Personlig datadriven feedback på din presentation

Efter att ha granskat över 100 tusen presentationer vet vi hur framgång ser ut. Prova vår presentationsanalys från DFN.

DBX_PDI_illo_1

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på DocSend (eller logga in på ditt konto)

När du har loggat in på ditt DocSend-konto laddar du upp din presentation. Därefter behöver du skapa en länk till presentationen.

Skicka din DocSend-länk till [skyddad mejladress]

Please don’t send a PDF; we’re not big fans of attachments here at DocSend! When you send us your DocSend link, please send over your company name, one-line description, ask (how much you’re raising), round, sectors, and company location.

Få resultaten

Each result is human-checked for consistency. You’ll receive your feedback quickly — often within 72 business hours. Please note that we currently support only one submission per company with no resubmissions, so please avoid submitting a working draft or teaser deck.

Gå med i DocSend Fundraising Network (DFN)

If you meet our requirements, we will then feature your deck in our DocSend Fundraising Network. You will be notified via email of your acceptance. Being a part of the DocSend Fundraising Network means that vetted investors in our network can request to connect with you. Once a request is made, you can follow up directly with the VC to set up a meeting.


Allt du behöver veta om presentationsanalysen

Vad vi analyserar
Vad vi analyserar

Efter att ha gått igenom tusentals presentationer från de tidiga stadierna identifierade vi nio viktiga faktorer, från ord per sida till hur du visar ekonomiska siffror, som gör presentationer lyckade och kan hjälpa dig att fånga investerarnas intresse och skaffa kapital.

Vad vi inte analyserar
Vad vi inte analyserar

Presentationsanalysen utvärderar inte affärsidén, marknadsstorleken, affärsmodellen eller de saker som gör ditt företag unikt. Vårt mål är att se till att du visar upp ditt företag på bästa sätt med beprövade tekniker.

Därför gör vi detta
Därför gör vi detta

Vårt mål har alltid varit att ge grundare ett försprång i en ofta frustrerande och svårgenomtränglig process. Presentationsanalysen baseras på vår finansieringsforskning och tillhandahåller insikter som grundare kan agera utifrån i jakten på kapital.

Vårt åtagande för din integritet och sekretess

När du använder Pitch Deck Analyzer ger du uttryckligt tillstånd till DocSend, Inc. (”DocSend”) att granska din presentation i syfte att tillhandahålla förslag på hur du kan förbättra presentationens kvalitet och effekt och att rekommendera introduktioner till potentiella investerare (”feedback”). DocSend behandlar din presentation och tillhörande feedback som konfidentiell information och kommer inte att lämna ut presentationen eller tillhörande feedback till någon tredje part om detta inte uttryckligen godkänns enligt DocSends Villkor för tjänsten (”villkoren”). DocSend ger inga utfästelser eller garantier av något slag, varken uttrycka eller underförstådda, om att feedback ska vara korrekt, tillräcklig, giltig, tillförlitlig eller fullständig. Feedback tillhandahålls endast i informationssyfte och DocSend frånsäger sig allt ansvar i samband med åtgärder eller uteblivna åtgärder till följd av feedback. När feedback har tillhandahållits kommer DocSend inte att ha åtkomst till eller granska din presentation förutom i enlighet med villkoren.

 

.

Ta reda på varför vissa startup-företag får kapital och andra inte

Se vad vi har lärt oss efter att ha studerat tusentals presentationer från framgångsrika och mindre framgångsrika startup-företag.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys