Pozyskiwanie funduszy przez startupy – wskaźniki dotyczące pitch decków

Cotygodniowe monitorowanie inwestorów pragnących zawrzeć umowy oraz założycieli, którzy szukają kapitału, za pośrednictwem analizy pitch decków w DocSend.

DBX_in_Situ_Pitch_deck_analyzer

Wskaźniki Pitch Deck Interest (PDI)

Wskaźniki zainteresowania pitch deckami DocSend mierzą aktywność założycieli i inwestorów na rynku pozyskiwania funduszy. Śledzą udostępnianie i wyświetlanie pitch decków na naszej platformie w ujęciu tygodniowym.

Aktywność związaną z pitch deckami mierzymy za pomocą trzech wskaźników:

 • Liczba pitch decków, które przeglądają inwestorzy
 • Czas poświęcony przez inwestorów na przeczytanie tych prezentacji
 • Liczba pitch decków wysyłanych przez założycieli

Te metryki pozwalają nam ocenić aktywność na rynku pozyskiwania funduszy przy zastosowaniu modelu podaży i popytu. Używamy aktywności założycieli jako zamiennika podaży i aktywności inwestorów jako zamiennika popytu.

Utworzyliśmy wykresy w przypadku każdego z poniższych wskaźników i co tydzień dostarczamy analizę ich znaczenia w bieżącym krajobrazie pozyskiwania funduszy.

Uwaga: wszystkie wykresy są interaktywne i można je włączać lub wyłączać w zależności od potrzeb.

Wskaźnik PDI 1: Interakcje inwestorów z prezentacjami pitch deck

Ten wskaźnik zainteresowania pitch deckami śledzi aktywność właścicieli funduszy VC na rynku, pokazując, jak potencjalni inwestorzy wchodzą w interakcje z prezentacjami. Mierzy średnią liczbę interakcji z pitch deckami dla każdego założyciela, które mają obecnie miejsce na naszej platformie. Wskaźnik ten mierzy zapotrzebowanie inwestorów na transakcje ze startupami.

Wskaźnik PDI 2: Czas poświęcony przez inwestorów

Tutaj mierzymy średni czas spędzony przez potencjalnych inwestorów na czytaniu poszczególnych pitch decków. Pozwala to określić, ile czasu właściciele funduszy VC spędzają na przeglądaniu ofert. Gdy inwestorzy są zajęci, ten wskaźnik zazwyczaj spada.

Aby otrzymywać cotygodniowe aktualizacje tych wskaźników, zasubskrybuj The Weekly Index.

Wskaźniki PDI w działaniu: I kw. 2024 r.

Cotygodniowe aktualizacje dotyczące bieżącego kwartału

* Analiza dotycząca poprzedniego tygodnia jest aktualizowana w każdy poniedziałek

Aktualizacja: 15 kwietnia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -17,71%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -18,44%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów zmalała w związku z uspokojeniem sytuacji na publicznych rynkach akcji. Aktywność VC spadła o 17,71%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4,17% i wynosi 2 minuty i 18 sekund. Po dobrym rozpoczęciu II kwartału aktywność inwestorów znajduje się obecnie poniżej poziomu z lat 2021–2023 w ujęciu rok do roku. W ubiegłym tygodniu założyciele zanotowali jeszcze większy spadek niż inwestorzy: poziom ich aktywności spadł o 18,44%, a od końca marca o prawie 30%. Zeszłotygodniowe dane dotyczące inflacji, w połączeniu z proporcjonalnym spadkiem na publicznych rynkach akcji, niewątpliwie wystraszyły założycieli startupów oraz VC. Fakt, że rząd może rozpocząć obniżanie stóp procentowych później i w mniejszym stopniu, niż zakładano, może w najbliższym okresie nadwątlić zaufanie do pozyskiwania funduszy. Wydaje się, że rynki publiczne stosunkowo dobrze przyjęły tę wiadomość i spodziewamy się, że założyciele i inwestorzy na rynkach prywatnych mogą dość szybko odzyskać formę.

Aktualizacja: 8 kwietnia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +6,69%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -12,71%

W ubiegłym tygodniu, wraz z rozpoczęciem drugiego kwartału, założyciele i inwestorzy podążali w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC wzrosła na początku nowego kwartału o 6,69%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Ostatni raz wzrost aktywności inwestorów na początku drugiego kwartału miał miejsce w 2021 r., kiedy klimat dla pozyskiwania funduszy był lepszy, więc ubiegłotygodniowy skok może być zachęcającym sygnałem dla przyszłych transakcji. Z kolei aktywność założycieli spadła w zeszłym tygodniu o 12,71%, co może wskazywać, że na początku nowego kwartału założyciele skupili się bardziej na rozwijaniu działalności niż na pozyskiwaniu funduszy. Ten spadek był oczekiwany, ponieważ aktywność założycieli zazwyczaj spada na początku II kwartału. Pozytywne dane o rynku pracy z zeszłego tygodnia mogły podtrzymać zaufanie do rynków prywatnych, więc zajrzyj ponownie w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy dynamika będzie dalej wrastać.

Cotygodniowa analiza z poprzednich kwartałów

Wskaźniki zainteresowania prezentacjami ofertowymi 2024 – I kwartał

Aktualizacja: 1 kwietnia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -7,3%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +21,65%

Zamykając I kwartał, założyciele i inwestorzy zmierzali w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC spadła o 7,3%, a średni czas spędzony przy prezentacji spadł o 4%. Z perspektywy rok do roku ostatni tydzień I kwartału 2024 r. jest zasadniczo porównywalny z poprzednimi latami, a gwałtowny wzrost aktywności inwestycyjnej na początku kwartału daje nam pewność co do wzrostu liczby transakcji w dalszej części 2024 roku. Założyciele zakończyli kwartał na wysokim poziomie: aktywność wzrosła o 21,65%, osiągając nowy rekord rok do roku w ostatnim tygodniu I kwartału. Aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy wydaje się zapowiadać solidny początek II kwartału. Czy fundusze VC szybko zwiększą tempo? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, jak rozpoczął się nowy kwartał.

Aktualizacja: 25 marca 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +0,74%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -16,38%

Podczas gdy w ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów ustabilizowała się, aktywność założycieli spadła po stosunkowo intensywnych dwóch tygodniach. Aktywność VC wzrosła o zaledwie 0,73% – inwestorzy utrzymali formę z poprzedniego tygodnia. Średni czas przeglądania prezentacji po raz kolejny utrzymał się na poziomie 2 minut i 30 sekund, tak jak przez większość kwartału. Aktywność założycieli spadła o 16,38%, ale pomimo tego VC i założyciele odnotowali najwyższe w historii wskaźniki w dwunastym tygodniu roku. W ujęciu rok do roku widać, że rynek pozyskiwania funduszy jest ogólnie w dobrej kondycji, choć dopiero w dalszej części roku okaże się, jak duża część aktywności przełoży się na alokację kapitału. Czy inwestorzy i założyciele zwiększą tempo w ostatnim tygodniu pierwszego kwartału? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, jak zakończył się ten kwartał.

Aktualizacja: 18 marca 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -10,82%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,48%

W ubiegłym tygodniu, gdy pierwszy kwartał zbliżał się ku końcowi, założyciele i inwestorzy podążali w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC spadła o 10,82%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji ponownie nie uległ zmianie, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Aktywność jest obecnie nieco poniżej bardzo dobrego poziomu z 2021 r. z perspektywy rok do roku, a fakt, że wcześniej obserwowaliśmy dwa najwyższe poziomy w historii dla I kwartału, sprawia, że ubiegłotygodniowy spadek nie budzi niepokoju. Inwestorzy mają tendencję do zwalniania tempa pod koniec pierwszego kwartału i spodziewamy się, że ta tendencja utrzyma się w 2024 r., a poziom aktywności ponownie wzrośnie na początku kwietnia. Dla porównania, w zeszłym tygodniu aktywność założycieli wzrosła drugi tydzień z rzędu i obecnie utrzymuje się na poziomie z 2021 roku. Założyciele mają tendencję do zwalniania tempa pod koniec pierwszego kwartału, ale nawet jeśli poziom aktywności spadnie do końca miesiąca, założyciele, podobnie jak inwestorzy, dali nam w tym kwartale wystarczająco dużo pozytywnych sygnałów, abyśmy mogli zachować optymizm co do aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy. Ciągły optymizm, zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych, co do ewentualnych obniżek stóp procentowych w tym roku, powinien podtrzymać poziom zawieranych transakcji w tym okresie.

Aktualizacja: 11 marca 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -12,1%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,96%

Aktywność inwestorów zmalała w zeszłym tygodniu (ogólnie pozostając na dość dobrym poziomie), natomiast aktywność założycieli nieznacznie wzrosła. Fundusze VC zrobiły sobie w pewnym stopniu przerwę po osiągnięciu w zeszłym tygodniu najwyższych wartości odnotowanych jak dotąd w I kwartale: aktywność inwestorów spadła o 12,1%, lecz nadal pozostaje na poziomie wyższym niż w poprzednich latach w tym samym czasie. Średni czas przeglądania prezentacji utrzymuje się na poziomie 2 minut i 30 sekund. Aktywność założycieli wzrosła o 3,96% i jest niemal o 12% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Silne wyniki sugerują, że nawet gdyby aktywność nieznacznie spadła w związku z obowiązkami funduszy VC i założycieli przypadającymi na koniec kwartału, w ogólnym ujęciu rynek znajduje się w dobrej pozycji, by zawierać transakcje w ciągu następnych sześciu miesięcy. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, jak zbliżający się koniec I kwartału wpływa na poziomy aktywności.

Aktualizacja: 4 marca 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +11,22%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -10,62%

W minionym tygodniu założyciele i inwestorzy poruszali się w przeciwnych kierunkach, przy czym aktywność VC osiągnęła najwyższą wartość, jaką odnotowaliśmy do tej pory w I kwartale. Aktywność inwestorów wzrosła o 11,22%, nie zakłócając stabilnego wzrostu zainteresowania prezentacjami ofertowymi, który obserwujemy od początku 2024 roku. Średni czas przeglądania prezentacji utrzymuje się na poziomie 2 minut i 30 sekund. Choć wzrost aktywności inwestorów w tym momencie I kwartału nie jest zaskoczeniem, utrzymujący się wysoki poziom tej aktywności jest sygnałem zaufania na rynku prywatnym. Aktywność założycieli w zeszłym tygodniu zachowała ujemną dynamikę, spadając o 10,62% po osiągnięciu rekordowego poziomu w połowie lutego. Obecne poziomy aktywności nie odbiegają od tych z lat 2021-23 i spodziewamy się, że to tempo utrzyma się co najmniej do końca kwartału. Ogólnie poziom aktywności na rynku pozyskiwania funduszy nadal jest zachęcający i odzwierciedla zaufanie, jakie obserwujemy na rynkach akcji publicznych. Zajrzyj tu w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy w ramach zbliżania się końca I kwartału założyciele i inwestorzy utrzymali aktywność na tym samym poziomie.

Aktualizacja: 26 lutego 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: –7,14%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: –15,67%

Po niedawnych wzrostach aktywności związanych z pozyskiwaniem funduszy w ubiegłym tygodniu założyciele firm i inwestorzy zrobili sobie krótką przerwę. Aktywność VC spadła o 7,14%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się i pozostał na poziomie 2,5 minuty. Mimo tego aktywność w segmencie VC wzrosła prawie o 23% rok do roku. Przewidujemy, że przynajmniej w najbliższym okresie inwestorzy przekroczą zeszłoroczne poziomy aktywności. Zmieniające się oczekiwania co do ewentualnych obniżek stóp procentowych nie mają wpływu na tę perspektywę. Aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu również spadła – o 15,67% – i obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie z zeszłego roku. Tydzień wcześniej zaobserwowaliśmy rekordową aktywność założycieli, co pomaga spojrzeć na bieżący spadek w odpowiednim kontekście. Mimo że jesteśmy dopiero na początku roku, utrzymująca się dynamika na rynkach prywatnych może być oznaką zdrowej aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy (i zawierania umów) przez cały rok 2024.

Aktualizacja: 12 lutego 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +6,15%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -3,85%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: 0% (bez zmian)

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli utrzymała się na stałym poziomie, podczas gdy inwestorzy ponownie podkręcili tempo. Aktywność VC wzrosła o 6,15% i jest większa prawie o 13% rok do roku. Warto zwrócić uwagę, że w ujęciu rok do roku wskaźnik interakcji inwestorów z prezentacjami z ubiegłego tygodnia jest niższy tylko od tego z 2022 r. To imponujące ze względu na to, jak bardzo różnią się okoliczności: na początku 2022 r. aktywność VC była bardzo wysoka, po czym szybko spadła wraz ze znaczącą zmianą warunków makroekonomicznych. W 2024 r. wygląda na to, że perspektywy makroekonomiczne mogą ponownie ulec zmianie, a inwestorzy zwiększają tempo w każdym kolejnym tygodniu. Chociaż nie możemy oczekiwać, że trend ten będzie utrzymywał się w nieskończoność, wiele wskazuje na trwały wzrost zaufania do środowiska pozyskiwania funduszy. Aktywność założycieli nie zmieniła się w ubiegłym tygodniu, ale fakt, że minęło zaledwie kilka tygodni od styczniowego rekordu wszech czasów, jest kolejną oznaką silnego zaufania na rynku prywatnym. Nie spodziewamy się, aby ogólny nastrój zmienił się znacząco w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch, ale w nadchodzących tygodniach sprawdzimy, czy wysokie tempo obserwowane na początku roku nieco spadnie.

Aktualizacja: 29 stycznia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +17,46%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +32,29%

Aktywność założycieli i inwestorów wzrosła w ubiegłym tygodniu, co stanowi kontynuację pracowitego początku 2024 roku. Aktywność inwestorów wzrosła o 17,46%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji ponownie nie uległ zmianie, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Patrząc z szerszej perspektywy, aktywność VC jest obecnie większa niż w ubiegłych latach: o 28% w porównaniu do 2023 r., o 5% w porównaniu do 2022 r. i o 24% w porównaniu do 2021 r. Aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu była nie mniej intensywna: wzrosła o 32,29% i przewyższa o 41% poziom z 2023 r., o 13% poziom z 2022 r. i o 65% poziom z 2021 r. Zachęcające dane makroekonomiczne sugerujące, że miękkie lądowanie gospodarki jest w zasięgu ręki, mogą podsycać entuzjazm, jaki obserwujemy od początku tego roku na rynkach prywatnych. Co prawda obie strony będą musiały w pewnym momencie dać sobie chwilę wytchnienia, spodziewamy się jednak, że te pozytywne porównania rok do roku utrzymają się na stabilnym poziomie, o ile perspektywy makroekonomiczne pozostaną niezmienione. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, czy założyciele i inwestorzy zdołali utrzymać tempo.

Aktualizacja: 22 stycznia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +8,16%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,23%

Wobec obserwowanego od zeszłego tygodnia zwiększonego zainteresowania związanym z pierwszym kwartałem sezonem pozyskiwania funduszy, widzimy wśród założycieli i inwestorów kontynuację zachęcających trendów z początku 2024 roku. Szczególnie inwestorzy przejawiają wzmożoną aktywność: zainteresowanie prezentacjami ofertowymi w tej grupie wzrosło o 8,16%, a średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Aktywność inwestorów wzrosła o 12,5% rok do roku i spodziewamy się, że ta różnica może się jeszcze powiększyć w lutym. Aktywność założycieli nie zwiększyła się w zeszłym tygodniu tak wyraźnie: wzrosła jedynie o 3,23% i jest niższa od zeszłorocznych wskaźników o 4%. Założyciele pozostają jednak dość aktywni w porównaniu do historycznych danych porównawczych z dłuższego okresu, a w ciągu najbliższych kilku tygodniu spodziewamy się dalszego wzrostu ich aktywności. Póki co obserwujemy, że aktywność dotycząca pozyskiwania funduszy na początku roku pozostaje na zdrowym poziomie, a dane dotyczące PKB za IV kwartał, które pojawią się w tym tygodniu, mogą pozwolić obu stronom z optymizmem spoglądać w przyszłość. Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, czy wśród założycieli i inwestorów utrzymają się obecne trendy.

Aktualizacja: 16 stycznia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +16,5%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +13,42%

W drugim tygodniu 2024 roku, wraz z poruszeniem na rynku pozyskiwania funduszy, wzrosła aktywność zarówno założycieli, jak i inwestorów. Aktywność VC wzrosła o 16,5%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. W ujęciu rok do roku aktywność VC wzrosła już o 11,5%, co sugeruje, że w 2024 roku styczniowe ożywienie będzie powiązane z większym optymizmem niż ubiegłoroczne. Aktywność założycieli rośnie kolejny tydzień z rzędu, skacząc o 13,42% i przekraczając poziom odnotowany w tym samym okresie w 2023 roku o blisko 9,5%. Ponieważ noworoczna gorączka nabiera tempa, spodziewamy się jeszcze co najmniej jednego lub dwóch tygodni znacznego wzrostu aktywności. Aktywność w tym tygodniu będzie wskazówką co do sytuacji na rynku pozyskiwania funduszy w I kwartale. Kolejne skoki w naszych wskaźnikach mogą oznaczać, że sezon będzie nadspodziewanie udany. Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się więcej.

Aktualizacja: 9 stycznia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +51,52%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -3,85%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: łącza utworzone przez założycieli: +22,39%

W pierwszym tygodniu I kwartału 2024 r. przyspieszyła aktywność zarówno po stronie założycieli, jak i inwestorów. Aktywność VC wzrosła o 51,52%, co sugeruje, że styczniowe ożywienie na rynku pozyskiwania funduszy już się rozpoczyna. Przy wzroście aktywności nastąpił spadek zainteresowania prezentacjami ofertowymi: średni czas przeglądania prezentacji skrócił się o 3,85% i wynosi 2 minuty i 30 sekund. Aktywność założycieli również znacząco wzrosła, otwierając I kwartał skokiem o 22,39%. Chociaż początek 2024 r. przyniósł pewne wahania na rynkach publicznych, nie powinny one nadmiernie wpłynąć na nastroje związane z pozyskiwaniem funduszy na rynkach prywatnych, ponieważ sezonowe ożywienie przeważy nad wszelkimi obawami związanymi ze zmiennością. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy styczniowe ożywienie nabrało rozpędu.

Cotygodniowa analiza z poprzednich kwartałów

Wskaźnik zainteresowania prezentacjami ofertowymi 2023 – IV kwartał

Aktualizacja: 2 stycznia 2024 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -36,54%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -21,18%

Zgodnie z oczekiwaniami w zeszłym tygodniu założyciele i inwestorzy kontynuowali przerwę świąteczną. Aktywność VC spadła o 36,54%, a czas przeglądania wydłużył się o 4%. Aktywność założycieli również spadła – o 21,18%. Spadki te są podobne do spadków z lat poprzednich. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak rynek pozyskiwania funduszy wystartował w nowy rok. Z danych historycznych wynika, że na początku pierwszego kwartału można się spodziewać szybkiego wzrostu.

Aktualizacja: 26 grudnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -14,05%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -17,48%

Ubiegły tydzień był spokojny zarówno po stronie założycieli, jak i inwestorów, co było do przewidzenia. Aktywność VC spadła o 14,05%, a średni czas przeglądania prezentacji wydłużył się o 4,17%. Aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu jeszcze nieco spadła – o 17,48%. Spadki pod koniec roku są całkowicie normalne i odzwierciedlają fakt, że założyciele i inwestorzy biorą wolne na święta. Oczekujemy, że w tym tygodniu oba wskaźniki aktywności jeszcze nieco spadną, zanim na początku nowego roku zawieranie transakcji rozpocznie się na poważnie.

Aktualizacja: 18 grudnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -3,97%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,83%

Zarówno założyciele, jak i inwestorzy byli nieco mniej aktywni w ubiegłym tygodniu – należy podkreślić, że ten tydzień zazwyczaj jest ostatnim w roku, w którym odnotowuje się znaczącą aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy. Liczba interakcji inwestorów z prezentacjami spadła o 3,97%, a czas spędzony przy prezentacjach pozostał bez zmian. Aktywność założycieli spadła o 2,83% i jest niższa o 6% rok do roku, natomiast aktywność inwestorów utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku. Spodziewamy się, że aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy spadnie w okresie świątecznym, ale utrzymujące się dobre tempo zawierania transakcji jesienią i wczesną zimą sugeruje, że założyciele i inwestorzy rozpoczną nowy rok z pewnym entuzjazmem.

Aktualizacja: 11 grudnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,07%

W ubiegłym tygodniu inwestorzy utrzymali swoje tempo, ale założyciele zwiększyli je w miarę zbliżania się ostatnich dni sezonu pozyskiwania funduszy przed świętami. Interakcje inwestorów z prezentacjami ofertowymi pozostały na tym samym poziomie co w ubiegłym tygodniu, a aktywność VC jest taka sama, jak w zeszłym roku. Pierwszy tydzień grudnia to zazwyczaj ostatni okres dużej aktywności inwestorów przed rozpoczęciem sezonu świątecznego. Wygląda na to, że ten rok nie będzie wyjątkiem, dlatego spodziewamy się, że aktywność VC spadnie, począwszy od tego tygodnia. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 7,07%: założyciele prawdopodobnie zdają sobie sprawę, że zbliżają się ostatnie dni zawierania transakcji w 2023 r., więc mogą podejmować ostatnie wysiłki, aby rozesłać oferty, zanim rynek się wyciszy. W tym tygodniu mogliśmy zaobserwować kolejny wzrost aktywności założycieli, jednak później spodziewamy się znacznego spadku aktywności aż do rozpoczęcia nowego roku. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jakie czekają nas ostatnie dni sezonu pozyskiwania funduszy.

Aktualizacja: 27 listopada 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -20,44%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +8,7%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -22,02%

Zgodnie z oczekiwaniami w ubiegłym tygodniu aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy była stosunkowo niska ze względu na święto. Wskaźnik interakcji inwestorów z prezentacjami spadł o 20,44%, ale nadal obserwujemy tendencję wzrostu aktywności VC w stosunku do zeszłorocznych spadków i dążenie do wartości znanych z okresu lepszej koniunktury w 2021 roku. Średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 8,7% i obecnie znów wynosi 2 minuty i 30 sekund. Aktywność założycieli spadła o 22,02% i jest teraz na poziomie z 2021 roku. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych kilku tygodni nastąpi pewne ożywienie zarówno wśród założycieli, jak i inwestorów, ale ponieważ rozpoczął się już okres świąteczny i towarzyszące mu spowolnienie, wszelkie rekordy dla IV kwartału są już prawdopodobnie za nami. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak wyglądało odbicie po Święcie Dziękczynienia.

Aktualizacja: 21 listopada 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +2,24%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +6,86%

W ubiegłym tygodniu aktywność VC i założycieli wzrosła i wygląda na to, ze jesienny szczyt pozyskiwania funduszy zakończy się na wysokim poziomie. Aktywność inwestorów wzrosła o 2,24%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4,17% i wynosi 2 minuty i 18 sekund. Na tydzień przed Świętem Dziękczynienia inwestorzy zazwyczaj utrzymują dotychczasowe tempo, więc nieoczekiwany wzrost aktywności w zeszłym tygodniu może być pozytywnym sygnałem, że transakcje zostaną sfinalizowane do końca roku. Aktywność założycieli wzrosła o solidne 6,86%, ponieważ zespoły pozyskujące fundusze prawdopodobnie uznały za priorytet konieczność wysłania większej liczby prezentacji ofertowych przed krótkim tygodniem świątecznym. Zwykle spodziewalibyśmy się, że aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy wyhamuje do końca czwartego kwartału, z wyjątkiem odbicia na początku grudnia. Czy jednak wzmożona aktywność w ubiegłym tygodniu oznacza, że VC i założyciele szykują dla nas niespodzianki? Zaglądaj tu ponownie w ciągu najbliższych tygodni, aby sprawdzić, czy jesienny sezon pozyskiwania funduszy będzie trwał dłużej, niż nam się wydaje.

Aktualizacja: 14 listopada 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +9,83%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,86%

W ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów i założycieli zmierzała w przeciwnych kierunkach, ale oba wskaźniki znajdują się obecnie powyżej poziomów z 2022 r. w ujęciu rok do roku. Aktywność VC wzrosła o solidne 9,83%, a średni czas przeglądania prezentacji nie zmienił się. Inwestorzy zwiększyli aktywność o tej porze w 2021 r. (osiągając rekordowe poziomy), i chociaż zeszłotygodniowy wzrost wypada blado w porównaniu z tamtym okresem, aktywność VC wzrosła o ponad 16% rok do roku. Z kolei założyciele byli nieco mniej zaangażowani: ich aktywność spadła o 2,86% i obecnie jest wyższa o ponad 5% rok do roku. Utrzymujące się zainteresowanie transakcjami ze strony VC może sygnalizować lepszy niż oczekiwano koniec jesiennego sezonu pozyskiwania funduszy. Jednak w tym tygodniu pojawią się nowe dane dotyczące indeksu CPI (miernika inflacji) za październik, a to, co oznaczają one z perspektywy przyszłych podwyżek stóp procentowych, może osłabić niedawny optymizm na rynkach prywatnych. Więcej informacji na ten temat pojawi się w przyszłym tygodniu.

Aktualizacja: 6 listopada 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -0,81%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,96%

W ubiegłym tygodniu – gdy rozpoczął się listopad i kolejny etap jesiennego sezonu pozyskiwania funduszy – aktywność założycieli wzrosła, a czas przeglądania prezentacji przez inwestorów jeszcze bardziej spadł. Aktywność VC utrzymała się na stałym poziomie, spadając o zaledwie 0,81%, ale średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji spadł o 4% i obecnie wynosi 2 minuty i 24 sekundy. Aktywność założycieli wzrosła o 3,96% i jest wyższa o prawie 12% w stosunku do roku poprzedniego: założyciele, którzy chcą przyciągnąć ograniczoną uwagę VC, będą musieli opowiadać fascynujące, a jednocześnie jak najbardziej zwięzłe historie, aby wyróżnić się z tłumu. Spodziewamy się, że aktywność założycieli będzie nadal rosła w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale nie oczekujemy, że aktywność inwestorów odpowie tym samym. W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy wzrosty na rynkach akcji publicznych wywołają entuzjazm wśród VC późną jesienią.

Aktualizacja: 30 października 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -0,81%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -5,61%

W ubiegłym tygodniu inwestorzy utrzymywali stały poziom, podczas gdy założyciele nieco się wycofali po dobrym rozpoczęciu jesiennego sezonu pozyskiwania funduszy. Aktywność VC spadła o 0,81%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Aktywność założycieli zmalała o 5,61%, spadając poniżej tempa z lat 2022 i 2021. Ruchy te mają charakter sezonowy: przewidujemy, że aktywność VC zacznie powoli spadać przed Świętem Dziękczynienia w USA, a aktywność założycieli wzrośnie jeszcze kilka razy przed świętami na koniec roku (jak to zwykle ma miejsce). Jak zawsze perspektywy makroekonomiczne mogą zmienić nasze analizy dotyczące IV kwartału, więc śledź nasze cotygodniowe dane, aby być na bieżąco z odzwierciedlaniem ogólnych trendów na rynku pozyskiwania funduszy prywatnych.

Aktualizacja: 23 października 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -0,4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -5,31%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów utrzymywała się raczej na stabilnym poziomie, a jesienny sezon pozyskiwania funduszy trwa. Aktywność inwestorów prawie się nie zmieniła, spadając zaledwie o 0,4%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17%. Aktywność VC wzrosła o nieco ponad 3% rok do roku, co potwierdza naszą prognozę, że tej jesieni klimat do pozyskiwania funduszy będzie relatywnie lepszy niż w ubiegłym roku. Aktywność założycieli spadła w ubiegłym tygodniu o 5,31% i obecnie jest taka sama, jak w zeszłym roku. Czy zmienność, którą obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni na rynkach akcji publicznych, znajdzie odzwierciedlenie w aktywności związanej z pozyskiwaniem funduszy prywatnych? Czy może długoterminowe plany VC przezwyciężą krótkoterminową presję? Spodziewamy się tego drugiego, ponieważ wahania na rynku publicznym nie zawsze przekładają się na inwestycje prywatne, sprawdź jednak w przyszłym tygodniu, czy nie pojawiły się oznaki zmiany nastrojów wśród inwestorów.

Aktualizacja: 16 października 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +1,63%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +22,83%

W miarę nasilania się jesiennego pędu zarówno założyciele, jak i inwestorzy byli w ubiegłym tygodniu bardziej aktywni niż tydzień wcześniej. Aktywność VC wzrosła o skromne 1,63%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4% i wynosi 2 minuty i 24 sekundy. Aktywność założycieli wzrosła o 22,83% po sezonowym spadku na początku czwartego kwartału. Pomimo większego wzrostu aktywności założycieli w ubiegłym tygodniu był on bardziej znaczący w przypadku VC: o tej porze w zeszłym roku aktywność inwestorów spadła w okresie jesiennego pędu i do końca IV kwartału już się nie poprawiła. Jednak na znacznie bardziej ożywionym rynku w 2021 r. aktywność inwestorów w tym samym tygodniu wzrosła i utrzymywała się na wysokim poziomie do końca roku. Chociaż nie spodziewamy się, że fundusze VC będą aż tak aktywne jak w 2021 r., ubiegłotygodniowy wzrost pozwala zakładać, że w jesiennym sezonie pozyskiwania funduszy zapotrzebowanie inwestorów na transakcje przekroczy poziom z 2022 r. Czy założyciele odpowiedzą tym samym i zwiększą i tak już wysoką liczbę wysyłanych prezentacji ofertowych? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy tempo ponownie wzrośnie.

Aktualizacja: 9 października 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +2,51%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -20%

W ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów wzrosła, podczas gdy wielu założycieli, którzy chętnie wysyłali prezentacje, zrobiło sobie przerwę, aby rozpocząć czwarty kwartał. Aktywność VC wzrosła o 2,51%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. W ujęciu rok do roku tempo działania inwestorów jest zbliżone do tempa z roku 2022 i większe niż w roku 2021. Pozory mogą jednak mylić: na bardziej ożywionym rynku w 2021 r. aktywność inwestorów rosła przez cały sezon jesienny, podczas gdy w zeszłym roku spadła na początku IV kwartału. Spodziewamy się, że tempo roku 2023 uplasuje się gdzieś w połowie między tymi dwoma okresami (z niewielkim odchyleniem w stronę roku 2022) – będziemy to wiedzieć dokładniej w ciągu kilku następnych tygodni. Z kolei aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu gwałtownie spadła – o 20%. Nie jest to powód do niepokoju: historycznie rzecz biorąc, aktywność założycieli spada na początku czwartego kwartału, ponieważ wielu założycieli, którzy pozyskiwali fundusze, skupia się z powrotem na rozwoju swojej firmy. Obserwowany duży spadek odzwierciedla bardzo wysoki poziom aktywności, który widzieliśmy przez cały rok, i przewidujemy, że aktywność założycieli zacznie ponownie rosnąć w październiku. Czy zapotrzebowanie wśród VC wzrośnie i sprosta podaży prezentacji przesyłanych przez założycieli? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby zapoznać się z wczesnymi prognozami na pozostałą część roku.

Wskaźnik zainteresowania prezentacjami ofertowymi 2023 – III kwartał

Aktualizacja: 2 października 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -7%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +1,77%

Założyciele i inwestorzy poruszali się w ubiegłym tygodniu w przeciwnych kierunkach, podczas gdy jesienna aktywność w pozyskiwaniu funduszy pozostaje na wyższym poziomie niż w ubiegłym roku. Aktywność VC spadła o 7%, a średni czas poświęcany na prezentację spadł o 4%. Ten spadek aktywności nie jest szczególnie niepokojący: po pierwsze następuje po miesiącu utrzymujących się wzrostów rok do roku, po drugie zaś pokazuje, że spadek aktywności w 2023 r. jest bardzo zbliżony do tego z 2021 r., kiedy rynek był dużo bardziej ożywiony. Dla porównania aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 1,77% i jest wyższa o 16% w ujęciu rok do roku. Założyciele z pewnością wydają się odczuwać pilną potrzebę sfinalizowania pozyskiwania funduszy do końca roku i jeśli działalność VC będzie nadal podążać za trendami z 2021 r., w ciągu kilku najbliższych tygodni możemy spodziewać się kolejnego wzrostu zainteresowania inwestorów. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak rozpoczęcie IV kwartału wpłynęło na rynek pozyskiwania funduszy.

Aktualizacja: 25 września 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +6,64%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,62%

W ubiegłym tygodniu aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy wzrosła po obu stronach stołu negocjacyjnego, gdy inwestorzy w końcu dołączyli do założycieli, rozpoczynając sezon jesienny. Aktywność VC wzrosła o 6,64%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Aktywność inwestorów spadła w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. o zaledwie 1,5% – jest to zachęcający znak, ponieważ ogólny klimat makroekonomiczny w 2021 r. był znacznie bardziej optymistyczny. W ubiegłym tygodniu założyciele jeszcze bardziej zwiększyli swoje wczesnojesienne tempo: ich aktywność wzrosła o 7,62% i obecnie przekracza wyniki z lat 2022 i 2021. Ubiegłotygodniowe posiedzenie rządu wskazało, że stopy procentowe zostaną utrzymane na wyższym poziomie przez dłuższy czas; czy to złagodzi optymizm inwestorów, który obecnie obserwujemy, czy też jesienny pęd będzie nadal nabierać tempa? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak rynek zareagował na te wiadomości.

Aktualizacja: 18 września 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -3,21%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +17,98%

Wygląda na to, że w ubiegłym tygodniu założyciele rozpoczęli „jesienny pęd”, podczas gdy VC nie spieszą się z przeglądaniem nowych prezentacji. Aktywność VC spadła o 3,21%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17% i wynosi 2 minuty i 30 sekund. Biorąc pod uwagę trendy historyczne, mogliśmy się spodziewać, że w ubiegłym tygodniu zainteresowanie inwestorów prezentacjami wzrośnie, a nie spadnie, ponieważ rozpoczął się już jesienny sezon pozyskiwania funduszy. Ważne jest jednak, aby umieścić ten nietypowy spadek w kontekście: jesienne pozyskiwanie funduszy dopiero się rozpoczyna, a aktywność VC jest obecnie o 8% wyższa w ujęciu rok do roku. Będziemy potrzebować pełniejszego obrazu, zanim będziemy mogli przewidzieć, jak aktywni będą inwestorzy w tym sezonie. Z kolei aktywność założycieli wzrosła o solidne 17,98% i jest zgodna z poziomami z lat 2022 i 2021. Założyciele wydają się być optymistami, jeśli chodzi o potencjał finansowania przed końcem 2023 r., ale czy zaangażowanie VC wzrośnie na tyle, aby sprostać entuzjazmowi założycieli? Więcej na ten temat będziemy wiedzieć w przyszłym tygodniu.

Aktualizacja: 12 września 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -7,09%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -11,11%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -5,32%

Zgodnie z oczekiwaniami w ubiegłym tygodniu po święcie Labor Day aktywność założycieli i inwestorów spadła. Aktywność VC spadła o 7,09%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 11,11% po wzroście w poprzednim tygodniu. Aktywność inwestorów wzrosła o 4% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. (ogólnie znacznie bardziej ożywiony rynek), co sugeruje, że nadchodzący „jesienny pęd” może być nieco bardziej aktywny, niż oczekiwano. Aktywność założycieli również spadła w ubiegłym tygodniu: o 5,32%, zgodnie z oczekiwaniami na ten sezon. Wraz z napływającymi zachęcającymi danymi na temat rynku pracy i inflacji założyciele i inwestorzy mogą być bardziej optymistyczni co do pozyskiwania funduszy po lecie, niż początkowo sądziliśmy. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy aktywność zacznie wzrastać w związku z ożywieniem w połowie lub pod koniec września.

Aktualizacja: 29 sierpnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +5,88%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: 0% (bez zmian)

W ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów wzrosła, podczas gdy aktywność założycieli utrzymywała się na stałym poziomie. Aktywność VC wzrosła o 5,88%, a średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Inwestorzy mogą przyspieszyć tempo przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych świętem Labor Day, które zazwyczaj charakteryzuje się zmniejszoną aktywnością VC przez cały tydzień. Aktywność założycieli również nie zmieniła sie w ubiegłym tygodniu i jest o 10% wyższa w porównaniu rok do roku. Pomimo tej przerwy spodziewamy się, że aktywność założycieli spadnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni – historycznie w tym okresie końca lata założyciele przesyłają niewiele prezentacji, a ich aktywność ponownie wzrasta około połowy września. Aktywność inwestorów również prawdopodobnie spadnie, ponieważ obie strony stołu negocjacyjnego przygotowują się na „jesienny pęd” za kilka tygodni. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić najnowsze informacje na temat aktywności VC/założycieli – spodziewamy się jednak, że rynek pozyskiwania funduszy będzie stosunkowo spokojny.

Aktualizacja: 21 sierpnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +1,84%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,97%

W kolejnym tygodniu sezonowo spodziewanej aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy założyciele i inwestorzy poruszali się w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC wzrosła o 1,84%, a średni czas poświęcany na prezentację pozostał niezmieniony. Od kilku lat obserwujemy umiarkowane zwiększenie aktywności inwestorów w tym okresie, więc ubiegłotygodniowy wzrost wpisał się w ten wzorzec. Poziom aktywności w dalszym ciągu jest niższy w ujęciu rok do roku, a aktywność VC jest niższa o około 4% w porównaniu z tym okresem w zeszłym roku. Aktywność założycieli spadła w ubiegłym tygodniu o 2,97%, co jest kolejnym sezonowo oczekiwanym ruchem. Jednak w przeciwieństwie do inwestorów założyciele pozostają bardziej aktywni niż w 2022 r.: poziom ich aktywności wzrósł o 14% w porównaniu z tym okresem w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę sezonowość w pozyskiwaniu funduszy, spodziewamy się, że te tendencje utrzymają się przez resztę lata: aktywność VC może wzrosnąć tylko nieznacznie, a aktywność założycieli powinna jeszcze bardziej spaść przed rozpoczęciem jesiennego szczytu.

Aktualizacja: 14 sierpnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +1,88%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -4,72%

Ubiegły tydzień był stosunkowo spokojny dla założycieli i inwestorów. Obie strony utrzymują obecnie tempo zgodne z tempem z roku 2022. Aktywność VC wzrosła o 1,88%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Pomimo niestabilności, jaką obserwowaliśmy w krajobrazie makroekonomicznym przez całe lato, aktywność inwestorów spadła zaledwie o 1% w porównaniu do ubiegłego roku. W ubiegłym tygodniu założyciele byli nieco mniej zajęci: poziom ich aktywności spadł o 4,72% i obecnie jest zaledwie o 2% wyższy niż o tej porze w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę tę równość, spodziewamy się, że zarówno założyciele, jak i inwestorzy przez resztę lata i wczesną jesień będą trzymać się trendów sezonowych. Chociaż jesienny pęd będzie miał miejsce jak zwykle pod koniec września, może być nieco stonowany w porównaniu z poprzednimi latami.

Aktualizacja: 8 sierpnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -4,05%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +8,16%

Założyciele i inwestorzy poruszali się w ubiegłym tygodniu w przeciwnych kierunkach w obliczu zmienności na rynku publicznym w związku z obniżeniem ratingu kredytowego USA. Aktywność inwestorów ponownie spadła, o 4,05%, a średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Chociaż aktywność VC jest zbliżona do poziomów z 2020 r., wzorce zachowań inwestorów pozostają na tyle podobne do lat 2021 i 2022, aby sugerować, że nie spadną poniżej tego kluczowego progu. Z kolei założyciele byli w ubiegłym tygodniu bardziej aktywni: ich aktywność wzrosła o 8,16% i jest zgodna z poziomem z 2022 roku. Wydaje się, że inwestorzy prawdopodobnie pozostaną przy obecnym tempie przez kilka następnych tygodni (o ile nie dojdzie do jakichś zdarzeń makroekonomicznych), spodziewamy się jednak większej zmienności po stronie założycieli. Jaśniejszy obraz na resztę lata powinien być dostępny w przyszłym tygodniu.

Aktualizacja: 31 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -2,2%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -4,85%

W ubiegłym tygodniu, gdy działania związane z pozyskiwaniem funduszy przez start-upy osiągnęły poziom typowy dla tego sezonu, aktywność założycieli i inwestorów przyhamowała. Aktywność VC spadła o 2,2%, ale średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Pomimo tego, że aktywność inwestorów jest mniejsza o ok. 7% w ujęciu rok do roku, wzorce aktywności sezonowej są zgodne ze wzorcami z lat 2021 i 2022. Aktywność założycieli ponownie spadła w ubiegłym tygodniu – o 4,85% – i obecnie znajduje się na poziomie porównywalnym do lat 2021 i 2022. W tym nieprzewidywalnym roku taka względna stabilność jest w rzeczywistości uspokajająca: pomimo tego, że fundusze VC są mniej aktywne niż w niedawnej przeszłości, ich wzorce zachowań pozwalają przewidywać potencjalny sezonowy wzrost zainteresowania zawieraniem transakcji jesienią – jak zwykle. Pewnie nie będzie to „jesienny szał” z poprzednich lat, ale możemy oczekiwać zdrowego skoku aktywności w porównaniu z letnim zastojem. Zajrzyj ponownie w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy najnowsze dane potwierdzają tę prognozę.

Aktualizacja: 25 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -6,97%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -11,21%

Aktywność założycieli i inwestorów spadła w zeszłym tygodniu pomimo kolejnego mocnego tygodnia na rynkach akcji publicznych, co sygnalizuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z sezonowym spowolnieniem w pozyskiwaniu funduszy przez start-upy. Aktywność VC spadła o 6,97%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17%. Ubiegły tydzień jest historycznie okresem mniejszej aktywności inwestorów, więc takich ruchów można się było spodziewać. Aktywność założycieli jeszcze nieco spadła: po trzech tygodniach niespodziewanie intensywnej aktywności założyciele wysłali średnio o 11,21% mniej prezentacji ofertowych. Obecnie aktywność założycieli jest zgodna z poziomami z 2022 roku, podczas gdy aktywność VC spadła o nieco ponad 9%. Znając historyczne dane dotyczące trendów sezonowych, nie spodziewamy się znacznego wzrostu aktywności VC w ciągu najbliższych kilku tygodni. Trend wśród założycieli również może utrzymać się na nieco niższym poziomie. Jednak w tym roku obserwowaliśmy okresy zmienności, więc sprawdź w przyszłym tygodniu, czy założyciele i inwestorzy mają dla nas jakieś niespodzianki.

Aktualizacja: 18 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +22,61%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +0% (bez zmian)

W ubiegłym tygodniu inwestorzy zwiększyli tempo, podczas gdy założyciele utrzymali swoje. Aktywność VC wzrosła o solidne 22,61%, co oznacza wzrost porównywalny z tym, który miał miejsce w tym samym tygodniu ubiegłego roku. Wraz z tym wzrostem aktywności średni czas poświęcany na prezentację spadł o 4%. Drugi tydzień lipca jest historycznie aktywnym tygodniem dla inwestorów, ponieważ wielu z tych, którzy biorą wolne z okazji święta 4 lipca, wraca do pracy. Jednak poza trendami sezonowymi inwestorów na rynkach prywatnych mogła pokrzepić informacja o spadku inflacji, która wywołała także wzrost optymizmu na rynkach publicznych. Aktywność założycieli nie zmieniła sie w ubiegłym tygodniu i nadal utrzymuje się powyżej poziomów z 2022 roku. Czy w obliczu zbliżającego się sezonu wyników finansowych za II kwartał i ponownej oceny środowiska makroekonomicznego w następstwie pozytywnych danych dotyczących indeksu CPI pozyskiwanie funduszy przez start-upy utrzyma to tempo? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 10 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -7,44%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +0,87%

W ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów nadal spadała, podczas gdy aktywność założycieli utrzymywała się na stałym poziomie. Aktywność VC spadła o 7,44%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17% i wynosi 2 minuty i 30 sekund. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aktywność inwestorów niedługo spadnie poniżej poziomów z 2020 r., co zdarzyło się tylko raz od początku 2021 r. Jest to metryka, którą warto obserwować w najbliższych tygodniach, ponieważ aktywność inwestorów może spowolnić jeszcze bardziej z powodu przerwy wakacyjnej. Z kolei aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu pozostała porównywalnie wysoka: wskaźnik ten wzrósł o 0,87% i w przeciwieństwie do aktywności inwestorów znacznie przewyższa poprzednie lata. Czy w obliczu nowych danych o inflacji, które zostaną opublikowane w tym tygodniu, zobaczymy pozytywną reakcję VC, jeśli zgodnie z przewidywaniami okaże się, że presja cenowa słabnie? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Wskaźnik zainteresowania prezentacjami ofertowymi 2023 – II kwartał

Aktualizacja: 26 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -11,84%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -7,22%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów spadła, co sugeruje, że ożywienie na rynku pozyskiwania funduszy z końca kwartału może dobiegać końca. Aktywność VC spadła o 11,84%, ale średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Historycznie rzecz biorąc, aktywność inwestorów zwykle spada w tym okresie, więc ten ubiegłotygodniowy spadek nie był zaskakujący. Pomimo tego, że czas spadku jest historycznie normalny, trwające spowolnienie zapotrzebowania inwestorów na transakcje spowodowało, że poziomy aktywności są najniższe od stycznia. Chociaż w perspektywie krótkoterminowej może wystąpić pewna zmienność, nie spodziewamy się znacznego wzrostu zapotrzebowania ze strony inwestorów aż do jesieni. Założyciele również byli mniej aktywni w ubiegłym tygodniu: ich aktywność spadła o 7,22% i był to drugi z rzędu tydzień spadków. Czas tego spadku sugeruje, że założyciele są świadomi letniego zastoju aktywności inwestorów i odpowiednio dostosowali swoje działania. Czy w ostatnim tygodniu II kwartału działalność związana z pozyskiwaniem funduszy będzie nadal wygasać? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak zakończył się kwartał.

Aktualizacja: 20 lipca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +9,87%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -13,39%

Założyciele i inwestorzy poruszali się w ubiegłym tygodniu w przeciwnych kierunkach przed weekendem Dnia Wyzwolenia. Inwestorzy zwiększyli aktywność o 9,87%, prawdopodobnie z uwagi na wzrost na rynkach akcji publicznych i pośpiech pod koniec kwartału, aby dokonać przeglądu prezentacji ofertowych przed nadejściem sezonowego letniego zastoju. Aktywność VC jest taka sama jak w ubiegłym roku. Średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4% i teraz wynosi 2 minuty i 24 sekundy. Aktywność założycieli spadła o 13,39% po kilku tygodniach nieoczekiwanych wzrostów. Założyciele mogli mieć już za sobą pośpiech związany z końcem kwartału, wiedząc, że inwestorzy mogą spędzić resztę II kwartału na poszukiwaniu kilku ostatecznych transakcji do zawarcia. Czy te trendy utrzymają się przez resztę kwartału? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 12 czerwca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +2,29%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +9,8%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i VC wzrosła w związku z utrzymującym się entuzjazmem na rynkach akcji publicznych. Inwestorzy byli jednak tylko nieco bardziej zajęci: poziom aktywności VC wzrósł o 2,29%, ale w ujęciu rok do roku nadal pozostaje w tyle za poziomem z roku 2022. Aktywność założycieli wzrosła o 9,8% i w dalszym ciągu przekracza poziom z 2022 r., co sugeruje, że w perspektywie krótko-, a nawet średnioterminowej klimat dla inwestorów pozostanie przyjazny. Chociaż rynki akcji publicznych osiągnęły w zeszłym tygodniu najwyższy poziom w tym roku, opublikowanie w tym tygodniu nowych danych o inflacji oraz decyzja rządu w sprawie stóp procentowych może w większym stopniu nadać ton pozyskiwaniu funduszy przez start-upy latem. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak rynki prywatne reagują na nowe dane i informacje o stopach procentowych.

Aktualizacja: 5 czerwca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -6,03%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -20,93%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów spadła, co sugeruje, że powoli wchodzimy w spokojniejszy sezon letni. Aktywność VC spadła o 6,03%, a średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. Poziom aktywności inwestorów w dalszym ciągu pozostaje niższy niż w latach poprzednich: aktywność VC spadła o 9% w porównaniu z tym okresem w zeszłym roku i o 6% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Tego samego nie można jednak powiedzieć o aktywności założycieli: w ubiegłym tygodniu ten wskaźnik spadł o 20,93%, ale takiego spadku można się było spodziewać po gwałtownym wzroście tydzień wcześniej. Aktywność założycieli jest zatem zgodna z poziomami z 2022 r. i wyższa o 27% w porównaniu z poziomami z 2021 r. Jeśli rzeczywiście letni zastój wśród inwestorów już się rozpoczął, to rozbieżności w poziomach aktywności założycieli i VC sugerują, że tym pierwszym trudno będzie pozyskać fundusze w III kwartale. Zajrzyj ponownie w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, czy pod koniec II kwartału inwestorzy nieco zwiększą swoją aktywność.

Aktualizacja: 30 maja 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +6,14%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +45,83%

W ubiegłym tygodniu aktywność inwestorów wzrosła niewiele, natomiast aktywność założycieli wzrosła znacząco. Aktywność VC wzrosła o 6,14%, co zrównało zapotrzebowanie inwestorów na transakcje z poziomem z 2022 r. w ujęciu rok do roku. Sięgając nieco dalej, możemy zauważyć, że aktywność VC spadła zaledwie o 3% w porównaniu z poziomem z 2021 roku. Średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4,17% i teraz wynosi 2 minuty i 18 sekund. Podczas gdy aktywność VC utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu z poprzednimi latami, aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu zaskakująco: o 45,83%, osiągając tempo, jakiego nie widzieliśmy od lutego tego roku. Ten nagły wzrost może być częściowo spowodowany niespodziewanie dużym ożywieniem przed świętem Memorial Day. Jednak szerzej rzecz ujmując, świąteczny weekend może zapoczątkować letni sezon pozyskiwania funduszy, który według nas będzie nieco wolniejszy niż w poprzednich latach, przynajmniej z perspektywy VC. Jak dotąd aktywność inwestorów była „spokojna i stała” przez cały rok, a fundusze VC mogą zdecydować się na utrzymanie obecnego tempa (lub nawet jego spowolnienie) latem, czekając na wyklarowanie sytuacji makroekonomicznej. Jeśli założyciele otrzymują takie sygnały, być może spieszą się, aby ich prezentacje zostały przejrzane przed dłuższym letnim zastojem w tym roku. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy aktywność założycieli nieco spadnie po święcie.

Aktualizacja: 22 maja 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -10,94%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,87%

Podobnie jak tydzień wcześniej, w ubiegłym tygodniu założyciele i inwestorzy poruszali się w przeciwnych kierunkach. Zmieniły się jednak kierunki tego ruchu. Aktywność VC spadła w ubiegłym tygodniu o 10,94%, a średni czas przeglądania prezentacji zmalał o 4,17%. Przez większą część drugiego kwartału zainteresowanie inwestorów transakcjami mniej więcej dotrzymywało kroku poziomowi aktywności z 2022 r., ale obecnie jest niższe o 6,5% w ujęciu rok do roku. Ten trend może się utrzymać przez kilka następnych tygodni, ponieważ obecnie najważniejsze wiadomości to rozmowy w sprawie pułapu zadłużenia i obawy dotyczące przyszłych podwyżek stóp procentowych. Założyciele nie zrażali się jednak. W ubiegłym tygodniu ich aktywność wzrosła o 7,87% po gwałtownym spadku w poprzednim tygodniu. Aktywność założycieli w zakresie pozyskiwania funduszy jest zgodna z poziomem z 2022 r., ale nie jest to raczej sygnał optymizmu na rynku, a krótkoterminowe obawy o szybkie zgromadzenie funduszy w obliczu przewidywań dotyczących nadchodzącej recesji. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, czy fundusze VC zwiększają swoje tempo i czy założyciele spowalniają swoje.

Aktualizacja: 15 maja 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +3,64%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -13,59%

W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w tym kwartale wskaźniki aktywności założycieli i inwestorów zmierzały w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC wzrosła o 3,64%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4,17% i wynosi 2 minuty i 18 sekund. W ujęciu rok do roku aktywność inwestorów jest o 3,6% wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Po wzroście o 25% w poprzednim tygodniu aktywność założycieli spadła w zeszłym tygodniu o 13,59% i jest niższa o 4,3% w ujęciu rok do roku. Informacje o spadku inflacji w kwietniu mogły wywołać pewien optymizm wśród inwestorów na rynku prywatnym, ale negocjacje w sprawie pułapu zadłużenia mogą spowodować niestabilność w przestrzeni pozyskiwania funduszy przez start-upy w ciągu kilku następnych tygodni. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak rynki prywatne reagują na nowe informacje.

Aktualizacja: 8 maja 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +2,92%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +25,61%

W ubiegłym tygodniu aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy wzrosła wszędzie, a założyciele wrócili do pracy po tradycyjnej przerwie pod koniec kwietnia. Inwestorzy w ubiegłym tygodniu byli nieco bardziej aktywni: aktywność VC wzrosła o 2,92%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Ten wzrost oznacza, że w ujęciu rok do roku aktywność inwestorów jest mniejsza o 2,4%. Z kolei założyciele, po ubiegłotygodniowym gwałtownym wzroście aktywności, osiągnęli poziom zgodny z rokiem 2022. Aktywność założycieli wzrosła o 25,61% po spadku o ponad 15% tydzień wcześniej. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat obserwowano zastój pod koniec kwietnia, odnotowywano również wzrost na początku maja, więc ten wzrost nie był zupełnie nieoczekiwany. Jednak nawet w tym kontekście założyciele mogą być podbudowani sugestią rządu, że na razie nie będzie kolejnych podwyżek stóp procentowych. Przewidujemy, że w krótkim okresie aktywność założycieli i inwestorów utrzyma się na podobnym poziomie. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy dane o inflacji z tego tygodnia będą miały wpływ na rynek pozyskiwania funduszy prywatnych.

Aktualizacja: 1 maja 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -4,76%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -15,46%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów spadła, co sugeruje, że ożywienie na rynku pozyskiwania funduszy z początku drugiego kwartału może dobiegać końca. Aktywność VC spadła w ubiegłym tygodniu o 4,76%, a średni czas przeglądania prezentacji nie zmienił się. Aktywność założycieli spadła jednak znacznie bardziej, aż o 15,46%, i jest obecnie o 6% poniżej poziomu z 2022 r. i 8% poniżej poziomu z 2021 r. Kontekst historyczny pozwala spojrzeć na zeszłotygodniowe spadki z odpowiedniej perspektywy. Zarówno aktywność założycieli, jak i inwestorów zwykle spada w okolicach drugiego lub trzeciego tygodnia kwietnia, co wskazuje, że obie strony robią sobie chwilę wytchnienia przed zwiększeniem tempa późną wiosną. To, jak bardzo to tempo wzrośnie, może zależeć od czynników makroekonomicznych, takich jak stopy procentowe i dane z raportów o zatrudnieniu, zajrzyj więc ponownie w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak te czynniki mogą wpłynąć na pozyskiwanie funduszy w perspektywie krótkoterminowej.

Aktualizacja: 24 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +7,69%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +6,39%

Aktywność założycieli i inwestorów wzrosła w ubiegłym tygodniu po stosunkowo powolnym początku drugiego kwartału. Aktywność inwestorów wzrosła o 7,69%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Aktywność założycieli wzrosła o 6,39% po dwóch tygodniach spadków na początek kwartału. Ubiegłotygodniowy wzrost aktywności pozyskiwania funduszy był oczekiwany: historycznie rzecz biorąc, założyciele i inwestorzy robią sobie przerwę pod koniec pierwszego kwartału i ponownie zaczynają myśleć o transakcjach pozyskiwania funduszy około połowy kwietnia. Czy ten wzrost aktywności utrzyma się przez resztę kwartału? Pytania dotyczące rynku pracy i potencjalnego ochłodzenia aktywności gospodarczej w dalszej części roku mogą teraz zajmować myśli założycieli i inwestorów, co oznacza, że pozyskiwanie funduszy może zostać odłożone na później. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy na horyzoncie pojawiły się jakieś trudności.

Aktualizacja: 17 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -2,09%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -6,19%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów ponownie spadła, co ma związek ze spowolnieniem działań w obszarze pozyskiwania funduszy na początku drugiego kwartału w porównaniu z końcem kwartału pierwszego. Aktywność inwestorów spadła o 2,09%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Nieco bardziej spadła aktywność założycieli, o 6,19% po spadku o prawie 4% tydzień wcześniej. Jest mało prawdopodobne, aby te ostatnie spadki były odzwierciedleniem trendów w skali makro, ponieważ w zeszłym tygodniu napłynęły pozytywne informacje o inflacji, więc rząd może spowolnić serię podwyżek stóp wcześniej, niż się spodziewano. Spowolnienie, które zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, wskazuje raczej, że założyciele skupiają się na umacnianiu swoich firm, a nie na pozyskiwaniu funduszy. Fundusze VC, świadome tych priorytetów, w odpowiedzi nieco się wycofują. Czy w najbliższej przyszłości założyciele zwrócą swoją uwagę z powrotem na pozyskiwanie funduszy? Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy aktywność założycieli nabierze tempa.

Aktualizacja: 10 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -9,13%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: +4,35%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,96%

Zarówno aktywność założycieli, jak i inwestorów spadła w ubiegłym tygodniu, rozpoczynającym drugi kwartał po gorączkowym zakończeniu kwartału w poprzednim tygodniu. Aktywność inwestorów spadła o 9,13%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,35% – gdy fundusze VC stały się mniej zajęte, nie przeglądały prezentacji tak szybko, jak tydzień wcześniej. Aktywność założycieli spadła mniej gwałtownie, o 3,96%, po stałym wzroście poziomu, który obserwowaliśmy do końca pierwszego kwartału. Krótkoterminowe spadki aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy na początku drugiego kwartału są historyczną normą, więc ubiegłotygodniowe spadki niekoniecznie odzwierciedlają presję makroekonomiczną. Warto jednak śledzić wpływ najnowszego raportu o zatrudnieniu na rynki publiczne, ponieważ jakakolwiek niepewność może zostać odzwierciedlona w obszarze pozyskiwania funduszy prywatnych. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy ten wpływ jest już odczuwalny.

Wskaźniki zainteresowania prezentacjami ofertowymi 2023 – I kwartał

Aktualizacja: 3 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +9,13%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -4,17%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +6,32%

Aktywność VC i założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu. Pierwszy kwartał został zamknięty z impetem. Aktywność inwestorów wzrosła o solidne 9,13%, kończąc kwartał zgodnie z tempem z 2022 r. i o 4% powyżej tempa z 2021 r. Biorąc pod uwagę zmienność makroekonomiczną, którą obserwowaliśmy przez cały pierwszy kwartał, te dane na koniec kwartału świadczą o utrzymującej się odporności popytu na transakcje. Wraz ze wzrostem aktywności VC średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4,17% i teraz wynosi 2 minuty i 18 sekund. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 6,32%, by osiągnąć pod koniec I kwartału tempo zgodne z tempem z roku 2022 r. Jednak założyciele są obecnie jeszcze bardziej aktywni niż w roku 2021: aktywność założycieli jest obecnie o prawie 15% wyższa niż w tym czasie w 2021 r. Ponieważ zapotrzebowanie inwestorów na prezentacje nie wzrosło aż tak bardzo, założyciele powinni mieć świadomość, że konkurencja o uwagę VC jest nadal zacięta. Aby wyróżnić się z tłumu, będą musieli udoskonalić swój sposób opowiadania historii. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy ta dynamika utrzymała się na początku II kwartału.

Aktualizacja: 27 marca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: +0,42%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +5,56%

W ubiegłym tygodniu aktywność założycieli i VC nieznacznie wzrosła, co wskazuje na utrzymującą się odporność rynku pozyskiwania funduszy przez start-upy. Aktywność inwestorów wzrosła o 0,42%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Chociaż aktywność inwestorów jest obecnie niższa w porównaniu z latami 2022 i 2021, fakt, że utrzymała się ona na stałym poziomie podczas bardzo niestabilnego marca, jest dość optymistycznym sygnałem. Aktywność założycieli wzrosła o 5,56% i obecnie kształtuje się na poziomie z lat 2022 i 2021. Fakt, że upadek banku SVB oraz niestabilność na rynku publicznym nie wykazują trwałego wpływu na aktywność założycieli i inwestorów sugeruje, że nadal istnieje duże przekonanie o możliwości przeprowadzania transakcji finansowania w trudnym środowisku makroekonomicznym. Chociaż w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się większej zmienności na rynkach akcji publicznych, przewidujemy, że założyciele i inwestorzy są przygotowani na przetrwanie tych burzliwych warunków – przynajmniej na razie.

Aktualizacja: 20 marca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -3,23%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -1,1%

Poziom aktywności zarówno założycieli, jak i inwestorów spadł w ubiegłym tygodniu, ale nie aż tak bardzo, jak można się było spodziewać po upadku banku SVB. Aktywność VC spadła o 3,23%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Interakcje z prezentacjami spadły o 7% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Aktywność założycieli w ubiegłym tygodniu spadła mniej niż aktywność inwestorów: zaledwie o 1,1% i w ujęciu rok do roku jest mniejsza o 4,25%. Upadek banku SVB i utrzymująca się presja na globalny sektor bankowy mogą mieć wpływ zarówno na inwestorów, jak i założycieli, jednak fakt, że aktywność na rynku pozyskiwania funduszy nie spadła tak bardzo, jak można by się spodziewać, może sygnalizować optymizm w społeczności start-upów dotyczący tego, że upadek banku SVB nie będzie stanowić poważnego problemu strukturalnego. Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy ten optymizm się utrzyma.

Aktualizacja: 13 marca 2023 r.

Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: -13,29%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: średni czas: -7,69%
Zainteresowanie prezentacjami ofertowymi: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -9%

Wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania prezentacjami ofertowymi spadły w ubiegłym tygodniu w związku z mieszanymi sygnałami z lutowego raportu o zatrudnieniu oraz ponownymi obawami dotyczącymi inflacji i przedłużonych podwyżek stóp procentowych. Aktywność VC spadła o 13,29%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 7,69%. Aktywność założycieli spadła trzeci tydzień z rzędu, o 9%, po krótkotrwałym przewyższeniu wskaźników z lat 2021 i 2022 w ujęciu rok do roku. Oczekujemy, że od przyszłego tygodnia w naszych wskaźnikach zacznie być widoczny wpływ upadku banku SVB na nastroje inwestorów i założycieli. Jeśli skutki upadku zostaną ograniczone, aktywność związana z pozyskiwaniem funduszy może nie spaść w szczególnie dużym stopniu. Jeśli jednak zaobserwujemy znaczące skutki uboczne w sektorze bankowym i technologicznym, ten upadek może zapoczątkować okres bardziej trwałego pesymizmu na rynku prywatnym. Zajrzyj ponownie w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak te wydarzenia wpłynęły na zawieranie transakcji przez założycieli i inwestorów.

Aktualizacja: 6 marca 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +10,43%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -13,79%

Założyciele i inwestorzy poruszali się w ubiegłym tygodniu w przeciwnych kierunkach. Aktywność właścicieli funduszy VC wzrosła o 10,43% i obecnie jest wyższa o 7,5% rok do roku – po raz pierwszy aktywność inwestorów w 2023 roku przekroczyła poziom aktywności z roku 2022. Ten wzrost pokrywa się z nieco dłuższym średnim czasem oglądania prezentacji: w zeszłym tygodniu wzrósł o 4,17% i wynosi obecnie 2 minuty i 30 sekund. Aktywność założycieli spadła o 13,79% po utrzymującym się wysokim poziomie od końca stycznia. Jednak nawet przy tym spadku aktywność założycieli jest na poziomie z lat 2022 i 2021. Chociaż aktywność założycieli może nie wzrosnąć przed końcem I kwartału, to jednak, biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki z ubiegłego tygodnia, sygnalizują utrzymujący się optymizm, nawet w obliczu ostatnich wahań na rynku publicznym. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy nastroje pozostają względnie pozytywne, szczególnie wśród inwestorów.

Aktualizacja: 27 lutego 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +5,71%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4%
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +11,54%

Aktywność założycieli i inwestorów w ubiegłym tygodniu ponownie wzrosła, mimo że rynki publiczne odnotowały jak dotąd najgorszy tydzień w roku. Aktywność VC wzrosła o 5,71%, a średni czas poświęcany na prezentację spadł o 4%. Chociaż aktywność inwestorów nadal pozostaje nieco w tyle za poziomami z 2022 roku (o 8%), to jednak ogólnie jest stosunkowo dobra i tylko o 4% niższa od poziomów z 2021 roku. Aktywność założycieli nadal jest nadspodziewanie duża: w zeszłym tygodniu wzrosła o 11,54% i obecnie przekracza poziomy z lat 2022 i 2021 o odpowiednio 25% i 36%. Ten optymizm rynku prywatnego jest mile widziany po stosunkowo słabym IV kwartale, ale czy utrzyma się w obliczu obaw o dalsze agresywne podejście do inflacji ze strony rządu? Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy ostatnie wskaźniki dotyczące wydatków konsumenckich i inflacji (obydwa wyższe od oczekiwanych) wpłyną na nastroje w inwestycjach prywatnych.

Aktualizacja: 13 lutego 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +3,63%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4%
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +38,54%

Aktywność VC w zeszłym tygodniu nieznacznie wzrosła, ale aktywność założycieli nieoczekiwanie osiągnęła nowy rekordowy poziom. Interakcje inwestorów z prezentacjami wzrosły o 3,63%, natomiast średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4% i wynosi obecnie 2 minuty i 24 sekundy. Chociaż aktywność inwestorów wzrosła w ostatnich tygodniach, to nadal jest niższa o 9,5% w ujęciu rocznym. Fundusze VC zaczęły zwalniać tempo mniej więcej o tej porze roku w odpowiedzi na wydarzenia makroekonomiczne, a aktywność w 2023 roku może w krótkim okresie pozostać w większości zgodna z trendami rok do roku. Natomiast aktywność założycieli znacznie wzrosła: o 38,54% i osiągnęła nowy rekord wszech czasów. Co ciekawe, w tygodniu zaczynającym się 7 lutego odnotowano również szczyt aktywności założycieli w zeszłym roku, ale w tym roku wzrost ten jest większy od zeszłorocznego rekordu o prawie 5%. Trwające ożywienie na rynkach akcji publicznych, wraz ze złagodzeniem inflacji, może częściowo tłumaczyć utrzymujący się optymizm założycieli i sygnalizować jego kontynuację w najbliższym czasie. Nieustające obawy o spowolnienie gospodarcze w pewnym momencie roku 2023 mogą spowodować, że te poziomy aktywności będą trudne do utrzymania. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy założyciele utrzymali swoje karkołomne tempo.

Aktualizacja: 6 lutego 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +7,36%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +4,35%

W zeszłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów wzrosła, chociaż jej poziom nadal pozostaje w tyle za gorącym tempem z 2022 roku. Interakcje inwestorów z prezentacjami wzrosły o 7,36%, co oznacza cztery tygodnie wzrostu pod rząd na początku 2023 roku. Średni czas przeglądania prezentacji nie zmienił się i wynosi 2 minuty i 30 sekund. Aktywność VC spadła o prawie 9% rok do roku, ale ostatnie ożywienie na rynkach publicznych i mniejsze podwyżki stóp procentowych mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego inwestorzy coraz aktywniej szukają ofert na początku roku. Aktywność założycieli wzrosła o 4,35% po spadku o 12% w poprzednim tygodniu. Chociaż aktywność założycieli jest o 17% niższa od poziomu z 2022 roku, możemy oczekiwać, że pozostanie stosunkowo dobra, biorąc pod uwagę aktywny początek roku. Czy ten wybuch optymizmu się utrzyma? Sprawdź w przyszłym tygodniu, jak wygląda sytuacja u założycieli i inwestorów.

Aktualizacja: 30 stycznia 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: -0,88%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +4,17%
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -12,38%

Po kilku tygodniach wzmożonej aktywności w zakresie pozyskiwania funduszy po świętach założyciele i inwestorzy w zeszłym tygodniu zwolnili tempo. Aktywność VC była w większości stała i spadła zaledwie o 0,88%, a średni czas poświęcony na przeglądanie prezentacji wzrósł o 4,17%. Natomiast aktywność inwestorów spadła o 20% w stosunku do roku poprzedniego w związku ze sprzecznymi sygnałami na rynkach publicznych i nie przewidujemy, aby fundusze VC w najbliższym czasie odnotowały wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Aktywność założycieli w zeszłym tygodniu mocno spadła, o 12,38%, i założyciele również nie powtórzyli tempa z zeszłego roku. Aktywność założycieli jest obecnie o prawie 18% niższa niż w 2022 roku. Wygląda na to, że zamieszanie, które obserwujemy na rynkach prywatnych, utrzyma się w najbliższym czasie. Jeśli inwestorzy nie przyspieszą tempa, coraz więcej założycieli może pójść w ich ślady, decydując się na oszczędności, a nie na pozyskiwanie funduszy. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, czy rynki nadal wykazują obawy.

Aktualizacja: 23 stycznia 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +6,04%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +29,63%

Zarówno założyciele, jak i inwestorzy zwiększyli swoją aktywność w ubiegłym tygodniu, choć wzrost był znacznie bardziej widoczny po stronie założycieli. Aktywność VC wzrosła o 6,04%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się w stosunku do poprzedniego tygodnia, pozostając na poziomie 2 minut i 24 sekund. Założyciele byli znacznie bardziej zajęci w porównaniu do poziomów aktywności z poprzedniego tygodnia: ich aktywność wzrosła o 29,63%, co stanowi kontynuację optymistycznego wejścia założycieli w rok 2023. Optymizm założycieli i wahania inwestorów stają się jeszcze bardziej widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę porównanie rok do roku: aktywność założycieli spadła zaledwie o 9,5% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, podczas gdy aktywność VC spadła o ponad 28%. Przy tak dużej niepewności makroekonomicznej nie przewidujemy, aby aktywność inwestorów w ciągu najbliższych kilku tygodni znacząco wzrosła, więc założyciele, którzy chcą pozyskać fundusze, będą musieli zaostrzyć swoją narrację w swoich pitch deckach, aby wyróżnić się z tłumu. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy optymizm założycieli będzie się utrzymywał.

Aktualizacja: 9 stycznia 2023 r.

Zainteresowanie pitch deckami: +31,88%
Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +25,46%

W zeszłym tygodniu założyciele i inwestorzy zaczęli wracać do pracy: aktywność wzrosła po obu stronach. Aktywność inwestorów wzrosła o 31,88% wraz z rozpoczęciem pierwszego kwartału. Pomimo tego wzrostu aktywność inwestorów jest nadal daleka od poziomów sprzed świąt: aktywność VC jest mniejsza o 32% w porównaniu do okresu przed świątecznym spowolnieniem. Średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się od zeszłego tygodnia i nadal wynosi 2 minuty i 30 sekund. Aktywność założycieli także wzrosła, jednak mniej niż aktywność VC: w zeszłym tygodniu wzrosła o 25,46%, ale jest także niższa o 32% w porównaniu z poziomami sprzed świąt. Krótki poprzedni tydzień mógł wpłynąć na stosunkowo wolny początek pierwszego kwartału. Sprawdź ponownie w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak założyciele i inwestorzy rozpoczęli pierwszy pełny tydzień 2023 roku.

Wskaźniki zainteresowania pitch deckami 2022 – IV kwartał

Aktualizacja: 3 stycznia 2023 r.

Aktywność w zeszłym tygodniu była przewidywalnie mała w ciągu kilku dni między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Aktywność inwestorów spadła o 48,7%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 8,7%. Mimo że spadek aktywności VC może wydawać się duży, zeszłoroczny poświąteczny spadek był dużo większy (70%), więc fundusze VC były w tym roku nieco bardziej aktywne niż podczas tygodnia świątecznego 2021 roku. W zeszłym tygodniu spadła również aktywność założycieli: o 45,55%, czyli więcej niż w ostatnim tygodniu 2021 roku, kiedy to aktywność założycieli była niższa o 37%. Aktywność pozyskiwania funduszy ponownie nabierze tempa wraz z rozpoczęciem I kwartału, ale czy będzie tak dynamiczna, jak na początku 2022 roku? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, jak założyciele i inwestorzy rozpoczęli nowy rok.

Aktualizacja: 19 grudnia 2022 r.

Założyciele i inwestorzy VC utrzymali dobre tempo w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem sezonu świątecznego. Aktywność inwestorów zmalała o 1,47%, ale pomimo tego spadku aktywność jest wyższa o 1,5% w ujęciu rocznym. Średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmienny. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 5,05%, a w ujęciu rocznym założyciele działają jeszcze prężniej: ich aktywność wzrosła o 19,5% w porównaniu z tym okresem z ubiegłego roku. Nawet przy ostatnich tygodniowych stratach na rynkach publicznych, pozyskiwanie funduszy dla startupów w stałym tempie zmierza w kierunku 2023 roku. Jest mało prawdopodobne, byśmy doczekali się pobicia jakichkolwiek rekordów na początku pierwszego kwartału, ale z drugiej strony istnieje solidna podstawa optymizmu na rynku prywatnym, która sugeruje, że obecne tempo utrzyma się po przerwie świątecznej.

Aktualizacja: 12 grudnia 2022 r.

W zeszłym tygodniu założyciele i inwestorzy pozostawali aktywni, będąc na fali przedświątecznego zapału, i prawie dorównali poziomom aktywności z 2021 roku. Aktywność VC wzrosła o solidne 6,64% i jest teraz niższa o zaledwie 6% w porównaniu z równoważnym tygodniem w zeszłym roku. IV kwartał 2021 roku był rekordowy pod względem aktywności VC – jest to zachęcająca oznaka optymizmu przed rozpoczęciem roku 2023. Średni czas przeglądania prezentacji nie zmienił się i nadal jest na rekordowo niskim poziomie 2 minut i 18 sekund. Aktywność założycieli była nieco mniejsza niż w poprzednim tygodniu: spadła o 3,88%, ale jest wyższa o 5% w porównaniu do analogicznego czasu z poprzedniego roku. Czy nowe dane dotyczące inflacji z tego tygodnia i ostatnie posiedzenie rządu w tym roku osłabią silne ożywienie, jakie obecnie obserwujemy na rynkach prywatnych? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 5 grudnia 2022 r.

Założyciele i inwestorzy wrócili w zeszłym tygodniu do pracy po przerwie związanej ze Świętem Dziękczynienia. Aktywność inwestorów wzrosła o 27,36%, osiągając najwyższy poziom od końca sierpnia. Aktywność pozostaje jednak niższa o prawie 10% w ujęciu rok do roku. Podczas gdy aktywność VC w zeszłym tygodniu wzrosła, średni czas przeglądania pitch decków spadł o 4,17%, osiągając najniższy w historii poziom 2 minut i 18 sekund. W zeszłym tygodniu założyciele byli znacznie bardziej aktywni niż inwestorzy i ich aktywność wzrosła o 41,1%, nieznacznie przewyższając odbicie po Święcie Dziękczynienia z 2021 roku. Po stosunkowo powolnym sezonie jesiennym, wzrosty te wskazują na trwały optymizm na rynku pozyskiwania funduszy. Jednak gwałtowny wzrost aktywności może być krótkotrwały, ponieważ założyciele i inwestorzy mają tendencję do spowalniania w okresie od teraz do końca IV kwartału. Czy w tym roku uda się przełamać historyczne trendy? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 28 listopada 2022 r.

Aktywność na rynku pozyskiwania funduszy dla startupów wyraźnie spadła w zeszłym tygodniu, jak to zwykle bywa w okresie poprzedzającym Święto Dziękczynienia. Aktywność inwestorów spadła o 11,06%, ale średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmieniony. W ujęciu tydzień do tygodnia zeszłotygodniowy oczekiwany spadek świąteczny nie był szczególnie drastyczny. W ujęciu rok do roku różnica jest jednak większa: w poprzednim tygodniu aktywność funduszy VC była o 23% niższa niż w tym samym tygodniu ubiegłego roku. Aktywność założycieli spadła jeszcze bardziej – o 25,51% – i była o 16% niższa niż w ubiegłym roku. Historia sugeruje, że przed końcem roku nastąpi odbicie zarówno w przypadku założycieli, jak i inwestorów. Jednak przy obecnej gorszej sytuacji w całej gospodarce wszelkie odbicia mogą nie być tak duże, jak w poprzednich latach. Czy założyciele i fundusze VC szybko wrócą do pracy? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 14 listopada 2022 r.

Zarówno aktywność założycieli, jak i inwestorów odnotowała w ubiegłym tygodniu umiarkowane wzrosty, ponieważ nowe dane dotyczące inflacji, które okazały się mniej dotkliwe niż oczekiwano, spowodowały przypływ optymizmu na rynkach publicznych. Aktywność inwestorów wzrosła o 1,73%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4%. Fundusze VC utrzymują poziom, ale nie wygląda na to, aby były gotowe do zwiększenia zaangażowania, przynajmniej w najbliższym czasie. Aktywność założycieli wzrosła o 1,04% i jest mniejsza zaledwie o 9% rok do roku. Jest to znaczące ponieważ zeszłoroczne poziomy aktywności były rekordowe. Założyciele nadal realizują swoje jesienne plany pozyskiwania funduszy, ale fakt, że nie obserwujemy odpowiedniego wzrostu aktywności inwestorów, oznacza, że będą musieli pracować ciężej, aby wyróżnić się z tłumu i zapewnić sobie spotkania z VC. Czy przed Świętem Dziękczynienia zaobserwujemy wzrost aktywności? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 7 listopada 2022 r.

W zeszłym tygodniu aktywność założycieli i VC nieco spadła, gdy perspektywy na jesienny sezon pozyskiwania funduszy stały się jaśniejsze. Po powszechnie oczekiwanej podwyżce stóp procentowych w środę interakcje inwestorów z prezentacjami spadły o 1,7%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17%. Nieco bardziej zmalała aktywność założycieli, spadając o 3,03%. Te tygodniowe spadki na pierwszy rzut oka wydają się minimalne, ale teraz mamy już wyraźniejszy obraz tego, jak wygląda zazwyczaj pracowity jesienny sezon pozyskiwania funduszy w 2022 roku w porównaniu z poprzednimi latami. Aktywność inwestorów spadła o prawie 37% w stosunku do rekordowych poziomów z zeszłego roku, ale nadal jest wyższa o prawie 13% w porównaniu z rokiem 2020, w którym próbowaliśmy wrócić do normy po pandemii COVID. Aktywność założycieli jest zgodna z zeszłorocznym tempem, jednak jest niższa o zaledwie 1% w stosunku do poziomu z 2021 roku i wyższa o prawie 30% w stosunku do 2020 roku. Te poziomy aktywności sygnalizują ogólny optymizm w środowisku pozyskiwania funduszy dla startupów, ale jednocześnie nadal pokazują, że fundusze VC mogą się nie spieszyć z zawieraniem umów, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Czy fundamenty optymizmu pozostaną silne po wyborach uzupełniających w tym tygodniu? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak zareagował rynek.

Aktualizacja: 31 października 2022 r.

W ubiegłym tygodniu spadła zarówno aktywność inwestorów, jak i założycieli w związku z nieprzekonującymi raportami o zyskach firm technologicznych i oczekiwaniami na ogłoszenie przez rząd kolejnej podwyżki stóp procentowych. Interakcje właścicieli funduszy VC z pitch deckami spadły o 2,08%, co pokazuje, że inwestorzy utrzymują mniej więcej tempo z końca lata, jednak wydają się mniej skłonni do intensyfikacji swoich działań w okresie, który jest zwykle pracowitym sezonem jesiennym. Co za tym idzie, średni czas przeglądania prezentacji pozostał w ubiegłym tygodniu bez zmian. Aktywność założycieli po wzroście w poprzednim tygodniu spadła o 5,71%. Pomimo tego spadku zapotrzebowanie założycieli na fundusze pozostaje bardzo duże i jest zbliżone do rekordowych poziomów odnotowanych w tym czasie w zeszłym roku. Intensywność aktywności założycieli w porównaniu ze stabilnością aktywności inwestorów sugeruje, że obecny „przyjazny inwestorom” klimat na rynku pozyskiwania funduszy utrzyma się do końca czwartego kwartału i na początku 2023 roku. Czy trwająca zmienność makroekonomiczna osłabi optymizm założycieli? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, jak wyglądają poziomy aktywności.

Aktualizacja: 24 października 2022 r.

Przy ciągłej zmienności na rynkach publicznych i przed kolejnym ważnym tygodniem dla raportowania zysków fundusze VC utrzymały swoje tempo, a założyciele stali się jeszcze bardziej aktywni. Interakcje inwestorów z prezentacjami spadły w zeszłym tygodniu o 1,64%. Mimo że ten spadek jest minimalny, z perspektywy porównania rok do roku aktywność VC jest niższa o ponad 14%. Średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4% i nadal utrzymuje się na najniższym w historii poziomie 2 minut i 24 sekund. Założyciele w zeszłym tygodniu utrzymali tempo wzrostu i zwiększyli swoją aktywność o 17,98%. Dla założycieli ostatni tydzień był jednym z najbardziej aktywnych, jakie odnotowaliśmy od lutego. Obecne tempo pozyskiwania funduszy przez startupy sugeruje, że choć „jesienny pęd” rozpoczął się na dobre dla założycieli, fundusze VC pozostają ostrożne. W miarę, jak założyciele wysyłają kolejne prezentacje, inwestorzy nie odpowiadają na nie takim samym zaangażowaniem (ale też nie stają się znacząco mniej aktywni). Przewidujemy, że aktywność założycieli pozostanie wysoka aż do sezonu świątecznego, podczas gdy aktywność VC prawdopodobnie będzie oscylować wokół dzisiejszych poziomów. Przy tak dużej niepewności zmiana perspektywy jest zawsze możliwa, więc sprawdź w przyszłym tygodniu naszą najnowszą prognozę rynkową.

Aktualizacja: 17 października 2022 r.

Aktywność założycieli i inwestorów spadła w ubiegłym tygodniu, co sugeruje, że utrzymująca się zmienność na rynkach akcji publicznych i trwałe obawy o inflację mogą mieć wpływ na jesienny sezon pozyskiwania funduszy dla startupów. Aktywność VC spadła w ubiegłym tygodniu o 2,4%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17%. Natomiast aktywność założycieli spadła trzeci tydzień z rzędu, zmniejszając się o 2,2%. Spadki te nie są niepokojące same w sobie, ale pojawiają się w czasie, gdy aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy dla startupów historycznie zaczęła się rozkręcać. Czy w tym roku zobaczymy bardziej stonowany „jesienny pęd”? Więcej danych pomoże nakreślić jaśniejszy obraz sytuacji, ale na razie wygląda na to, że zarówno założyciele, jak i inwestorzy utrzymują stabilny poziom, zamiast całkowicie angażować się w transakcje. Czy aktywność wzrośnie po ogłoszeniu kolejnych wyników za III kwartał w tym tygodniu? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak zareagowały rynki prywatne.

Aktualizacja: 11 października 2022 r.

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2022 – III kwartał

Aktualizacja: 3 października 2022 r.

W zeszłym tygodniu spadły wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania pitch deckami, ale ogólna aktywność pozyskiwania funduszy pozostaje na poziomie aktywności z 2021 roku. Jest to silny sygnał świadczący o ogólnej kondycji rynku pozyskiwania funduszy, ponieważ rok 2021 był znacznie gorętszym okresem, w którym na rynki prywatne wpływało znacznie mniej obaw makroekonomicznych. Aktywność inwestorów zmalała w ubiegłym tygodniu o 2,62%. Spadek pod koniec września jest historycznie normalny, a aktywność VC jest tylko o 5,5% niższa niż w tym czasie z ubiegłego roku. Średni czas przeglądania prezentacji spadł o 4%, osiągając najniższy w historii poziom 2 minut i 24 sekund, który odnotowaliśmy w czerwcu. Aktywność założycieli spadła o 11,32% i jest obecnie o prawie 8% niższa niż w ubiegłym roku. Podobnie jak w przypadku inwestorów spadek przed początkiem czwartego kwartału jest historycznie normalny, więc wygląda na to, że zarówno założyciele, jak i fundusze VC przygotowują się na intensywny cykl pozyskiwania funduszy pod koniec roku. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, jak rozpoczął się czwarty kwartał.

Aktualizacja: 26 września 2022 r.

Podczas gdy rynki publiczne nadal przeżywają zawirowania, rynek pozyskiwania funduszy dla startupów utrzymał się w zeszłym tygodniu na stabilnym poziomie. Aktywność VC wzrosła o 1,33%, a średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji przez inwestorów nie zmienił się, pozostając na poziomie 2 minut i 30 sekund. Aktywność założycieli również wzrosła – o 3,92%. Jakkolwiek skromne, te wzrosty aktywności są znaczące: po pierwsze, sygnalizują, że podaż i popyt na transakcje pozostają na stabilnym poziomie pomimo niepewności makroekonomicznej. Po drugie, wskazują, że nadal jesteśmy na dobrej drodze do oczekiwanego jesiennego wzrostu aktywności pozyskiwania funduszy, która historycznie nabiera tempa pod koniec września. Czy inwestorzy pozostaną optymistami w obliczu debat na temat obecnego/przyszłego zacieśniania polityki pieniężnej przez rząd i zmienności na rynkach walutowych? Więcej informacji na ten temat pojawi się w przyszłym tygodniu.

Aktualizacja: 19 września 2022 r.

Obie strony rynku pozyskiwania funduszy były w ubiegłym tygodniu bardziej aktywne, przy czym założyciele odnotowali znaczące wzrosty. Aktywność VC wzrosła o 3,67%, a średni czas przeglądania prezentacji (2 minuty i 30 sekund) nie zmienił się w porównaniu z poprzednim tygodniem. Aktywność inwestorów jest o 11% niższa niż w 2021 roku w ujęciu rok do roku, co prawdopodobnie odzwierciedla ostrożność na rynkach prywatnych, ponieważ rynki publiczne pozostają niestabilne. Założyciele byli jednak znacznie bardziej aktywni w zeszłym tygodniu – ich poziomy aktywności są zgodne z bardzo wysokimi poziomami z 2021 roku. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 25,93%, co sygnalizuje, że po wakacjach założyciele wracają do pozyskiwania funduszy. Spodziewamy się, że aktywność założycieli pozostanie zbliżona do tych poziomów przez całą jesień. Aktywność VC może być spokojniejsza przez kilka następnych tygodni, ponieważ aktywność inwestorów zwykle wzrasta na początku października. W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy dalsze pogorszenie sytuacji na rynkach akcji publicznych spowoduje, że zrewidujemy nasze prognozy.

Aktualizacja: 6 września 2022 r.

Wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania pitch deckami spadły w zeszłym tygodniu przed długim weekendem. Aktywność inwestorów zmienia się wahadłowo od końca czerwca i w ubiegłym tygodniu spadła o 12,68%. Jednak zeszłotygodniowy spadek był dość oczekiwany, ponieważ wielu VC korzysta z ostatnich dni letnich wakacji przed wznowieniem działań we wrześniu. Średni czas przeglądania prezentacji również znacząco spadł, o 10,35%, i wrócił do bardziej normalnego poziomu 2 minut i 36 sekund. Aktywność założycieli była w ubiegłym tygodniu niemal niezmienna: wskaźnik ten spadł o zaledwie 1,12%. Mimo że od początku sierpnia aktywność założycieli spadła o 19%, to w porównaniu z ubiegłym rokiem nadal jest wyższa o ponad 11%. To sugeruje pracowitą jesień dla założycieli, ale jak bardzo wzrośnie zainteresowanie VC i czy dorówna aktywności założycieli? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby zapoznać się z pierwszym spojrzeniem na jesienny rynek pozyskiwania funduszy.

Aktualizacja: 29 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja: 23 sierpnia 2022 r.

W ubiegłym tygodniu założyciele i inwestorzy poruszali się w przeciwnych kierunkach. Aktywność VC nieznacznie wzrosła, o 4,05%, co wpisuje się w obserwowane od końca czerwca wahania wśród inwestorów. Średni czas przeglądania prezentacji również nieznacznie wzrósł, o 4%, i wynosi 2 minuty i 36 sekund. Największy ruch nastąpił po stronie założycieli: ich aktywność maleje już drugi tydzień z rzędu i spadła w ubiegłym tygodniu o 13,13%. Jednak przez całe lato była bardzo wysoka, więc ten spadek może być tylko letnim odpoczynkiem przed nowym sezonem pozyskiwania funduszy, który rozpocznie się na początku września. Czy uśpienie założycieli będzie trwać nadal? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 15 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja: 8 sierpnia 2022 r.

Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że rynek wszedł w pewną sezonową przewidywalność, VC i założyciele rzucili nam podkręconą piłkę. Intensywność działań gwałtownie wzrosła po obu stronach. Aktywność VC podskoczyła w ubiegłym tygodniu o 12,19% i jest większa o 17% rok do roku. Wzrost aktywności inwestorów oznacza również dłuższy czas przeglądania prezentacji: średni czas poświęcany przez VC na prezentację wydłużył się o 16% do prawie 3 minut. Podobnie jak przez większą część 2022 roku, założyciele działali nawet bardziej prężnie niż inwestorzy: aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 15,96% i jest większa o imponujące 33% niż w ubiegłym roku. Optymizm wynikający z ostatnich wzrostów na rynkach publicznych przekłada się na pozyskiwanie funduszy przez startupy, a zeszłotygodniowe skoki mogą nie być jedynym zakłóceniem w zwykle spokojnym okresie letnim. Opublikowany w ubiegły piątek raport dotyczący pracy może zminimalizować obawy o recesję w najbliższym czasie, a jeśli indeks CPI w tym tygodniu pokaże spowolnienie inflacji, optymizm, który obserwujemy na rynkach prywatnych, może się utrzymać. Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak te raporty wpłynęły na pozyskiwanie funduszy.

Aktualizacja: 1 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja: 25 lipca 2022 r.

Po krótkim poświątecznym skoku rynek pozyskiwania funduszy w zeszłym tygodniu utrzymywał się na stałym poziomie. Aktywność inwestorów spadła o 3,85%, co sprawia, że wskaźnik ten jest prawie taki sam jak w ubiegłym roku. Ta niemal identyczna sytuacja jak w 2021 roku sugeruje, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z letnim zastojem pomimo wzrostu aktywności w poprzednim tygodniu. Średni czas przeglądania prezentacji nieznacznie spadł, o 3,85%, i teraz wynosi 2 minuty i 30 sekund. W ubiegłym tygodniu założyciele utrzymali swoje tempo: aktywność tutaj spadła zaledwie o 0,94%. Podczas gdy inwestorzy utrzymują poziom z 2021 roku, aktywność założycieli wzrosła o 14% rok do roku. Wiele funduszy VC może mieć wakacyjną przerwę, ale dostawy pitch decków są niezawodne. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy to tempo aktywności założycieli się utrzyma. 

Aktualizacja: 18 lipca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +20,3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +29,3%

W zeszłym tygodniu założyciele i inwestorzy wrócili do pracy: aktywność po obu stronach rynku wzrosła wraz z rozpoczęciem III kwartału po święcie 4 lipca. Aktywność VC wzrosła o 20,3% i jest większa prawie o 13% rok do roku. Średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmienny. W ubiegłym tygodniu założyciele byli nawet bardziej aktywni niż inwestorzy: ich aktywność wzrosła o 29,3% i była wyższa prawie o 18% rok do roku. W zeszłym roku o tej porze rozpoczął się letni zastój i wydawało się, że w tym roku czeka nas podobne sezonowe spowolnienie. Jednak ten zaskakujący wzrost aktywności sugeruje, że rynek może być nieco bardziej ożywiony tego lata niż wcześniej oczekiwano. Czy zeszłotygodniowy wzrost był tylko jednorazowy, czy też lipiec będzie bardziej pracowity niż w zeszłym roku? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się, czy założyciele i inwestorzy utrzymali swoją aktywność.

Aktualizacja: 11 lipca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -13,89%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +4,17%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -18,81%

Po wzroście aktywności założycieli i inwestorów przed świętem 4 lipca rynek pozyskiwania funduszy uspokoił się w zeszłym tygodniu. Aktywność inwestorów spadła o 13,89%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 4,17%. Zmiany te mogą wynikać z jednej strony z sezonowości, a z drugiej z utrzymującej się zmienności na rynkach publicznych. Jednak pomimo spadku, aktywność VC jest na podobnym poziomie, jak w 2021 roku, z perspektywy rok do roku, co wskazuje, że rynek jest nadal w dobrej kondycji. Aktywność założycieli spadła jeszcze bardziej gwałtownie w ubiegłym tygodniu, o 18,81%. Sezonowość dotyczy również założycieli: skoro inwestorzy VC są na wakacjach, założyciele mogą skupić się na rozwoju swoich firm, zwłaszcza na początku nowego kwartału. Niemniej jednak aktywność założycieli również jest zgodna z poziomami z 2021 roku. Spadki te sygnalizują, że „letnie uśpienie” jest w pełnym rozkwicie. Zmiany makroekonomiczne mogą jednak nadal wpływać na rynki prywatne, więc sprawdź w przyszłym tygodniu, jak rynek pozyskiwania funduszy zareagował na nowe dane o inflacji opublikowane w tym tygodniu.

