Hitta kontakter, hantera och agera säkert i affärer

Hitta nya avtalsmöjligheter och uppdatera externa intressenter, på ett enda ställe

Över 34 000 företag över hela världen förlitar sig på oss

Hitta rätt affärsmöjligheter effektivare

Hitta och utvärdera affärer med ett strategiskt övertag tack vare DocSends statistik. Få grepp om intressenternas intresse (eller brist på detsamma) i realtid så att du kan ge klienterna bättre råd i avgörande affärsbeslut.

Läs mer om dokumentstatistik

Skapa datarum som alla älskar att använda

Skapa enkla varumärkesprofilerade datarum där du kan lagra och dela fondresultat med investerare eller hantera sammanslagnings- och förvärvstransaktioner på ett ställe.  Till skillnad från andra virtuella datarum kommer dina investerare eller kunde inte att bli ombedda att skapa ett konto för att komma åt dina filer men du behåller fortfarande fullständig kontroll över varje enskild fil du delar.

Behåll fullständig kontroll över dina finansiella data

Dela information säkert och tryggt i vetskapen att du kan tilldela olika åtkomstnivåer, stänga av åtkomsten till specifika dokument eller ställa in utgångsdatum när som helst. Bädda in vattenstämplar på varje sida av ett dokument för att skydda känslig information mot obehörig spridning.

Läs mer om vattenstämplar

Michael Magruder – VD, Madison Park Group

Genom att förstå vad som är värdefullt för specifika intressenter kan vi få fram värdefull kunskap om viktiga branschtrender och i slutändan bättre ge råd till våra kunder.

Michael Magruder – VD, Madison Park Group

Michael Magruder

President, Madison Park Group

Säker dokumentdelning med realtidsanalys