Dela och följ bidrags-ansökningar säkert

Det har aldrig varit enklare att följa donatorinteraktioner och bidragsansökningar

Se om du är berättigad till vår rabatt på 30 % för ideella organisationer

Över 34 000 företag över hela världen förlitar sig på oss

Prioritera rätt donatorer vid bästa tillfället

Få insikt i vem som öppnar konsekvensrapporter och var eventuella donatorer ägnar sin tid. Se statistik sida-för-sida för dina dokument så att du kan anpassa donatorsamtalen till de områden de bryr sig om mest.

Läs mer om dokumentstatistik

Uppdatera bidrags-ansökningar även efter att de lämnats in

Om du skickat in din bidragsansökan, men glömt en viktig detalj, kan du i DocSend gå tillbaka och redigera dokument i realtid utan att behöva uppdatera dokumentlänken. Visa dig från din bästa sida och slipp oroa dig, trygg i vetskapen att intressenterna alltid har den senaste versionen.

Läs mer om säker delning

Identifiera intressenter och samla in donationer snabbare

Prioritera din tid på donatorer som visat intresse och de som har den bästa kopplingen till organisationens uppdrag. Bli meddelad via mejl om någon vidarebefordrar ett dokument och upptäck när nya intressenter introducerats till din ideella organisation. Gör strategiska uppföljningar med rätt kontakter och få ut det mesta av donatorinteraktionerna.

"Personliga donatormöten"

DocSend-statistiken hjälper oss att göra de fysiska möten med potentiella donatorer så relevanta och personliga som möjligt.

Ser jag till exempel att en möjlig donator ägnat merparten av sin tid på grundarsidan i vår presentation kan vi under de fysiska mötena prata mer ingående om det ämnet.

Danny Park

Grundare och CEO för Spectrum Biobank

Säker dokumentdelning med realtidsanalys