Lactiga använder DocSends datarum för proaktiv och personanpassad finansiering

Lactiga behövde ett anpassningsbart och användarvänligt datarum där de kunde visa upp sin verksamhets många sidor

Lactiga är ett bioterapiföretag vars affärsidé är att utnyttja oanvänd bröstmjölk över hela världen för att ta fram nya behandlingar mot infektioner, som till exempel covid-19. Genom att frigöra bröstmjölkens fulla behandlingspotential skapar Lactiga nästa generations infektionshämmande läkemedel som kan användas också mot de farligaste patogenerna i världen.

Kombinerar vetenskaplig expertis och affärsmässiga skicklighet på en och samma plats

Viraj Mane, medgrundare och Chief Scientific Officer på Lactiga, måste hantera utmaningar som de flesta programvarurelaterade uppstartsföretag inte behöver fundera på, i form av lag- och efterlevnadskrav som bioteknikföretag som saluför medicinska produkter måste beakta. När bioteknikföretag tar in finansiering måste de kunna uppvisa vetenskaplig tyngd utöver mer traditionella affärsvärden som månatliga återkommande intäkter och kundanskaffningskostnader. Viraj och hans team behövde en samlad plats där de kunde organisera sin vetenskapliga expertis och visa upp Lactigas affärsvärde för potentiella investerare.

Datarumsanalys möjliggör proaktiv uppsökande investerarverksamhet

Viraj förklarar: ”Vi bestämde oss för att använda DocSend-datarum för att organisera våra vetenskapliga resultat och vår marknadsdragning eftersom de var så mycket smidigare än de alternativ vi hade arbetat med.” Innan de valde DocSend hade Viraj och hans team använt molnbaserad lagring på Google Drive för att visa upp forsknings- och affärsdokument för investerare. Problemet? ”Tidigare lösningar som Google Drive gav inte någon spårning eller insyn i hur mycket tid som mottagarna lade på specifika tillgångar. De gamla lösningarna gav inte någon information om vem som hade sett vad eller vilka dokument som hade vidarebefordrats till andra investerare. Ännu värre var att investerare behövde går igenom massor av olika filer för att hitta vad de sökte.”

Med DocSend-analys kan Viraj se när potentiella investerare tittar på viktiga dokument, hur lång tid de lägger på dem och vad i synnerhet som väcker deras uppmärksamhet. Denna insyn hjälper honom att skapa proaktiva strategier för uppsökande verksamhet. ”Innan DocSend visste jag inte om investerarna tittat på vårt finansieringsmaterial, så jag kontaktade dem gång på gång. Nu kan jag se när investerare tittar på våra dokument och några dagar efter att detta har hänt hör jag av mig – jag vet att detta är det perfekta tillfället att bygga vidare på konversationen. DocSend-analysen har tagit bort gissningarna ur investerarrelationsarbetet.”

Före DocSend visste jag inte om en investerare tittat på vårt finansieringsinnehåll. Jag kan nu se när investerare tittar igenom våra dokument – DocSend-analysen har tagit bort gissningarna ur investerarrelationsarbetet.”
Viraj Mane

Viraj Mane

medgrundare och Chief Scientific Officer på Lactiga

 

Kraftfulla anpassningsmöjligheter leder till bättre berättelser

Viraj och hans team förlitar sig inte bara på DocSend-analys för att kontakta investerare proaktivt. De utnyttjar också anpassningsfunktioner för att bygga unika datarum för varje investerare. Vissa av Lactigas investerare är familj eller vänner, affärsänglar med mindre resurser eller familjeföretag. Men enligt Viraj har alla investerare unika intressen: ”Vissa bryr sig om social påverkan, andra vill bara se vetenskapen eller patenten, och ytterligare andra vill se hur du samarbetar med tillverkare. Eftersom alla våra dokument redan finns organiserade i DocSend är det enkelt att med bara några klick skapa ett anpassat datarum med de filer som sannolikt kommer att vara viktiga för den aktuella investeraren.” DocSends anpassningsfunktioner ger Viraj möjlighet att finjustera det en viss investerare verkligen vill se. ”Eftersom det är så enkelt att anpassa ett DocSend-datarum”, förklarar han, ”behöver jag inte bombardera investerare med dokument som kanske inte ens är intressanta för hen. Istället kan jag fokusera på det den aktuella investeraren är mest intresserad av.”

Anpassningsmöjligheterna hjälper också Viraj att skapa en bättre företagsberättelse för investerare. ”Jag älskar att vårt DocSend-datarum har vår logotyp, tagline och bannerbild tillsammans med specialanpassning för den aktuella investeraren”, säger han. ”På så vis känner potentiella investerare sig redan inkluderade i Lactigas berättelse. Att visa dem rätt dokument är som att belöna deras nyfikenhet – och det blir mycket troligare att de lägger ner tid och energi på vårt material.” För Viraj är DocSend-datarum berättarverktyg och användarvänliga sätt att dela verksamhetskritiska dokument.

Jag älskar att vårt DocSend-datarum har vår logotyp, tagline och bannerbild tillsammans med ett personanpassat i datarumsformat för varje investerare. På så vis känner potentiella investerare sig redan inkluderade i Lactigas berättelse.
Viraj Mane

Viraj Mane

medgrundare och Chief Scientific Officer på Lactiga

Användarvänliga åtkomstkontroller ger trygghet

Eftersom Viraj och hans team är har fullt upp med att driva ett företag och bedriva vetenskaplig forskning är ett användarvänligt datarum högprioriterat. Detta innebär att behörigheter och åtkomstkontroller måste vara enkla att installera och, ännu viktigare, inte alltför krångliga för externa besökare. ”Vi kan se till att rätt personer kommer åt vårt datarum genom att be dem ange sin e-postadress när de kommer till oss”, förklarar Viraj. ”Vi kan då se vem som tittar på våra dokument utan att implementera många andra begränsningar som kan verka för bökiga för vänner och familjeinvesterare. Det jag älskar med DocSend är hur enkelt det är att skapa en åtkomstkontrollnivå som är precis rätt för vår verksamhet.”

Med DocSend-analys kan Viraj också vara trygg i förvissningen att hans datarum är lika användarvänliga för besökare som för honom. Under en process med så stor osäkerhet som finansiering är denna sinnesfrid viktig Lactiga-teamet: ”Jag behöver inte längre oroa mig för huruvida investerare har problem med tillgång till våra finansieringsdokument. Tack vare DocSend-analys kan jag hålla ett öga på användaraktiviteterna – denna översikt försäkrar mig om att investerare har smidig tillgång till våra dokument eftersom de inte behöver hålla reda på några inloggningsuppgifter.”

Förutser nästa runda med DocSend

Med ett prisbelönt företag och robust vetenskap i grunden har Viraj och hans team redan siktet inställt på en Serie A-finansieringsrunda. Detta betyder att de måste organisera sitt datarum på ett annat sätt, och lägga till nya kategorier och komplexitetsnivåer som toppinvesterare vill se från snabbt mognande företag. Så här säger Viraj: ”DocSend låter oss vara proaktiva när vi tänker på vår nästa runda, inte bara arbeta i nuet. Vi börjar få råd för vår Serie A-runda och vi kan redan organisera vårt datarum inför de höga krav som framtida investerare kommer att ställa.”

Medan vänner och familjeinvesterare kanske har mer riktade intressen när de fattar investeringsbeslut förväntar sig större institutionella investerare ett bredare utbud av handlingar. ”Det är här DocSend verkligen ger mig kontroll över vår nästa runda”, säger Viraj. ”Att ta vårt datarum till nästa nivå innebär att vi skapar nya kategorier för våra dokument och organiserar om sättet vi presenterar vår verksamhet på. Detta kan tyckas överväldigande vid första anblick, men med DocSend kan jag göra dessa uppdateringar supersmidigt. Detta är ett enkelt sätt att visa att vi bygger den sofistikering och organisation som behövs för att imponera på investerare i serie A-skedet.”

DocSend har gjort det möjligt för Viraj och hans team att föra samman vetenskapliga dokument och affärshandlingar i ett enda användarvänligt datarum. Med DocSends analys- och anpassningsfunktioner kan Viraj proaktivt hantera Lactigas nuvarande finansieringsarbete och bygga ett datarum på nästa nivå inför framtiden.

DocSend låter oss vara proaktiva när vi tänker på vår nästa runda, inte bara arbeta i nuet. Vi börjar få råd för vår Serie A-runda och vi kan redan organisera vårt datarum inför de höga krav som framtida investerare kommer att ställa.
Viraj Mane

Viraj Mane

medgrundare och Chief Scientific Officer på Lactiga

Säker dokumentdelning med realtidsanalys