Categorieën

Advies voor oprichters

Ben je jouw pre-seed-presentatie aan het samenstellen? Dit gaat erin

Pre-seed-oprichters moeten een concurrentievoordeel laten zien. We ontrafelen de wetenschap achter het samenstellen van een succesvol pre-seed-pitchdeck en de onmisbare onderdelen die erin zitten.

Ben je jouw pre-seed-presentatie aan het samenstellen? Dit gaat erin

Nu pre-seed-rondes steeds geavanceerder worden, besteden investeerders meer tijd aan het onderzoeken van pitchdecks dan in voorgaande jaren. Met succes geld inzamelen, betekent dat pre-seed-oprichters de toets der kritiek moeten doorstaan, in eerdere fasen productgereedheid moeten laten zien en hun bedrijven met een concurrentievoordeel moeten positioneren.

In deze blog leggen we uit hoe een succesvol pre-seed-pitchdeck eruitziet, hoelang vennoten aan elke sectie besteden en welke secties pre-seed-oprichters eraan moeten toevoegen. Download ons gratis pitchdecksjabloon om vandaag nog met dat van jou aan de slag te gaan.

Wat is het doel van een pre-seed-pitchdeck?

Het doel van een pre-seed-pitchdeck is eenvoudig: potentiële investeerders overtuigen om met je in gesprek te gaan. Het is een van de belangrijkste tools die oprichters gebruiken om investeerders te overtuigen van de waarde van hun bedrijf. Daarnaast stelt het hen in staat hun bedrijfsverhaal zo te structureren dat de kans groter is dat ze de aandacht van durfkapitalisten trekken.

"Als we DocSend niet hadden gehad, hadden we onze pre-seedronde niet in zo'n korte tijd kunnen ophalen. Door specifieke links te gebruiken om documentanalyses te volgen, hebben we onze energie kunnen richten op opnieuw contact opnemen met de juiste investeerders die daadwerkelijk geïnteresseerd waren." – Alex Simon, oprichter van Elude

Hoeveel tijd besteden investeerders aan pre-seed-decks?

Uit ons onderzoek blijkt dat vennoten gemiddeld vier minuten en 10 seconden aan het beoordelen van pre-seed-pitchdecks besteden. Hoewel vier minuten misschien niet lang lijkt, is het dat wel als je bedenkt hoe druk investeerders het tegenwoordig hebben en hoeveel decks er hun kant op worden gestuurd.

 

overzicht pre-seed-pitchdeck op basis van DocSend-gegevens

 

Het is eenvoudigweg niet haalbaar voor vennoten om elke oprichter te ontmoeten die zich meldt. Het pitchdeck helpt investeerders zich te concentreren op de bedrijven waarin ze het meest geïnteresseerd zijn en de bedrijven die het niet halen, snel over te slaan. Daarom is het essentieel om niet alleen een overtuigend pitchdeck te maken, maar ook een uitgebreide investeerdersstrategie te ontwikkelen voor je pre-seed-fondsenwerving.

Hoe ziet een succesvol pre-seed-pitchdeck eruit?

Hoewel geen twee pitchdecks precies hetzelfde zijn, constateren we dat alle succesvolle pitchdecks zijn georganiseerd in duidelijk afgebakende secties die hun verhaal op een overtuigende manier vertellen. Pre-seed-oprichters vertrouwen op deze duidelijke opmaak, inhoud en diavolgorde om hun verhaal te vertellen, investeerders te ontmoeten en succesvol financiering te werven.

Wat zijn de verschillende secties in een pre-seed-pitchdeck?

volgorde pre-seed-pitchdeck op basis van DocSend-gegevens

Wij hebben ontdekt dat de beste manier om de aandacht van vennoten te trekken, is door een pitchdeck van 18 pagina's te maken met de volgende secties (en in de aangegeven volgorde!).

Hieronder splitsen we elk van deze secties uit, definiëren we hun doel en geven we do's-and-don'ts voor het opstellen van berichten die de aandacht van potentiële investeerders trekken.

Sectie 1: Bedrijfsdoel

Dit is de eerste sectie van je pitchdeck. Deze bedrijfsdoeldia moet een duidelijke, onvergetelijke uitleg geven van het doel van je bedrijf.

Vermijd ingewikkelde, hoogdravende visieverklaringen. Duidelijkheid is hier de sleutel: door je doel in een enkele zin samen te vatten, kun je investeerders vanaf het begin aan de haak slaan, zodat ze je deck blijven doorlezen.

Bedenk verschillende mogelijkheden en leg ze aan andere mensen voor om er zeker van te zijn dat jouw doelverklaring niet alleen overtuigend, maar ook zinvol is. Onthoud: het duidelijk definiëren van je visieverklaring is misschien meer kunst dan wetenschap.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1 pagina
 • Branchegemiddelden: 
  • Gemiddelde lengte: 1,3 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 33 seconden

Sectie 2: probleem

Net als je doelverklaringsdia, moet de tweede sectie in grote lijnen het specifieke probleem definiëren dat je bedrijf oplost.

Voorkom langdradige probleemstellingen. Leg het probleem zo breed mogelijk uit en gebruik eenvoudige, makkelijk te begrijpen woorden, waardoor iedereen het gemakkelijk kan volgen.

Bedenk of een vennoot in een andere ruimte zal begrijpen wat je probeert op te lossen en waarom? Geldt dat ook voor iemand die geen techneut is? Jouw grootouders? Jouw probleem (en oplossing!) moet voor veel verschillende belanghebbenden overtuigend en herkenbaar zijn.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1-2 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 2,15 pagina's
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 39 seconden

Sectie 3: oplossing

Onmiddellijk na jouw probleemstelling wordt in de oplossingssectie belicht hoe jouw bedrijf het omschreven probleem op een unieke manier oplost.

Vermijd technische productgegevens. Na drie dia's is het nog te vroeg om in de cijfertjes van je product te duiken. Richt je in plaats daarvan op wat jouw strategische aanpak creatief en anders dan die van anderen maakt.

Bedenk de afstemming tussen je probleem- en oplossingsdia's. Probeer beide secties even breed en diepgaand te houden, en tegelijkertijd een duidelijke, begrijpelijke oplossing te schetsen.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1-2 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,5 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 27 seconden

Sectie 4: waarom nu?

De 'Waarom nu?'-dia is een optionele sectie die de huidige marktomstandigheden vertelt die jouw bedrijf mogelijk maken of een kans bieden voor jouw oplossing. Veelvoorkomende voorbeelden zijn zaken als COVID, klimaatverandering of maatschappelijke rechtvaardigheid.

Vermijd het toevoegen van deze sectie aan je pre-seed-presentatie als er geen bijzondere tijdgebondenheid is voor je oplossing, product of bedrijf.

Bedenk de urgentie van je probleem en de oplossing ervan. Hoewel deze sectie niet door elke oprichter in de pre-seed-fase wordt gebruikt, kan het bijzonder nuttig blijken als je kunt wijzen op de ernst van een urgente kwestie.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1 pagina
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,5 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 38 seconden

Sectie 5: product

De productsectie komt eerder in pre-seed-pitchdecks dan in decks voor latere fasen en benadrukt producteigenschappen die aantonen waarom jouw bedrijf de probleemstelling kan oplossen.

Vermijd een luchtige benadering van deze sectie, zelfs als je product niet gangbaar is. Deze sectie is een van de meest kritisch bekeken onderdelen van een pre-seed-deck. Investeerders moeten daarom begrijpen hoe je productervaring eruit zal zien.

Overweeg zo diep mogelijk op je productgereedheid in te gaan. Voeg verschillende voorbeelden toe, zoals wireframes, schermafdrukken, ingesloten video's, figma-modellen of GIF's van producteigenschappen. Je kunt ook contextuele koppen of een korte functie-uitleg toevoegen om je product begrijpelijk te maken.

 • Beoogde lengte van de sectie: 3-4 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 3,3 pagina's
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 77 seconden

Sectie 6: marktomvang

De sectie marktomvang is korter dan je productsectie. Hierin wordt duidelijk je doelklantenprofiel gedefinieerd met een uitgebreide analyse van de huidige marktomstandigheden en het toekomstige groeipotentieel (TAM, SAM, SOM).

Vermijd het onderschatten van de werkelijke marktomvang (en van je idee!). Hier moet je investeerders laten zien dat je probleem en de aanspreekbare markt groot genoeg zijn om een heel bedrijf in plaats van alleen een idee of een aantal functies te rechtvaardigen.

Bedenk hoe je marktomvang aansluit op je doel, probleem en oplossing. De vier gebieden moeten met elkaar zijn verweven om je investeerders aan te trekken en door het hele deck een samenhangend verhaal te vertellen.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1 pagina
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,7 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 39 seconden

Sectie 7: team

De teamsectie laat zien wie je oprichtende team is en wat hun achtergrond is. In de pre-seed-fase investeren vennoten net zoveel in individuen als in grote ideeën.

Vermijd het toevoegen van meer context dan nodig is. Deze sectie is natuurlijk een van de meest uitgebreide in je deck, voeg dus alleen extra informatie toe als dat is gerechtvaardigd.

Bedenk hoe je de vaardigheden van je oprichters het beste onder de aandacht kunt brengen met behulp van foto's, biografieën en hun relevante werkervaring. Koppel je teambiografieën altijd aan je bedrijf, de visie en het probleem dat je oplost.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1-2 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,5 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 46 seconden

Sectie 8: bedrijfsmodel

De bedrijfsmodelsectie moet een duidelijk plan bevatten voor het genereren van inkomsten en een marktbenaderingsstrategie.

