Vare sig det gäller presentationsbilder eller signering av SAFE-anteckningar använder Flow Networks DocSend som en heltäckande finansieringsplattform

Flow-teamet finansierade framgångsrikt med DocSend-dokumentanalys och fick ombord investerare via e-signaturer av SAFE-dokument i DocSend

Flow Networks är ett programvaruföretag vars plattform erbjuder ett nyckelfärdigt engagemangsnätverk som arbetar i realtid åt betalningsföretag och varumärken som vill uppgradera sin betalningsupplevelse. Med Flow-plattformen kan företag erbjuda sina kunder personanpassat engagemang i varje skede av kundens livscykel så att de kan öka sitt livstidsvärde för kunderna. Efterfrågan på personliga kundupplevelser växer och detsamma gäller Flow: grundarteamet använder DocSend för att dela finansieringspresentationer, underteckna SAFE-anteckningar och hantera företagets finansiella dokument med investerare.

Ta investerare ombord med SAFE-avtal

DocSend lanserade e-signaturer med flera parter samtidigt som Flow-teamet lockade till sig allvarligt intresse från enskilda investerare. Chris Boncimino, grundare av Flow Networks, berättar: ”DocSend kom till oss i sista sekund. Vi hanterade investeringsdokument med DocSend-datarum när vi insåg att vi skulle behöva e-signaturfunktionalitet för att kunna få ombord investerare. Just när vi behövde den som mest släppte DocSend sin dubbelriktade e-signaturfunktion vilket gjorde det möjligt för oss att få ännu mer gjort med den programvara vi redan älskade.” Genom att implementera e-signaturer visste Chris och Flow-teamet att de skulle fördjupa sin användning av DocSend i takt med företagets expansion: ”DocSend har haft en naturlig utveckling av funktioner som har hållit jämna steg med vår egen tillväxt. Efterhand som vi blivit mer sofistikerade har även vår användning av DocSend utvecklats.”

Vi insåg att vi skulle behöva e-signaturfunktionalitet för att kunna få ombord investerare. När DocSend släppte sin e-signaturfunktion fick vi möjlighet att göra ännu mer med en programvarulösning vi redan älskade.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Medgrundare, Flow Networks

Under den finansieringsfas som inbegrep nära och kära placerade Chris och hans team e-signaturer vid slutpunkten för deras strategi att hitta investerare. Chris förklarar: ”Fasen med nära och kära involverar många samtal med många människor. Vi bokade 3–4 samtal med potentiella investerare, och under det sista av dessa frågade vi om de ville att vi skulle skicka över ytterligare information, inklusive vår SAFE-mall.” När en investerare visade verkligt intresse förlitade sig Chris på DocSend för att skicka och underteckna en verkställbar och personlig SAFE-anteckning med investeringsvillkor.

Så får Flow-teamet SAFE-anteckningar undertecknade med DocSend

Chris har en välutvecklad och repeterbar process på plats för att få sina SAFE-anteckningar verkställda. När en investerare är redo att komma ombord anpassar Chris en SAFE-mall med investerarens namn, investeringsbeloppet och rabatten. Sedan laddar Chris upp denna SAFE PDF-fil till DocSend och bäddar in de nödvändiga fälten för varje undertecknare med DocSend E-signaturer med funktionalitet för flera parter. ”DocSend hjälper oss genom hela finansieringsprocessen. Investerare ser vår presentation och alla finansdokument i DocSend, så när det är dags att färdigställa vår affär möjliggör e-signaturer av SAFE-anteckningar med DocSend en supersmidig upplevelse.”

Från enkla presentationer till e-signatur och datarum har DocSend förändrat vårt sätt att interagera med investerare och riskkapitalbolag som är nyfikna på oss.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Medgrundare, Flow Networks

När SAFE-anteckningarna har laddats upp och alla fält har konfigurerats skapar Chris en DocSend-länk och bäddar in länken i en e-postmall som han anpassar för varje investerare. När SAFE-mallen har hanterats av alla parter öppnar Chris Flow-datarummet för den aktuella investeraren.

Från e-signering av SAFE-filer till datarum för investerare

Som Chris förklarar är DocSends e-signaturfunktion nära knuten till teamets datarum. Detta beror på att Flow-teamet ser e-signaturer som både ett verktyg för finansiering och för att stärka relationer. ”När vi får tillbaka den signerade SAFE-anteckningen från en investerare vet vi att de nu är en del av Flow-familjen och kan omedelbart öppna vårt investerardatarum åt dem.” Flow-datarummet innehåller alla dokument som en investerare redan har sett under finansieringsprocessen plus material från kvartalsmöten och pressklipp om företaget. ”I vårt datarum samlar vi alla investerare på en välorganiserad plats. DocSends e-signaturverktyg är nyckeln som låser upp dörren till detta rum.”

I vårt datarum samlar vi alla investerare på en välorganiserad plats. DocSends e-signaturverktyg är nyckeln som låser upp dörren till detta rum.
Chris Boncimino

Chris Boncimino

Medgrundare, Flow Networks

E-signaturer bortom finansiering

DocSends e-signaturfunktion är mer än bara ett finsieringsverktyg för Flow Networks. När de till exempel introducerar ny personal använder Chris och Flow-teamet e-signaturer för att underteckna anställningskontrakt. De använder dem också för dokument som skyddar uppdragskritisk information, som sekretessavtal. ”DocSends e-signaturfunktion fungerade så bra för oss med SAFE-anteckningar att vi också integrerade den i andra delar av vår verksamhet”, förklarar Chris. Både före och efter finansieringen förlitar sig Flow Networks-teamet på DocSend när de hjälper ett växande antal företag att uppgradera sina betalningsupplevelser.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys