Naleving

Naleving

Bij DocSend begrijpen we de ernstige gevolgen van naleving en hebben we ijverig aan processen gewerkt om onze service te laten voldoen aan de normen die van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Het niet naleven van informatiebeveiligingsnormen is een risico dat geen enkel bedrijf ooit mag nemen. Het kan leiden tot een aantal dure straffen, van civielrechtelijke boetes tot vervolging door de strafrechter. In enkele van de meest extreme gevallen kunnen de functionarissen van een bedrijf, dat niet aan de eisen voldoet, gevangenisstraf krijgen. Bij DocSend begrijpen we de ernstige gevolgen van naleving en hebben we ijverig aan processen gewerkt om onze service te laten voldoen aan de normen die van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Neem contact op met ons ondersteuningsteam op [email protected] voor toegang tot ons meest recente SOC 2-rapport.

 • DocSend voldoet aan SOC 2. DocSend voldoet ook aan de AVG, zodat klanten DocSend kunnen gebruiken om hun naleving van de AVG te vereenvoudigen.

Hieronder volgt een lijst met enkele van de vele procedures die we hebben ingevoerd om aan de nalevingsnormen te voldoen:

 • Beleid inzake Informatiebeveiliging
 • Beleid voor acceptabel gebruik
 • Gedragscode
 • Achtergrondonderzoeken voor alle medewerkers
 • Eindpuntversleuteling voor alle apparaten in eigendom van het bedrijf of die door het bedrijf zijn uitgegeven
 • Release Management Procedure
 • Change Management Procedure
 • Release notes
 • Toegangsregistratie, beëindiging en procedure voor controle van gebruikerstoegang
 • Incidentresponsplan
 • Bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplan
 • Penetratietestprogramma
 • Bug Bounty-programma
 • Incidentresponsplan
 • Programma voor risicobeoordeling