InMobi skalar upp sin personliga, datadrivna försäljningsmetod med DocSend

Det som började som ett sätt att visa GIF-filer under samtal med potentiella kunder har blivit ett hemligt vapen för försäljnings- och säljaktiveringsteamen på InMobis.

InMobi skapar verkliga förbindelser mellan varumärken och konsumenter genom att utnyttja sina teknikplattformar och exklusiv åtkomst till mobil intelligens. Företagets Unified Marketing Cloud skapar nya sätt för varumärken att förstå, identifiera, engagera och knyta till sig uppkopplade konsumenter. Som ett ledande teknikföretag lyftes InMobi fram som ett CNBC Disruptor 50-företag 2019 och som ett av Fast Companys mest innovativa företag 2018. Bland de varumärken som förlitar sig på InMobi med sina annonsbudgetar finns McDonald's, L'Oreal, LG, Kellogg's och Mastercard. Mer information finns på inmobi.com.

Säljaktivering på ett företag som rör sig och växer så snabbt som InMobi kan vara något av en virvelvind. Innan teamet insåg att DocSend kunde revitalisera och effektivisera säljaktiveringsstrategin på InMobis var de införstådda med att det var en lösning på ett mer omedelbart problem: att presentera Rich Media-filer (som GIF) i realtid under säljsamtal.

Istället för att presentera GIF-filer visade teamets äldre dokumenthanteringssystem stillbilder. Med DocSend kunde emellertid teamet enkelt visa upp GIF-bilder för att illustrera riktningen och processen för exempelannonser.

Once the team tried DocSend, however, they were quickly impressed by the intuitiveness of the tool and the ease of document upload (from desktop, Google Drive, or Dropbox). Soon, it was clear to the team: DocSend could and should play a more significant role in their sales enablement operations.

Seamless, Customized Deal Rooms with a Single Click

Using DocSend Spaces, the InMobi sales team has built a series of customized deal rooms to roll out the red carpet for prospects while also keeping sales collateral more organized and streamlined than ever before. Specifically, a member of InMobi’s sales team can duplicate an existing Space and adjust collateral accordingly, adding or removing sales assets as needed. Then, he or she can simply customize the Space to the prospect and its brand, and wrap up the entire deal room into a single account-based link.

Genom att dela våra anpassade avtalsrum med DocSend-ytor kan ge ett proffsigt intryck och förenkla ett annars stressigt och långrandigt informationsutbyte.
Julio Acosta

Julio Acosta

Sales Engagement Lead, InMobi

Establishing an Easily-Accessible, Team-Wide Single Source of Truth

For the sales and sales enablement teams at InMobi, the rule is simple: The final version of any piece of sales collateral resides in DocSend. Before they discovered DocSend, both teams struggled to distinguish the final, shareable version of a sales asset from every other version of that asset. Acosta says, “Controlling versions of materials in our shared drive is simply impossible. All it takes for someone to make a copy with the same or a similar name. It spreads like wildfire.”

Now, thanks to the streamlined sales asset library in DocSend, both teams have access to every final version of every piece of collateral. Plus, version control is achievable with a single click—and when the asset is updated, it’s updated across all Spaces that include it.

Letting Document Analytics Define the Future of InMobi’s Sales Collateral

Gone are the days of crafting sales collateral and hoping it works. With DocSend’s advanced page-by-page, slide-by-slide document analytics, Acosta and his team have a clear image of which piece or pieces drive prospect interest and the distribution of engagement across each piece. In effect, DocSend’s document analytics power both sales asset tracking and sales asset optimization in a seamless and clear-cut fashion.

Additionally, the team can now send out account-based DocSend links to sales collateral and track each account’s engagement with each asset. With this data in hand, the InMobi sales team can concentrate time and energy on leads that show interest and engagement, while testing and discovering new ways to engage colder leads.

What started as a way to display GIFs during prospect sales calls has become a secret weapon for InMobi’s sales and sales enablement teams. Curious how you can inspire the same growth? Click here to learn more about DocSend, and click here to get started for free.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys