Kategorier

Produktinsikter
Produktinsikter

Hur grundare framgångsrikt samlar in och expanderar internationellt med DocSend

Lär dig hur grundare runt om i världen uppnår framgång med DocSend.

Vad är DocSend?

Grundare över hela världen använder Dropbox DocSend för att organisera material avsett för externa mottagare, skydda känsliga dokument med detaljerade behörigheter och följa interaktioner i delade material, som investerarpresentationer, i realtid. 

Finansieringsmarknaden har fler hinder på senare tid än vi har sett på länge och DocSend kan hjälpa grundare att överleva, och glänsa, i den tuffa konkurrensen. Med funktioner som avancerad statistik kan grundarna ta smartare beslut i jakten på kapital. De kan prioritera rätt investerare, proaktivt följa upp med intresserade VC och förbereda sig bättre för investerarmöten – allt för att maximera chanserna på att få kapital.

Över hela världen har grundare sedan en lång tid tillbaka satt sin tillit till DocSend för att kunna ta sina företag till nästa nivå. Vi är glada att meddela att DocSend den 23 juni 2023 kommer att finnas tillgängligt på flera ytterligare språk, inklusive: engelska (USA), tyska, franska, spanska, japanska, koreanska, italienska, nederländska, svenska, portugisiska, danska, polska och kinesiska (förenklad och traditionell).

Framgångsrik finansiering med DocSend

Grundarna har tillsammans samlat ihop 19 miljarder dollar med DocSend. 

I jakten på kapital är det av högsta vikt att kunna följa investerarnas interaktioner i dina material. Med DocSend kan grundare ta hjälp av realtidsstatistik för att se vilka som läser igenom materialet och var de ägnar mest tid. Detta ger grundarna insikter som hjälper dem att optimera och effektivisera investerarmaterialen för maximal effekt.

Vare sig det gäller presentationsbilder eller signering av SAFE-anteckningar använder Flow Networks DocSend som en heltäckande finansieringsplattform

En vägvisare genom ett föränderligt finansieringslandskap

Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom startupfinansiering. Granskningstiderna för investerarpresentationer har minskat och konkurrensen om kapital har hårdnat. Grundarna behöver ha ett mer övertygande och kortfattat budskap för att fånga investerarnas intresse i på en marknadsplats där efterfrågan på kapital är stor men tillgången desto mindre.

Grundare som använder DocSend kan ligga steget före tack vare möjligheterna att skapa övertygande investerarpresentationer med media och integreringar och sedan optimera dessa utifrån insikter om exakt hur investerarna interagerar med materialet och vad de fokuserar på. Fyndiga grundare kan gå ett steg längre och skapa anpassade datarum för investerarna och anpassa åtkomstbehörigheterna för att se till att rätt information hamnar hos rätt investerare. Med hjälp av alla dessa verktyg kan grundare skapa en smidig upplevelse för potentiella investerare och på så sätt öka chanserna att få kapital. 

Skicka och spåra säkert med delningskontroller för kalkylblad

Läs mer

Affärsframgångar med virtuella datarum 

Med DocSends virtuella datarum är det enkelt för grundare i jakt på kapital att hantera säkerheten, dra nytta av omfattande statistik och erbjuda en anpassningsbar och intuitiv användarupplevelse och samtidigt få alla de interaktionsdata de behöver för att kunna fatta smarta affärsbeslut. 

Och behovet av moderna datarum ökar. De senaste uppgifterna visar att antalet nya datarum ökat med 28 % månad för månad, vilket ytterligare visar på vikten av att använda dem som ett verktyg under finansieringen. Vi har en marknadsplats där grundare använder datarum för att klara den högre grad av granskning och skärskådning vi ser från investerarnas håll. Samtidigt använder grundarna dessa datarum för att göra det enklare att dela viktiga dokument med investerare och styrelsemedlemmar, vilket leder till smidigare samarbeten under en annars osäker tid. På vår dynamiska finansieringsmarknad har de virtuella datarummen visat sig vara ett ovärderligt verktyg för grundare som vill utöka sin verksamhet. 

Maor Investments använder DocSends virtuella datarum för att anskaffa kapital från ett begränsat antal partners 

DocSend korades till ledande inom ECM-system (Enterprise Content Management) av G2