Meddelande om upphovsrättsintrång

Senast ändrad: 13 februari 2023

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Digital Millennium Copyright Act från 1998 (”DMCA”) upprättar juridiska möjligheter för upphovsrättsinnehavare som anser att material som visas på internet kränker deras rättigheter under amerikansk upphovsrättslag.  DocSend kommer att behandla och undersöka meddelanden om påstådda överträdelser och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med DMCA och andra tillämpliga immaterialrättslagar med avseende på påstådda eller faktiska överträdelser, inklusive att avsluta kontot och ta bort åtkomsträttigheterna för eventuella personer som ligger bakom intrång i enlighet med aktuella omständigheter.  En anmälan om påstått upphovsrättsintrång eller annat intrång i immateriella rättigheter ska skickas till DocSends upphovsrättsombud via [email protected] med ämnesraden ”DMCA Takedown Request” (ditt ”Meddelande”). Du kan också kontakta oss via post på:

Att:  Upphovsrättsombud
Dropbox Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158

Meddelande: För att vara effektivt måste ditt meddelande vara skriftligt och innehålla följande information:

  • en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter,
  • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller den andra immateriella egendom som intrånget gäller,
  • en beskrivning av var på Webbplatsen det aktuella materialet finns, med tillräckligt detaljerad information för att vi ska kunna hitta det på Webbplatsen,
  • din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress,
  • ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den aktuella användningen inte har tillåtits av upphovsrättsinnehavaren eller immaterialrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen, och
  • ett uttalande från dig, som görs med risk för åtal för mened, att ovanstående information i ditt Meddelande är korrekt och att du är ägare av upphovsrätten eller den immateriella äganderätten eller är behörig att agera å ägarens vägnar.

Motmeddelande: Om du anser att det aktuella innehållet som tagits bort (eller till vilket åtkomst inaktiverats) inte är att betrakta som ett intrång, eller om du anser att du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, upphovsrättsinnehavarens ombud eller under lagen att ladda upp och använda detta innehåll kan du skicka ett skriftligt motmeddelande som innehåller följande information till upphovsrättsombudet via kontaktmetoderna ovan:

  • din fysiska eller elektroniska signatur,
  • identifiering av det innehåll som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och den plats där innehållet visades innan det togs bort eller inaktiverades,
  • ett uttalande om att du i god tro anser att innehållet har tagits bort eller inaktiverats till följd av ett misstag eller felaktig identifiering av innehållet, och
  • ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress, ett uttalande om att du är införstådd med jurisdiktionen för den federala domstolen i San Francisco County i Northern District of California, och ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning av processen från den person som inkom med Meddelandet om den påstådda överträdelsen.

Om ett motmeddelande tas emot av upphovsrättsombudet kommer DocSend att skicka en kopia av motmeddelandet till den ursprungliga klagande parten som informerar denna person om att det borttagna innehållet kan ersättas eller att aktiveringen av det kan återupprättas inom 10 arbetsdagar. Om inte upphovsrättsinnehavaren söker ett domstolsbeslut mot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kan det borttagna innehållet ersättas, eller åtkomsten till det återupprättas, inom 10 till 14 arbetsdagar eller mer efter att motmeddelandet tagits emot, efter DocSends gottfinnande.

Policy om upprepade intrång: I enlighet med DMCA och annan tillämplig lagstiftning har DocSend implementerat en policy som stipulerar att DocSend under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande får stänga av användare som anses ligga bakom upprepade intrång.  DocSend får också efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller avsluta Konton för användare som kränker andras immateriella rättigheter, vare sig upprepade överträdelser förekommer eller inte.

Begrepp med stora bokstäver som används ovan men inte har definierats har de betydelser som fastställs i DocSend-användarvillkoren.