Presentationsmätvärden vid uppstartsfinansiering

Spåra investerarnas hunger efter objekt och grundarnas kapitalanskaffning varje vecka via en DocSend-analys av presentationen.

DBX_in_Situ_Pitch_deck_analyzer

PDI-mätvärden (Pitch Deck Interest)

DocSends PID-mätvärden (Pitch Deck Interest) mäter aktiviteten hos grundare och investerare på finansieringsmarknaden. De spårar hur presentationer delas och visas över vår plattform varje vecka.

Vi analyserar presentationsaktiviteter i tre mätvärden:

 • Antalet presentationer som investerare granskar
 • Hur mycket tid investerarna ägnar åt dessa presentationer
 • Hur många presentationer som grundare skickar ut

Dessa mätvärden ger oss möjlighet att utvärdera aktiviteten på finansieringsmarknaden med hjälp av en utbuds- och efterfrågemodell. Vi använder grundaraktivitet som en parameter för utbud och investeraraktivitet som en parameter för efterfrågan.

Vi har skapat diagram för vart och ett av dessa mätvärden nedan och ger en veckoanalys av vad de betyder för det aktuella finansieringslandskapet.

Observera: Alla diagram är interaktiva och åren kan växlas mellan av och på efter behov.

PDI-mätvärde 1: Interaktioner med investerarpresentation

Detta PDI-mätvärde ger en indikation på VC-aktiviteter på marknaden genom att visa hur potentiella investerare interagerar med presentationer. Det analyserar det genomsnittliga antalet presentationsinteraktioner för varje grundare på vår plattform just nu. Detta mätvärde visar nivån på investerarnas efterfrågan på uppstartsavtal.

PDI-mätvärde 2: Tid investerare ägnat åt presentationer

Här mäter vi den genomsnittliga tiden som tillbringas med varje presentation av potentiella investerare. Detta ger en insikt i hur lång tid investerare ägnar åt att granska ett erbjudande. När investerare har mycket att göra brukar denna tid att gå ner.

För veckovisa uppdateringar om dessa mätvärden, prenumerera på vårt Weekly Index.

PDI i handling: kv. 2 2024

Veckouppdateringar för innevarande kvartal

*Analysen uppdateras varje måndag för föregående vecka

Updated: June 17, 2024

Pitch Deck Interest: +9.4%
Pitch Deck Interest: Founder Links Created: +4.03%

Founders and investors both increased their activity levels last week as the end of Q2 drew nearer. Mid-June is historically a busy week for VCs, and last week was no exception, with investor activity rising by 9.4%. Founder activity rose by a more modest 4.03% but still hit a record high for mid-June. VC activity tends to tail off between now and the end of the quarter, although this year’s seasonal slowdown will be happening from a higher baseline than usual. We also expect founder activity to dip over the next week, but it tends to spike a final time before H1 ends. Watch for these seasonal moves in our data over the next two weeks. Overall, though, the historically high activity levels we’ve seen throughout Q2 suggest that dealmaking may pick up during the second half of 2024, especially if interest rates finally begin ticking downwards in the fall.

Uppdaterades: 10 juni 2024

PDI: +2,7 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -8 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -5,34 %

Investeraraktiviteten ökade förra veckan efter två veckor av minskningar, medan grundaraktiviteten sjönk efter två veckor av skarpa ökningar. VC ökade takten förra veckan och ökade aktiviteten med 2,7 %. Vidare gick de igenom presentationer med ett genomsnitt på endast 2 minuter och 18 sekunder, vilket är ett tapp med 8 % vecka till vecka. Grundaraktiviteten sjönk med 5,34 % men är fortfarande på god nivå och har ökat med nästan 11 % jämfört med förra året. Investerarnas ökning och grundarnas fortsatta raska takt tyder på att det andra kvartalet får ett hektiskt slut innan sommarlugnet tar över. Fler tecken på att ekonomin normaliseras kan sporra investerare att söka fler potentiella affärer att avsluta under andra halvåret, så räkna med fortsatt ökat intresse för presentationer under de kommande två veckorna inför en slutspurt vid kvartalets slut i slutet av månaden.

Uppdaterades: 3 juni 2024

PDI: -12,5 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +4,8 %

För andra veckan i rad rörde sig grundare och investerare i motsatta riktningar. Under den korta veckan med Memorial Day minskade investeraraktiviteten med 12,5 % och den genomsnittliga tiden för granskning av presentationer låg oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Historiskt sett minskar VC-aktiviteten under den här veckan, så förra veckans avmattning var väntad. Det faktum att investeraraktiviteten fortfarande ökat nästan 19 % på årsbasis och 11 % jämfört med 2021 års nivåer (i en starkare ekonomi) tyder på att detta pitchdeck-intresse kan leda till transaktionsaktiviteter senare i år. Grundarna var däremot mer aktiva förra veckan, då aktivitetsnivåerna ökade med 4,8 % och är inte långt ifrån de rekordhöga nivåerna för andra kvartalet vi såg i början av maj. Även om grundaraktiviteten minskar något under nästa vecka eller kommande två veckor förväntar vi oss ytterligare en ökning från dem och VC innan kvartalet är över och sommarlugnet tar vid.

Uppdaterades: 28 maj 2024

PDI: -3,9 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +13,64 %

Grundarna och investerarna drog åt olika håll förra veckan men aktiviteten överlag fortsätter att vara god inför sommarsäsongen, som historiskt sätt är en tid med lägre tempo. Investeraraktiviteten minskade med 3,9 % men är nästan 28 % högre än föregående år, vilket tyder på fortsatt optimism för affärer även om räntesänkningar kanske inte ligger precis runt hörnet än. Grundaraktiviteten ökade med 13,64 % förra veckan, vilket den även gjorde på liknande sätt vid den här tiden förra året, och aktivitetsnivåerna går nästan i linje med dem för 2023. Vi förutser att finansieringsaktiviteten på båda sidor av avtalsbordet kommer att svalna i enlighet med årstiden mot slutet av andra kvartalet, men eventuella överraskande övergripande data kan ändra den uppfattningen. Kortsiktigt kan inflationsdata som släpps senare den här veckan påverka hur grundare och investerare ser på avtalsmöjligheter före spurten mot kvartalets slut.

Uppdaterades: 15 april 2024

PDI: −17,71 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: −4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: −18,44 %

Både investerar- och grundaraktiviteten minskade förra veckan i samband med återgången på aktiemarknaden. VC-aktiviteten minskade med 17,71 % och den genomsnittliga tiden per presentation gick ner 4,17 % till 2 minuter och 18 sekunder. Trots att andra kvartalet inleddes med god fart är investeraraktiviteten nu lägre än 2021–2023 ur ett år till år-perspektiv. Grundare var ännu mer inaktiva än investerare förra veckan: deras aktivitet sjönk med 18,44 % och är därmed nästan 30 % lägre än i slutet av mars. Förra veckans inflationsdata och fallet på aktiemarknaden har utan tvekan skrämt upp startup-grundare och VC. Det faktum att centralbanken kan ta längre tid på sig att börja sänka räntorna (och kanske sänker dem mindre än man initialt hoppats på) kan skada förtroendet för finansiering på kort sikt. De offentliga marknaderna verkade ta emot nyheten med relativt gott mod, och vi förväntar oss att grundare och investerare på de privata marknaderna kan återhämta sig i någon utsträckning ganska snart.

Uppdaterades: 8 april 2024

PDI: +6,69 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -12,71 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar när andra kvartalet kom igång förra veckan. Kvartalet inleddes med att VC-aktiviteten ökade med 6,69 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer förblev oförändrad på 2 minuter och 24 sekunder. Senaste gången investerarnas aktivitet ökade i början av andra kvartalet var i det ljusare finansieringsläget 2021, så förra veckans utveckling kan vara ett gott tecken för kommande avtal. Däremot minskade grundaraktiviteten med 12,71 % under samma tid i och med att grundarna tycks fokusera mer på företagsutveckling än finansiering i början av det nya kvartalet. Detta var väntat, eftersom grundaraktiviteten vanligtvis minskar i början av andra kvartalet. Förra veckans starka sysselsättningsstatistik kan skapa fortsatt förtroende för de privata marknaderna, så kom tillbaka nästa vecka för att se om tempot växer ännu mer.

Veckoanalyser för tidigare kvartal

Mått på PDI för första kvartalet 2024

Uppdaterades: 1 april 2024

PDI: -7,3 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +21,65 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan i slutet av Q1. VC-aktiviteter minskade med 7,3 % och den genomsnittliga tiden investerare ägnade åt presentationer minskade med 4 %. På årsbasis är den sista veckan av Q1 2024 i stort sett i linje med tidigare år, och den livliga investeraraktiviteten i början av kvartalet ger oss fortsatt förtroende för att transaktionsaktiviteten kommer att öka senare under 2024. Grundarna avslutade kvartalet på en hög nivå: aktiviteten ökade med 21,65 % och nådde ett nytt årshögsta för den sista veckan av Q1. Finansieringsaktiviteten verkar ha fått en bra start under Q2. Kommer VC att öka takten snabbt? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur det nya kvartalet har börjat.

Uppdaterades: 25 mars 2024

PDI: +0,74 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -16,38 %

Medan aktiviteten bland investerare stabiliserades förra veckan, minskade aktiviteten bland grundare efter en jämförelsevis aktiv tvåveckorsperiod. VC-aktiviteten ökade med bara 0,73 % medan investerarna höll samma takt som föregående vecka. Den genomsnittliga tiden som lades på presentationer höll sig återigen på 2 minuter och 30 sekunder, så som det varit under större delen av kvartalet. Grundaraktiviteten minskade med 16,38 % men trots denna minskning hade VC och grundare de högsta nivåerna någonsin för årets tolfte vecka i sina respektive mätvärden. Detta årsperspektiv visar att finansieringsaktiviteterna överlag går bra, även om det återstår att se hur mycket av denna aktivitet som kommer att omvandlas till kapitalallokeringar lite senare på året. Kommer investerare och grundare att öka tempot inför sista veckan i första kvartalet? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur kvartalet slutat.

Uppdaterades: 18 mars 2024

PDI: -10,82 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +10,48 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan när slutet på första kvartalet närmade sig. VC-aktiviteten minskade med 10,82 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev än en gång oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Aktiviteten ligger nu strax under de goda nivåerna från 2021 sett år för år, och det faktum att vi såg två rekordhöga nivåer för första kvartalet tidigare under kvartalet gör att förra veckans nedgång inte oroar. Investerare brukar dra ner på tempot i slutet av första kvartalet, och vi förväntar oss att det kommer se ut på samma sätt under 2024 innan aktivitetsnivåerna ökar igen under början av april. Å andra sidan ökade grundaraktiviteten för andra veckan i rad förra veckan och är därmed helt i linje med nivåerna under 2021. Grundare brukar dämpa tempot mot slutet av första kvartalet, men även om aktivitetsnivåerna avtar i slutet av månaden har både grundare och investerare gett oss tillräckligt med positiva signaler detta kvartal så att vi fortsatt vågar vara positiva kring finansieringsaktiviteten på medellång sikt. Fortsatt optimism på både offentliga och privata marknader om eventuella räntesänkningar under året borde hålla igång avtalspersonal under denna tidsperiod.

Uppdaterades: 11 mars 2024

PDI: -12,1 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +3,96 %

Investeraraktiviteten avtog förra veckan (även om den var ganska god överlag), medan grundaraktiviteten ökade något. VC tog lite paus efter föregående veckas högsta nivå under första kvartalet. Investeraraktiviteten sjönk med 12,1 % men är fortfarande högre än tidigare år vid samma tidpunkt. Den genomsnittliga tiden som ägnas åt en presentation var oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten ökade med 3,96 % och är nästan 12 % högre jämfört med denna tid förra året. Styrkan i dessa siffror tyder på att även om aktiviteten för VC och grundare minskar i takt med att kvartalets slut närmar sig, håller sig marknaden överlag väl rustad för att göra affärer under det kommande halvåret. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur slutet på första kvartalet påverkar aktivitetsnivåerna.

Uppdaterades: 4 mars 2024

PDI: +11,22 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -10,62 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan, med VC-aktiviteter som nådde en ny toppnivå för första kvartalet. Aktiviteten bland investerare ökade med 11,22 %, och därmed fortsatte den stadiga ökningen av intresset för pitchdecks som vi har sett sedan början av 2024. Den genomsnittliga tiden som ägnas åt en presentation var oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Investeraraktiviteten brukar öka vid denna tidpunkt under första kvartalet, så även om förändringen inte var oväntad är det faktum att de övergripande nivåerna förblir höga en ihållande signal om förtroendet på den privata marknaden. Grundaraktiviteten fortsatte att minska under förra veckan och sjönk med 10,62 % efter en rekordhög nivå i mitten av februari. De nuvarande aktivitetsnivåerna är i linje med nivåerna från 2021–2023, och vi förväntar oss att den här takten håller i sig åtminstone fram till slutet av kvartalet. Överlag är aktivitetsnivåerna för kapitalanskaffning fortsatt positiva och speglar det förtroende vi ser på de offentliga aktiemarknaderna. Kom tillbaka nästa vecka för att se om grundare och investerare behåller sina aktivitetsnivåer när vi närmar oss slutet av det första kvartalet.

Uppdaterades: 26 februari 2024

PDI: -7,14 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -15,67 %

Grundare och investerare tog det lite lugnt förra veckan efter den senaste tidens kraftiga ökning av finansieringsaktiviteten. VC-aktiviteten minskade med 7,14 % och den genomsnittliga tiden för granskning av presentationer var oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Trots det har VC-aktiviteten fortfarande ökat nästan 23 % jämfört med föregående år, och vi förväntar oss att investerarna kommer att överträffa förra årets aktivitetsnivåer under åtminstone den närmaste tiden. Förändrade förväntningar om eventuella räntesänkningar ändrar inte den här prognosen. Grundaraktiviteten minskade förra veckan med 15,67 % för att stanna i linje med det goda tempot vi såg förra året. Det faktum att grundaraktiviteten låg på en rekordhög nivå förra veckan sätter den här nedgången i perspektiv. Även om det fortfarande är tidigt under 2024 kan det ihållande höga tempot på de privata marknaderna vara ett tecken på god aktivitet vad gäller finansiering (och transaktioner) under resten av året.

Uppdaterades: 12 februari 2024

PDI: +6,15 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,85 %
PDI: Länkar skapade av grundare: 0 % (ingen förändring)

Grundaraktiviteten var oförändrad förra veckan medan investerarna återigen ökade takten. VC-aktiviteten ökade med 6,15 % och ligger nu nästan 13 % över föregående års siffror. Faktum är att antalet investerarinteraktioner i presentationer under förra veckan endast var lägre än 2022 sett ur ett årsperspektiv. Det är imponerande på grund av hur mycket kontexterna skiljer sig åt för dessa år: 2022 var VC-aktiviteten stark i början av året för att sedan snabbt sjunka när den övergripande miljön förändrades markant. Under 2024 kan den övergripande situationen komma att förändras igen och investerarna har hittills ökat takten varje vecka under året. Även om vi inte kan förvänta oss att den här trenden kommer att hålla i sig på obestämd tid, verkar den signalera en ihållande ökning av förtroendet för finansieringsmarknaden. Grundaraktiviteten var oförändrad förra veckan, men det faktum att vi bara är några veckor från den högsta noteringen någonsin i januari är ytterligare en indikation på det starka förtroendet för den privata marknaden. Vi förväntar oss inte att den allmänna stämningen kommer att förändras märkbart under kommande två månader, men återkom under de kommande veckorna för att se om takten för ruschen i början av året har slagit av lite.

Uppdaterades: 29 januari 2024

PDI: +17,46 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +32,29 %

Både grundarnas och investerarnas aktivitet ökade förra veckan när den hektiska starten på 2024 höll i sig. Investeraraktiviteten ökade med 17,46 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev än en gång oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Tittar vi år från år överträffar VC-aktiviteten just nu 2023 med 28 %, 2022 med 5 % och 2021 med 24 %. Grundaraktiviteten var inte mindre stabil förra veckan: den steg med 32,29 % och överträffar 2023 med 41 %, 2022 med 13 % och 2021 med 65 %. Uppmuntrande övergripande siffror som tyder på att en mjuklandning för ekonomin är inom räckhåll kan ha bidragit till en del av den entusiasm som vi har sett på de privata marknaderna hittills i år. Även om båda sidor av avtalsbordet kommer att ta en nödvändig paus någon gång förväntar vi oss att dessa positiva jämförelser från år till år kommer att hålla sig någorlunda stabila så länge den övergripande situationen förblir oförändrad. Kom tillbaka nästa vecka för att se om grundarna och investerarna lyckas hålla tempot uppe.

Uppdaterades: 22 januari 2024

PDI: +8,16 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +3,23 %

Grundare och investerare fortsatte sin lovande start på 2024 när finansieringssäsongen för första kvartalet tog fart förra veckan. Investeraraktiviteten var mycket hög: intresset för pitchdecks ökade med 8,16 % och den genomsnittliga tiden som ägnades åt en presentation förblev oförändrad. Investeraraktiviteten har ökat med 12,5 % jämfört med föregående år och detta kan öka ytterligare när vi går in i februari. Grundaraktiviteten ökade inte lika markant förra veckan: den steg med 3,23 % och släpar efter 2023 års nivåer med 4 %. Grundarna är dock fortfarande ganska aktiva i förhållande till långsiktiga historiska mätvärden, och vi förväntar oss ännu en ökning i aktiviteten under de kommande veckorna. För tillfället är finansieringsrushen i början av året fortfarande intensiv, och när fjärde kvartalets BNP-data släpps denna veckan kan förtroendet för de bredare ekonomiska utsikterna komma att öka hos alla som arbetar med avtal. Kom tillbaka nästa vecka för att se om grundarna och särskilt investerarna hållit tempot uppe.

Uppdaterades: 16 januari 2024

PDI: +16,5 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +13,42 %

Både grundarnas och investerarnas aktivitet ökade förra veckan när marknaden för kapitalanskaffning var kom igång under vecka två av 2024. VC-aktiviteten ökade med 16,5 % och den genomsnittliga tiden för granskning av presentationer förblev oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. VC-aktiviteten har redan ökat med 11,5 % på årsbasis, vilket tyder på att det kan råda lite mer optimism kring januarirusningen 2024 jämfört med 2023. Grundaraktiviteten steg också för andra veckan i rad, med en topp på 13,42 %, och överträffade nivåerna från 2023 med nästan 9,5 % på årsbasis. Vi förväntar oss att aktivitetens ska fortsätta öka stabilt under minst en eller två veckor till när kapitalanskaffningen för det nya året tar fart. Denna veckas aktivitet bör ge oss en indikation på hur aktiv marknaden för kapitalanskaffning förväntas bli under det första kvartalet. Fler toppar i våra mätningar kan förebåda en oväntat robust säsong. Kom tillbaka nästa vecka för de senaste uppgifterna.

Uppdaterades: 9 januari 2024

PDI: +51,52 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: −3,85 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +22,39 %

Första veckan på första kvartalet 2024 visade goda aktivitetsökningar för både grundare och investerare. Riskkapitalinvesteringarna ökade med 51,52 %, vilket tyder på att januari månads kapitalanskaffningsrusning redan kan ha inletts. Parallellt med denna ökade aktivitet ägnade investerarna mindre tid åt att titta igenom presentationerna. Den genomsnittliga tiden på presentationer minskade med 3,85 % till 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten ökade också avsevärt med 22,39 % i början av första kvartalet. Även om början av 2024 präglades av en viss ostadighet på den offentliga marknaden bör dessa svängningar inte påverka stämningen på den privata marknaden för kapitalanskaffning, eftersom säsongsrusningen kommer att ha företräde framför eventuella bekymmer med offentliga aktiers rörelser. Kom tillbaka nästa vecka för att se om januarirusningen har ökat i intensitet.

Mått på intresse för presentationer för fjärde kvartalet 2023

Uppdaterades: 2 januari 2024

Intresse för pitchdeck: −36,54 %
PDI: Tid som ägnats åt pitchdeck: +4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: −21,18 %

Som väntat var grundare och investerare fortsatt lediga under förra veckan. VC-aktiviteten minskade med 36,54 %, men tiden som investerarna ägnar åt presentationer ökade med 4 %. Grundarnas aktivitet minskade också med 21,18 %. Dessa minskningar under ledigheten är i linje med tidigare år. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur finansieringsvärlden ringde in 2024 – historiskt sett ökar aktiviteten snabbt vid första kvartalets början.

Uppdaterades: 26 december 2023

PDI: −14,05 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: −17,48 %

Förra veckan blev enligt förväntan en lugn vecka för såväl grundare som investerare. VC-aktiviteten minskade med 14,05 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer ökade med 4,17 %. Grundaraktiviteten minskade lite mer förra veckan, nämligen med 17,48 %. I slutet av året är det helt normalt att sådana här minskningar sker, och de är helt enkelt ett resultat av att investerare och grundare har ledigt under högtiderna. Vi förväntar oss att båda dessa mätvärden kommer att sjunka ytterligare något i veckan, innan affärerna drar igång igen i början av det nya året.

Uppdaterades: 18 december 2023

PDI: −3,97 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: −2,83 %

Grundare och investerare var båda något mindre aktiva förra veckan i vad som vanligtvis är årets sista vecka med betydande kapitalanskaffningsaktivitet. Investeraraktiviteten föll med 3,97 % men den genomsnittliga tiden som ägnades åt en presentation förblev oförändrad. Grundarnas aktivitet sjönk med 2,83 % och har bara minskat med 6 % jämfört med föregående år, medan investerarnas aktivitet ligger i linje med förra årets takt. Vi förväntar oss att kapitalanskaffningsaktiviteten kommer att avta under julhelgen, men den ihållande hälsosamma takten under hösten och början av vintern tyder på att grundare och investerare kommer att börja det nya året med en viss entusiasm.

Uppdaterades: 11 december 2023

PDI: 0 % (ingen ändring)
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: −4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +7,07 %

Investerarna höll samma takt som förra veckan, men grundarna ökade takten när avslutningen av finansieringssäsongen närmar sig innan helgerna. Investerarinteraktionerna var oförändrade från förra veckan, och VC-aktiviteten är helt i linje med förra årets takt. Första veckan i december är vanligtvis den sista perioden med betydande aktivitet hos investerarna innan de börjar ta ledigt för julhelgen. Detta år verkar inte bli något undantag, så vi förväntar oss att VC-aktiviteten kommer att avta från och med den här veckan. Grundarnas aktivitet ökade med 7,07 % förra veckan: grundarna är troligen medvetna om att de sista dagarna för 2023 års affärer närmar sig, så de kan göra ett sista ryck för att få ut sina presentationer innan marknaden lugnar sig. Vi kan få se ytterligare ökning av grundaraktiviteten i veckan, men efter det förväntar vi oss att aktiviteten kommer att avta märkbart fram till början av det nya året. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se vad de sista dagarna på säsongen har i beredskap för oss.

Uppdaterades: 27 november 2023

PDI: -20,44 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +8,7 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -22,02 %

Som väntat var aktiviteten inom kapitalanskaffning låg förra veckan under den korta semesterveckan. Antalet interaktioner med investerare minskade med 20,44 %, men riskkapitalaktiviteten fortsätter att staka ut en väg mellan förra årets bottennoteringar och det ljusare läget 2021. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation steg med 8,7 % och ligger nu återigen på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten sjönk med 22,02 % och är helt i linje med 2021 års nivåer. Vi förväntar oss att se något av en ökning från både grundare och investerare under de närmaste veckorna, men eftersom den långsammare semesterperioden officiellt är på väg kan eventuella Q4-toppar redan vara bakom oss. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur återhämtningen efter Thanksgiving såg ut.

Uppdaterades: 21 november 2023

PDI: +2,24 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +6,86 %

Både VC- och grundaraktiviteten ökade förra veckan och höstens finansieringsrush ser ut att sluta bra. Investeraraktiviteten ökade med 2,24 % och den genomsnittliga tiden per presentation minskade med 4,17 % till 2 minuter och 18 sekunder. Veckan före Thanksgiving håller sig investerarna vanligtvis till sin nuvarande takt, så förra veckans oväntat höga aktivitet kan vara ett positivt tecken på att affärerna kan vara klara i slutet av året. Grundaraktiviteten steg med goda 6,86 % eftersom finansieringsteamen troligen prioriterat att skicka ut fler pitchdecks innan den korta veckan med anledning av högtiden. Vanligtvis förväntar vi oss att finansieringsaktiviteten ska avta fram till slutet av fjärde kvartalet, med undantag för en återhämtning i början av december. Men betyder förra veckans höga aktivitet att VC och grundare har överraskningar i beredskap för oss? Kom tillbaka under de kommande veckorna för att se om höstens finansieringssäsong sträcker sig längre än vi tror.

Uppdaterades: 14 november 2023

PDI: +9,83 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -2,86 %

Investerare och grundare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan, men båda mätvärdena ligger för närvarande över 2022 års nivåer ur ett årsperspektiv. VC-aktiviteten ökade med goda 9,83 % och den genomsnittliga tiden med en presentation var oförändrad. Investerare ökade takten vid den här tiden 2021 (och nådde rekordnivåer av aktivitet), och även om förra veckans topp bleknar i jämförelse betyder det att VC-aktiviteten har ökat med över 16 % på årsbasis. Grundarna var däremot något mindre effektiva: grundarnas aktivitet sjönk med 2,86 % och är nu uppe över 5 % på årsbasis. Fortsatt VC-intresse för affärer kan indikera ett hälsosammare än väntat slut på höstens insamlingsperiod. Nya KPI-data från oktober kommer dock ut denna vecka, och vad dessa inflationsdata betyder för framtida räntehöjningar kan dämpa den senaste tidens optimism på de privata marknaderna. Kom tillbaka nästa vecka för en tydligare bild av läget.

Uppdaterades: 6 november 2023

PDI: -0,81 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +3,96 %

Grundaraktiviteten ökade förra veckan samtidigt som den tid investerarna ägnar åt presentationer fortsatte minska när höstsäsongen gick in i november. VC-aktiviteten ligger på en stadig nivå med en liten minskning på ringa 0,81 %. Men den genomsnittliga tid som ägnas åt presentationer föll med 4 % och är nu nere på 2 minuter och 24 sekunder. Grundaraktiviteten ökade med 3,96 %, en ökning på nästan 12 % år för år. De grundare som vill fånga investerarnas begränsade uppmärksamhet behöver ha ett starkt budskap för att sticka ut bland mängden, och förmedla det så kort och koncist det går. Vi förväntar oss att grundaraktiviteten fortsätter att öka under de kommande veckorna, men tror inte att investeraraktiviteten kommer att göra det samma. Kom tillbaka nästa vecka för att se om återhämtningarna på börsmarknaderna väcker liv i investerarnas engagemang så här på senhösten.

Uppdaterades: 30 oktober 2023

PDI: –0,81 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: –5,61 %

Investeraraktiviteten förblev på samma nivå förra veckan efter att grundarna drog ner på tempot en aning efter den starka starten på höstens finansieringssäsong. VC-aktiviteten minskade med enbart 0,81 % och den genomsnittliga tid som ägnades åt presentationer stannade kvar på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten minskade med 5,61 %, under värdena för samma tid 2022 och 2021. De här rörelserna är karakteristiska för säsongen: Vi förutser att VC-aktiviteten fortsätter att avta något inför Thanksgiving i USA och att grundaraktiviteten kommer att öka ett par gånger innan helgdagarna mot årets slut (som vanligt). Men i vanlig ordning kan den övergripande situationen ändra på analyserna för fjärde kvartalet, så håll ett öga på våra veckodata för att se de större trenderna som påverkar den privata finansieringsmarknaden.

Uppdaterades: 23 oktober 2023

PDI: –0,4 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: –5,31 %

Grundar- och investeraraktiviteten var i stort sett densamma förra veckan under höstsäsongens fortsättning. Investeraraktiviteten var i stort sett oförändrad och minskade med bara 0,4 %, medan den genomsnittliga tiden som ägnades åt presentationerna ökade med 4,17 %. VC-aktiviteten har ökat med 3 % år för år vilket stöder vår prognos om att vi kommer ha ett friskare finansieringsklimat den här hösten jämfört med förra året. Grundaraktiviteten minskade med 5,31 % förra veckan, i linje med tempot vi såg förra året. Kommer de senaste veckornas volatilitet på aktiemarknaden att återspeglas i den privata finansieringsaktiviteten? Eller kommer investerarnas långsiktiga fokus att överskugga de kortsiktiga marknadsrörelserna? Vi förväntar oss att det blir det senare, eftersom aktiemarknadens ändringar inte alltid kan kännas av på den privata investeringsmarknaden. Men kom tillbaka för att ta del av eventuella tecken på en ändring i investerarnas aktivitet.

Uppdaterades: 16 oktober 2023

PDI: +1,63 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +22,83 %

Både grundare och investerare var mer aktiva förra veckan än veckan innan nu när höstruschen är i gång. VC-aktiviteten ökade med blygsamma 1,63 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer minskade med 4 % för att hamna på 2 minuter och 24 sekunder. Grundaraktiviteten ökade med hela 22,83 % efter den sedvanliga minskningen i början av fjärde kvartalet. Även om vi såg en större ökning av grundaraktiviteten så var ökningen av VC-aktiviteten desto mer betydelsefull: Den här tiden förra året föll investeraraktiviteten under höstruschen och ökade sedan inte under hela fjärde kvartalet. Men under den mer tilltalande marknaden år 2021 ökade investeraraktiviteten denna vecka och förblev sedan hög under resten av året. Vi förväntar oss däremot inte att VC kommer fortsätta vara lika aktiva som under 2021, men förra veckans ökning tyder ändå på att investerarnas efterfrågan kommer att vara större än 2022 under höstens finansieringssäsong. Kommer grundarna att svara på denna ökade efterfrågan och öka redan höga antal pitchdecks? Kom tillbaka nästa vecka för att se om tempot ökat ännu en gång.

Uppdaterades: 9 oktober 2023

PDI: +2,51 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -20 %

Investeraraktiviteten kröp uppåt förra veckan medan många grundare som skickat ut flera presentationer veckan innan tog det lugnare så här i fjärde kvartalets början. VC-aktiviteten ökade med 2,51 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer förblev oförändrad på 2 minuter och 24 sekunder. Sett år för år håller investerarna i stort sett samma tempo som under 2022, något högre än under 2021. Men skenet kan bedra: På den mer attraktiva marknaden 2021 ökade investeraraktiviteten under hela höstsäsongen och förra året sjönk aktivitetsnivåerna i början av fjärde kvartalet. Vi förväntar oss att 2023 års tempo hamnar någonstans mitt emellan dessa (men kanske en aning närmare 2022), men vi måste först se hur de kommande veckorna ser ut. I stark kontrast föll grundaraktiviteten kraftigt förra veckan, ned hela 20 %. Men den här förändringen är ingen anledning till oro: Grundaraktiviteten brukar historiskt sett minska i början av fjärde kvartalet eftersom många grundare som ägnat sig åt finansieringen istället börjar fokusera på verksamhetens tillväxt. Den stora minskningen återspeglar den höga aktivitetsnivå som utgjort baslinjen under året och vi förutser att grundaraktiviteten kommer öka under oktober. Kommer VC-efterfrågan att öka som svar på den kommande ökningen av antalet grundarpresentationer? Kom tillbaka nästa vecka för en tidig titt på hur det kan se ut under resten av året.

Mått på intresse för presentationer för tredje kvartalet 2023

Uppdaterades: 2 oktober 2023

PDI: +-7 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +1,77 %

Grundarna och investerarna drog åt olika håll förra veckan samtidigt som finansieringsaktiviteterna håller en högre nivå än förra året. VC-aktiviteten minskade med 7 % och den genomsnittliga tid per presentation minskade med 4 %. Den minskade aktiviteten är inte särskilt oroande. Till att börja med sker detta efter en månad med flera ökningar år för år och sedan har vi nivåer på höstaktiviteterna som ligger väldigt nära hösten 2021 då marknaden var mycket starkare. I kontrast till detta ökade grundaraktiviteten med 1,77 % förra veckan, en ökning på 16 % år för år. Grundarna verkar känna att det är bråttom att få tag på kapital innan årsslutet och om VC-aktiviteten fortsätter att följa 2021-trenderna kan vi vänta oss en ökning av investerarintresset under de kommande veckorna. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur finansieringsmarknaden ser ut efter inledningen av fjärde kvartalet.

Uppdaterades: 25 september 2023

PDI: +6,64 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: 7,62 %

Finansieringsaktiviteterna ökade på båda sidor av marknadsplatsen förra veckan när investeraraktiviteten visade samma ökningar som grundaraktiviteten. VC-aktiviteten ökade med 6,64 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer förblev oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Investeraraktiviteten är 1,5 % lägre än under samma tid år 2021, vilket är ett gott tecken eftersom finansieringsklimatet var mycket mer optimistiskt överlag under 2021. Grundarna ökade hösttempot ännu mer förra veckan. Grundaraktiviteten ökade med 7,62 % och är nu högre än under både 2022 och 2021. Förra veckans stormöten tyder på att räntorna kommer vara fortsatt höga under ännu en tid. Kommer det att påverka den investeraroptimism vi sett eller kommer höstruschen att bidra till allt högre tempo? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur marknaden svarat på de här nyheterna.

Uppdaterades: 18 september 2023

PDI: -3,21 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +17,98 %

Höstruschen verkar vara igång för grundarna förra veckan, medan VC tar tid på sig att gå igenom presentationerna. VC-aktiviteten minskade med 3,21 % och den genomsnittliga tid investerarna ägnar åt varje presentation ökade med 4,17 % och ligger nu på 2 minuter och 30 sekunder. Tittar vi på de historiska trender förväntade vi oss en ökning, inte en minskning, i investerarnas intresse förra veckan nu när höstsäsongen kommit igång. Men det är viktigt att se den ovanliga ökningen i ett större sammanhang: Höstens finansieringssäsong har bara börjat och VC-aktiviteten är för närvarande 8 % högre sett år för år. Vi behöver mer av en helhetsbild innan vi kan förutse hur aktiva investerarna kommer att vara under säsongens gång. Å andra sidan ökade grundaraktiviteten med hela 17,98 % och är därmed helt i linje med nivåerna under 2022 och 2021. Grundarna verkar optimistiska om att kunna skaffa kapital innan 2023 är över, men kommer VC-intresset öka som svar på grundarnas entusiasm? Kom tillbaka nästa vecka för en tydligare bild av marknaden.

Uppdaterades: 12 september 2023

PDI: -7,09 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -11,11 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -5,32 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan, vilket var väntat efter Labor Day-helgen. VC-aktiviteten minskade med 7,09 % och den genomsnittliga tiden per presentation minskade med 11,11 % efter ökningen veckan innan. Investeraraktiviteten har ökat med 4 % jämfört med samma tid år 2021 (med en mycket starkare marknad). vilket tyder på att den stundande höstruschen kan bli aktivare än väntat. Grundaraktiviteten minskade också förra veckan, ned 5,32 %, vilket är väntat för den här tiden på året. Med uppmuntrande siffror från arbetsmarknaden och inflationen är grundare och investerare kanske mer optimistiska om finansieringsmarknaden efter sommaren än vad vi först kunde ha trott. Kom tillbaka nästa vecka för att se om aktiviteten ökar inför rushen i sista halvan av september.

Uppdaterades: 29 augusti 2023

PDI: +5,88 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: 0 % (ingen förändring)

Investerarna ökade tempot förra veckan medan grundaraktiviteten höll sig på samma nivå. VC-aktiviteten ökade med 5,88 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrad. Investerarna ökar möjligen tempot inför Labor Day i USA då vi brukar se mindre aktivitet från VC under veckans gång. Grundaraktiviteten förblev också på samma nivå förra veckan, med aktivitetsnivåer som är 10 % högre sett år för år. Trots denna skillnad förväntar vi oss att grundaraktiviteten minskar under de kommande två veckorna. Den här perioden efter sommarens slut är historiskt sett en period med lågt antal inskickade pitchdecks där antalet brukar öka runt mitten av september. Investeraraktiviteten kommer troligen också att minska när båda sidor av marknaden gör sig redo för höstruschen om ett par veckor. Kom tillbaka nästa vecka för de senaste nyheterna om VC- och grundaraktiviteten, men förvänta dig en relativt lugn marknadsplats framöver.

Uppdaterades: 21 augusti 2023

PDI: +1,84 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -2,97 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan under ännu en vecka med förväntade aktivitetsnivåer för säsongen. VC-aktiviteten ökade en aning med 1,84 % medan den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrad. Vi har sett blygsamma till måttliga ökningar i investeraraktiviteten under den här perioden under de senaste åren, så ökningen förra veckan är typisk. Men aktivitetsnivåerna är lägre sett år för år med en VC-aktivitetsnivå som är 4 % lägre än under samma period förra året. Grundaraktiviteten minskade med 2,97 % förra veckan, återigen typiskt för säsongen. Men till skillnad från investerarna är grundarna mer aktiva än 2022: Grundaraktiviteten är 14 % högre än under samma tid förra året. Med tanke på hur säsongsbunden finansieringsmarknaden är förväntar vi oss att trenden fortsätter under resten av sommaren. VC-aktiviteten kanske ökar något och grundaraktiviteten kommer troligen minska igen innan höstruschen sätter igång.

Uppdaterades: 14 augusti 2023

PDI: +1,88 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -4,72 %

Förra veckan var en lugn vecka för både grundare och investerare och båda sidor av marknaden håller nu samma tempo som under 2022. VC-aktiviteten ökade med 1,88 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt varje presentation förblev oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Trots volatiliteten vi sett i den större världen under sommaren är investeraraktiviteten bara 1 % lägre än samma tid förra året. Grundarna var lite mindre aktiva förra veckan och grundaraktiviteten minskade med 4,72 %, bara 2 % högre än under den här tiden förra året. Med tanke på detta förväntar vi oss att både grundar- och investeraraktiviteten kommer att följa säsongstrenderna under återstoden av sommaren och höstens början. Även om höstruschen kommer att inledas runt mitten av september kan den bli lugnare än vad vi sett under tidigare år.

Uppdaterades: 8 augusti 2023

PDI: -4,05 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +8,16 %

Grundarna och investerarna drog åt olika håll förra veckan mitt i volatiliteten på aktiemarknaden efter nedgraderingarna av kreditvärderingar i USA. Investeraraktiviteten fortsatte minska, denna vecka med 4,05 %. Men den genomsnittliga tid som investerarna ägnar per presentation förblev den samma. VC-aktiviteten börjar närma sig nivåerna vi såg år 2020, men investerarnas beteendemönster liknar mer de vi såg under 2021 och 2022, vilket tyder på att aktiviteten troligen kommer att hålla sig över denna kritiska lågpunkt. Grundarna var å sin sida mer aktiva förra veckan, då grundaraktiviteten ökade med 8,16 % vilket är helt i nivå med aktiviteten under 2022. Investerarna kommer troligen att hålla det här tempot under de kommande veckorna (så länge inget händer på världsmarknaden), men vi förväntar oss mer volatilitet i grundaraktiviteten. Vi borde ha en tydligare bild av resten av sommaren nästa vecka.

Uppdaterades: 31 juli 2023

PDI: -2,2 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -4,85 %

Både grundare och investerare tryckte på bromsen förra veckan då vi såg karaktäristiskt låga aktivitetsnivåer för säsongen inom startup-finansieringen. VC-aktiviteten minskade med 2,2 %, medan tiden per presentation förblev oförändrad. Investeraraktiviteten är 7 % lägre sett år för år, men mönstren över säsongerna är desamma som under 2021 och 2022. Grundaraktiviteten minskade återigen förra veckan, med 4,85 %, och är nu i linje med aktivitetsnivåerna under 2021 och 2022. Det här är ett oförutsägbart år och den relativa stabiliteten vi ser är betryggande. Även om VC är mindre aktiva än tidigare kan deras beteendemönster användas för att sia om framtiden, med möjlighet för ökat intresse för investeringar under hösten som brukligt. Vi får kanske inte samma höstyra som under tidigare år, men hösten borde medföra en välbehövlig ökning i aktiviteterna jämfört med sommarens lugnare tempo. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om nya data får oss att hålla oss till den här prognosen.

Uppdaterades: 25 juli 2023

PDI: -6,97 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -11,21 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan, trots ännu en stark vecka på aktiemarknaderna. Detta tyder på att nu befinner oss i perioden med allt lägre tempo som är tradition under den här delen av säsongen. VC-aktiviteten minskade med 6,97 % men den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer ökade med 4,17 %. Förra veckan var en vecka då investerarna historiskt sett har en lägre aktivitetsnivå, så de här förändringarna var väntade. Grundaraktiviteten minskade något mer då grundarna i genomsnitt skickade ut 11,21 % färre pitchdecks efter tre veckor med oväntat intensiv aktivitet. För närvarande är grundaraktiviteten i linje med nivåerna vi såg under 2022, medan VC-aktiviteten har minskat med dryga 9 %. Utifrån de historiska säsongstrenderna förväntar vi oss inte att se någon ökning av VC-intresset under de kommande veckorna, och grundaraktiviteten kan nog också minska. Men vi har sett en del volatilitet det här året, så kom tillbaka nästa vecka för att se om investerarna och grundarna har överraskat.

Uppdaterades: 18 juli 2023

PDI: +22,61 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: 0 % (ingen förändring)

Investerarna ökade tempot förra veckan, medan grundarna höll samma tempo som veckan innan. VC-aktiviteten ökade med hela 22,61 % i en explosion av aktivitet som vi tidigare såg under samma vecka förra året. Den ökade aktiviteten medförde att den genomsnittliga tiden per presentation minskade med 4 %. Den andra veckan i juli brukar historiskt sett vara en aktiv vecka för investerarna när många av de som tar ledigt för 4 juli är tillbaka på kontoret. Men utöver säsongstrenderna kan också nyheterna om långsammare inflation ha gett investerarna på de privata marknaderna mer förtroende på samma sätt som på aktiemarknaderna. Grundaraktiviteten förblev också på samma nivå förra veckan och ligger fortfarande över nivåerna vi såg under 2022. Kan finansieringsmarknaden hålla tempot uppe nu när andra kvartalets intäktssäsong närmar sig och vi ser nya bedömningar av världsmarknaden till följd av de senaste CPI-nyheterna? Kom tillbaka nästa vecka för en tydligare bild.

Uppdaterades: 10 juli 2023

PDI: -7,44 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +0,87 %

Investeraraktiviteten fortsatte nedåt förra veckan, medan grundaraktiviteten hamnade på ungefär samma nivå som tidigare. VC-aktiviteten minskade med 7,44 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt varje presentation ökade med 4,17 % till 2 minuter och 30 sekunder. Det som är särskilt intressant är att investeraraktiviteten kommer allt närmare en nivå under de vi såg under 2020, något vi bara sett en gång tidigare sedan 2021 års början. Det här är ett mått att hålla ögonen på under de kommande veckorna då investeraraktiviteten kan minska till följd av sommarledigheter. Däremot var grundaraktiviteten relativt hög förra veckan. Måttet ökade med ringa 0,87 % och till skillnad från investeraraktiviteten är grundaraktiviteten en bra bit högre än förra året. Nästa vecka kommer nya inflationssiffror. Kommer vi att få se ett positivt svar från VC om pristrycket minskar enligt prognoserna? Kom tillbaka nästa vecka för att få veta.

Mått på intresse för pitchdecks för andra kvartalet 2023

Uppdaterades: 26 juni 2023

PDI: -11,84 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -7,22 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan vilket tyder på att ruschen i slutet av kvartalet redan har kommit och gått. VC-aktiviteten minskade med 11,84 %, även om tiden per presentation inte rörde sig. Historiskt sett brukar investeraraktiviteten minska under den här tiden på året, så minskningen förra veckan var inte oväntad. Även om tidpunkten för den stora minskningen följer de historiska trenderna har den fortsatta minskningen av investerarnas efterfrågan på affärer lett till aktivitetsnivåer som är lika låga som de vi såg i januari. Det kan förekomma kortvarig volatilitet framöver, men vi förväntar oss inte att investerarnas intresse kommer att öka förrän till hösten. Grundarna var också mindre aktiva förra veckan: Grundaraktiviteten minskade med 7,22 % för andra veckan i rad. Att vi ser de här minskningarna nu kan tyda på att grundarna är väl medvetna om sommarens lägre intressenivåer från investerarna och att de därför dragit ner på tempot. Kommer finansieringsaktiviteterna att fortsätta avta under andra kvartalets sista vecka? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur kvartalet avslutats.

Uppdaterades: 20 juni 2023

PDI: +9,87 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -13,39 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan inför Juneteenth-helgen. Investeraraktiviteten ökade med 9,87 %, troligen som svar på uppgången på aktiemarknaderna och för att bli klara med sina pitchdeckgranskningar inför kvartalsslutet och de långsammare sommarmånaderna. VC-aktiviteten är i linje med nivåerna vi såg förra året. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation minskade med 4 % och ligger nu på 2 minuter och 24 sekunder. Grundaraktiviteten minskade med 13,39 % efter flera veckor med oväntade ökningar. Grundarna har kanske redan fått kvartalsruschen överstökad i vetskapen om att investerarna kan ägna resten av andra kvartalet åt att hitta ett par sista affärer. Kommer de här trenderna att fortsätta hela vägen till kvartalets slut? Kom tillbaka nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 12 juni 2023

PDI: +2,29 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +9,8 %

Både grundar- och VC-aktiviteten ökade något förra veckan i samklang med den optimism vi sett på aktiemarknaderna. Investerarna vara bara en aning mer upptagna: VC-aktiviteten ökade med 2,29 %, men är fortfarande längre än nivåerna vi såg under 2022 sett år för år. Grundaraktiviteten ökade med 9,8 % och är fortfarande högre än nivåerna under 2022 vilket tyder på att vi kommer att ha en investerarvänlig marknad på kort och medellång sikt. Aktiemarknaderna nådde visserligen nya höjdpunkter för året, men troligen kommer de nya inflationssiffrorna som släpps under veckan, tillsammans med bankernas beslut om räntorna, att ha desto större effekt på hur startup-finansieringen kommer att se ut under sommaren. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur de privata marknaderna har reagerat på inflationssiffrorna och räntebeskeden.

Uppdaterades: 5 juni 2023

PDI: -6,03 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -20,93 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan, vilket kan vara ett tecken på att den lugnare sommarsäsongen har anlänt. VC-aktiviteten minskade med 6,03 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrad. Investerarnas aktivitetsnivå är fortsatt lägre än nivåerna under tidigare år: VC-aktiviteten har minskat med 9 % jämfört med samma tid förra året och med 6 % jämfört med samma tid år 2021. Men samma sak kan inte sägas om grundarna: Grundaraktiviteten minskade med 20,93 % förra veckan, men denna minskning var väntad efter den plötsliga ökningen veckan innan dess. Men trots detta är grundaraktiviteten i linje med nivåerna 2022 och har ökat med 27 % jämfört med 2021. Om sommarsäsongen verkligen har börjat för investerarna kan skillnaderna i grundar- och VC-aktivitet innebära att det blir tufft för grundarna att skaffa kapitel under tredje kvartalet. Kom tillbaka nästa vecka för att se om investerarna ökar tempot när andra kvartalet börjar dra sig mot sitt slut.

Uppdaterades: 30 maj 2023

PDI: +6,14 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +45,83 %

Förra veckan ökade investerarnas aktivitetsnivå en aning, medan grundaraktiviteten ökade rejält. VC-aktiviteten ökade med 6,14 % vilket gör att investerarnas efterfrågan nu är i linje med nivåerna för 2022 sett år för år. Går vi bakåt ytterligare är investeraraktiviteten bara 3 % lägre än nivåerna under 2021. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation minskade med 4,17 % och ligger nu på 2 minuter och 18 sekunder. VC-aktiviteten ligger på en stadig nivå jämfört med tidigare år, men grundaraktiviteten ökade oväntat förra veckan: Grundaraktiviteten ökade med 45,83 % och tempot är nu högre än vad vi sett sedan februari i år. Den plötsliga ökningen kan nog delvis förklaras med en oväntat hektisk rusch inför Memorial Day-helgen. Sett ur ett större perspektiv kan helgen också utgöra startskottet för en sommarsäsong på finansieringsmarknaden som kan bli lugnare än tidigare, i varje fall från VC-sidan. Investerarna har hållit ett lugnt men stadigt tempo under året och kan eventuellt fortsätta att hålla tempot (eller slå av på takten) under sommaren i väntan på en tydligare bild av världsmarknaden. Om grundarna känt av detta, kan det hända att de gör vad de kan för att få sina presentationer granskade innan sommarsäsongen sätter igång. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om grundarnas aktivitetsnivå minskar efter helgen.

Uppdaterades: 22 maj 2023

PDI: -10,94 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +7,87 %

Precis som veckan innan rörde sig grundare och investerare i motsatta riktningar förra veckan. Men hur de rörde sig ändrades. VC-aktiviteten minskade med 10,94 % förra veckan och den genomsnittliga tiden som ägnas åt varje presentation minskade även den med 4,17 %. Investerarintresset har i stort sett följt aktivitetsnivåerna vi såg 2022 under stora delar av andra kvartalet, men har nu minskat med 6,5 % sett år för år. Trenden kan fortsätta under de kommande veckorna med samtal om skuldtak och oro inför eventuella räntehöjningar i alla nyhetsrubriker. Grundaraktiviteten kunde inte hejdas förra veckan utan ökade med 7,87 % efter en stor minskning veckan innan. Grundaraktiviteten är i linje med nivåerna från 2022, men detta är kanske inte så mycket ett tecken på optimism på marknaden som på en kortsiktig angelägenhet om att skaffa kapital med tanke på prognoserna om kommande lågkonjunktur. Kom tillbaka nästa vecka för att se om VC ökar tempot eller om grundarna slår av på sitt tempo.

Uppdaterades: 15 maj 2023

PDI: +3,64 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -13,59 %

Förra veckan rörde sig grundar- och investeraraktiviteterna i motsatta riktningar för första gången det här kvartalet. VC-aktiviteten ökade med 3,64 % och den genomsnittliga tiden per presentation minskade med 4,17 % till 2 minuter och 18 sekunder. Tittar vi år för år är investeraraktiviteten 3,6 % högre än vid samma tid förra året. Grundaraktiviteten minskade förra veckan, med 13,59 %, efter att ha ökat med 25 % veckan innan och är nu 4,3 % lägre sett år för år. Nyheterna om att inflationen avtog något i april kan ha lett till lite optimism bland investerarna på den privata marknaden, men förhandlingarna om skuldtaket kan leda till mer volatilitet inom startup-finansieringen under de kommande veckorna. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur de privata marknaderna har tagit nyheterna.

Uppdaterades: 8 maj 2023

PDI: +2,92 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +25,61 %

Finansieringsaktiviteterna ökade på alla sidor förra veckan. Grundarna ökade tempot efter den numer traditionella pausen i slutet av april. Investerarna var lite mer aktiva förra veckan: VC-aktiviteten ökade med 2,92 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar per presentation förblev oförändrad på 2 minuter och 24 sekunder. Denna ökning gör att investeraraktiviteten nu bara har minskat 2,4 % sett år för år. Grundarna visar däremot samma aktivitetsnivåer som vi såg under 2022 efter den senaste veckans explosion av aktivitet. Grundaraktiviteten ökade med 25,61 % efter att ha minskat med över 15 % veckan innan. De senaste åren har vi sett ett långsammare tempo under senare delen av april med ökad aktivitet i början av maj, så denna veckans ökning är inte helt oväntad. Även sett i detta sammanhang kan det hända att grundarna är en aning mer optimistiska med tecken som tyder på att det kan vara slut med räntehöjningar för tillfället. Vi förutser att grundar- och investeraraktiviteten kommer att hålla tempot uppe på kort sikt. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om veckans inflationssiffror kan påverka tempot på den privata finansieringsmarknaden.

Uppdaterades: 1 maj 2023

PDI: -4,76 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -15,46 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan, vilket kan vara ett tecken på att vi sett slutet på den inledande ruschen för andra kvartalet. VC-aktiviteten minskade med 4,76 % förra veckan och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrad. Grundaraktiviteten minskade desto mer, med 15,46 %, och är nu 6 % lägre än nivåerna under 2022 och 8 % lägre än nivåerna under 2021. Men historiskt sett ger förra veckans minskningar lite perspektiv. Både grundar- och investeraraktiviteten brukar minska runt den andra eller tredje veckan i april eftersom båda sidor av marknaden brukar samla sig lite innan tempot höjs på nytt under maj. Hur mycket tempot ökar kommer att bero på flera faktorer på världsmarknaden som räntor och arbetslöshetssiffror, så kom tillbaka nästa vecka för att se hur de här faktorerna har påverkar finansieringsmarknaden på kort sikt.

Uppdaterades: 24 april 2023

PDI: +7,69 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +6,39 %

Både grundar- och investeraraktiviteten ökade förra veckan efter en jämförelsevis långsam start på andra kvartalet. Investeraraktiviteten ökade med 7,69 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar per presentation förblev densamma på 2 minuter och 24 sekunder. Grundaraktiviteten ökade med 6,39 % efter två veckors minskningar i början av kvartalet. Förra veckans ökade finansieringsaktivitet var väntad eftersom vi historiskt sett brukar se att grundare och investerare tar det lugnare i slutet av första kvartalet och sätter igång med finansieringen igen i mitten av april. Kommer det här högre tempot att hålla i sig under resten av kvartalet? Ovissheten kring arbetsmarknaden och ett potentiellt svalare ekonomiskt klimat senare under året kan påverka både grundare och investerare, vilket kan leda till mindre aktivitet på finansieringsmarknaden. Kom tillbaka nästa vecka för att se om vi har några tydligare trender.

Uppdaterades: 17 april 2023

PDI: -2,09 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -6,19 %

Grundar- och investeraraktiviteten minskade ännu en gång förra veckan. Andra kvartalets början brukar innebära lägre finansieringsaktivitet jämfört med slutet av första kvartalet. Investeraraktiviteten minskade med 2,09 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrat på 2 minuter och 24 sekunder. Grundaraktiviteten minskade lite mer, med 6,19 %, efter att ha minskat nästan 4 % veckan innan. De här senaste minskningarna beror troligen inte på de större trenderna på världsmarknaden eftersom vi fick goda inflationsnyheter förra veckan vilket kan innebära att vi inte kommer se fler räntehöjningar. Det lägre tempot vi sett de senaste veckorna är nog snarare ett tecken på att grundarna fokuserar på att stärka sin verksamhet istället för att jaga efter kapital. VC är troligen medvetna om dessa prioriteringar och saktar ner som svar på detta. Kommer grundarna att börja fokusera mer på finansiering på kort sikt? Kom tillbaka nästa vecka för att se om grundarna ökat tempot.

Uppdaterades: 10 april 2023

PDI: -9,13 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,35 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -3,96 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan som inledning på andra kvartalet efter ett mer hektiskt tempo veckan innan. Investeraraktiviteten minskade med 9,13 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar per presentation ökade med 4,35 % – mindre upptagna investerare behövde inte rusa igenom presentationerna lika mycket som tidigare. Grundaraktiviteten minskade inte lika mycket, endast ned 3,96 %, efter en stadig ökning i aktivitetsnivån mot slutet av första kvartalet. De här kortsiktiga minskningarna i andra kvartalets början är vanliga historiskt sett, så förra veckan minskningar behöver inte nödvändigtvis bero på rörelserna på världsmarknaden. Men det kan vara värt att hålla ett öga på hur de senaste rapporterna från arbetsmarknaden påverkar börserna, eftersom volatilitet där kan få en effekt på den privata finansieringsmarknaden. Kom tillbaka nästa vecka för att se om de här rörelserna haft någon effekt.

Mått på intresse för pitchdecks för första kvartalet 2023

Uppdaterades: 3 april 2023

PDI: +9,13 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +6,32 %

Både VC- och grundaraktiviteten ökade förra veckan för att avsluta första kvartalet i gott tempo. Investeraraktiviteten ökade med hela 9,13 % och kvartalet avslutas i linje med nivåerna under 2022 och 4 % över nivåerna under 2021. Med tanke på volatiliteten vi såg på världsmarknaden under första kvartalet är det här ett tecken på motståndskraften på investerarsidan. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation minskade med 4,17 % i samband med den ökade VC-aktiviteten och ligger nu på 2 minuter och 18 sekunder. Grundaraktiviteten ökade med 6,32 % förra veckan och första kvartalet avslutas i linje med tempot vi såg under 2022. Men grundarna är mer aktiva i år än under 2021 och aktivitetsnivån är nästan 15 % högre än under samma tid 2021. Eftersom investerarnas efterfrågan på pitchdecks inte har ökat lika mycket behöver grundare vara medvetna om den hårdare konkurrensen om att fånga investerarnas intresse. Grundare behöver ett starkare budskap för att kunna sticka ut. Kom tillbaka nästa vecka för att se om tempot är fortsatt högt när vi inleder andra kvartalet.

Uppdaterades: 27 mars 2023

PDI: +0,42 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +5,56 %

Både grundar- och VC-aktiviteten ökade något förra veckan och visar på fortsatt motståndskraft inom startup-finansieringen. Investeraraktiviteten ökade med 0,42 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrat på 2 minuter och 24 sekunder. Även om investeraraktiviteten för närvarande är längre än under samma tid 2022 och 2021 är det faktum att aktivitetsnivån hållit en jämn nivå under en mycket volatil mars månad ett mycket gott tecken. Grundaraktiviteten ökade med 5,56 % är för närvarande i linje med 2022 och 2021. Det faktum att varken grundar- och investeraraktiviteten har påverkats väsentligt av SVB-kollapsen och volatiliteten på aktiemarknaderna tyder på att det fortfarande finns gott om förtroende för möjligheten att göra affärer trots den svåra världsmarknaden. Även om vi kanske kommer att se mer volatilitet på aktiemarknaderna den närmaste tiden förutser vi att grundarna och investerarna är redo att stå emot turbulensen – åtminstone för en kort tid.

Uppdaterades: 20 mars 2023

PDI: -3,23 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: -1,1 %

Både grundar- och investeraraktiviteten minskade förra veckan, men inte så mycket som vi befarat med tanke på SVB-kollapsen. Investeraraktiviteten minskade med 3,23 % och den genomsnittliga tiden per presentation förblev oförändrat på 2 minuter och 24 sekunder. Antalet interaktioner i pitchdecks är 7 % lägre än under samma tid förra året. Grundaraktiviteten minskade inte lika mycket som investeraraktiviteten förra veckan. Grundaraktiviteten minskade med bara 1,1 % och är nu 4,25 % lägre sett år för år. SVB-kollapsen och det fortsatt trycket på den globala banksektorn kan väga tungt på både investerare och grundare, men det faktum att aktivitetsnivåerna på finansieringsmarknaden inte minskat så mycket som vi förväntat oss skulle kunna vara ett tecken på optimism i startup-gemenskapen om att SVB-kollapsen inte kommer att leda till alltför stora problem. Kom tillbaka nästa vecka för att se om optimismen håller i sig.

Uppdaterades: 13 mars 2023

PDI: -13,29 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -7,69 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -9 %

Alla tre PDI-måtten minskade förra veckan till följd av blandade nyheter i form av februarirapporten om arbetsmarknaden och nya farhågor om inflation och fortsatta räntehöjningar. VC-aktiviteten minskade med 13,29 % och den genomsnittliga tiden som investerarna ägnar per presentation minskade med 7,69 %. Grundaraktiviteten minskade för tredje veckan i rad och minskade med 9 % efter att under en kort tid ha varit högre än under 2021 och 2022 sett år för år. Vi förväntar oss att effekten av SVB-kollapsen på investerarnas och grundarnas aktivitet kommer att synas i måtten först nästa vecka. Kan de negativa följderna begränsas kan det hända att finansieringsmarknaden inte påverkas så svårt. Men ser vi vitt spridda effekter på bank- och tekniksektorerna kan kollapsen utlösa en period med ihållande pessimism på den privata marknaden. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur grundare och investerare har reagerat på händelserna.

Uppdaterades: 6 mars 2023

PDI: +10,43 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -13,79 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan. VC-aktiviteten ökade med 10,43 % och är nu uppe med 7,5% jämfört med året innan – detta är första gången investeraraktiviteten 2023 har överträffat 2022 års aktivitetsnivåer. Med denna ökning följde något längre genomsnittliga presentationsvisningstider: dessa steg med 4,17 % förra veckan och ligger nu på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten minskade med 13,79 % efter en ihållande hög nivå sedan slutet av januari. Även med detta tapp ligger emellertid grundaraktiviteten i linje med 2022 och 2021 års nivåer. Även om grundaraktiviteten kanske inte kommer igång före slutet av Q1 ger den tillsammans förra veckans mätvärden signaler om pågående optimism, även inför den senaste tidens volatilitet på den publika marknaden. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om humöret förblir positivt, i synnerhet bland investerare.

Uppdaterades: 27 februari 2023

PDI: +5,71 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +11,54 %

Grundar- och investeraraktiviteten steg igen förra veckan, trots att de offentliga marknaderna hade sin värsta vecka på året hittills. VC-aktiviteten ökade med 5,71 % och den genomsnittliga tiden med en presentation minskade med 4 %. Även om investeraraktiviteten fortfarande ligger lite efter 2022 års nivåer (med 8 %) är den fortfarande relativt god totalt och bara 4 % lägre än 2021 års nivåer. Grundaraktiviteten fortsätter att vara oväntat robust: den steg med 11,54 % förra veckan och ligger för närvarande över 2022 och 2021 års nivåer med 25 % respektive 36 %. Denna optimism på privata marknader är välkommen efter ett relativt trögt fjärde kvartal, men kommer den att stå emot oron över fortsatta aggressiva strategier mot inflationen från centralbankerna? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om den senaste informationen om inflationen och konsumenternas utgifter, båda högre än väntat, påverkar humöret hos privata investerare.

Uppdaterades: 13 februari 2023

PDI: +3,63 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -4 %
PDI: Länkar skapade av grundare: +38,54 %

VC-aktiviteten ökade blygsamt förra veckan, men grundaraktiviteten nådde oväntat ett nytt rekord. Investerarnas interaktioner med presentationer ökade med 3,63 % medan den genomsnittliga tid som ägnades åt en presentation minskade med 4 % och nu ligger på 2 minuter, 24 sekunder. Även om investerarnas aktivitet har ökat de senaste veckorna ligger den fortfarande 9,5 % lägre än förra året – investerarna började bromsa in runt denna tid förra året som svar på makrohändelser, och aktiviteten 2023 kan komma att hålla sig mestadels i linje med Y-Y-trender på kort sikt. Grundaraktiviteten ökade däremot avsevärt: den steg med 38,54 % och nådde en ny rekordnivå. En intressant iakttagelse är att veckan med 7 februari också förra året hade en årshögstanotering för grundaraktivitet, men årets ökning slog förra årets rekord med nästan 5 %. Det pågående rushen på de offentliga aktiemarknaderna kan tillsammans med en avtagande inflationen delvis förklara den ihållande grundaroptimismen och fungera som en signal om dess fortsättning på kort sikt. Ihållande oro över en ekonomisk nedgång någon gång under 2023 skulle kunna göra dessa aktivitetsnivåer svåra att upprätthålla. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om grundarna kan hålla i detta höga tempo.

Uppdaterades: 6 februari 2023

PDI: +7,36 %
PDI: Tillbringad tid: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +4,35 %

Både grundar- och investeraraktiviteten ökade förra veckan, även om aktivitetsnivåerna fortfarande ligger efter 2022 års höga tempo. Investerarnas interaktioner med presentationer ökade med 7,36 %, vilket innebär fyra veckor i sträck med ökning under början av 2023, och den genomsnittliga tiden med en presentation var oförändrad på 2 minuter, 30 sekunder. VC-aktiviteten har sjunkit med nästan 9 % jämfört med året innan, men ruschen på de offentliga marknaderna nyligen och lägre räntehöjningar från amerikanska centralbanken kan förklara varför investerare har blivit alltmer hungriga efter erbjudanden under årets början. Grundaraktiviteten ökade med 4,35 % efter föregående veckas nedgång på 12 %. Även om grundaraktiviteten ligger efter 2022 års nivåer med 17 % kan vi förvänta oss att den förblir relativt god med tanke på grundarnas aktiva start på året. Kan denna optimism hålla i sig? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se var grundare och investerare befinner sig.

Uppdaterades: 30 januari 2023

PDI: -0,88 %
PDI: Tillbringad tid: +4,17 %
PDI: Länkar skapade av grundare: -12,38 %

Efter flera veckors ökande finansieringsaktivitet efter julhelgen avtog grundarnas och investerarnas tempo förra veckan. VC-aktiviteten låg i princip still med en minskning på 0,88 %, och den genomsnittliga tid som ägnades åt presentationer gick upp med 4,17 %. Investeraraktiviteten har sjunkit med 20 % jämfört med förra året med motstridiga signaler på de offentliga marknaderna, och vi tror inte riskkapitalbolag kommer att göra vinster mot föregående år i en nära förstående framtid. Grundaraktiviteten föll kraftigare förra veckan med 12,38 % eftersom grundarna inte heller klarade att hålla förra årets tempo. Grundaraktiviteten är nu nästan 18 % lägre än 2022 års nivåer. De skakningar vi ser på de privata marknaderna ser ut att fortsätta på kort sikt – om investerare inte ökar tempot kan fler och fler grundare följa efter och välja att dra sig tillbaka istället för att inleda ett finansieringsarbete. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om marknadsångesten fortsätter.

Uppdaterades: 23 januari 2023

PDI: +6,04 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +29,63 %

Grundare och investerare ökade båda sin aktivitet förra veckan, även om ökningen var mycket mer uttalad på grundarsidan av avtalsbordet. VC-aktiviteten ökade med 6,04 % och medeltiden som ägnades åt en presentation var oförändrad från föregående vecka, kvar på 2 minuter och 24 sekunder. Grundarna hade mycket mer att göra jämfört med föregående veckas nivåer: grundaraktiviteten ökade med 29,63 % vilket är en fortsättning på grundarnas optimistiska start på 2023. Grundarnas optimism och investerarnas tveksamhet blir mer iögonfallande när den betraktas mot föregående år: grundaraktiviteten har bara sjunkit 9,5 % jämfört med den här tiden förra året, medan VC-aktiviteten har sjunkit med över 28 %. Med så stor osäkerhet på makronivå förutser vi inte att investerarnas aktivitet kommer ökar märkbart under kommande veckor, så grundare som vill ta in finansiering måste vässa sina presentationsberättelser för att kunna sticka ut i konkurrensen. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om grundarnas optimism håller i sig.

Uppdaterades: 9 januari 2023

PDI: +31,88 %
PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
PDI: Länkar skapade av grundare: +25,46 %

Grundare och investerare började komma tillbaka till jobbet förra veckan och aktiviteten ökade på båda sidor om avtalsbordet. Investerarnas aktivitet ökade med 31,88 % vid första kvartalets början. Trots denna ökning är investerarna fortfarande långt ifrån sina aktivitetsnivåer före julhelgen med en VC-aktivitet som sjunkit med 32 % från nivåerna före semesteravmattningen. Den genomsnittliga tid som investerare ägnade åt en presentation var oförändrad förra veckan och ligger på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten ökade också, men inte så mycket som VC-aktiviteten: grundaraktiviteten ökade med 25,46 % förra veckan, men ligger också lägre (32 %) än nivåerna före semestern. Förra veckan var avkortad, vilket kan vara en orsak till denna relativt lugna start på första kvartalet – kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur grundare och investerare tagit sig an den första hela veckan under 2023.

Mått på intresse för presentationer för fjärde kvartalet 2022

Uppdaterades: 3 januari 2023

Aktiviteten var som väntat låg förra veckan under mellandagarna. Investeraraktiviteten minskade med 48,7 % och den genomsnittliga tiden med en presentation ökade med 8,7 %. Även om nedgången i VC-aktivitet kan verka stor var faktiskt förra årets tapp efter jul mycket större (70 %), så riskkapitalbolag var lite mer aktiva i år än de var under julhelgen 2021. Grundaraktiviteten föll också förra veckan: aktiviteten minskade med 45,55 %, vilket är ett större tapp än vi såg under sista veckan 2021 då grundaraktiviteten minskade med 37 %. Finansieringsaktiviteten kommer att öka igen när Q1 kommer igång, men kommer den att börja lika starkt som den gjorde i början av 2022? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur grundare och investerare inledde det nya året.

Uppdaterades: 19 december 2022

Grundare och riskkapitalbolag bibehöll ett gott tempo förra veckan innan julen är här på allvar. Investeraraktiviteten minskade med 1,47 %, men trots detta aktivitetstapp har den ökat med 1,5 % jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer förblev oförändrad. Grundaraktiviteten ökade med 5,05 % förra veckan, och grundarna är ännu mer aktiva jämfört med året innan: grundaraktiviteten har ökat med 19,5 % jämfört med denna tid förra året. Även med de senaste veckoförlusterna på de offentliga marknaderna håller uppstartsfinansieringen i sig inför 2023. Det är osannolikt att vi kommer att se några rekord tidigt under första kvartalet, men samtidigt finns det en solid optimism på den privata marknaden som antyder att den nuvarande takten kommer att fortsätta efter julhelgen.

Uppdaterades: 12 december 2022

Grundare och investerare förblev aktiva förra veckan och trycket inför julhelgen har fortsatt nästan i linje med aktivitetsnivåerna 2021. VC-aktiviteten ökade med goda 6,64 % och ligger bara 6 % under nivåerna för den här veckan förra året. Q4 2021 var ett rekordkvartal när det gäller VC-aktivitet, så denna siffra är ett uppmuntrande tecken på optimism när vi närmar oss 2023. Den genomsnittliga tiden med en presentation var oförändrad och ligger fortfarande på rekordlåga 2 minuter och 18 sekunder. Grundarna var något mindre aktiva efter föregående veckas uppgång: grundaraktiviteten föll med 3,88 % men har ökat med 5 % jämfört med denna tid förra året. Kommer veckans nya inflationssiffror och årets sista centralbanksmöte att påverka det starka slut på året som vi ser på de privata marknaderna? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 5 december 2022

Grundare och investerare kom tillbaka till jobbet förra veckan efter Thanksgiving-ledigheten. Investeraraktiviteten ökade med 27,36 % för att nå sin högsta nivå sedan slutet av augusti. Aktiviteten ligger dock fortsatt nästan 10 % lägre på ett årsperspektiv. När riskkapitalbolagen fick mer att göra förra veckan föll den genomsnittliga tid de ägnade åt presentationer: tiden sjönk med 4,17 % och nådde en rekordlåg nivå på 2 minuter och 18 sekunder. Grundarna hade ännu mer att göra än investerarna förra veckan: grundaraktiviteten ökade med 41,1 % vilket är något högre än 2021 års hopp efter Thanksgiving. Efter en relativt lugn höstsäsong pekar dessa ökningar på en varaktig optimism på finansieringsmarknaden. Aktivitetsökningen kan emellertid vara kortlivad eftersom grundare och investerare historiskt sett tenderar sänka tempot från och med nu till slutet av Q4. Kommer årets siffror att utmana de historiska trenderna? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 28 november 2022

Aktiviteten på marknaden för uppstartsfinansering avtog markant förra veckan vilket inte är något ovanligt inför Thanksgiving. Investeraraktiviteten föll med 11,06 % men den genomsnittliga tiden som ägnades åt en presentation förblev oförändrad. Från vecka till vecka var helgtappet inte särskilt överraskande eller dramatiskt. Sett till hela året är det emellertid mer betydelsefullt: VC-aktiviteten var 23 % lägre förra veckan än under samma vecka förra året. Grundaraktiviteten föll ännu kraftigare med 25,51 % vilket är 16 % lägre än samma tidpunkt förra året. Historien indikerar att både grundare och investerare kommer att studsa tillbaka före årets slut. Men med mindre optimism i den övergripande ekonomin just nu kanske en eventuell återhämtning inte blir lika stark som tidigare år. Kommer grundare och riskkapitalbolag att kavla upp ärmarna direkt? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 14 november 2022

Både grundar- och investeraraktiviteten ökade blygsamt förra veckan när nya inflationsdata som var mindre allvarliga än väntat ökade optimismen på de offentliga marknaderna. Investerarnas aktivitet ökade med 1,73 % och den genomsnittliga tiden med en presentation minskade med 4 %: riskkapitalbolag fortsätter att tugga på men ser inte ut att öka presentationsengagemanget i någon större utsträckning, åtminstone inte på kort sikt. Grundaraktiviteten steg med 1,04 % och ligger 9 % lägre från år till år – detta är betydelsefullt eftersom förra årets aktivitetsnivåer var rekordhöga. Grundarna fortsätter att trycka på med sina höstfinansieringsplaner, men det faktum att vi inte ser någon motsvarande uppgång i investeraraktiviteterna innebär att de måste arbeta hårdare för att sticka ut i konkurrensen och säkra möten med investerare. Kommer vi att få se någon mini-rush i aktivitet före Thanksgiving? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 7 november 2022

Grundar- och VC-aktivitetsnivåerna sjönk något förra veckan när utsikterna inför höstens finansieringssäsong blev tydligare. Efter en allmänt förväntad räntehöjning på onsdagen minskade interaktionerna med investerarpresentationer med 1,7 % och den genomsnittliga tiden med en presentation steg med 4,17 %. Grundaraktiviteten föll lite mer med 3,03 %. Detta veckovisa tapp verkar litet vid första anblick, men vi får nu en tydligare bild av hur den normalt intensiva höstfinansieringssäsongen ser ut 2022 jämfört med tidigare år. Investeraraktiviteten har fallit nästan 37 % från förra årets rekordnivåer, men den ligger fortfarande nästan 13 % från studsen efter covid-19-pandemin 2020. Grundaraktiviteten ligger emellertid precis i linje med förra årets nivå och har bara fallit med 1 % från 2021 års nivåer och ökat med nästan 30 % från 2020. Dessa aktivitetsnivåer signalerar en känsla av övergripande optimism på marknaden för uppstartsfinansiering men visar på samma gång att riskkapitalbolag framöver kanske inte rusar in för att göra affärer på samma sätt som förra året. Kommer denna optimistiska grund att förbli stark efter kommande veckas amerikanska mellanårsval? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur marknaden reagerar.

Uppdaterat: 31 oktober 2022

Både grundar- och investeraraktiviteten föll förra veckan med ljumna resultatrapporter från teknikbranschen och förväntningar på ytterligare räntehöjdningar från centrabankerna. VC-interaktionerna med presentationer föll med 2,08 %, och investerarna håller i sitt sensommartempo men verkar mindre benägna att intensifiera sina aktivitetsnivåer under det som normalt sett är en hektisk höstsäsong. Med anknytning till detta blev den genomsnittliga VC-tiden med presentationer oförändrad förra veckan. Grundaraktiviteten föll också med 5,71 % efter föregående veckas ökning. Trots denna nedgång är grundarefterfrågan på finansiering fortfarande mycket stark, även om den inte riktigt når de högsta nivåerna vi såg den här tiden förra året. Styrkan i grundaraktiviteten jämfört med investeraraktiviteternas stabilitet tyder på att det nuvarande ”investerarvänliga” finansieringsklimatet kommer att kvarstå till slutet av Q4 och fram till 2023. Kommer den pågående makroekonomiska volatiliteten att hämma grundarnas optimism? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se var aktivitetsnivåerna hamnar.

Uppdaterat: 24 oktober 2022

Med en fortsatt volatilitet på de offentliga marknaderna och i väntan på ännu en viktig resultatrapporteringsvecka höll riskkapitalbolag på marknaden för uppstartsfinansiering tempot förra veckan medan grundarna var ännu mer aktiva. Investerarnas interaktionerna med presentationer minskade med 1,64 % förra veckan. Även om denna nedgång är minimal ur ett år-till-år-perspektiv har VC-aktiviteten nu sjunkit över 14 %. Den genomsnittliga tiden med en presentation sjönk med 4 % och fortsätter att ligga på en rekordlåg nivå på 2 minuter och 24 sekunder. Grundarna kämpade på med sin finansiering förra veckan och ökade sin aktivitet med 17,98 %. För grundare var förra veckan en av de mest aktiva vi har sett sedan februari. Den nuvarande takten på marknaden för uppstartsfinansering antyder att riskkapitalbolagen förblir avvaktande även om ”höstrushen” har börjat på allvar för grundarna. När grundarna skickar ut fler presentationer svarar investerare inte omedelbart (men deras aktivitet sjunker inte heller i någon större utsträckning). Vi förutspår att grundaraktiviteten kommer att förbli hög fram till Thanksgiving och julhelgen, medan VC-aktiviteten ser ut att ligga kvar runt dagens nivåer. Med så mycket osäkerhet är förändrade utsikter är alltid möjliga, så kom tillbaka igen nästa vecka för en uppdaterad marknadsprognos.

Uppdaterat: 17 oktober 2022

Både grundar- och investeraraktiviteterna sjönk förra veckan, vilket antyder att den fortsatta volatiliteten på offentliga aktiemarknader och ihållande inflationsproblem kan påverka starten av höstens finansieringssäsong. VC-aktiviteten sjönk med 2,4 % förra veckan medan den genomsnittliga tiden med en presentation rörde sig uppåt med 4,17 %. Grundaraktiviteten föll för tredje veckan i rad med 2,2 %. Detta tapp är inte oroande i sig självt, men det kommer i en tid då uppstartsfinansieringsaktiviteterna historiskt sett ska börja öka. Kommer vi att se en mer ljummen ”höstrush” i år? Med mer data kan vi måla en tydligare bild, men för tillfället ser det ut som att både grundare och investerare tar det lugnt istället för att hoppa med huvudet före in i avtalsprocesser. Kommer aktiviteten att öka när fler Q3-resultat kommit in denna vecka? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur de privata marknaderna har reagerat.

Uppdaterat: 11 oktober 2022

Mått på intresse för presentationer för tredje kvartalet 2022

Uppdaterat: 3 oktober 2022

Alla tre PDI-mätvärden föll förra veckan, men den totala finansieringsaktiviteten ligger kvar i linje med 2021 års aktivitetsnivåer. Detta är en stark signal om en generellt god känsla på finansieringsmarknaden, eftersom 2021 hade ett mycket hetare finansieringsklimat med mycket färre makroekonomiska problem som påverkade de privata marknaderna. Investeraraktiviteten sjönk med 2,62 % förra veckan. En nedgång i slutet av september är historiskt sett något normalt, och VC-aktiviteten är bara 5,5 % lägre än vid den här tiden förra året. Den genomsnittliga tiden med en presentation sjönk med 4 % vilket är lika med samma rekordlåga nivå på 2 minuter och 24 sekunder som vi hade i juni. Grundaraktiviteten sjönk med 11,32 % och är nu nästan 8 % från förra årets takt. I likhet med investerarna är ett tapp före början av Q4 historiskt sett något normalt, så det ser ut som att både grundare och riskkapitalbolag gör sig redo för en hektisk finansieringscykel i slutet av året. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur Q4 kommer igång.

Uppdaterades: 26 september 2022

De offentliga marknaderna fortsätter att vara turbulenta men marknaden för uppstartsfinansiering höll sig stadig förra veckan. VC-aktiviteten ökade med 1,33 % och den genomsnittliga tid investerare ägnade åt presentationer förblev oförändrad på 2 minuter och 30 sekunder. Grundaraktiviteten ökade också med 3,92 %. Dessa aktivitetsökningar kan kännas blygsamma men de har betydelse, för det första eftersom de fortsätter att signalera att tillgång och efterfrågan på affärer förblir god trots pågående makroekonomisk osäkerhet. För det andra indikerar de att vi fortfarande är på rätt spår för en förväntad höstökning i finansieringsaktiviteterna som historiskt sett tar fart från och med slutet av september. Kommer investerarna att förbli optimistiska under en pågående debatt om en nuvarande/framtida centralbanksåtstramning och med stor volatilitet på valutamarknaderna? Kom tillbaka nästa vecka för en tydligare bild av läget.

Uppdaterades: 19 september 2022

Båda sidor på finansieringsmarknaden var mer aktiva förra veckan, med en avsevärd ökning i grundaraktiviteten. VC-aktiviteten steg med 3,67 % med en genomsnittlig tid med presentationer som var oförändrad från föregående vecka på 2 minuter och 30 sekunder. Investeraraktiviteten tappar 11 % mot 2021 års nivå, vilket sannolikt återspeglar en försiktighet på de privata marknaderna eftersom de offentliga marknaderna förblir volatila. Grundarna var emellertid mycket mer aktiva förra veckan – deras aktivitetsnivåer ligger i linje med de glödheta nivåerna 2021. Grundaraktiviteten steg med 25,93 % förra veckan vilket signalerar att grundarna verkligen har kommit tillbaka till finansieringsarbetet efter sommarledigheten. Vi förväntar oss att grundaraktiviteten ligger kvar på dessa nivåer under hela hösten. VC-aktivitet kan komma att vara lägre under de närmaste veckorna, och tar vanligtvis tar fart i början på oktober. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om en fortsatt nedgång på de offentliga aktiemarknaderna får oss att revidera våra utsikter.

Uppdaterades: 6 september 2022

Alla tre PID-mätvärden sjönk förra veckan inför långhelgen. Som vi sett sedan slutet av juni var investerarna fortsatt ombytliga med en VC-aktivitet som minskade med 12,68 %. Förra veckans nedgång var emellertid förväntad eftersom många investerare avslutade sin sommarledighet innan verksamheten på allvar ökar igen i september. Den genomsnittliga tiden en investerare ägnar åt en presentation minskade också med 10,35 % ner till mer normala 2 minuter och 36 sekunder. Grundaraktiviteten var nästan oförändrad förra veckan och detta mätvärde sjönk med bara 1,12 %. Även om grundaraktiviteten har minskat med 19 % sedan början av augusti har den fortfarande ökat mer än 11 % mot föregående år. Detta kan indikera en hektisk höst för grundarna, men hur mycket kommer VC-intresset att stiga för att möta denna grundaraktivitet? Kom tillbaka igen nästa vecka när vi tar en närmare titt på höstens finansieringsmarknad.

Uppdaterades: 29 augusti 2022

Uppdaterades: 23 augusti 2022

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan. VC-aktiviteten ökade något med 4,05 %, och investerarna är alltså fortsatt ombytliga vilket vi sett sedan slutet av juni. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation ökade också en aning med 4 % och landar på 2 minuter och 36 sekunder. Den största förändringen finns på grundarsidan av avtalsbordet: grundaraktiviteten sjönk för andra veckan i rad med 13,13 % förra veckan. Grundaraktiviteten har varit robust hela sommaren, så detta tapp kanske inte signalerar något mer än en sensommarledighet innan finansieringssäsongen tar fart igen på allvar i början av september. Kommer grundarnas paus att fortsätta? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 15 augusti 2022

Uppdaterades: 8 augusti 2022

Precis när vi trodde att den säsongsbetonade förutsägbarheten hade etablerat sig på marknaden överraskar både riskkapitalbolag och grundare. Aktiviteten ökade kraftigt på båda sidor av avtalsbordet.  VC-aktiviteten ökade med 12,19 % förra veckan och har ökat 17 % jämfört med föregående år. Ökningen i investeraraktivitet innebar också längre presentationsvisningstider: den genomsnittliga tid en investerare tittade på en presentation ökade med 16 % till nästan 3 minuter. Precis som under stora delar av 2022 var grundarna ännu mer aktiva än investerarna. Grundaraktiviteten ökade med 15,96 % förra veckan vilket är imponerande 33 % högre än året innan. Optimism från den senaste rushen på de offentliga marknaderna börjar påverka marknaden för uppstartsfinansiering, och förra veckans ökning kanske inte är den enda avvikelsen under en normalt sett tystare sommarperiod. Förra fredagens jobbrapport kan minska rädslan för en lågkonjunktur på kort sikt, och om veckans KPI-index visar en sjunkande inflation kommer optimismen vi har sett på de privata marknaderna att fortsätta. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur dessa rapporter påverkat finansieringsmarknaden.

Uppdaterades: 1 augusti 2022

Uppdaterades: 25 juli 2022

Efter en snabb ökning efter semestern var finansieringsmarknaden huvudsakligen stabil förra veckan. Investeraraktiviteten minskade med 3,85 %, vilket gör att detta mätvärde i princip ligger i linje med förra årets nivåer. Denna likhet med 2021 antyder att vi verkligen kan vara i inne i en sommarpaus trots aktivitetsökningen från veckan innan. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation föll en aning med 3,85 % och ligger nu på 2 minuter och 30 sekunder. Grundarna höll uppe takten förra veckan med en aktivitetsnivå som bara sjönk med 0,94 %. Medan investerarna ligger i linje med 2021 ökar grundarnas aktivitet med 14 % jämfört med föregående år. Många riskkapitalbolag kanske är mitt i sin sommarsemester, men utbudet av presentationer förblir stabilt. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om denna grundaraktivitetsnivå fortsätter. 

Uppdaterades: 18 juli 2022

 • PDI: +20,3 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +29,3 %

Grundare och investerare började komma tillbaka till verksamheten förra veckan och aktiviteten på båda sidor om avtalsbordet ökade när Q3 kom igång efter amerikanska nationaldagen 4 juli. VC-aktiviteten ökade med 20,3 % ligger nu nästan 13 % över föregående års siffror. Den genomsnittliga tiden investerare ägnade åt presentationer var oförändrad. Grundarna var ännu mer aktiva än investerarna förra veckan: grundaraktiviteten ökade med 29,3 % och är nästan 18 % upp jämfört med föregående år. Vid den här tiden förra året hade sommarlugnet lagt sig och vi verkade vara på väg mot en liknande avmattning i år. Denna överraskande aktivitetsökning tyder emellertid på att marknaden kan vara lite mer levande denna sommar än förväntat. Var förra veckans uppgång bara en engångshändelse eller kommer vi att se en mer aktiv julimånad än förra året? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om grundare och investerare håller ångan uppe.

Uppdaterades: 11 juli 2022

 • PDI: -13,89 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +4,17 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -18,81 %

Efter en uppgång i grundar- och investeraraktiviteter före amerikanska nationaldagen 4 juli svalnade finansieringsmarknaden förra veckan. Investeraraktiviteten föll med 13,89 % och den genomsnittliga tiden som ägnades åt en presentation steg med 4,17 %. Dessa förändringar kan å ena sidan vara säsongsbetonade, men kan också bero på en fortsatt volatilitet på de offentliga marknaderna. Trots tappet är VC-aktiviteten i linje med 2021 år siffror ur ett årsperspektiv, vilket indikerar att marknaden totalt sett fortfarande mår bra. Grundaraktiviteten sjönk ännu kraftigare förra veckan med 18,81 %. Grundarna har också säsongsmönster: om riskkapitalbolagen har semester kanske grundarna prioriterar att utveckla sina företag, särskilt i början av ett nytt kvartal. Med detta sagt ligger grundaraktiviteten också i linje med 2021 års nivåer. Detta tapp signalerar att vi på allvar är inne i ”sommarpausen”. Makroekonomiska förändringar kan dock fortfarande påverka de privata marknaderna, så kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur finansieringsmarknaden reagerat på nya inflationssiffror som kom ut denna vecka.

Mått på intresse för presentationer för andra kvartalet 2022

Uppdaterades: 5 juli 2022

 • PDI: +9,57 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -7,69 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +2,02 %

Både grundare och investerare var mer aktiva förra veckan på väg in i långhelgen. Vi kanske hade förväntat oss en avmattning på marknaden före amerikanska nationaldagen den 4 juli, men i slutet av Q2 ökade faktiskt aktiviteten igen. VC-aktiviteten ökade med 9,57 % och den genomsnittliga tiden med en presentation sjönk till en ny rekordlåg nivå på 2 minuter och 24 sekunder. Investerare kan ha velat granska nya presentationer så effektivt som möjligt innan de loggade ut för semestern. Grundaraktiviteten steg mindre kraftigt med bara 2,02 %, men denna uppgång är en fortsättning på en trend med grundaraktivitet som överstiger 2021 års nivåer. Även om investerarna kanske inte håller sin nuvarande takt under sommaren förväntar vi oss att grundaraktiviteten förblir hög jämfört med föregående år. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur Q3 kommer igång.

Uppdaterades: 27 juni 2022

 • PDI: -6,12 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -7,48 %

Både grundare och investerare tog en paus förra veckan när sommaren officiellt inleddes. VC-aktiviteten minskade med 6,12 % och ligger drygt 4 % under siffrorna för året innan. Förra året var investerarna mindre aktiva under sommarmånaderna och våra siffror för 2022 börjar tyda på att samma säsongsmönster upprepas i år. I sommar förväntar vi oss att statistiken kommer att bete sig ungefär som förra året. De övergripande siffrorna kan emellertid sjunka något vilket återspeglar en ökad försiktighet bland investerare på marknaden. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation låg kvar på ungefär 2 minuter och 36 sekunder. I likhet med investerarna var grundarna mindre aktiva förra veckan: grundaraktiviteten sjönk med 7,48 % men har ökat med nästan 14 % jämfört med föregående år. Vi förväntar oss också att denna trend kommer att fortsätta eftersom grundarna har varit så aktiva i år. Vad kommer den sista veckan i Q2 att innebära för marknaden? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 21 juni 2022

 • PDI: +2,94 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +5,94 %

Både grundare och investerare var mer aktiva förra veckan. Investeraraktiviteten ökade med 2,94 % – detta är den första ökningen av VC-aktivitet vi sett sedan början på maj. Är det början på en trend eller ett tecken på att investerarna arbetar extra inför sommaruppehållet? På grundarsidan är trenden lite tydligare. Grundaraktiviteten fortsätter att öka och överträffa 2021 års nivåer. Faktum är att grundaraktiviteten har ökat med 37 % jämfört med den här tiden förra året. Det är tydligt att grundarna inte har avskräckts av investerarnas försiktighet – vi kanske kommer att se en avmattning under sommaren vad gäller denna siffra, men vi förväntar oss inte att den kommer att falla under 2021 års nivåer i en nära förestående framtid. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om VC-intresseuppgången är ihållande eller om förra veckan var en engångshändelse.

Uppdaterades: 6 juni 2022

 • PDI: -0,83 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +8,16 %

Förra veckan minskade investeraraktiviteten återigen en aning samtidigt som i grundaraktiviteten ökade stabilt. Som fortsättning på en trend vi sett sedan början av maj minskade VC-aktiviteten en aning med bara 0,83 %. Investerarnas interaktioner med presentationer låg faktiskt på samma nivå som förra året vid denna tidpunkt, men skillnaden är att VC-aktiviteten 2021 ökade upp till denna nivå medan den år 2022 har sjunkit. Det nya är att investerartiden med en presentation ligger kvar på rekordlåga nivåer: riskkapitalbolag tillbringar fortfarande i genomsnitt 2 minuter och 30 sekunder per presentation mitt i en grundaraktivitetstopp. Grundaraktiviteten steg också än en gång förra veckan, den här gången med rejäla 8,16 %. Tittar vi år för år är detta mer än 34 % högre än 2021. Vad betyder denna signal inför sommaren? Både VC- och grundaraktiviteter kommer sannolikt att svalna en aning under de varmare månaderna (vilket historiskt sett ofta har varit fallet), men vi förväntar oss att investerare saktar in lite mer än grundarna. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om sommaravmattningen har inletts.

Uppdaterades: 1 juni 2022

 • PDI: -0,82 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,85 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +2,08 %

Förra veckan var VC-aktiviteten nästan oförändrad samtidigt som grundaraktiviteten fortsatte sin robusta ökning. Investerarnas interaktioner med presentationer sjönk en aning med 0,82%, men detta övergripande aktivitetsmått berättar inte hela historien. Den genomsnittliga tiden med en presentation minskade med nästan 4 % (till 2 minuter och 30 sekunder), vilket motsvarar den rekordlåga nivå vi såg under fjärde kvartalet förra året. Eftersom vi för närvarande befinner oss på en investerarmarknad signalerar denna korta tid med presentationer att riskkapitalbolag kanske kastar bort presentationer ganska snabbt om grundarna inte gör ett starkt första intryck. Grundaraktiviteten ökade med drygt 2 % förra veckan. Utbudet av presentationer fortsätter att ligga på en god nivå, även inför osäkerheterna på offentliga och privata marknader. Detta är ytterligare ett tecken på att grundare måste arbeta hårdare för att ta sig igenom bruset när de kommunicerar med investerare. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om finansieringsarbetet mattats av under helgdagarna i slutet av maj.

Uppdaterades: 23 maj 2022

 • PDI: -1,21 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,85 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +3,23 %

Förra veckans aktivitet på finansieringsmarknaden visar varför vi nu, åtminstone för tillfället, befinner oss på en investerarmarknad. VC-aktiviteten minskade med 1,21 % men den genomsnittliga tiden med en presentation minskade med 3,85 % – en betydande nedgång för detta mätvärde. Investerare har interagerat med färre presentationer sedan årets början, och när de interagerar med en presentation ägnar de mindre tid åt den än någonsin förr. Detta tyder på att investerare blir alltmer kritiska redan innan de bokar ett möte med en grundare. I motsats till detta ökade däremot grundaraktiviteten med 3,23 % förra veckan. Det fortsätter att finnas ett stadigt utbud av presentationer på marknaden som riskkapitalbolag kan ta del av. Dessa båda kontrasterande beteenden (tvekan från investerarnas sida och optimism från grundarna) visar att investerare har råd att vara mycket mer kräsna än förra året när de tittar på presentationer. Kommer detta att få grundarens optimism att avta? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur marknaden ser ut.

Uppdaterades: 17 maj 2022

 • PDI: -2,76 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,7 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -9,71 %

Alla tre PID-mätvärden sjönk förra veckan efter att ha ökat veckan innan. VC-aktiviteten minskade med 2,76 % och fortsätter att ligga under 2021 års nivåer, som den har gjort under de flesta veckor sedan slutet av februari. När investerare interagerar med presentationer gör de emellertid det med hög effektivitet: den genomsnittliga tiden de ägnar åt en presentation ligger på 2 minuter och 36 sekunder, bara 4 % högre än de lägsta siffrorna vi såg förra året. På grundarsidan sjönk aktiviteten med 9,71 % förra veckan efter en betydande ökning veckan innan. Grundaraktiviteten har hållit jämna steg med 2021 års nivåer sedan slutet av februari, vilket innebär att konkurrensen om riskkapitalbolagens uppmärksamhet ökar. Med fortsatta nedgångar på de offentliga marknaderna och nervositet över tillväxtprognoser (för att inte tala om den ihållande inflationen) tror vi att denna ”investerarnas marknad” kommer att leva kvar på kort till medellång sikt.

Uppdaterades: 10 maj 2022

 • PID: +5,39 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +3,85 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +18,39 %

Alla tre PID-mätvärden ökade förra veckan, trots volatiliteten på offentliga marknader. VC-aktiviteten steg med 5,39 % och fortsatte trenden med ombytliga rörelser vi har sett sedan början av april. Den tid investerarna ägnar åt presentationer ökade med 3,85 % men ligger fortfarande lägre än 2021 från år till år. Grundaraktiviteten ökade med goda 18,39 % förra veckan och ligger över 5 % högre än vid den här tiden förra året. Med en VC-aktivitet som ligger nästan 7 % lägre än föregående år är denna ökning i grundaraktivitet ytterligare en indikation på att utbudet av presentationer fortsätter att överträffa efterfrågan. Vad innebär detta för grundare? Med fortsatt makroekonomisk osäkerhet kanske inte VC-aktiviteten omedelbart stiger och möter det stora utbudet av potentiella affärer. Grundare kan stöta på mer konkurrens om finansiering och investerarkapital kan ges till lägre värderingar. Följ våra PDI-veckouppdateringar för att få en tydligare bild under kommande veckor.

Uppdaterades: 2 maj 2022

 • PDI: -8,02 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,7 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -8,42 %

Finansieringsaktiviteten avtog förra veckan för både grundare och investerare. VC-aktiviteten minskade strax över 8 % och ligger drygt 16 % under siffrorna för föregående år. Med detta sagt var investerarna mer effektiva när de gick igenom presentationer förra veckan: den genomsnittliga VC-tiden med en presentation minskade med 3,7 % och har sjunkit med 7 % jämfört med föregående år. Även om investerare går igenom färre presentationer är de mer fokuserade än förra året när de väljer att utvärdera potentiella erbjudanden. Grundare måste komma ihåg att snabbt fånga investerarens intresse med de första bilderna i presentationen. Grundaraktiviteten sjönk också förra veckan. Det genomsnittliga antalet länkar grundarna skapade föll med 8,42 %, vilket gav oss siffror som i princip ligger i linje med 2021 års nivåer. På ett övergripande plan förblir således utbudet av potentiella affärer robust jämfört med förra året, medan efterfrågan fortfarande är lite trög jämfört med förra året. Detta signalerar en alltmer konkurrensutsatt finansieringsmarknad för grundare. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om några tecken på ökad investeraroptimism har dykt upp.

Uppdaterades: 25 april 2022

 • PDI: +11,49 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +3,85 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -1,04 %

Grundarna bibehöll sitt höga tempo förra veckan medan investerarna ökade sitt. VC-aktiviteten ökade med 11,49 % efter nästan två månaders stadig nedgång eller bara blygsamma ökningar. Kanske tack vare denna uppgång i aktivitet ökade också den genomsnittliga tiden en investerare ägnar åt en presentation (med 3,85 %) och ligger nu på 2 minuter och 42 sekunder. Grundaraktiviteten förblev nästan oförändrad förra veckan (sjönk med bara 1,04 %) och ligger nästan i linje med 2021 års nivåer. Det är tydligt att utbudet av presentationer förblir gott (även om det har sjunkit från toppnivåerna under Q1), men indikerar ökningen i VC-efterfrågan på affärer ett trendbrott från deras sida? Vi behöver ytterligare några veckor av data för att veta säkert. Goda resultatrapporter på de offentliga marknaderna och en viss lättnad i de geopolitiska spänningarna skulle emellertid räcka långt för att öka investerarnas förtroende på kort till medellång sikt. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om vi faktiskt kan skönja en ny trend på efterfrågesidan.

Uppdaterades: 18 april 2022

 • PDI: -9,96 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +6,67 %

Medan Q2 började lugnt i början av april hade vi större rörelser förra veckan i våra PDI-mätvärden. Dessa rörelser hade emellertid inte alla i samma riktning. VC-aktiviteten sjönk ordentligt förra veckan med 9,96 %. Den genomsnittliga tiden investerare ägnade åt presentationer var oförändrad. Om vi jämför detta aktivitetstapp från år till år blir det ännu mer uppenbart: investerarnas interaktioner med presentationer har fallit över 23 % jämfört med vid den här tiden förra året. Även om det fortfarande finns VC-optimism på marknaden är det uppenbart att makroekonomiska faktorer (särskilt inflationen och kriget i Ukraina) i stor utsträckning fortsätter att påverka investerarna. Grundarna verkar å sin sida vara mer positiva: grundaraktiviteten ökade med 6,67 % i förra veckan och ligger fortsatt i linje med 2021 års nivåer. Ett rekordstort antal företag grundades 2021, så vi kan förvänta oss att grundaraktiviteten förblir robust för tillfället eftersom dessa nystartade företag söker nytt kapital. Frågan är dock om investerare kommer att lockas av dessa potentiella avtal? Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om VC-aktiviteten stiger för att möta ett ökat utbud av grundarpresentationer.

Uppdaterades: 11 april 2022

 • PDI: -1,51 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -7,14 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -9,09 %

Efter en uppgång över alla mätvärden som avslutning på Q1 fick Q2 en långsammare start förra veckan. VC-aktiviteten sjönk med 1,51 % och ligger nu nästan 8 % under föregående års siffror. Den totala aktivitetsbasnivån är fortsatt hög, men den kortsiktiga trenden präglas av försiktighet. Trots att de var mindre aktiva förra veckan var riskkapitalbolagen mycket mer effektiva när de gick igenom presentationer: den genomsnittliga tiden de ägnar åt en presentation sjönk med 7,14 %, vilket indikerar att investerarna fortfarande är ganska fokuserade när de utvärderar potentiella erbjudanden, även om de kanske är försiktiga. Grundaraktiviteten föll mest förra veckan med 9,09 %. Tidpunkten för denna nedgång, tillsammans med förra veckans ökning indikerar att grundarna har riktat sin uppmärksamhet mot kvartalsarbetet i sina företag och kanske inte har bråttom att skicka ut presentationer. Kommer marknadsaktiviteten att öka när Q2 kommer i gång på allvar? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Mått på intresse för presentationer för första kvartalet 2022

Uppdaterades: 4 april 2022

 • PDI: +4,74 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +7,69 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +7,61 %

Vi såg ökningar över hela linjen förra veckan i våra PDI-mätvärden. Både investerare och grundare var mer aktiva på väg in i slutet av Q1. VC-aktiviteten ökade med 4,74 % efter fyra veckors nedgång, vilket innebär att kvartalet slutade 5 % upp jämfört med den här tiden förra året. Den genomsnittliga tiden med en presentation ökade också: investerarna ägnar 7,69 % mer tid med att granska presentationer förra veckan, vilket gjorde att det nuvarande snittet landade på 2 minuter och 48 sekunder. Grundarna var också aktiva: grundaraktiviteten ökade med 7,61 % förra veckan vilket verkar indikera en god ökning vid kvartalsavslutningen beträffande nya presentationer tillgängliga för riskkapitalbolag. Kommer denna aktivitet i slutet av kvartalet att fortsätta in i Q2? I avsaknad av ihållande makroekonomisk optimism är det fortfarande svårt att svara ja. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om förra veckans aktiviteter markerar början på en ny trend.

Uppdaterades: 28 mars 2022

 • PDI: -1,94 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -2,13 %

Förra veckan gick VC- och grundaraktiviteten ner en aning medan finansieringsmarknaden mestadels låg på en stadig nivå in mot slutet av Q1. Investeraraktiviteten sjönk med 1,94 %, och även om den totala aktiviteten fortfarande är hög fortsätter trenden med försiktighet som vi märkt av sedan början av kvartalet. Den genomsnittliga tid som investerare ägnar åt en presentation var oförändrad förra veckan och ligger på 2 minuter och 36 sekunder. Grundaraktiviteten föll också något efter en mycket större nedgång veckan innan. Det genomsnittliga antalet skapade länkar föll med 2,13 %, vilket ger en grundaraktivitet som i princip är i linje med förra årets siffror. Var säger detta om marknaden med en vecka kvar av första kvartalet? Det är en fråga om perspektiv: utzoomade jämförelser med tidigare år visar fortfarande en hög grundaktivitet och gott om momentum på marknaden. Senare trender indikerar försiktiga investerare och grundare som reagerar på denna försiktighet. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur Q1 avslutades.

Uppdaterades: 22 mars 2022

 • PDI: -2,27 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,7 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -12,96 %

Alla tre PID-mätvärden sjönk förra veckan vilket kan vara en indikation på att makroekonomiska faktorer kan hämma en rush i slutet av kvartalet. Investeraraktiviteten minskade med 2,27 % och är nu nästan 9,5 % lägre än förra året. Den genomsnittliga tiden med en presentation föll också. Även om riskkapitalbolagen är mindre aktiva totalt sett än tidigare i år har de fått massor av presentationer och varit effektiva när de tagit del av dem. Grundaraktiviteten sjönk mest med så mycket som 12,96 % efter två veckors ökning. Grundarna har kanske redan genomfört sitt sista ansträngning inför kvartalsavslutningen och försöker hålla sitt krut torrt tills marknaden ser mer optimistisk ut, inspirerade av riskkapitalbolagens försiktighet. Vi förväntar oss inga definitiva rörelser på de privata marknaderna före månadens slut. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur Q1 slutade.

Uppdaterades: 14 mars 2022

 • PDI: -0,75 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -7,14 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +5,88 %

Förra veckan var investeraraktiviteten relativt stabil medan grundarna verkar ha påbörjat en rush till kvartalsslutet när det gäller att skicka ut presentationer. VC-aktiviteten minskade något med 0,75 %, och sammantaget har investerarnas intresse har minskat med 3 % sedan början av februari. Efterfrågesidan på marknaden har varit ganska avvaktande sedan dess, vilket sannolikt återspeglar investerarnas försiktighet mot bakgrund av makroekonomiska problem. Den genomsnittliga investerartiden med en presentation föll emellertid kraftigt igen förra veckan. Grundarna har skickat ut fler presentationer nyligen, så en minskning av denna tid var att förvänta sig, särskilt med tanke på ökningen i detta mätvärde som vi såg mot slutet av februari. Medan VC-aktiviteten förblev låg fortsatte grundarna att skicka ut presentationer till investerare i slutet av Q1. Grundaraktiviteten steg med 5,88 % förra veckan, vilket gör att detta mätvärde nätt och jämnt är tillbaka över 2021 års nivåer. Sammantaget är aktiviteten på marknaden fortfarande hög, men vi kan förvänta oss att grundarna fortsätter att öka aktiviteten mot slutet av månaden medan investerare sannolikt kommer att vara mer försiktiga för tillfället.

Uppdaterades: 7 mars 2022

 • PID: -5,34 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -6,67 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +9,68 %

Förra veckan slogs flera nya rekord på finansieringsmarknaden. Investeraraktiviteten minskade med 5,34 % efter att ha stigit med 3,69 % veckan innan. Med denna aktivitetsminskning följde mindre tid med presentationerna: riskkapitalbolag tillbringade 6,67 % mindre tid förra veckan, vilket ger ett nuvarande genomsnittet på 2 minuter och 48 sekunder. Det faktum att riskkapitalverksamheten har hållit sig relativt stabil under de senaste veckorna ska inte överskugga en viktig punkt: investerarnas aktivitet har minskat med 5 % från år till år. Det här är första gången investerarnas interaktioner med presentationer har minskat från år till år sedan den första återhämtningen från covid i april–maj 2020. Grundaraktiviteten återhämtade sig förra veckan och ökade med 9,68 %. Detta veckomått har emellertid också sjunkit under 2021 års nivåer och är 3,77 % lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Även om vi kan förvänta oss en uppgång i både grundar- och VC-aktiviteten före slutet av Q1 kan eventuella ökningar bli svaga med tanke på den försiktighet som för närvarande råder på marknaden. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om uppgången till kvartalsslutet har kommit igång.

Uppdaterades: 28 februari 2022

 • PDI: +3,69 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +3,57 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -14,68 %

Volatiliteten vi såg i mitten av februari fortsatte in i förra veckan när investerare och grundare söker en väg framåt i ett osäkert politiskt och ekonomiskt läge. Investeraraktiviteten ökade 3,69 % efter att ha fallit med ungefär samma siffror veckan innan. Tiden med presentationer ökade igen med 3,57 %. Detta är ett mätvärde som brukar röra sig i mindre steg, så en ökning som denna är ytterligare en indikator på investerarnas försiktighet: eftersom riskkapitalbolagen har minskat mängden interaktioner med presentationer sedan årets början lägger de mer tid på de presentationer de faktiskt utvärderar. Grundaraktiviteten minskade med över 14 % för andra veckan i rad. Som vi påpekade förra veckan kan detta vara ett svar på investerarnas försiktighet och ett tecken på att många grundare lade in ett ryck för att få ut presentationer till riskkapitalbolag tidigt i kvartalet. Grundaraktiviteten är emellertid fortfarande nästan 9,5 % upp jämfört med året innan, så det finns fortfarande ett gott utbud av presentationer på marknaden för att matcha riskkapitalbolagens efterfrågan på erbjudanden, som ligger på ungefär samma nivåer som förra året. Större volatilitet på kort sikt är möjlig, så kom tillbaka igen nästa vecka för att ta del på vår syn på insamlingsmarknaden.

Uppdaterades: 22 februari 2022

 • PDI: -4,24 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -14,17 %

Både grundare och investerare var mindre aktiva förra veckan. Investeraraktiviteten minskade med 4,24 % när detta PDI-mätvärde gav tillbaka de ökningar som gjordes veckan innan. Den genomsnittliga tiden investerare ägnade åt presentationer var oförändrad. På andra sidan finansieringsbordet minskade grundaraktiviteten med över 14 %. Grundarna har haft högt tempo senaste tiden, så detta tapp kan återspegla finanseringsarbetets cykliska karaktär och de senaste tecknen på ökad försiktighet från investerare. Det är inte omöjligt att vi får mer av denna volatilitet under kommande veckor: osäkerhet på de offentliga marknaderna, inflationsproblem och geopolitiska spänningar kan bidra till försiktighet bland investerare därmed också försiktighet från grundarna. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om det större finansieringslandskapet då ser mindre grumligt ut.

Uppdaterades: 15 februari 2022

 • PID: +4,27 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +0,38 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +9,87 %

Aktiviteten på finansieringsmarknaden ökade bland både grundare och investerare förra veckan. Efter tre veckor av sjunkande efterfrågan ökade investerarnas interaktionerna med presentationer med 4,27 % förra veckan. Detta är ett tecken på försiktig optimism från investerare som tillbringade mycket av januari med att smälta oroande nyheter om inflation och försöka få en känsla för centralbankernas kommande penningpolitik. Den genomsnittliga tid som ägnades åt presentationer var i stort sett densamma med en ökning på bara 0,38 %. Grundarna uppvisade emellertid rekordartad aktivitet förra veckan. Grundaraktiviteten ökade med goda 9,87 %, vilket markerar den näst mest aktiva grundarveckan genom tiderna. Offentliga marknadsproblem verkar inte påverka utbudssidan av på finansieringsmarknaden ännu, och vi kan förvänta oss att grundare får mycket att göra på kort sikt. Kommer nya inflationsdata att dämpa VC-utsikterna igen? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 7 februari 2022

 • PDI: -5,56 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +1,54 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +2,68 %

Grundare och investerare rörde sig i motsatta riktningar förra veckan, med volatilitet på de offentliga marknaderna och oro över inflation och räntor som fortsätter att påverka efterfrågan på privat finansiering. Investeraraktiviteten sjönk förra veckan för tredje veckan i rad, med 5,56 %. VC-efterfrågan på presentationer är fortfarande mer än 5 % högre än vid den här tiden förra året, men det verkar som om investerarnas starka inledning på 2022 har avtagit. Nu förväntar vi oss fortsatt försiktighet från investerare när de försöker få grepp om centralbankernas penningpolitik samtidigt som de letar efter affärer på privata marknader som fortfarande är robusta. Den genomsnittliga tid som investerarna ägnade åt presentationer var i stort sett densamma med en ökning på bara 1,54 %. I motsats till detta ökade grundaraktiviteten förra veckan med 2,68 %. Till skillnad från investerarna har grundarna varit ständigt aktiva sedan årets början, även om vi förväntar oss att denna siffra kommer att sjunka lite under kommande veckor. Efter deras första aktivitetsexplosion under januari kanske grundare reagerar på investerarnas nuvarande försiktighet försöker hålla sitt krut torrt tills riskkapitalbolagens optimism återkommit. Kom tillbaka igen nästa vecka när vi tittar närmare på branschens självförtroende.

Uppdaterades: 31 januari 2022

 • PDI: -5,57 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,76 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -3,45 %

Aktiviteten på finansieringsmarknaden avtog något förra veckan efter att grundare och investerare flög ut ur startblocken i början av januari. Investeraraktiviteten sjönk för andra veckan i rad med 5,57 %. Denna nedgång kan bero på osäkerheten på offentliga marknader som påverkar optimismen för privat finansiering. Riskkapitalbolag var emellertid mer effektiva med sin tid: den genomsnittliga tiden som ägnades åt presentationer sjönk med 3,76 %, vilket ger den nuvarande genomsnittliga läsningstiden på 2 minuter och 34 sekunder. Vi är inte riktigt på de rekordlåga nivåer vi såg förra året, men inte långt ifrån. Även om investerarna är något mindre aktiva än de var i början av januari har de fortfarande laserfokus när de går igenom presentationer. Också grundaraktiviteten föll förra veckan efter en ökning på över 20 % veckan före. Aktiviteten på grundarsidan minskade med 3,45 % men är fortfarande 46 % högre än samma tidpunkt förra året. Slutsatsen? Marknaden är fortfarande på gång, men vi kommer att ha ett öra mot marken för fler tecken på osäkerheter.

Uppdaterades: 24 januari 2022

 • PID: -4,39 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +1,15 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +21,47 %

Inledningen av Q1 2022 fortsätter att vara het på finansieringsmarknaden. Investerare höll igång bra totalt sett förra veckan, och bibehöll det redan höga intresset för erbjudanden som de har uppvisat sedan årets början. VC-aktiviteten föll med 4,39 %, men interaktionerna med presentationer är fortfarande fler än de någonsin varit i mitten på januari. Som vi kan förvänta när aktiviteten föll ökade den genomsnittliga investerartiden med presentationer med 1,15 %. Grundarna var å sin sida ännu mer aktiva förra veckan än veckan innan: grundaraktiviteten ökade 21,47 %, möjligen eftersom många grundare väntade till januari för att skicka ut presentationer till investerare – riskkapitalbolag är mycket mer aktiva i början av året än de brukar vara i december. Sammantaget finns det fortfarande god optimism på den privata marknaden, trots de försäljningar vi har sett på de offentliga marknaderna. Denna osäkerhet har ännu inte sipprat in i uppstartsfinansieringen. Kommer slutet av januari att vara lika hett som inledningen? Kom tillbaka hit för de senaste uppgifterna och analyserna.

Uppdaterades: 18 januari 2022

 • PDI: +0%
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -6,5 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +17,18 %

Investerarna påbörjade året i snabb takt och höll upp sina energinivåer förra veckan. Det skedde ingen veckovis förändring i VC-aktiviteten, även om den genomsnittliga tiden med presentationer sjönk med 6,5 %. Under 2021 tog det flera veckor för investerarna att öka sina aktivitetsnivåer i början av första kvartalet, men i år är de redan igång: VC-aktiviteten har ökat med 61 % jämfört med denna tid förra året. Det var dock grundarna som gjorde de största ökningarna förra veckan, som om de väntade på att Q1 skulle börja helt innan de skickade ut sina presentationer till investerare. Grundaraktiviteten ökade med 17,18 % förra veckan och grundarna är också mer aktiva än de var förra året just nu. Grundaraktiviteten har ökat med nästan 21 % jämfört med denna tid förra året. Sammantaget har vi en privat marknadsplats som går med full fart framåt, även när offentliga marknader uppvisar osäkerhet under vinstsäsongen och oro över centralbankernas skärpta penningpolitik föreligger. Kommer detta momentum att fortsätta under hela januari? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 11 januari 2022

 • PDI: +38,7 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +3,76 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +21,1 %

Som alltid efter julhelgen kom grundare och investerare tillbaka till arbetet i början av det nya året. Investeraraktiviteten ökade mest med 38,7% jämfört med föregående vecka. Januari brukar vara en tid med högt VC-intresse för erbjudanden, och 2022 verkar inte vara något undantag. Det momentum som riskkapitalbolagen tog med sig in i december verkar inte ha avtagit under julhelgen. Detta är sant trots att den genomsnittliga tiden som ägnades åt presentationer ökade med 3,76 % förra veckan – vi förväntar oss att denna siffra kommer att lugna sig under de närmaste veckorna och landa någonstans omkring 2 minuter och 30 sekunder när riskkapitalbolagen är tillbaka i rutinerna. Grundaraktiviteten ökade också (men inte lika mycket) med 21,1 % jämfört med föregående vecka. Vi förväntar oss också att denna siffra kommer att öka under kommande veckor när grundarna kommer ikapp aktiva riskkapitalbolag efter att ha hållit krutet torrt under julhelgen (många grundare vet att det kan vara mer fruktbart att skicka ut presentationer i januari än i december). Hittills under 2022 återspeglar entusiasmen på den privata marknaden inte den volatilitet vi har sett på de offentliga marknaderna, särskilt inte bland teknikaktier. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se om denna entusiasm stärks.

Mått på intresse för presentationer för fjärde kvartalet 2021

Uppdaterades: 4 januari 2022

 • PDI: -10,9 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: -3,64 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: +3,58 %

Årets sista vecka är historiskt sett ganska lugn, och slutet av 2021 var inget undantag. Investeraraktiviteten minskade med nästan 11 % vilket fortsatte den avmattning som pågått under årets slut. Medeltiden med en presentation sjönk något (med 3,64 %), men först efter att ha klättrat med över 11 % under veckorna fram till nyår. Vårt mätvärde ”tid ägnat åt presentation” rör sig vanligtvis inte så mycket, så detta är ytterligare ett bevis på en säsongsbetonad finansieringspaus. Vi förväntar oss emellertid att investerna går tillbaka till arbetet igen i början av Q1. På utbudssidan av finansieringsbordet var grundaraktiviteten ganska oförändrad förra veckan och ökade med bara 3,58 %. Denna blygsamma ökning kommer efter flera veckors julhelgsnedgång. Sammantaget visar alla våra mätvärden hur de vanliga julhelgsmönstrena återvänder till finansieringsmarknaden. Det är dock viktigt att tänka på att även om VC- och grundaraktiviteten sjönk i slutet av 2021 sjönk den till nivåer som fortfarande var högre än något annat år i våra historiska data. Aktivitetsbaslinjen förblir hög, vilket indikerar en het start på det nya året. Kom tillbaka igen nästa vecka för att se hur 2022 kommit igång.

Uppdaterades: 20 december 2021

 • PDI: -8,97 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +1,56 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -6,74 %

Finansieringsmarknaden lugnade sig förra veckan. Vi kanske hade förväntat oss ytterligare en liten ökning före julhelgen, men det verkar som om grundare och investerare tar en välbehövlig paus på väg in i det nya året. Investeraraktiviteten minskade med 8,97 % i förra veckan och den genomsnittliga tid som ägnades åt presentationer ökade en aning med 1,56 %. Investeraraktiviteten totalt sett är fortsatt hög, en ökning med 41 % jämfört med den här tiden förra året – så vi kan slå fast att även med en julhelgsavmattning kommer investerarna att gå in i 2022 med mycket energi. Grundaraktiviteten minskade med 6,74 % förra veckan – andra raka veckan med nedgångar som signalerar att grundarna kanske håller sitt krut torrt tills efter julhelgen. Även med hög övergripande VC-aktivitet är det klokt för grundarna att vänta tills en jämförelsevis mer aktiv period för att säkerställa att så många ögon som möjligt ser deras presentationer. Med detta sagt har grundaraktiviteten fortfarande ökat med 13 % jämfört med denna tid förra året, så också utbudssidan på marknaden är fortfarande aktiv. Vi kan förvänta oss att marknaden lugnar sig lite mer nästa vecka – säsongsmönstren har tydligt infunnit sig på finansieringsmarknaden. Men kommer grundaraktiviteten att sjunka under 2020 års nivåer? Kom tillbaka igen nästa vecka för att få svaret.

Uppdaterades: 13 december 2021

 • PDI: +2,11 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: +3,66 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -6,12 %

Uppdaterades: 6 december 2021

 • Intresse för presentationer: +9,65 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,39 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +14,88 %

Grundarna och investerarna gav sig tillbaka in i ringen förra veckan efter att ha tagit en paus under Thanksgiving. Investeraraktiviteten ökade med 9,65 % efter att ha fallit från den rekordhöga nivån före högtiden. Dessutom har den genomsnittliga tiden en investerare ägnar åt en presentation nått en ny botten efter att ha minskat med 2,39 % till 2 minuter och 27 sekunder. Men grundarna ville inte se sig slagna: grundaraktiviteten sköt upp med 14,88 % förra veckan, vilket visar att båda sidor av finansieringsmarknaden vill genomföra sina affärer innan nästa högtid senare i december. Och det är precis vad vi har att vänta oss: finansieringsaktiviteten kommer vara hög under merparten av december, under förutsättning att startup-marknaden inte drabbas av den tveksamhet som vi ser på den allmänna marknaden till följd av Omicron. Kom tillbaka nästa vecka för att se om grundarna och VC har hållit tempot uppe.

Uppdaterades: 29 november 2021

 • Intresse för presentationer: -22,22 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,35 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -3,24 %

Förra veckan såg vi lite aktivitet från grundare och investerare, vilket var att vänta med tanke på Thanksgiving. VC-aktiviteten minskade med 22,22 % och tappade nästan all fart sedan de rekordhöga nivåerna från före högtiden. Den genomsnittliga tiden en investerare ägnar åt en presentation minskade också med 2,35 % ner till 2 minuter och 29 sekunder. Grundaraktiviteten avtog något förra veckan och minskade med 3,24 %. Förra veckans tapp var väntade. Vi ser att säsongsberoendet har återvänt till finansieringsmarknaden efter pandemin och vi borde se aktiviteten öka och minska runt de stora högtiderna. Men överlag förblir aktiviteten på båda sidor av finansieringen hög jämfört med förra året och ekonomin före pandemin. Detta kan ändras av den nya Omicron-varianten som har skakat om allmänhet under den gångna veckan och som ledde till nya reserestriktioner i flera länder. Kommer denna covid-oro påverka finansieringsoptimismen? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur marknaden har reagerat på dessa nyheter.

Uppdaterades: 23 november 2021

 • Intresse för presentationer: -23,62 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +2,01 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -16,26 %

Efter de höga nivåerna av grundar- och investeraraktivitet vi sett nyligen återvände vi till lite mer normala aktivitetsnivåer på finansieringsmarknaden förra veckan. Vi förutsåg att aktiviteten skulle avta något med Thanksgiving nalkande, och det var precis vad som hände. Investeraraktiviteten sjönk med 23,62 % förra veckan, men även dessa lägre nivåer är ändå 9 % högre än de rekordhöga nivåerna vi såg i april. Den genomsnittliga tiden som investerarna ägnade åt att granska presentationer ökade också en aning. Den tid investerarna ägnat per presentation ökade med 2,01 % och hamnade på 2 minuter och 32 sekunder. Detta hade återigen varit ett rekord för vårt mått på tid i presentationer vid någon annan tidpunkt. Grundaraktiviteten minskade med 16,26 % eftersom grundarna redan verkar ha skickat in sina presentationer inför högtiden. På det hela verkar senaste veckans lägre nivåer avspegla en återgång till en säsongsberoende marknadsplats. Vi såg ökad aktivitet när grundare och VC förberedde sig för högtidsledigheten följt av avsvalnande aktivitet i takt med att Thanksgiving kom allt närmare. Vi kan förvänta förstås oss en långsam Thanksgiving-vecka, men det är lika troligt att aktiviteten tar fart igen kort därpå. Men i slutändan kan vi ändå konstatera att säsongsberoendet är tillbaka inom finansiering efter pandemin och att optimismen och aktivitetsnivån förblir hög. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur prognosen ser ut efter Thanksgiving.

Uppdaterades: 16 november 2021

 • Intresse för presentationer: +19,78 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,81 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,54 %

Högtiderna är på väg och både VC och grundare har varit upptagna med att utvärdera och skicka in presentationer. Förra veckan ökade grundar- och investeraraktiviteten på nytt och den senare har nu nått nya höjder. VC-interaktionerna i presentationer ökade med 19,78 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnade åt presentationer var i stort sett oförändrad, endast upp med 0,81 %. Denna ihållande ökning av VC-aktiviteten visar tydliga tecken på en klassisk sista ansträngning inför en högtid. Säsongsberoendet inom finansiering kan långsamt vara på väg tillbaka, så vi förväntar oss att investerarna försöker hitta så många lovande avtal som möjligt innan det blir dags att ta ledigt under högtiden. Grundaraktiviteten ökade inte riktigt lika mycket som investeraraktiviteten förra veckan, men ökade ändå med 10,54 % – vilket tyder på att även grundarna försöker bli klara innan högtiden. Vi förväntar oss att båda sidor av finansieringsvärlden saktar ner under de kommande veckorna. Men får vi se en liknande ökning i december? Håll koll på våra veckoanalyser för att se all aktivitet.

Uppdaterades: 8 november 2021

 • Intresse för presentationer: +30,47 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,31 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -15,09 %

Ännu en vecka och ännu ett rekord inom finansieringsvärlden. För flera veckor sedan såg vi den högsta grundaraktiviteten vi sett på länge och under veckan som gick var det investerarnas tur att slå rekord. VC-aktiviteten på marknadsplatsen sköt upp med 30,47 % och nådde en rekordnivå som är nästan 19 % högre än det tidigare rekordet från april. Samtidigt hade vi en ny rekordlåg tid i presentationer, tiden minskade med 4,31 % och hamnade för första gången under 2 minuter och 30 sekunder. Investeraraktiviteten kan delvis ses vara ett svar på den stora ökningen av antalet grundarpresentationer som vi såg för några veckor sedan. Men vi borde också ta en titt på kalendern och påpeka att Thanksgiving är på väg. Den stora ökningen av VC-aktiviteten kan bero på att investerarna vill få till sina avtal innan högtiden kommer. På andra sidan av finansieringsvärlden minskade grundaraktiviteten med 15 % efter att ha ökat under de tidigare veckorna. Minskningen till trots finns det ingen anledning till oro: även med stora minskningar två veckor i rad är grundaraktiviteten fortfarande på samma höga nivå som under andra och tredje kvartalet. Kort sagt finns det fortfarande gott om optimism på marknadsplatsen på vägen mot högtiderna. Kom tillbaka nästa vecka för att se om VC kan hålla uppe detta raska tempo.

Uppdaterades: 1 november 2021

 • Intresse för presentationer: -0,36 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,32 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -10,94 %

Förra veckan såg vi flera nya rekord på finansieringsmarknaden. I slutet av tredje kvartalet förutsåg vi att fjärde kvartalet skulle bli en tid med mycket aktivitet och det var visat sig stämma än så länge. Grundare och VC försöker få så mycket som möjligt avklarat innan högtiderna inleds i slutet av månaden. Aktiviteten på marknadsplatsen höll sig på en ganska stadig nivå förra veckan och både tillgång och efterfrågan puttrade på. Investeraraktiviteten var fortsatt hög och minskade bara 0,36 %. Tittar vi år för år är VC-aktiviteten nästan 39 % högre än vid samma tid förra året. Grundaraktiviteten minskade med 10,94 % förra veckan, men glöm inte bort att just detta mått ökade med nära 30 % veckan innan dess. Om det någonsin funnits ett tillfälle då vi kunde kalla en minskning på 11 % "ett stadigt läge" så var det den här veckan. Även med förra veckans minskning inräknat har grundaraktiviteten nått den näst högsta nivån någonsin (samma nivå som i mitten av mars). Både investerare och grundare har haft full upp och måttet för den tid investerarna ägnat åt presentationerna har nått en rekordlåg nivå med en minskning på 2,32 % till under 2 minuter och 32 sekunder. Detta är inte så underligt med så många presentationer på marknaden. Det innebär också att grundarna borde förbereda sina presentationer utifrån vetskapen att investerarna ägnar mindre tid än någonsin åt att granska dem. Kommer denna rusning inför högtiden hålla i sig? Kom tillbaka nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 25 oktober 2021

 • Intresse för presentationer: +1,45 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,39 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +29,55 %

Den gångna veckans finansieringsaktivitet visar att det finns gott om optimism på marknadsplatsen i här i fjärde kvartalet. Investeraraktiviteten ökade en aning, med 1,45 %, i takt med att VC är på jakt efter att sluta nya avtal. Den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer var i stort sett densamma med en liten ökning på 0,39 %. I detta fall är denna brist på nyheter bara goda nyheter. Förra veckans små förändringar i efterfrågan tyder på att investerarna är lika aktiva som under resten av året. Men den stora förändringen såg vi i tillgången: grundaraktiviteten sköt upp med 29,55 % och slog nytt rekord. Förrförra veckan ökade investeraraktiviteten med 20 % och under hela året har vi sett grundarna försöka tillgodose ökningarna i efterfrågan med egna ökningar en eller två veckor senare. Två stora ökningar på lika många veckor på båda sidor i finansieringsvärlden gör att vi med säkerhet kan förutspå ihållande entusiasm för avtal och finansiering under resten av 2021. Det börjar också se ut som om 2022 kommer få en bra start, efter den vanliga pausen under högtiderna. Kan grundarna hålla tempot uppe? Kom tillbaka nästa vecka för att få veta.

Uppdaterades: 18 oktober 2021

 • Intresse för presentationer: +20,00 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,79%
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,89 %

Aktivitetsnivåerna ökade för både investerare och grundare förra veckan när fjärde kvartalet kom igång på riktigt. VC-aktiviteten ökade med 20 % och måtten på investerarinteraktioner nådde höjderna vi såg i april tidigare i år och är bara 9,8 % lägre än rekordnivån i april. Samtidigt minskade den tid investerarna ägnade åt presentationer till rekordlåga nivåer förra veckan: måttet föll med 3,79 % vilket innebär att VC i genomsnitt ägnar 2 minuter och 32 sekunder åt att analysera presentationer. Efterfrågan på finansieringsmarknaden är helt klart stor och grundarna som står för tillgången har gjort sitt bästa för att hänga med. Grundaraktiviteten ökade med 10,89 % förra veckan vilket tyder på att det finns gott om optimism i hela finansieringslandskapet. Detta är ett bra tecken för resten av fjärde kvartalet. Vi kommer troligen se mindre aktivitet runt högtiderna som vanligt, men den normala aktivitetsnivån är så hög att det borde vara full fart på marknadsplatsen under resten av 2021. Kommer utsikterna försämras av nyheterna om lägre tillväxt i Kina? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur finansieringsvärlden smält denna potentiella osäkerhet.

Uppdaterades: 11 oktober 2021

 • Intresse för presentationer: -2,54 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,87 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -11,78 %

Aktiviteten minskade överlag förra veckan när vi kom in i fjärde kvartalet. Investerarna var inte lika idoga förra veckan som veckan innan dess och VC-aktiviteten minskade med 2,54 %. Trots minskningen var VC mer effektiva i sina granskningar av presentationerna: den genomsnittliga tiden i presentationer minskade med 1,87 % och tog oss tillbaka till rekordlåga nivåer. VC är fortfarande helfokuserade när de utvärderar eventuella affärer och grundare som skickar ut presentationer borde förbereda koncisa presentationer för att anpassa sig. Grundaraktiviteten var inte lika hög som investeraraktiviteten förra veckan och minskade med 11,78 % efter flera veckors stabilitet i slutet av tredje kvartalet. Men den här typen av minskning är ganska väntad. Grundarna har företag att sköta och om de hade fullt upp med att skicka ut presentationer i slutet av förra kvartalet kan de ha tagit en paus för att hjälpa företagen så här i fjärde kvartalets början. Men överlag är grundar- och VC-aktiviteten hög jämfört med 2020 och tidigare, så vi kan förvänta oss att måtten stiger igen när marknaden kommer igång under fjärde kvartalet. Kom tillbaka nästa vecka för att se vilket momentum vi får under fjärde kvartalet.

Mått på intresse för presentationer för tredje kvartalet 2021

Uppdaterades: 4 oktober 2021

 • Intresse för presentationer: -9,23 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,76 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -0,98 %

Två av måtten (tid i presentationer och grundaraktivitet) förblev ganska stabila förra veckan när tredje kvartalet närmade sig sitt slut. Däremot minskade investeraraktiviteten med 9,23 %. Minskningen kan verka betydande vid första anblicken, men investeraraktiviteten brukar minska i slutet av varje kvartal. Och basnivån för VC-aktiviteten är fortfarande hög – 26 % högre än vid samma tid förra året. Så överlag är investerarna fortsatt aktiva på väg in i fjärde kvartalet. Även om investerarna var mindre aktiva förra veckan förblev tiden som de ägnade åt presentationer i stort sett densamma: måttet ökade bara 0,76 % på rekordlåg nivå. Grundaraktiviteten förblev också mer eller mindre densamma och minskade med blotta 0,98 %. Här är basnivån också fortsatt hög: grundaraktiviteten är 55 % högre år för år. På väg in i fjärde kvartalet har vi en tydlig bild av finansieringsmarknaden: vi har en aktiv marknadsplats där investerarna tar sig igenom presentationerna i rask takt. Kommer grundarna och investerare ta det lite lugnare i början av nästa kvartal? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur det ser ut när fjärde kvartalet sätter igång.

Uppdaterades: 27 september 2021

 • Intresse för presentationer: +3,59 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,26 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: 0 % (ingen förändring)

Finansieringsaktiviteten var fortsatt hög förra veckan med grundare och investerare i full fart med att göra sig redo för kvartalets slut. Vad gäller efterfrågan ökade investeraraktiviteten med 3,59 % och nådde därmed en höjdpunkt för kvartalet. VC-aktiviteten är visserligen fortfarande lägre än vid början av andra kvartalet (nästan 15 % lägre än de glansdagarna) men den här höga aktivitetsnivån i tredje kvartalet tyder på att investeraraktiviteten kan hålla ett fortsatt högt tempo när vi beger oss in i fjärde kvartalet. Den tid investerarna ägnar åt presentationerna minskade i takt med att aktiviteten ökade och nådde på nytt de låga nivåer vi såg för ett par veckor sedan. På tillgångssidan låg grundaraktiviteten på en stadig nivå förra veckan. Detta brukar vara ett bra tecken för ett så pass varierande mått, där ökningarna på senare tid och en vecka utan egentlig förändring kan leda till ett gott tempo under det kommande kvartalet. Men kommer oron över myndighetsnedstängningar påverka förtroendet inom finansiering? De har redan orsakat volatilitet på aktiemarknaderna. Kom tillbaka för att se hur finansieringsvärlden reagerar på de här farhågorna när tredje kvartalet kommer in för slutspurt.

Uppdaterades: 21 september 2021

 • Intresse för presentationer: +5,46 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,92 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +21,43 %

I förra veckans analys beräknade vi att finansieringsvärlden var på väg att höja tempot så här mot slutet av tredje kvartalet. Och den gångna veckans grundar- och investeraraktivitet var starkare än så: VC-aktiviteten ökade med 5,46 % efter att ha varit mer eller mindre oförändrad veckan innan. Den genomsnittliga tid som investerarna ägnade åt presentationer ökade en aning, men är fortfarande på den näst lägsta nivå vi sett. Men merparten av aktiviteten förra veckan hittade vi på tillgångssidan: grundaraktiviteten ökade med 21,43 % och nådde den högsta nivån för kvartalet, efter att ha ökat tre veckor i rad. Den stora ökningen av aktiviteten på båda sidor tyder på att vi kan komma att se en slutspurt i slutet av kvartalet och kan nog vänta oss att grundare och VC fortsätter att höja tempot för att avsluta kvartalet på hög nivå. Kom tillbaka nästa vecka för att se om VC kommer att höja tempot för att hänga med grundarnas entusiasm.

Uppdaterades: 13 september 2021

 • Intresse för presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,46 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +7,28 %

Grundarna och investerarna började jobba igen efter Labor Day förra veckan och det finns mycket för oss att överväga inför höstens finansieringssäsongen. Överlag förblev investeraraktiviteten på samma nivå som veckan innan, vilket är ett bra hälsotecken. Vi befinner oss nu i något som historiskt sett brukar vara en långsammare period. Även under den heta andra halvan av 2020 minskade VC-aktiviteten runt slutet av augusti och början av september, så det faktum att VC-tempot är detsamma innebär att marknadsplatsen är stark. Ett ställe där vi såg en förändring var måttet på den tid investerarna ägnade åt presentationer. Den genomsnittliga tiden minskade med 4,46 % till en ny rekordlåg tid på 2 minuter och 34 sekunder. Investerarna tar sig igenom presentationerna snabbare än någonsin och grundarna behöver ta fram presentationer med detta i åtanke och kort och gott fånga läsarna direkt. På tillgångssidan av marknaden ökade grundaraktiviteten med 7,28 % förra veckan, en ökning för andra veckan i rad. Grundarna håller ett tempo som kommer se till att investerarna har gott om presentationer att gå igenom och investerarna själva verkar redo att läsa igenom dem snabbt och effektivt. Kommer det här stigande tempot leda till ytterligare ökningar mot slutet av tredje kvartalet? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur det gått.

Uppdaterades: 7 september 2021

 • Intresse för presentationer: -6,67 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,2 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +2,35 %

Uppdaterades: 30 augusti 2021

 • Intresse för presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,45 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -15,66 %

Uppdaterades: 23 augusti 2021

 • Intresse för presentationer: +6,7 %
 • PDI: Tid som ägnats åt presentationer: 0 % (ingen förändring)
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -1,41 %

Uppdaterades: 16 augusti 2021

 • Intresse för presentationer: +4,37 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,24 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +12,47 %

Både investerar- och grundaraktiviteten ökade igen förra veckan efter en tids minskning. Investerarinteraktionerna i presentationer ökade med 4,37 % efter att ha minskat de två veckorna innan. Men det mest förvånande är hur effektiva VC var förra veckan: den genomsnittliga tiden som investerarna ägnar åt presentationer minskade med 3,24 % till 2 minuter och 41 sekunder. Det är det lägsta genomsnittliga veckovärdet för 2021 och det näst lägsta värdet sedan 2018. Investerarna har kanske inte varit riktigt lika aktiva som under andra delar av året men de tar sig igenom presentationerna snabbt och vet troligen precis vad det är de vill ha i en presentation. Grundarna behöver vara uppmärksamma: när VC ägnar mindre tid åt presentationerna behöver de vara korta och koncisa för att kunna dra till sig investerarnas uppmärksamhet. Men VC var inte de enda som hade fullt upp förra veckan. Grundaraktiviteten ökade med 12,47 % efter den stora minskningen veckan innan och fortsätter att variera kraftigt precis som vi sett under 2021. Kommer grundarna fortsätta vara aktiva och investerartiden i presentationer fortsätta att minska? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur finansieringslandskapet utvecklas.

Uppdaterades: 9 augusti 2021

 • Intresse för presentationer: -3,38 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,18 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -15,76 %

Uppdaterades: 2 augusti 2021

 • Intresse för presentationer: -5,95 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,35 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +5,66 %

Efter två veckor där både grundar- och VC-aktiviteten har ökat rörde sig aktivitetsnivåerna i motsatt riktning förra veckan. Investeraraktiviteten minskade med 5,95 % och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt presentationer ökade en aning, med 0,35 %. Vissa investerare är kanske på semester medan andra kanske är mer försiktiga till följd av nyheterna om den nya Delta-varianten av covid-19. Men trots detta är VC-aktiviteten ändå hög överlag med en ökning av investerarinteraktioner i presentationer på 16 % jämför med samma tid förra året. Grundarna å sin sida visade inte några tecken på ett lugnare sommartempo eller på pandemiosäkerhet: grundaraktiviteten ökade återigen, denna gång med 5,66 %. Grundaraktiviteten är nu bara 1,92 % lägre än högsta nivån under andra kvartalet, vilket kan tyda på att tredje kvartalet kan se ännu mer aktivitet från tillgångssidan av finansieringsmarknaden. Kommer grundarna fortsätta vara lika aktiva och kommer investeraraktiviteten att öka för att hänga med grundarna? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur marknaden förändrats.

Uppdaterades: 26 juli 2021

 • Intresse för presentationer: +9,09 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,36 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +2,34 %

Finansieringsmarknaden var fortsatt aktiv förra veckan och både grundare och investerare fortsatte att höja tempot här i tredje kvartalet. Investeraraktiviteten ökade med 9,09 % efter en lite mer måttlig ökning veckan innan. VC-aktiviteten är 17 % lägre än den högsta nivån vi såg i april men jämfört med föregående år är investerarna definitivt intresserade av nya avtal. Investerarna har varit allt mer upptagna men ägnar ungefär lika mycket tid åt varje presentation: den genomsnittliga tiden de ägnar åt presentationer var i stort sett densamma som veckan innan (och ökade bara 0,36 %) och om vi ser till den stora ökningen av aktiviteten verkar det som om investerarna arbetar hårt utan att slarva med granskningen av presentationerna. Grundarnas tempo saktade ner en aning förra veckan och grundaraktiviteten ökade med bara 2,34 % efter den stora ökningen på över 14 % veckan innan. Men ökningar av aktiviteten två veckor i rad skulle kunna tyda på en ny trend, särskilt med tanke på variationen vecka för vecka vi såg under andra kvartalet. Vi kan nog förvänta oss att aktivitetsnivåerna på båda sidor av finansieringsmarknaden fortsätter att öka under de kommande veckorna. Men kommer VC bli mer effektiva i takt med att tempot blir allt högre? Kom tillbaka nästa vecka för att se hur det gått.

Uppdaterades: 19 juli 2021

 • Intresse för presentationer: +5,96 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,72 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +14,54 %

Uppdaterades: 12 juli 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4,8 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,08 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -16,95 %

Andra kvartalet Mått på intresse för presentationer 2021

Forskningen och analysen av andra kvartalet 2021 visar betydande och ihållande tillväxt inom aktiviteterna kring startup-finansiering under de gångna 15 månaderna. Grundar- och investeraraktiviteterna minskade plötsligt i mars 2020 men ökade lika fort under april 2020. Sedan dess har grundaraktiviteten och investerarinteraktionerna stadigt ökat, med 45 % respektive 39 %.

Grundarna har också skickat ut presentationer 18 % än vad investerarna granskat och interagerat med dessa presentationer. Detta tyder på att fler grundare aktivt sökt kapital under perioden, antingen för nya eller för befintliga startup-företag. Det tyder också på att tillgången är långt större än investerarnas efterfrågan. 

I korthet: Marknaden har inte bara fortsatt växa sedan pandemin dök upp, utan är dessutom starkare jämfört med nivåerna före pandemin 2018 och 2019.

Den viktigaste statistiken för presentationer:

 • Grundarnas presentationsaktivitet ökade med 45 % sedan mars 2020
 • Investerarnas interaktioner ökade med 39 % sedan mars 2020 och med 41 % år-för-år
 • Antalet länkar till presentationer från grundare som aktivt söker kapital ökade med 36 % år för år

Uppdaterades: 5 juli 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4,58 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,12 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +9,26 %

I den sista veckan av andra kvartalet såg vi återigen VC- och grundaraktiviteterna gå i motsatt riktning. Investeraraktiviteten minskade med 4,58 % efter att ha minskat sakteliga över två veckor under kvartalets slut. Den genomsnittliga tiden investerare ägnar åt en presentation minskade också med 2,12 % ner till 2 minuter och 46 sekunder. Investerarna verkar ha begett sig in i veckan med alla affärer avklarade. Däremot ökade grundaraktiviteten med 9,26 % nu när vi är på väg mot andra kvartalets slut. Grundaraktiviteten har varierat kraftigt sedan mitten av maj, men landar på en hög nivå i slutet av kvartalet efter att ha ökat två veckor i rad. Investerarna började sakta ned på tempot för flera veckor sedan men grundarna har drivit på för att få ut sina presentationer inför 4 juli. Kommer VC-aktiviteten att öka när vi kommer in i tredje kvartalet för att möta den stora tillgången? Före covid brukade tempot vara lägre under sommarmånaderna för både investerare och grundare, men förra året såg vi fortsatt hög aktivitet även under sommaren. I takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig, och med tanke på de summor som för närvarande finns på finansieringsmarknaden, kan vi förvänta oss att aktiviteten på båda sidor är fortsatt hög under tredje kvartalet. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur det nya kvartalet börjat.

Uppdaterades: 28 juni 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -10,78 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,72 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,77 %

Uppdaterades: 21 juni 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +1,89 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,79%
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -8,45 %

Uppdaterades: 14 juni 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +10 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,42 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +7,04 %

Uppdaterades: 7 juni 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +2,95 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -7,87 %

Vi såg inte riktigt lika mycket aktivitet på finansieringsmarknaden förra veckan. Efter Memorial Day minskade investerarinteraktionerna i presentationer med 4 % och den genomsnittliga tiden VC ägnar åt presentationer ökade med 2,95 % efter att tidigare ha minskat i flera veckor. På den andra sidan av finansieringen minskade grundaraktiviteten med 7,87 % efter att ha ökat nästan 10 % veckan innan. En del av det lägre tempot kan bero på högtiden: både investerare och grundare kan ha varit kvar i ”semesterläge” och inte i någon brådska att kasta sig in i ett högt tempo av att skicka in och utvärdera presentationer. Men det är också sant att VC-aktiviteten har minskat stadigt sedan de högsta nivåerna i mitten av april. Och även om grundaraktiviteten har varierat mycket mer har den också hamnat långt ifrån de höga nivåerna vi såg i mitten av mars. Det är fortsatt hög aktivitet i finansieringsvärlden, även om det syns mer hos VC än hos grundarna: investerarindexet är fortfarande högre än den högsta nivån före pandemin 2020 medan grundarindexet är något lägre än under de tre högsta veckonivåerna från 2020. Vi känner oss fortfarande säkra på att finansieringsaktiviteterna kommer att öka i takt med att andra kvartalet närmar sig sitt slut, men kommer aktivitetsnivåerna kunna nå de höga nivåer vi såg under första kvartalet? Kom tillbaka nästa vecka för att se var grundare och investerare befinner sig då.

Uppdaterades: 31 maj 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3,48 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,54 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,63 %

Investeraraktiviteten minskade en aning förra veckan. VC verkar ha haft den kommande högtiden i tankarna. Investerarinteraktionerna minskade med 3,48 % och den genomsnittliga tiden investerarna ägnade åt presentationer minskade med 2,54 %. Men det här är ganska små förändringar och vi kan förvänta oss att investerarna höjer tempot under de kommande veckorna när vi närmar oss slutet på andra kvartalet. Grundarna, å sin sida, var mer aktiva inför högtiden och det genomsnittliga antalet skapade länkar ökade med 10,63 %. Detta är en stark ökning efter minskningen veckan innan. Kan vi förvänta oss en liknande ökning från grundarna vid kvartalets slut? Tillgångssidan av finansieringsmarknaden har varierat mer än efterfrågan under stora delar av 2021, men trots denna volatilitet är det sannolikt att grundarna tar i lite extra för att få sina presentationer till investerarna innan juni är över. Särskilt med all den ekonomisk optimism vi ser på marknaden just nu. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur marknaden såg ut efter Memorial Day.

Uppdaterades: 24 maj 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,09 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -17,88 %

Uppdaterades: 17 maj 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -2,2 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,73 %
 • PDI: Länkar skapade av grundare: -3,45 %

Uppdaterades: 10 maj 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -5,21 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,18 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +11,17 %

Uppdaterades: 3 maj 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +5,88 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,36 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -10,14 %

Uppdaterades: 26 april 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -10,82 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +2,96 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -0,4 %

Uppdaterades: 19 april 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +7,77 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,37 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +22,68 %

Uppdaterades: 12 april 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +12,3 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,21 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -8,3 %

Mått på intresse för presentationer för första kvartalet 2021

VC-efterfrågan var större än tillgången på grundarpresentationer under första kvartalet 2021, med 62 % större efterfrågan jämfört med första kvartalet 2020. Under samma tolvmånadersperiod har VC-efterfrågan överlag ökat 53 % snabbare än tillgången på startup-presentationer. Tillgången på startup-företag på jakt efter kapital ökade också med 41 % år för år och 19 % sedan förra kvartalet. 

Med större tillgång kommer större krav på investerarnas tid och den genomsnittliga tid som investerarna ägnar åt att granska presentationer minskade med 17 % år för år och mer än 3 % sedan förra kvartalet. Detta tyder på att investerarna ägnar mindre tid åt att granska informationen i presentationerna innan de bestämmer huruvida de vill ha ett möte med grundarna.

I korthet: Med större tillgång och större efterfrågan från VC har investerare ägnat allt mindre tid åt att utvärdera företagens potential, vilket tyder på att det blir allt mer avgörande för grundarna att verkligen få till sina presentationer i 2021.

