Ta din investeringsprocess till nästa nivå med DocSends virtuella datarum

Hantera dina investeringar från början till slut med en lättanvänd lösning

Över 34 000 företag över hela världen förlitar sig på oss

Hitta rätt affärsmöjligheter effektivare

Stärk dina avtalsmöjligheter och utvärderingsstrategier med DocSend-analyser. Utvärdera snabbt intressenternas intresse och få både detaljerade insikter om kunder och välgrundade affärsrekommendationer

Skapa datarum som alla älskar

Öka investerarnas interaktioner med personliga datarum som anpassats för att dela fondresultat eller samordna sammanslagnings- och förvärvstransaktioner. Anpassa åtkomstnivån för olika besökare och grupper och få kontroll över känslig information som kan hjälpa dig skynda på avtalsprocesser.

Behåll fullständig kontroll över dina finansiella data

Skydda din affärsinformation enkelt genom att erbjuda anpassningsbara åtkomstnivåer, dokumentbegränsningar och inställningar för utgångsdatum. Lägg till NDA-grindar och vattenstämpel för att skydda känslig data från obehörig spridning. Det bästa är att besökare får åtkomst utan att behöva skapa något konto.

Genom att förstå vad som är värdefullt för specifika intressenter kan vi få fram värdefull kunskap om viktiga branschtrender och i slutändan bättre ge råd till våra kunder.

Michael Magruder

President, Madison Park Group

Säker dokumentdelning med realtidsanalys