Trust center

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Hos DocSend är våra kunddatas säkerhet och integritet vår viktigaste prioritering.

Säkerhet

DocSend-tjänsterna har utformats med en säker, distribuerad infrastruktur som har byggts upp med flera lagers säkerhet. Vi arbetar för att säkerställa skyddet av dina data och ge våra kunder verktyg som ger kontroll och översikt. Vårt säkerhetsprogram är utformat för att utvärdera risker och bygga upp en säkerhetskultur på DocSend. Läs mer >

Efterlevnad

På DocSend anser vi att efterlevnad är ett effektivt sätt att kontrollera en tjänsts trovärdighet. Vi följer standarder och förordningar som SOC 2. Våra oberoende tredjepartsrevisorer testar våra kontroller årligen och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er på begäran. Läs mer >

Rapportera säkerhetsincidenter

Om du ser något så säg något.

På DocSend tar vi säkerhetsincidenter på allvar och du är vår viktigaste tillgång för informationssäkerhet. Att rapportera potentiella incidenter eller farhågor är det ultimata skyddet mot IT-brottslighet, inklusive bedrägeri. Läs mer >

Sekretess

På DocSend anser vi att du äger dina data och vi har förbundit oss att hålla dem privata. Vår integritetspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar din information. Läs mer >

FAQ

Hur säkra är mina dokument och data?

Varje år granskas hur väl DocSends system uppfyller kraven i SOC 2 typ 2 som fastställts av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Hela DocSend-tjänsten använder HTTPS/SSL för att överföra krypterade data säkert. Dokumenten överförs med webbadresser med utgångsdatum och läsare måste ha en giltig visningsnyckel, för att förhindra eventuella externa, obehöriga överföringar.

DocSend har byggts på molnplattformen Heroku. Den fysiska infrastrukturen bakom Heroku huseras och hanteras i Amazons säkra datacenter och använder Amazon Web Service-teknik (AWS). Amazon utvärderar kontinuerligt potentiella risker och genomför regelbundna utvärderingar för att säkerställa efterlevnaden av branschstandarderna. Amazons datacenterverksamhet har krediterats under:

  • ISO 27001
  • SOC 1 och SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (tidigare SAS 70 Typ II)
  • PCI nivå 1
  • FISMA Moderate
  • Sarbanes-Oxley (SOX)

Dessutom har DocSend genomgått den rigorösa säkerhetsgranskning som tagits fram av Salesforce för att kunna listas i Salesforce AppExchange.

Har DocSend-medarbetarna åtkomst till mina dokument och data?

Teknik- och supportpersonal på hög nivå kan ha åtkomst till ditt konto, med din tillåtelse, och endast om det krävs för att hjälpa dig med ditt konto eller en incident som du har rapporterat. Men detta brukar sällan kräva att själva dokumenten öppnas. De kontroller vi har infört följer vår integritetspolicy strikt och ingår i en säkerhetskultur som bygger på respekt för användarna.

Har några tredje parter åtkomst till min information?

Vi delar endast dina data om du uttryckligen godkänner det. Vi lämnar inte ut och säljer inte kunddata till någon. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy här.