Efterlevnad

Efterlevnad

På DocSend förstår vi de allvarliga konsekvenserna av efterlevnad och har noggrant byggt upp processer så att vår tjänst efterlever med de standarder som styr ditt företag.

Underlåtenhet att följa informationssäkerhetsstandarder är en risk som inget företag någonsin bör ta. Det kan resultera i en mängd kostsamma påföljder, från böter till åtal i brottmålsdomstol. I de mest extrema fallen kan tjänstemän i ett ej efterlevande företag få fängelsestraff. På DocSend förstår vi de allvarliga konsekvenserna av efterlevnad och har noggrant byggt upp processer så att vår tjänst efterlever med de standarder som styr ditt företag.

Kontakta vårt supportteam på [skyddad mejladress] för att få tillgång till vår senaste SOC 2-rapport.

 • DocSend uppfyller SOC 2. DocSend uppfyller också GDPR-kraven så att våra kunder kan använda DocSend för att även de följa GDPR.

Här är en lista över några av de många förfaranden som vi har infört för att nå efterlevnad:

 • Informationssäkerhetspolicy
 • Policy om acceptabel användning
 • Uppförandekod
 • Bakgrundskontroller av alla anställda
 • Ändpunktskryptering för alla företagsägda/företagsutfärdade enheter
 • Förfarande för releasehantering
 • Förfarande för ändringshantering
 • Utgivningsmeddelanden
 • Förfarande för tillhandahållande, uppsägning och granskning av åtkomst för användare
 • Incidenthanteringsplan
 • Affärskontinuitets- och katastrofåterställningsplan
 • Program för penetrationstest
 • Buggpremieprogram
 • Incidenthanteringsplan
 • Riskbedömningsprogram