2021 DocSend Startup Index: Lista över aktiva riskkapitalbolag

Vi har skapat en lista över riskkapitalbolag som aktivt tittar på avtal och erbjuder villkorsdokument.

Kan jag ta in finansiering för mitt företag just nu?

Det nuvarande tillståndet i ekonomin har kastat in hela ekosystemet för uppstartsföretag i stor osäkerhet. Vi övervakar noggrant våra PDI-mätvärden för att ge lite inblick i det allmänna tillståndet för uppstartsfinansiering. Men alla sektorer och riskkapitalbolag är unika utifrån hur mycket de påverkas av den nuvarande krisen. Det är därför vi sammanställer en lista över riskkapitalbolag som aktivt letar efter erbjudanden just nu. Vi har delat upp deras aktivitetsnivåer i tre huvudområden: fokuserar på befintliga portföljer, granskar erbjudanden och erbjuder villkorsdokument. Vi samlar in data från så många riskkapitalbolag vi kan, men om du känner till statusen för ett riskkapitalbolag får du gärna höra av dig. Vi delar mer här efterhand som vi samlar in fler data.

Få feedback på din presentation och förbättra ditt uppsökande VC-arbete

Om du håller på att finansiera ditt uppstartsföretag kan du få en datadriven analys av din presentationer och låta oss hjälpa dig nå fler investerare!

 

Om DocSend Startup Index

DocSend Startup Index är ett första index i sitt slag som täcker fundraising från Pre-Seed till Serie B. Det erbjuder en första titt bakom kulisserna kring vad som gör en grundare framgångsrik, från ålder och teamstorlek till hur presentationen har arrangerats.

Du kan ta del av all vår forskning i vår lösningsbok för uppstartsfinansiering. Vi djupdyker i vad som gör ett företag framgångsrikt från Pre-Seed till Serie A-rundan.

Vi har också sammanställt en lista med rekommenderad läsning som håller dig uppdaterad kring vad som händer i uppstartsfinansieringsvärlden. Kom tillbaka regelbundet för uppdateringar. Om du saknar något kan du också mejla oss på research(at)docsend(dot)com.

Vår forskning drivs delvis av grundar- och VC-communityt. Om du vill får du hemskt gärna genomföra vår grundarundersökning eller VC-undersökning för att bidra till forskningen. Ditt svar ger DocSend åtkomst till ideella organisationer i DocSend for Good-programmet.

Få information om vad du ska göra när du har undertecknat ditt villkorsdokument

Arbetet börjar när du är klar med finansieringen.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys