DocSend effektiviserar 500 Startups finansieringsprocess

För 500 Startups ger insikterna, effektiviteten och fördelarna från DocSend teamet möjlighet att få ut maximalt av sin interaktion med LP, investerare, portföljbolag och andra nystartade företag.

500 Startups är ett riskkapitalföretag vars affärsidé är att upptäcka och investera i världens mest begåvade entreprenörer. Med stöd från 500 Startups kan grundare skapa framgångsrika företag i stor skala och bygga blomstrande globala ekosystem. Bolaget som har fler än 100 teammedlemmar över hela världen har investerat i över 2 200 företag i 74 länder via fyra globala fonder och 14 tematiska fonder avsedda för antingen specifika geografiska marknader eller vertikaler.

När det gäller att ta in kapital till sina fonder har 500 Startups på grund av företagets globala närvaro en relativt komplicerad uppsättning efterlevnadskrav. Därför måste företaget noggrant kontrollera varje potentiell investerare för att säkerställa att globala marknadsföringsregler följs.

Denna process kan vara långsam och svår, och gav förr upphov till en massa friktion. Vissa LP-leads blev så insnöade i processen att de helt gav upp tanken på att försöka komma åt presentationerna!

Dessutom saknade 500 Startups översikt över var investerarna fokuserade sin uppmärksamhet. Vilka LP behövde följas upp? Vilket innehåll tillbringade mottagarna mest tid med? När lämnade de presentationen? Allt detta är viktiga datapunkter som om de tillämpas på själva presentationen skulle göra kapitalanskaffningen mer effektiv för 500 Startups. 500 Startups förmåga att kontrollera eller spåra investerarnas engagemang inom vissa dokument var emellertid svår att följa när investerare väl lagts till i fondens datarum. Dessutom var onboardingprocessen för investerare till fondens datarum klumpig. Att behöva skapa ett konto för att komma in i datarummet och sedan behöva logga in varje gång för att ta del av dokument sågs av investerarna som ett hinder.

Sedan de upptäckte DocSend har 500 Startups tagit sin anskaffningsprocess till nästa nivå. DocSends smidiga men ändå säkra visningsupplevelse eliminerade omedelbart inloggningsbarriären som historiskt sett varit kopplad till 500 Startups tillgångs- och materialdelning. Med DocSends förstklassiga analys fick 500 Startups-teamet dessutom en kristallklar bild av vilka LP som interagerar med dokumenten de skickar, och vilka som inte gör det. 500 Startups-teamet använder till och med DocSends säkra DocSend-ytor för att på ett säkert sätt inhysa allt relevant finansrelaterat material på en anpassningsbart plats.

Låt oss ta en närmare titt.

Ökad finansieringseffektivitet med DocSend

500 Startups tidigare efterlevnadskrav ledde till ett antal förlorade leads – eftersom den inledande friktionen var så stor hoppade potentiella investerare ofta av mitt i processen. Med DocSend kan 500 Startups enkelt dela länkar till fonddokument med potentiella investerare via e-post och låta tråkiga avsändar- och mottagarupplevelser höra till det förgångna, utan att därmed offra säkerheten och möjligheten att spåra vem som får åtkomst till fonddokument.

”DocSend hjälper 500 Startups att ta bort hinder för investerare”, säger Sheel Mohnot, partner på 500 Startups. ”Nu är upplevelsen supersmidig för båda parter.”

Bättre kunskap om dokumentinteraktionen

Innan DocSend hade 500 Startups begränsad översikt över vilka delar av fondinnehållet som mottagarna fokuserade på. Med DocSend har 500 Startups tillgång till detaljerad sidspecifik analys för varje användare som interagrerar med deras dokument. Denna analys definierar uppföljningsstrategin eftersom 500 Startups-finansieringsteamet får möjlighet att identifiera vem som ska följas upp och vad som fungerar (eller inte fungerar) för varje mottagare. 500 Startups har nu förmågan att bättre strukturera och kvantitativt mäta sin uppsökande verksamhet.

Med DocSend kan jag se var investerare lägger sitt fokus och var jag tappar dem. Att kunna spåra vem som tar del av min presentation och var deras uppmärksamhet fastnar har varit mycket användbart.
Sheel Mohnot

Sheel Mohnot

Partner, 500 Startups

DocSend ordnar versionskontroll och dynamiskt innehåll

När en konversation har börjat med en potentiell investerare delar 500 Startups en länk till en DocSend-yta som innehåller fonddokument och ger investerare en enda informationskälla i det fortsatta samarbetet. Detta har gjort det möjligt för 500 Startups att hålla investerare fokuserade på sin verksamhet.

Med tanke på antalet investerare som 500 Startups interagerar med är dokumentversionskontrollen viktig. Dokumentuppdateringar görs hela tiden, och det kan vara svårt att ha överblick över vem som har granskat vilken version av vilket dokument. Genom att dela DocSend-länkar kan 500 Startups göra dynamiska ändringar i dokument bakom kulisserna. Dessutom tar länkdelning till uppdaterat fondmaterial på DocSend-ytor bort den friktion som uppstår när investerare måste logga in i ett datarum för att ta del av uppdaterade dokument.

”Vi har många levande dokument som presentationer som förändras hela tiden”, säger Sheel Mohnot. ”Med DocSend är detta inte något problem eftersom vi kan göra ändringar dynamiskt och mottagarna alltid har tillgång till den mest uppdaterade versionen.”

Enkelt uttryckt gör länkbaserad åtkomst det möjligt för 500 Startups att säkerställa att bara de som ska ha tillgång till en viss tillgång får det. Versionskontroll gör det möjligt för 500 Startups att säkerställa att de som har åtkomst inte använder föråldrade filer. Detta är en vinnande lösning för 500 startups som gör enorm skillnad.

Sammanfattning

Med DocSend kan 500 Startups skicka allt viktigt finansieringsmaterial på ett smidigt, säkert och smart sätt. Genom att spåra och analysera LP-interaktionerna blir det möjligt för teamet att identifiera och koncentrera sig på leads med stort engagemang. DocSend-ytor är den perfekta avtalsrumsplattformen för 500 Startups och gör det möjligt att hålla allt material som är relevant för en viss fond organiserat och (ömsesidigt) lättillgängligt.

Så här säger Sheel Mohnot: ”DocSend har visat sig vara oerhört värdefullt för våra interna processer. Vi uppmuntrar nu alla våra uppstartsföretag att använda DocSend både i finansieringsarbete och i försäljningen.”

För 500 Startups ger insikterna, effektiviteten och fördelarna från DocSend teamet möjlighet att få ut maximalt av sin interaktion med LP, investerare, portföljbolag och andra nystartade företag. Nyfiken på hur ditt företag kan göra detsamma? Klicka här för att komma igång med DocSend kostnadsfritt.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÖR INFORMATION ELLER INNEHÅLL HÄRI BETRAKTAS SOM ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRSÄLJNING ELLER EN UPPMANING ATT KÖPA VÄRDEPAPPER SOM REKOMMENDERAS AV 500 UPPSTARTS ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG ELLER REPRESENTANTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGOT HÄRI TOLKAS SOM FONDMARKNADSFÖRINGSMATERIAL AV POTENTIELLA INVESTERARE SOM ÖVERVÄGER EN INVESTERING I NÅGON 500 STARTUPS INVESTERINGSFONDER ELLER TOLKAS SOM JURIDIK-, SKATTE- ELLER INVESTERINGSRÅDGIVNING FRÅN 500 UPPSTARTS ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys