Categorieën

Advies voor oprichters

Voorbeelden van de beste pitchdecks en analyse om pitchdecks samen te stellen voor 2023

Vroeger was het zo dat een goed idee naar een PowerPoint vertalen genoeg was om enige financiering te krijgen, maar dat is in 2023 niet meer het geval. Deze voorbeelden van start-uppitchdecks zouden het in 2023 niet redden en wij vertellen je waarom.
voorbeelden van de beste pitchdecks van start-ups tinder coinbase airbnb facebook

Het is nooit makkelijk geweest om fondsen te werven, maar wat er nodig is om te werven, is zeker veranderd. Zeven tot tien jaar geleden was een MVPP (Minimum Viable PowerPoint) voldoende om je in een ruimte met investeerders te krijgen. Maar nu bedrijven geavanceerder zijn geworden, zijn ook de verwachtingen van vennoten veranderd, zoals we hebben gezien in ons onderzoek naar fondsenwerving voor start-ups, met gegevens die deels zijn afgeleid van onze wekelijkse Pitch Deck-statistieken. Daarnaast is er een explosieve toename van het aantal start-ups dat financiering zoekt. Of je het nu leuk vindt of niet, je concurreert met elke andere oprichter voor de volgende inkomstenbron. Pitchdecks zijn een van de belangrijkste aspecten geworden om je die eerste ontmoeting te bezorgen. Laten we eerlijk zijn, het is onwaarschijnlijk dat dit de eerste keer is dat investeerders jouw idee zien…misschien hebben ze zelfs deze week dat nog gedaan. We hebben de originele pitchdecks van enkele start-ups die tot techgiganten zijn uitgegroeid en bekende namen door onze Pitch Deck Analyzer gehaald.


Geen twee pitchdecks zijn gelijk (of zouden dat moeten zijn), maar ons onderzoek heeft uitgewezen dat er duidelijke patronen zijn in het formaat, de inhoud en de volgorde van de dia's van de vele presentaties die oprichters gebruiken om hun unieke verhaal te vertellen en met succes fondsen te werven.

Deze stapsgewijze handleiding met downloadbare pitchdecksjablonen (Google Presentaties- en PPT-presentatiesjabloon) geven oprichters met pitchdeckvoorbeelden bruikbaar advies per sectie over hoe ze in de pre-seed- en seed-fase hun pitchdeck moeten maken.

Pitchdecksjablonen en wetenschappelijke handleiding

Bekijk het nu 🚀

Lees verder om te zien hoe elk van deze opmerkelijke en favoriete pitchdeckvoorbeelden voor investeerders scoorden, en om erachter te komen wat elk van hen goed deed en wat ze zouden moeten verbeteren als ze in 2023 zouden willen worden gefinancierd.

Tabel met pitchdeckvoorbeelden en -analyse:

Pitchdeck van Facebook

Pitchdeck van Uber

Pitchdeck van Airbnb

Pitchdeck van Foursquare

Pitchdeck van Tinder

Pitchdeck van Castle

Pitchdeck van Mint

Pitchdeck van Intercom

Pitchdeck van Postmates

Pitchdeck van Fyre

Pitchdeck van TransferWise

Pitchdeck van Coinbase

Pitchdeck van Buffer

Pitchdeck van Facebook

Score pitchdeck: 50%

Wat het pitchdeck van Facebook goed heeft gedaan:

 • Effectieve productdia's. Dit deck bevatte dia's die het eigenlijke product lieten zien en niet te veel informatie bevatten, wat sommige oprichters geneigd zijn te doen als ze het over de bijzonderheden van hun product hebben. Het belangrijkste was dat ze de productfuncties koppelden aan het probleem dat ze naar voren brachten.
 • Goed gebruik van overgangsdia's. Ze gebruikten deze dia's waarvoor ze zijn bedoeld: om het verhaal te versterken en natuurlijke onderbrekingen te creëren, terwijl ze ook zijn gebruikt om tractie met de media te tonen.
 • Doelgericht gebruik van informatie. De presentatie bevatte niet het exacte aantal dia's dat volgens ons onderzoek optimaal is (20), maar de informatie die ze in hun 24 pagina's tellende presentatie hebben opgenomen, is duidelijk en beknopt weergegeven; alles heeft een bedrijfsdoel en er is geen sprake van poespas.

Wat het pitchdeck van Facebook zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Minder tijd en ruimte voor tractie. Facebook (of thefacebook.com, zoals het toen heette) had wel behoorlijk wat tractie voor de fase waarin het bedrijf zich bevond, dus het is niet helemaal verkeerd dat ze daarop steunden. Maar als ze nu hadden gepitcht, zou het het beste zijn om deze informatie in minder dia's samen te vatten.
 • Meer diacategorieën. Een voorbeeld is een 'Waarom nu?'-dia om het investeerderspubliek precies te laten weten waarom dit voor hen het juiste moment is om hun geld te investeren. Ze zouden ook een teamdia moeten toevoegen. De contactpagina met Eduardo's gezicht zou niet volstaan. Een goede teamdia bevat foto's van het oprichtende team, biografieën die relevant zijn voor hun functies en LinkedIn-profielen.
 • Een beter verhaal. Er zijn nu zoveel bedrijven die tractie hebben. Investeerders willen daarom meer informatie om hen te laten weten waarom een bepaald bedrijf een goede investering is.

Pitchdeck van Uber

Score pitchdeck: 43%

Wat het pitchdeck van Uber goed heeft gedaan:

 • Een goed idee met een duidelijk begrip van de markt. Voor het oorspronkelijke deck van Uber had het bedrijf een duidelijk idee van wat het met het product wilde en een duidelijk beeld van de markt. Hieraan heeft het in het deck veel tijd besteed. De ideeën waren goed en het bedrijf bracht ze relatief helder en beknopt over.
 • Een duidelijk probleem en duidelijke oplossing. Een van de sterkste punten van deze presentatie is dat ze een goed inzicht geeft in het probleem en de oplossing, wat altijd erg belangrijk is. Door het benadrukken van deze punten en het gebrek aan concurrentie, kunnen investeerders de duidelijke behoefte aan deze oplossing zien.

Wat het pitchdeck van Uber zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Betere organisatie met een duidelijke gedachtegang. Als je dit deck bekijkt, krijg je het gevoel dat er gewoon heel veel ideeën zijn. Gelukkig kwamen de bovenstaande sterke punten Uber goed van pas, want het deck bood niet echt een verhaal. En als je tegenwoordig 25 dia's in je deck hebt, kun je maar beter een goed verhaal hebben. Investeerders zien tegenwoordig zoveel pitchdecks met levensvatbare ideeën dat ze meer van een deck verlangen dan waar Uber mee wegkwam.
 • Meer diacategorieën. Het dek mist veel van de secties die in 2023 als fundamenteel worden beschouwd. Er was geen sprake van 'Waarom nu', het team of van een fondsenwervingsvraag (hoewel de vraag altijd iets is waar strategisch over moet worden nagedacht).
 • Er is meer nagedacht over hoe bepaalde dia's in het deck kunnen worden verwerkt. De dia's zelf bevatten weinig informatie en lijken iemands gedachtestroom. De dia met de titel 'Marketingideeën' bevat bijvoorbeeld goede ideeën, maar het zou beter zijn geweest om deze ideeën te verweven in de dia's met oplossingen en het bedrijfsmodel.

Pitchdeck van Airbnb

Score pitchdeck: 36%

Wat het pitchdeck van Airbnb goed heeft gedaan:

 • Een duidelijke boodschap. Dit deck wist een boodschap over te brengen, ondanks dat het erg kort was. Ondanks dat het diadeck uit slechts 11 dia's bestond, was het heel duidelijk, helder en visueel aantrekkelijk. Het bedrijf maakte volop gebruik van de tijd die investeerders aan hun diadeck zouden besteden. Dit is nu belangrijk, omdat investeerders minder dan 4 minuten in totaal aan pitchdecks besteden.
 • Een duidelijke productsectie. Nogmaals, hoewel karig, was het productgedeelte van dit diadeck duidelijk en legde het uit wat het product daadwerkelijk doet. Ze hebben niet overdreven de nadruk gelegd op alle toeters en bellen die het product biedt. Ze hielden het eenvoudig, zoals de productsectie hoort te zijn.
 • Weloverwogen zijn over wat er wordt opgenomen. Over het algemeen is dit een voorbeeld van een pitchdeck voor investeerders met een idee dat goed en eenvoudig genoeg is om met weinig woorden en weinig dia's uit de voeten te kunnen. Maar tegenwoordig kun je investeerders het beste meer informatie bieden. Het deck van Airbnb is een goede les in weloverwogen zijn met wat je in je diadeck zet.

Wat het pitchdeck van Airbnb zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Meer diacategorieën. Ondanks dat het duidelijk en overzichtelijk is, krijgt dit deck een lage score omdat er veel belangrijke informatie ontbreekt. Er is geen 'Waarom nu?'- of teamdia. Anno 2023 zijn deze dia's onmisbaar. Zo weten investeerders met wie ze kunnen samenwerken en waarom het belangrijk is om nu van start te gaan.
 • In totaal meer dia's. Dit is een grote zwakte van de presentatie en een typisch geval waarin ze geluk hadden dat dit idee destijds betrekkelijk nieuw was. Tenzij je een volkomen baanbrekend idee hebt, kun je het beste meer informatie bieden dan Airbnb in hun oorspronkelijke presentatie deed. Zelfs dan is de harde waarheid dat je idee waarschijnlijk niet zo baanbrekend is als je denkt. Je kunt daarom het beste die andere secties aanwenden om het publiek te laten weten waarom jouw idee anders en beter is.

Pitchdeck van Foursquare

Score pitchdeck: 48%

Wat het pitchdeck van Foursquare goed heeft gedaan:

 • Slim gebruik van diacategorieën om het product te laten zien. Er is duidelijk over nagedacht hoe het bedrijf met behulp van dia's het verhaal kan overbrengen. Het heeft gedurende de hele presentatie het product laten zien. Het goede aan deze aanpak is dat je eenvoudig kunt zien hoe het product van directe invloed is op de oplossing. Desondanks laten ze hun product uiteindelijk iets te veel zien; de schermafdrukken beginnen hun glans te verliezen.
 • Licht verteerbaar. Ze hadden een duidelijk idee van het verhaal dat het deck moest vertellen en dat deden ze effectief. De structuur was logisch en er was een goede hoeveelheid woorden per dia.

Wat het pitchdeck van Foursquare zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Meer diacategorieën. Dit deck was er ook een die geen 'Waarom nu?'-dia of een teamdia bevatte. Anno 2023 zou dit deck deze dia's moeten bevatten. Dit zou waarschijnlijk ook het probleem oplossen dat het product op te veel dia's staat.
 • Concentreer je op belangrijke hoofdpunten. Hoewel het deck gemakkelijk te begrijpen was en een duidelijk verhaal vertelde, gingen tijdens dat verhaal toch sommige belangrijke punten verloren. Zo zouden het marktaandeel en de concurrentie heel gemakkelijk af te bakenen moeten zijn (misschien met behulp van beelden). Dit is niet gebeurd in het deck van Foursquare.
 • Verwijder of herschik overbodige dia's. Dit deck had een dia aan het eind met het label 'Trivia'. Hoewel we niet zeker weten of je wel of geen 'leuke' of diverse dia's aan je deck moet toevoegen, was deze dia eigenlijk geen trivia; hij bevatte essentiële informatie over het oprichtersteam, het product en de markt. Als je dit soort dia's toevoegt, moeten ze weloverwogen en minder een bijzaak zijn.

Pitchdeck van Tinder

Score pitchdeck: 33%

Wat het pitchdeck van Tinder goed heeft gedaan:

 • Duidelijk probleem en duidelijke oplossing. De grootste kracht van dit deck is de duidelijkheid van het probleem en de oplossing. Ze lieten dit zien op een creatieve manier die eenvoudig de aandacht van investeerders wist te trekken. Toch duurde het meerdere dia's om een punt te maken dat ook in minder dia's had kunnen worden gemaakt. Maar ze maakten hoe dan ook hun punt.
 • Conservatief gebruik van schermafdrukken. Ze gebruikten precies de juiste hoeveelheid schermafdrukken van het product.

Wat het pitchdeck van Tinder zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Meer diacategorieën en informatie in het algemeen. De hierboven geschetste sterke punten zijn vrijwel een beschrijving van het hele deck van 10 pagina's, met uitzondering van een enkele pagina voor 'Inkomstenmogelijkheid' aan het eind. Vooral omdat er nu talloze datingapps zijn, zouden ze er meer moeten toevoegen om kans te maken op een bespreking.
 • Meer uitleg. Het probleem en de oplossing zijn duidelijk, maar er is geen informatie die verdergaat dan alleen het identificeren ervan. Ook hebben veel decks de neiging om dia's in beslag te nemen met alleen maar beelden. Het is de taak van de oprichter om duidelijk te maken wat er wordt bedoeld. Het deck van Tinder had dit zeker beter kunnen doen. Uitleggen hoe de schermafdrukken teruggrijpen naar het probleem en de oplossing zou een goede manier zijn geweest.

Pitchdeck van Castle

Score pitchdeck: 53%

Wat het pitchdeck van Castle goed heeft gedaan:

 • Een duidelijk verhaal. Een van de beste dingen aan deze presentatie is dat het niet alleen duidelijk is wat elke dia moet overbrengen, maar dat ze ook een samenhangend verhaal vertellen.
 • Visuele aantrekkingskracht. De pitchpresentatie van Castle gebruikt een flink aantal woorden per dia. Ze zijn georganiseerd op een manier die voldoende informatie geeft en toch licht verteerbaar is. Over het geheel genomen, neemt deze visuele aantrekkelijkheid veel belemmeringen voor begrip in je presentatie weg en dat is een goede zaak.

Wat het pitchdeck van Castle zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Een betere teamdia. Hoewel de huidige bijdraagt aan het verhaal, zouden er toch individuele biografieën en LinkedIn-profielen moeten worden toegevoegd. De presentaties in ons pre-seed-onderzoek bevatten gemiddeld 80 woorden per teamdia. Je wilt immers laten zien waarom jij de beste persoon bent om het bedrijf te vormen dat je aan het vormen bent.
 • Een 'Waarom nu?'-dia. Er zijn tegenwoordig zoveel start-ups dat investeerders willen weten wat de urgentie is om in die van jou te investeren in plaats van alle andere waarin ze kunnen investeren.

Pitchdeck van Mint

Score pitchdeck: 47%

Wat het pitchdeck van Mint goed heeft gedaan:

 • Bedrijfsmodel. De makers van deze presentatie wilden investeerders duidelijk laten zien hoe ze geld gingen verdienen. Het SaaS-bedrijfsmodel en de GTM-strategieën zijn heel duidelijk uiteengezet.
 • Verdedigbare vesting. Mint maakte zich duidelijk zorgen over de concurrentie. Er zijn verschillende dia's aan hun onderscheidende factoren gewijd. Daarnaast wordt verteld hoe het bedrijf zich gaat verdedigen tegen enkele grote spelers die hun territorium betreden.

Wat het pitchdeck van Mint zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Het probleem schetsen voor de klant. Dit start-uppitchdeck doet veel moeite om te laten zien wie de concurrenten zijn en welke waarde het bedrijf biedt voor partners, maar er wordt slechts één dia besteed aan het tonen van voordelen voor klanten. Een goed deck belicht aan het begin een duidelijk probleem en laat zien hoe dit wordt opgelost.
 • Waar is het product? Terwijl het vroeger gebruikelijk was dat bedrijven wierven met een MVPP (minimum viable PowerPoint), blijkt uit ons onderzoek dat dat niet langer het geval is. Investeerders zijn niet langer geïnteresseerd in het financieren van productontwikkeling. Ze willen minstens een alfa- of bètaversie van het product voordat ze in een start-up investeren.

Pitchdeck van Intercom

Score pitchdeck: 50%

Wat het pitchdeck van Intercom goed heeft gedaan:

 • Een duidelijke probleemdia: ze hebben het probleem dat ze aanpakken, goed uitgelegd. Het is een gemakkelijk herhaalbaar probleem op één dia met een paar opsommingstekens. Geen poeha, geen langdradige uitleg. Als je het probleem dat je aanpakt, beknopt kunt communiceren, is het voor potentiële investeerders veel makkelijker te begrijpen hoe je van plan bent het op te lossen.
 • Productdemonstratie: zo te zien hebben ze een link naar een demovideo. Mooi! Dit is een geweldige manier om duidelijk te laten zien wat het product doet. Maar pas op dat je het gebruik van demo's niet overdrijft. Houd het kort en bondig. Niemand wil dat een potentiële investeerder zich verveelt of verward raakt door een lange video die te veel in details treedt. En alleen omdat ze een demo hebben, betekent niet dat ze moeten verzuimen nog een paar productdia's toe te voegen. Ze moeten een paar dia's gebruiken om het publiek duidelijk te maken wat hun product is aan de hand van enkele schermafdrukken, GIF's of wireframes.
 • Duidelijke fondsenwervingsvraag: ze eindigen hun deck met een dia waarop hun fondsenwervingsvraag staat en een paar details over hoe ze hun fondsen willen gebruiken. Een eenvoudige dia als deze toevoegen, zorgt ervoor dat een potentiële investeerder op één lijn zit als ze eenmaal met z'n allen om tafel gaan zitten.

