Personlig datadriven feedback på din presentation

Efter att ha granskat över 100 tusen presentationer vet vi hur framgång ser ut. Prova vår presentationsanalys från DFN.

DBX_PDI_illo_1

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på DocSend (eller logga in på ditt konto)

När du har loggat in på ditt DocSend-konto laddar du upp din presentation. Därefter behöver du skapa en länk till presentationen.

Skicka din DocSend-länk till [skyddad mejladress]

Skicka inte en PDF, vi är inte fans av bilagor här på DocSend! När du skickar in din DocSend-länk behöver du också skicka in ditt företagsnamn, en beskrivning på en mening, kapitalbelopp (hur mycket kapital du söker), rundan, sektorer och företagets plats.

Få resultaten

Varje resultat kontrolleras av en människa för konsekventa resultat. Du får feedback snabbt – ofta inom 72 kontorstimmar. Tänk på att du för närvarande bara stöder en inlämning per företag och erbjuder inga återinlämningar, så undvik att skicka in ett utkast eller ett smakprov.

Gå med i DocSend Fundraising Network (DFN)

If you meet our requirements, we will then feature your deck in our DocSend Fundraising Network. You will be notified via email of your acceptance. Being a part of the DocSend Fundraising Network means that vetted investors in our network can request to connect with you. Once a request is made, you can follow up directly with the VC to set up a meeting.


Allt du behöver veta om presentationsanalysen

Vad vi analyserar
Vad vi analyserar

Efter att ha gått igenom tusentals presentationer från de tidiga stadierna identifierade vi nio viktiga faktorer, från ord per sida till hur du visar ekonomiska siffror, som gör presentationer lyckade och kan hjälpa dig att fånga investerarnas intresse och skaffa kapital.

Vad vi inte analyserar
Vad vi inte analyserar

Presentationsanalysen utvärderar inte affärsidén, marknadsstorleken, affärsmodellen eller de saker som gör ditt företag unikt. Vårt mål är att se till att du visar upp ditt företag på bästa sätt med beprövade tekniker.

Därför gör vi detta
Därför gör vi detta

Vårt mål har alltid varit att ge grundare ett försprång i en ofta frustrerande och svårgenomtränglig process. Presentationsanalysen baseras på vår finansieringsforskning och tillhandahåller insikter som grundare kan agera utifrån i jakten på kapital.

Vårt åtagande för din integritet och sekretess

När du använder Pitch Deck Analyzer ger du uttryckligt tillstånd till DocSend, Inc. (”DocSend”) att granska din presentation i syfte att tillhandahålla förslag på hur du kan förbättra presentationens kvalitet och effekt och att rekommendera introduktioner till potentiella investerare (”feedback”). DocSend behandlar din presentation och tillhörande feedback som konfidentiell information och kommer inte att lämna ut presentationen eller tillhörande feedback till någon tredje part om detta inte uttryckligen godkänns enligt DocSends Villkor för tjänsten (”villkoren”). DocSend ger inga utfästelser eller garantier av något slag, varken uttrycka eller underförstådda, om att feedback ska vara korrekt, tillräcklig, giltig, tillförlitlig eller fullständig. Feedback tillhandahålls endast i informationssyfte och DocSend frånsäger sig allt ansvar i samband med åtgärder eller uteblivna åtgärder till följd av feedback. När feedback har tillhandahållits kommer DocSend inte att ha åtkomst till eller granska din presentation förutom i enlighet med villkoren.

 

.

Ta reda på varför vissa startup-företag får kapital och andra inte

Se vad vi har lärt oss efter att ha studerat tusentals presentationer från framgångsrika och mindre framgångsrika startup-företag.

Säker dokumentdelning med realtidsanalys