Den viktigaste statistiken för presentationer: 

 • Investerarnas interaktioner ökade med 62 % jämfört med första kvartalet 2020 och med 53 % år-för-år 
 • Antalet startup-företag som söker kapital ökade med 41 % år för år och antalet skapade länkar per presentation per grundare ökade från 6,25 till 8,79 under 2020 respektive 2021.
 • Den genomsnittliga tid som investerare ägnar åt att granska presentationer minskade med 17 % år för år och med 3 % sedan fjärde kvartalet 2020

Uppdaterades: 5 april 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -6,32 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,27 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -5,58 %

Uppdaterades: 29 mars 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -5,61 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,36 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -18,25 %

Uppdaterades: 22 mars 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +3,26 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,72 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,68 %

Uppdaterades: 15 mars 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -1,43 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,17 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -2,83 %

Uppdaterades: 8 mars 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +3,7 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,08 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +25,15 %

Det börjar bli tradition att starta varje veckoanalys med en observation av hur aktiva investerarna har varit. Den här veckan är inget undantag: VC-aktiviteten ökade igen förra veckan, den här gången 3,7 % högre än veckan innan. Investerarnas optimism är fortsatt stark och inte ens en liten ökning på 1,08 % i hur mycket tid de ägnar åt presentationer har stoppat VC från att effektivt ta sig igenom nya presentationer på jakt efter nästa affär. Investerarinteraktionerna i presentationer är nu 69,7 % högre än för ett år sedan vid den här tiden, precis i början av pandemin. Men den stora nyheten från förra veckan såg vi på tillgångssidan: grundaraktiviteten ökade med 25,15 %. Grundarna verkar ha svarat på den fortsatt växande efterfrågan från investerarna med stor entusiasm. Efter ett par veckor med måttliga ökningar som inte verkade matcha de stora förändringarna av VC-aktiviteten tog grundarnas optimism äntligen fart förra veckan. Marknadsplatsen är full av aktivitet på båda sidor: grundarna är 61,59 % mer aktiva än förra året vid denna tid och både VC och grundare verkar säkra på att förhållandena är de rätta för att göra affärer. Optimismen kan bero på de fortsatt goda nyheterna om covid-vaccineringar eller att det finns en ny ekonomisk stimuleringsplan runt hörnet. Oavsett vilket verkar det som om det kommer vara full fart på marknaden under de kommande veckorna. Kom tillbaka nästa måndag för att se om det blev som vi förutspått.

Uppdaterades: 1 mars 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +12,03 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,47 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -2,53 %

Uppdaterades: 22 februari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +1,26 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,05 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +4,70 %

Uppdaterades: 15 februari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +7,75 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +3,31 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -6,11 %

Uppdaterades: 8 februari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +7,95 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,37 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +15,86 %

Ännu en vecka, ännu ett rekord för måttet på investerarinteraktioner i presentationer. Indexet steg lite mindre förra veckan än veckan innan (7,95 % istället för 9,13%), men det går inte att förneka att investerarnas aptit för nya affärer förblir stor. Investerarna var fortsatt effektiva förra veckan och den genomsnittliga tid de ägnade åt presentationer var i stort sett oförändrad, trots högre genomsnitt för antalet interaktioner. Investerarna ägnar fortfarande i genomsnitt 2 minuter och 42 sekunder per presentation. Ännu mer anmärkningsvärt är att grundaraktiviteten förra veckan äntligen ökat för att uppfylla investerarnas efterfrågan: grundarindexet ökade med 15,86 % och nådde en ny högstanivå. Vi har sett grundaraktiviteten öka stötvis sedan tidigt i januari, men förra veckans ökning tyder på att grundarna nu delar investerarnas entusiasm. Förra året började grundarna slå av på tempot under februari, men det var förstås innan covid. Idag kan allt hända. Kommer vi se ytterligare volatilitet i grundaraktiviteten under de kommande veckorna eller ihållande optimism på tillgångssidan? Kom tillbaka nästa vecka, vi kanske vet mer då.

Uppdaterades: 1 februari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +9,13 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -9,46 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +1,33 %

Uppdaterades: 25 januari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +10,05 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,34 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -4,8 %

Uppdaterades: 18 januari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +17,75 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,4 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +19,49 %

Förra veckan förutsåg vi att både investerar- och grundaraktiviteten skulle följa de historiska trenderna för denna tid på året och fortsätta att öka. Och exakt så blev det: under andra veckan i januari såg vi märkbara ökningar av investerarinteraktionerna och antalet skapade grundarlänkar. Investeraraktiviteten ökade med 17,75 % och grundaraktiviteten med 19,49 %. Investerarna är fortsatt effektiva. Trots en stor ökning av antalet interaktioner ökade den genomsnittliga tiden i presentationer med endast 1,4 % till 2 minuter och 54 sekunder per presentation. Även om denna aktivitetsökning följer de historiska mönstren visar ändringarna år för år hur robust finansieringsmarknaden varit hittills i år: investerarinteraktionerna är 40,14 % högre än vid samma tid förra året och antalet skapade grundarlänkar har ökat med 47,57 %. Men frågan är: kommer det höga tempot att hålla i sig? Ur ett historiskt perspektiv sett pekar allt på att så är fallet. Vi kan förvänta oss att grundar- och investeraraktiviteten ökar (men kanske i lite lägre tempo) under de kommande veckorna. Men i en värld som tagit sig igenom en pandemi gäller inga gamla regler längre. Nästa måndag får vi se hur marknadsplatsen reagerat på den nya presidenten. Kommer optimismen vara fortsatt hög?

Uppdaterades: 11 januari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +77,15 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,07 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +27,55 %

Mått på intresse för presentationer för fjärde kvartalet 2020

Trots upp- och nedgångar under det gångna, och historiska, året nådde investeraraktiviteten en ny rekordhög nivå i fjärde kvartalet 2020, en ökning på 21 % år för år. För att understryka hur volatil finansieringsmarknaden varit under 2020 kan vi påpeka att interaktionerna i presentationer (PDI) varierat med 54 % procent mellan de högsta nivåerna (tidiga oktober) och de lägsta nivåerna (tidiga mars). 

Den viktigaste statistiken för presentationer: 

 • Investerarinteraktionerna ökade med 21 % år för år och nådde en rekordhög nivå i tidiga oktober
 • PDI varierade med 54 % mellan högsta och lägsta nivåerna under 2020
 • Antalet skapade grundarlänkar under fjärde kvartalet ökade med 14 % år för år och nådde sin högsta nivå runt presidentvalet

Uppdaterades: 4 januari 2021

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -22,44 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,95 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -3,53 %

Uppdaterades: 28 december 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -32,79 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,33 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -24,86 %

Uppdaterades: 21 december 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -2,66 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,02 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -7,85 %

Grundarna förvånade oss förrförra veckan genom att öka antalet utskickade presentationer under en tid på året då vi historiskt sett brukar se mindre aktivitet. Men förra veckan följde förväntningarna och grundaraktiviteten minskade med 7,85 %. Även om aktivitetsnivån är hög för denna tid jämfört med tidigare år (33 % högre än 2019 och 44 % högre än 2018) förväntar vi oss fortsatt minskad aktivitet mot slutet av 2020. Investerarintresset minskade också med 2,66 % sedan veckan innan. Precis som grundarna är investerarna mer aktiva nu än föregående år vid samma tid: investeraraktiviteten har ökat med 18,83 % sedan 2019 och 44 % sedan 2018. Den genomsnittliga tid investerarna ägnar åt presentationer ökade en aning och hamnade återigen över 3 minuter. Överlag var den minskade aktiviteten från grundare och investerare väntad och det faktum att aktivitetsnivån är märkbart högre jämfört med tidigare år är uppmuntrande inför 2021. Det ihållande förtroendet på båda sidor av finansieringsmarknaden får oss att hoppas att grundare och investerare kan få en stark start på det nya året. Men 2020 kan fortfarande påverka våra mått. Kom tillbaka nästa vecka för att se hur marknadsplatsen reagerat på nyheterna om att kongressen godkänt en andra pandemilindring.

Uppdaterades: 14 december 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3,59 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,93 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +13,43 %

Förra veckan förutsåg vi att finansieringsaktiviteten kunde komma att minska under de sista veckorna på året, precis som vi sett tidigare år. Och så blev det för två av våra tre mått: investeraraktiviteten minskade en aning, 3,59 %, och den genomsnittliga tid som potentiella investerare ägnar åt presentation minskade på samma sätt, med 3,93 %. Potentiella investerare ägnar återigen mindre än 3 minuter i genomsnitt åt presentationerna, precis som under större delen av andra halvan av 2020. Investerarintresset verkar ha påbörjat den typiska avtrappningen, men aktivitetsnivån är ändå 20,5 % högre än vid samma tid 2019. Som vi har sett sedan i våras är aktiviteten efter alla nedstängningar fortsatt hög och detta skulle kunna tyda på att investerarna kommer att börja 2021 med stort förtroende. Lite förvånande såg vi en ökning av antalet skapade grundarlänkar förra veckan. Måttet steg med 13,43 % efter den stora ökningen vi såg efter Thanksgiving, vilket innebär att grundaraktiviteten nu är 35,13 % högre än vid samma tid förra året. Denna ökade grundaraktivitet kan bero på att grundarna försöker få ut sina presentationer innan högtiderna tar vid. Men ökningen kan också vara ett tecken på att grundarna är optimistiska om ekonomisk återhämtning efter de goda nyheterna om att covid-vaccineringen kommit igång i Storbritannien och USA. Kommer grundaraktiviteten fortsätta att bryta de historiska trenderna? Kom tillbaka igen nästa vecka för fler uppdateringar.

Uppdaterades: 7 december 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +21,12 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +2,03 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +10,5 %

Uppdaterades: 30 november 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -18,27 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,74 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -18,74 %

Uppdaterades: 23 november 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4,37 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,79%
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +3,39 %

Uppdaterades: 16 november 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +0,49 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -5,78 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -11,93 %

Uppdaterades: 9 november 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +0 % (ingen förändring)
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +2,92%
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +16,07 %

Förra veckan var en tid för presidentvalen och det var osäkert hur detta skulle avspeglas på finansieringsmarknaden. DocSends CEO, Russ Heddleston, visar hur måtten på intresset för presentationer såg ut under veckan, enligt citaten i Protocol Pipeline-nyhetsbrevet. ”Under måndagen och tisdagen minskade intresset för presentationer en aning och under onsdagen såg vi en stor minskning, troligtvis till följd av osäkerheten kring valet”, sade han. Vi tar en närmare titt, nu när vi har hela veckans resultat.

Uppdaterades: 2 november 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +1,99 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,77 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +3,29 %

Uppdaterades: 26 oktober 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3,37 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +5,11 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -3,85 %

Uppdaterades: 18 oktober 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -6,31 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,81 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -8,9 %

Uppdaterades: 12 oktober 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +22,65 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,2 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +21,28 %

Förra veckan släppte vi Mått på intresse för presentationer för tredje kvartalet där vi lyfte fram rekordsommarens resultat och tittade på våra förutsägelser för tidiga 2021.

Mått på intresse för presentationer för tredje kvartalet 2020

Den viktigaste statistiken för presentationer: 

 • Investerarinteraktionerna ökade 40 % år för år, 28,2 % högre än tredje kvartalet 2018
 • Investerarna ägnade i genomsnitt 2 minuter och 51 sekunder åt varje presentation, lägre än tredje kvartalen 2019 och 2018
 • Antalet presentationslänkar skapade av grundare under tredje kvartalet ökade med 18,3 % år för år och 51,3 % sedan tredje kvartalet 2018
 • VC-intresset minskade med 6 % under vecka 37, en tidsperiod som tidigare sett början på höstrushen

Uppdaterades: 5 oktober 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3,21 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,42 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +3,54 %

Uppdaterades: 28 september 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -1,06 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +3,58 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -2,99 %

Uppdaterades: 21 september 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +8 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,46 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +0 %

Uppdaterades: 14 september 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -6,42 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,06 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +4,21 %

Om du försöker skaffa kapital i seed-rundan eller om du investerar, anmäl dig till vårt webbinarium med DocSends CEO, Russ Heddleston. Han kommer att dela nya data och insikter om vad som krävs för att skaffa seed-kapital: Registrera dig och få vår nya rapport här.

Uppdaterades: 7 september 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4,59 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -5,07 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -4,46 %

Uppdaterades: 31 augusti 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -3,45 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +5,4 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -10,52 %

Investerarintresset för presentationer är fortsatt högt under kvartalet, trots en minskning förra veckan. Trenden för investerarintresset har pekat gradvis uppåt de senaste veckorna och förra veckans intressenivå är 54,33 % högre än samma vecka 2019.

Uppdaterades: 24 augusti 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +5,18 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,83 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -11,75 %

Uppdaterades: 17 augusti 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -4,45 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,35 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +26,26 %

Uppdaterades: 10 augusti 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +6,31 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,45 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -13,81 %

Uppdaterades: 3 augusti 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -7,32 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +0,69 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +0,64 %

Uppdaterades: 27 juli 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +9,04 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,69 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +16,14 %

Uppdaterades: 20 juli 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -12,77 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +9,76 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +0,15 %

Vi såg en liten korrigering i VC-intresset förra veckan, men fortfarande en högre intressenivå överlag jämfört med samma vecka 2019 och 2018. Vi såg också en liknande korrigering av tiden i presentationer. Tiden är fortfarande under tre minuter per presentation, så VC tar sig fortfarande igenom affärsmöjligheter i god fart, men ändringen kan tyda på att finansieringsmarknaden är på väg att nå ett lugnare sommartempo. Men tittar vi på grundaraktiviteten förväntar vi oss inte att VC-intresset kommer att minska. Grundaraktiviteten är nämligen mycket högre än vanligt för denna tid. Sommaren brukar ha ett lägre tempo, men det här kan vara ett ”långsamma” tempo under de kommande månaderna.

Uppdaterades: 13 juli 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +8,41 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -11,37 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +3,05 %

Mått på intresse för presentationer för andra kvartalet 2020

Även om uppmärksamheten från VC under första kvartalet verkade fokuserad främst på befintliga portföljföretag visar marknadsanalyser att investerarna ägnat mer tid åt nya möjligheter under andra kvartalet, vilket ledde till en ökning av intresset för presentationer (PDI) med 26 %. Intresset nådde högsta nivån runt 15 juni 2020, med 20,6 interaktioner per presentation. De tio bästa veckorna för investerarintresset hittills har alla varit i andra kvartalet.

I korthet: Startup-företag med rätt affärsmodell och marknadsmöjligheter tas emot med öppna armar av investerarna som återigen är ivriga att hitta nya affärsmöjligheter.

Den viktigaste statistiken för presentationer:  

 • PDI ökade med 26 % under andra kvartalet 2020, jämfört med 2019
 • De 10 veckorna med högst investerarintresse 2020 var alla i andra kvartalet
 • Antalet skapade presentationslänkar ökade 11 % år för år, 3 % högre än första kvartalet 2020

Uppdaterades: 6 juli 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +3,46 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,08 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -2,36 %

Traditionellt sett brukar denna vecka markera början på en minskning av intresset på finansieringsmarknaden under sommarmånaderna. VC brukar officiellt vara tillbaka i sadeln först i september. Men det vi ser det här året är allt annat än tradition. Vi kan nog säga med säkerhet att det här inte vara är fördröjt intresse efter de stora minskningarna i början av året. Ändringarna i världsekonomin och alla problem som medföljde pandemin har öppnat upp för nytt intresse från VC. Några av världens största företag idag föddes ur den senaste ekonomiska krisen. Helt klart ser vi allt fler företag skapas för att ta itu med de problem samhället står inför idag och VC är redo och villiga att investera.

Uppdaterades: 29 juni 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -8,7 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,3 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +4,2 %

VC-intresset minskade förra veckan från den rekordhöga nivån vi sett tidigare, men är fortfarande 10,5 % högre än samma vecka 2018 och 33,3 % högre än samma vecka 2019. Det här kan vara början på det lugnare sommartempo vi har väntat oss, men samtidigt är grundarna allt mer aktiva. Vi kan sannolikt fortsätta att se ihållande VC-intresse, såvida vi inte har nått en punkt där finansieringsmarknaden har stabiliserats. Ännu ett mått som får oss att tro att marknaden stabiliserats är den tid som investerare ägnar åt presentationer. Tiden har nämligen börjat öka. Genomsnittet är 3,5 minuter, men vi har på senare tid sett VC skynda sig igenom presentationer i jakt på rätt affär.

Uppdaterades: 22 juni 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +3,5 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +1,6 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -4,0 %

Uppdaterades: 15 juni 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +4,1 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3,2 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -14,3 %

Uppdaterades: 8 juni 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +4,3 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -2,2 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +19,2 %

Uppdaterades: 1 juni 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -5,6 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,6 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +6,7 %

VC-intresset verkar ha svalnat en aning, men vi ser fortfarande mycket aktivitet från grundarna. Det verkar som om nedåtgången på finansieringsmarknaden som vi såg tidigare under året kommer att leda till en ovanligt aktiv sommar. Den tid som VC ägnar per presentation minskar stadigt, vilket innebär att de aktivt tittar igenom varje affär men inte ägnar lika mycket tid åt detaljerna. Kom ihåg att målet med din presentation är att få till ett möte. Ta inte med varenda detalj om företaget i presentationen – bara så mycket att du får komma in i (Zoom) rummet.

Uppdaterades: 26 maj 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +2,6 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -0,6 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -14,3 %

Uppdaterades: 18 maj 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -1,5 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1,9 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +8,2 %

Uppdaterades: 11 maj 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +8,4 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -4,0 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +5,5 %

Uppdaterades: 4 maj 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: -10 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -5,0 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +1,0 %

Investerarintresset minskade återigen förra veckan, men är fortsatt högt ur ett historiskt perspektiv. Överlag är intresset 10 % högre år för år och kommer troligen fortsätta att vara högt om grundarna förblir aktiva. Grundaraktiviteten ökade inte mycket förra veckan, men en ökning på 1 % kan fortfarande leda till en ökning av VC-intresset nästa vecka. En intressant detalj är att tiden som VC ägnar åt presentationer minskade med 5 %. I takt med att nedstängningarna avslutas och folk börjar ge sig ut i världen igen skulle vi kunna se ändringar i dessa siffror.

Uppdaterades: 27 april 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +14 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -1 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -11 %

Uppdaterades: 20 april 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: Oförändrat
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: -3 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: +17 %

Uppdaterades: 13 april 2020

 • Intresse för presentationer: Investerarinteraktioner i presentationer: +3,5 %
 • Intresse för presentationer: Tid i presentationer: +3 %
 • Intresse för presentationer: Skapade grundarlänkar: -7,6 %

Återigen hade vi en vecka med högt intresse från investerarna. Tillsammans med detta såg vi färre presentationer från grundarna och investerarna ägnade lite mer tid åt varje presentation. Detta är goda förhållanden för grundare som funderar på att skicka ut presentationer. Investerarna är intresserade och ägnar lite mer tid åt att läsa presentationer. Vi rekommenderar att du lägger till en bild i presentationen som diskuterar hur du tror att covid-19 kan påverka er verksamhet och era marknadsmöjlighet under de kommande 12–18 månaderna.

Mått på intresse för presentationer för första kvartalet 2020

I korthet: Nedstängningarna till följd av pandemin sopade bort alla ökningar vi såg i tidiga 2020. Kontoren kommer troligen hållas stängda framöver och virtuella interaktioner mellan grundare och VC, samt ihållande osäkerhet på marknaden, kommer att bli det nya normala.

Den viktigaste statistiken för presentationer

 • Antalet skapade presentationslänkar per grundare var som högst i januari med en 41 % ökning år för år
 • PDI och antalet skapade presentationslänkar minskade med över 20 % respektive 21 % från de höga nivåerna under februari 2020
 • I andra halvan av mars ökade PDI igen till en 5 % minskning år för år 
 • De fyra värsta dagarna för PDI under första kvartalet 2020 var, i ordningsföljd: 19 mars, 6 mars, 12 mars och 20 mars

Uppdaterades: 6 april 2020

Investerarintresset verkar öka, men antalet presentationslänkar som skickas ut har inte ökat. Behöver du kapital kan det här vara rätt tid att bege dig in i finansieringen nu när marknaden är lite mindre full.

Till följd av allt som pågår är det inte underligt att investerarna nu ägnat mindre tid åt att granska förslag än vanligt. Den extra komplikationen av att jobba hemifrån, och att många investerare ägnar mer tid år sina befintliga portföljer, innebär att många VC har färre timmar att lägga på presentationer för nya möjligheter. I takt med att vi alla vänjer oss med de nya förhållandena under de kommande veckorna kan de här siffrorna börja stabiliseras. Men som det ser ut nu går VC igenom fler presentationer och de gör det snabbt.

Uppdaterades: 30 mars 2020

Förra veckan såg vi en ökning på 10 % av intresset för presentationer jämfört med veckan in, en minskning på bara 5 % år för år.

Många investerare sägs ha ägnat mer tid åt sina portföljföretag, men det verkar som om bristen på evenemang och möten har gett dem gott om tid att läsa igenom presentationer. VC tar sig an investeringar på många olika sätt. Många har fortfarande stora medel att fördela, medan andra ägnar sig tid åt att titta på möjligheter utan att för den sakens skull alltid skriva avtal. Är du en grundare som jakt efter kvartal under de kommande kvartalen kan detta vara ett perfekt tillfälle att få ut din presentationer till potentiella investerare.

Uppdaterades: 23 mars 2020

Trots den pågående krisen såg vi bara en minskning på 11 % år för år i intresset för presentationer under veckan.

Efter nyheten att alla icke-väsentliga företag i Kalifornien ska fortsätta vara stängda under överskådlig framtid är det inte så underligt att intresset för presentationer minskade. Många VC försöker hitta nya sätt att möta grundare och många har redan tagit sina möten till Zoom. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att många av de vanliga sättet för VC att få presentationer (hänvisningar från portföljföretag, evenemang) inte förekommer för tillfället till följd av restriktionerna. Det betyder att många VC inte bara behöver ägna tid åt interna justeringar för att tackla det nya landskapet utan också behöver arbeta med en snävare pipeline överlag. Men både Axios och TechCrunch rapporterar att många VC fortfarande aktivt söker efter nya affärsmöjligheter. Medlen finns redan och investerarna är redo att dela ut dem.