Med DocSend kan sälj- och marknadsföringsteamen på Sitetracker blomstra

I DocSend hittade Sitetracker ett smidigt sätt att harmonisera arbetet på sälj- och marknadsföringsavdelningarna samtidigt som båda får rätt förutsättningar för att nå oöverträffade framgångar.

Sitetracker är en projektledningsplattform för hela livscykeln som erbjuder projektledare en samlad lösning för att effektivt hantera stora och kritiska infrastrukturprojekt. På alla organisationsnivåer gör Sitetracker det möjligt för projektintressenter att optimera planeringen, distributionen, underhållet och tillväxten i sina kapitaltillgångsportföljer. Projektledare från exempelvis Google, Nokia och Verizon vänder sig till Sitetracker för att bygga och underhålla den infrastruktur som binder världen samman.

Att möjliggöra öppen kommunikation mellan sälj- och marknadsföringsorganisationerna är en vanlig utmaning, men för Brett Chester, VP of Marketing på Sitetracker, var detta nödvändigt för att kunna skapa hållbar, skalbar tillväxt.

Mer specifikt behövde Sitetracker-marknadsföringsteamet ett sätt att garantera att säljarna använde det marknadsföringsmaterial som marknadsavdelningen lade tid och pengar på att skapa åt dem. Dessutom behövde Brett Chester och hans team en lösning som gjorde det möjligt att mäta vilket material som fungerade och vilket material som inte gjorde det.

När Brett Chester började använda DocSend löste han snabbt dessa utmaningar och många fler som hans team ställdes inför. Genom att använda DocSend som enda informationskälla för allt färdigt säljmaterial har teamet kunnat optimera och stärka både försäljningen och marknadsföringen på företaget.

Optimerar Sitetracker-säljmaterialets räckvidd och effektivitet

Alla marknadsförare förstår att det inte finns någon mening med att skapa säljmaterial om det inte används av säljteamet, så att identifiera säljmaterial som inte fungerar och därför inte används är ett måste. Det är också mycket viktigt att förstå om det material som används tillämpas i rätt steg i säljprocessen och om det används på ett enhetligt sätt över hela organisationen.

By easily tracking visits and downloads across each sales asset in DocSend, Chester keeps the sales team accountable. Chester and his team also have access to page-by-page prospect engagement data and dropoff reports, both of which have helped the team optimize collateral post-release.

När det gäller att tillämpa denna information vid genomgångar av materialet säger Brett Chester följande: ”Att till exempel veta om att mottagarna inte läser mer än första halvan av en informationssammanställning är verkligen användbar information. Kanske måste vi flytta runt lockande innehåll eller rubriker i dokumentet. Kanske måste vi lägga en bild på rätt ställe. Vi utvecklar ständigt layouten och innehållet i vårt säljmaterial – och med DocSend kan vi mäta förändringarna i de potentiella kundernas engagemang.”

Slutligen kan allt säljmaterial tack vare DocSends versionskontroll uppdateras utan att länkar eller åtkomstbehörigheter behöver förändras. Med bara några få klick kan teamet enkelt jämföra engagemangsdata mellan olika versioner av ett visst innehåll.

Ger säljavdelningen möjlighet att prioritera i kommunikationen till potentiella kunder

Sitetracker-marknadsföringsteamet är inte de enda som har nytta av nya och bättre data kring de potentiella kundernas interaktioner. Säljteamet utnyttjar också denna mycket användbara information för att prioritera i uppföljningsarbetet med potentiella kunder baserat på intresset och avsikterna som varje potentiell kund ger uttryck för.

 

 

Sitetracker-säljteamet har tillgång till visningsaviseringar i realtid, så att säljare enkelt kan hålla sig informerade om de potentiella kundernas interaktioner. Faktum är att säljteamet till och med får aviseringar när säljmaterial vidarebefordras till nya intressenter i en affär, vilket ger säljarna optimerade möjligheter att driva affären framåt.

Om en potentiell kund tillbringar 30 sekunder på vår kundlogosida antar vi att de tittat efter konkurrenter eller liknande företag och därför vill läsa relevanta kundberättelser.
Brett Chester

Brett Chester

VP of Marketing, Sitetracker

Sammanfattning

I teorin borde det inte vara svårt att hålla sälj- och marknadsföringsarbetet harmoniserat. I praktiken finns det många utmaningar. I DocSend hittade Sitetracker ett smidigt sätt att harmonisera arbetet på sälj- och marknadsföringsavdelningarna samtidigt som båda får rätt förutsättningar för att nå oöverträffade framgångar.

Nyfiken på hur dina sälj- och marknadsföringsorganisationer kan nå samma resultat? Klicka här för att komma igång kostnadsfritt.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys