprichtersactiviteit? De aanbodzijde van de fondsenwervingsmarkt is voor het grootste deel van 2021 volatieler geweest dan de vraagzijde, maar zelfs met deze volatiliteit is het waarschijnlijk dat oprichters gaan versnellen om de decks voor het einde van juni bij de investeerders te krijgen. Dit geldt des te meer met de grote hoeveelheid economisch optimisme dat in de lucht hangt. Kijk volgende week weer om te zien hoe markt er na Memorial Day uitziet.

Bijgewerkt: 24 mei 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,09%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -17,88%

Bijgewerkt: 17 mei 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -2,2%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,73%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,45%

Bijgewerkt: 10 mei 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -5,21%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,18%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +11,17%

Bijgewerkt: 3 mei 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +5,88%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,36%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -10,14%

Bijgewerkt: 26 april 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -10,82%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +2,96%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -0,4%

Bijgewerkt: 19 april 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +7,77%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,37%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +22,68%

Bijgewerkt: 12 april 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +12,3%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,21%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -8,3%

Pitch Deck Interest-statistieken Q1 2021

De VC-vraag overtrof het aanbod van start-up pitchdecks in het eerste kwartaal van 2021, met een vraag die 62% hoger was ten opzichte van Q1 2020. Gedurende dezelfde periode van 12 maanden, steeg de algehele VC-vraag 53% sneller dan het beschikbare aanbod van start-up pitchdecks. Het aanbod van start-ups die op zijn naar financiering steeg ook 41% op jaarbasis (YOY) en 19% vergeleken met het voorgaande kwartaal. 

Meer aanbod betekent dat er meer vereist wordt van de tijd van VC's, en de gemiddelde hoeveelheid tijd die investeerders spendeerden aan het beoordelen van pitchdecks nam met 17% YOY in Q1 af, een daling van meer dan 3% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit geeft aan dat investeerders minder tijd spendeerden aan het onderzoeken van pitchdeckinformatie voordat ze besloten of ze een afspraak met de oprichters wilden maken.

TL; DR: Met meer aanbod en een toegenomen VC-vraag, bleven investeerders alsmaar minder tijd spenderen aan het beoordelen van zakelijk potentieel, wat betekent dat in 2021 een goede pitchdeck een cruciale vaardigheid voor oprichters blijft.

Belangrijkste statistieken pitchdecks: 

 • Investeerdersbetrokkenheid nam met 62% toe ten opzichte van Q1 2020 en 53% YOY 
 • Start-ups die op zoek zijn naar financiering namen toe met 41% YOY, waarbij de gemaakte pitchdecklinks per oprichters respectievelijk steeg van 6,25 naar 8,79 in 2020 en 2021.
 • De gemiddelde tijd die investeerders besteedden aan het beoordelen van pitchdecks nam met 17% YOY af, een daling van 3% vergeleken met Q4 2020.

Bijgewerkt: 5 april 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -6,32%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,27%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -5,58%

Bijgewerkt: 29 maart 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -5,61%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,36%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -18,25%

Bijgewerkt: 22 maart 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +3,26%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,72%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,68%

Bijgewerkt: 15 maart 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -1,43%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,17%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,83%

Bijgewerkt: 8 maart 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +3,7%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,08%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +25,15%

Het is een beetje voorspelbaar aan het worden dat elke nieuwe wekelijkse analyse begint met een observatie over hoe actief investeerders zijn geweest. Deze week is geen uitzondering: de VC-activiteit steeg afgelopen week opnieuw en was 3,7% hoger dan de voorgaande week. Het optimisme van investeerders blijft onverminderd hoog, en zelfs een licht toegenomen hoeveelheid gespendeerde tijd per pitchdeck van 1,08% heeft weinig invloed gehad op hoe efficiënt bedrijvige VC's door nieuwe decks heen spitten op zoek naar nieuwe deals. Deckinteracties van investeerders liggen nu 69,7% hoger dan deze tijd een jaar geleden, helemaal aan het begin van de pandemie. Het grotere nieuws van afgelopen week kwam echter van de aanbodzijde van de balans: oprichtersactiviteit was 25,15% hoger, gezien oprichters enthousiast leken te reageren op de alsmaar toenemende investeerdersvraag. Na weken met alleen maar bescheiden stijgingen die niet overeen leken te komen met de sterk toenemende VC-activiteit, begon afgelopen week het optimisme van oprichters eindelijk hoogtij te vieren om te voldoen aan de toon die door investeerders was gezet. De markt is bruisend aan beide zijden van de financieringstafel: oprichters zijn 61,59% actiever dan dat ze afgelopen jaar op dit punt waren, en zowel VC's als oprichters lijken het vertrouwen te hebben dat de omstandigheden goed zijn voor het afsluiten van deals. Dit optimisme vloeit mogelijk voort uit het aanhoudende goede nieuws over coronavaccinaties of vanwege het feit dat het erop lijkt dat er een nieuw economisch stimuleringsplan aan zit te komen. Ongeacht de oorzaak lijkt het erop dat de markt de komende weken bedrijvend zal blijven. Kijk volgende maandag weer om te zien of deze voorspelling uitkomt.

Bijgewerkt: 1 maart 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +12,03%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,47%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,53%

Bijgewerkt: 22 februari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +1,26%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,05%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,70%

Bijgewerkt: 15 februari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -7,75%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,31%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -6,11%

Bijgewerkt: 8 februari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +7,95%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,37%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +15,86%

Een nieuwe week, een nieuw hoogtepunt voor de DocSend-metriek Deckinteracties van investeerders. De index steeg afgelopen week iets minder dan de voorgaande week (7,95% versus 9,13%), maar het valt niet te ontkennen dat de sterke belangstelling van investeerders voor deals aan blijft houden. Investeerders bleven afgelopen week ook vrij efficiënt, gezien de gemiddelde hoeveelheid gespendeerde tijd aan pitchdecks vrijwel ongewijzigd bleef, ondanks de aanhoudende toename in gemiddelde interacties: investeerders besteden nog steeds gemiddeld 2 minuten en 42 seconden per pitchdeck. Wat nog opvallender is aan afgelopen week, is dat de oprichtersactiviteit eindelijk steeg om te voldoen aan de investeerdersvraag: de oprichtersactiviteitindex steeg met 15,86% en vestigde zo een nieuw record. We hebben gezien dat de oprichtersactiviteit sinds begin januari imet horten en stoten is toegenomen, maar de grote stijging van afgelopen week demonstreert eindelijk op een duidelijkere manier dat oprichters de energie van de investeerdersvraag evenaren. Afgelopen jaar begon de oprichtersactiviteit af te nemen gedurende februari, maar toen was er natuurlijk nog geen sprake van COVID. Op dit moment kan er van alles gebeuren: zullen we de komende weken volatiliteit waarnemen in de oprichtersactiviteit, of een aanhoudend optimisme aan de aanbodzijde? Kijk volgende week weer om te zien of we een duidelijker beeld krijgen.

Bijgewerkt: 1 februari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +9,13%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -9,46%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +1,33%

Bijgewerkt: 25 januari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +10,05%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,34%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -4,8%

Bijgewerkt: 18 januari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +17,75%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,4%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +19,49%

Afgelopen week voorspelden we dat zowel de investeerders- als oprichtersactiviteit historische trends voor deze tijd van het jaar zouden volgen en hun stijgende traject zouden voorzetten. Dat is precies wat er gebeurde: er was een opmerkelijke toename in de tweede week van januari aan investeerdersinteracties en gemaakte oprichterslinks. Investeerdersactiviteit steeg met 17,75% en oprichtersactiviteit met 19,49%. Investeerders bleven opnieuw efficiënt: ondanks de significante toename in activiteit, steeg hun gemiddelde tijd per pitchdeck met 1,4% naar 2 minuten en 54 seconden. Hoewel de toenemende activiteit historische patronen volgt, laat de jaarlijkse toename zien hoe robuust de fondsenwervingsmarkt van 2021 tot dusver is: investeerdersinteracties staan 40,14% hoger ten opzichte van dit punt afgelopen jaar en gemaakte oprichterslinks 47,57%. De vraag is echter, blijft deze actieve periode aanhouden? Historisch gezien wel. We kunnen verwachten dat de oprichters- en investeerdersactiviteit in de komende weken toeneemt (hoewel mogelijk iets langzamer). Maar zoals we weten, is er niets zeker in een post-pandemische wereld. Komende maandag zullen we zien hoe de markt reageerde op de presidentiële inauguratie. Zal het optimisme aanhouden?

Bijgewerkt: 11 januari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +77,15%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,07%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +27,55%

Pitch Deck Interest-statistieken Q4 2020

Ondanks de ups en downs van een historisch jaar, bereikte de investeerdersactiviteit in Q4 2020 een recordhoogte met een jaarlijkse toename van 21% (YOY). De pitchdeckinteracties onderstreepten hoe volatiel het fondsenwervingslandschap in heel 2020 was, waarbij de hoogtepunten (begin oktober) en dieptepunten (begin maart) van het jaar 54% uit elkaar lagen. 

Belangrijkste statistieken pitchdecks: 

 • Investeerdersbetrokkenheid steeg met 21% op jaarbasis en bereikte begin oktober een recordhoogte
 • PDI overspande de hoogte- en dieptepunten van 2020 met een verspreiding van 54%
 • Het aantal door oprichters gemaakte links in Q4 steeg met 14% op jaarbasis, met een piek tijdens de week van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Bijgewerkt: 4 januari 2021

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -22,44%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,95%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,53%

Bijgewerkt: 28 december 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -32,79%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,33%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -24,86%

Bijgewerkt: 21 december 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -2,66%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,02%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -7,85%

Oprichters verrasten ons afgelopen week met een verhoging van het gemiddeld aantal pitchdecks dat ze uitzetten, in een tijd van het jaar dat historisch gezien wordt gekenmerkt door een langzame afname aan activiteit. Deze week lag echter meer in lijn der verwachtingen: de oprichtersactiviteit daalde met 7,85%. Hoewel de activiteit hoogt blijft in deze periode ten opzichte van voorgaande jaren (+33% hoger dan 2019, 44% hoger dan 2018), verwachten we dat deze daling tot het eind van 2020 door zal zetten. De investeerdersinteresse ging ook achteruit met een daling van 2,66% ten opzichte van afgelopen week. Net als oprichters, blijven investeerders momenteel actiever dan afgelopen jaar in deze periode: investeerdersactiviteit is 18,83% hoger dan 2019 en 44% hoger dan 2018. De gemiddelde hoeveelheid gespendeerde tijd per pitchdeck nam ietwat toe en kroop terug richting de 3 minuten. Hoewel de wekelijkse afname in activiteit van oprichters en investeerders over het algemeen te verwachten viel, biedt het feit dat de activiteit nog steeds significant hoger ligt dan voorgaande jaren hoop richting 2021. Dankzij dit aanhoudende vertrouwen aan beide zijden van de fondsenwervingsmarkt kunnen we hopen dat oprichters en investeerders het nieuwe jaar sterk zullen beginnen. Dat gezegd hebbende, heeft 2020 mogelijk nog één kleine verrassing voor ons in petto: kijk volgende week weer om te zien hoe de markt heeft gereageerd op het nieuws dat het Congres overeenstemming heeft bereikt over een tweede ondersteuningswet voor de pandemie.

Bijgewerkt: 14 december 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3,59%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,93%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +13,43%

Afgelopen week suggereerden we dat de fondsenwervingsactiviteit tijdens de laatste weken van het jaar zou kunnen afnemen, zoals dat historisch gezien altijd het geval is. Dit vermoeden werd door twee van onze drie metrieken bevestigd: de investeerdersinteresse daalde licht met 3,59% en de gemiddelde hoeveelheid tijd die investeerders aan pitchdecks besteedden daalde vergelijkbaar met 3,93%. Potentiële investeerders bevinden zich wederom onder de grens van drie minuten, wat voor het grootste deel van de tweede helft van 2020 zo is geweest. Hoewel de investeerdersinteresse begonnen lijkt te zijn met de eindejaarsvertraging, ligt de activiteit nog altijd 20,5% hoger dan op hetzelfde punt in 2019. Zoals we sinds de lente hebben gezien, blijft de activiteit na de pandemie hoog, wat zou kunnen betekenen dat investeerders 2021 met vertrouwen tegemoet gaan. Verrassend genoeg zagen we afgelopen week een aanhoudende toename in het aantal gemaakte oprichterslinks. Deze cijfers stegen met 13,43% bovenop de piek na Thanksgiving, wat betekent dat de cijfers 35,13% hoger zijn dan deze periode vorig jaar. De toename in oprichtersactiviteit zou een eindejaarsversnelling kunnen betekenen waarmee pitchdecks voorafgaand aan de feestdagen worden uitgezet. Maar de piek zou ook te maken kunnen hebben met het optimisme van de oprichters over een economisch herstel na het bemoedigende nieuws over de distributie van COVID-vaccins, waar in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mee is begonnen. Zal de oprichtersactiviteit historische trends blijven doorbreken? Kijk volgende week voor meer updates.

Bijgewerkt: 7 december 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +21,12%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +2,03%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +10,5%

Bijgewerkt: 30 november 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -18,27%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,74%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -18,74%

Bijgewerkt: 23 november 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4,37%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,79%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,39%

Bijgewerkt: 16 november 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +0,49%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -5,78%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -11,93%

Bijgewerkt: 9 november 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: 0% verandering
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +2,92%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +16,07%

Afgelopen week was een belangrijke voor de Amerikaanse verkiezingen, en het was niet te voorspellen hoe de fondsenwervingsmarkt zou presteren. De CEO van DocSend, Russ Heddleston, deelt hoe de cijfers van de pitchdeckinteresse eruitzagen gedurende de week, zoals geciteerd in de nieuwsbrief van Protocol Pipeline. "Op maandag en dinsdag daalde de pitchdeckinteresse fractioneel, en op woensdag zagen we een grote daling die waarschijnlijk werd veroorzaakt door onzekerheid", aldus Russ. Nu de resultaten van de hele week binnen zijn, zullen we eens kijken wat er is gebeurd.

Bijgewerkt: 2 november 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +1,99%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,77%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,29%

Bijgewerkt: 26 oktober 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3,37%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +5,11%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -3,85%

Bijgewerkt: 18 oktober 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -6,31%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,81%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -8,9%

Bijgewerkt: 12 oktober 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +22,65%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,2%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +21,28%

Afgelopen week hebben we onze analyse van de pitchdeckinteresse-statistieken van Q3 vrijgegeven, waarin we de recordbrekende zomer belichtten en onze voorspellingen voor begin 2021 deden.

Pitch Deck Interest-statistieken Q3 2020

Belangrijkste statistieken pitchdecks: 

 • Investeerdersactiviteit nam met 40% op jaarbasis toe en met 28,2% ten opzichte van Q3 2018
 • Investeerders spendeerden gemiddeld 2 minuten en 51 seconden per pitchdeck, wat minder is dan de derde kwartalen van 2019 en 2018
 • Door oprichters in Q3 gemaakte pitchdecklinks namen met 18,3% op jaarbasis toe, en met 51,3% ten opzichte van Q3 2018
 • De VC-interesse nam in week 37 met 6% af; een periode die historisch gezien het begin van de herfstversnelling inzet

Bijgewerkt: 5 oktober 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3,21%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,42%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,54%

Bijgewerkt: 28 september 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -1,06%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3,58%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,99%

Bijgewerkt: 21 september 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +8%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,46%
 • Pitch Deck Interest: links gemaakt: 0%

Bijgewerkt: 14 september 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -6,42%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,06%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,21%

Als je fondsen werft of investeert, bekijk dan onze webinar op donderdag met de CEO van DocSend, Russ Heddleston, waarin hij nieuwe data en bruikbare inzichten zal delen over wat er nodig is bij het werven van fondsen: Je kunt je hier registreren en ons nieuwe rapport ontvangen.

Bijgewerkt: 7 september 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4,59%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -5,07%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -4,46%

Bijgewerkt: 31 augustus 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -3,45%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +5,4%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -10,52%

De investeerdersinteresse in pitchdecks blijft hoog in dit kwartaal, ondanks een lichte daling afgelopen week. De trendlijn voor de investeerdersinteresse is in de afgelopen weken geleidelijk aan het stijgen en opmerkelijk genoeg is de interesse van afgelopen week met 54,33% gestegen ten opzichte van dezelfde week in 2019.

Bijgewerkt: 24 augustus 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +5,18%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,83%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -11,75%

Bijgewerkt: 17 augustus 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -4,45%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,35%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +26,26%

Bijgewerkt: 10 augustus 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +6,31%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,45%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -13,81%

Bijgewerkt: 3 augustus 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -7,32%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +0,69%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +0,64%

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +9,04%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4,69%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +16,14%

Laatst bijgewerkt: 20 juli 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -12,77%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +9,76%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +0,15%

Hoewel we een kleine correctie zien in de hoeveelheid VC-interesse, zien we nog steeds meer interesse dan in dezelfde weken van 2019 en 2018. Deze correctie kan ook worden gezien in de opleving van de gespendeerde tijd per deck. We zitten nog steeds onder de drie minuten, wat betekent dat VC's nog steeds snel decks beoordelen, maar dit herstel zou kunnen betekenen dat de fondsenwervingsmarkt afneemt voor de zomer. Maar op basis van de hoeveelheid activiteit van oprichters, verwachten we niet dat de VC-interesse veel zal zakken, aangezien we nog steeds een hogere oprichtersactiviteit dan normaal zien. Omdat de zomer traditionaal traag is, zou dit de komende maanden het trage niveau kunnen zijn.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +8,41%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -11,37%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +3,05%

Pitch Deck Interest-statistieken Q2 2020

Hoewel de VC-interesse in Q1 zich richtte op bestaande portfoliobedrijven, gaf de marktanalyse aan dat investeerders in Q2 meer tijd besteedden aan nieuwe kansen, waarbij de pitchdeckinteresse met 26% toenam. Inclusief de piek in de week van 15 juni 2020 met 20,6 interacties per pitchdeck, vonden alle weken uit de top 10 voor investeerdersinteresse plaats in het tweede kwartaal.

TL; DR: Start-ups met de juiste bedrijfsmodellen en marktkansen worden met open armen door investeerders ontvangen die weer gretig op zoek zijn naar nieuwe deals.

Belangrijkste statistieken pitchdecks:  

 • PDI nam in Q2 2020 met 26% toe ten opzichte van 2019
 • De top 10 weken voor investeerdersinteresse in 2020 vonden allemaal plaats in Q2.
 • De door oprichters gemaakte pitchdecklinks namen met 11% toe op jaarbasis, wat 3% hoger is dan in Q1 2020

Bijgewerkt: 6 juli 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +3,46%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,08%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -2,36%

Traditioneel gezien markeert deze week in de fondsenwervingsmarkt een sterke daling tijdens de zomermaanden. Waarbij VC's officieel weer in september terug online komen. Zoals we echter hebben gezien, is dit jaar verre van traditioneel. We kunnen stellen dat dit niet alleen maar een verplaatste interesse is na de sterke stijging van eerder dit jaar. De verschuiving in de wereldeconomie plus alle problemen met de pandemie hebben hernieuwde interesse van VC's aangewakkerd. Sommige van de grootste bedrijven ter wereld zijn in de laatste financiële crisis opgezet. Het is duidelijk dat nieuwe bedrijven worden opgezet om de problemen te verhelpen waarmee de samenleving te maken heeft, en VC's staan klaar en zijn bereid om te investeren.

Bijgewerkt: 29 juni 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -8,7%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,3%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +4,2%

Hoewel de interesse van VC's afnam ten opzichte van de recordhoogte van afgelopen week, ligt deze nog steeds 10,5% boven dezelfde week van 2018 en 33,3% boven deze week van 2019. We zouden eindelijk de vertraging van de zomer kunnen zien aankomen, maar het lijkt erop dat oprichters actiever worden, dus we zullen waarschijnlijk een aanhoudende VC-interesse zien, tenzij we een punt hebben bereikt waarop de fondsenwervingsmarkt is gestabiliseerd. Een andere statistiek waardoor we geloven dat de zaken stabiliseren, is de hoeveelheid gespendeerde tijd per deck. Deze tijd neemt langzaam toe. Het gemiddelde ligt doorgaans rond de 3,5 minuten, maar we hebben gezien dat VC's recent door decks heen razen omdat ze actief op zoek zijn naar deals.

Bijgewerkt: 22 juni 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +3,5%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +1,6%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -4,0%

Bijgewerkt: 15 juni 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +4,1%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3,2%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -14,3%

Bijgewerkt: 8 juni 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +4,3%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -2,2%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +19,2%

Bijgewerkt: 1 juni 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -5,6%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,6%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +6,7%

Hoewel het erop lijkt dat de VC-interesse enigszins is afgenomen, zien we nog steeds veel activiteit bij oprichters. Het lijkt erop dat de daling in de fondsenwervingsmarkt van eerder dit jaar een ongewoon actieve zomer zal aanwakkeren. De hoeveelheid tijd die VC's per deck spenderen neemt nog steeds af, wat betekent dat ze actief naar elke deal kijken en niet te veel tijd spenderen aan het uitspitten van de details. Onthoud, het doel van je pitchdeck is puur om je een meeting te bezorgen. Stop niet elk detail over je bedrijf in het deck, maar precies genoeg om een (Zoom)meeting binnen te hengelen.

Bijgewerkt: 26 mei 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +2,6%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -0,6%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -14,3%

Bijgewerkt: 18 mei 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -1,5%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1,9%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +8,2%

Bijgewerkt: 11 mei 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +8,4%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -4%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +5,5%

Bijgewerkt: 4 mei 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: -10%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -5%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +1%

Hoewel de interesse afgelopen week weer daalde, blijft het op een historisch hoog niveau. De totale interesse is 10% hoger op jaarbasis en het lijkt erop dat die stijging blijft behouden als de oprichters actief blijven. En hoewel het herstel deze week niet aanzienlijk was, zal een stijging van 1% waarschijnlijk leiden tot een kleine heropleving van de VC-interesse in de komende week. Interessant is dat de hoeveelheid tijd die VC's aan het lezen van decks besteedden, daalde met 5%. Nu de lockdownregels worden opgeheven en mensen uit hun huis beginnen te komen, zouden we een verandering kunnen gaan zien in dit cijfer.

Bijgewerkt: 27 april 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +14%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -1%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -11%

Bijgewerkt: 20 april 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: 0%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: -3%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: +17%

Bijgewerkt: 13 april 2020

 • Pitch Deck Interest: investeerdersinteracties per deck: +3,5%
 • Pitch Deck Interest: tijd besteed: +3%
 • Pitch Deck Interest: oprichterslinks gemaakt: -7,6%

We hebben weer een week gehad met een toegenomen investeerdersinteresse. Dit vond samen plaats met oprichters die minder decks uitzetten en investeerders die iets meer tijd per deck besteedden. Deze omstandigheden zijn zeer goed voor oprichters die een pitchdeck willen uitzetten. Investeerders zijn geïnteresseerd en ze spenderen meer tijd per deck. We raden aan om een dia aan je deck toe te voegen waarop je vermeldt hoe je verwacht dat COVID-19 je bedrijf en marktkansen de komende 12 tot 18 maanden zal beïnvloeden.

Pitch Deck Interest-statistieken Q1 2020

TL; DR: De pandemielockdowns elimineerden al snel de vroege marktwinsten van 2020. Nu kantoren voorlopig gesloten blijven, zal de nieuwe situatie zijn dat er virtueel tussen oprichters en VC's wordt gecommuniceerd in een tijd van marktonzekerheid.

Belangrijkste statistieken pitchdecks:

 • Het gemaakte aantal pitchdecklinks per oprichter piekte in januari, met een stijging van 41% op jaarbasis
 • De pitchdeckinteresse en het aantal gemaakte pitchdecklinks daalde respectievelijk met 20% en 21% ten opzichte van hun hoogtepunten in februari 2020
 • In de tweede helft van maart herstelde de pitchdeckinteresse tot een daling van 5% op jaarbasis 
 • De vier slechtste dagen voor pitchdeckinteresse van Q1 2020 waren (in volgorde): 19, 6, 12 en 20 maart

Bijgewerkt: 6 april 2020

De investeerdersinteresse is aan het toenemen, maar het aantal uitgezette decks is nog niet in dezelfde mate toegenomen. Als je financiering zoekt, is dit wellicht het juiste moment om te profiteren van een minder drukke markt.

Uit de gegevens blijkt ook dat investeerders iets minder tijd besteden aan het beoordelen van deals dan normaal. De extra moeilijkheden die het thuiswerken met zich meebrengt en het besteden van meer tijd aan hun huidige portfolio, betekent dat veel VC's minder uren per dag kunnen besteden aan het beoordelen van decks voor nieuwe zakelijke deals. Naarmate de zaken de komende weken stabieler worden, zullen deze cijfers mogelijk beginnen te stabiliseren. Maar voorlopig worden er decks uitgezet, beoordelen VC's meer decks, en doen ze dit rap.

Bijgewerkt: 30 maart 2020

Deze week was er een 10% stijging in pitchdeckinteresse ten opzichte van de voorgaande week, en op jaarbasis was er slechts een daling van 5%.

Hoewel veel investeerders hebben gemeld dat ze meer tijd besteden aan hun portfoliobedrijven, lijkt het erop dat het gebrek aan evenementen en bijeenkomsten hen veel tijd heeft opgeleverd waarmee ze pitchdecks kunnen bekijken. VC's benaderen investeren op verschillende manieren. Velen hebben nog steeds grote fondsen die moeten worden ingezet, terwijl anderen de tijd nemen om deals te bekijken, maar niet per se onmiddellijk actie ondernemen. Als je een oprichter bent die in de komende kwartalen op zoek gaat naar financiering, dan kan dit het perfecte moment zijn om je pitchdecks aan potentiële investeerders te tonen.

Bijgewerkt: 23 maart 2020

Ondanks de huidige crisis daalde de pitchdeckinteresse in de loop van de week met slechts 11% op jaarbasis.

Met de aankondiging dat alle niet-noodzakelijke bedrijven in Californië voorlopig gesloten blijven, is het geen verrassing dat de pitchdeckinteresse afgelopen week afnam. Veel VC's zijn op zoek naar nieuwe manieren om in aanraking te komen met oprichters, en velen nemen via Zoom al deel aan meetings. We moeten ook opmerken dat veel van de gebruikelijke manieren waarop VC's decks ontvangen (hartelijke intro's van portfoliobedrijven, bijeenkomsten tijdens evenementen), niet meer plaatsvinden vanwege de huidige beperkingen. Dat betekent dat VC's niet alleen tijd spenderen aan de interne afstemming inzake hoe ze het beste vooruit kunnen, maar dat ze ook te maken hebben met een beperkte toevoer. Zowel Axios als TechCrunch melden echter dat veel VC's nog steeds actief naar deals op zoek zijn. Hun fondsen zijn al opgehaald en ze zijn nog steeds van plan om ze in te zetten.