Kategorier

Grundarråd
Grundarråd

Vad ska vara med på checklistan inför företagsgranskningen under startup-finansieringen?

Vi har all information som du behöver planera för så att granskningsprocessen går snabbt och smidigt.
checklista för företagsgranskning

Du har hållit din presentation. Du fick en investerare på kroken och undertecknade ett avtal där du gick med på deras avsedda investering. Affären är nästan i hamn. Det enda som står mellan dig och investerarens pengar är företagsgranskningsprocessen. Vad är företagsgranskning, och hur kan ditt företag lyckas med det för att slutföra finansieringsrundan? Här är en checklista för företagsgranskning som kan vara till hjälp.

Vad är företagsgranskning?

Advokater från LawTrades definierar företagsgranskning som "processen genom vilken investerare bekräftar att ditt företag faktiskt är den lovande investering som du sa till dem att det var."

Din presentation gav en övergripande bild av ditt företag och dess potential. Du kanske har identifierat vissa risker, men du har inte gått in på de allra minsta detaljerna i din verksamhet. Företagsgranskning handlar om detaljerna, såväl bra som dåliga.

Innan investerarna ger dig sina pengar vill de se bevis och finansiella rapporter som stöder dina påståenden: kopior av kontrakt som bekräftar kundåtaganden, testresultat som stöder dina påståenden om resultat, marknadsundersökningar ... Listan kan göras lång.

Hur förbereder ni er för företagsgranskning?

Dina potentiella investerare kommer inte att nöja sig med en ytlig översikt över din affärsverksamhet. Du måste gå igenom alla dokument som stöder dina påståenden, policyer och metoder. Företagsgranskning tar upp mycket värdefull tid som du annars hade kunnat ägna åt ditt företag, och det är det som gör det så tufft för många grundare. Det bästa sättet att förbereda sig inför företagsgranskningen är att strukturera upp allt tydligt eller anlita en advokat som kan hjälpa till, vilket gör att du sticker ut för investerare. Att minska friktionen och förbättra tiden till avslut gynnar både dig och de investerarna som arbetar med dig under företagsgranskningsprocessen. Som tur är finns våra funktioner för virtuella datarum tillgängliga för grundare som använder DocSend under finansieringsprocessen (och för alla som bara registrerar sig för DocSend). Du kan enkelt skapa ett datarum online direkt i DocSend genom att lägga till de relevanta konfidentiella dokument som vi listar nedan i avsnittet om checklistan för företagsgranskning.

Serieentreprenören Alejandro Cremades förklarar:

"Företagsgranskningsprocessen är en av de små otrevliga hemligheterna i startup-världen. En som nästan ingen någonsin pratar om … De flesta [grundare] skulle hellre föda barn, springa in i en brinnande byggnad för att rädda en kattunge eller få alla sina tänder utdragna. Smärtan skulle åtminstone gå över mycket snabbare. Få vill återuppleva den tiden. Än mindre dela med sig till världen av hur det verkligen kändes. Det kan vara traumatiskt."

Företagsgranskning kan verka som en oändlig process för grundare. Och att ta fram oroväckande dokument leder ofta till att investerarna ber om mer information.

Om en investerare till exempel tycker att ett visst avtal utsätter företaget för orimliga risker kommer investeraren att kräva svar. I bästa fall måste du lämna en förklaring eller dokumentation som visar hur du har skyddat dig mot risken. Bli dock inte förvånad om investeraren kräver att du förhandlar fram ett ändrat avtal som minskar risken för ditt företag (en tidskrävande process).

Om ett enskilt avtal kan försena slutförandet av en finansieringsrunda, kan du ju föreställa dig de potentiella problem som kan uppstå när investerare granskar hela din verksamhet.

Företagsgranskning är alltså tidskrävande och kan vara frustrerande. Men med förberedelser och en gedigen plattform som stöder ditt företag kan denna process bidra till att ditt företag når framgång snabbare.

Skapa en affärsplan med checklista för företagsgranskning innan du börjar samla in pengar

Företagsgranskning är oundvikligt vid kapitalanskaffning. Vänta inte tills du har en affär på bordet. Undvik istället en massa krångel genom att börja samla in dokument och uppgifter innan du överhuvudtaget presenterar för din första investerare.

Företagsgranskning handlar till stor del om att samla in dokument och uppgifter. Du lägger fram bevis för de påståenden du gjorde under presentationen, de operativa aspekterna av ditt företag och de riskreducerande åtgärder du har vidtagit. Använd en checklista för företagsgranskning för att se till att du samlar in rätt information.

Detta hjälper dig inte bara att snabbt svara på förfrågningar om företagsgranskning. Ju bättre du känner till ditt företag, desto starkare blir även din presentation.

Etablera organisatorisk infrastruktur

Skapa ett virtuellt datarum för att hålla ordning på företagsgranskningsdokument och -uppgifter. Att använda en plattform som DocSend för företagsgranskningsdatarummet bidrar till en smidig process.

Många företagsgranskningsärenden kräver flera olika dokument (till exempel företagsregister, policyer och rutiner, kundavtal), och att tillhandahålla dessa dokument genom en enda kommunikation effektiviserar processen. Med DocSends virtuella datarum kan du skicka flera dokument med en enda länk.

Med smart behörighetshantering här det också enklare att kontrollera delning vid företagsgranskning. Under företagsgranskning behöver dina investerare tillgång till dina känsligaste och mest konfidentiella affärsdokument (till exempel immateriella rättigheter, affärshemligheter, anställdas löner och investerarinformation). Med smart behörigheter kan du ge dokumentåtkomst endast till dem som behöver se den relevanta informationen.

Hur ser ett DocSend-datarum ut för företagsgranskning vid finansiering?

Även om bioteknik är en avvikande bransch som har en annan typ av tillväxt och andra tidsramar än traditionella mjukvarubaserade företag, publicerade vi nyligen ett gästinlägg av Viraj Mane, medgrundare och Chief Scientific Officer på Lactiga. Inlägget handlar om hur man använder DocSends funktioner för virtuella datarum under företagsgranskning. Viraj förklarar att det kan vara svårt för ett bioteknikföretag att påvisa dragkraft, så han visar de sex specifika segment som han använder i sitt virtuella datarum för att förmedla dragkraften till potentiella investerare. Bland dessa konfidentiella dokument ingår patent, varumärken, godkännanden från tillsynsmyndigheter med mera. Dessa känsliga dokument är avgörande för företagsgranskningsprocessen, för att säkerställa att hans företag har vad som krävs för att skydda dess immateriella rättigheter, samt för att ge potentiella investerare känslan att de är på rätt väg. Med våra funktioner för virtuella datarum får du ett skräddarsytt, säkert och lättanvänt datarum där du kan berätta din startups historia med hjälp av dokument. Med andra leverantörer av virtuella datarum är detta besvärligt och väldigt dyrt. Företagsgranskningsprocessen är för viktig för att ni ska lägga mer tid och pengar på att installera programvara för datarum som ger mindre värde. Nedan är ett exempel på Lactigas virtuella datarum i DocSend som innehåller deras dokument för att visa tillväxt för investerare under företagsgranskningsprocessen.

Hur Lactiga använde DocSends datarum för dokumentarbetsflöden

Förbered dig på att hantera väsentliga risker

Investerare är ofta intresserade av potentialen hos din produkt eller tjänst. Tack vare företagsgranskningsprocessen kan investerare utvärdera eventuella risker som kan förhindra att potentialen uppnås.

Väsentliga risker är sådana som kan få ditt företag att misslyckas. Om du till exempel har pitchat en ny sökmotor är den största risken för ditt företag troligen Googles fullständiga marknadsdominans. Om det är värt att investera i din sökmotor, hur kommer det sig då att Google inte redan har skapat något liknande? Kan Google enkelt kopiera din sökmotor? Hur ska ni marknadsföra er mot det?

Var medveten om riskerna och var beredd att diskutera dem innan du påbörjar företagsgranskningen. Ta fram ett dokument som beskriver hur ditt företag ska minska eller övervinna väsentliga risker. Sitt inte och vänta i förhoppning att dina investerare inte ska ifrågasätta några väsentliga risker. Detta kommer sannolikt att vara deras största bekymmer vid företagsgranskningen.

Det är mycket att tänka på när man förbereder sig för företagsgranskning. Hur gör man det? Förlita dig inte på ditt minne eller din plan för att besvara investerarnas förfrågningar när de kommer. Ta hjälp av en checklista för företagsgranskning istället.

checklista för företagsgranskning

Affärsänglar och riskkapitalister väljer investeringar på olika sätt. Hur olika deras visioner än må vara så är de alla i stort sett ute efter samma typ av dokument från ditt företag genom hela processen. Använd denna checklista för företagsgranskning för att förbereda dig:

Objekt för företagsgranskning: Referenser

Investerare är intresserade av ditt företag, men de är också intresserade av dig och ditt team. De kan be om både kundreferenser och privata referenser för att granska din produkt, tjänst och dina medarbetare.

Objekt för företagsgranskning: Företagsregister och dokument

Detta omfattar allt som rör företagets juridiska och organisatoriska strukturer, till exempel:

 • Organisationsdokument (bolagsordning, organisationsstadgar, övriga stadgar, driftsavtal etc.)
 • Protokoll från aktieägarmöten, styrelsemöten etc.
 • Företagets organisationsschema
 • Samma dokumentation för alla anknutna företag

Objekt för företagsgranskning: Affärsplaner och finansiell information

I din pitch presenterade du en allmän överblick över dina historiska resultat, prognoser, tid till insolvens och andra resultatmått. Vid företagsgranskningen måste du tillhandahålla de uppgifter som stöder presentationen:

 • Formell affärsplan
 • Prognoser: Försäljning, inköp, marginal, kundtillväxt, marknadsföringskostnader etc.
 • Balansräkningar (från grundandet till nutid)
 • Resultaträkningar (från grundandet till nutid)
 • Skattedeklarationer (från grundandet till nutid)

Objekt för företagsgranskning: Marknadsundersökning

För att positionera dig på marknaden presenterade du din potential på den befintliga marknaden. Var beredd att visa hur du kom fram till dina slutsatser med forskning, data och undersökningar som stöd för dina ståndpunkter:

 • Trender i branschen
 • Total adresserbar marknad (TAM)
 • Kundförvärvskostnader
 • Kundomsättning
 • Analys av priser, kostnader och marginaler
 • Research om potentiella kunder
 • Testresultat
 • Konkurrenssituation
 • Fokusgrupper, intervjuer, enkäter etc.
 • Annan forskning

Objekt för företagsgranskning: Immateriella rättigheter

Om dina produkter skyddas enligt immaterialrättslagstiftningen kan du räkna med att investerarna kommer att ägna mycket tid åt detta. Har du inte tagit dig tid att skydda din produkt bör du ha en bra förklaring. Har du skyddat dina immateriella rättigheter kommer de att ta god tid på sig för att se till att du gjort det på rätt sätt. De förväntar sig att se:

 • Alla befintliga och/eller sökta patent, varumärken, copyright och domännamn
 • En förklaring (helst ett formellt rättsutlåtande) som, om du inte har ansökt om skyddade tillgångar, beskriver beslutet att inte ansöka om immaterialrättsligt skydd
 • Eventuella överlåtelser av immateriella rättigheter som gjorts till dig från ett annat företag eller en uppfinnare med tillhörande registreringsdokument

Objekt för företagsgranskning: Aktieägarinformation och -avtal

Även om dina investerare är intresserade av ditt företag är de mest intresserade av att få avkastning på sin investering. De behöver veta exakt hur mycket av ditt företag de kommer att äga i utbyte mot sin investering och hur denna ägarandel förhåller sig till övriga ägare.

 • Förteckning över ägare och procentuell ägarandel
 • Alla befintliga aktier och optioner samt deras värde vid emissionen
 • Eventuella avtal gällande aktier, optioner, bidrag och andra emissioner
 • Intjänandescheman relaterade till eventuella emissioner av aktier eller optioner
 • Avtal relaterade till aktieägarnas rösträtt
 • All regulatorisk eller juridisk dokumentation som rör aktier och aktieägare

Objekt för företagsgranskning: Materiella avtal

Materialavtal varierar från företag till företag beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver. Alla avtal som avsevärt kan påverka verksamheten så som du presenterade den för investerarna i din säljpresentation bör ingå i de materiella avtalen. Vanliga exempel är:

 • Standardvillkor för tjänster eller användning mellan ditt företag och dina kunder
 • Avtal eller överenskommelser mellan ditt företag och andra med förpliktelser som överstiger 25 000 USD
 • Uthyrning av egendom (fastigheter och personlig egendom)
 • Lån, bolån, panträtter eller inteckningar mot ditt företag
 • Lån som tillhandahålls av ditt företag
 • Försäkringspolicyer
 • Licenser för företagets immateriella rättigheter till tredje part
 • Licenser för tredje parts immateriella rättigheter från ditt företag
 • Alla standardformulär som används av företaget i den normala affärsverksamheten (sekretessavtal, köpeavtal, användarvillkor etc.)
 • Avtal som inte ingår i den löpande affärsverksamheten och som kan ha en väsentlig inverkan på företaget
 • Konsultavtal
 • Avtal med tjänstemän och chefer

Objekt för företagsgranskning: Risker och potentiella rättstvister

Om ditt företag är inblandat i en pågående rättslig tvist eller om du har anledning att tro att du kan bli inblandad i en sådan måste du ange det. Här är några exempel på vad du kan behöva tillhandahålla:

 • Korrespondens och dokument som rör befintliga eller hotande stämningar, förfaranden eller utredningar
 • Korrespondens och dokument som rör befintliga eller hotande regulatoriska utredningar eller frågor som rör problem med efterlevnad

Objekt för företagsgranskning: Anställningsförhållanden och förmåner

Om ditt företag växer kommer personalen oundvikligen bli din största kostnad och ditt största ansvar. Alla policyer, förfaranden, förmåner och avtal som rör de anställda ska föras hit. Detta kan innefatta:

 • Förteckning över företagets anställda inklusive titel, lön, bonuspotential, provision, status som undantagen eller icke undantagen samt kontaktinformation.
 • Standardiserat erbjudandebrev och/eller eventuella anställningsavtal
 • Avtal mellan företaget och någon anställd och/eller chef
 • Uppge all dokumentation som rör personalförmåner (pension, försäkring, sjukvård, aktieoptioner osv.)
 • Planer för avgångsvederlag
 • Företagshandbok och andra företagspolicyer

Objekt för företagsgranskning: Aktierelaterade tilldelningar

Det är inte ovanligt att erbjuda aktier (ägarandelar) till tidiga medarbetare, eller till och med kunder eller konsulter, under den första tiden. Dessa bidrag påverkar dina investerares ägarandel, och de kommer att behöva se hur mycket kapital som du redan har lovat andra.

Håll dig organiserad och ligg steget före med DocSend

Sammanfattningsvis handlar förberedelserna för att svara på investerarnas förfrågningar under företagsgranskningen till stor del om att samla in och organisera dokument. Denna checklista för företagsgranskning är bara en början – DocSend Spaces har perfekta funktioner för att underlätta smidig insamling och delning av dokument. Att använda en kraftfull dokumentplattform hjälper både grundare och investerare att hålla ordning och reda genom hela företagsgranskningsprocessen.