Kategorier

DocSend-nyheter
DocSend-nyheter

Vi presenterar DocSend Fundraising Network

DocSend Fundraising Network använder en datadriven strategi för att koppla förstklassiga entreprenörer till vårt aktiva VC-nätverk.
docsend fundraising network

Händelserna år 2020 förändrade finansieringsprocesserna. Både entreprenörer och riskkapitalister har märkt att den traditionella processen har förändrats. Dels kan du inte längre förlita dig på nätverksevenemang eller konferenser för att få kontakt med en riskkapitalist, för när du väl har fått själva introduktionen kommer du sannolikt inte att träffa din potentiella investerare personligen någon gång under processen.

Oavsett process är riskkapitalmarknaden är fortfarande mycket aktiv (se våra veckovisa Pitch Deck Interest Metrics). Vi vet också att presentationen har blivit ännu viktigare i en värld utan fysiska möten. Därför bestämde vi oss för att bygga DocSend Fundraising Network (DFN). DFN är ett nytt sätt att hjälpa entreprenörer finansiera sina idéer, och en ny avtalsflödeskälla för riskkapitalister. DFN kopplar förstklassiga entreprenörer till en lista över riktigt bra riskkapitalister som kan leda en affär.

Så fungerar DocSend Fundraising Network

Nätverket fungerar genom att vi kör varje presentation vi får genom vår Pitch Deck Analyzer. Analysatorn bygger på många år av sammanställda aktiviteter från interaktioner med över 100 000 presentationer och miljontals finansieringsdatapunkter. Vi använder dessa insikter för att identifiera framgångsrika indikatorer för uppstartsföretag som kan leda till introduktionsmöten och så småningom avtal.

Vi har kokat ner all denna information till 11 kriterier som vi identifierat genom vår forskning som avgörande för en framgångsrik presentation. Entreprenörer med förstklassiga presentationer ges tillträde till DFN.

Men Pitch Deck Analyzer tjänar också ett annat syfte. Den tar bort fördomar och förutfattade meningar från presentationsprocessen. Våra kriterier inbegriper inte någon information om geografiskt ursprung eller teamsammansättning. En bra idé och en välformad presentation får tala för sig själv.

”Historiskt sett har det funnits en tydlig geografisk och demografisk särbehandling i riskkapital- och uppstartsvärlden. Denna utmaning i kombination med ett nytt sätt att bedriva affärer virtuellt är startskottet för ett nytt tillvägagångssätt för startupfinansiering”, säger Russ Heddleston, VD för DocSend. ”DocSend Fundraising Network har utformats för att utöka möjligheterna för entreprenörer med mindre nätverk och skapa nya upptäcktsvägar för riskkapitalister. DFN kopplar samman entreprenörer och riskkapitalister som annars kanske aldrig hade träffats och fokuserar på grunderna – lovande företag och engagerade investerare.”

Vem får gå med i nätverket?

DFN är för närvarande tillgängligt för Pre-Seed-, Seed- och serie A-finansieringsrundor.

Grundare kan gå med i DFN genom att skicka in företagets presentation till Pitch Deck Analyzer (eller mejla oss här).

Om en presentation klarar de krav och filter som bestäms av Pitch Deck Analyzer kommer den att visas i vårt VC-nyhetsbrev, där engagerade investerare kan begära att få kontakt med dig. Om det finns intresse från riskkapitalistens sida kommer ni att få kontakt med varandra via e-post.

”Den här nya tjänsten är något vi brinner mycket för här på DocSend. Vi har verkligen satt vår forskning i arbete och byggt en unik, datadriven strategi för att söka fram förstklassiga presentationer utan någon partiskhet”, säger Alex Poulos, VP of Marketing på DocSend. ”Vårt mål är att lyfta fram meningsfulla nya affärsflöden för riskkapitalister samtidigt som vi hjälper grundare med riktigt bra idéer som kanske är underrepresenterade eller saknar möjlighet att nå fram till rätt investerare med nuvarande kanaler.”

Vad säger folk om finansieringsnätverket?

Vi har redan analyserat över 2 000 presentationer och kopplat samman hundratals kvalificerade grundare med riskkapitalister. Både grundare och investerare hittar värde i detta nya sätt att få kontakt.

VC-intresse för DFN

”Social distansering har skapat en värld där jag inte längre har möjlighet att träffa grundare på evenemang eller konferenser. I sig självt minskar detta min möjlighet att få insyn i nya bra möjligheter”, säger Ullas Naik, grundare och General Partner för Streamlined Ventures. ”Det här är faktiskt en möjlighet att bryta sig loss från våra typiska mönster och bredda våra möjligheter. Och i dag är detta inte bara en bra idé, utan jag anser att det är ett absolut krav. DocSend Fundraising Network ger mig kontakt med grundare från hela världen, vilket skapar en mer varierad uppsättning företag och förstklassiga investeringsmöjligheter.”

Grundarframgångar med DFN

”Att ha en befintlig relation eller bli presenterad för en investerare hjälper alltid när du försöker skaffa kapital. DocSend Fundraising Network är ett helt nytt sätt att bryta igenom och få visa upp sig av rätt anledningar: mitt team, min affärsmodell, min produkt”, säger Tim Desmond, grundare av Peer Collective.

DocSend har för närvarande över 70 VC-fonder i DocSend Fundraising Network, inklusive Cowboy Ventures, Uncork Capital, LHV och 500 Startups. Vi har också en VC-väntelista med investerare som vill gå med (du kan mejla oss här om du är en riskkapitalist som vill gå med i nätverket).