Wskaźniki zainteresowania pitch deckami 2022 – II kwartał

Aktualizacja: 5 lipca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +9,57%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -7,69%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +2,02%

W zeszłym tygodniu, przed długim świątecznym weekendem, zarówno założyciele, jak i inwestorzy byli bardziej aktywni. Mogliśmy spodziewać się spowolnienia na rynku przed świętem 4 lipca, ale w rzeczywistości wraz z końcem II kwartału odnotowano większą aktywność. W przypadku VC wzrosła o 9,57%, a średni czas przeglądania prezentacji spadł do nowego rekordowo niskiego poziomu 2 minut i 24 sekund. Być może inwestorzy chcieli jak najwydajniej przejrzeć nowe prezentacje przed przerwą świąteczną. Aktywność założycieli wzrosła mniej gwałtownie, zaledwie o 2,02%, ale jest to kontynuacja trendu aktywności założycieli, która przewyższa poziomy z 2021 roku. Chociaż inwestorzy mogą nie utrzymać obecnego tempa przez całe lato, spodziewamy się, że aktywność założycieli w ujęciu rok do roku pozostanie wysoka. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, jak rozpoczął się trzeci kwartał.

Aktualizacja: 27 czerwca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -6,12%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -7,48%

Zarówno założyciele, jak i inwestorzy odetchnęli w zeszłym tygodniu, gdy oficjalnie rozpoczęło się lato. Aktywność VC spadła o 6,12% i jest mniejsza o nieco ponad 4% rok do roku. W ubiegłym roku inwestorzy byli mniej aktywni w miesiącach letnich i nasze dane z 2022 roku zaczynają sugerować, że ten sam sezonowy wzorzec ma miejsce i w tym roku. Spodziewamy się, że tegoroczne letnie dane będą zachowywać się podobnie jak w ubiegłym roku, jednak ogólne liczby mogą być nieznacznie mniejsze, odzwierciedlając zwiększoną ostrożność inwestorów na rynku. Średni czas przeglądania prezentacji utrzymuje się na stałym poziomie 2 minut i 36 sekund. Podobnie jak inwestorzy, założyciele działali mniej prężnie w zeszłym tygodniu. Ich aktywność spadła o 7,48%, ale wzrosła o prawie 14% rok do roku. Spodziewamy się, że ten trend również się utrzyma, ponieważ założyciele są bardzo aktywni w tym roku. Co dla rynku przyniesie ostatni tydzień drugiego kwartału? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +2,94%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +5,94%

Zarówno założyciele, jak i inwestorzy byli w ubiegłym tygodniu bardziej aktywni. Aktywność inwestorów wzrosła o 2,94%. Jest to pierwszy wzrost aktywności VC, jaki zaobserwowaliśmy od początku maja. Czy jest to początek trendu, czy znak, że inwestorzy wykonują dodatkową pracę przed wakacyjną przerwą? Po stronie założycieli trend jest nieco wyraźniejszy: ich aktywność nadal rośnie, przewyższając poziomy z 2021 roku, i jest większa o 37% w porównaniu do tego czasu w zeszłym roku. Oczywiste jest, że założyciele są niezrażeni wahaniami inwestorów – możemy zaobserwować letnie spowolnienie tego wskaźnika, ale nie spodziewamy się, że w najbliższym czasie spadnie poniżej poziomów z 2021 roku. W przyszłym tygodniu przekonamy się, czy mamy do czynienia z trwałym wzrostem zainteresowania właścicieli funduszy VC, czy też ubiegły tydzień był wyjątkiem.

Aktualizacja: 6 czerwca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -0,83%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +8,16%

W ubiegłym tygodniu odnotowano kolejny niewielki spadek aktywności inwestorów w połączeniu ze znacznym wzrostem aktywności założycieli. Kontynuując trend obserwowany od początku maja, aktywność VC spadła o stosunkowo niewielką wartość, zaledwie 0,83%. Interakcje inwestorów z prezentacjami są w rzeczywistości na tym samym poziomie, co w zeszłym roku o tej porze. Różnica polega na tym, że aktywność VC w 2021 roku wzrosła do tego poziomu, podczas gdy w 2022 roku spadła. Nowością jest to, że czas spędzany przez inwestorów na przeglądaniu prezentacji pozostaje na najniższym poziomie w historii – właściciele funduszy VC nadal spędzają średnio 2 minuty i 30 sekund nad jedną prezentacją w obliczu ożywionej aktywności założycieli. Rzeczywiście, aktywność założycieli wzrosła ponownie w zeszłym tygodniu, tym razem o 8,16%. W ujęciu rok do roku jest o ponad 34% wyższa niż w 2021 roku. Co to oznacza przed nadchodzącym latem? Zarówno aktywność VC, jak i założycieli powinna nieco spaść w cieplejszych miesiącach (jak to często miało miejsce w przeszłości), ale spodziewamy się, że inwestorzy zwolnią nieco bardziej niż założyciele. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy letnie spowolnienie już się rozpoczęło.

Aktualizacja: 1 czerwca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -0,82%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,85%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +2,08%

W ubiegłym tygodniu aktywność VC pozostała prawie niezmieniona, podczas gdy aktywność założycieli utrzymywała wysokie tempo. Interakcje inwestorów z prezentacjami spadły nieznacznie, o zaledwie 0,82%, ale ten ogólny wskaźnik aktywności nie mówi wszystkiego. Średni czas przeglądania spadł prawie o 4% (do 2 minut i 30 sekund), zrównując się z rekordowo niskim poziomem, który odnotowaliśmy w czwartym kwartale ubiegłego roku. Ponieważ na razie znajdujemy się na rynku inwestorów, ten krótki czas przeglądania prezentacji sygnalizuje, że VC mogą dość szybko odrzucać prezentacje, jeśli założyciele nie robią silnego wrażenia na wczesnym etapie. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o nieco ponad 2%: liczba nowych pitch decków jest nadal wysoka, nawet w obliczu niepewności na rynku publicznym i prywatnym. Jest to kolejny znak, że założyciele będą musieli pracować ciężej, aby wybić się z tłumu podczas komunikacji z inwestorami. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy weekend święta Memorial Day spowolnił zbieranie funduszy.

Aktualizacja: 23 maja 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -1,21%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,85%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,23%

Aktywność na rynku pozyskiwania funduszy z zeszłego tygodnia pokazuje, dlaczego weszliśmy na rynek inwestora, przynajmniej na razie. Aktywność VC spadła o 1,21%, ale średni czas spędzony na przeglądaniu prezentacji spadł o 3,85%. To spory spadek tego wskaźnika. Od początku roku inwestorzy przeglądają mniej pitch decków, a gdy już to robią, poświęcają im rekordowo mało czasu. Sugeruje to, że inwestorzy stają się coraz bardziej rozważni, nawet przed umawianiem spotkań z założycielami. Z kolei aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 3,23%. Oznacza to, że założyciele podtrzymują stałe tempo dostarczania pitch decków do przeglądu przez właścicieli funduszy VC. Te kontrastujące ze sobą zachowania (niezdecydowanie po stronie inwestorów i optymizm po stronie założycieli) pokazują, że podczas przeglądania prezentacji inwestorzy mogą sobie pozwolić na znacznie większą wybredność niż w zeszłym roku. Czy to spowoduje, że optymizm założycieli w końcu osłabnie? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby przekonać się, jak wygląda rynek.

Aktualizacja: 17 maja 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -2,76%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -9,71%

Wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania pitch deckami spadły w zeszłym tygodniu po wzroście z poprzedzającego go tygodnia. Aktywność VC spadła o 2,76% i nadal utrzymuje się poniżej poziomów z 2021 roku, podobnie jak przez większość tygodni od końca lutego. Niemniej jednak, gdy inwestorzy angażują się w prezentacje, robią to z wysoką wydajnością: średni czas spędzony na przeglądaniu prezentacji wynosi 2 minuty i 36 sekund, czyli tylko o 4% więcej od najniższego poziomu w historii, który zaobserwowaliśmy w zeszłym roku. Po stronie założycieli aktywność spadła w ubiegłym tygodniu o 9,71% po znacznym wzroście tydzień wcześniej. Aktywność założycieli utrzymuje się na poziomie z 2021 roku od końca lutego, co oznacza, że rośnie konkurencja o uwagę VC. Przy utrzymujących się spadkach na rynkach publicznych i nerwowości związanej z prognozami rozwoju (nie wspominając o utrzymującej się inflacji), możemy być świadkami kontynuacji tego „rynku inwestorów” w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Aktualizacja: 10 maja 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +5,39%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,85%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +18,39%

Pomimo zmienności na rynkach publicznych w ubiegłym tygodniu wzrosły wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania pitch deckami. Aktywność VC zwiększyła się o 5,39%, kontynuując wahania, które obserwujemy od początku kwietnia. Czas spędzony przez inwestorów na przeglądaniu prezentacji wzrósł o 3,85%, ale pozostaje niższy niż w 2021 roku z perspektywy rok do roku. Aktywność założycieli podskoczyła w ubiegłym tygodniu o solidne 18,39% i jest o ponad 5% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponieważ aktywność VC spadła o prawie 7% rok do roku, ten wzrost aktywności założycieli jest kolejną oznaką, że produkcja pitch decków nadal przewyższa zapotrzebowanie. Co to oznacza dla założycieli? Przy utrzymującej się niepewności makroekonomicznej aktywność VC może nie wzrosnąć, aby od razu zaspokoić zwiększoną potrzebę potencjalnych transakcji. Założyciele mogą stanąć w obliczu większej konkurencji o fundusze, a kapitał inwestorów może być wdrażany przy niższych wycenach. Śledź nasze cotygodniowe aktualizacje wskaźników PDI, aby przekonać się, czy nadchodzące tygodnie przyniosą jaśniejszy obraz sytuacji.

Aktualizacja: 2 maja 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -8,02%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -8,42%

Aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy spowolniła w ubiegłym tygodniu zarówno po stronie założycieli, jak i inwestorów. Aktywność właścicieli funduszy VC spadła o nieco ponad 8% i jest niższa o ponad 16% rok do roku. To powiedziawszy, inwestorzy byli w zeszłym tygodniu bardziej wydajni podczas przeglądania prezentacji: średni czas poświęcany na prezentację spadł o 3,7% i jest niższy o 7% rok do roku. Chociaż inwestorzy przeglądają mniej ofert, to są jeszcze bardziej skupieni na ocenie potencjalnych umów niż w ubiegłym roku. Założyciele powinni pamiętać, że będą musieli szybko przyciągnąć uwagę inwestorów kilkoma pierwszymi slajdami swojej prezentacji. Aktywność założycieli również była mniejsza w zeszłym tygodniu: średnia liczba utworzonych łączy spadła o 8,42%, co sprowadza nas prawie do poziomu z 2021 roku. Ogólnie rzecz biorąc, podaż potencjalnych transakcji pozostaje wysoka w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy popyt jest nadal nieco niemrawy. Sygnalizuje to coraz bardziej konkurencyjny rynek pozyskiwania funduszy dla założycieli. Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy pojawiły się jakieś oznaki zwiększonego optymizmu inwestorów.

Aktualizacja: 25 kwietnia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +11,49%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,85%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -1,04%

W ubiegłym tygodniu założyciele utrzymali swoje tempo, podczas gdy inwestorzy zwiększyli swoje. Aktywność właścicieli funduszy VC wzrosła o 11,49% po prawie dwóch miesiącach stałego spadku lub jedynie niewielkich wzrostów. Być może z powodu tego wzrostu aktywności średni czas przeglądania prezentacji przez inwestora również wzrósł (o 3,85%) i obecnie wynosi 2 minuty i 42 sekundy. Aktywność założycieli pozostała w ubiegłym tygodniu na niemal niezmienionym poziomie, spadając o zaledwie 1,04% i pozostając mniej więcej na poziomie z 2021 roku. Wyraźnie widać, że produkcja pitch decków pozostaje znacząca (nawet jeśli spadła z najwyższych poziomów w I kwartale), ale czy wzrost zapotrzebowania na transakcje ze strony właścicieli funduszy VC wskazuje na odwrócenie ostatnich trendów po ich stronie? Będziemy potrzebować danych z jeszcze kilku tygodni, aby mieć pewność. Jednak dobre wyniki finansowe na rynkach publicznych i pewne złagodzenie napięć geopolitycznych znacznie przyczyniłyby się do zwiększenia pewności inwestorów w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy zaczniemy dostrzegać nowy trend po stronie zapotrzebowania.

Aktualizacja: 18 kwietnia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -9,96%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +6,67%

Podczas gdy z początkiem kwietnia pierwszy kwartał rozpoczął się dość powoli, w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy większy ruch w naszych wskaźnikach zainteresowania pitch deckami. Ruch ten nie odbywał się jednak w tym samym kierunku. Aktywność właścicieli funduszy VC gwałtownie spadła w ubiegłym tygodniu, zmniejszając się o 9,96%. Średni czas przeglądania prezentacji pozostał niezmienny. Ujęcie spadku aktywności w perspektywie rok do roku jeszcze bardziej to uwydatnia: interakcje inwestorów z prezentacjami spadły o ponad 23% w porównaniu z tym okresem w zeszłym roku. Chociaż na rynku wciąż panuje optymizm wśród właścicieli funduszy VC, oczywiste jest, że czynniki makroekonomiczne (w szczególności wojna w Ukrainie i inflacja) nadal mocno ciążą na umysłach inwestorów. Z kolei założyciele wydają się znacznie bardziej ożywieni. Ich aktywność wzrosła w zeszłym tygodniu o 6,67% i pozostaje na poziomie z 2021 roku. W 2021 roku założono rekordową liczbę firm, więc możemy się spodziewać, że aktywność założycieli pozostanie na razie wysoka, ponieważ te startupy poszukują nowego kapitału. Czy jednak inwestorzy dadzą się skusić tym potencjalnym transakcjom? W przyszłym tygodniu zobaczymy, czy aktywność właścicieli funduszy VC wzrośnie, aby sprostać zwiększonej liczbie pitch decków założycieli.

Aktualizacja: 11 kwietnia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -1,51%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -7,14%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -9,09%

Po wzroście wszystkich wskaźników na koniec pierwszego kwartału drugi kwartał rozpoczął się wolniej w zeszłym tygodniu. Aktywność VC spadła o 1,51% i jest obecnie niższa o prawie 8% w ujęciu rok do roku. Ogólny poziom aktywności pozostaje wysoki, ale krótkoterminowym trendem jest ciągła ostrożność. Pomimo mniejszej aktywności w ubiegłym tygodniu inwestorzy VC byli znacznie bardziej wydajni podczas przeglądania prezentacji, poświęcając na nie średni o 7,14% mniej czasu. Wskazuje to, że chociaż inwestorzy mogą być ostrożni, nadal są dość skoncentrowani na ocenie potencjalnych transakcji. Aktywność założycieli zmniejszyła się najbardziej w ubiegłym tygodniu, spadając o 9,09%. Czas tego spadku, w połączeniu z zeszłotygodniowym wzrostem, sugeruje, że założyciele zajęli się sprawami związanymi z początkiem kwartału w swoich firmach i mogą się nie spieszyć z wysyłaniem prezentacji. Czy aktywność na rynku wzrośnie wraz z rozpoczęciem drugiego kwartału? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się więcej.

Wskaźniki zainteresowania pitch deckami 2022 – I kwartał

Aktualizacja: 4 kwietnia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +4,74%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +7,69%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,61%

W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy wzrosty wszystkich wskaźników zainteresowania pitch deckami. Zarówno inwestorzy, jak i założyciele byli bardziej zajęci pod koniec pierwszego kwartału. Aktywność właścicieli funduszy VC wzrosła o 4,74% po czterech tygodniach spadków, kończąc kwartał na poziomie o 5% wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrósł również średni czas przeglądania prezentacji: inwestorzy spędzili 7,69% więcej czasu na analizowaniu prezentacji w zeszłym tygodniu, co daje obecną średnią na poziomie 2 minut i 48 sekund. Założyciele również byli zajęci. Ich aktywność wzrosła w zeszłym tygodniu o 7,61%, co wydaje się być właściwym działaniem pod koniec kwartału w celu prezentowania swoich pomysłów inwestorom. Czy ta aktywność pod koniec kwartału zapowiada dynamiczny rozwój w II kwartale? Przy braku trwałego optymizmu makroekonomicznego trudno jest udzielić twierdzącej odpowiedzi. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy zeszłotygodniowa aktywność oznacza początek nowego trendu.

Aktualizacja: 28 marca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -1,94%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,13%

W ubiegłym tygodniu odnotowano niewielkie spadki aktywności właścicieli funduszy VC i założycieli, ponieważ pod koniec pierwszego kwartału rynek pozyskiwania funduszy w większości utrzymał się na stałym poziomie. Aktywność inwestorów spadła o 1,94% i chociaż ogólna aktywność pozostaje wysoka, to od początku kwartału utrzymuje się trend ostrożności. Średni czas spędzany na przeglądaniu prezentacji nie zmienił się od zeszłego tygodnia i teraz wynosi 2 minuty i 36 sekund. Aktywność założycieli również nieznacznie zmalała po zdecydowanie większym spadku w poprzednim tygodniu. Średnia liczba utworzonych łączy zmniejszyła się o 2,13%, co sprawiło, że aktywność założycieli była mniej więcej na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Jak wygląda sytuacja na rynku na tydzień przed końcem pierwszego kwartału? To kwestia perspektywy: przybliżone porównania z poprzednimi latami nadal pokazują wysoki poziom aktywności i dużą dynamikę na rynku. Najnowsze trendy ujawniają ostrożność inwestorów i założycieli, którzy reagują na tę ostrożność. Sprawdź w przyszłym tygodniu, jak kształtował się koniec pierwszego kwartału.

Aktualizacja: 22 marca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -2,27%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -12,96%

W zeszłym tygodniu spadły wszystkie trzy wskaźniki zainteresowania pitch deckami, co sugeruje, że czynniki makroekonomiczne mogą zastąpić gorączkę końca kwartału. Aktywność inwestorów spadła o 2,27% i jest obecnie o prawie 9,5% niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Skrócił się również średni czas przeglądania prezentacji: mimo że VC są ogólnie mniej zajęci niż na początku tego roku, otrzymują wiele prezentacji i efektywnie analizują te, które czytają. Najbardziej spadła aktywność założycieli: o 12,96% po dwóch tygodniach wzrostów. Założyciele mogą więc mieć już za sobą gorączkę końca kwartału i pod wpływem ostrożności VC czekać w gotowości, dopóki rynek nie będzie wyglądał bardziej optymistycznie. Nie spodziewamy się żadnych definitywnych ruchów na rynkach prywatnych przed końcem miesiąca. Sprawdź w przyszłym tygodniu, jak zakończył się pierwszy kwartał.

Aktualizacja: 14 marca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -0,75%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -7,14%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +5,88%

W ubiegłym tygodniu inwestorzy utrzymywali się na stosunkowo stabilnym poziomie, podczas gdy założyciele najwyraźniej poczuli presję na koniec kwartału, aby wysyłać prezentacje. Aktywność właścicieli funduszy VC nieznacznie spadła, o 0,75%, a zainteresowanie inwestorów spadło o zaledwie 3% od początku lutego. Od tego czasu zapotrzebowanie rynku było dość płaskie, prawdopodobnie odzwierciedlając ostrożność inwestorów w świetle obaw makroekonomicznych. Jednak w zeszłym tygodniu średni czas spędzony przez inwestora na przeglądanie prezentacji ponownie gwałtownie spadł: założyciele wysyłali ostatnio więcej prezentacji, więc należało się spodziewać spadku wskaźnika średniego czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wzrost, który zaobserwowaliśmy pod koniec lutego. Podczas gdy aktywność właścicieli funduszy VC pozostała na niezmienionym poziomie, założyciele nadal wykazują oznaki presji, aby przedstawić prezentacje inwestorom przed końcem pierwszego kwartału. Aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 5,88%, dzięki czemu wskaźnik ten (ledwo) powrócił powyżej poziomów z 2021 roku. Ogólnie rzecz biorąc, aktywność na rynku pozostaje wysoka, ale możemy spodziewać się, że założyciele będą nadal zwiększać aktywność do końca miesiąca, podczas gdy inwestorzy prawdopodobnie pozostaną ostrożni.

Aktualizacja: 7 marca 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -5,34%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -6,67%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +9,68%

Miniony tydzień był kolejnym tygodniem wzlotów i upadków na rynku pozyskiwania funduszy dla startupów. Aktywność inwestorów spadła o 5,34% po wzroście o 3,69% tydzień wcześniej. Spadek aktywności przełożył się na krótszy czas poświęcany na prezentacje: w ubiegłym tygodniu właściciele VC poświęcili na to o 6,67% mniej czasu, co daje obecną średnią na poziomie 2 minut i 48 sekund. Fakt, że aktywność VC utrzymywała się na dość stabilnym poziomie w ciągu ostatnich kilku tygodni, nie powinien przesłaniać ważnej kwestii: aktywność inwestorów spadła o 5% rok do roku. To pierwszy raz, kiedy tygodniowe interakcje inwestorów z prezentacjami odnotowały spadek rok do roku od czasu początkowego odbicia po pandemii COVID w kwietniu i maju 2020 roku. Aktywność założycieli odbiła się w zeszłym tygodniu, wzrastając o 9,68%. Jednak ten tygodniowy wskaźnik również spadł poniżej poziomów z 2021 roku, osiągając poziom o 3,77% niższy niż w zeszłym roku. Chociaż powinniśmy spodziewać się wzrostu aktywności zarówno założycieli, jak i VC przed końcem pierwszego kwartału, wszelkie zyski mogą być słabe, biorąc pod uwagę ostrożność panującą obecnie na rynku. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy gorączka końca kwartału już się rozpoczęła.

Aktualizacja: 28 lutego 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +3,69%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,57%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -14,68%

Zmienność, którą obserwowaliśmy w połowie lutego, utrzymywała się w ubiegłym tygodniu, podczas gdy inwestorzy i założyciele wyznaczali sobie drogę w niepewnym kontekście politycznym i gospodarczym. Aktywność inwestorów wzrosła o 3,69% po spadku o mniej więcej tyle samo tydzień wcześniej. Czas przeglądania prezentacji wzrósł ponownie – o 3,57%. Jest to wskaźnik, który ma tendencję do zmieniania się w mniejszych przyrostach, więc taki wzrost jest kolejnym wskaźnikiem ostrożności inwestorów: ponieważ właściciele funduszy VC ograniczyli swoje interakcje z prezentacjami od początku roku, spędzają więcej czasu na przeglądaniu prezentacji, które oceniają. Aktywność założycieli spadła o ponad 14% drugi tydzień z rzędu. Jak wskazaliśmy w zeszłym tygodniu, może to być odpowiedź na ostrożność inwestorów i znak, że wielu założycieli wysłało prezentacje do VC na początku kwartału. Mimo to aktywność założycieli wzrosła o prawie 9,5% rok do roku, więc rynek nadal jest stabilnie zaopatrywany w pitch decki, aby zaspokoić zapotrzebowanie właścicieli funduszy VC na transakcje, oscylujące wokół tego samego poziomu co w zeszłym roku. Krótkoterminowa zmienność może być większa, więc obserwuj nas, aby zapoznać się z analizą rynku pozyskiwania funduszy.

Aktualizacja: 22 lutego 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -4,24%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -14,17%

Zarówno założyciele, jak i inwestorzy byli w ubiegłym tygodniu mniej aktywni. Aktywność inwestorów spadła o 4,24% – ten wskaźnik zainteresowania pitch deckami stracił wzrost osiągnięty w poprzednim tygodniu. Średni czas przeglądania pitch decków pozostał natomiast niezmienny. Po drugiej stronie rynku pozyskiwania funduszy aktywność założycieli spadła o ponad 14%. Założyciele byli ostatnio na fali, więc ten spadek może odzwierciedlać cykliczny charakter pozyskiwania funduszy, a także ostatnie oznaki zwiększonej ostrożności ze strony inwestorów. W nadchodzących tygodniach możemy rzeczywiście spodziewać się większej zmienności. Niepewność na rynkach publicznych, obawy o inflację i napięcia geopolityczne mogą przyczynić się do wahań ze strony inwestorów, a co za tym idzie, ostrożności ze strony założycieli. Sprawdź w przyszłym tygodniu, czy szerszy krajobraz pozyskiwania funduszy stał się bardziej przejrzysty.

Aktualizacja: 15 lutego 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +4,27%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,38%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba połączeń utworzonych przez założycieli: +9,87%

Aktywność na rynku pozyskiwania funduszy wzrosła w ubiegłym tygodniu zarówno wśród założycieli, jak i inwestorów. Po trzech tygodniach spadku zapotrzebowania w ubiegłym tygodniu liczba interakcji inwestorów z prezentacjami wzrosła o 4,27%. Jest to oznaka ostrożnego optymizmu ze strony inwestorów, którzy spędzili większość stycznia na trawieniu niepokojących wiadomości o inflacji i próbach oceny przyszłej polityki pieniężnej rządu. Średni czas przeglądania prezentacji pozostał niemal niezmienny, wzrastając jedynie o 0,38%. Założyciele byli jednak w zeszłym tygodniu tak aktywni, jak nigdy dotąd. Aktywność założycieli wzrosła o 9,87%, co oznacza dla nich drugi najbardziej aktywny tydzień w historii. Obawy związane z rynkiem publicznym nie wydają się jeszcze wpływać na stronę podażową rynku pozyskiwania funduszy i możemy się spodziewać, że w krótkiej perspektywie czasowej założyciele pozostaną zajęci. Czy jednak nowe dane o inflacji ponownie wpłyną na pewność siebie właścicieli funduszy VC? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 7 lutego 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -5,56%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,54%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +2,68%

Założyciele i inwestorzy podążali w ubiegłym tygodniu w przeciwnych kierunkach, a zmienność na rynkach publicznych oraz obawy o inflację i stopy procentowe nadal wpływały na zapotrzebowanie w branży pozyskiwania funduszy prywatnych. Aktywność inwestorów spadła trzeci tydzień z rzędu, obniżając się o 5,56%. Zapotrzebowanie właścicieli funduszy VC na pitch decki jest nadal o ponad 5% wyższe niż w ubiegłym roku, ale wydaje się, że gorący początek 2022 roku dobiegł końca. W tym momencie spodziewamy się dalszej ostrożności ze strony inwestorów, którzy starają się zrozumieć politykę pieniężną rządu, jednocześnie szukając transakcji na rynkach prywatnych, które wciąż są stabilne. Średni czas spędzony przez VC na przeglądaniu prezentacji w ubiegłym tygodniu był prawie niezmieniony i wzrósł o zaledwie 1,54%. Z kolei aktywność założycieli wzrosła w ubiegłym tygodniu o 2,68%. W przeciwieństwie do inwestorów założyciele są stale zajęci od początku roku, chociaż spodziewamy się, że ten wskaźnik nieco spadnie w nadchodzących tygodniach. Po początkowym wybuchu styczniowej aktywności założyciele mogą zareagować na obecną ostrożność inwestorów i czekać w gotowości, dopóki właściciele funduszy VC nie będą bardziej optymistyczni. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby razem z nami przyjrzeć się poziomom pewności tej społeczności.

Aktualizacja: 31 stycznia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -5,57%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,76%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,45%

Aktywność na rynku pozyskiwania funduszy nieznacznie spadła w zeszłym tygodniu po tym, jak założyciele i inwestorzy ruszyli z kopyta na początku stycznia. Aktywność inwestorów zmalała drugi tydzień z rzędu, obniżając się w ubiegłym tygodniu o 5,57%. Spadek ten może być spowodowany niepewnością na rynkach publicznych, która osłabia optymizm związany z pozyskiwaniem funduszy prywatnych. Jednak właściciele funduszy VC efektywniej spędzali swój czas: średni czas przeglądania prezentacji spadł o 3,76%, co daje obecny średni czas czytania na poziomie 2 minut i 34 sekund. Nie jesteśmy jeszcze na rekordowo niskim poziomie, jaki obserwowaliśmy w zeszłym roku, ale nie jesteśmy daleko. Nawet jeśli inwestorzy są nieco mniej aktywni niż na początku stycznia, nadal są bardzo skupieni podczas przeglądania prezentacji. Aktywność założycieli również spadła w zeszłym tygodniu, po ponad 20-procentowym wzroście tydzień wcześniej. Aktywność po stronie założycieli spadła o 3,45%, ale nadal jest o 46% wyższa niż w ubiegłym roku o tej porze. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Rynek wciąż tętni życiem, ale będziemy uważnie śledzić kolejne oznaki niepewności.

Aktualizacja: 24 stycznia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -4,39%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,15%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +21,47%

Początek pierwszego kwartału 2022 roku to gorący okres na rynku pozyskiwania funduszy. W ubiegłym tygodniu inwestorzy utrzymywali stabilny poziom zainteresowania umowami, który wykazywali od początku roku. Aktywność właścicieli funduszy VC spadła o 4,39%, ale liczba interakcji z prezentacjami jest nadal wyższa niż kiedykolwiek w połowie stycznia. Jak można się było spodziewać po niewielkim spadku aktywności średni czas przeglądania prezentacji przez inwestora wzrósł o 1,15%. Z drugiej strony w zeszłym tygodniu założyciele byli jeszcze bardziej zajęci niż tydzień wcześniej. Ich aktywność wzrosła o 21,47%, prawdopodobnie dlatego, że wielu założycieli czekało do stycznia, aby wysłać prezentacje do inwestorów – właściciele funduszy VC są znacznie bardziej aktywni na początku roku niż w grudniu. Ogólnie rzecz biorąc, na rynku prywatnym nadal panuje bardzo zdrowy poziom optymizmu, pomimo wyprzedaży, które obserwujemy na rynkach publicznych. Ta niepewność nie przeniknęła jeszcze do pozyskiwania funduszy dla startupów. Czy koniec stycznia będzie równie aktywny jak początek? Bądź na bieżąco z najnowszymi danymi i analizami.

Aktualizacja: 18 stycznia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +0%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -6,5%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +17,18%

Inwestorzy rozpoczęli rok w szybkim tempie i w zeszłym tygodniu utrzymali swój poziom energii. Aktywność właścicieli funduszy VC nie zmieniła się z tygodnia na tydzień, choć średni czas spędzony na przeglądaniu transakcji spadł o 6,5%. W 2021 roku inwestorzy potrzebowali kilku tygodni, aby zwiększyć swoją aktywność na początku pierwszego kwartału, ale w tym roku są już zajęci – aktywność właścicieli funduszy VC wzrosła o 61% w porównaniu z tym okresem z ubiegłego roku. To jednak założyciele odnotowali największe wzrosty w ubiegłym tygodniu, tak jakby czekali na pełne rozpoczęcie pierwszego kwartału, aby wysłać prezentacje do inwestorów. Ich aktywność zwiększyła się w ubiegłym tygodniu o 17,18%, więc również są bardziej zajęci niż w zeszłym roku o tej porze. Aktywność założycieli wzrosła o prawie 21% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogólnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z rynkiem prywatnym, który idzie pełną parą, nawet jeśli rynki publiczne wykazują niepewność w sezonie raportowania zysków i w kontekście obaw o zacieśnienie polityki pieniężnej przez rząd. Czy ta dynamika utrzyma się przez cały styczeń? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 11 stycznia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +38,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,76%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +21,1%

Jak zawsze po świętach, założyciele i inwestorzy wrócili do pracy na początku nowego roku. Aktywność inwestorów wzrosła najbardziej, o 38,7% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Styczeń jest zwykle okresem dużego zainteresowania umowami ze strony właścicieli funduszy VC i już teraz widać, że 2022 rok nie jest wyjątkiem. Wydaje się, że pęd, z jakim właściciele funduszy VC rozpoczęli grudzień, nie osłabł w okresie świątecznym. Dzieje się tak, mimo że średni czas spędzony na przeglądaniu prezentacji wzrósł w zeszłym tygodniu o 3,76%. Spodziewamy się, że liczba ta wyrówna się w ciągu najbliższych kilku tygodni i ustabilizuje się w granicach 2 minut i 30 sekund, gdy VC wrócą do swojego rytmu. Aktywność założycieli również wzrosła, choć nie tak bardzo: o 21,1% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Spodziewamy się również, że liczba ta wzrośnie w nadchodzących tygodniach, ponieważ założyciele doganiają zajętych właścicieli funduszy VC po tym, jak przygotowywali się przez święta (wielu założycieli wie, że wysyłanie prezentacji w styczniu może być bardziej owocne niż w grudniu). Jak dotąd w 2022 roku entuzjazm na rynku prywatnym nie odzwierciedla zmienności, jaką obserwowaliśmy na rynkach publicznych, zwłaszcza wśród akcji spółek technologicznych. Zajrzyj ponownie w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, czy ten entuzjazm się wzmocnił.

Wskaźniki zainteresowania pitch deckami 2021 – IV kwartał

Aktualizacja: 4 stycznia 2022 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -10,9%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,64%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,58%

Ostatni tydzień roku jest historycznie powolny i koniec 2021 roku nie był wyjątkiem. Aktywność inwestorów spadła o prawie 11%, kontynuując spowolnienie na koniec roku. Średni czas spędzony na przeglądaniu prezentacji nieznacznie spadł (o 3,64%), natomiast nastąpiło to po wzroście o ponad 11% w tygodniach poprzedzających Nowy Rok. Nasz wskaźnik średniego czasu nie zmienia się tak znacznie, więc jest to kolejny dowód na sezonową przerwę w pozyskiwaniu funduszy. Spodziewamy się jednak, że inwestorzy wrócą do gry na początku pierwszego kwartału. Po stronie podażowej pozyskiwania funduszy aktywność założycieli była w zeszłym tygodniu dość płaska, wzrastając o zaledwie 3,58%. Ten niewielki wzrost następuje po kilku tygodniach świątecznych spadków. Podsumowując, nasze wskaźniki pokazują, że sezonowość świąteczna powraca na rynek pozyskiwania funduszy. Warto jednak zauważyć, że chociaż aktywność właścicieli funduszy VC i założycieli zmniejszyła się pod koniec 2021 roku, spadła do poziomów, które nadal były wyższe niż w jakimkolwiek innym roku w naszym zestawie danych. Bazowy poziom aktywności pozostaje wysoki, co sugeruje gorący początek nowego roku. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, jak rozpoczął się rok 2022.

Aktualizacja: 20 grudnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -8,97%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,56%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -6,74%

W zeszłym tygodniu aktywność na rynku pozyskiwania funduszy uległa spowolnieniu. Mogliśmy spodziewać się kolejnego niewielkiego wzrostu przed świętami, ale wydaje się, że założyciele i inwestorzy robią sobie zasłużoną przerwę przed rozpoczęciem nowego roku. Aktywność inwestorów spadła w ubiegłym tygodniu o 8,97%, a średni czas przeglądania prezentacji wzrósł o 1,56%. Ogólna aktywność inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, wzrastając o 41% w porównaniu do tego czasu w ubiegłym roku. Można więc śmiało powiedzieć, że nawet przy świątecznym spowolnieniu inwestorzy wniosą tę energię do 2022 roku. Aktywność założycieli spadła w ubiegłym tygodniu o 6,74%, co jest drugim z rzędu tygodniem spadków, sygnalizując, że założyciele mogą przygotowywać się na okres poświąteczny. Nawet przy wysokiej ogólnej aktywności właścicieli funduszy VC, założyciele postępują mądrze, czekając na stosunkowo bardziej ruchliwy okres, aby mieć pewność, że ich prezentacje zostaną obejrzane przez jak największą liczbę osób. Niemniej jednak, aktywność założycieli wzrosła o 13% w porównaniu do tego czasu w ubiegłym roku, więc strona podażowa rynku również pozostaje zajęta. Możemy się spodziewać, że w przyszłym tygodniu rynek nieco zwolni – sezonowość z pewnością w pewnym stopniu powróciła do pozyskiwania funduszy. Czy jednak aktywność założycieli spadnie poniżej poziomów z 2020 roku? Zajrzyj ponownie, aby się przekonać.

Aktualizacja: 13 grudnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +2,11%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,66%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -6,12%

Aktualizacja: 6 grudnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +9,65%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,39%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +14,88%

Założyciele i inwestorzy wrócili w zeszłym tygodniu do pracy po przerwie związanej ze Świętem Dziękczynienia. Aktywność inwestorów wzrosła o 9,65% po spadku z nadzwyczaj wysokiego pułapu sprzed przerwy. Co więcej, wskaźnik średniego czasu poświęconego przez inwestora na deck osiągnął kolejny rekord – zmalał o 2,39% i wynosi obecnie 2 minuty i 27 sekund. Założyciele również nie próżnowali. Ich zaangażowanie skoczyło w zeszłym tygodniu o 14,88%, co wskazywałoby, że obie strony rynku pozyskiwania funduszy czynnie szukają okazji przed kolejną świąteczną przerwą w grudniu. Takie właśnie są prognozy: aktywność na rynku pozyskiwania funduszy będzie się utrzymywała przez większość grudnia, pod warunkiem, że rynek start-upów nie pójdzie w ślady rynku zamówień publicznych ze względu na obawy związane z wariantem omikron koronawirusa. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak założycielom i właścicielom funduszy VC poszło utrzymanie tempa.

Aktualizacja: 29 listopada 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -22,22%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,35%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,24%

Ze względu na Święto Dziękczynienia ostatni tydzień był przewidywalnie spokojny zarówno dla założycieli, jak i inwestorów. Aktywność właścicieli funduszy VC spadła o 22,22%, niwelując efekty zrywu sprzed długiego weekendu. Spadł również średni czas poświęcony przez inwestora na pitch deck – o 2,35%, do 2 minut i 29 sekund. Zaangażowanie założycieli obniżyło się w zeszłym tygodniu tylko nieznacznie, bo o 3,24%. Wyniki te były do przewidzenia. W miarę jak rynek fund-raisingu odzyskuje swój sezonowy charakter po pandemii, powinniśmy też być przygotowani na wahania ruchu w interesie w okolicach przerw świątecznych. Jednakże aktywność po obu stronach nadal pozostaje ogółem wysoka w porównaniu z zeszłym rokiem i stanem gospodarki sprzed pandemii. Zmorą może się okazać nowy wariant omikron, który w zeszłym tygodniu wstrząsnął rynkiem zamówień publicznych i skłonił wiele krajów do wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu. Czy obawy związane z pandemią COVID podkopią optymizm start-upów? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak rynek zareagował na bieżącą sytuację.

Aktualizacja: 23 listopada 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -23,62%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +2,01%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -16,26%

Po niedawnych wzrostach aktywności wśród założycieli i inwestorów rynek pozyskiwania funduszy wrócił w zeszłym tygodniu do normalności. Przewidywaliśmy, że w miarę zbliżania się Święta Dziękczynienia zaangażowanie obu stron nieco zmaleje, i tak też się stało. Aktywność inwestorów spadła w zeszłym tygodniu o 23,62%, choć należy zauważyć, że pomimo tego jej poziom jest wciąż o 9% wyższy od rekordowego pułapu z kwietnia. O 2,01% wzrósł też współczynnik średniego czasu poświęcanego na pitch deck – wynosi obecnie nieco ponad 2 minuty i 32 sekundy. Byłby to rekordowy wynik w niemal każdym innym momencie roku. Aktywność założycieli spadła o 16,26%, jako że najwyraźniej złożyli już większość swoich przedświątecznych ofert. Ogólnie rzecz biorąc, zeszłotygodniowe tendencje odzwierciedlają powrót sezonowego charakteru rynku: były skoki zaangażowania w ramach przygotowań założycieli i właścicieli funduszy VC do przerwy urlopowej, po czym nastąpiło spowolnienie tuż przed Świętem Dziękczynienia. W tygodniu Święta Dziękczynienia należy oczywiście spodziewać się pewnej stagnacji, ale równie prawdopodobne jest to, że zaraz po nim aktywność nagle wystrzeli w górę. Wniosek: postpandemiczny rynek pozyskiwania funduszy odzyskuje swój sezonowy charakter. Optymizm i aktywność pozostają na wysokim poziomie. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby zobaczyć, jak wyglądają prognozy na okres po Święcie Dziękczynienia.

Aktualizacja: 16 listopada 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +19,78%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,81%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,54%

Sezon świąteczny nadciąga wielkimi krokami. Właściciele funduszy VC i założyciele są zajęci ocenianiem i wysyłaniem decków. W zeszłym tygodniu aktywność założycieli i inwestorów ponownie wzrosła, przy czym w przypadku tych drugich odnotowała kolejny rekord wszech czasów. Zainteresowanie właścicieli funduszy VC pitch deckami wzrosło o 19,78%, a średni czas im poświęcany pozostał na niemal identycznym poziomie, odnotowując wzrost o zaledwie 0,81%. Ten skok ich aktywności nosi znamiona ostatniego przedświątecznego zrywu: rynek pozyskiwania funduszy zdaje się odzyskiwać swój sezonowy charakter, a zatem można się spodziewać, że inwestorzy będą dążyć do znalezienia jak największej liczby nowych przedsięwzięć przed przerwą świąteczną. Chociaż ruch wśród założycieli nie był w zeszłym tygodniu tak wyraźny, jak u inwestorów, to jednak wskaźnik podniósł się o 10,54% – co oznacza, że założyciele również starają się zintensyfikować działania. W najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się pewnej redukcji biegów po obu stronach układu. Czy w grudniu nastąpi kolejna zwyżka? Bądź na bieżąco z naszymi cotygodniowymi analizami.

Aktualizacja: 8 listopada 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +30,47%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,31%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -15,09%

Kolejny tydzień, kolejny rekord na rynku pozyskiwania funduszy. Kilka tygodni temu aktywność założycieli osiągnęła najwyższy poziom w historii, a w zeszłym przyszła kolej na inwestorów, którzy przekroczyli nową barierę. Zaangażowanie właścicieli funduszy VC wzrosło o 30,47%, osiągając pułap niemal o 19% wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego w połowie kwietnia. Co więcej, średni czas poświęcony przez inwestorów na pitch deck osiągnął kolejny historycznie niski poziom, spadając o 4,31% i po raz pierwszy schodząc poniżej 2 minut i 30 sekund. Tendencja ta może częściowo wynikać z gwałtownego skoku liczby pitch decków, który obserwowaliśmy kilka tygodni temu. Powinniśmy jednak spojrzeć też w kalendarz – wielkimi krokami zbliża się Święto Dziękczynienia. Może się z tym wiązać chęć właścicieli funduszy VC zabezpieczenia odpowiedniej liczby projektów przed świątecznym przestojem. Po drugiej stronie układu aktywność założycieli spadła o 15%, odwracając tendencje sprzed kilku tygodni. Mimo tego osłabienia nie ma powodów do obaw: nawet po dwóch tygodniach gwałtownych dołków zaangażowanie założycieli nadal utrzymuje się na wysokim poziomie względem II i III kwartału. Można więc rzec, że na rynku przed świąteczną przerwą wciąż panuje wszechobecny optymizm. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, czy właściciele funduszy VC utrzymali swoje szalone tempo.

Aktualizacja: 1 listopada 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -0,36%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,32%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -10,94%

Ostatni tydzień przyniósł kolejne rekordy na rynku pozyskiwania funduszy. Pod koniec III kwartału przewidywaliśmy, że IV będzie bardzo pracowity i jak na razie ta prognoza się sprawdza: przed nadchodzącym długim weekendem widać spory ruch zarówno wśród założycieli, jak i właścicieli funduszy VC. Aktywność na rynku pozostawała w zeszłym tygodniu na stosunkowo stałym poziomie, tak po stronie popytowej, co podażowej. Zaangażowanie inwestorów utrzymało się na wysokim pułapie, spadając zaledwie o 0,36%. Zaś patrząc z szerszej perspektywy, aktywność właścicieli funduszy VC była o prawie 39% większa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Spadek o 10,94% odnotowaliśmy w zakresie działalności założycieli, ale należy pamiętać, że tydzień wcześniej wskaźnik ten wzrósł o prawie 30%. Jeśli kiedykolwiek można by uznać obniżenie pułapu o niemal 11% za „utrzymanie na stałym poziomie”, to właśnie teraz – nawet po zeszłotygodniowym spowolnieniu wskaźnik aktywności założycieli jest na drugim najwyższym poziomie w historii (podobnym jak w połowie marca). Podczas gdy inwestorzy i założyciele nie próżnowali, współczynnik średniego czasu poświęconego przez inwestora na pitch deck okazał się rekordowo niski – krótszy o 2,32%, wyniósł poniżej 2 minut i 32 sekund. Zjawisko to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę liczbę obecnie dostępnych na rynku ofert. Oznacza jednak również, że założyciele powinni przygotowywać pitch decki ze świadomością, że inwestorzy mają na ich analizę mniej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Czy przedświąteczny szał się utrzyma? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 25 października 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +1,45%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,39%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +29,55%

Ubiegłotygodniowy ruch na rynku pozyskiwania funduszy pokazuje, że w IV kwartale optymizm na rynku pozostaje spory. Stopień mobilizacji inwestorów nieznacznie się nasilił – o 1,45% – świadcząc o stałej otwartości właścicieli funduszy VC na nowe inwestycje. Średni czas poświęcony przez inwestorów na pitch deck pozostał niemal bez zmian – wzrost o 0,39%. W tym przypadku brak wieści to dobre wieści: skromne zeszłotygodniowe wahania świadczą o tym, że inwestorzy są nadal tak samo aktywni jak przez resztę roku. Największa zmiana nastąpiła natomiast po stronie podażowej: zaangażowanie założycieli skoczyło o 29,55%, owocując nowym rekordem wszech czasów. Dwa tygodnie temu aktywność inwestorów zwiększyła się o 20%, a jak już wiemy z przeszłości – skoki popytu zwykły wywoływać na przestrzeni kilku tygodni proporcjonalną reakcję u założycieli. Biorąc pod uwagę bieżące zwyżki po obu stronach, możemy śmiało zakładać, że entuzjazm inwestycyjny powinien się utrzymać do końca 2021 roku. Wygląda też na to, że po przerwie świątecznej wejdziemy w rok 2022 w równie pozytywnych nastrojach. Czy założyciele zdołają utrzymać to tempo? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 18 października 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +20%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,79%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,89%

Wraz z wkroczeniem w IV kwartał zarówno inwestorzy, jak i założyciele wzmogli swoją aktywność. Zaangażowanie właścicieli funduszy VC wzrosło o 20%, dzięki czemu nasz wskaźnik interakcji inwestorów z pitch deckami powrócił do czasów świetności z wiosny tego roku. Wynik ten jest ledwie o 9,8% niższy od rekordowego z połowy kwietnia. Co więcej, średni czas poświęcony na deck osiągnął w zeszłym tygodniu najniższy pułap w historii – zmalał o 3,79%, co oznacza, że właściciele funduszy VC poświęcają średnio 2 minuty i 32 sekundy na analizę pitch decków. Na rynku pozyskiwania funduszy da się dostrzec wzmożony popyt, a strona podażowa robi wszystko, aby dotrzymać kroku. Aktywność założycieli wzrosła w zeszłym tygodniu o 10,89%, co świadczy o optymizmie u wszystkich podmiotów rynku pozyskiwania funduszy. To dobrze wróży na resztę IV kwartału: choć z pewnością nastąpi pewne spowolnienie w okresie przerw świątecznych, to ogólny poziom zaangażowania jest tak wysoki, że rynek powinien utrzymać wysoką żywotność przez całą resztę 2021 roku. Czy wieści o spowolnieniu wzrostu gospodarczego w Chinach osłabią te perspektywy? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak sfera fund-raisingu radzi sobie z tym problemem.

Aktualizacja: 11 października 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -2,54%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,87%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -11,78%

Wraz z wejściem w IV kwartał aktywność inwestorów uległa w ubiegłym tygodniu spowolnieniu. Aktywność właścicieli funduszy VC nieco spadła w porównaniu z poprzednim tygodniem – o 2,54%. Pomimo to inwestorzy byli nieco bardziej efektywni w przeglądaniu pitch decków: średni czas poświęcony na deck skrócił się o 1,87%, a to już wynik bliski najniższemu, jaki dotąd odnotowano. Właściciele funduszy VC wciąż charakteryzują się niezwykłą wnikliwością w swoich ocenach, dlatego założyciele wysyłający pitch decki powinni przygotowywać odpowiednio zwięzłe prezentacje. W zeszłym tygodniu założyciele byli znacznie mniej aktywni niż inwestorzy: ich zaangażowanie spadło o 11,78% po kilku tygodniach stabilizacji na koniec III kwartału. Można jednak było się tego spodziewać – w końcu mają swoje przedsiębiorstwa do prowadzenia. Jeśli zatem końcówkę poprzedniego kwartału spędzili na wysyłaniu pitch decków, to teraz mogli nieco sobie odpuścić, aby skupić się na wprowadzaniu swoich firm w IV kwartał. Podsumowując – aktywność założycieli i właścicieli funduszy VC utrzymuje się na wysokim poziomie w porównaniu z rokiem 2020 i latami wcześniejszymi. Możemy zatem oczekiwać, że wskaźniki te ponownie poszybują do góry, gdy wszyscy zaczną nabierać rozpędu na koniec roku. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się więcej o dynamice wzrostu w IV kwartale.

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2021 – III kwartał

Aktualizacja: 4 października 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -9,23%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,76%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -0,98%

W miarę zbliżania się do końca III kwartału dwa z trzech naszych wskaźników (średni czas na pitch deck i aktywność założycieli) pozostały w ubiegłym tygodniu na względnie stałym poziomie. Aktywność inwestorów z kolei zmalała o 9,23%. Na pierwszy rzut oka spadek ten może wydawać się znaczący, ale zaangażowanie inwestorów zwykło wykazywać tendencję zniżkową pod koniec każdego kwartału, a bazowy poziom aktywności właścicieli funduszy VC jest wciąż bardzo wysoki – obecnie wynosi o 26% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy pozostają niezwykle żywotni u progu IV kwartału. Mimo że w zeszłym tygodniu wykazywali mniejsze zaangażowanie, nie uległ zmianie czas poświęcany przez nich na każdy pitch deck: wskaźnik ten wzrósł o skromne 0,76%, pozostając w pobliżu najniższego poziomu w historii. Współczynnik aktywności założycieli również wykazał niejaką stabilność, spadając jedynie o 0,98%. Również w tym przypadku znaczenie ma solidny poziom wyjściowy – względem roku poprzedniego wyższy o 55%. W IV kwartale krajobraz pozyskiwania funduszy przedstawia się efektownie: nadal mamy do czynienia z bardzo aktywnym rynkiem o wysokiej rotacji pitch decków. Czy założyciele i inwestorzy postanowią nieco odetchnąć u progu kolejnego okresu? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak przebiegł początek IV kwartału.

Aktualizacja: 27 września 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +3,59%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,26%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: 0% (bez zmian)

W miarę jak założyciele i inwestorzy szykowali się do końca kwartału, aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy pozostawała w ubiegłym tygodniu relatywnie wysoka. Po stronie popytowej zaangażowanie inwestorów wzrosło o 3,59%, osiągając najwyższy pułap w tym okresie. Stopień aktywności właścicieli funduszy VC pozostaje rzecz jasna daleki od szczytowej formy z początku II kwartału (od tamtego czasu spadła o prawie 15%), ale po wysokim poziomie z III kwartału można wnioskować, że do końca roku dotychczasowy impet zostanie utrzymany. Wraz ze wzrostem aktywności skróceniu uległ średni czas poświęcany na każdy pitch deck, ponownie osiągając rekordowo niski pułap sprzed kilku tygodni. Po stronie podaży ruch wśród założycieli utrzymał się na niezmienionym poziomie, ale jest to właściwie pozytywny sygnał: jak na tak niestabilny wskaźnik, niedawne zwyżki poparte tygodniem stabilizacji przynoszą perspektywę wysokiej dynamiki w kolejnym kwartale. Ale czy obawy przed potencjalnym kryzysem budżetowym w USA przypadkiem podkopią entuzjazmu inwestorów? Już teraz wywołały wahania na rynkach akcji. Zajrzyj w najbliższym czasie, aby się przekonać, jak rynek pozyskiwania funduszy radzi sobie z tą sytuacją pod koniec III kwartału.

Aktualizacja: 21 września 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +5,46%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,92%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +21,43%

W zeszłotygodniowej analizie stwierdziliśmy, że rynek pozyskiwania funduszy może pod koniec III kwartału nabrać rozpędu. Aktywność założycieli i inwestorów na przestrzeni ostatnich dni potwierdziła naszą prognozę: po tygodniu stabilizacji wskaźnik właścicieli funduszy VC wzrósł o 5,46%. Co prawda średni czas na pitch deck także delikatnie się podniósł, ale nadal jest to drugi najniższy dotąd wynik. Prawdziwe poruszenie w zeszłym tygodniu nastąpiło jednak po stronie podaży: aktywność założycieli wzrosła o 21,43%, osiągając najwyższy poziom w tym kwartale trzeci tydzień z rzędu. Tendencje zwyżkowe po obu stronach układu wskazywałyby, że do końca trzeciego kwartału będziemy świadkami sprintu – możemy oczekiwać, że zarówno założyciele, jak i właściciele funduszy VC utrzymają najwyższe tempo, aby zakończyć kwartał z hukiem. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, czy właściciele funduszy VC dorównali obecnemu entuzjazmowi założycieli.

Aktualizacja: 13 września 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,46%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,28%

Po powrocie z wrześniowego długiego weekendu założyciele i inwestorzy wspólnie dali nam kilka kwestii do rozważenia przed jesiennym sezonem pozyskiwania funduszy. Ogólna aktywność inwestorów nie uległa zmianie względem poprzedniego tygodnia, co jest oznaką stabilności rynku. Obecnie znajdujemy się w okresie zwyczajowej stagnacji – nawet w niezwykle owocnej drugiej połowie 2020 roku zaangażowanie właścicieli funduszy VC pod koniec sierpnia i na początku września uległo obniżeniu. Z tego powodu fakt, że właściciele funduszy VC w zeszłym tygodniu utrzymali dotychczasowe tempo, należy odczytywać jako znak, że strona popytowa rynku jest w dobrej kondycji. Ruszył natomiast wskaźnik średniego czasu na pitch deck – spadł o 4,46% i osiągnął najniższy w historii pułap 2 minut i 34 sekund. Inwestorzy przeglądają decki szybciej niż kiedykolwiek, dlatego założyciele powinni formułować pitch decki odpowiednio zwięźle, aby od samego początku przykuć uwagę odbiorców. Po stronie podażowej aktywność założycieli wzrosła w zeszłym tygodniu o 7,28%, co oznacza drugi tydzień wzrostu z rzędu. Obecny rozpęd wśród założycieli powinien owocować stałym napływem ofert dla właścicieli funduszy VC, które inwestorzy będą analizować z zapałem, choć nie mniejszą wnikliwością. Czyżby rynek kreował potencjał na utrzymanie tendencji zwyżkowej aż do końca III kwartału? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się o tym przekonać.

Aktualizacja: 7 września 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -6,67%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,2%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +2,35%

Aktualizacja: 30 sierpnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,45%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -15,66%

Aktualizacja: 23 sierpnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +6,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -1,41%

Aktualizacja: 16 sierpnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +4,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,24%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +12,47%

W zeszłym tygodniu wzrosła aktywność zarówno inwestorów, jak i założycieli. Współczynnik interakcji z deckami wzrósł o 4,37% po dwóch tygodniach spadków. Bardziej zadziwiające jest jednak to, jak efektywnie właściciele funduszy VC gospodarowali swoim czasem – średni czas na pitch deck zmalał o 3,24% i wyniósł 2 minuty i 41 sekund. Jest to najniższa tygodniowa średnia w 2021 roku i druga najniższa od 2018 roku. Chociaż inwestorzy nie są tak aktywni jak w pozostałych okresach tego roku, to jednak szybko dokonują analizy ofert i wyraźnie doskonale wiedzą, czego poszukują. Założyciele powinni mieć to na uwadze. Gdy czas poświęcony przez inwestorów na przegląd pitch decków ulega skróceniu, pitch decki muszą stać się bardziej zwięzłe i konkretne, aby przyciągnąć należytą uwagę. Ale nie tylko właściciele funduszy VC wykazywali się zaangażowaniem w zeszłym tygodniu. Aktywność założycieli wzrosła o 12,47% po gwałtownej bessie z poprzedniego tygodnia, zgodnie z tendencją wahań, którą obserwowaliśmy przez większość 2021 roku. Czy założyciele utrzymają poziom aktywności i czy średni czas na pitch deck będzie nadal spadał? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, czy sytuacja uległa zmianie.

Aktualizacja: 9 sierpnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -3,38%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,18%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -15,76%

Aktualizacja: 2 sierpnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: -5,95%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,35%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +5,66%

Po dwóch tygodniach równoczesnego wzrostu wskaźniki aktywności założycieli i właścicieli funduszy VC podążyły w zeszłym tygodniu w kierunkach przeciwnych. Zaangażowanie inwestorów spadło o 5,95%, podczas gdy średni czas na pitch deck uległ nieznacznemu wydłużeniu – o 0,35%. Sprzyjać temu mógł sezon urlopowy, jak również wzmożona ostrożność w związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się wariantu delta koronawirusa. Jednakże nawet uwzględniając te czynniki, aktywność właścicieli funduszy VC utrzymuje się na wysokim poziomie – współczynnik interakcji inwestorów wynosi o 16% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Założyciele z kolei nie wykazywali w zeszłym tygodniu oznak letniego zastoju ani niepewności związanej z pandemią: wskaźnik ich aktywności ponownie poszybował do góry o 5,66%. Obecnie zresztą jest niższy o zaledwie 1,92% od rekordowego pułapu z II kwartału, co mogłoby zapowiadać wyjątkowo pracowity III kwartał dla strony podażowej rynku pozyskiwania funduszy. Czy założyciele utrzymają dotychczasowy stopień zaangażowania i czy proporcjonalnie wzrośnie aktywność inwestorów? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Aktualizacja: 26 lipca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +9,09%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,36%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +2,34%

W III kwartale 2021 roku rynek pozyskiwania funduszy niezmiennie tętni życiem – zarówno założyciele, jak i inwestorzy wykazali się w zeszłym tygodniu rosnącym zaangażowaniem. Po stosunkowo niewielkim wzroście w poprzednim tygodniu, aktywność inwestorów tym razem zaliczyła skok o 9,09%. Wskaźnik aktywności właścicieli funduszy VC co prawda wciąż ustępuje najwyższemu poziomowi z kwietnia o ponad 17%, ale w porównaniu z poprzednimi latami da się dostrzec, że inwestorzy są obecnie spragnieni nowych przedsięwzięć. Choć ich aktywność wzrosła, nadal przeznaczają mniej więcej tyle samo czasu na każdy deck – średni czas w tym zakresie uległ w zeszłym tygodniu tylko minimalnej zmianie (w górę o 0,36%). Można zatem śmiało stwierdzić, że inwestorzy ciężko pracują, ale nie idą przy tym na skróty w zakresie oceny ofert. Aktywność założycieli z kolei nieco się ustabilizowała, odnotowując wzrost o zaledwie 2,34% na tle przeszło 14-procentowego skoku z poprzedniego tygodnia. Niemniej jednak dwa kolejne tygodnie zwiększonej aktywności mogą sygnalizować pewien trend, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę znaczącą niestabilność tego wskaźnika, jaką obserwowaliśmy w II kwartale. Na przestrzeni najbliższych tygodni możemy spodziewać się wzmożonego ruchu po obu stronach układu. Tylko czy właściciele funduszy VC będą efektywniej gospodarować swoim czasem, gdy będą jeszcze bardziej zajęci? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak sobie poradzili.

Aktualizacja: 19 lipca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: +5,96%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,72%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +14,54%

Aktualizacja: 12 lipca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4,8%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,08%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -16,95%

II kwartał Wskaźnik Pitch Deck Interest 2021 r.

Badania i analizy dotyczące drugiego kwartału 2021 roku wykazują znaczący, trwały wzrost pozyskiwania funduszy przez start-upy na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy. Aktywność założycieli i inwestorów spadła gwałtownie w marcu 2020 roku, by następnie szybko odbić w kolejnym miesiącu. Od tego czasu poziom zaangażowania założycieli pod względem przedstawiania ofert oraz aktywność inwestorów stale rosły, odpowiednio o 45% i 39%.

Założyciele rozsyłali pitch decki o 18% szybciej niż inwestorzy je rozpatrywali i wchodzili z nimi w interakcje. Oznacza to, że więcej założycieli aktywnie poszukiwało finansowania, zarówno dla nowych, jak i już istniejących start-upów. Innymi słowy podaż start-upów nieco przewyższa popyt inwestorów. 

Podsumowując: rynek pozyskiwania funduszy nie tylko się rozrósł od czasu wybuchu pandemii, ale także przebił wyniki sprzed pandemii stwierdzone w latach 2018 i 2019.

Kluczowe statystyki dotyczące pitch decków:

 • Aktywność założycieli w zakresie ofert wzrosła o 45% od marca 2020 roku.
 • Zaangażowanie inwestorów wzrosło o 39% od marca 2020 roku i o 41% r/r.
 • Współczynnik łączy do pitch decków stworzonych przez założycieli wzrósł o 36% r/r.

Aktualizacja: 5 lipca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4,58%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,12%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +9,26%

W ostatnim tygodniu drugiego kwartału współczynniki aktywności właścicieli funduszy VC i założycieli po raz kolejny zmierzały w przeciwnych kierunkach. Zaangażowanie inwestorów spadło o 4,58%, utrzymując dwutygodniową tendencję spadkową na koniec kwartału. Średni czas przeznaczany przez inwestorów na deck zmalał o 2,12% i wynosi obecnie 2 minuty i 46 sekund. Wygląda na to, że inwestorzy weszli w ten tydzień, mając generalnie uporządkowane sprawy. Z kolei aktywność założycieli pod koniec drugiego kwartału wzrosła o 9,26%. Od połowy maja zaangażowanie założycieli było dość zmienne, ale zakończyli kwartał na plusie. Był to drugi z rzędu tydzień wzmożonej działalności. Podczas gdy inwestorzy zaczęli ograniczać swoją kwartalną aktywność kilka tygodni temu, założyciele rozpoczęli dwutygodniowy okres przygotowawczy, aby rozesłać decki przed weekendem 4 lipca. Czy aktywność właścicieli funduszy VC na początku trzeciego kwartału będzie rosła, dorównując tempu założycieli? Przed pandemią COVID miesiące letnie zwykły cechować się niższą dynamiką zarówno wśród inwestorów, jak i założycieli; w zeszłym roku jednak ruch utrzymywał się przez całe lato. Ponieważ gospodarka nadal jest na etapie odzyskiwania sił, oraz biorąc pod uwagę bieżący kapitał właścicieli funduszy VC na rynku, możemy spodziewać się, że w III kwartale aktywność po obu stronach utrzyma wysoki poziom. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak przebiega początek kolejnego kwartału.

Aktualizacja: 28 czerwca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -10,78%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,72%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,77%

Aktualizacja: 21 czerwca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +1,89%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,79%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -8,45%

Aktualizacja: 14 czerwca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +10%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,42%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +7,04%

Aktualizacja: 7 czerwca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +2,95%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -7,87%

W zeszłym tygodniu aktywność na rynku pozyskiwania funduszy uległa spowolnieniu. Po długim weekendzie wskaźnik interakcji właścicieli funduszy VC spadł o 4%, a średni czas analizy decków zaczął z powrotem rosnąć (o 2,95%) pierwszy raz od kilku tygodni. Z kolei założyciele ograniczyli działania o 7,87% po wcześniejszym skoku w górę o ponad 10%. Przyhamowanie to można częściowo przypisać skutkom Memorial Day. Zarówno inwestorzy, jak i założyciele mogli być jeszcze w „trybie urlopowym”, w związku z czym nie spieszyło im się do zgiełku związanego z wysyłaniem i oceną pitch decków. Niemniej trzeba przyznać, że aktywność właścicieli funduszy VC stale spada od ostatniego punktu szczytowego w połowie kwietnia. Tak samo jest w przypadku założycieli, choć współczynnik ich aktywności wykazywał większą zmienność, to jednak również oddalił się od najwyższego poziomu z połowy marca. Rynek pozostaje ogólnie bardzo dynamiczny, choć dotyczy to bardziej właścicieli funduszy VC niż założycieli. Wskaźnik inwestorów nadal plasuje się powyżej wartości szczytowej z czasów pandemii w 2020 roku, podczas gdy ten założycieli pozostaje poniżej rekordowego z tego samego roku. Nadal jesteśmy przekonani, że aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy zacznie zwyżkować z końcem drugiego kwartału; ale czy zbliży się do poziomu z pierwszego kwartału? Zajrzyj do nas w przyszłym tygodniu, aby się przekonać.

Aktualizacja: 31 maja 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3,48%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,54%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,63%

Aktywność właścicieli funduszy VC w zeszłym tygodniu nieco przygasła, ponieważ inwestorzy mogą już być zajęci nadchodzącym długim weekendem. Liczba interakcji z deckami spadła o 3,48%, zaś średni czas poświęcony na pitch deck zmalał o 2,54%. Są to jednak dość symboliczne zmiany i można się spodziewać, że w miarę zbliżania się końca drugiego kwartału inwestorzy będą podejmować wzmożone działania. Z kolei założyciele byli bardziej aktywni przed długim weekendem: średnia liczba utworzonych przez nich łączy wzrosła o 10,63%, co jest dobrym wynikiem po słabszym poprzednim tygodniu. Czy możemy się spodziewać pod koniec kwartału podobnej tendencji u założycieli? Strona podażowa rynku pozyskiwania funduszy była bardziej niestabilna przez większą część 2021 roku, ale pomimo znaczących wahań jest prawdopodobne, że założyciele będą naciskać, by dostarczyć inwestorom oferty przed końcem czerwca. Jest to tym bardziej realne, że panuje generalny optymizm co do sytuacji gospodarczej. Zajrzyj w przyszłym tygodniu, aby się przekonać, jak wyglądał rynek po Memorial Day.

Aktualizacja: 24 maja 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,09%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -17,88%

Aktualizacja: 17 maja 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -2,2%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,73%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,45%

Aktualizacja: 10 maja 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -5,21%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,18%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +11,17%

Aktualizacja: 3 maja 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +5,88%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,36%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -10,14%

Aktualizacja: 26 kwietnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -10,82%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +2,96%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -0,4%

Aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +7,77%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +22,68%

Aktualizacja: 12 kwietnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +12,3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,21%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -8,3%

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2021 – III kwartał

W pierwszym kwartale 2021 roku popyt ze strony właścicieli funduszy VC wyprzedził podaż pitch decków, osiągając wynik o 62% wyższy względem I kwartału 2020 roku. Na przestrzeni tych samych 12 miesięcy popyt ze strony właścicieli funduszy VC wzrastał o 53% szybciej niż podaż decków ze strony start-upów. Niemniej liczba ofert od start-upów poszukujących finansowania również wzrosła o 41% rok do roku i o 19% w stosunku do poprzedniego kwartału. 

Wraz z większą podażą ofert rośnie zapotrzebowanie na czas do przeglądania tychże. Średni czas poświęcany na poszczególne decki zmalał w I kwartale rok do roku o 17%, i o ponad 3% w stosunku do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że inwestorzy poświęcali mniej czasu na analizę informacji w pitch deckach przed podjęciem decyzji o spotkaniu z założycielami.

Podsumowując, w obliczu zwiększonej podaży i większego popytu na finansowanie, inwestorzy poświęcali jeszcze mniej czasu niż dotąd na ocenę potencjału ofert, co oznacza, że właściwe przygotowanie decków pozostaje umiejętnością niezbędną dla założycieli w 2021 roku.

Kluczowe dane dotyczące pitch decków: 

 • Zaangażowanie inwestorów wzrosło o 62% w porównaniu z I kwartałem 2020 roku i o 53% rok do roku. 
 • Liczba start-upów poszukujących finansowania podniosła się o 41% rok do roku, a współczynnik tworzenia łączy do pitch decków przypadających na jednego założyciela wzrósł z 6,25 do 8,79.
 • Średni czas, jaki inwestorzy poświęcali na przeglądanie pitch decków, uległ skróceniu o 17% rok do roku i zmniejszył się o 3% w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku.

Aktualizacja: 5 kwietnia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -6,32%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,27%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -5,58%

Aktualizacja: 29 marca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -5,61%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,36%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -18,25%

Aktualizacja: 22 marca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3,26%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,72%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,68%

Aktualizacja: 15 marca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -1,43%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,17%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,83%

Aktualizacja: 8 marca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +3,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,08%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +25,15%

Powoli staje się normą, że każda kolejna cotygodniowa analiza rozpoczyna się od stwierdzenia wysokiej aktywności wśród inwestorów. Ten tydzień nie jest wyjątkiem: współczynnik zaangażowania właścicieli funduszy VC znów się podniósł i był o 3,7% wyższy niż tydzień wcześniej. Optymizm inwestorów nie słabnie i nawet niewielkie wydłużenie – o 1,08% – czasu poświęcanego na deck nie wpłynęło na ich sprawność w wyszukiwaniu co korzystniejszych ofert. Wskaźnik interakcji z deckami jest obecnie na poziomie o 69,7% wyższym niż w tym samym okresie rok temu, na samym początku pandemii. Największy skok w zeszłym tygodniu odnotowała jednak strona podażowa: aktywność założycieli wzrosła o 25,15% w ramach entuzjastycznej reakcji na rosnący popyt u inwestorów. Po tygodniach skromnych zmian, które zdawały się nie pasować do rozpędu nabranego przez właścicieli funduszy VC, optymizm w końcu zapanował również wśród założycieli i zaczął dorównywać tonowi nadawanemu przez inwestorów. Rynek tętni życiem po obu stronach układu: założyciele są o 61,59% aktywniejsi niż w tym samym okresie rok temu; zarówno wśród właścicieli funduszy VC, jak i założycieli zdaje się panować przekonanie o optymalności warunków do zawierania transakcji. Ten entuzjazm może wynikać z pozytywnych wiadomości na temat szczepień przeciwko COVID, a także z dużych szans na rychłe wprowadzenie nowej ustawy stymulacyjnej przez Kongres. Niezależnie od powodów, wygląda na to, że w najbliższym czasie na rynku pozyskiwania funduszy będzie się działo. Zajrzyj w przyszły poniedziałek, aby się przekonać, czy ta prognoza się sprawdziła.

Aktualizacja: 1 marca 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +12,03%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,47%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,53%

Aktualizacja: 22 lutego 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +10%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,05%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +4,70%

Aktualizacja: 15 lutego 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -7,75%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,31%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -6,11%

Aktualizacja: 8 lutego 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +7,95%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +15,86%

Kolejny tydzień, kolejny rekord wskaźnika DocSend interakcji z pitch deckami. Tym razem wzrost był relatywnie nieco mniejszy niż tydzień wcześniej (7,95% a 9,13%), ale nie da się ukryć, że apetyt inwestorów jest nadal spory. Ich wydajność również pozostała na dobrym poziomie, jako że średni czas poświęcany pitch deckom pozostał prawie niezmieniony, pomimo ciągłego wzrostu współczynnika interakcji – nadal wynosi około 2 minut i 42 sekund. Jeszcze bardziej godne uwagi jest to, że w końcu wzrosło zaangażowanie założycieli w celu sprostania zapotrzebowaniu inwestorów: wskaźnik aktywności założycieli wzrósł o 15,86%, osiągając nowy rekordowy poziom. Od początku stycznia przyrosty w ich działalności następowały w podrywach, ale zeszłotygodniowy skok jest już wyraźnym sygnałem, że są w stanie dorównać energią inwestorom. W zeszłym roku aktywność założycieli zaczynała w lutym zwalniać, ale oczywiście było to jeszcze przed pandemią. Obecnie wszystko może się zdarzyć: czy będziemy świadkami wahań aktywności założycieli w ciągu najbliższych kilku tygodni, czy też entuzjazm się utrwali? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, gdy być może będziemy już dysponować jaśniejszym obrazem sytuacji.

Aktualizacja: 1 lutego 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +9,13%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -9,46%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +1,33%

Aktualizacja: 25 stycznia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -10,05%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,34%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -4,8%

Aktualizacja: 18 stycznia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +17,75%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,4%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +19,49%

W zeszłym tygodniu prognozowaliśmy, że zarówno aktywność inwestorów, jak i założycieli będzie zgodna z historycznymi trendami dla tego okresu i utrzyma tendencję wzrostową. Tak właśnie się stało: w drugim tygodniu stycznia odnotowaliśmy znaczny skok liczby interakcji i łączy utworzonych przez założycieli. Zaangażowanie inwestorów wzrosło o 17,75%, a założycieli – o 19,49%. Po raz kolejny inwestorzy wykazali się wydajnością: pomimo znacznego wzrostu aktywności średni czas poświęcany na analizę pitch decków podniósł się zaledwie o 1,4%, do 2 minut i 54 sekund. Mimo że obecne wyniki wpisują się w dotychczasowe trendy dla tego okresu, stopień zmian rok do roku świadczy o tym, jak niezwykle dynamiczny jest rynek pozyskiwania funduszy w 2021 r. Wskaźnik interakcji jest obecnie na poziomie wyższym o 40,14% w porównaniu z tym samym okresem rok temu, a liczba utworzonych łączy skoczyła o 47,57%. Pozostaje jednak pytanie – czy to ożywienie się utrzyma? Dotychczasowe doświadczenie wskazywałoby, że owszem. Na przestrzeni najbliższych kilku tygodni powinniśmy się spodziewać wzrostu aktywności zarówno założycieli, jak i inwestorów (choć być może w nieco wolniejszym tempie niż obecnie). Ale jak wiadomo, w postpandemicznym świecie wszystko jest możliwe. W najbliższy poniedziałek dowiemy się, jak rynek zareagował na inaugurację nowego prezydenta USA. Czy stan optymizmu się utrzyma?

Aktualizacja: 11 stycznia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +77,15%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,07%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +27,55%

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2020 – IV kwartał

Pomimo wzlotów i upadków w tak bogatym w wydarzenia roku 2020 aktywność inwestorów w IV kwartale osiągnęła poziom rekordowy, stanowiący wzrost o 21% rok do roku. Dowodem zmienności rynku pozyskiwania funduszy w 2020 roku może być fakt, że amplituda wskaźnika interakcji z pitch deckami (PDI) między pułapem maksymalnym (początek października) i minimalnym (początek marca) wyniosła 54%. 

Kluczowe statystyki dotyczące pitch decków: 

 • Zaangażowanie inwestorów wzrosło rok do roku o 21%, osiągając najwyższy poziom na początku października.
 • Wskaźnik PDI odnotował w 2020 roku 54-procentową rozpiętość pomiędzy najwyższymi i najniższymi wartościami.
 • Liczba łączy utworzonych przez założycieli w IV kwartale wzrosła o 14%, osiągając maksymalny poziom w tygodniu, w którym odbywały się wybory prezydenckie w USA.

Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -22,44%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,95%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,53%

Aktualizacja: 28 grudnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -32,79%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,33%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -24,86%

Aktualizacja: 21 grudnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -2,66%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,02%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -7,85%

Założyciele zaskoczyli nas tydzień wcześniej wzmożeniem starań w zakresie wysyłania pitch decków w okresie, w którym zwykliśmy obserwować powolny spadek aktywności. Ostatni tydzień z kolei wpisał się w oczekiwania: poziom zaangażowania założycieli zmalał o 7,85%. Chociaż w tym momencie wskaźnik aktywności utrzymuje się na wysokim poziomie w porównaniu z poprzednimi latami (więcej o 33% i 44% niż odpowiednio w 2019 i 2018 roku), przewidujemy, że tendencja spadkowa utrzyma się do końca 2020 roku. Zainteresowanie inwestorów nadal malało – o 2,66% w stosunku do zeszłego tygodnia. Podobnie jak założyciele, inwestorzy są obecnie bardziej aktywni niż w ubiegłych latach: o 18,83% względem 2019 roku oraz o 44% względem roku 2018. Średni czas poświęcany na pitch decki wzrósł nieznacznie i zbliżył się do granicy 3 minut. Choć spadek aktywności założycieli i inwestorów z tygodnia na tydzień był do przewidzenia, to fakt, że ta utrzymuje się na poziomie wyższym niż w poprzednich latach, napawa optymizmem w perspektywie roku 2021. Ta stała pewność siebie po obu stronach rynku pozyskiwania funduszy pozwala nam wierzyć, że obie rozpoczną styczeń z należytym rozmachem. Niemniej rok 2020 może mieć dla nas jeszcze jedną niespodziankę: zajrzyjcie w przyszłym tygodniu, aby sprawdzić, jak rynek zareagował na wiadomość o przyjętej przez Kongres drugiej zapomodze pandemicznej.

Aktualizacja: 14 grudnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3,59%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,93%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +13,43%

W zeszłym tygodniu zasugerowaliśmy, że działalność związana z pozyskiwaniem funduszy może ulec spowolnieniu w ostatnich tygodniach roku, tak, jak to miało miejsce w przeszłości. Owo podejrzenie potwierdziły dwa z trzech naszych wskaźników: nieznacznie spadło zainteresowanie inwestorów (o 3,59%), jak również skróceniu uległ średni czas spędzany na analizie poszczególnych pitch decków – o 3,93%. Potencjalni inwestorzy ponownie zeszli poniżej progu trzech minut, jak przez większość drugiej połowy 2020 roku. Mimo że wydaje się, że poziom zainteresowania inwestorów zaczął wkraczać w okres końcoworocznej bessy, stopień ich aktywności pozostaje o 20,5% wyższy niż w tym samym okresie roku 2019. Jak można dostrzec jeszcze od wiosny, ruch po lockdownie pozostaje spory i może być sygnałem wysokiej pewności siebie inwestorów w 2021 roku. Co zaskakujące, w ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy istotną zwyżkę liczby łączy utworzonych przez założycieli. Wskaźnik ten poszybował w górę o 13,43% po Święcie Dziękczynienia i jest obecnie na poziomie wyższym o 35,13% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzmożony ruch wśród założycieli może wynikać z gorączki przedświątecznej, ponieważ muszą zdążyć z przygotowaniem pitch decków przed przerwą noworoczną. Natomiast może też być związany z optymizmem założycieli względem ożywienia gospodarczego, które potencjalnie zwiastuje informacja o rozpoczęciu dystrybucji szczepionek przeciwko COVID w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Czy aktywność założycieli nadal będzie przełamywać historyczne trendy? Zajrzyj w przyszłym tygodniu, by dowiedzieć się więcej.

Aktualizacja: 7 grudnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +21,12%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +2,03%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +10,5%

Aktualizacja: 30 listopada 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -18,27%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,74%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -18,74%

Aktualizacja: 23 listopada 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,79%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,39%

Aktualizacja: 16 listopada 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +0,49%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -5,78%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -11,93%

Aktualizacja: 9 listopada 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: 0% (bez zmian)
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +2,92%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +16,07%

Ostatni tydzień był kluczowy w kontekście wyborów prezydenckich w USA, w związku z czym sytuacja na rynku pozyskiwania funduszy pozostawała niepewna. Na łamach biuletynu Protocol's Pipeline dyrektor naczelny DocSend, Russ Heddleston, podzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie zainteresowania deckami. „W poniedziałek i wtorek zainteresowanie pitch deckami malało nieznacznie, ale już w środę zaobserwowaliśmy duży spadek, prawdopodobnie spowodowany obawami związanymi z wyborami” – wyjaśnia. Teraz, gdy już mamy wyniki z całego tygodnia, przeanalizujmy, co się wydarzyło.

Aktualizacja: 2 listopada 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +1,99%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,77%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,29%

Aktualizacja: 26 października 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +5,11%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -3,85%

Aktualizacja: 18 października 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -6,31%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,81%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -8,9%

Aktualizacja: 12 października 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +22,65%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,2%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +21,28%

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy naszą analizę wskaźników zainteresowania za III kwartał 2020 roku, w której omówiliśmy nietypowe wyniki z okresu letniego i przedstawiliśmy nasze prognozy na początek 2021 roku.

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2020 – III kwartał

Kluczowe statystyki dotyczące pitch decków: 

 • Zaangażowanie inwestorów wzrosło o 40% rok do roku i o 28,2% w porównaniu z III kwartałem 2018 roku
 • Inwestorzy poświęcili średnio 2 minuty i 51 sekund na jeden pitch deck, czyli mniej niż w trzecim kwartale 2019  i 2018 roku
 • Wskaźnik łączy do pitch decków w III kwartale wzrósł o 18,3% rok do roku i o 51,3% w porównaniu z III kwartałem 2018 roku
 • Zainteresowanie właścicieli funduszy VC spadło w 37. tygodniu o 6%, choć ten zwyczajowo stanowi początek jesiennej gorączki

Aktualizacja: 5 października 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: 3,21%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,42%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,54%

Aktualizacja: 28 września 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -1,06%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3,58%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,99%

Aktualizacja: 21 września 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +8%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,46%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: 0%

Aktualizacja: 14 września 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -6,42%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,06%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +4,21%

Jeśli pozyskujesz fundusze w fazie seed lub poszukujesz inwestycji, zapisz się na nasze czwartkowe webinarium z udziałem dyrektora naczelnego DocSend, Russa Heddlestona, który podzieli się najnowszymi danymi i praktycznymi spostrzeżeniami na temat tajników rundy seed. Zarejestruj się i pobierz nasz nowy raport tutaj.

Aktualizacja: 7 września 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4,59%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -5,07%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -4,46%

Aktualizacja: 31 sierpnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -3,45%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +5,4%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -10,52%

Zainteresowanie inwestorów pitch deckami utrzymuje się w tym kwartale na wysokim poziomie pomimo niewielkiego spadku w ubiegłym tygodniu. Linia trendu stopniowo od około miesiąca pnie się w górę, a obecny wynik jest o 54,33% wyższy niż w tym samym tygodniu 2019 roku.

Aktualizacja: 24 sierpnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +5,18%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,83%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -11,75%

Aktualizacja: 17 sierpnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -4,45%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,35%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +26,26%

Aktualizacja: 10 sierpnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +6,31%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,45%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -13,81%

Aktualizacja: 3 sierpnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -7,32%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +0,69%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +0,64%

Aktualizacja: 27 lipca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +9,04%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4,69%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +16,14%

Aktualizacja: 20 lipca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -12,77%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +9,76%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +0,15%

Chociaż obserwujemy niewielką zmianę w zakresie zainteresowania ze strony właścicieli funduszy VC, nadal jest mniejsze niż w analogicznych tygodniach lat 2019 i 2018. Widać ją również w poprawie czasu spędzonego na analizie pitch decków. Nadal utrzymuje się poniżej trzech minut, co oznacza, że właściciele funduszy VC analizują transakcje w szybkim tempie, ale ten odskok może oznaczać stabilizację rynku pozyskiwania funduszy w sezonie letnim. Nie spodziewamy się znacznego spadku zainteresowania właścicieli funduszy VC, ponieważ nadal obserwujemy wyższą niż zwykle aktywność założycieli. Lato jest jednak zwyczajowo okresem zastoju, dlatego obecny stan może się utrzymać nieco dłużej.

Aktualizacja: 13 lipca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +8,41%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -11,37%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +3,05%

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2020 – II kwartał

Chociaż uwaga właścicieli funduszy VC skupiała się w I kwartale na obecnych spółkach portfelowych, analiza rynku wykazała, że w II kwartale inwestorzy poświęcili więcej czasu na nowe okazje, a zainteresowanie pitch deckami (PDI) wzrosło o 26%. Dziesięć tygodni najwyższego poziomu zainteresowania inwestorów przypadło do tej pory w 2020 roku na drugi kwartał, ze szczytową wartością 20,6 interakcji na deck osiągniętą w tygodniu 15 czerwca.

Podsumowując, start-upy z odpowiednimi modelami biznesowymi i możliwościami rynkowymi są przyjmowane z otwartymi ramionami przez inwestorów, którzy ponownie wykazują zainteresowanie nowymi przedsięwzięciami.

Kluczowe statystyki dotyczące pitch decków:  

 • Wskaźnik PDI zaliczył wzrost o 26% w II kwartale 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019.
 • 10 najaktywniejszych pod względem zainteresowania inwestorów tygodni w 2020 roku przypadło do tej pory na II kwartał.
 • Współczynnik tworzenia łączy do pitch decków przez założycieli wzrósł o 11% r/r, czyli o 3% więcej niż w I kwartale tego roku.

Aktualizacja: 6 lipca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +3,46%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,08%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -2,36%

W sferze pozyskiwania funduszy ten tydzień zwyczajowo wiąże się z mocnym ograniczeniem działań na cały sezon letni. Właściciele funduszy VC oficjalnie wracają do pełnego działania dopiero we wrześniu. Jednakże, jak już zdążyliśmy się przekonać, ten rok potrafi zaskakiwać. I raczej nie mamy tu do czynienia wyłącznie z jakimiś zaległościami z wcześniej fazy spadkowej. Zmiany w światowej gospodarce oraz komplikacje związane z pandemią wzbudziły nową falę aktywności ze strony właścicieli funduszy VC. Niektóre z największych obecnie firm na świecie nabrały rozpędu właśnie w dobie ostatniego kryzysu finansowego. W takich warunkach powstają nowe przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie bieżących problemów społecznych i będące częstymi beneficjentami finansowania ze strony właścicieli funduszy VC.

Aktualizacja: 29 czerwca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -8,7%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +4,2%

Chociaż zainteresowanie ze strony właścicieli funduszy VC zmalało względem zeszłotygodniowego rekordu, nadal jest na poziomie o 10,5% wyższym niż w tym samym okresie 2018 roku i o 33,3% niż w 2019 roku. Powinna obecnie nadejść pora letniego przestoju, ale wygląda na to, że założyciele dopiero nabierają rozpędu, co powinno się przełożyć na stałą aktywność właścicieli funduszy VC, dopóki nie nastąpi stan stabilizacji rynku. Innym wskaźnikiem, który pozwala nam wierzyć, że sytuacja się ugruntowuje, jest współczynnik czasu spędzanego na analizie decków. Ten powoli zaczął wzrastać. Średnio wynosi 3,5 minuty, choć właściciele funduszy VC zdają się nie próżnować w poszukiwaniu ofert.

Aktualizacja: 22 czerwca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +3,5%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +1,6%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -4,0%

Aktualizacja: 15 czerwca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +4,1%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3,2%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -14,3%

Aktualizacja: 8 czerwca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +4,3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -2,2%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +19,2%

Aktualizacja: 1 czerwca 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -5,6%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,6%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +6,7%

Choć wydaje się, że zaangażowanie właścicieli funduszy VC nieco zelżało, nadal obserwujemy wysoki poziom aktywności założycieli. Wygląda na to, że bessa na rynku pozyskiwania funduszy z początku tego roku zaowocuje wyjątkowo aktywnym latem. Ilość czasu poświęcanego przez właścicieli funduszy VC na deck wciąż spada, co oznacza, że konsekwentnie oceniają każdą potencjalną transakcję, ale nie przeznaczają zbyt wiele uwagi na analizowanie szczegółów. Pamiętajmy, że celem pitch decka jest doprowadzenie do spotkania. Nie należy więc w niej zamieszczać wszystkich szczegółów na temat swojej firmy, a tylko tyle, ile trzeba, aby otrzymać zaproszenie do telekonferencji.

Aktualizacja: 26 maja 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +2,6%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -0,6%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -14,3%

Aktualizacja: 18 maja 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -1,5%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1,9%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +8,2%

Aktualizacja: 11 maja 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +8,3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -4%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +5,5%

Aktualizacja: 4 maja 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: -10%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -5%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +1%

Współczynnik zainteresowania inwestorów w ubiegłym tygodniu ponownie odnotował spadek, ale wciąż jest relatywnie wysoki. Zwyżka wynosi obecnie 10% rok do roku i tendencja ta powinna się utrzymać, jeśli założyciele pozostaną aktywni. Choć w tym tygodniu nie nastąpiła tu znacząca zmiana, nawet przyrost o 1% powinien się przyczynić w jakimś stopniu do wskrzeszenia zainteresowania ze strony właścicieli funduszy VC w przyszłym tygodniu. Co ciekawe, czas poświęcany przez właścicieli funduszy VC na ocenę ofert uległ skróceniu o 5%. W miarę znoszenia obostrzeń pandemicznych, wynik ten może prędko ulec zmianie.

Aktualizacja: 27 kwietnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +14%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -1%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -11%

Aktualizacja: 20 kwietnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: bez zmian
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: -3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: +17%

Aktualizacja: 13 kwietnia 2020 r.

 • Zainteresowanie pitch deckami: interakcje inwestorów z deckami: +3,5%
 • Zainteresowanie pitch deckami: średni czas: +3%
 • Zainteresowanie pitch deckami: liczba łączy utworzonych przez założycieli: -7,6%

Kolejny tydzień przyniósł wzmożone zainteresowanie inwestorów, które zbiegło się ze spadkiem liczby przesyłanych decków, a także skróceniem czasu poświęcanego średnio na analizę jednej oferty. Obecne warunki są zatem optymalne dla założycieli pragnących przedstawić inwestorom swoją ofertę. Ci ostatni wykazują zainteresowanie i poświęcają więcej czasu na każdy deck. Zalecamy dodawanie do swojego pitch decka slajdu zawierającego prognozy dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na Twoją działalność i potencjał rynkowy na przestrzeni najbliższych 12–18 miesięcy.

Wskaźnik zainteresowania pitch deckami 2020 – I kwartał

Podsumowując, lockdown w związku z pandemią prędko zniwelował wczesne sukcesy rynku z początku roku. Ponieważ biura pozostaną w najbliższej przyszłości zamknięte, wirtualne interakcje między założycielami a właścicielami funduszy VC, a także ogólna atmosfera niepewności, mogą stać się nową normą.

Kluczowe statystyki dotyczące pitch decków

 • Współczynnik tworzenia łączy do pitch decków osiągnął najwyższą wartość w styczniu – jest to wzrost o 41% rok do roku
 • W lutym wskaźniki PDI i tworzenia łączy spadły odpowiednio o ponad 20% i 21% w stosunku do wartości szczytowych dotychczas stwierdzonych w 2020 roku
 • W drugiej połowie marca wskaźnik PDI nieco odbił i zniwelował straty do 5% r/r 
 • Czterema najgorszymi dniami dla wskaźnika PDI w I kwartale 2020 roku były odpowiednio: 19, 6, 12 oraz 20 marca

Aktualizacja: 6 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanie inwestorów rośnie, ale liczba wysyłanych decków jeszcze mu nie dorównuje. Teraz właśnie może być odpowiedni moment, aby skorzystać z relatywnie niskiego natężenia na rynku.

Z naszych statystyk wynika również, że inwestorzy poświęcają nieco mniej czasu na przeglądanie poszczególnych ofert niż zwykle. Dodatkowe komplikacje w postaci upowszechnienia pracy zdalnej oraz skupienia na obecnym portfelu powodują, że wiele właścicieli funduszy VC będzie miało mniej czasu na przeglądanie ofert nowych przedsięwzięć. W miarę unormowania sytuacji na przestrzeni najbliższych kilku tygodni również wskaźniki powinny ulec pewnej stabilizacji. Póki co jednak trwa okres przesyłania decków, właściciele funduszy VC przeglądają ich coraz więcej i robią to we wzmożonym tempie.

Aktualizacja: 30 marca 2020 r.

W tym tygodniu zainteresowanie pitch deckami wzrosło o 10% w porównaniu z poprzednim tygodniem, tak że spadek r/r wynosi obecnie już tylko 5%.

Choć wielu inwestorów deklaruje poświęcanie większej uwagi swoim spółkom portfelowym, wygląda na to, że brak wydarzeń i spotkań dał im sporo czasu na przeglądanie pitch decków. Właściciele funduszy VC podchodzą do inwestowania na wiele różnych sposobów. Wiele z nich nadal dysponuje sporymi funduszami do rozdysponowania, podczas gdy inne wybierają dokładne przyjrzenie się transakcjom bez pośpiechu w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Jeśli jesteś założycielem poszukującym finansowania na przestrzeni najbliższych kilku kwartałów, teraz może być idealny moment, aby zaprezentować swój pitch deck potencjalnym inwestorom.

Aktualizacja: 23 marca 2020 r.

Pomimo obecnego kryzysu zainteresowanie pitch deckami spadło w ciągu ostatniego tygodnia o zaledwie 11% rok do roku.

Biorąc pod uwagę zarządzenie o zamknięciu na terenie Kalifornii wszystkich podmiotów poza niezbędnymi na czas bliżej nieokreślony, nie jest zaskoczeniem, że zainteresowanie pitch deckami w ciągu ostatniego tygodnia zdecydowanie zmalało. Wiele właścicieli funduszy VC szuka nowych metod kontaktu z założycielami – powszechną praktyką są wideokonferencje za pośrednictwem aplikacji Zoom. Należy też zauważyć, że wiele dotychczasowych sposobów zapoznawania się właścicieli funduszy VC z ofertami (polecenia ze strony spółek portfelowych, spotkania na wydarzeniach) straciło sens ze względu na obecne ograniczenia. Oznacza to, że właściciele funduszy VC nie tylko są zajęci dostosowaniem własnych przedsiębiorstw do zaistniałych warunków, ale również dysponują ograniczonym zakresem ofert do rozpatrzenia. Jednakże zarówno Axios, jak i TechCrunch donoszą, że wiele właścicieli funduszy VC nadal aktywnie poszukuje nowych przedsięwzięć. Kapitał został już zebrany i wciąż planują go wykorzystać.