DocSend ger extra energi åt Contentstack-kundengagemanget

DocSend har blivit ett viktigt verktyg när Contentstack skalas upp, vare sig det gäller att förbättra engagemanget efter säljprocessen genom analys och möjliggöra en personlig, central plats för varje kunds innehåll till att lösa versionskontrollproblem.

Contentstack är en prisbelönt molnplattform som driver flerkanalsinnehåll och digitala upplevelser genom att leverera ett bättre sätt för utvecklare och marknadsförare att hantera innehåll på. Ledande B2B- och B2C-varumärken som Best Buy, Cisco, Dell, Ellie Mae, Farm Bureau Insurance, Iceland Air och Miami HEAT använder Contentstacks plattform för att skapa innehållsdriven tillväxt.

Contentstack riktar sig till kunder och användningsfall på företagsnivå och som en del av deras introduktion delar de praktiska resurser med sina kunder. Före DocSend hanterades Contentstacks interna material på olika sätt, och samordningen måste skötas manuellt.

Dessutom fanns en stark önskan om att på ett bättre sätt kunna hantera versionskontroll och samla insikter om användarinteraktionerna så att Contentstack kunde förstå vilken version av ett visst innehåll som öppnats och hur det resulterande tittarengagemanget såg ut.

Contentstack behövde en skalbar lösning som kunde hantera kundriktade dokument, förbättra versionskontrollen och samla in insikter om kundinteraktionerna. Det var också viktigt att dessa centraliserade, anpassade lager (eller ”Treasuries” som Contenstack kallar dem) smidigt fick Contenstacks varumärkesutseende över hela plattformen.

Plats på scen för DocSend-ytor

DocSend-ytor förbättrade dramatiskt Contentstacks engagemang efter säljprocessen genom att tillhandahålla ett centraliserat sätt att hantera externt supportinnehåll, samtidigt som lösningen gav dem insikter om hur kunderna använde sitt material. Dessutom gjorde DocSends smidiga och skräddarsydda visningsupplevelse det möjligt för företaget att bättre visa upp värdet och upplevelsen från Contentstack Content Experience Platform för sina kunder.

Med DocSend-ytor kan var och en av våra kunder få tillgång till resurser inom sina egna lösenordsskyddade, universalvarumärkta privata kassaskåp i Contentstack-plattformen.
Steven Russell

Steven Russell

Manager of Customer Experience, Contentstack

DocSend ger Contentstack möjlighet att hålla alla data centrala

Ett viktigt bidrag för kundengagemanget är möjligheten att kunna visa att Contentstack håller alla kunddata centrala och inkapslade i en viss kunds egen DocSend-yta. Dessa DocSend-ytor fungerar som en samlad informationskälla för kunder och är integrerade i deras Contentstack-arbetsflöde vilket berikar värdet och upplevelsen för hela Contentstacks kundkrets. Eftersom Contentstack prioriterar kundresan är det särskilt fördelaktigt att kunna erbjuda kunderna ett sätt att säkert komma åt och spåra allt innehåll på en enda plattform.

”En otroligt värdefull komponent i DocSend är möjligheten att inhysa alla data centralt”, säger Russell. ”Med våra kunder på företagsnivå är denna fördel en viktig aspekt av vår kundengagemangsstrategi.”

DocSend löser versionskontrollproblemet

Contentstack gör affärsgenomgångar med kunderna. När en affärsgenomgång börjar bli klar finns det ofta ytterligare anteckningar som måste läggas till i presentationen. Istället för att dela en ny och uppdaterad presentation och tvinga kunderna att hantera flera versioner uppdaterar Contentstack bara den ursprungliga länken med den nya informationen. Detta ger en smidig upplevelse och en professionell touch som kunden uppskattar.

”När jag avslutar en Contentstack-demonstration med en kund finns det ofta anteckningar som är specifika för deras DocSend-yta som jag behöver lägga till i presentationen”, säger Russell. ”Med DocSend kan jag ladda upp den reviderade presentationen till kundens DocSend-yta och behöver inte skicka en ny länk till kunden. Länken uppdateras automatiskt.”

DocSend har blivit ett viktigt verktyg när Contentstack skalas upp, vare sig det gäller att förbättra engagemanget efter säljprocessen genom analys och möjliggöra en personlig, central plats för varje kunds innehåll till att lösa versionskontrollproblem.

”På Contentstack prioriterar vi kundresan”, säger Russell. ”DocSend berikar denna upplevelse eftersom kunderna slipper hantera massor av olika system. De använder Contentstack och vi använder DocSend, och dessa är smidigt integrerade. Detta håller allt enkelt och smidigt för alla.”

För Contentstack och deras kunder ger insikterna och effektiviteten från DocSend inte bara en bättre slutanvändarupplevelse utan hjälper också Constentstack-teamet att lyckas över hela linjen.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys