Dynamiska vattenstämplar för dina känsligaste dokument

Förhindra oönskad delning med våra användarvänliga dynamiska vattenstämplar

Skydda alla dina känsliga dokument på ett smart sätt

Förbättra effektiviteten hos din digitala vattenstämpel genom att automatiskt visa information om tittaren. Konfigurera vattenstämpeln så att den återspeglar tittarens e-postadress och IP-adress samt datum och tid för att få ännu bättre kontroll över din delade information.

Full kontroll över din digitala vattenstämpel

Lägg till anpassad text och ändra färg, position och rotation på din vattenstämpel för att ha full kontroll över dess utseende. Lägg till en digital vattenstämpel i PDF-filer, Keynotes, Powerpoint-presentationer och Word-dokument.

Vattenstämpla flera dokument på några sekunder

När du behöver dela flera dokument samtidigt kan det vara jobbigt att lägga in vattenstämpel på vart och ett av dem. Genom att ladda upp dina dokument till en DocSend-yta kan du använda en dynamisk vattenstämpel på varje dokument och dela dem alla i en enda länk.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys