Kategorier

Grundarråd
Grundarråd

4 typer av dokument du måste ha i ditt finansieringsdatarum

Är du en grundare som försöker skaffa kapital kan ett organiserat datarum inte vara något du slänger ihop som en eftertanke. Istället borde du se datarummet som ett sätt att imponera på potentiella investerare med din grundlighet och organisationsförmåga.
Gale Wilkinson, grundare och Managing Partner på Vitalize Venture Capital

Jag har finansierat startup-företag i nio år nu och har märkt att listan över de dokument vi behöver se från grundarna under företagsgranskningen har ändrats med tiden. Tidigare i karriären arbetade jag med en lång rad dokument och det visade sig vara överväldigande. Det kan vara svårt för grundare att få fram vartenda dokument som kan vara bra att ha och jag började befara att en alltför invecklad granskningsprocess skulle kunna komma i vägen för eventuella affärer.

Nuförtiden försöker jag hitta en balans i företagsgranskningen. Å ena sidan behöver jag vara en god förvaltare för mina LP genom att tillhandahålla dem tillräckligt med information om företagen vi tänker finansiera. Men å andra sidan vill jag vara en bra samarbetspartner till grundarna ta dem igenom en gedigen process som inte överväldigar dem med förfrågningar. Här är de dokument vi brukar be om och som jag anser att alla grundare ska lägga till i sina datarum:

Bokslut och årsprognoser

Dokumenten om företagsekonomin är bland de första filerna jag letar efter i ett datarum. Grundarna borde inkludera historik över vinst och förlust sedan företaget grundades tillsammans med en sammanfattning av ekonomin hittills för året om vi befinner oss mitt i räkenskapsåret. Jag vill också se företagets senaste balansräkning.

Ekonomiska prognoser är också oerhört viktiga. Vissa VC anser inte att pre-seed- och seed-företag behöver ta fram ekonomiska modeller. Men enligt mig brukar grundare som har en djupare förståelse för sin verksamhet av naturliga skäl ägna tid åt att förbereda en ekonomisk modell. En prognos kan dessutom hjälpa mig att få en förståelse för hur grundaren tänker.

Företag i pre-seed-stadiet borde visa årsprognoser för tre år och företag i seed-stadiet borde visa prognoser för fem år. Här pratar vi om rätt grundläggande modeller med intäkt per segment, försäljningskostnader, utgifter och vinst före räntor (EBITDA, som kan användas istället för spenderingstakt). Har du verksamhet inom flera branscher kan det vara en god idé att separera dem och se till att också visa försäljningskostnaden per segment. Utgifterna bör omfatta marknadsföring och försäljning, allmänna och administrativa kostnader samt forskning och utveckling. Slutligen vill jag se hur mycket kapital som krävs över de kommande åren för att uppnå intäkter på över 25 miljoner USD. Grundarna kan ta en titt på några av mina andra tweets för fler tips om hur du gör intäktsprognoser.

Prognoser hjälper mig att förstå hur en grundare tänker. Företag i pre-seed-stadiet ska visa årsprognoser för tre år och företag i seed-stadiet ska visa för fem år. – @galeforceVC för @VitalizeVC Dela på X

Men i slutändan kan ekonomiska prognoser hjälpa mig att få en förståelse för om du har tänkt igenom företagets mest grundläggande element. Till exempel, hur många säljare behöver ni ha för att få in det förväntade antalet kunder per år? Lägger ni tillräckligt på forskning och utveckling? Har ni rimliga bruttomarginaler? Grundarna ska kunna visa mig att de grundligt har tänkt igenom dessa och andra aspekter som är specifika för deras verksamhet.

Referenslista

Referenser är ännu ett sätt för oss att lära oss mer om grundarna vi arbetar med och för att fastställa hur kunderna ser på problemet som företaget försöker lösa.

Grundare bör försöka inkludera olika personer i sina listor:

 • Huvudmedlemmarna i ledningsteamet
 • 1–2 kunder
 • 1–2 befintliga investerare (om de finns)
 • Rådgivare
 • Andra människor som känner dig väl och som kan ge oss skäl att tro på din verksamhet

De bästa referenserna brukar vara befintliga kunder, rådgivare, befintliga investerare och nuvarande teamets huvudmedlemmar. (Jag skulle vilje tillägga att utöver referenserna som grundarna inkluderar i sina datarum brukar jag dessutom vanligtvis kontakta andra i mitt nätverk för att få deras feedback.) Det är viktigt att grundare som sätter ihop en referenslista väljer ut personer som de litar på, som förstår verksamheten och som har bra saker att säga om företaget. Grundare borde ha en glasklar idé om vem som ska vara med på listan och en aning om vad dessa personer kan tänkas säga.

Ett sätt att göra en referenslista är att inkludera relevanta personers kontaktuppgifter (mejladresser och telefonnummer). Men jag föreslår att grundare bara delar referensernas namn, kopplingar och LinkedIn-profiler och endast ger ut kontaktuppgifterna på begäran. En grundare kan vid olika tillfällen ha 10 eller 20 personer som går igenom deras datarum och referenserna skulle lätt tröttna på att bli kontaktade om alla de här personerna tog kontakt.

Du vill nog inte att varenda investerare kontaktar dina bästa kunder eller högprofilkunder. En bra strategi kan istället vara att du låter huvudinvesteraren kontakta referenserna, göra anteckningar och sedan dela dessa i datarummet. Detta innebär att de andra investerarna kan läsa igenom anteckningarna utan att behöva störa kunderna.

Aktuell och pro forma kapitalöversikt

Grundare behöver dela aktuella och pro forma kapitalöversikter, också kallade cap tables, för att visa potentiella investerare hur verksamhetens kapital är fördelat och hur fördelningen kommer att ändras efter den aktuella finansieringsrundan. Den aktuella kapitalöversikten borde visa hur företagets ägarskap ser ut idag. I en pro forma kapitalöversikt behöver du lägga till vad som förväntas hända om du erhåller det kapital som du försöker skaffa. Du kan visa detta genom att ange hur stor procentandel av företaget som den här rundans investerare förväntas äga.

I kapitalöversikten måste du inkludera namnen på alla investerare eller aktieinnehavare utöver grundarna. Här är ett exempel:

 • Grundare A: 45 %
 • Grundare B: 30 %
 • Befintliga investerare: 15 %
 • Fördelade tillgångar: 2 %
 • Pool med ej fördelade tillgångar: 8 %

Vissa grundare väljer att erbjuda en enklare sammanfattning av det aktuella ägarskapet men jag föredrar en detaljerad version som visar exakt vem som äger hur många procent av företaget. Detaljerade kapitalöversikter är viktiga eftersom de ger mig en insikt i hur företagets ägarskap kan ha ändrats över tid. Finns det till exempel någon som äger kapital men som inte längre är kvar i företaget? Djupgående kapitalöversikter visar denna information tydligt och undanröjer eventuell förvirring.

Detaljerade kapitalöversikter är viktiga. De ger mig insikt i hur ägarskapet ändrats över tid. Finns det till exempel någon som äger en del av kapitalet men inte längre är kvar i företaget? @galeforceVC för @VitalizeVCDela på X

Investeringsdokument

Och sist men inte minst har vi dokumenten över de villkor du arbetar inom i den här finansieringsrundan. Gör du en runda med SAFE-instrument behöver du definitivt ha med motsvarande dokument i datarummet. Har du redan haft en prissatt runda och redan har dokumenten för denna borde du dela dem. Jag har också sett grundare som inkluderat befintliga SAFE-instrument eller konvertibla värdepapper som beräknas konverteras under den aktuella rundan.

Andra dokument att tänka på

Dokumenten ovan är "måsten" i datarummet, men vill du vara grundlig kan du också dela annan relevant information. Bolagsordningen behöver kontrolleras förr eller senare och det brukar vara en bra idé att inkludera den redan från början. Du vill kanske också visa om det redan finns investerare för den här rundan och vilka belopp de har investerat. Du kan också inkludera en detaljerad plan över hur kapitalet från den här rundan ska användas. Det finns andra strategiska dokument som kan vara bra att ha, som en färdplan för produkten och en marknadsstrategi. Har du redan några av de här dokumenten till hands kan du inkludera dem. Men du behöver inte ägna extra tid på att ta fram dem bara för datarummets skull.

Det finns ett par andra dokument som grundare kan välja att ha med i sina datarum:

 • Eventuella länkar till täckning av företaget i pressen
 • Användningsdata från betatester, pilottester eller tidiga kunder
 • Kundlista
 • Exempel på ett kundavtal
 • Patent eller varumärken

För den här typen av dokument är det viktigt att bara inkludera de som faktiskt är relevanta. Och slutligen – finns det pågående rättegångsförfaranden eller liknande som skulle kunna vara en varningssignal under granskningsprocessen är det bäst att inkludera den här informationen proaktivt.

Ett bra datarum kan få dig att stå ut

Det borde bara ta ett part timmar att sätta ihop ett datarum i början av finansieringen. Men det betyder inte att du inte ska ta processen på allvar. Tvärtom! Grundare borde försöka skapa sitt bästa möjliga datarum som kan hjälpa dem att sticka ut ur mängden och imponera investerarna.

 • Satsa på 4–7 avsnitt i datarummet. Du vill inte överväldiga investerarna eller råka distrahera dem från den viktiga information de behöver för att ta finansieringsbeslut.
 • Inkludera en mapp för varje avsnitt med ett tydligt namn så att investerarna lätt kan se exakt vilka dokument som ingår och var de finns.
 • Använd en datarumsleverantör som DocSend så att du kan hålla informationen aktuell och se vad investerarna granskar.

Du kan få fler tips genom att följa mig på Twitter på @galeforceVC och ta en titt på vår nya välkomnande grupp med företagsänglar, Vitalize Angels!


Vi på DocSend vill ge externa experter utrymme på vår blogg och i vårt Weekly Index-nyhetsbrev för att kunna dela unika och omväxlande perspektiv från teknikbranschen. Har du en berättelse eller råd som du vill dela med dina kollegor? Gå med i vårt Contributor Program