Kategorier

Uppstartsresurser
Uppstartsresurser

Nå avslut i 12 bilder: Vad VC verkligen vill se i din seed-presentation

I den här bloggen tar vi en titt på vetenskapen bakom en lyckad pre-seed-presentation och de avgörande avsnitten som måste finnas med.

Ifall du är en seed-grundare som är redo att få potentiella investerare att bli intresserade av din produkt, behöver du bara vända dig till ditt pitchdeck. Att bygga en enkel, väl genomtänkt presentation kommer inte bara hjälpa dig att snabbt fånga riskkapitalbolagets uppmärksamhet, det kommer också att övertyga dem om varför ditt företag kommer att bli nästa stora grej.

I den här bloggen går vi igenom hur ett framgångsrikt seed-pitchdeck ser ut, hur lång tid riskkapitalbolagen ägnar åt varje avsnitt och den specifika information investerarna vill se.

Vad är syftet med ett seed-pitchdeck?

Grundare använder seed-presentationer för att vecka intresse och informera potentiella investerare om sin produkt och marknadspotential – och i slutändan använda detta som ett verktyg för att samla in pengar. Seed-grundare strukturerar sina presentationer på ett sätt som berättar en övertygande historia som riskkapitalbolagen snabbt kan förstå.

Hur mycket tid ägnar investerare åt att granska seed-presentationer?

Riskkapitalister ägnar i genomsnitt tre minuter och 20 sekunder åt att granska ett seed-pitchdeck. Med mindre än fyra minuter för att fånga investerarnas intresse innebär det att seed-grundare behöver få deras uppmärksamhet precisi början av presentationen för att de ska ta sig igenom hela.

seed-pitchdeck-finansieringsdata för startups

Hur ser ett lyckat seed-pitchdeck ut?

Även om alla lyckade pitchdecks är unika på sitt eget sätt följer de en enhetlig struktur som är utformad för att snabbt fånga VC:s uppmärksamhet. Genom att följa dessa tydliga riktlinjer för formatering, innehåll och bildordning kan grundare berätta en övertygande historia som fångar intresset hos riskkapitalister och därmed hjälper dem att samla in pengar.

Vilka delar måste ingå i ett seed-pitchdeck?

Vi har sett att ett pitchdeck på 19–20 sidor med följande delar är det bästa sättet att fånga upptagna investerares uppmärksamhet:

bildordning seed-pitchdeck
Tänk på att bildordningen är viktig. Även om de flesta seed-presentationer vi ser brukar följa en liknande struktur, är grundare som öppnar sina presentationer med de fyra första ovanstående avsnitten mer troliga att få finansiering än de som väljer andra tillvägagångssätt.

Nedan går vi igenom vart och ett av avsnitten, förklarar deras syften och delar med oss av vad du ska göra och inte göra för att få med de avgörande detaljerna som VC vill se.

Avsnitt 1: Företagets syfte

Detta är den första bilden i din seed-presentation och bör tydligt beskriva ditt företags syfte i en enda mening.

Vad du bör göra: Presentera det för andra. Vilka ord fångar deras intresse mest? Och minst lika viktigt: är det begripligt? Din syftesförklaring ska inte bara vara lockande, utan också enkel. Är den inte det får du gå tillbaka till ritbordet tills du får det helt rätt.

Vad du inte bör göra: Krångla inte till det. Upptagna VC har varken tid eller intresse för att försöka förstå komplicerade eller vaga visionsförklaringar. Håll ditt företags syfte enkelt, kortfattat och minnesvärt.

 • Ideal avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 26 sekunder

Avsnitt 2: Problem

Problemavsnittet följer omedelbart på företagets syfte. Den här bilden handlar övergripande om det problem som ditt företag löser.

Vad du bör göra: Utforma det så att både människori och utanför branschen kan relatera till det. Här är en tumregel: Om dina vänner eller din familj inte kan förstå problemet du löser, så är också risken hög att en investerare inte heller förstår det.

Vad du inte bör göra: Krångla inte till det (igen!). Definiera problemet i stora drag med enkla, lättförståeliga ord som alla kan hänga med på. Om en investerare inte kan förstå problemet kommer de inte att se värdet i att investera i din lösning.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,15 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 34 sekunder

Avsnitt 3: Lösning

Tänk att lösningsavsnittet ska ge en kompletterande bild av din problemformulering. Beskriv tydligt och brett hur du ska lösa det tidigare definierade problemet.

Vad du bör göra: Klargör varför din lösning skiljer sig från andra på marknaden. Förklara varför din strategi både är kreativ och löser problemet bättre. Investerare vill veta varför din produkt eller tjänst är annorlunda än andras.

Vad du inte bör göra: Gå inte för djupt in på tekniska detaljer här. Du kommer att presentera din produkt mer på djupet senare. Här vill du hålla dig till problemet med en tydlig och lättförståelig lösningsförklaring.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 34 sekunder

Avsnitt 4: Marknadsstorlek

Som det fjärde avsnittet i seed-presentationen bör bilderna om marknadsstorleken definiera din målkund med hjälp av en omfattande marknadsanalys.

Vad du bör göra: Stärk det här avsnittet genom att dela marknadsundersökningar (TAM, SAM och SOM). VC bryr sig om både kortsiktighet och långsiktighet. Visa dem var de kan få avkastning på sin investering under de första åren, och öppna deras ögon för långsiktiga möjligheter.

Vad du inte bör göra: Glöm inte att koppla samman detta avsnitt med de tre första avsnitten. Avsnitten om syfte, problem, lösning och marknadsstorlek bör utgöra en sammanhängande, övertygande historia som lockar investerarna till att fortsätta läsa.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–3 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,7 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 29 sekunder

Avsnitt 5: Varför nu?

Det här avsnittet med en valfri bild för både pre-seed- och seed-stadiet, ger dig en möjlighet att markera eventuella brådskande behov på marknaden när det gäller ditt problem och din lösning.

Vad du bör göra: Fundera på vilka marknadsförhållanden som gör ditt företag till verklighet, om några. Är problemet eller möjligheten unik på något sätt? Några av de vanliga exemplen vi ser här inkluderar saker som social rättvisa, covid-19 och klimatförändringar.

Vad du inte bör göra: Du behöver inte inkludera den här bilden om ditt problem inte är kopplat till något aktuellt. Även om det här avsnittet kan ge användbara insikter om brådskande marknadsförhållanden, används det inte (och behövs inte!) av alla seed-grundare.

 • Ideal avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 23 sekunder

Avsnitt 6: Produkten

I produktavsnittet markeras de unika funktioner du har skapat för att lösa affärsproblemet.

Vad du bör göra: Gör en djupdykning i produktberedskapen här. I tre till fem bilder förklarar du de viktigaste produktfunktionerna med hjälp av tråddiagram, skärmklipp, inbäddade videoklipp och/eller Figma-modeller.

Vad du inte bör göra: Understryk inte hur viktigt detta avsnitt är för potentiella investerare. Detta avsnitt är ett av de mest skärskådade i hela din presentation, så ta tillfället i akt och visa alla VC exakt hur produktupplevelsen kommer att se ut.

 • Ideal avsnittslängd: 3–5 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 3,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 59 sekunder

Avsnitt 7: Konkurrens

Konkurrensavsnittet bör tydligt beskriva vem du konkurrerar med inom ditt område och varför din produkt skiljer sig från deras.

Vad du bör göra: Fokusera på företag och produkter som verkligen konkurrerar med dina. Inkludera företag som befinner sig i liknande stadier som ditt eller som har lyckats samla in pengar nyligen. Jämförelsematriser med beskrivningar fungerar ofta väl för dessa avsnitt.

Vad du inte bör göra: Gå inte efter de stora aktörerna inom ditt område. Visa VC vilka dina verkliga konkurrenter på marknaden är samtidigt som du formulerar hur du löser problemet på ett sätt som de inte kan.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 34 sekunder

Avsnitt 8: Dragkraft

Detta avsnitt bör visa nämnvärd dragkraft utifrån produktstadiet. Dragkraften kan bestå av aktuella kunder, citat eller vittnesmål.

Vad du bör göra: Ange mer än en en typ av betydande dragkraft på marknaden. Enligt våra efterforskningar spenderar riskkapitalister 80 procent mer tid på att utvärdera dragkraften hos företag som inte lyckats samla in pengar. Om din dragkraft på marknaden inte är omedelbar för investerare kan det väcka skepsis och leda till mer granskning som kanske inte är till din fördel.

Vad du inte bör göra: Oroa dig inte för att du har för lite att visa upp. Investerare tar hänsyn till vilket stadium din produkt befinner sig i. Du kan inkludera avsiktsförklaringar, vittnesmål, kundpipeline och beta- feedback beroende på produktstadiet.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–4 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,3 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 40 sekunder

Avsnitt 9: Teamet

I teamavsnittet presenteras dina grundande teammedlemmar och varför de är rätt personer för att hjälpa dig att lösa problemet.

Vad du bör göra: Förklara varför de är rätt personer för att lösa problemet. Presentera bakgrunder och färdigheter med hjälp av LinkedIn-profiler, bilder, biografier och relevant arbetslivserfarenhet. Kom ihåg: VC är lika intresserade av individer som de är av stora idéer.

Vad du inte bör göra: Gör inte det här avsnittet mer än två sidor långt. Det här avsnittet är av naturliga skäl ett av dina mest detaljerade och ordrika avsnitt, så undvik att lägga till fler detaljer än du faktiskt behöver.

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,5 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 38 sekunder

Avsnitt 10: Affärsmodell

Avsnittet om affärsmodellen bör innefatta en tydlig, begriplig strategi över intäktsgenerering som kan upprepas över tid.

Vad du bör göra: Visa investerarna att du håller på att bygga ett fullfjädrat företag. Det här är avsnittet som VC tittar längst på, så förklara hur du ska tjäna pengar och hur din affärsmodell ser ut.

Vad du inte bör göra: Lämna inte detta avsnitt till senare. Utveckla affärsmodellen och intäktsgenereringsplanerna samtidigt som produktstrategin för att hålla dem välsynkade från första början.

 • Idealisk avsnittslängd: 2–3 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 2,8 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 64 sekunder

Avsnitt 11: Ekonomi

Det ekonomiska avsnittet är valfritt och här förklaras din strategiska utgiftshistorik eller spenderingstakt.

Vad du bör göra: Inkludera det här avsnittet om du kan visa hur dina utgifter har gett positiv avkastning. Bland presentationer där detta avsnitt var med hade det den sjätte längsta visningstiden Om du har positiv utgiftshistorik att visa så vill VC se den.

Vad du inte bör göra: Hoppa inte över det här avsnittet utan att först ställa följande frågor: Hur har du använt tidigare finansiering? Vilka resurser spenderade du pengarna på? Hur bidrog dessa investeringar till företagets målresultat?

 • Idealisk avsnittslängd: 1–2 sidor
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,4 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 37 sekunder

Avsnitt 12: Kapitalbelopp

Kapitalbeloppet är den sista delen i din presentation och talar om för investerare hur mycket du vill samla in och hur du planerar att spendera investeringarna.

Vad du bör göra: Tänk noggrant igenom hur du ska spendera pengarna. Ska du till exempel anställa fler personer eller investera i mer forskning och utveckling? Du håller på att definiera nästa kapitel för ditt företag, och kapitalbeloppet kommer att stödja dess tillväxt direkt.

Vad du inte bör göra: Välj inte en godtycklig summa. Ange exakt hur mycket du behöver och var redo att försvara varför och hur du planerar att spendera pengarna.

 • Idealisk avsnittslängd: 1 sida
 • Branschens genomsnitt:
  • Genomsnittslängd: 1,2 sidor
  • Tid VC ägnar åt detta avsnitt: 32 sekunder

Lämna ett bestående intryck med ett genomtänkt pitchdeck.

Att få uppmärksamhet från potentiella investerare har aldrig varit svårare än det är idag. Därför är det extra viktigt för seed-grundare att skapa ett vinnande pitchdeck. Genom att bygga ett genomtänkt, välstrukturerat pitchdeck kan du visa investerarna hur mycket tid, forskning och engagemang du har lagt ner på att bygga ett framgångsrikt företag och varför din idé och ditt företag är något de vill investera i.