Poradnik dotyczący pozyskiwania funduszy dla startupów

Raport DocSend Startup Index zawiera oparte na danych analizy najnowszych trendów w pozyskiwaniu funduszy i sposobów na osiągnięcie sukcesu.

 

O naszym badaniu 

Nasz oparty na danych raport objaśnia proces pozyskiwania funduszy przez startupy i zawiera odpowiedzi na wiele pytań założycieli dotyczących sposobu gromadzenia środków dzięki wsparciu venture capital. 

Nasze podejście do badania 

Pomóż nam w badaniu

Swoje badania możemy przeprowadzać dzięki odpowiedziom udzielonym w ankietach i pitch deckom przesyłanym nam przez założycieli startupów. Wypełnij naszą ankietę dotyczącą pozyskiwania funduszy przez startupy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach, procesie i wynikach w tym zakresie. Dane z ankiety są agregowane – odpowiedzi jednostkowe traktujemy jako informacje poufne.


DBX_Founder_image
Weź udział w ankiecie dla założycieli


DBX_Founder_image
Weź udział w ankiecie dla właścicieli

 

Pozyskiwanie funduszy dla startupów w fazie pre-seed: wszystko, co musisz wiedzieć

W 2023 r. inwestorzy VC poświęcali mniej czasu na analizowanie prezentacji ofertowych niż kiedykolwiek wcześniej 

W latach 2022–2023 średni czas przeglądania prezentacji znacznie spadł, zarówno w przypadku firm, które przeprowadziły udaną rundę, jak i tych, którym się to nie udało.   

Porównując pierwsze i kolejne wizyty, okazało się, że inwestorzy VC poświęcili więcej czasu na analizę nieskutecznych prezentacji w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. Nawet jeśli prezentacja zrobiła niekorzystne pierwsze wrażenie, inwestorzy często przyglądali się jej dokładniej, aby upewnić się, że nie przegapili potencjalnie przełomowego rozwiązania.

 

 

Długoterminowa rentowność staje się priorytetem

Ponieważ sytuacja na rynku pozyskiwania funduszy zaostrzyła się w latach 2022–2023, inwestorzy zwracali szczególną uwagę na sekcje dotyczące finansów, modelu biznesowego i trakcji. Sekcja finansowa była czwartą najczęściej analizowaną sekcją w 2023 roku. Inwestorzy VC poświęcili również odpowiednio o 48% i 25% więcej czasu na sekcje dotyczące modelu biznesowego i trakcji. Nieudane prezentacje zostały poddane jeszcze dokładniejszej analizie: inwestorzy spędzili o 110% więcej czasu na nieskutecznych slajdach dotyczących trakcji i o 85% więcej czasu na nieskutecznych slajdach dotyczących modelu biznesowego w 2023 roku. Sekcja dotycząca konkurencji była mniej analizowana, a inwestorzy preferowali prezentacje, które zawierały sekcje dotyczące produktu i modelu biznesowego na początku narracji.

Zapoznaj się ze wszystkimi trendami związanymi z pozyskiwaniem funduszy w fazie pre-seed

Trendy dotyczące prezentacji ofertowych na etapie pre-seed: w porównaniu z 2022 r., w 2023 r. inwestorzy poświęcili odpowiednio o 48% i 25% więcej czasu na analizę sekcji dotyczących modelu biznesowego i trakcji. Kliknij, aby zatweetować

 

Więcej firm z południowych i zachodnich Stanów Zjednoczonych w latach 2022–23

W zachodnich i południowych Stanach Zjednoczonych odnotowano znaczny wzrost liczby firm pozyskujących fundusze na etapie pre-seed w ujęciu rok do roku. Zmiany te mogą wynikać z faktu, że pracownicy branży technologicznej zakładają nowe firmy w następstwie redukcji zatrudnienia w przemyśle lub, w przypadku południowej części Stanów Zjednoczonych, ze znacznych migracji ludności na południowy wschód. Firmy pozyskujące fundusze na etapie pre-seed spoza Stanów Zjednoczonych stanowią około jedną trzecią naszego zestawu danych.

Zapoznaj się ze wszystkimi trendami związanymi z pozyskiwaniem funduszy w fazie pre-seed

 

Analiza pitch decków w fazie pre-seed

Szablon Pitch Deck w fazie pre-seed

Z myślą o pomocy założycielom organizacji w fazie pre-seed w przygotowaniu skutecznych pitch decków opracowaliśmy przewodnik, w którym przedstawiamy sztukę tworzenia poszczególnych sekcji pitch decków. Przewodnik bazuje na naszych badaniach poświęconych organizacjom w fazie pre-seed. Podkreślamy w nim, co wyróżnia fazę pre-seed decków na tle późniejszych etapów. Utworzyliśmy również szablony decków, które założyciele mogą odpowiednio dostosować, dodając historię własnej firmy.

 

Pobierz przewodnik i szablony

Pozyskiwanie funduszy dla startupu w fazie seed: wszystko, co musisz wiedzieć

W obliczu trwającego spowolnienia w 2023 r. inwestorzy VC poświęcili mniej czasu na przeglądanie prezentacji na etapie seed w porównaniu z 2022 r. Stwierdziliśmy, że chociaż podstawowe sekcje prezentacji, takie jak produkt i model biznesowy, pozostają ważne, inwestorzy skupili się na sekcjach dotyczących konkurencji i „Dlaczego teraz?”, które odnoszą się bezpośrednio do obecnego otoczenia rynkowego.

Czas przeglądania prezentacji spadł do poniżej 2 minut w 2023 r.

Podobnie, jak w przypadku etapu pre-seed, czas przeglądania prezentacji na etapie seed spadł w 2023 r. Co więcej, po raz pierwszy średni czas spędzony na ich przeglądaniu spadł do poniżej dwóch minut.

Porównanie pierwszej i kolejnych wizyt pokazuje, że inwestorzy spędzili znacznie mniej czasu podczas ponownego wyświetlania zarówno skutecznych, jak i nieskutecznych prezentacji. Wielu inwestorów na etapie seed może przykładać większą wagę do pierwszego zapoznania się z prezentacją.

Zapoznaj się ze wszystkimi trendami związanymi z pozyskiwaniem funduszy w fazie seed

Trend dotyczący pozyskiwania funduszy na etapie seed: inwestorzy poświęcali o 20% mniej czasu na ocenę prezentacji na etapie seed w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. (średnio 1:56). Kliknij, aby zatweetować

 

Inwestorzy oceniają, w jaki sposób założyciele firm na etapie seed mogą rozwijać się w niepewnych warunkach

Analizując prezentacje ofertowe w 2023 r., inwestorzy VC zwracali większą uwagę na to, w jaki sposób założyciele odnoszą się do bieżących wyzwań rynkowych i jak informują o przyszłych możliwościach. Z jednej strony skupili się bardziej na sekcjach prezentacji takich jak „Dlaczego teraz?”, która była trzecią najdłużej przeglądaną w 2023 roku. Z drugiej strony inwestorzy poświęcili o 88% więcej czasu na sekcję dotyczącą konkurencji i o 33% więcej czasu na sekcję dotyczącą trakcji, co sugeruje, że są zainteresowani firmami zajmującymi się aktualnymi problemami biznesowymi, które wykazują oznaki długoterminowego sukcesu.

Zapoznaj się ze wszystkimi trendami związanymi z pozyskiwaniem funduszy w fazie seed

 

Kontakt z większą liczbą inwestorów nie przekłada się na lepsze wyniki 

Nasze dane pokazują słabą korelację między liczbą inwestorów, z którymi się skontaktowano, a liczbą odbytych spotkań. Pokazują one jednak jeszcze słabszą korelację między liczbą inwestorów, z którymi się skontaktowano, a kwotą finansowania pozyskanego na etapie seed. Dotarcie do właściwych inwestorów VC (a nie tylko do większej ich liczby) sprawi, że podczas pozyskiwania kapitału założyciele będą pracować nie ciężej, a mądrzej.

Zapoznaj się ze wszystkimi trendami związanymi z pozyskiwaniem funduszy w fazie seed

 

Analiza Pitch Deck w fazie seed

Struktura skutecznych prezentacji na etapie seed została w 2023 r. przearanżowana: zamiast wysuwać na pierwszy plan sekcje dotyczące problemu/rozwiązania, często umieszczano sekcję „Dlaczego teraz?” zaraz po slajdzie przedstawiającym cel firmy. Założyciele często umieszczali też w narracjach sekcje poświęcone produktom i modelom biznesowym nieco wcześniej niż Ci, których prezentacje nie odniosły sukcesu.

 

Szablon Pitch Deck w fazie seed

Z myślą o pomocy założycielom organizacji w fazie seed w przygotowaniu skutecznych pitch decków opracowaliśmy przewodnik, w którym przedstawiamy sztukę tworzenia poszczególnych sekcji decka. Poradnik bazuje na naszych badaniach poświęconych organizacjom w fazie seed. Podkreślamy w nim, co odróżnia decki fazy seed od decków fazy pre-seed. Utworzyliśmy również szablony decków, które założyciele mogą odpowiednio dostosować, dodając historię własnej firmy.

 

Pobierz przewodnik i szablony

 

Uprzedzenia związane z rasą i płcią w kontekście pozyskiwania funduszy dla startupów

Różne skutki spowolnienia pozyskiwania funduszy

Warunki w środowisku makroekonomicznym w 2022 r. były trudne dla założycieli pozyskujących kapitał, jednak nie wszystkie zespoły odczuły to jednakowo. Z jednej strony nasze dane pokazały, że wszystkie zespoły zebrały mniej środków we wczesnych fazach (pre-seed i seed) z powodu powszechnej niepewności gospodarczej i wahań inwestorów. Z drugiej strony zespoły składające się wyłącznie z kobiet oraz te złożone z przedstawicieli mniejszości stanęły przed wyjątkowymi wyzwaniami*. Na przykład całkowicie kobiece zespoły pozyskały o 36% mniej funduszy niż te zdominowane przez mężczyzn, a w 2021 r. było to o 25% mniej.

* W niniejszym zbiorze danych „mniejszość” odnosi się do respondentów ankiety, którzy sami określili się przedstawicielami grup rasowych innych niż biała.

W 2021 r. zespoły składające się wyłącznie z przedstawicielek mniejszości odnotowały największy wzrost liczby spotkań z inwestorami w ujęciu rocznym. Jednak w 2022 r. średnia liczba spotkań tych zespołów spadła z powrotem do poziomów z roku 2020.

 

Przeczytaj więcej o uprzedzeniach związanych z pozyskiwaniem funduszy

 

Analiza pitch decków a płeć

Podobnie jak w poprzednich latach, inwestorzy w 2022 r. spędzili najwięcej czasu na analizowaniu sekcji dotyczących zespołów w przypadku prezentacji przygotowanych przez zespoły złożone wyłącznie z kobiet, poświęcając na to średnio o 125% więcej czasu niż w przypadku prezentacji przygotowanych przez zespoły złożone wyłącznie z mężczyzn. Podobnie jak w poprzednich latach slajdy zespołów męskich były jednymi z najkrócej przeglądanych.

Inwestorzy VC spędzali o 103% więcej czasu na analizie sekcji o produktach w prezentacjach od zespołów męskich oraz o 125% więcej czasu na sekcjach poświęconych celowi firmy.

Przeczytaj więcej o uprzedzeniach związanych z pozyskiwaniem funduszy

Analiza pitch decka a rasa

Jeśli przyjrzeć się tendencjom w analizie prezentacji pod kątem demografii rasowej, możemy wyróżnić cztery sekcje, w przypadku których prezentacje zespołów zróżnicowanych analizowano wnikliwiej niż prezentacje zespołów złożonych wyłącznie z osób rasy białej. Po pierwsze fundusze VC poświęciły o 25% więcej czasu na sekcje dotyczące zespołu w prezentacjach zespołów zróżnicowanych w porównaniu do prezentacji zespołów składających się wyłącznie z osób rasy białej. Ponadto o 28% dłużej analizowały sekcje dotyczące akceptacji w prezentacjach zespołów zróżnicowanych.

Ponadto inwestorzy spędzili o 55% więcej czasu, analizując sekcje poświęcone konkurencji w prezentacjach zespołów zróżnicowanych w porównaniu do prezentacji zespołów składających się wyłącznie z osób rasy białej. Największa rozbieżność pojawiła się przy porównywaniu sekcji dotyczących wielkości rynku: fundusze VC poświęciły tym sekcjom o 67% więcej czasu w przypadku prezentacji zespołów zróżnicowanych.

Przeczytaj więcej o uprzedzeniach związanych z pozyskiwaniem funduszy

 

Wskaźnik Pitch Deck Interest

  • Łącza utworzone przez założycieli: liczba wysłanych przez założycieli łączy do pitch decków.
  • Interakcje inwestorów związane z deckiem: aktywność inwestorów VC w związku z deckiem.
  • Czas poświęcony przez inwestorów: średni czas poświęcony przez inwestorów na zapoznanie się z deckiem.