Kategorier

Grundarråd
Grundarråd

Bygger du pre-seed-present-ationen? Det här ska vara med

Pre-seed-grundare måste ha kunna visa att de är konkurrenskraftiga. Vi tar en titt på vetenskapen bakom en lyckad pre-seed-presentation och de avgörande avsnitten som finnas med.

Bygger du pre-seed-present-ationen? Det här ska vara med

Pre-seed-rundorna blir allt mer sofistikerade och investerarna ägnar nu mer tid åt att fingranska presentationer än vad de gjort under tidigare år. För att kunna skaffa kapital måste pre-seed-grundare kunna klara mer ingående granskning och vara produktklara mycket tidigare, och kunna visa att deras företags konkurrenskraft.

I den här bloggen går vi igenom hur en lyckad pre-seed-presentation ser ut, hur länge VC ägnar åt varje avsnitt och de avgörande avsnitten som pre-seed-grundarna måste inkludera. Ladda ner vår kostnadsfria presentationsmall och kom igång redan idag.

Vad är syftet med en pre-seed-presentation?

Syftet med en pre-seed-presentation är enkelt: övertyga potentiella investerare att boka möten med dig. Den är ett av grundarnas grundläggande verktyg för att övertyga investerare om företagets värde och ett sätt att lägga upp företagets budskap på ett sätt som har större chans att fånga uppmärksamheten.

”Utan DocSend hade vi inte kunnat få klart vårt pre-seed-presentation på så kort tid. Specifika länkar med dokumentstatistik hjälpte oss att fokusera på att följa upp med de rätta investerarna, de som faktiskt var intresserade.” – Alex Simon, grundare på Elude

Hur mycket tid ägnar investerare åt pre-seed-presentationer?

Vår forskning visar att VC i genomsnitt ägnar 4 minuter och 10 sekunder åt att utvärdera en pre-seed-presentation. Fyra minuter verkar kanske inte vara någon särskilt lång tid, men det är det ändå om vi tänker på hur fullt upp dagens investerare har det och hur många presentationer som skickas ut.

 

pre-seed-presentation sammanfattning baserad på DocSend data

 

Det är helt enkelt inte möjligt för VC att träffa varje grundare som tar kontakt. Presentationerna hjälper investerare att rikta in sig på företagen de är mest intresserade av och snabbt hoppa över de som inte har vad de söker efter. Därför är det så oerhört viktigt att inte bara skapa en övertygande presentation men också ta fram en omfattande investerarstrategi för pre-seed-finansieringen.

Hur ser en lyckad pre-seed-presentation ut?

Det finns inte två presentationer som är exakt lika, men vi har sett att alla lyckade presentationer är organiserade i tydliga avsnitt som förmedlar budskapet på ett övertygande sätt. Pre-seed-grundare behöver använda tydlighet i formateringen, materialet och bildordningen för att framföra sina budskap, få till möten med investerare och lyckas få kapital.

Vilka olika avsnitt består en pre-seed-presentation av?

pre-seed-presentation bildordning baserad på DocSend data

Vi har sett att det bästa sättet att fånga investerarnas uppmärksamhet är en presentation på 18 bilder med följande avsnitt (i denna ordning).

Nedan går vi igenom vart och ett av dessa avsnitt, vi definierar deras syfte och förklarar vad du ska göra och vad du ska undvika för att skapa budskap som kan intressera potentiella investerare.

Avsnitt 1: Företagets syfte

Det här presentationens första avsnitt och borde ha en tydlig, minnesvärd och kort (en mening) förklaring av företagets mål.

Undvik komplicerade och storslagna visioner. Det viktigaste är att vara tydlig: Kan ni destillera ert syfte till en enda mening blir det mycket enklare att fånga investerarnas intresse redan från början, så att de fortsätter att läsa resten av presentationen.

Tänk på olika möjligheter och testa dem på olika personer för att vara säker på att syftesförklaringen inte bara är övertygande utan också låter rätt. Kom ihåg: Förmågan att definiera er vision kan vara mer av en konst än en vetenskap.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt: 
  • Genomsnittslängd: 1,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 33 sekunder

Avsnitt 2: Problem

Precis som med syftesförklaringen ska det andra avsnittet i stora drag definiera det specifika problem som företaget tänker lösa.

Undvik långrandiga problemförklaringar. Förklara problemet i stora drag och använd enkla och lättförståeliga ord som gör det enkelt för vem som helst att hänga med.

Tänk på om en VC inom en annan sektor kan förstå vad ni försöker lösa och varför? Kan en oteknisk person förstå? Dina mor- eller farföräldrar? Ditt problem (och lösningen förstås!) måste vara övertygande och något som många slags intressenter kan relatera till.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,15 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 39 sekunder

Avsnitt 3: Lösning

Direkt efter att ha förklarat problemet ska avsnittet om lösningen lyfta fram hur ert företag löser det definierade problemet på ett unikt sätt.

Undvik tekniska produktdetaljer. Det är för tidigt att redan på bild 3 gå in på detaljer om produkten. Fokusera istället på vad som gör er strategi kreativ och olik andra företags strategier.

Tänk på balansen mellan problem- och lösningsbilderna. Försök att hålla dem på samma nivå vad gäller detalj och djup och samtidigt beskriva en tydlig och lättförståelig lösning.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 27 sekunder

Avsnitt 4: Varför nu?

Avsnittet Varför nu? är ett valfritt avsnitt som kan visa på marknadsförhållanden som gör ert företag möjligt eller som skapar möjligheter för er lösning. Några vanliga exempel är till exempel sådant som covid, klimatförändringar eller social rättvisa.

Undvik att lägga till detta avsnitt i din pre-seed-presentation om er lösning, produkt eller ert företag inte är bundna till någon specifik tid.

Tänk på i hur stor utsträckning ert problem och er lösning är bundna till nuläget. Alla grundare tar inte med detta avsnitt i pre-seed-stadiet, men det kan vara till stor hjälp om ni kan peka ut en vikten av en aktuell fråga.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 38 sekunder

Avsnitt 5: Produkt

Produktavsnittet dyker upp tidigare i pre-seed-presentationer än i presentationerna i senare stadier och lyfter fram funktioner som visar hur ert företag kan lösa problemet ni lagt fram.

Undvik en lättvindig inställning till detta avsnitt, även om produkten inte är allmänt tillgänglig. Detta avsnitt är ett av de mest granskade avsnitten i pre-seed-presentationer och investerarna måste kunna förstå hur produktupplevelsen är tänkt att se ut.

Tänk på att gå in så mycket på djupet som det går för att beskriva produktberedskapen. Inkludera flera exempel som tråddiagram, skärmklipp, inbäddade videor, Figma-utkast eller GIF-animeringar av produktfunktioner. Du kan också lägga till underrubriker eller korta funktionsförklaringar för att göra det lättare att förstå produkten.

 • Idealisk avsnittslängd: 3–4 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 3,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 77 sekunder

Avsnitt 6: Marknadens storlek

Avsnittet om marknadens storlek är kortare än produktavsnittet. Det ska tydligt definiera målkundens profil med en omfattande analys av aktuella marknadsförhållanden och framtida tillväxtpotential (TAM, SAM, SOM).

Undvik att underskatta den egentliga storleken på marknaden (och på din idé!). Här måste du kunna visa investerarna att ert problem och marknaden som påverkas av det är tillräckligt stora för att motivera ett helt företag och inte bara en idé eller ett par funktioner.

Tänk på hur avsnittet om marknadens storlek hör ihop med avsnitten om syfte, problem och lösning. De här fyra delarna behöver vara tydligt sammanflätade för att kunna fånga investerarnas intresse och utgöra en röd tråd genom hela presentationen.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,7 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 39 sekunder

Avsnitt 7: Teamet

Teamavsnittet presenterar personerna i grundarteamet och deras bakgrunder. I pre-seed-stadiet är VC särskilt investerade i personer, nästan lika mycket som i de stora idéerna.

Undvik att lägga till onödiga sammanhang. Avsnittet kommer av naturliga skäl vara ett av de ordtätaste avsnitten i presentationen, så ta bara med extra information om den verkligen tillför något.

Tänk på hur du på bästa sätt visar medlemmarnas kompetenser med bilder, biografier och relevanta affärserfarenheter. Försök att alltid koppla teamets biografier till företaget, visionen och problemet ni försöker lösa.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 46 sekunder

Avsnitt 8: Affärsmodell

Avsnittet om affärsmodellen ska formulera en tydlig intäktsgenereringsplan och en marknadsstrategi.

Undvik att grunda hela presentationen på bara en cool idé – vår senaste forskning har visat att det här avsnittet är det avsnitt som investerarna tittar på längst. Ta fram en riktig plan för hur ni kan generera intäkter från er idé och hur denna kan utvecklas med tiden.

Tänk på affärsmodellen långt före ni börjar ta fram pre-seed-presentationen. Och försök sedan kartlägga intäktsgenereringsplaner och hur produkten passar in på marknaden medan ni bygger upp själva produkten. Ge investerarna en tydlig bild av hur ert företag kommer att generera intäkter och förklara affärsmodellen i lättförståeliga termer.

 • Idealisk avsnittslängd: 2–3 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,8 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 83 sekunder

Avsnitt 9: Dragkraft

Detta avsnitt ska visa nämnvärd dragkraft utifrån produktstadiet. Dragkraft kan vara aktuella kunder, citat eller vittnesmål.

Undvik att hoppa över detta avsnitt för att du tror att ni inte har något att visa. Investerarna vill se tidiga indikatorer på att ni skapar rätt produkt. De tar produktstadiet med i beräkningarna, men du måste kunna visa att er idé har något att stå på.

Tänk på om det finns olika sätt att visa er dragkraft på marknaden. I pre-seed-stadiet kan dragkraft bestå av avsiktsförklaringar, vittnesmål, kundpipeline och feedback på betaversioner.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–4 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 37 sekunder

Avsnitt 10: Ekonomi

Detta avsnitt är också ett frivilligt inslag i pre-seed-presentationer. Ekonomiavsnittet beskriver företagets strategiska utläggshistorik eller spenderingstakt.

Undvik detta avsnitt om du kan ta upp spenderingshistorik eller ekonomiska prognoser i avsnittet om kapitalbelopp.

Tänk på att om du tar med detta avsnitt i din seed-presentation behöver du kunna visa hur strategiska utlägg ger bättre intäkt över tid. Detta avsnitt är frivilligt även i seed-stadiet, men investerare brukar granska dessa avsnitt positivt om det finns något att visa.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,4 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 40 sekunder

Avsnitt 11: Konkurrenter

I detta avsnitt vill du kunna visa hur er produkt är unik jämfört med konkurrenter av samma storlek.

Undvik att beskriva storspelarna (företag som Uber och Facebook) i er bransch. Försök istället sticka ut genom att visa VC att ni vet vilka era egentliga konkurrenter är.

Tänk på vilka företag och produkter som främst konkurrerar med er produkt och var särskilt uppmärksam på företag som befinner sig i ungefär samma stadium eller som nyligen fått kapital. När du har gjort det kan du visa VC hur er produkt löser problemet på ett sätt som konkurrenterna inte kan.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 55 sekunder

Avsnitt 12: Kapitalbelopp

I de tidiga stadierna är detta det sista avsnittet i presentationen. Här beskriver du hur mycket kapital ni planerar att skaffa och i breda drag hur ni tänker använda detta kapital.

Undvik komplexitet. Berätta för investerarna exakt hur mycket ni begär och var redo att försvara hur ni tänker använda det.

Tänk på vilka kategorier ni planerar att använda kapitalet till, som anställning och forskning och utveckling. Se avsnittet om kapital som nästa kapitel i företagets historia som investerarna kan hjälpa er att skriva.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,2 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 40 sekunder

Stick ut i branschmyllret med en välbyggd presentation

Genom att bygga upp dessa avsnitt medvetet och enhetligt kan du visa potentiella investerare hur mycket tid, hängivenhet och forskning ni har lagt ned på att bygga upp ert företag. Pre-seed-finansieringen kommer bara att bli än mer sofistikerad och full av konkurrens under de kommande åren, så en välstrukturerad presentation kan hjälpa dig att övertyga VC om att er idé har potential att bli nästa stora hit.

Låt inte slumpa avgöra hur det går för din pre-seed-finansiering. Ta en titt på vår djupgående guide om hur du skapar en presentation som ger dig kapital och våra presentationsmallar som vit tagit fram så att du kan komma igång direkt.