State of startup fundraising scores

At-a-glance ratings of founder/investor activity based on historical trends

Aktualne wyniki dla założycieli i VC – I kw. 2023 r.

Aktualizacja: 23 lutego 2023 r.

Działalność założycieli: +4

Działalność VC: 0

Aktywność funduszy VC zasadniczo pokrywa się z poziomami aktywności w ciągu ostatnich 3 lat, podczas gdy aktywność założycieli w stosunku do danych historycznych wzrosła. Ta rozbieżność jest znakiem, że mamy do czynienia z rynkiem inwestorskim: fundusze VC co tydzień otrzymują mnóstwo decków, więc założyciele startupów będą musieli udoskonalić swój przekaz, aby wyróżnić się z tłumu.

Nasze wyniki w zakresie pozyskiwania funduszy

Statystyki DocSend dotyczące sytuacji w zakresie pozyskiwania funduszy pomagają założycielom i inwestorom szybko stwierdzić, co dzieje się na rynku pozyskiwania funduszy dla startupów. Ten nowy, podstawowy wskaźnik zapewnia wgląd w aktualne trendy związane z pozyskiwaniem funduszy, umożliwiając założycielom i inwestorom ocenę realiów rynkowych.

Opracowując tygodniowy wskaźnik Pitch Deck Interest, analizujemy dane pod kątem trendów historycznych i dokonujemy oceny aktywności założycieli i funduszy VC w obecnym kwartale w skali od -10 do 10. Im wyższy wynik, tym większa aktywność założycieli/inwestorów w stosunku do standardów historycznych (takich jak średnia od początku roku lub średnia w ujęciu kwartalnym). Poprzez zestawianie tych standardów z aktualną aktywnością kwartalną zapewniamy założycielom i inwestorom szybki wgląd w relatywną sytuację na rynku pozyskiwania funduszy dla startupów.

Odczyt naszych wyników

Wynik dodatni oznacza, że założyciele / fundusze VC są obecnie bardziej aktywni niż w ciągu ostatnich 3 lat. Wynik wynoszący zero oznacza, że aktywność pokrywa się z wynikami z ostatnich 3 lat. Wynik ujemny oznacza, że założyciele / fundusze VC są obecnie mniej aktywni niż w ciągu ostatnich 3 lat. Obejmująca 3 lata historyczna oś czasu pozwala nam interpretować obecne poziomy aktywności w świetle ostatnich trendów rocznych i kwartalnych z uwzględnieniem sposobu, w jaki trendy te wpisują się w szerszą perspektywę.

Metodyka

Wskaźniki DocSend w zakresie pozyskiwania funduszy ukazują aktywność kwartalną VC i założycieli. Wykorzystują punktację ważoną w obrębie pięciu kryteriów, które opracowano w oparciu o dane historyczne. Kryteriami tymi są:

  • średnia ruchoma z 3 lat,
  • aktywność kwartalna w poprzednim roku,
  • aktywność w poprzednim kwartale,
  • średnia od początku roku w przypadku założycieli i VC,
  • aktywność założyciela/VC od początku roku w stosunku do aktywności VC/założyciela od początku roku.

Przyznawanie punktów w skali od -10 do 10 zaczynamy od 0. Następnie dodajemy bądź odejmujemy 0, 1 lub 2 punkty w zależności od stopnia, w jakim aktywność kwartalna przekracza standardowe wartości historyczne lub pozostaje w tyle. W naszym modelu największą wagę mają ostatnie standardy.

Zapoznaj się z wynikami naszych badań dotyczących pozyskiwania funduszy

Oparte na danych analizy najnowszych trendów w pozyskiwaniu funduszy i sposobów na osiągnięcie sukcesu.