Wat het pitchdeck van Intercom zou moeten verbeteren om in 2023 financiering op te halen:

 • Meer beelden: het is 2023, wat betekent dat we in het tijdperk van afbeeldingen en video zitten. Niet alleen voegen video's en afbeeldingen visuele aantrekkingskracht toe, maar ze kunnen vaak ook meer informatie overbrengen; een beeld zegt tenslotte meer dan duizend woorden. Ze zouden zeker meer afbeeldingen van hun product moeten toevoegen, maar ook gebruik moeten maken van beelden, zoals venndiagrammen of grafieken om te illustreren hoe ze zich verhouden tot hun concurrenten op hun concurrentiedia.
 • Voeg 'Waarom nu'- en 'Hoe'-dia's toe: de twee belangrijkste categorieën die ze missen, zijn een 'Waarom nu'-dia en een bedrijfsmodel ('Hoe'). Hoewel een volledig doordacht bedrijfsmodel niet het belangrijkste onderdeel is in pre-seed-pitchdecks, is het toch belangrijk dat ze duidelijk maken hoe ze winst gaan maken.
 • Meer informatie over het team: een goede teamdia bevat voor elk teamlid een foto, titel, LinkedIn-link en een beknopte biografie. Het deck van Intercom biedt enige biografische informatie, maar wijst deze niet toe aan één lid, wat het verwarrend maakt om het team te leren kennen.

Pitchdeck van Postmates

Score pitchdeck: 81%

Wat het pitchdeck van Postmates goed heeft gedaan:

 • Duidelijke concurrentiedia. Postmates benoemde relevante concurrenten en benadrukte drie onderscheidende factoren: kosten, tijd en moeite. Het bedrijf legt duidelijk uit waarom het beter is dan bestaande verzendopties, aangezien klanten niet langer hoeven te kiezen tussen kosten, kwaliteit, tijd of moeite.
 • Sterke openingsdia. Deze presentatie vat in vier woorden bondig samen wat Postmates doet. Vanaf het begin zijn investeerders in staat de waardepropositie van Postmates te begrijpen. Als een vennoot niet begrijpt wat je bedrijf doet, zullen ze je pitchdeck terzijde schuiven.

Wat het pitchdeck van Postmates zou moeten verbeteren om financiering in 2023 te verzekeren:

 • COVID-19 adresseren. Het is duidelijk dat toen Postmates dit pitchdeck maakte, de wereld niet in aanraking was gekomen met een wereldwijde pandemie. Het is nu echter meer dan ooit van belang om de huidige macro-economische problemen aan te pakken en te kijken hoe je bedrijf in het huidige landschap past.
 • Teamdia. Hoewel we ervoor waarschuwen om niet te veel woorden op een dia te zetten, heeft ons onderzoek uitgewezen dat de teamdia je meest uitgebreide dia moet zijn met ongeveer 85 woorden. De biografieën op deze teamdia zijn te beknopt en zouden nog een opsommingsteken (of twee) kunnen gebruiken om relevante ervaring te laten zien en te vertellen waarom het team geschikt is voor de klus.
 • Voeg een duidelijke fondsenwervingsvraag toe. Deze dia is een standaard onderdeel van pitchdecks van 2023 geworden. Hoewel deze informatie kan worden toegevoegd aan je e-mail aan een investeerder, raden we toch aan een dia voor fondsenwerving op te nemen. Eén pagina met je ronde bedrag en aanwending van de fondsen is voldoende.

Pitchdeck van Fyre

Score pitchdeck: 61%

Wat het pitchdeck van Fyre goed heeft gedaan:

 • Juiste hoeveelheid tractie: het deck van Fyre is uniek omdat het twee grote ideeën presenteert: ten eerste een app en ten tweede een festival dat als marketingstrategie voor de app dient. Dit deck biedt de juiste hoeveelheid tractie voor het festival. Er wordt gepronkt met een sterke aanwezigheid in de media en een aantal partnerschappen, maar er is niet veel tractie voor de app zelf. Hoeveel mensen hebben de app gedownload? Hoeveel inkomsten hebben ze gegenereerd? Als een bedrijf geen sterke cijfers heeft, moet het in plaats daarvan overwegen om intentieverklaringen en positieve recensies van klanten toe te voegen. Wat je ook doet, lieg niet over je inkomsten en overdrijf je cijfers niet zoals Fyre deed. We weten allemaal hoe slecht dat afliep.
 • Geen 'Waarom nu'-dia: volgens onze gegevens heeft een seed-bedrijf geen 'Waarom nu'-dia nodig. Fyre heeft zichzelf een dienst bewezen door deze dia weg te laten en hun product en tractie voor zich te laten spreken. Maar als ze hun deck in 2023 naar investeerders zouden sturen, zouden ze een 'Waarom nu'-dia moeten toevoegen om investeerders te laten zien dat ze over het effect van COVID-19 op hun bedrijf hebben nagedacht.

Wat het pitchdeck van Fyre zou moeten verbeteren om financiering in 2023 te verzekeren:

 • Verminder het aantal pagina's en overgangsdia's: een deck met meer dan 40 dia's werkt niet in hun voordeel. Vergeet niet dat pitchdecks eigenlijk alleen zijn bedoeld om de belangstelling van vennoten te wekken. Je wilt hen dus niet belasten met te veel dia's en onnodige informatie. Ze kunnen beginnen met het verminderen van het aantal pagina's door overgangsdia's te verwijderen. Eén of twee overgangsdia's zijn nuttig om verschillende secties in hun deck af te bakenen en een duidelijk verhaal te vertellen. Te veel dia's voegen echter niets toe. Duidelijke dialabels zijn een goede manier om de klus te klaren.
 • Meer informatie in de fondsenwervingsvraag: behalve het gewenste bedrag aan kapitaal, moeten ze ook hun ronde vermelden, wat informatie geven over hoeveel ze al hebben opgehaald en wat meer details vermelden over hoe ze hun fondsen willen gebruiken om hun product verder te ontwikkelen. Uit onze gegevens blijkt dat de meest succesvolle presentaties deze informatie beter weergeven.

Pitchdeck van TransferWise

Score pitchdeck: 66%

Wat het pitchdeck van TransferWise goed heeft gedaan:

 • Duidelijke dialabels. Dit deck is duidelijk en to the point. De lezer weet precies welke informatie elke dia probeert over te brengen. De felgele kleur van de overgangslabels en het grote lettertype maken elk label makkelijk leesbaar en duidelijk voor het menselijk oog.
 • Goede balans tussen woorden en afbeeldingen. Deze presentatie bevat de juiste hoeveelheid informatie per pagina om hun bedrijf over te brengen. Ze hebben relevante beelden toegevoegd die hun verhaal versterken. Vennoten besteden gemiddeld minder dan 4 minuten per presentatie. Het is dus belangrijk om een balans tussen woorden/afbeeldingen te vinden.
 • Er is geen bijlage toegevoegd. Uit ons onderzoek blijkt dat vennoten het grootste deel van hun tijd doorbrengen in de bijlage. Als je aanvullende informatie aan je pitchdeck toevoegt, beantwoord je mogelijk vragen die je investeerders niet hadden en geef je hen een reden om verder te kijken. Zet de benodigde informatie in een deck om de interesse van een investeerder te wekken en een ontmoeting te krijgen. Vervolgens kun je meer in details treden en meer onthullen.

Wat het pitchdeck van TransferWise zou moeten verbeteren om financiering in 2023 te verzekeren:

 • Sectie marktomvang. Investeerders willen weten op welke markt je je richt en hoe groot deze is. Het komt zelfs vaak voor dat vennoten een presentatie afwijzen, omdat de markt klein is. Zorg er dus voor dat je uitleg geeft over jouw marktomvang en de klant waarop je je richt.
 • Voeg onderscheidende factoren toe aan de concurrentiedia. Deze dia gaat over het belichten van je concurrenten, waar jouw bedrijf tussen past en het benadrukken van je onderscheidende factoren. TransferWise heeft aan zijn concurrentiedia geen onderscheidende factoren toegevoegd.

Pitchdeck van Coinbase

Score pitchdeck: 54%

Pitchdeck seed-ronde van Coinbase van Brian Armstrong (seed-rondedia's van Coinbase tijdens de demodag van YCombinator in 2012).

Wat het pitchdeck van Coinbase goed heeft gedaan:

 • Duidelijk gebruik van dialabels. Dit deck gebruikt een groot lettertype voor zijn overgangstags, waardoor het voor de lezers duidelijk is wat elke dia bespreekt. Oprichters hebben de meeste baat bij duidelijkheid in het deck.
 • Slimme selectie van tractiedia's. Coinbase kwam met statistieken die hun bedrijf in een positief daglicht stelden. Ze kozen ervoor om gebruikersaanmeldingen en transactievolume te benadrukken. Oprichters: als je financiële gegevens geen inspirerend verhaal vertellen, kun je die het beste overslaan en andere vormen van tractie toevoegen (zoals wachtlijsten, MAU's, feedback van klanten, etc.) die je verhaal ten goede komen.

Wat het pitchdeck van Coinbase zou moeten verbeteren om financiering in 2023 te verzekeren:

 • Voeg een bedrijfsmodel toe. Investeerders willen weten hoe je bedrijf geld gaat verdienen. Je hoeft niet elke bron van inkomsten op te noemen, maar het moet in één oogopslag duidelijk zijn op wie je je richt en hoe je van plan bent inkomsten te verwerven.
 • Voeg een teamdia toe. Vennoten investeren niet alleen in je bedrijf, maar ook in jou. Daarom is het van cruciaal belang te benadrukken wie je bent en welke relevante ervaring je geschikt maakt voor de klus. Een teamdia is een must!

Pitchdeck van Buffer

Score pitchdeck: 53%

Wat het pitchdeck van Buffer goed heeft gedaan:

 • Focus op markttrends: het deck van Buffer opent met het signaleren van markttrends die hun product relevant en belangrijk maken. Het benadrukken van gunstige, toekomstgerichte markttrends in de eerste paar dia's maakt de rest van je deck overtuigender.
 • Tractie: ze bevatten twee degelijke pagina's met tractie. Uit onze gegevens blijkt dat ongeveer twee tot vier pagina's met tractie ideaal zijn. Het verspreiden van tractie over een paar dia's (in plaats van alles in één dia te proppen) stimuleert een investeerder ook om vast te stellen dat een bedrijf echte vooruitgang heeft geboekt en dat anderen enthousiast zijn over hun product.

Wat het pitchdeck van Buffer zou moeten verbeteren om financiering in 2023 te verzekeren:

 • Aanvullende productdia's: het deck van Buffer maakt niet erg duidelijk wat het product is. Eén dia met een schermafdruk van de gebruikersinterface en tekst klaart de klus niet. Voordat ze zich storten op hun dia's over de tractie en het bedrijfsmodel, moeten ze nog minstens twee tot drie dia's besteden aan het tonen van schermafdrukken of andere beelden die de belangrijkste kenmerken van hun product aan het publiek uitleggen.
 • Onderscheidende factoren identificeren: een belangrijke les is dat de concurrentiedia het concurrentielandschap goed in kaart brengt, maar het blijft onduidelijk hoe het zich van andere bedrijven onderscheidt. Het doel van een concurrentiedia is om je te onderscheiden door ten minste twee (liefst meer) specifieke onderscheidende factoren te noemen die bewijzen dat je iets unieks te bieden hebt. In dit geval zijn grote ondernemingen als Google en Facebook irrelevant. In plaats daarvan zou Buffer zich moeten richten op een vergelijking met bedrijven waarmee ze direct concurreren, zoals SocialFlow of Yoono.

Wil je meer weten over het onderzoek naar wat er nodig is om startkapitaal te werven?

Duik in ons Startup Fundraising Playbook voor een overzicht van alle informatie over het werven van een pre-seed, seed en serie A. Start-ups in een vroeg stadium kunnen feedback krijgen op hun originele pitchdecks en je bereik naar een aanzienlijke groep investeerders vergroten door je aan te melden bij het DocSend Fundraising Network. Word lid van onze community voor meer pitchdeckvoorbeelden.