Spersonalizowane i oparte na danych informacje zwrotne na temat Twojego decka

Po przeanalizowaniu ponad 100 tysięcy pitch decków wiemy, jak wygląda sukces. Skorzystaj z naszego narzędzia Pitch Deck Analyzer dla sieci DFN.

DBX_PDI_illo_1

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej wersji próbnej narzędzia DocSend (lub zaloguj się na swoje konto)

Gdy już zalogujesz się na konto DocSend, prześlij swój pitch deck. Następnie utwórz prowadzące do niego łącze.

Wyślij łącze do dokumentu DocSend na adres e-mail [email protected]

Please don’t send a PDF; we’re not big fans of attachments here at DocSend! When you send us your DocSend link, please send over your company name, one-line description, ask (how much you’re raising), round, sectors, and company location.

Uzyskaj wyniki

Each result is human-checked for consistency. You’ll receive your feedback quickly — often within 72 business hours. Please note that we currently support only one submission per company with no resubmissions, so please avoid submitting a working draft or teaser deck.

Dołącz do sieci DocSend Fundraising Network (DFN)

If you meet our requirements, we will then feature your deck in our DocSend Fundraising Network. You will be notified via email of your acceptance. Being a part of the DocSend Fundraising Network means that vetted investors in our network can request to connect with you. Once a request is made, you can follow up directly with the VC to set up a meeting.


Wszystko, co musisz wiedzieć o narzędziu Pitch Deck Analyzer

Jakie_dane_analizujemy
Co analizujemy

Po przejrzeniu tysięcy pitch decków wczesnych faz odkryliśmy dziewięć kluczowych czynników – od liczby słów przypadających na stronę po sposób prezentacji danych finansowych – które decydują o sukcesie pitch decka w postaci większego prawdopodobieństwa zwrócenia uwagi inwestorów i pozyskania środków.

Jakich danych nie analizujemy
Jakich danych nie analizujemy

Nasze narzędzie Pitch Deck Analyzer nie służy ocenie Twojego pomysłu biznesowego, wielkości rynku, modelu biznesowego ani aspektów unikalnych dla Twojej firmy. Naszym celem jest pomóc Ci w zaprezentowaniu firmy w możliwie najlepszy sposób przy użyciu najbardziej sprawdzonych technik.

Jaki jest nasz cel
Jaki jest nasz cel

Naszym celem zawsze było zapewnienie założycielom przewagi w procesie, który może wydawać się wyjątkowo nieprzejrzysty i wywoływać frustrację. Narzędzie Pitch Deck Analyzer wykorzystuje dane z naszych badań dotyczących pozyskiwania funduszy, aby zapewnić założycielom przydatne podczas zbierania środków praktyczne analizy.

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności i poufności

Korzystając z narzędzia Pitch Deck Analyzer, udzielasz firmie DocSend, Inc. („Podmiotowi DocSend”) wyraźnej zgody na przegląd Twojego pitch decka w celu przedstawienia sugestii na rzecz poprawy jakości i skuteczności pitch decka oraz rekomendacji dotyczących kontaktu z potencjalnymi inwestorami („Informacji Zwrotnych”). Podmiot DocSend będzie traktował Twój pitch deck i Informacje Zwrotne jako informacje poufne i nie ujawni takiego pitch decka ani Informacji Zwrotnych żadnym stronom trzecim, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy Warunków Korzystania z Usługi („Warunków”) Podmiotu DocSend. Podmiot DocSend nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji – wyraźnych lub domniemanych – odnośnie do prawidłowości, adekwatności, poprawności, niezawodności lub kompletności Informacji Zwrotnych. Informacje Zwrotne udzielane są wyłącznie w celach informacyjnych, a Podmiot DocSend zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do działań bądź zaniechań związanych z Informacjami Zwrotnymi. Po udzieleniu Informacji Zwrotnych Podmiot DocSend nie będzie uzyskiwać dostępu do pitch decka ani go przeglądać, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone na mocy Warunków.

 

.

Dowiedz się, dlaczego niektóre startupy otrzymują dofinansowanie, a inne nie

Sprawdź, czego się dowiedzieliśmy dzięki analizie pitch decków tysięcy startupów – zarówno tych, które otrzymały dofinansowanie, jak i tych, którym go nie przyznano.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z analizą w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki