DocSend Fundraising Network för grundare

Läs mer och ansök om att få varma introduktioner till förstklassiga investerare.

Riskkapitalbolag kan titta på marknaden och ge råd om konkurrenter medan DocSend ger feedback på presentationsbilderna och strukturen – detta är värdet. Jag fick introduktioner till 7–8 legitima investerare.

Matt Joseph

Grundare, Superconnector