Het fondsenwervings-draaiboek voor start-ups

De DocSend Startup Index biedt datagestuurde inzichten in wat de nieuwste trends zijn op het gebied van fondsenwerving en hoe je kunt slagen.

Over ons onderzoek 

Ons datagestuurde onderzoek verschaft duidelijkheid in het fondsenwervingsproces voor start-ups en beantwoordt veel vragen die oprichters hebben over wat er komt kijken bij een door een onderneming gesteunde werving. 

Onze onderzoeksbenadering 

Bijdragen aan ons onderzoek

Ons onderzoek is mogelijk dankzij de enquêteantwoorden en pitchdecks die zijn ingediend door oprichters van start-ups. Om je ervaringen, processen en resultaten op het gebied van fondsenwerving te delen, kun je onze enquête over fondsenwerving voor start-ups invullen. Alle enquêtegegevens worden geaggregeerd en individuele antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.


DBX_Founder_image
Vul onze oprichtersenquête in


DBX_Founder_image
Vul onze investeerdersenquête in

Pre-seed-fondsenwerving voor start-ups: alles wat je moet weten

VC's besteden nu minder tijd aan pre-seed-decks 

In vergelijking met 2021 hebben investeerders in 2022 veel minder tijd besteed aan het onderzoeken van pre-seed-pitchdecks. Ze komen ook sneller tot een 'nee' bij decks die niet aanslaan.   

Wanneer we initiële en daaropvolgende bezoeken aan pitchdecks vergelijken, laten onze gegevens opnieuw een sterk verschil zien tussen 2021 en 2022. Investeerders besteden in 2022 meer tijd aan vervolgbezoeken voor decks die uiteindelijk geen financiering ontvangen.

Investeerdersvriendelijke markt onthult vier nieuwe trends

Tussen 2021 en 2022 kwamen er vier trends naar voren in VC-onderzoek naar pitchdecks. Ten eerste besteedden VC's in 2022 52% minder tijd aan de productsecties van succesvolle decks. Ten tweede besteedden ze 42% minder tijd aan de bedrijfsmodelsectie. Deze twee trends laten zien dat oprichters minder tijd dan ooit hebben om ervoor te zorgen dat deze uiterst belangrijke onderdelen opvallen. Tegelijkertijd was de sectie met korte bedrijfsdoelen het op twee na meest onderzochte onderdeel in 2022 (deze sectie stond in 2020 en 2021 nog in de middenmoot). Ten slotte was tractie een belangrijke factor bij het onderscheiden van decks die niet succesvol waren: VC's besteedden in 2022 41% meer tijd aan deze sectie ten opzichte van 2021 voor decks die geen financiering ontvingen.

Alle pre-seed-fondsenwervingstrends bekijken

Trends voor pre-seed-pitchdeck: in vergelijking met 2021 besteedden investeerders in 2022 52% minder tijd aan de productsectie en 42% minder tijd aan de bedrijfsmodelsectie. De sectie met bedrijfsdoeleinden had de op twee na langste leestijd. Klik om te tweeten

Toegang tot pre-seed-kapitaal blijft wereldwijd

In 2021-2022 telde het noordoosten van de Verenigde Staten een meerderheid van bedrijven in onze dataset, op de hielen gevolgd door het westen van de Verenigde Staten. Er is echter een hoger percentage pre-seed-bedrijven buiten de VS dan ooit tevoren. Deze geografische spreiding suggereert dat eenvoudiger toegang tot kapitaal van buiten de traditionele Silicon Valley-hub een post-pandemische trend is die zal aanhouden.

Alle pre-seed-fondsenwervingstrends bekijken

Pre-seed-pitchdeck-analyse

Pitchdecksjablonen voor pre-seeds

Om pre-seed-oprichters te helpen effectieve pitchdecks te maken, hebben we een in secties ingedeelde gids gelanceerd voor de ins and outs van het bouwen van pitchdecks. Deze gids bouwt voort op ons pre-seed-onderzoek en benadrukt wat er uniek is aan pre-seed-decks in vergelijking met latere rondes. We hebben ook deck-sjablonen gemaakt die oprichters kunnen aanpassen met hun unieke bedrijfsverhalen.

De handleiding en sjablonen downloaden

Seed-fondsenwerving voor start-ups: alles wat je moet weten

De voorzichtigheid van VC's nam in 2022 toe ten opzichte van 2021, en we ontdekten dat investeerders minder tijd dan ooit besteedden aan het beoordelen van pitchdecks voor seed-stadia. We identificeerden ook drie trends die de kritische aandacht van investeerders kenmerkten in een uitdagender klimaat voor fondsenwerving.

VC's besteden in 2022 minder tijd aan seed-decks

Zoals we in de pre-seed-stadia zagen, besteedden investeerders in 2022 minder tijd aan het onderzoeken van seed-decks (zowel succesvol als niet-succesvol) ten opzichte van 2021.

Wanneer we initiële en daaropvolgende bezoeken aan pitchdecks vergelijken, laten onze gegevens opnieuw zien dat investeerders in 2022 sneller door decks heen gingen. Ze keken echter iets nauwkeuriger (kritischer) naar niet-succesvolle decks die bij een eerste blik niet wisten te overtuigen.

Alle seed-fondsenwervingstrends bekijken

Seed-fondsenwervingstrend: investeerders besteedden 233% meer tijd aan de bedrijfsmodelsecties van decks in de @DocSend-dataset die niet werden gefinancierd. Klik om te tweeten

Investeerders zoomen in op drie onderscheidende factoren in 2022

VC's werden voorzichtiger in 2022 en onze gegevens laten drie belangrijke trends zien in de manier waarop ze seed-bedrijven evalueerden. Allereerst, hoewel de time-on-deck-statistieken over het algemeen daalden, besteedden VC's 28% meer tijd aan de tractiesecties van decks die in 2022 financiering kregen ten opzichte van 2021. Tegelijkertijd besteedden ze 56% minder tijd aan de oplossingssecties van succesvolle decks. Tot slot besteedden VC's 233% meer tijd aan het onderzoeken van de bedrijfsmodelsecties van decks die uiteindelijk geen financiering kregen. Deze trends laten zien dat investeerders de voorkeur gaven aan duidelijke en beknopte verhalen, maar goed keken naar zinvolle tractiestatistieken als tekenen van momentum in een tijd van economische onzekerheid.

Alle seed-fondsenwervingstrends bekijken

Contact zoeken met meer investeerders levert geen betere resultaten op 

Contact zoeken met meer investeerders kan meer vergaderingen opleveren, maar uit onze gegevens blijkt dat veel succesvolle oprichters hun seed-ronde hebben opgehaald door contact op te nemen met maximaal 80 VC's. Er was een veel zwakkere correlatie tussen het aantal investeerders waarmee contact werd opgenomen en het bedrag dat werd opgehaald. Seed-oprichters moeten relaties blijven opbouwen met de juiste investeerders die bedrijven in hun branche financieren in plaats van tijdrovende toenaderingsplannen te maken. Slimmer pitchen, niet vaker, blijft een effectieve strategie.

Alle seed-fondsenwervingstrends bekijken

Seed-pitchdeck-analyse

Als het gaat om de volgorde van de secties in het seed-deck, komen er verschillende belangrijke patronen naar voren bij het vergelijken van succesvolle en niet-succesvolle decks. Succesvolle decks hadden de neiging om de dia met het o zo belangrijke team naar voren te halen, terwijl dit bij niet-succesvolle decks vaker in het midden of aan het einde was geplaatst. Bovendien was bij niet-succesvolle decks de productsectie in het midden van het deck geplaatst, terwijl succesvolle decks dit vooraan in de spotlight plaatsten.

Seed-pitchdeck-sjabloon

Om oprichters in het seed-stadium te helpen effectieve pitchdecks te maken, hebben we een in secties ingedeelde gids gelanceerd voor de ins and outs van het bouwen van pitchdecks. De gids bouwt voort op ons seed-onderzoek en laat zien hoe seed-decks verschillen van pre-seed-decks. We hebben ook deck-sjablonen gemaakt die oprichters kunnen aanpassen met hun unieke bedrijfsverhalen.

De handleiding en sjablonen downloaden

Serie A-fondsenwerving voor start-ups: alles wat je moet weten

Succes boeken in Serie A-fondsenwerving vraagt om een meer toekomstgerichte aanpak. De rondes zijn veel groter en de acceptatiegraad van vergaderingen ligt veel hoger. Investeerders willen schaalbaarheid en positionering voor de toekomst zien.

Succesvolle Serie A-decks richten zich op de toekomst

Bij pitchdecks voor serie A-rondes draait alles om het opbouwen van vertrouwen bij investeerders op de lange termijn. In dit stadium moeten bedrijven een solide staat van dienst kunnen aantonen op het gebied van fiscale verantwoordelijkheid, evenals toekomstgerichte statistieken zoals strategieën voor klantbehoud en groei van het marktaandeel. Aangezien decks in dit stadium voor- en achteruit moeten kijken, zijn ze meestal langer: de decks in ons onderzoek telden gemiddeld 25 pagina's. Omdat Serie A-investeerders echter zo gespecialiseerd zijn en precies weten waarnaar ze op zoek zijn, besteden ze meestal minder tijd aan decks dan voor bedrijven in een eerder stadium.

Tractie moet herhaalbaar en gevarieerd zijn

Een van de redenen waarom de serie A-fondsenwervingsdecks langer zijn, is omdat bedrijven robuuste tractiesecties vergen. Bedrijven in een eerder stadium laten wellicht slechts één type tractie zien, terwijl Serie A-bedrijven meerdere vormen van tractie moeten laten zien, zoals awards of winst-/verliesstatistieken, om VC's de kracht van de geschiktheid van het product voor de markt te kunnen laten zien. Bovendien moeten bedrijven aantonen dat dit soort tractie op de lange termijn herhaalbaar is.

Alle Serie A-fondsenwervingstrends bekijken

Zorgvuldig je hoofdinvesteerder kiezen

Bijna alle (88%) bedrijven die succes hebben geboekt bij het aantrekken van kapitaal, hadden eerdere investeerders die deelnamen aan hun Serie A-ronde. Maar hoe kiezen bedrijven wie de ronde leidt? Slechts 8% van de bedrijven gaf aan een lead te kiezen op basis van een merknaam; 30% daarentegen koos voor hun lead omdat ze industriespecifieke ervaring hadden en 23% omdat hun lead de beste voorwaarden bood. Deze cijfers geven aan dat de naam op de cheque er minder toe doet dan het soort deal dat wordt gesloten of de sectorexpertise en -connecties die een hoofdinvesteerder heeft te bieden.

Alle Serie A-fondsenwervingstrends bekijken

Pitchdeck-analyse van Serie A

Investeerders in de Serie A-ronde besteden meestal meer tijd aan drie belangrijke onderdelen. De product- en bedrijfsmodelsecties zijn cruciaal in dit stadium, aangezien Serie A-bedrijven solide plannen moeten kunnen laten zien voor het genereren van inkomsten voor producten die volwassener zijn dan in eerdere stadia. Daarnaast moet de bedrijfsmodelsectie in de loop van de tijd schaalbaar zijn. Vergeleken met de Seed- en Pre-Seed-rondes richten investeerders zich in dit stadium minder op het doel, de concurrentie en 'waarom nu?'-dia's, omdat bedrijven die de zeer competitieve Serie A-financieringsronde hebben bereikt, zich al grondig in de markt hebben gepositioneerd.

Alle Serie A-fondsenwervingstrends bekijken

Trends Serie A-pitchdeck: investeerders in de Serie A-ronde besteden meestal meer tijd aan drie belangrijke onderdelen: product, bedrijfsmodel en oplossing vs. doel, waarom nu?, en concurrentie in seed-decks. Klik om te tweeten

Vooroordelen over gender en ras bij fondsenwerving voor start-ups

Ongelijksoortige gevolgen van vertraging in fondsenwerving

De macro-omgeving in 2022 leidde tot een uitdagend klimaat voor oprichters die kapitaal wilden aantrekken, maar niet alle teams zijn even hard getroffen. Aan de ene kant toonden onze gegevens aan dat teams in een vroeg stadium (pre-seed en seed) minder geld ophaalden te midden van brede economische onzekerheid en aarzeling bij investeerders. Aan de andere kant ondervonden volledig vrouwelijke teams en teams met leden uit minderheidsgroepen unieke uitdagingen.* Zo haalden teams die volledig uit vrouwen bestonden 36% minder op dan teams die volledig uit mannen bestonden, terwijl dat in 2021 nog 25% was.

*In deze gegevensset verwijst 'minderheid' naar respondenten die zichzelf identificeerden als leden van niet-blanke groepen.

In 2021 zagen volledig vrouwelijke teams met minderheidsleden de grootste toename van het aantal gehouden investeerdersbijeenkomsten ten opzichte van vorig jaar. In 2022 daalde het gemiddelde aantal bijeenkomsten voor deze teams echter weer naar het niveau van 2020.

Meer informatie over vooroordelen bij fondsenwerving

Pitchdeck-onderzoek en geslacht

Net als in voorgaande jaren besteedden investeerders in 2022 over het algemeen de meeste tijd aan het onderzoeken van de teamsecties voor volledig vrouwelijke decks, met gemiddeld 125% meer tijd voor deze sectie dan voor volledig mannelijke teams. Net als in voorgaande jaren hadden de teamdia's van volledig mannelijke teams een van de laagste kijkcijfers.

Durfkapitalisten besteedden 103% meer tijd aan de productsecties van de volledig mannelijke decks en 125% meer tijd aan de secties over het bedrijfsdoel.

Meer informatie over vooroordelen bij fondsenwerving

Pitchdeck-onderzoek en ras

Als we de beoordeling van decks uitsplitsen op etnische demografie, vallen vier secties op waar diverse teams meer aandacht kregen dan volledig blanke teams. Ten eerste besteedden durfkapitalisten 25% meer tijd aan de teamonderdelen voor diverse teams in vergelijking met volledig blanke teams. Ze besteedden ook 28% langer aan het onderzoeken van de tractiesecties van diverse teams.

Investeerders besteedden ook 55% meer tijd aan de competitieve onderdelen van diverse teams in vergelijking met volledig blanke teams. De grootste discrepantie kwam naar voren bij het vergelijken van de marktgrootte-secties: durfkapitalisten besteedden 67% meer tijd aan deze secties als het ging om diverse teams.

Meer informatie over vooroordelen bij fondsenwerving

Pitch Deck Interest-statistieken

  • Gemaakte oprichter-links: aantal pitchdeck-links dat oprichters hebben verzonden
  • Interacties investeerdersdecks: hoe actief VC's zijn in die decks
  • Investeerderstijd: de gemiddelde tijd die investeerders besteden aan het lezen van decks