Ligg steget före med vår dokumentspårning och analys

Praktiska insikter som driver din affär framåt.

Lägg tiden där den betyder mest

Med vår dokumentspårning får du en avisering varje gång någon tittar på dina delade länkar och kan spåra hur de interagerar med ditt dokument i realtid. Optimera din uppföljning genom att bara fokusera på personer som har öppnat dina länkar och verkligen är intresserade.

Dela. Spåra. Optimera.

Dokumentspårning tillåter dig att samla in analys på dokumentnivå för att spåra topppresterande sidor/flikar, genomsnittlig slutförandeprocent och prestanda för dokumentversion. Testa och jämför olika versioner av ett dokument för att finjustera dina filer och nå målen snabbare. Dyk djupare in i filtyper som DocSend stöder

Upptäck vilka intressenter som har potential genom dokumentspårning

Du kan använda dokumentspårning för att spåra de länkar som har vidarebefordras till någon som du inte har interagerat med ännu. Spåra analys för sida för sida (eller flik för flik för kalkylblad) för varje tittare av ett dokument för att veta mer om deras unika intressen.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys