Kategorier

Grundarråd
Grundarråd

Så här gör du för att skapa ett pre-seed-pitchdeck som ger dig kapital

Här är de fem vanligaste misstagen som grundare ofta gör med pre-seed-pitchdecks och våra databaserade råd om hur man åtgärdar dem.

Ditt pitchdeck är en av de viktigaste tillgångarna för ditt företag. Även om det lär ta tid att sätta samman en bra presentation behöver du inte börja från noll. Vi har gjort omfattande efterforskningar om vad riskkapitalister verkligen vill se i ett pitchdeck (ladda ner vår forskningsrapport om pre-seed-finansiering här). Baserat på den forskningen har vi hittat 11 kriterier som kan ha en väsentlig inverkan på om din presentation kan leda till ett möte och förhoppningsvis en villkorslista.


Baserat på vår forskning om kapitalanskaffning har vi också samlat lite kunskap om framgångsrik kapitalanskaffning i ett tidigt skede – och sammanställt det i två resurser:

🧬 En steg-för-steg-guide för pitchdecks
🎨 Två pitchdeck-mallar (pre-seed och seed)

Ladda ner guiden och mallarna


Efter att ha analyserat tusentals presentationer ser vi att många innehåller samma misstag. Oavsett om det handlar om att inte ge tillräckligt med information om teamet eller att fokusera alltför mycket på produkten, kan dessa saker göra det svårt för en riskkapitalist att få fram den information de behöver från ditt pitchdeck.

Här är de fem vanligaste misstagen vi sett och hur du åtgärdar dem:

Några tumregler att tänka på

Håll det kortfattat.

All vår forskning har visat att investerare tillbringar i genomsnitt mindre än 3,5 minuter på varje pre-seed-pitchdeck. Det är inte mycket tid för dem att ta till sig vem du är och vad ditt företag gör. Men kom ihåg att ditt pitchdeck inte är till för att säkra investeringen, det är bara till för att du ska få ett möte. Du kommer att ha gott om tid i dina Zoom-möten för att fördjupa dig i specifika aspekter av ditt företag. Presentationen är bara där för att locka en investerare att vilja träffa dig. Det är mycket information som du vill ge dem på den tiden, så gör det mesta av den. Vi har sett att det bästa sättet att göra detta är med en 20-sidig presentation som följer en tydlig berättande disposition (som du ser nedan).

(Vi har också analyserat några kända exempel på seed-pitchdecks för att visa vad de gjorde bra och vad de behövde förbättra, du kan se dessa exempel här).

Koppla allt till ditt problem och din lösning.

Problembilden är faktiskt kärnan i din presentation. Den kommer först och lägger grunden för hela resten av din berättelse. Använd den som en riktlinje för vilka aspekter av din produkt du lyfter fram, hur du visar din affärsmodell och vilken information du lägger till på din teambild. Allt ska visa hur ditt team och ditt företag direkt tar itu med det problem du beskrivit.

Glöm inte att du berättar en historia.

Din presentation ska utgöra en berättelse. Även om vi har en rekommenderad disposition kommer den inte alltid att vara perfekt för varje presentation. Om du har ett otroligt erfaret team kanske du vill börja med det. Om din dragningskraft inkluderar högprofilerade kunder eller många dagliga aktiva användare, kanske du vill lägga det före andra finansiella eller konkurrensmässiga bilder. Skapa en berättelse som lyfter fram styrkorna hos ditt företag. Robbie Crabtree, rättegångsadvokat och berättarcoach för grundare, berättade om konsten att berätta kortfattat när du ska sälja in ditt nystartade företag i samband med kapitalanskaffning.

Öva på din presentation och lär dig den väl

Om du skulle träffa en (icke-teknisk) främling på gatan och hen frågade vad du gör, hur skulle du beskriva det? Eller hur beskriver du ditt företag för dina föräldrar? Även om det brukade vara standard att ha en så kallad elevator pitch redo om man skulle behöva prata med en investerare, kan det faktiskt vara till hjälp när man skapar ett pitchdeck. Din elevator pitch kommer att vara ryggraden i hela presentationen. Utifrån den kan du börja bygga din berättelse och skapa dina bilder.

1. Ditt problem och ”Varför nu?” är inte klart definierade

Procent av pre-seed-pitchdecks som har med det: 92 %
Genomsnittligt antal sidor: 1,9

I vår pre-seed-forskning fann vi att 92 % av framgångsrika presentationer globalt – och 100 % på USAs västkust – hade en bild som förklarade problemet som produkten eller företaget hade för avsikt att lösa. Det vill säga: detta är viktigt. Din problembild är en av de två huvudpelarna i ditt pitchdeck. Om du inte tydligt kan definiera problemet som ditt företag ska lösa är det dags att ta ett steg tillbaka och omvärdera ditt företag.

Även om du bör lägga lite arbete på att förfina hur du ska förklara problemet du löser behöver det inte vara komplicerat – och det ska det faktiskt inte heller vara. Enligt vår senaste forskning ägnar framgångsrika presentationer i genomsnitt 1,8 bilder åt problemet som ska lösas. Gör det kortfattat och gör det tydligt.

Den mest utmanande delen av att formulera ditt problem – och ett stort hinder för vissa investerare – är att förklara varför problemet måste lösas just nu. Du bör inte bara lägga tid på att komma på ett vattentätt svar på detta, utan även ägna en bild åt det i din presentation.

Nyckeln här är att se till att ”Varför nu?”-bilden inte bara blir en ”Varför?”-bild. Hela din presentation är tänkt att förklara varför investerare bör betrakta ditt företag som en värdefull investering, så använd det här avsnittet för att skapa en känsla av angelägenhet och eliminera alla anledningar till att de kan avvakta med att investera. Använd alla data du kan för att förklara att marknaden som den ser ut nu skulle gynnas av att ditt företag går in på den.

2. Du har antingen för många bilder om produkten, eller inte tillräckligt många

Procent av pre-seed-pitchdecks som har med det: 86 %
Genomsnittligt antal sidor: 2,7

Det är lätt att förväxla detta avsnitt med bilderna om lösningar. Men det här avsnittet handlar om att visa investerarna vad du faktiskt bygger, oavsett om det är skärmklipp, modeller, en prototyp eller en färdig produkt.

Här behöver du inte gå in på detaljer. I vår pre-seed-forskning fann vi att grundarna använde i genomsnitt 2,8 bilder för det här avsnittet. Kom ihåg att produktavsnittet fortfarande ska vara kopplat till ditt problem – det är manifestationen av din lösning. Så vilka är de specifika funktionerna hos din produkt som är avsedda att direkt lösa problemet? Visa upp dem, men du behöver inte gå in på komplicerade detaljer kring hur de fungerar just nu. Om investerarna vill veta kommer de att fråga, och då kan du ge den informationen då.

3. Du framhåller inte din dragkraft

Procent av pre-seed-pitchdecks som har med det: 59 %
Genomsnittligt antal sidor: 1,7

Avsnittet om dragkraft kan se olika ut beroende på vilket stadium ditt företag befinner sig i. Investerarna vill se tidiga indikatorer på att du har skapat rätt produkt för att lösa problemet. Enligt vår forskning inkluderar omkring 60 % av företagen detta avsnitt i sina presentationer. Detta är inte nödvändigtvis ekonomi heller (det finns ett annat avsnitt för den informationen). Dragkraft kan vara nuvarande kunder, citat från kunder eller avsiktsförklaringar.

Vad du vill ta upp i avsnittet om dragkraft är helt enkelt att ditt företag har uppnått någon form av momentum med externa parter. Investerare kommer att ta hänsyn till i vilket skede du befinner dig, så var ärlig, men det är bättre att visa att din idé har ben att stå på.

4. Du visar inte hur du har byggt upp rätt team för att lösa problemet

Procent av pre-seed-pitchdecks som har med det: 93 %
Genomsnittligt antal sidor: 1,4

Även om de flesta presentationer innehåller bilden om teamet ser vi faktiskt att många grundare snålar med informationen i den.  Precis som du bör känna dig bekväm med att arbeta med rätt investerare vill de veta vem de potentiellt ska arbeta med på lång sikt. Inte bara det, de vill också veta varför just du ska driva detta företag. Detta är en bild som investerare ägnar mycket tid åt – näst efter ekonomi och finansiella mål (kapitalbelopp) – så ge dem något att arbeta med.

Vår tidigare forskning visar att det genomsnittliga antalet ord i bilden om teamet är nästan dubbelt så stort som i andra bilder, och det är okej. Den här bilden bör inkludera alla grundande medlemmars foto, namn, titel och en beskrivning av deras erfarenhet och hur den specifikt relaterar till ditt företag och den roll de spelar i det. Du bör också göra det enkelt för investerare att själva undersöka mer genom att länka till teamets LinkedIn-profiler.

5. Du har inte tänkt igenom din affärsmodell ordentligt

Procent av pre-seed-pitchdecks som har med det: 88 %
Genomsnittligt antal sidor: 2,8

Investerare vet att den affärsmodell du visar i din presentation sannolikt kommer att behöva några justeringar när du börjar arbeta i verkligheten, men det betyder inte att du inte ska presentera något realistiskt för dem. Du behöver inte bara svara på den grundläggande frågan ”hur ska du tjäna pengar?”, du måste också visa vilken typ av kund du vänder dig till.

Detta borde inte kräva många bilder. Faktum är att om det behövs fler än tre bilder för att framgångsrikt förklara din affärsmodell kommer du troligen behöva göra ändringar i hur du ska tjäna pengar. Men det bör heller inte vara en enda enkel bild som visar din prisstruktur. Du måste inkludera din grundläggande enhetsekonomi, din målgrupp (är du B2B eller D2C?), plus lite marknadsinformation som visar hur du ska nå den målgruppen.

Forskningsrapport om pre-seed

Ladda ner rapporten

Arbeta nu vidare med din berättelse.

Det är ju en historia. När du fått alla bitar på plats tar du en titt på din presentation och försöker vara så objektiv som möjligt. Finns det ställen där du skulle kunna ändra ordningen på informationen för att förtydliga en idé? Har du inkluderat så mycket information i presentationen att investerarna måste lägga allt för mycket tid på att tolka den för att förstå vad som faktiskt händer? Även om vi verkligen rekommenderar att du gör ovanstående steg i ordning så är varje presentation unik, och det viktigaste att komma ihåg är: 1) att ditt problem och din lösning ska synas genom hela presentationen, och 2) att allt ska vara tydligt, kortfattat och logiskt – slösa inte bort den dyrbara tid du har av en investerares uppmärksamhet genom att förvirra dem. Om något behöver förklaras, förklara det, men kortfattat. Om viss grafik är onödig eller inte bidrar till att tydliggöra information så ta bort den – låt dem inte titta på något som inte tillför något.

Den information du delar med dig av i presentationen bör komma i logisk följd och du bör försöka optimera och berika presentationen med information som är användbar, ny och relaterad till ditt företags syfte och berättelse.

Är du redo att skicka ditt pre-seed-pitchdeck till investerare?

Är ditt pitchdeck redo för investerare? Pre-seed- och seed-grundare kan vända sig till DocSend Fundraising Network för att få feedback på sitt pitchdeck och förstärka sina kontakter med vårt nätverk av framstående investerare. Kom igång med DocSend Fundraising Network.