Vermijd dat je jouw hele deck op niet veel meer dan een leuk idee baseert; uit ons meest recente onderzoek blijkt dat deze sectie het langst door investeerders wordt bekeken. Bedenk een concreet plan voor hoe je jouw idee te gelde kunt maken en hoe het zich in de loop der tijd zal ontwikkelen.

Bedenk je bedrijfsmodel lang voordat je jouw pre-seed-deck samenstelt. Breng vervolgens je plannen voor het genereren van inkomsten en de afstemming tussen product en markt in kaart, terwijl je jouw product ontwikkelt. Geef investeerders een duidelijk beeld van hoe jouw bedrijf geld zal verdienen en leg je bedrijfsmodel in makkelijk te begrijpen bewoordingen uit.

 • Beoogde lengte van de sectie: 2-3 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 2,8 pagina's
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 83 seconden

Sectie 9: tractie

Dit deel moet de opvallendste tractie op basis van de fase van jouw product beschrijven. Tractie kan uit huidige klanten, citaten en getuigenissen bestaan.

Voorkom dat je deze sectie overslaat, omdat je denkt dat je niet genoeg hebt om te laten zien. Investeerders willen vroege indicatoren zien dat je het juiste product ontwikkelt. Ze zullen rekening houden met de fase waarin je je bevindt, maar je moet ze laten zien dat je idee potentie heeft.

Bedenk verschillende manieren om je markttractie te laten zien. In de pre-seed-fase kan dit bestaan uit intentieverklaringen, getuigenissen, klantenpijplijn en bètafeedback.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1-4 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 2,3 pagina's
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 37 seconden

Sectie 10: financiën

De financiële sectie vormt een andere optionele sectie voor pre-seed-decks en schetst de strategische uitgavengeschiedenis of burn rate van je bedrijf.

Vermijd deze sectie als je jouw uitgavengeschiedenis of -prognoses in de sectie over fondsenwerving kunt behandelen.

Overweeg deze sectie toe te voegen aan je seed-deck als je kunt laten zien hoe je strategische uitgaven op termijn een goed rendement opleveren. Hoewel deze sectie ook in de seed-fase optioneel is, zullen investeerders je financiële geschiedenis waarschijnlijk als positief beschouwen als je die kunt laten zien.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1-2 pagina's
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,4 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 40 seconden

Sectie 11: concurrentie

In deze sectie wil je het unieke karakter van je product uitleggen ten opzichte van concurrenten van vergelijkbare omvang.

Vermijd het richten op de grote spelers (d.w.z. de Ubers en Facebooks) in jouw ruimte. Val in plaats daarvan op door vennoten te laten zien dat je weet wie je echte concurrenten zijn.

Bedenk welke bedrijven en producten nauw met die van jou concurreren en let daarbij vooral op bedrijven in vergelijkbare fasen of die onlangs financiering hebben geworven. Laat vennoten vervolgens zien hoe jouw product het probleem oplost op een manier die dat van hen niet kan.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1 pagina
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,3 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 55 seconden

Sectie 12: fondsenwervingsvraag

In vroege faserondes is de fondsenwervingsvraag de laatste sectie van je deck. Hierin wordt uiteengezet hoeveel je van plan bent te werven en wat je plannen zijn voor het inzetten van kapitaal.

Vermijd complexiteit. Vertel investeerders precies hoeveel je vraagt en wees bereid te verklaren hoe je van plan bent het kapitaal uit te geven.

Bedenk aan welke categorieën je van plan bent geld te besteden, zoals werving en onderzoek en ontwikkeling. Beschouw je fondsenwervingsvragen als de volgende sectie in jouw bedrijf die potentiële investeerders je helpen schrijven.

 • Beoogde lengte van de sectie: 1 pagina
 • Branchegemiddelden:
  • Gemiddelde lengte: 1,2 pagina
  • Tijd die vennoten hier hebben besteed: 40 seconden

Baan je een weg door de sector met een goed samengestelde pitchpresentatie

Door elk van deze secties bewust en samenhangend in te vullen, kun je potentiële investeerders laten zien hoeveel tijd, toewijding en onderzoek je in het opbouwen van je bedrijf hebt gestoken. Pre-seed-fondsenwerving zal de komende jaren alleen maar verfijnder en concurrerender worden. Met een duidelijk gestructureerd pitchdeck help je vennoten ervan te overtuigen dat jouw idee de potentie heeft om het volgende grote ding te worden.

Laat een succesvolle pre-seed-fondsenwerving niet aan het toeval over. Bekijk onze uitgebreide handleiding over het maken van een pitchdeck dat je gefinancierd krijgt en ons kant-en-klare pitchdecksjabloon dat je meteen kunt gebruiken.