DocSends integritetspolicy

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Publicerades: 24 september 2021
Trädde i kraft: 24 september 2021 (”Ikraftträdandedatum”)

Introduktion

Denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”) har tagits fram för att informera dig om DocSend Incs (”DocSend”, "vi”, ”oss” eller ”vår”) policyer och processer som rör insamling, användning och utlämning av din information i samband med din användning av DocSendTM-tjänsten. DocSend tillhandahåller en webbaserad och mobil tjänst (”tjänsten”) avsedd att assistera användare med DocSend-konton (”användare”) att dela information, innehåll, material, filer och mappar (tillsammans, användarnas ”material”) och analysera hur materialet visas och/eller tas emot av användarnas kunder, potentiella kunder och andra tredje parter som inte är registrerade användare av tjänsten (”läsare”).

Användare kan komma åt tjänsten via webbplatsen på https://www.docsend.com (”webbplatsen”), program på enheter, API eller tredje parter. En ”enhet” är en datorenhet som används för att komma åt DocSend-tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, stationär dator, bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan elektronisk konsumentenhet.

Omfattning

Denna integritetspolicy reglerar din åtkomst till DocSend-tjänsten, oavsett hur du får åtkomst till den, och förklarar vilka uppgifter vi samlar in när du använder webbplatsen och/eller tjänsten, varför vi samlar in uppgifterna, hur vi använder dem och dina rättigheter och valmöjligheter. Policyn gäller personuppgifter och annan information som vi samlar in från eller om: (i) besökare på eller användare av webbplatsen och tjänsten, (ii) potentiella kunder, (iii) befintliga kunder och (iv) jobbsökande.

När vi tillhandahåller tjänsten samlar vi in information om läsare åt användarna. Vår användning av information åt användare regleras av avtalet med tillämplig användare och användares egna integritetspolicyer. Vi ansvarar inte för användares eller tredje parters integritetspolicyer eller integritetsprocesser.

Genom att använda webbplatsen eller tjänsten samtycker du till insamlingen, överföringen, behandlingen, lagringen, utlämningen och annan användning som beskrivs i denna integritetspolicy.

1. Uppgifter som vi samlar in

När du interagerar med webbplatsen eller tjänsten i samband med våra evenemang och försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samlar vi in information som på egen hand eller i kombination med annan information kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”) enligt nedan:

A. Information du tillhandahåller som användare
När du registrerar ett konto som användare kan du ombes att tillhandahålla personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, namn, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress eller företagsadress.

Du kan också välja att skicka in personuppgifter till oss när du skickar ett e-postmeddelande till oss eller använder interaktiva funktioner som vi kan göra tillgängliga i tjänsten. Du kan till exempel be oss att: (a) importera dina kontakter genom att ge oss åtkomst till tjänster från tredje part (såsom ditt e-postkonto) eller (b) använda dina uppgifter från sociala nätverk för att ge oss åtkomst till ditt konto på sociala nätverk.

Du kan också tillhandahålla oss med kontakters e-postadresser när du delar mappar eller filer med dem eller om du bjuder in dem att gå med i DocSend. Och om du registrerar dig för vår betalda tjänst kan du ombes att tillhandahålla ytterligare information, som kreditkortsuppgifter, enligt nedan.

B. Evenemang
Vi kan också samla in uppgifter från dig, inklusive, men inte begränsat till, när du deltar i något av våra evenemang, under telefonsamtal med säljare eller när du kontaktar kundsupporten.

C. Ansökan om anställning
När du ansöker om anställning via webbplatsen kan vår leverantör av rekryteringstjänster samla in ditt CV och eventuell ytterligare information du väljer att tillhandahålla, inklusive, men inte begränsat till, information om tidigare anställning och utbildning. Dessutom, om det tillåts enligt lag, kan vi be en tredje part utföra en bakgrundskontroll för att avgöra om du är lämplig för en position.

D. Information vi får från läsare
Är du en läsare kan en användare begära att du tillhandahåller information (även personuppgifter) via tjänster för att kunna visa användarens material. Detta gäller i synnerhet för åtkomst till material som en användare vill dela med läsare där läsare kan ombes tillhandahålla sin e-postadress när DocSend-användarens länk öppnas (eller där läsarens e-postadress kan tillhandahållas av användaren). DocSend lagrar denna information åt användarna. Om du som läsare skulle tillhandahålla en användare med denna information gör du det i enlighet med användarens integritetsprocesser och integritetspolicyer. DocSend ansvarar inte för användares integritetsprocesser och behandlar endast denna information i enlighet med gällande avtal med varje användare. Är du en DocSend-användares läsare och inte längre vill kontaktas av denna användare som använder DocSend-tjänsten behöver du kontakta användaren du interagerar med direkt.

E. Material
När vi tillhandahåller tjänsten behandlar vi åt användare sådan information som ingår i det material som användare (och om tillämpligt användares företrädare, anställda eller andra registrerade personer som väljs ut av användare) laddar upp till, laddar ner från, eller kommer åt, delar eller skickar via tjänsten. Lägger du till material i ditt konto som tidigare har laddats upp av dig eller en annan användare kan vi koppla hela eller delar av sådant tidigare material till konto istället för att lagra en kopia.

F. Information vi tar emot från tredje parter
Vi kan också ta emot personuppgifter (såsom din e-postadress) från andra användare, till exempel om de har försökt dela något med dig eller hänvisa DocSend till dig. Vi kan komplettera informationen som vi samlar in från användare och läsare (såsom e-postadresser) med ytterligare information som erhålls från offentligt tillgängliga och tredje parters databaser eller tjänster som tillhandahåller information om affärspersoner och företag (såsom en persons namn, befattning, kontaktinformation för arbetsfrågor och företagsinformation) och visa denna information för våra användare som en del av vår tjänst.

G. Automatiskt insamlad information
i. Loggdata

När du använder tjänsten kan vi automatiskt registrera information från din enhet, dess programvara och dina aktiviteter i tjänsten. Detta omfattar enhetens IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, webbsidorna du besökte innan du kom till webbplatsen, webbsidorna du besökte direkt efter att ha lämnat webbplatsen, information du söker efter på webbplatsen, språkinställningar, identifieringsnummer kopplade till dina enheter, mobilleverantör, datum- och tidsstämplar kopplade till transaktioner, information om systemkonfiguration, metadata om materialet och andra interaktioner med materialet och tjänsten.

Vi samlar in denna information för att kunna tillhandahålla tjänsten och tillhandahålla våra användare med rapporter och statistik rörande användningen av tjänsten. Informationen görs tillgänglig för användare via tjänsten (till exempel tillhandahåller vi användare med information om en läsares plats utifrån läsarens IP-adress) och informationen kan kopplas till annan information om användaren och användarens läsare (även personuppgifter) som användaren tillhandahåller.

Är du en läsare som visar material som du tar emot från en användare via tjänsten samlar vi automatiskt in information om dina interaktioner med detta material och med tjänsten. Informationen vi samlar in omfattar:

 • Huruvida du har visat eller visar material.
 • Datum och tid då du visade material.
 • Antal gånger och hur länge du visat material.
 • Vilka delar av materialet du har visat.
 • Din IP-adress och plats.

ii. Cookies och annan spårningsteknik

Vi använder ”cookies” (små datafiler som vi överför till din enhet) och annan spårningsteknik för att driva och hantera webbplatsen och tjänsten, analysera trender, leverera annonser och förbättra din åtkomst till och användning av tjänsten. Mer information om cookies och liknande teknik som används på webbplatsen och i tjänsten hittar du i vår cookiepolicy här: https://www.docsend.com/cookie-policy/.

2. Hur vi använder informationen

A. Tillhandahålla information och svara på begäranden
När du ber om information om tjänsterna (när du till exempel begär en demonstration eller ber oss att skicka offerter eller prisinformation) eller registrerar dig för ett webbinarium eller ett evenemang använder vi dina kontaktuppgifter för att svara på din begäran. För registrerade personer inom EU är sådan användning nödvändig för att spara på eller genomföra din begäran.

B. Tillhandahålla tjänsten till användaren
Vi använder kontorelaterade data som användarna tillhandahåller i samband med köp av, registrering för, användning av eller support för användarkontot (såsom användarnamn, e-postadresser och faktureringsinformation) för att tillhandahålla dig åtkomst till tjänsten och/eller webbplatsen, för att kontakta dig angående din användning av tjänsten och/eller webbplatsen eller för att meddela dig om viktiga ändringar av tjänsten och/eller webbplatsen. För registrerade personer inom EU är sådan användning nödvändig för att fullfölja avtalet mellan dig och oss.

Vi behandlar personuppgifter tillhörande läsare och ditt material åt dig i syfte att tillhandahålla tjänsten och tillhandahålla våra användare med rapporter och statistik som rör dina interaktioner med ditt material och vår tjänsten, i enlighet med tillämpligt användaravtal. Data tillhörande läsare som vi mottar via tjänsten görs tillgänglig till användare som kommunicerar med läsare via tjänsten, och kan av användare kopplas till annan information om läsarna (inklusive personuppgifter) som användarna har tillhandahållit oss eller som läsarna tillhandahåller till användare via tjänsten. DocSend använder inte och har inte åtkomst till läsarnas personuppgifter som insamlats av användarna via deras användning av tjänsten förutom när användare ger tillstånd till detta, för att tillhandahålla tjänsten och tillhandahålla tillhörande support och hjälp.

C. Skicka användare marknadsföringskommunikation och andra meddelanden
Vi kan använda din e-postadress eller postadress för att skicka information (i förekommande fall) via e-post och post om nya produkter och tjänster, kommande evenemang eller andra kampanjer. Får du ett oönskat e-postmeddelande följer du anvisningarna för att sluta prenumerera i det marknadsförande e-postmeddelande vi skickar. Var uppmärksam på att om du väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande kontakta dig angående problem som rör tjänsten och för att svara på begäranden från dig. Beroende på tillämplig lag kan våra säljare också använda ditt telefonnummer för att kontakta dig direkt per telefon i samband med nya produkter och tjänster, kommande evenemang och andra kampanjer.

Om det krävs enligt tillämplig lag (till exempel om du är en registrerad person i EU) kommer vi endast att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post eller post, eller kontakta dig per telefon, om du samtycker till att vi gör detta när du tillhandahåller dina personuppgifter. När du ger oss ditt samtycke om att kontaktas i marknadsföringssyfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa anvisningarna för att välja bort marknadsföringskommunikation som du hittar i varje marknadsförande e-postmeddelande vi skickar till dig. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få framtida marknadsföringskommunikation eller om du vill att ditt namn raderas från våra e-postlistor och telefonlistor kan du kontakta oss på [skyddad e-postadress]. Var uppmärksam på att om du väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande kontakta dig angående problem som rör tjänsten och för att svara på begäranden från dig.

D. För legitima affärssyften
Vi använder data som rör din användning av och interaktion med webbplatsen och tjänsten, inklusive information som vi kan ha samlat in med cookies och liknande teknik, för legitima affärssyften eller för att fullfölja avtalet med dig, vilket omfattar följande:

 • Tillhandahålla, administrera och erbjuda support för webbplatsen och tjänsten.
 • Personanpassa och förbättra din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsten (inklusive att
  utöka tjänstens funktionalitet, produktfunktioner och användarvänlighet).
 • Bekräfta att användare har nödvändig behörighet till tjänsten för att vi ska kunna behandla deras begäranden.
 • Anpassa vår marknadsföringsstrategi och personanpassa vår kommunikation med dig (inklusive att erbjuda programvaruuppdateringar, information om funktioner och andra marknadsförings- och tjänsterelaterade meddelanden som är relevanta för materialen och funktioner du använder).
 • Bedriva forskning och utveckling, analysera och rapportera om branschtrender inom materialanvändning och resultat.
 • Uppfylla våra mål gällande företags- och socialt ansvar.
 • Ber du oss att komma åt, uppdatera eller radera dina data eller att ta bort dig från våra marknadsföringslistor behåller vi grundläggande data för att kunna identifiera dig och förhindra framtida behandling.
 • Intern verksamhet/teknisk verksamhet, såsom revision, att bevara kvaliteten och säkerheten för webbplatsen och tjänsten, att felsöka och reparera fel, dataanalys, testning, att förhindra skadlig, bedräglig eller olaglig verksamhet eller missbruk av våra produkter och tjänster (vilket omfattar åtal mot de som ligger bakom sådan aktivitet) och att säkerställa säkerheten för webbplatsen, tjänsten, våra IT-system, vår arkitektur och våra nätverk.

För registrerade personer i EU är denna användning nödvändig för våra legitima affärssyften för att förstå hur webbplatsen och tjänsten används av dig och för att förbättra din upplevelse av dessa. För cookies från webbplatsen, i de fall det krävs enligt tillämplig lag, förlitar vi oss på legitima affärssyften eller ditt samtycke – läs igenom vår cookiepolicy för information om hur vi använder cookies och annan spårningsteknik.

3. Informationsdelning och utlämning

A. Din användning
Vi visar dina personuppgifter på din profilsida och i andra delar av tjänsten utifrån de inställningar du väljer i ditt konto. Du kan komma åt och ändra dessa inställningar när som helst på det sätt som beskrivs i avsnitt 4. Eventuella personuppgifter som du väljer att tillhandahålla ska spegla vad du vill att andra ska få veta om dig.

När läsare tar emot material från användare visar vi användarens namn för läsaren. Vi ger också användare möjlighet att tillhandahålla kontaktuppgifter inom dokumentvisaren för relevanta läsare. Vi visar en läsares e-postadress och namn för användaren som skickade materialet via tjänsten, om läsaren har tillhandahållit sin e-postadress.

Vi kan också dela eller lämna ut din information med ditt samtycke, till exempel om du använder ett program från tredje part för att komma åt ditt konto (se nedan). Du kan också, via vissa funktioner i tjänsten, ha möjlighet att göra vissa av dina uppgifter offentliga. Offentlig information kan spridas brett och snabbt. Överväg noga vilka personuppgifter du lämnar ut på profilsidan och i tjänsten och hur pass anonym du vill vara.

B. Medarbetare, tjänsteleverantörer, affärspartner och andra
Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra medarbetare om det krävs för att tillhandahålla tjänsten och vi kan ta hjälp av tredje parters företag och enskilda personer för att kunna tillhandahålla, erbjuda support för, analysera och förbättra tjänsten (såsom leverantörer av datalagringstjänster, underhållstjänster, betalningshantering (beskrivs nedan), databashantering, leverantörer analystjänster som hjälper oss att förstå hur du använder och interagerar med webbplatsen och tjänsten, leverantörer av lösningar för CRM, marknadsföring och försäljning, säljare som assisterar med rekrytering och kompetens- och bakgrundskontroller). Dessa tredje parter kan ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra dessa uppgifter åt oss och i enlighet med våra anvisningar, under förpliktelser som liknar de som anges i denna integritetspolicy.

Från och med ikraftträdandedatumet ska dessa tredje parter omfatta de som anges här.

C. Andra Dropbox-företag
DocSend delar infrastruktur, system och teknik med andra företag som ägs eller drivs av Dropbox, Inc. (”Dropbox-företag”) för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra tjänster som tillhandahålls av Dropbox-företag. Vi bearbetar dina personuppgifter i dessa Dropbox-företag för dessa syften i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag och i enlighet med deras villkor och policy.

D. Program från tredje part
Vi kan dela din information med program från tredje part med ditt samtycke, till exempel när du väljer att få åtkomst till tjänsten via ett sådant program. Vi ansvarar inte för vad sådana tredje parter gör med din information och du bör därför se till att du litar på programmet och att det har en integritetspolicy som du finner godtagbar.

E. Reklampartner
Tredje parter som är reklampartner kan via tjänsten och på sociala medier använda cookies, tekniker och andra spårningsverktyg för att samla in information om dina aktiviteter och din enhet (såsom IP-adresser, mobila identifierare, besökta sidor, plats, tid på dagen).

F. Efterlevnad av lagar och begäran om brottsbekämpning, skydd av DocSends rättigheter
Vi kan till parter utanför DocSend lämna ut filer lagrade i ditt DocSend-konto och information om dig som vi har samlat in i de fall där vi i god tro anser att utlämningen rimligen krävs för att (a) följa lagar, regleringar eller obligatoriska rättsbegäranden, (b) skydda en person från död eller allvarliga skador, (c) förhindra bedrägeri eller missbruk av DocSend eller dess användare, eller (d) skydda DocSends äganderätt. Om vi tillhandahåller ditt material till en brottsbekämpande myndighet enligt ovan tar vi bort DocSends kryptering från filerna innan vi överlämnar dem till den brottsbekämpande myndigheten. Men DocSend kan inte dekryptera filer som du krypterat innan du lagrade dem i DocSend.

G. Överföring av verksamheten
Om vi blir involverade i en sammanslagning, ett förvärv, ett konkursförfarande eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar kan din information överföras som en del av en sådan transaktion. Men vi kommer att meddela dig (exempelvis via e-post och/eller ett tydligt meddelande på webbplatsen) om eventuella ändringar av kontrollen över eller användning av dina personuppgifter eller ditt material, om dessa skulle omfattas av en ny integritetspolicy. Vi kommer också att meddela dig om eventuella val du kan göra angående informationen.

4. Ändra eller radera din information

Är du en registrerad användare kan du granska, uppdatera eller korrigera personuppgifterna du tillhandahållit under registrering eller i din kontoprofil, genom att ändra ”kontoinställningar”. Vill du radera ditt konto kontaktar du oss enligt nedan. Om dina personuppgifter ändras eller om du inte längre vill använda tjänsten kan du uppdatera dem genom att ändra kontoinställningar. I vissa fall kan vi behålla kopior av din information på det sätt som beskrivs i avsnitt 5 nedan. Har du frågor om dina personuppgifter i vår tjänst kan du kontakta oss på [skyddad e-postadress].

5. Datalagring

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för de syften som anges i denna integritetspolicy, så länge ditt konto är aktivt, eller så länge de behövs för att tillhandahålla tjänsten till dig eller under den tid som krävs enligt lag, beroende på vilken tidsperiod som är längst. Vill du radera ditt kontot eller begära att vi inte längre använder din information för att tillhandahålla tjänsten till dig ber vi dig att radera ditt konto genom att kontakta oss på [skyddad e-postadress]. Vi kan bevara, använda eller lämna ut din information (inklusive personuppgifter) om det krävs för att fullfölja juridiska skyldigheter, för att lösa tvister eller verkställa avtal och för våra legitima affärssyften (såsom analys, skydd och säkerhet). I enlighet med och utifrån dessa krav kommer vi att försöka radera din information så snabbt vi kan på din begäran. Vi kommer dessutom inte att radera från våra servar material som du innehar gemensamt med andra användare.

6. DocSend teamanvändare

Använder du DocSend på en kontonivå som ger tillgång till kontoadministrering (”DocSend teamanvändare”) kan din administratör ha möjlighet att:

 • Komma åt information i och om ditt DocSend-teamanvändarkonto.
 • Lämna ut, begränsa eller komma åt information som du har tillhandahållit eller som görs tillgänglig av dig när du använder DocSend-teamanvändarkonto.
 • Kontrollera hur ditt DocSend-teamanvändarkonto kan kommas åt eller raderas.

Se din organisations policy om du har frågor om administratörens behörigheter.

7. DocSends community

Tjänsten kan erbjuda offentligt tillgängliga communitytjänster som bloggar, forum och wikier. Du bör vara medveten om att eventuell information som du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra med åtkomst till dessa områden. Dina inlägg är kvar även efter att du sagt upp ditt konto. Har du frågor om dina personuppgifter i vår tjänst kan du kontakta oss på [skyddad e-postadress].

8. Insamling och användning av information av tredje parter

A. Allmänt
Tredje parter är inte skyldiga att följa denna integritetspolicy för personuppgifter som du tillhandahåller direkt till sådana tredje parter eller som sådana tredje parter själva samlar in. Vi kontrollerar inte webbplatser från tredje part som kan vara tillgängliga via tjänsten. Därför gäller inte denna integritetspolicy för information som du tillhandahåller till webbplatser från tredje part eller som samlas in av de tredje parter som driver sådana webbplatser. Innan du besöker en webbplats från tredje part, antingen via en länk i tjänsten eller på annat sätt, och innan du tillhandahåller personuppgifter till någon tredje part, bör du ta reda på integritetspolicyn och eventuella integritetsåtgärder från den tredje part som driver en sådan webbplats och du bör vidta nödvändiga åtgärder, efter ditt gottfinnande, för att skydda din integritet.

B. Tredje parts insamling av dina kreditkortsuppgifter
Väljer du att prenumerera på en köpt tjänst som betalas via kreditkort kommer betalningsbehandlingen från tredje part (Stripe) att behandla ditt kreditkort. Följaktligen ger du DocSend tillåtelse att samla in, använda, bevara och lämna ut dina kreditkortsuppgifter och annan betalinformation till Stripe och du utfäster och garanterar att du har all nödvändig behörighet att lämna ut sådan information till oss. Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som spelar en viktig roll i driften av tjänsten, vilket inkluderar, men inte begränsas till, finansinstitut, betalningsbehandlare, verifieringstjänster och kreditbyråer, samt till eventuella tredje parter som du direkt har tillåtit att ta emot dina personuppgifter. Om du har frågor om hur Stripe skyddar data som den tar emot från DocSend-användare, se https://stripe.com/legal/ssa och https://stripe.com/privacy.

DocSend tar inte emot och lagrar inte kreditkortsuppgifter på våra servrar. Vi tar emot en transaktionstoken och ett engångs-ID så att vi kan bekräfta att transaktionen verkligen har slutförts. De områden av tjänsten som samlar in dina personuppgifter använder branschstandardkryptering (SSL), men din webbläsare måste ha stöd för krypteringsskydd för att kunna dra nytta av detta.

C. Andra tredje parters insamling av annan information
Vi kan använda oss av tredje parter, såsom Google, Kissmetrics och Intercom, för att få analysinformation. Dessa företag kan samla in personuppgifter och annan information från dig via webbplatsen och tjänsten. Du hittar mer information om vilken information Google samlar in och hur denna information används och lämnas ut här: http://www.google.com/policies/privacy. Du kan välja bort Googles insamling och behandling av data som genereras av din användning av tjänsten genom att gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du hittar mer information om vilken information Kissmetrics samlar in och hur denna information används och lämnas ut här: https://www.kissmetrics.io/privacy. Du kan ta reda på mer information om vilken information Intercom samlar in och hur de använder och lämnar ut den informationen här: https://www.intercom.com/legal/privacy.

Våra reklampartner kan använda personuppgifter (och liknande information som samlas in från andra webbplatser) i syfte att tillhandahålla riktade annonser till dig när du besöker tredje parters webbplatser inom deras nätverk. Detta brukar kallas ”intressebaserad annonsering” eller ”beteendebaserad annonsering online”. Vi kan tillåta åtkomst till andra data som samlas in via tjänsterna för att dela information som kan vara användbar, relevant, värdefull eller på annat sätt intressant för dig. Föredrar du att inte dela dina personuppgifter med tredje parter som är reklampartner kan du följa anvisningarna i vår cookiepolicy här: https://www.docsend.com/cookie-policy. För vissa enheter kan du annars använda enhetens plattformskontroller i inställningar för att göra dina val där.

Vi kan också tillåta att du loggar in på tjänsten med konton hos tredje part, som LinkedIn och Google. Använder du dessa tjänster kan de samla in personuppgifter från dig via vår webbplats och vår tjänst. Du hittar mer information om vilken information LinkedIn samlar in och hur denna information används och lämnas ut här: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Ytterligare information om Chrome-tillägget

Vi tillhandahåller ett Chrome-tillägg som du kan använda i samband med ditt DocSend-konto. Informationen vi tar emot via detta tillägg kommer från Googles API och behandlas i enlighet med datapolicyn Chrome Web Store User Data Policy, inklusive kraven om begränsad användning.

10. Dina integritetsrättigheter

A. Omfattning
Vår integritetspolicy beskriver varför och hur DocSend samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter, den lagliga grund på vilken dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter vi har i samband med denna behandling (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).

B. DocSend som personuppgiftsbiträde
DocSend är personuppgiftsansvarig i behandlingen av dina personuppgifter, men vi fungerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifter som vi behandlar åt våra användare. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för information om hur du kontaktar oss.

Bor du i Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko) agerar Dropbox, Inc. som din tjänsteleverantör. För alla andra användare och läsare agerar Dropbox International Unlimited Company som personuppgiftsbiträde för dina data.

C. Dina rättigheter
Med förbehåll för tillämplig lag har du följande rättigheter till dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst: Om du ber oss kan vi bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och om vi gör det kan vi tillhandahålla en kopia av dessa personuppgifter till dig, tillsammans med vissa andra uppgifter.
 • Rätt till korrigering: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att be oss korrigera eller komplettera dem. Om vi har delat dina personuppgifter med andra underrättar vi dem om korrigeringarna om det går. Om du ber oss kan vi, om det är möjligt och lagligt, berätta vilka vi har delat dina personuppgifter med så att du kan kontakta dem direkt.
 • Rätt till radering: Du kan be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter för de uppgifter där vår juridiska grund baseras på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke. Har vi delat dina data med andra underrättar vi dem om att personuppgifterna har raderats om det går. Om du ber oss kan vi, om det är möjligt och lagligt, berätta vilka vi har delat dina personuppgifter med så att du kan kontakta dem direkt. Vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter om detta krävs för legitima affärssyften enligt tillämplig lag, i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Du kan be oss att begränsa eller ”blockera” behandlingen av dina personuppgifter under vissa förhållanden, exempelvis om du bestrider uppgifternas riktighet eller invänder till att vi behandlar uppgifterna. Vi informerar dig innan vi upphäver en begränsning av behandlingen. Har vi delat dina personuppgifter med andra underrättar vi dem om begränsningen om det går. Om du ber oss kan vi, om det är möjligt och lagligt, berätta vilka vi har delat dina personuppgifter med så att du kan kontakta dem direkt.
 • Rätt till överförbarhet: Du har rätt att från oss få personuppgifter som du samtyckt till att tillhandahålla till oss eller som tillhandahållits till oss när det behövdes i samband med vårt avtal med dig. Vi ger dig dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande maskinläsligt format. Du kan använda det på valfri plats.
 • Rätt att invända: Du kan när som helst be oss att sluta behandla dina personuppgifter och vi kommer att göra det
  • om vi behandlar dina personuppgifter på en juridisk grund och vi inte kan bevisa att vi har legitima skäl för behandlingen
  • om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Det påverkar inte lagenligheten av vår behandling av dina data innan vi meddelats om att du önskar återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till datatillsynsmyndighet: Är du orolig över våra integritetsprocesser, även hur vi behandlat dina personuppgifter, kan du rapportera detta till datatillsynsmyndigheten som är behörig att hantera sådana frågor.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss så som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss”.

D. Legitima syften
”Legitima syften” avser syftet att bedriva vår verksamhet samt att hantera och tillhandahålla bästa möjliga tjänst till dig. Denna integritetspolicy beskriver när vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima syften, vilka dessa syften är och dina rättigheter. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter vars påverkan på dig åsidosätter våra legitima syften, såvida vi inte har ditt samtycke eller dessa aktiviteter på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag.

E. Dataöverföringar
Vid överföring av data från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz använder sig DocSend av flera olika juridiska mekanismer, inklusive kontrakt med våra kunder och affärspartner, standardavtalsklausuler och EU-kommissionens beslut om lämplighet om vissa länder, i tillämpliga fall.

11. Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personuppgifter som skickas till oss, både under överföring och när de har mottagits. Men ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet. Har du frågor om säkerheten på webbplatsen kan du kontakta oss på [skyddad e-postadress].

12. Onlinespårning

För närvarande svarar vi inte på DNT-signaler (”Do Not Track", Spåra inte) eller liknande signaler. Vi arbetar på det sätt vi beskriver i denna integritetspolicy oavsett om en DNT-signal tas emot eller inte.

13. Invånare i Kalifornien

A. Kompletterande meddelande för invånare i Kalifornien
Detta kompletterande meddelande för invånare i Kalifornien gäller endast vår behandling av personuppgifter som omfattas av California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”). CCPA ger invånare i Kalifornien rätt att veta vilka kategorier av personuppgifter som DocSend har samlat in om dem och huruvida DocSend har lämnat ut personuppgifter i något affärssyfte (till exempelvis en tjänsteleverantör) under de senaste 12 månaderna. Invånare i Kalifornien hittar denna information nedan:

Kategorier av personuppgifter som samlas in av DocSend Kategorier av tredje personer som personuppgifter lämnas ut till i affärssyften
Identifierare
 • Tjänsteleverantörer
Kategorier av personuppgifter som anges i Cal. Civ. Code § 1798.80(e)
 • Tjänsteleverantörer
Kommersiell information
 • Tjänsteleverantörer
Information om internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet
 • Tjänsteleverantörer
Geolokaliseringsdata
 • Tjänsteleverantörer
Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information
 • Tjänsteleverantörer
Information som härleds från andra personuppgifter för att skapa en profil
 • Tjänsteleverantörer

 

Kategorierna av källor som vi samlar in personuppgifter från och våra affärs- och kommersiella syften som personuppgifter används för anges ovan.

B. ”Försäljning” av personuppgifter under CCPA
Enligt CCPA ”säljer” inte DocSend personuppgifter och vi har ingen egentlig vetskap och någon ”försäljning” av personuppgifter tillhörande minderåriga under 16 år.

C. Ytterligare integritetsrättigheter för invånare i Kalifornien
Icke-diskriminering. Invånare i Kalifornien har rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling av oss för utövandet av sina rättigheter under CCPA.

Auktoriserad agent. Det är bara du, eller någon som juridiskt behörig att agera åt dig, kan göra en verifierbar konsumentbegäran som rör dina personuppgifter. Vill du utse en auktoriserad agent ber vi dig att kontakta oss enligt nedan.

Verifiering. När du gör en begäran ber vi dig att tillhandahålla tillräckligt med information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person vi har samlat in personuppgifter om eller att du är en auktoriserad företrädare. Sådan information kan omfatta namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord och/eller annan information.

Är du invånare i Kalifornien och vill utöva någon av dina rättigheter under CCPA ber vi dig att kontakta oss enligt nedan. Vi behandlar varje sådan begäran i enlighet med tillämpliga lagar.

14. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras vid olika tillfällen. Gör vi en väsentlig ändring av integritetspolicyn meddelar vi dig om detta (till exempel via e-post om du har tillhandahållit en e-postadress och denna är aktuell) och vi kan även meddela dig om ändringar under andra omständigheter. Därför är det viktigt att du registrerar dig hos oss och meddelar oss om du byter e-postadress. Tillhandahåller du inte en aktuell e-postadress bör du gå igenom denna policy regelbundet för att vara säker på att du känner till alla eventuella ändringar.

15. Kontakta oss

Har du frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på [skyddad e-postadress].