Madison Park Group finslipar säljinnehållsstrategin med DocSend

DocSend gav MPG den detaljrikedom de behövde för att förstå vilka specifika läsare som tyckte deras innehåll var värdefullt, vilket sparar massor av tid eftersom de kan fokusera på hur man bäst betjänar kunden.

Madison Park Group är en investeringsbank som fokuserar på att ge råd till växande programvaru- och teknikföretag kring kapitalanskaffning och strategiska förvärv och fusioner. Supersmidig innehållsdelning är avgörande i alla aspekter av MPGs verksamhet och är viktig för att distribuera marknadsrapporter som engagerar ett brett spektrum av potentiella kunder, investerare och strategiska köpare.

För att vi ska vinna nya kunder och effektivt visa vårt unika tillvägagångssätt måste vi ha förmågan att snabbt distribuera komplex och ofta tung forskning till en rad olika mottagare. Vi tror att tillgång till kunskap gör den strategiska transaktionsplaneringsprocessen mer effektiv och i slutändan visar en viktig del av det strategiska värde vi ger våra kunder.
Michael Magruder

Michael Magruder

Managing Director, Madison Park Group

MPG behövde kunna dela ett forskningsbibliotek med klienter på enkelt vis och också distribuera marknadsföringsmaterial till potentiella kunder. Med tanke på varje mottagares unika aspekter och behov är laserfokuserat innehåll absolut nödvändigt. Med hundratals mottagare och betydande mängder information som delas är det svårt att förstå vilket innehåll som är viktigt för vem och hur man ska prioritera i marknadsförings- och forskningsarbetet.

Med DocSend-analys får MPG möjlighet att engagera nya kunder och hantera befintliga kundbehov

MPG använder DocSend för att tillhandahålla och distribuera marknadsföringsmaterial och marknadsundersökningar för specifika programvarukategorier. Detta material kan innehålla en mångfald av innehållsformer och ha allt från ensidiga företagsprofiler för viktiga branschaktörer till detaljerade presentationer med makroekonomiska analyser och kommentarer.

Med detta tillvägagångssätt får MPG tillgång till analyser som ger bättre förståelse för vilka mottagare som tillbringar tid med olika delar av innehållet. På individnivå ger detta dem möjlighet att se specifikt vem som interagerar med vilka delar av innehållet och hur. Detta har gjort det möjligt för MPG att bättre tillgodose kundernas behov och mer effektivt engagera nya potentiella kunder.

Genom att förstå vad som är värdefullt för specifika intressenter kan vi få fram värdefull kunskap om viktiga branschtrender och i slutändan bättre ge råd till våra kunder.
Michael Magruder

Michael Magruder

Managing Director, Madison Park Group

DocSend gav MPG den detaljrikedom de behövde för att förstå vilka specifika läsare som tyckte deras innehåll var värdefullt. Vare sig de pratar med en VD som behöver investeringskapital eller specialister inom företagsutveckling som i ett tidigt skede vill lära sig mer om marknadsomvandlade företag går MPG in i varje möte med kunskap om hur man skräddarsyr konversationen. Detta resulterar i en mer effektiv marknadsförings- och kundengagemangsprocess för MPG, vilket sparar massor av tid eftersom de vet hur man bäst tjänar kunden.

Nyfiken hur ni kan uppnå samma resultat? Klicka här för att komma igång med DocSend kostnadsfritt.

 

Säker dokumentdelning med realtidsanalys