DocSend usprawnia proces pozyskiwania funduszy przez firmę 500 Startups

Analityka, funkcje i korzyści, jakie usługa DocSend zapewnia firmie 500 Startups, umożliwiają jej zespołowi maksymalne wykorzystanie relacji z komandytariuszami, inwestorami, spółkami portfelowymi i innymi startupami.

500 Startups to firma venture capital, której misją jest odkrywanie najbardziej utalentowanych przedsiębiorców na świecie i inwestowanie w nich. Dzięki wsparciu 500 Startups założyciele tworzą firmy odnoszące sukcesy na wielką skalę i budują dobrze prosperujące globalne ekosystemy. Firma zatrudniająca ponad 100 pracowników na całym świecie zainwestowała w ponad 2200 firm w 74 krajach za pośrednictwem czterech funduszy globalnych i 14 funduszy tematycznych poświęconych konkretnym rynkom geograficznym lub branżom.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału dla funduszy 500 Startups ma szczególnie skomplikowane wymagania dotyczące zgodności z przepisami z uwagi na międzynarodową działalność firmy. Z tego powodu firma musi zweryfikować każdego potencjalnego inwestora, aby zapewnić zgodność z globalnymi normami dotyczącymi marketingu funduszy.

Proces ten może być powolny i żmudny. Zdarzało się też, że był źródłem wielu tarć. Niektórzy potencjalni komandytariusze byli tak zagubieni w tym procesie, że nawet nie próbowali uzyskać dostępu do prezentacji.

Co więcej, firma 500 Startups nie miała wglądu w to, na czym skupiali swoją uwagę inwestorzy. Względem których komandytariuszy należało podjąć dalsze działania? Na przeglądaniu których materiałów wyświetlający spędzali najwięcej czasu? Co ich zniechęcało? Są to istotne informacje, które — jeśli można byłoby je zastosować do samych prezentacji — uczyniłyby proces pozyskiwania funduszy bardziej wydajnym i skutecznym. Jednakże po dodaniu inwestorów do pokoi danych funduszu zdolność 500 Startups do kontrolowania lub śledzenia ich zaangażowania w odniesieniu do poszczególnych dokumentów była trudna do śledzenia. Ponadto proces wprowadzania inwestorów do pokoju danych funduszu był skomplikowany. Konieczność utworzenia konta w celu przeglądania pokoju danych oraz konieczność logowania się za każdym razem, gdy inwestorzy chcieli przeglądać dokumenty dotyczące funduszu, była postrzegana przez nich jako utrudnienie.

Od momentu odkrycia DocSend firma 500 Startups przeniosła swój proces pozyskiwania funduszy na wyższy poziom. Dzięki bezproblemowemu, a jednocześnie bezpiecznemu przeglądaniu możliwemu za pośrednictwem DocSend firma 500 Startups natychmiast wyeliminowała barierę związaną z koniecznością logowania się, aby uzyskać dostęp do zasobów i materiałów. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej analityce DocSend, zespół 500 Startups ma doskonały wgląd w to, którzy komandytariusze angażują się w wysłane im dokumenty, a którzy nie. Zespół 500 Startups korzysta nawet z bezpiecznych przestrzeni DocSend, aby w jednym, dostosowanym do swoich potrzeb miejscu bezpiecznie przechowywać wszystkie istotne materiały związane z pozyskiwaniem funduszy.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zwiększona efektywność pozyskiwania funduszy dzięki DocSend

Poprzednie wymogi dotyczące zgodności z przepisami stosowane przez 500 Startups doprowadziły do utraty wielu potencjalnych inwestorów, ponieważ na początku było tak wiele przeszkód, że często rezygnowali w trakcie procesu. Korzystając z DocSend, 500 Startups może łatwo udostępniać potencjalnym inwestorom łącza do dokumentów dotyczących funduszy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu może zapomnieć o uciążliwym wysyłaniu i przeglądaniu dokumentów, nie rezygnując przy tym z bezpieczeństwa i możliwości śledzenia, kto ma do nich dostęp.

„DocSend pomaga firmie 500 Startups usunąć bariery dla inwestorów” — mówi Sheel Mohnot, partner firmy 500 Startups. „Teraz jest to bezproblemowe doświadczenie dla obu stron”.

Lepszy wgląd w zaangażowanie w dokumenty

Przed wdrożeniem usługi DocSend firma 500 Startups miała ograniczony wgląd w to, na jakich treściach w materiałach dotyczących funduszy skupiają się odbiorcy. Dzięki DocSend firma ma teraz dostęp do szczegółowej analizy z podziałem na strony w odniesieniu do każdego użytkownika, który przegląda udostępnione dokumenty. Analizy te decydują o strategii działań następczych, ponieważ umożliwiają zespołowi zajmującemu się pozyskiwaniem funduszy zidentyfikowanie, kto potrzebuje działań następczych oraz co oddziałuje (lub nie oddziałuje) na danego odbiorcę. 500 Startups ma teraz możliwość lepszego ustrukturyzowania i ilościowego zmierzenia zasięgu swoich działań.

Dzięki DocSend mogę zobaczyć, na czym skupiają się inwestorzy i przez co ich tracę. Śledzenie, kto ogląda daną prezentację, i co przykuwa jego uwagę, jest niezwykle przydatne.
Sheel Mohnot

Sheel Mohnot

Partner, 500 Startups

DocSend umożliwia kontrolę wersji i dynamiczną aktualizację zawartości

Po rozpoczęciu rozmowy z potencjalnym inwestorem 500 Startups udostępnia mu łącze do przestrzeni DocSend, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące funduszu, i zapewnia jedno źródło prawdy w odniesieniu do wszystkich przyszłych informacji. Dzięki temu 500 Startups może utrzymać uwagę inwestorów na prowadzonym biznesie.

Biorąc pod uwagę liczbę inwestorów, z którymi 500 Startups wchodzi w interakcje, zarządzanie kontrolą wersji dokumentów jest niezwykle ważne. Dokumenty są ciągle aktualizowane, a pilnowanie, kto przejrzał jaką wersję danego dokumentu, może być nie lada wyzwaniem. Dzięki udostępnianiu łączy DocSend firma 500 Startups może dynamicznie wprowadzać zmiany do dokumentów za kulisami. Co więcej, udostępnianie łączy do zaktualizowanych materiałów dotyczących funduszy w przestrzeniach eliminuje konieczność logowania się przez inwestorów do pokoju danych w celu obejrzenia zaktualizowanych dokumentów.

„Mamy wiele żywych dokumentów takich jak pitch decki, które cały czas się zmieniają” — mówi Mohnot. „Dzięki DocSend nie stanowi to problemu, ponieważ możemy dynamicznie wprowadzać zmiany, a wyświetlający zawsze mają dostęp do najbardziej aktualnej wersji”.

W skrócie dostęp w oparciu o łącza pozwala firmie 500 Startups zapewnić, że tylko osoby uprawnione mają dostęp do zasobów 500 Startups. Kontrola wersji daje 500 Startups pewność, że osoby, które mają dostęp, nie przeglądają nieaktualnych zasobów. To dla 500 Startups dwie cechy, które decydują o sukcesie.

Podsumowanie

Dzięki DocSend firma 500 Startups wysyła wszystkie istotne materiały dotyczące pozyskiwania funduszy w sposób płynny, bezpieczny i inteligentny. Śledzenie i analizowanie zaangażowania komandytariuszy umożliwia zespołowi identyfikację potencjalnych inwestorów o wysokim zaangażowaniu i skoncentrowanie na nich swoich działań. Przestrzenie oferowane przez DocSend stanowią dla 500 Startups idealną platformę z pokojami do zawierania transakcji, gdzie wszystkie materiały związane z danym funduszem można uporządkować i (wzajemnie) łatwo udostępniać.

„Usługa DocSend okazała się niezwykle cenna dla naszych procesów wewnętrznych. Obecnie zachęcamy nasze startupy do korzystania z DocSend, zarówno w przypadku pozyskiwania funduszy, jak i pracy zespołów sprzedażowych” — mówi Mohnot.

Analityka, funkcje i korzyści, jakie usługa DocSend zapewnia firmie 500 Startups, umożliwiają jej zespołowi maksymalne wykorzystanie relacji z komandytariuszami, inwestorami, spółkami portfelowymi i innymi startupami. Chcesz się dowiedzieć, jak Twoja firma też może zyskać te korzyści? Kliknij tutaj, aby zacząć korzystać z DocSend zupełnie bezpłatnie.

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ANI TREŚCI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM ARTYKULE JAKO OFERTY SPRZEDAŻY LUB ZACHĘTY DO ZAKUPU JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SUGEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ 500 STARTUPS LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB PRZEDSTAWICIELI. W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ ŻADNYCH TREŚCI NINIEJSZEGO ARTYKUŁU JAKO MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH FUNDUSZU DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW ROZWAŻAJĄCYCH INWESTYCJĘ W JAKIKOLWIEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY 500 STARTUPS ANI JAKO PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH LUB INWESTYCYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ 500 STARTUPS LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki