Kategorier

Grundarråd
Grundarråd

De bästa presentationsexemplen och analys som hjälper dig ta fram presentationer år 2023

Förr räckte med en bra idé i PowerPoint-form för att få lite kapital, men så fungerar det inte längre år 2023. De här startup-presentationerna skulle inte komma långt 2023 – och vi tänker förklara varför.
bästa startup presentationerna exempel tinder coinbase airbnb facebook

Det har aldrig varit enkelt att skaffa kapital, men detta har definitivt ändrats med tiden. För sju eller tio år sen räckte med en MVPP (minsta möjliga PowerPoint) för att få in dig ett rum med en publik full av investerare. Men företagen har blivit mer sofistikerade och förväntningarna på VC har förändrats, något vi har märkt i vår egen forskning i startup-finansiering som baserats på data som delvis kommer från våra veckobaserade presentationsmått. Dessutom har antalet startups på jakt efter kapital exploderat. Oavsett om du gillar det eller inte så måste du konkurrera med varenda annan grundare därute för att få ditt kapital. Presentationerna har blivit ett av de viktigaste sätten att lyckas landa det där första mötet. Det är bara att inse fakta – det är inte särskilt troligt att det här är första gången investerarna ser din idé. Bara den här veckan. Vi letade upp de ursprungliga investerarpresentationerna för några startups som blev till stora välbekanta teknikjättar och körde dem genom vår presentationsanalys.


Det finns inte två presentationer som är desamma (och det är helt rätt) men i vår forskning upptäckte vi att det fanns tydliga mönster i format, innehåll och bildordning i de många presentationer som grundare använder för att berätta sina unika historier och lyckas få kapital.

Den här steg-för-steg-guiden med presentationsmallar som du kan ladda ned (presentationsmallar till Google Slides och PowerPoint) innehåller exempel på presentationer och praktiska råd för varje avsnitt som hjälper grundare att utforma sina presentationer i pre-seed- och seed-stadierna.

Presentationsmallar och vetenskaplig guide

Hämta den 🚀

Fortsätt läsa för att se hur höga poäng vart och ett av dessa anmärkningsvärda och lyckade presentationsexempel fick och vad som var bäst och vad som behöver förbättras för att de skulle kunna ge kapital år 2023.

Tabell över presentationsexempel och analys:

Presentation för Facebook

Presentation för Uber

Presentation för Airbnb

Presentation för Foursquare

Presentation för Tinder

Presentation för Castle

Presentation för Mint

Presentation för Intercom

Presentation för Postmates

Presentation för Fyre

Presentation för Transferwise

Presentation för Coinbase

Presentation för Buffer

Presentation för Facebook

Presentationspoäng: 50 %

Det bästa med Facebook-presentationen:

 • Effektiva produktbilder. Presentationen har bilder som visar den faktiska produkten utan att inkludera för mycket information, en fälla många grundare lätt faller i när de går igenom detaljerna om sin produkt. Och viktigast av allt, presentationen kopplade produktens funktioner till presentationens problem.
 • Välanvända övergångsbilder. Presentationen använde bilderna på rätt sätt, nämligen för att förhöja budskapet och skapa naturliga pauser och samtidigt använda dragkraften hos media.
 • Information med ett syfte. Presentationen hade inte exakt det antal bilder som vår forskning visat vara det optimala (20), men informationen i den 24 bilder långa presentationen visades tydligt och koncist. All information speglade företagets syfte utan någon överflödig information.

Vad Facebook-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Ägna mindre tid och utrymme åt dragkraft. Facebook (eller thefacebook.com, som det hette då) hade en hel del dragkraft för det stadium företaget befann sig i, så det var inte helt fel att dra nytta av detta. Men om företaget skulle skaffa kapital nu hade varit bättre att koncentrera informationen på färre bilder.
 • Fler kategorier av bilder. Ett exempel är en bild på temat "Varför nu?" som kan visa för investerarpubliken varför nu är den rätta tiden att investera i företaget. Presentationen behöver också en bild om teamet. Bara den där kontaktsidan med Eduardos ansikte räcker inte. En bra teambild idag visar hela grundarteamet, har biografier som är relevanta för deras roller och länkar till grundarnas LinkedIn-profiler.
 • Ett bättre budskap. Idag finns det många företag med dragkraft och investerarna vill ha mer information som kan visa dem vilka företag som är sunda investeringar.

Presentation för Uber

Presentationspoäng: 43 %

Det bästa med Uber-presentationen:

 • En bra idé med god förståelse av marknaden. I Ubers ursprungliga presentation hade de en tydlig idé om vad de ville att produkten skulle vara och en klar bild av marknaden. De ägnade mycket tid åt detta i presentationen. Idéerna var bra och de förmedlades relativt tydligt och koncist.
 • Ett tydligt problem med en tydlig lösning. En av presentationens största styrkor är att det fanns en bra förståelse av problemet och lösningen, något som alltid är oerhört viktigt. Presentationen förmedlade verkligen de här punkterna och med tanke på att det inte fanns mycket till konkurrens vid den här tiden kunde investerarna se ett tydligt behov av lösningen.

Vad Uber-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Bättre organisation med en tydlig röd tråd. När vi tittar igenom presentationen får vi intrycket att de helt enkelt har många idéer. Som tur var så hade Uber styrkorna vi nämnde ovan, för presentationen har inte mycket till budskap. Och har du en presentation med 25 bilder idag behöver du ha ett rätt bra övergripande budskap. Investerarna ser så många presentationer med genomförbara idéer idag att de behöver få mer utav en presentation än vad Uber kom undan med.
 • Fler kategorier av bilder. Presentationen saknar många av de avsnitt som anses grundläggande år 2023. Inget om "Varför nu?", om teamet eller kapitalbelopp (fast belopp är något som alltid bör fastställas strategiskt).
 • Mer uttänkta placeringar av vissa bilder i presentationen. Själva bilderna är glesa vad gäller information och framstår lite grann som någons nedtecknade tankar. Till exempel har bilden "Marketing Ideas" flera bra idéer, men det hade kanske varit bättre att införliva dessa idéer på bilderna Solution och Business Model.

Presentation för Airbnb

Presentationspoäng: 36 %

Det bästa med Airbnb-presentationen:

 • Ett okomplicerat meddelande. Presentationen lyckades få fram sitt budskap trots att den är riktigt kort. Även om presentationen endast bestod av 11 bilder var den tydlig, okomplicerad och visuellt tilltalande. Företaget utnyttjade all den tid som investerarna skulle ägna åt presentationen. Detta är viktigt idag när investerarna ägnar mindre än 4 minuter totalt åt presentationer.
 • Ett tydligt produktavsnitt. Presentationens produktavsnitt var, återigen, glest men tydligt och förklarade vad produkten faktiskt åstadkommer. De tog inte i för mycket och gick igenom alla detaljer om vad produkten kunde erbjuda. Avsnittet var enkelt, precis som ett sådant här avsnitt ska vara.
 • Medvetna val av vad som ska ingå. Överlag är detta ett exempel på en investerarpresentation för en idé som är så bra och enkel att det räckte med ett par ord och ett fåtal bilder. Men idag är det bäst att erbjuda investerarna lite mer information. Airbnb-presentationen är ett bra exempel på hur du medvetet måste välja vad som ska ingå i presentationen.

Vad Airbnb-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Fler kategorier av bilder. Trots att presentationen är tydlig och enkel får den ett lågt betyg för att den saknar en hel del viktig information. Det finns ingen bild om "Varför nu?" och ingen bild om teamet. De här två bilderna är oerhört viktiga år 2023. De låter investerarna veta vem de har möjlighet att arbeta med och varför det är viktigt att börja nu.
 • Fler bilder överlag. Detta är presentationens stora svaghet och ett annat fall där grundarna hade tur att deras idé var relativt ny vid den här tiden. Har du inte en helt banbrytande idé är det bäst att tillhandahålla mer information än vad Airbnb gjorde i sin presentation. Och även om du har en banbrytande idé är den nog inte så banbrytande som du tror, så det är bäst att använda de här avsnitten till att visa publiken vad som gör din idé annorlunda – och bättre.

Presentation för Foursquare

Presentationspoäng: 48 %

Det bästa med Foursquare-presentationen:

 • Visar upp produkten med smarta bildkategorier. De tänkte igenom hur de kunde använda bilderna för att förmedla sitt budskap. De visade upp produkten genom hela presentationen. Fördelen med denna metod är att det är enkelt att se hur produkten direkt påverkar lösningen. Men tyvärr visade de upp produkten lite för mycket och skärmklippen blir så småningom mindre intressanta.
 • Lättsmält. De hade en tydlig bild av det budskap de ville att presentationen skulle förmedla och de gjorde det effektivt. Strukturen var god och antalet ord per bild var bra.

Vad Foursquare-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Fler kategorier av bilder. Denna presentation saknade också en bild om "Varför nu?" och en bild om teamet. År 2023 borde en presentation innehålla de här två bilderna. Det skulle kanske också lösa problemet med att produkten visas på för många bilder.
 • Fokusera på de viktigaste punkterna. Även om det var lätt att förstå presentationen och budskapet var tydligt fanns det ändå en del viktiga punkter som kom bort lite grann. Till exempel borde det vara enkelt att känna igen bilderna om marknadsandel och konkurrens (kanske med visuella hjälpmedel). Men inte i Foursquare-presentationen.
 • Ta bort eller gör om överflödiga bilder. Presentationen hade en bild på slutet med titeln "Trivia". Vi kan förstås inte säga att du absolut inte får ha med "skojiga" bilder eller bilder med lite annorlunda innehåll i din presentation. Men den här bilden innehöll information som skulle anses viktig idag, om grundarna, om produkten och om marknaden. Har du den här typen av bilder i presentationen måste de vara medvetet utformade, och inte bara tillagda som en eftertanke.

Presentation för Tinder

Presentationspoäng: 33 %

Det bästa med Tinder-presentationen:

 • Ett tydligt problem med en tydlig lösning. Presentationens största styrka är hur tydligt de presenterade problemet och lösningen. De visade dessa på ett sätt som var kreativt och lätt fångade investerarnas uppmärksamhet. Men, det tog flera bilder att förmedla ett budskap som kunde ha förmedlats i färre bilder. De fick fram sitt budskap i slutänden ändå.
 • Konservativ användning av skärmklipp. Presentationen innehöll ett flertal skärmklipp med produkten, men inte för många.

Vad Tinder-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Fler kategorier av bilder och mer information överlag. Styrkorna som vi nämnde ovan är i stort sett en sammanfattning av hela den 10 bilder långa presentation, förutom en enda bild om intäktsmöjligheter på slutet. Och med tanke på att det finns så många dejtingappar idag skulle de behöva lägga till mer i presentationen för att få till ett möte.
 • Fler förklaringar. Problemet och lösningen är tydliga, men det finns inte mycket mer information än själva identifieringen av dem. Många presentationer har bilder som är i stort sett bara visuella element. Det är grundarens jobb att göra sitt budskap tydligt. Här kunde Tinder-presentationen ha varit bättre. En förklaring av hur skärmklippen hörde ihop med problemet och lösningen skulle ha varit ett bra sätt att göra det på.

Presentation för Castle

Presentationspoäng: 53 %

Det bästa med Castle-presentationen:

 • Ett tydligt budskap. Bland det bästa med presentationen är att det är tydligt vad varje bild försöker förmedla och bilderna har satts ihop på ett sätt som formar en enhetlig röd tråd.
 • Visuellt tilltalande. Castle-presentationen har ett lämpligt antal ord per bild. Bilderna är organiserade på ett sätt som ger tillräckligt med information utan att bli för tunga. En presentation som är visuellt tilltalande på detta sätt brukar i allmänhet undanröja många hinder till att ta till sig presentationen. Och det är helt klart en bra sak.

Vad Castle-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • En bättre bild om teamet. Den befintliga bilden om teamet bidrar till budskapet, men den skulle behöva ha de olika grundarnas biografier och länkar till deras LinkedIn-profiler. Presentationerna i denna pre-seed-forskning innehåll i genomsnitt 80 ord per teambild. Du vill visa investerarna varför du är den bästa personen att bygga upp företaget du försöker skapa.
 • En bild om “Varför nu?”. Idag finns det många startup-företag. Investerarna behöver få veta varför det är viktigt att de investerar i just ditt företag istället för alla andra som de skulle kunna investera i.

Presentation för Mint

Presentationspoäng: 47 %

Det bästa med Mint-presentationen:

 • Affärsmodellen. Skaparna bakom presentationen ville tydligt visa investerarna hur de tänkte skapa vinster. SaaS-affärsmodellen och GTM-strategierna visades mycket tydligt.
 • Försvarad vallgrav. Mint var helt klart oroade över konkurrenterna. Presentationen har flera bilder ägnade åt hur de skiljer sig från konkurrensen men också åt hur de tänker försvara sig mot att stora spelare försöker ta över deras nisch.

Vad Mint-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Demonstrera problemet för kunden. Startup-företagets presentation lägger mycket krut på att identifiera vilka konkurrenterna är och hur de tänker ge sina partner mervärde. Men det finns bara en bild som går igenom vilka fördelar de kan erbjuda kunderna. En bra presentation lyfter fram ett tydligt problem i början av presentationen och visar hur företaget tänker lösa detta problem.
 • Var är produkten? Det brukade vara vanligt att företag skaffade kapital med en MVPP (minsta möjliga PowerPoint) men vår forskning har visat att så inte är fallet idag. Investerarna är inte längre intresserade av att finansiera produktutveckling. De vill att det ska finnas åtminstone en alfa- eller betaversion av produkten innan de investerar i ett startup-företag.

Presentation för Intercom

Presentationspoäng: 50 %

Det bästa med Intercom-presentationen:

 • En bild som tydligt visar problemet: De var gode til at forklare det problem, de tager fat på. Det är ett problem som lätt upprepas på en bild i bara ett par punkter. Inget överflödigt, ingen långrandig förklaring. Kan du kort och koncist kommunicera problemet du vill lösa blir det mycket enklare för de eventuella investerarna att förstå hur du tänker lösa det.
 • Produktdemonstration: Det verkar finnas en länk till en demonstrationsvideo. Fantastiskt! Det är ett utmärkt sätt att klart och tydligt visa hur produkten fungerar. Men var försiktig och ta inte i för mycket med demonstrationer. Håll dem korta. Ingen vill att eventuella investerare blir uttråkade eller förvirrade av en lång video som går in på för mycket detaljer. Och bara för att det finns en demonstration går det inte att glömma bort att ha fler bilder om produkten. Det bör finnas ett par bilder som förmedlar till publiken vad produkten består av, med några skärmklipp, GIF-bilder eller tråddiagram.
 • Klara beloppsbesked: Presentationen avslutas med en bild om kapitalbelopp och några ytterligare detaljer om hur kapitalet ska användas. En enkel bild som denna ser till att eventuella investerare och grundarna har samma förväntningar när de till slut träffas.

Vad Intercom-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Fler visuella element: Året är 2023 och vi är mitt i en ålder präglad av bilder och video. Bilder och videor gör presentationen mer visuellt tilltalande och kan ofta förmedla mer information. En bild säger mer än tusen ord, trots allt. De borde definitivt ha fler bilder på produkten, men också använda visuella element som venndiagram och andra diagram för att visa hur de står sig mot konkurrenterna på bilden om konkurrens.
 • Lägg till bilderna "Varför nu?" och "Hur?": De två viktigaste kategorierna som saknas är bilderna som går igenom "Varför nu?" och en affärsmodell ("Hur?"). En komplett och genomtänkt affärsmodell är inte alltid den allra viktigaste komponenten i en pre-seed-presentation är det alltid viktigt att tydligt visa hur det är tänkt att företaget ska skapa vinster.
 • Mer information om teamet: En bild om teamet har foto, befattning, LinkedIn-länk och en kort beskrivning eller biografi för varje medlem i teamet. Intercom-presentationen innehåller en del biografiuppgifter, men kopplar dem inte till specifika medlemmar. Detta gör det svårt att lära känna teamet.

Presentation för Postmates

Presentationspoäng: 81 %

Det bästa med Postmates-presentationen:

 • Tydlig bild om konkurrenterna. Postmates pekade ut relevanta konkurrenter och lyfte fram tre aspekter som skiljer dem från mängden: kostnad, tid och ansträngning. De förklarade tydligt varför de är bättre än de befintliga fraktalternativen eftersom kunderna inte längre behövde välja mellan kostnad, kvalitet, tid och ansträngning.
 • Stark introduktionsbild. Presentationen lyckades fånga vad Postmates gör i fyra ord. Redan från första början kunde investerarna se Postmates mervärde. Om en VC inte kan se vad ditt företag gör hoppar de troligen över din presentation.

Vad Postmates-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Ta upp Covid-19. Visst, när Postmates skapade den här presentationen befann sig inte världen i en global pandemi. Men nu är det viktigare än någonsin att ta upp makroekonomiska problem och hur ditt företag passar in i dagens landskap.
 • Bild om teamet. I allmänhet varnar vi för att ha för många ord per bild, men vår forskning har visat att bilden om teamet borde ha störst ordtäthet, med cirka 85 ord. Biografierna på den här teambilden är för korta och kunde utökas med en punkt eller två för att visa på relevanta erfarenheter och varför det här teamet är rätt team för jobbet.
 • Inkludera ett tydligt kapitalbelopp. Den här bilden är nu standard i presentationer år 2023. Den här informationen skulle kunna finnas i ett mejl till en investerare, men vi rekommenderar ändå att ta med en bild om kapitalet. Det borde räcka med en bild om rundor, belopp och hur kapitalet ska användas.

Presentation för Fyre

Presentationspoäng: 61 %

Det bästa med Fyre-presentationen:

 • Rätt mängd dragkraft: Fyre-presentationen är unik eftersom den presenterade två stora idéer. Först har vi en app, och sedan har vi en festival som ska fungera som marknadsföringsstrategi för appen. Presentationen visar rätt mängd dragkraft för festivalen med stark medianärvaro och flera partnersamarbeten. Men det finns inte lika mycket dragkraft för själva appen. Hur många har laddat ner appen? Hur mycket har de genererat i intäkter? Kan företaget inte visa de här siffrorna borde de istället överväga att ta med avsiktsförklaringar och positiva kundrecensioner. Men vad du än gör – ljug aldrig om dina intäkter och överdriv aldrig siffrorna på det sätt som Fyre gjorde. Vi vet alla hur illa det gick.
 • Ingen bild om "Varför nu?": Våra data visar att ett seed-företag inte behöver ha med bilden "Varför nu?". Fyre gjorde sig själva en tjänst genom att utelämna denna bild och låta produkten och dragkraften tala för sig själva. Men om de skulle skicka presentationen till investerare år 2023 skulle de behöva ha med bilden "Varför nu?" för att visa investerarna att de har funderat över hur covid-19 påverkar deras företag.

Vad Fyre-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Minska antalet bilder och övergångsbilder: En presentation med över 40 bilder ger inga fördelar. Kom ihåg att den här typen av presentationer bara är avsedda att fånga intresset och du vill inte tynga ner dina VC med för många bilder och överflödig information. Ett bra första steg för att minska antalet bilder är att ta bort övergångsbilderna. En eller ett par övergångsbilder kan användas för att markera olika avsnitt i presentationen och bygga upp ett tydligt budskap, men för många ger inget extra. Tydliga bildetiketter räcker gott.
 • Mer information om kapitalbelopp: Förutom att ange hur mycket kapital de hoppas få borde de beskriva sina rundor, hur mycket kapital de redan skaffat och några ytterligare detaljer om hur de tänker använda kapitalet för att bygga upp produkten. Våra data har visat att de mest lyckade presentationerna är ärliga med denna information.

Presentation för Transferwise

Presentationspoäng: 66 %

Det bästa med TransferWise-presentationen:

 • Tydliga bildetiketter. Presentationen är tydlig och går rakt på sak. Läsaren vet precis vad varje bild försöker förmedla. Den starka gula färgen på övergångsetiketterna och den stora texten gör att varje etikett är lättläst och uppenbar.
 • Bra balans mellan ord och visuella element. Presentationen innehåller rätt mängd information per sida för att förklara verksamheten. Här finns relevanta visuella element för att förstärka budskapet. VC ägnar i genomsnitt 4 minuter mindre åt varje presentation, så det är av högsta vikt att få till balansen mellan ord och bild.
 • Inga bilagor. Vår forskning har visat att VC ägnar merparten av sin tid i bilagorna. Inkluderar du ytterligare information i presentationen kan det vara så att du besvarar frågor som investeraren inte har och ger hen anledning att gå någon annanstans. Ta bara med den information som krävs för att väcka investerarnas intresse och få till ett möte. Då kan du gå in på djupet och berätta mer.

Vad TransferWise-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Avsnittet om marknadsstorlek. Investerarna vill veta vilken marknad du riktar dig till och hur stor den är. Många VC hoppar faktiskt över vissa presentationer bara för att de beskriver en liten marknad. Se till att du förklarar storleken på din tänkta marknad och vilka kunder du riktar dig till.
 • Lägg till vad som särskiljer företaget från konkurrenterna. Den här bilden handlar om att peka ut konkurrenterna, hur ditt företag står sig mot dem och att verkligen markera vad som särskiljer ditt företag från de andra. TransferWise hade inte med några särskiljande aspekter på sin bild om konkurrenterna.

Presentation för Coinbase

Presentationspoäng: 54 %

Presentation för Coinbase, seed-rundan från Brian Armstrong (Bilder från seed-rundan för Coinbase vid YCombinators demodag år 2012).

Det bästa med Coinbase-presentationen:

 • Tydliga bildetiketter. Presentationen använde stor text på övergångstaggarna vilket hjälper läsarna att se vad varje bild handlar om. En tydlig presentation är grundarens bästa vän.
 • Smart urval av bilder om dragkraft. Coinbase lade fram mätvärde som visade deras företag från bästa sidan. De valde att lyfta fram antalet användarregistreringar och transaktionsvolymer. Skulle det vara så att de ekonomiska siffrorna inte ger ett inspirerande intryck är det bäst att hoppa över dem och istället visa på annan slags dragkraft (som väntelistor, MAU, kundfeedback eller liknande) som bidrar till ditt budskap.

Vad Coinbase-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Inkludera en affärsmodell. Investerarna vill veta hur ditt företag tänker skapa vinster. Du behöver inte inkludera varenda intäktskälla, men det måste vara tydligt även efter en kort blick på presentationen vem du riktar in dig på och hur du tänker få till dina intäkter.
 • Lägg till en bild om teamet. VC investerar inte bara i ditt företag, de investerar i dig. Därför är det oerhört viktigt att visa vem du är och vilka relevanta erfarenheter som gör dig bäst lämpad för jobbet. En bild om teamet är ett måste!

Presentation för Buffer

Presentationspoäng: 53 %

Det bästa med Buffer-presentationen:

 • Fokus på marknadstrender: Buffer-presentationen inleds med att de identifierar de marknadstrender som gör deras produkt relevant och betydelsefull. En betoning på gynnsamma framåtblickande marknadstrender i de första bilderna gör resten av presentationen mer övertygande.
 • Dragkraft: Presentationen har två gedigna bilder om produktens dragkraft. Våra data har visat att två till fyra sidor om dragkraften är bäst. Genom att diskutera dragkraften på flera bilder (istället för att lägga allt krut på en enda bild) kan du få investerarna att märka att företaget har utvecklats och att det finns andra som är intresserade av produkten.

Vad Buffer-presentationen skulle behöva förbättra för att skaffa kapital år 2023:

 • Fler bilder om produkten: Buffer-presentationen visar inte tydligt vad deras produkt är. En bild med ett skärmklipp av ett gränssnitt och lite text räcker inte. Innan de började gå igenom dragkraft och affärsmodell skulle de ha ägnat minst två till tre bilder till åt att visa skärmklipp eller andra visuella element som förklarade produktens viktigaste funktioner för publiken.
 • Identifiera vad som särskiljer dem från konkurrenterna: Det vi får ut av bilden om konkurrenterna är en klar bild av konkurrenslandskapet. Men vi är inte säkra på hur det här företaget är bättre än konkurrenterna. Målet med bilderna om konkurrenterna är att visa hur du sticker ut genom att beskriva två (och helst fler) särskiljande faktorer som visar att du har något unikt att erbjuda. I detta fall är megajättar som Google och Facebook inte relevanta. Istället borde Buffer fokusera på att jämföra sig själva med företag som de faktiskt konkurrerar med, som SocialFlow eller Yoono.

Letar du efter forskning om vad det krävs för att få startup-kapital?

Gör en djupdykning ner i vår Lösningsbok för startup-finansiering för allt du behöver veta om finansiering i pre-seed-, seed- och serie A-stadierna. Startup-företag i de tidiga stadierna kan få feedback på sina ursprungliga presentationer och förbättra sina uppsökande aktiviteterna för att nå de viktiga investerare genom att ansöka till DocSend Fundraising Network. Gå med i vår community för att se fler presentationsexempel.