Privacybeleid van DocSend

Deze vertaling is beschikbaar om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Geplaatst: 24 september 2021
Ingangsdatum: 24 september 2021 ('Ingangsdatum')

Inleiding

Dit privacybeleid ('Privacybeleid') is bedoeld om je te informeren over het beleid en de procedures van DocSend, Inc. ('DocSend', 'wij/we', 'ons' of 'onze') voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je gegevens in verband met je gebruik van de DocSendTM-service. DocSend biedt een webgebaseerde en mobiele service (de 'Service') die is ontworpen om gebruikers met een DocSend-account ('Gebruikers') te helpen bij het delen van hun gegevens, inhoud, materialen, bestanden en mappen (samen hun 'Materiaal') en te analyseren hoe hun Materiaal wordt bekeken en/of ontvangen door hun klanten, potentiële klanten en andere derden die geen geregistreerde Gebruikers van de Service zijn ('Lezers').

Gebruikers hebben toegang tot de Service via onze website https://www.docsend.com ('Site'), via toepassingen op Apparaten, via API's en via derden. Een 'Apparaat' is elke computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de DocSend-service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een desktop, laptop, mobiele telefoon, tablet of ander elektronisch apparaat voor consumenten.

Reikwijdte

Dit Privacybeleid is van toepassing op je toegang tot de DocSend-service, ongeacht hoe je deze opent. Daarnaast wordt in dit Privacybeleid uitgelegd welke gegevens we verzamelen wanneer je de Site en/of de Service gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe ze worden gebruikt en wat je rechten en keuzes zijn. Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens en andere informatie die wij verzamelen van of over: (i) bezoekers of gebruikers van onze Site en Service, (ii) potentiële klanten, (iii) huidige klanten, (iv) sollicitanten.

Bij het verlenen van onze Service verzamelen we namens onze Gebruikers gegevens over Lezers. Ons gebruik van gegevens namens onze Gebruikers valt onder ons contract met de betreffende Gebruiker en het eigen privacybeleid van de Gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van Gebruikers of andere derden.

Door onze Site of de Service te gebruiken, stem je in met de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, openbaarmaking en ander gebruik, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

1. Informatie die we verzamelen

Wanneer je interactie hebt met de Site of de Service en in verband met onze evenementen en verkoop- en marketingactiviteiten, verzamelen we gegevens die alleen of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om je te identificeren ('Persoonsgegevens'), zoals hieronder beschreven:

A. Gegevens die je als gebruiker verstrekt
Wanneer je als Gebruiker een account registreert, kan je worden gevraagd Persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot je naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres of bedrijfsadres.

Je kunt er ook voor kiezen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken wanneer je ons een e-mail stuurt of gebruikmaakt van interactieve functies die wij in het kader van de Service beschikbaar stellen. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen om: (a) je contactpersonen te importeren door ons toegang te geven tot je services van derden (zoals je e-mailaccount) of (b) je gegevens van sociale netwerken te gebruiken als je ons toegang geeft tot je account via services voor het verbinden van sociale netwerken.

Je kunt ons ook de e-mailadressen van je contactpersonen verstrekken als je mappen of bestanden met hen deelt of als je hen uitnodigt om lid te worden van DocSend. Bovendien kan je, als je je aanmeldt voor onze betaalde Service, worden gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken, waaronder je creditcardgegevens, zoals hieronder beschreven.

B. Evenementen
We kunnen ook gegevens van je verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wanneer je een van onze evenementen bijwoont, tijdens telefoongesprekken met vertegenwoordigers of wanneer je contact opneemt met de klantenservice.

C. Sollicitaties
Wanneer je via de Site solliciteert, verzamelt onze provider van wervingsservices je cv en alle aanvullende gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot je arbeidsverleden en opleiding. Bovendien kunnen we, indien wettelijk toegestaan, een derde partij inschakelen om een achtergrondonderzoek uit te voeren om je geschiktheid voor een functie te bepalen.

D. Informatie die wij van Lezers ontvangen
Als je een Lezer bent, kan een Gebruiker je verzoeken om hem of haar via de Service gegevens (waaronder Persoonsgegevens) te verstrekken om het Materiaal van de betreffende Gebruiker te bekijken. Om toegang te krijgen tot Materiaal dat een Gebruiker met Lezers wil delen, kan een Lezer in het bijzonder worden gevraagd zijn of haar e-mailadres te verstrekken bij het openen van een DocSend-link van de Gebruiker (het e-mailadres van de Lezer kan ook door de Gebruiker worden verstrekt). DocSend slaat deze gegevens namens onze Gebruikers op. Indien jij als Lezer deze gegevens aan een Gebruiker verstrekt, doe je dat in overeenstemming met de privacypraktijken en het privacybeleid van deze Gebruiker. DocSend is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Gebruikers en verwerkt deze gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomst die DocSend met elke Gebruiker heeft. Als je een Lezer van een van de Gebruikers van DocSend bent en niet langer wilt dat er contact met je wordt opgenomen door een dergelijke Gebruiker die de Service van DocSend gebruikt, neem dan rechtstreeks contact op met de Gebruiker waarmee je contact hebt.

E. Materiaal
Bij het verlenen van de Service verwerken wij namens Gebruikers informatie die is opgenomen in het Materiaal dat Gebruikers (en eventuele vertegenwoordigers van Gebruikers, werknemers of andere door Gebruikers gekozen betrokkenen) via de Service uploaden, downloaden of openen, delen of verzenden. Wanneer je Materiaal aan je account toevoegt dat eerder door jou of een andere gebruiker is geüpload, kunnen we al het eerdere Materiaal of een deel daarvan aan je account koppelen in plaats van een duplicaat op te slaan.

F. Gegevens die wij van derden ontvangen
We kunnen ook Persoonsgegevens (zoals je e-mailadres) ontvangen via andere Gebruikers, bijvoorbeeld als zij hebben geprobeerd iets met je te delen of hebben geprobeerd je naar DocSend te verwijzen. We kunnen de gegevens die we van Gebruikers en Lezers hebben verzameld (zoals een e-mailadres), aanvullen met aanvullende gegevens die we hebben verkregen uit openbaar beschikbare databases of services van derden die gegevens verschaffen over zakenmensen en bedrijven (waaronder de naam van een persoon, de functie, zakelijke contactgegevens en bedrijfsgegevens), en deze gegevens aan onze Gebruikers tonen als onderdeel van onze Services.

G. Automatisch verzamelde gegevens
i. Logboekgegevens.

Wanneer je de Service gebruikt, registreren wij automatisch de gegevens van je Apparaat, de bijbehorende software en je activiteit met behulp van de Service. Dit omvat het Internet Protocol (IP)-adres van het Apparaat, het besturingssysteem, het browsertype, de webpagina's die je hebt bezocht voordat je naar de Site kwam, de webpagina's die je bekijkt direct nadat je onze Site hebt verlaten, informatie die je op de Site opzoekt, taalvoorkeuren, identificatienummers die aan je Apparaten zijn gekoppeld, je mobiele provider, datum- en tijdstempels die aan transacties zijn gekoppeld, informatie over systeemconfiguratie, metagegevens betreffende het Materiaal en andere interacties met het Materiaal en de Service.

Wij verzamelen deze gegevens om de Service te kunnen leveren en om onze Gebruikers te voorzien van rapportage en analyses met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze gegevens worden aan Gebruikers beschikbaar gesteld via de Service (wij verstrekken Gebruikers bijvoorbeeld informatie over de locatie van een Lezer op basis van het IP-adres van de betreffende Lezer) en kunnen worden gekoppeld aan andere informatie over de Gebruiker en zijn Lezers (waaronder Persoonsgegevens) die Gebruikers ons verstrekken.

Als je een Lezer bent die Materiaal bekijkt die je via de Service van een Gebruiker ontvangt, verzamelen we automatisch gegevens over je interactie met dit Materiaal en onze Service. De gegevens die we verzamelen, omvatten:

 • Of je al dan niet Materiaal hebt bekeken of bekijkt;
 • Datum en tijd waarop je het materiaal hebt bekeken;
 • Aantal keren en tijdsduur dat Materiaal is bekeken;
 • Welke delen van het Materiaal zijn bekeken; en
 • Je IP-adres en locatie.

ii. Cookies en andere volgtechnologieën.

Wij gebruiken 'cookies' (kleine gegevensbestanden die wij naar je Apparaat overdragen) en andere volgtechnologieën om de Site en de Service te exploiteren en te beheren, trends te analyseren, advertenties aan te bieden en je toegang tot en gebruik van onze Service te verbeteren. Raadpleeg hier ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technologieën die op onze Site en voor onze Service worden gebruikt: https://www.docsend.com/cookie-policy/.

2. Hoe we informatie gebruiken

A. Informatie verstrekken; Reageren op verzoeken
Wanneer je om informatie over de Service vraagt (bijvoorbeeld wanneer je een demo aanvraagt of ons vraagt om je aanbiedingen of prijsinformatie te sturen), of wanneer je je registreert voor een webinar of een evenement, zullen wij je contactgegevens gebruiken om op je verzoek te reageren. Voor staatsburgers van EU-lidstaten is dergelijk gebruik noodzakelijk om te reageren op of uitvoering te geven aan je verzoek.

B. De service aan gebruikers leveren
We gebruiken accountgerelateerde gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt in verband met de aankoop, registratie, het gebruik of de ondersteuning van het Gebruikersaccount (zoals gebruikersnamen, e-mailadres en factuurgegevens) om je toegang te verlenen tot de Service en/of de Site, contact met je op te nemen met betrekking tot je gebruik van de Service en/of de Site, of om je op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de Service en/of de Site. Voor staatsburgers van EU-lidstaten is dergelijk gebruik noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen jou en ons.

Wij verwerken Persoonsgegevens met betrekking tot Lezers en je Materiaal namens jou om de Service te leveren en om onze Gebruikers te voorzien van rapportages en analyses met betrekking tot je interactie met je Materiaal en onze Service, in overeenstemming met het toepasselijke Gebruikerscontract. Gegevens met betrekking tot Lezers die we via de Service ontvangen, worden beschikbaar gesteld aan Gebruikers die via de Service met Lezers communiceren, en kunnen door Gebruikers worden gekoppeld aan andere informatie over Lezers (inclusief Persoonsgegevens) die Gebruikers ons hebben verstrekt of die Lezers hebben verstrekt aan Gebruikers via de Service. DocSend gebruikt of verkrijgt geen toegang tot de Persoonsgegevens van Lezers die zijn verzameld door zijn/haar Gebruikers via hun gebruik van de Service, behalve met toestemming van een Gebruiker, om de Service te verlenen en om gerelateerde ondersteuning en assistentie te bieden.

C. Gebruikers marketingcommunicatie en andere aankondigingen verzenden
We kunnen je e-mailadres of postadres gebruiken om je per e-mail en post informatie te sturen (indien van toepassing) over nieuwe producten en services, aankomende evenementen of andere promoties. Als je een ongewenste e-mail ontvangt, volg dan de instructies voor het afmelden in de promotionele e-mail die we je sturen. Houd er rekening mee dat als je je afmeldt voor marketingcommunicatie, we nog steeds contact met je kunnen opnemen over problemen met betrekking tot onze Service en om op je verzoeken te reageren. Op grond van toepasselijke wetgeving kunnen onze verkoopvertegenwoordigers je telefoonnummer ook gebruiken om rechtstreeks telefonisch contact met je op te nemen in verband met dergelijke nieuwe producten en services, aankomende evenementen of andere promoties.

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld als je een staatsburger van een EU-lidstaat bent), zullen we je alleen marketinginformatie per e-mail of post sturen of telefonisch contact met je opnemen, als je hiermee instemt op het moment dat je ons jouw Persoonsgegevens geeft. Wanneer je ons je toestemming geeft om gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door de instructies te volgen om je af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie in elke marketing-e-mail die we jou sturen. Als je bovendien op enig moment geen toekomstige marketingcommunicatie wenst te ontvangen of je naam uit onze mailing- of bellijsten wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Houd er rekening mee dat als je je afmeldt voor marketingcommunicatie, we nog steeds contact met je kunnen opnemen over problemen met betrekking tot onze Service en om op je verzoeken te reageren.

D. Voor legitieme zakelijke belangen
We gebruiken gegevens met betrekking tot jouw gebruik van en interactie met de Site en de Service, inclusief informatie die we ontvangen via cookies en vergelijkbare technologieën, voor bepaalde legitieme zakelijke belangen of om ons contract met je na te komen, waaronder het volgende:

 • om de Site en de Service aan te bieden, te beheren en te ondersteunen;
 • om je toegang tot en gebruik van de Site en de Service te personaliseren en te verbeteren (inclusief het verbeteren van
  de functionaliteit, productkenmerken en gebruiksvriendelijkheid van onze Service);
 • om te controleren of Gebruikers de autorisatie hebben die nodig is voor de Service om hun verzoeken te verwerken;
 • ter informatie voor onze marketingstrategie en om onze communicatie met jou te personaliseren (inclusief het verstrekken of aanbieden van software-updates, informatie over onze functies en andere marketing- en servicegerelateerde aankondigingen die relevant zijn voor de inhoud en functies die je gebruikt);
 • om onderzoek en ontwikkeling uit te voeren, analyses uit te voeren en te rapporteren over trends in de branche met betrekking tot het gebruik en de prestaties van het materiaal;
 • om te voldoen aan onze doelstellingen op het gebied van bedrijfs- en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • als je ons vraagt je gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen of om van onze marketinglijsten te worden verwijderd, bewaren we basisgegevens om je te identificeren en verdere ongewenste verwerking te voorkomen; en
 • voor interne zakelijke/technische operaties, waaronder auditing, het handhaven van de kwaliteit en veiligheid van onze Site en Service, het oplossen van problemen en het herstellen van fouten, gegevensanalyse, testen, het voorkomen van kwaadwillige, frauduleuze of illegale activiteiten, misbruik van onze producten of services (inclusief de vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten) en het waarborgen van de veiligheid van onze Site, Service, IT-systemen, architectuur en netwerken.

Voor staatsburgers van EU-lidstaten is dit gebruik van je Persoonsgegevens noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te begrijpen hoe de Site en onze Service door jou worden gebruikt en om je ervaring erop te verbeteren. Voor cookies die via onze site worden geplaatst, vertrouwen we, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, op legitiem belang of je toestemming. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies en andere volgtechnologieën gebruiken.

3. Delen en vrijgeven van informatie

A. Jouw gebruik
We zullen je Persoonsgegevens weergeven op je profielpagina en elders op de Service volgens de voorkeuren die je in je account hebt ingesteld. Je kunt deze voorkeuren op elk moment inzien en wijzigen, zoals beschreven in Artikel 4. Alle Persoonsgegevens die je verstrekt, moeten weerspiegelen hoeveel je wilt dat anderen over jou weten.

Wanneer Lezers Materiaal van Gebruikers ontvangen, tonen we de naam van een Gebruiker aan de relevante Lezer. We geven onze Gebruikers ook de mogelijkheid om hun contactgegevens binnen de documentviewer aan de relevante Lezers te verstrekken. We laten het e-mailadres en de naam van een Lezer zien aan de Gebruiker die het Materiaal via onze Service heeft verzonden, als de Lezer zijn of haar e-mailadres heeft opgegeven.

We kunnen je informatie ook delen of openbaar maken met jouw toestemming, bijvoorbeeld als je een applicatie van derden gebruikt om toegang te krijgen tot je account (zie hieronder). Via bepaalde functies van de Service heb je wellicht ook de mogelijkheid om sommige van je gegevens openbaar te maken. Openbare informatie kan breed en snel worden verspreid. Overweeg zorgvuldig welke Persoonsgegevens je openbaar maakt op je profielpagina en onze Service, en je gewenste niveau van anonimiteit.

B. Werknemers, dienstverleners, zakenpartners en anderen
We zullen je Persoonsgegevens bekendmaken aan onze werknemers als dat nodig is om de Service te leveren, en we kunnen bepaalde externe bedrijven en personen gebruiken om ons te helpen de Service te leveren, ondersteunen, analyseren en verbeteren (zoals leveranciers van gegevensopslagdiensten, onderhoudsdiensten, betalingsverwerking (hieronder beschreven), databasebeheer, leveranciers van analytische services die ons helpen begrijpen hoe je de Site en de Service gebruikt en ermee omgaat, leveranciers van CRM-, marketing- en verkoopsoftwareoplossingen, leveranciers die helpen bij werving, talent en antecedentenonderzoek). Deze derde partijen hebben mogelijk toegang tot je Persoonsgegevens om deze taken namens ons en volgens onze instructies uit te voeren, onder verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die in dit Privacybeleid.

Vanaf de Ingangsdatum omvatten deze derde partijen de hiervermelde partijen.

C. Overige Dropbox-bedrijven
DocSend deelt infrastructuur, systemen en technologie met andere bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door Dropbox, Inc. ("Dropbox-bedrijven") om services van Dropbox-bedrijven te leveren, verbeteren, beschermen en promoten. Wij verwerken je Persoonsgegevens in deze Dropbox-bedrijven voor deze doeleinden als is toegestaan volgens de wet en in overeenstemming met hun voorwaarden en beleid.

D. Toepassingen van derden
We kunnen je informatie met jouw toestemming delen met een applicatie van derden, bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om toegang te krijgen tot onze Service via een dergelijke applicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat die partijen met je informatie doen, dus je moet ervoor zorgen dat je de applicatie vertrouwt en dat deze een voor jou acceptabel privacybeleid heeft.

E. Advertentiepartners
Via onze Services en op socialemediasites kunnen externe advertentiepartners cookies, technologieën en andere trackingtools instellen om informatie te verzamelen over je activiteiten en je apparaat (bijv. je IP-adres, mobiele identificatiegegevens, bezochte pagina('s), locatie, tijd van de dag).

F. Naleving van wetten en verzoeken van wetshandhavers; Bescherming van de rechten van DocSend
We kunnen aan partijen buiten DocSend bestanden bekendmaken die zijn opgeslagen in je DocSend-account en informatie over jou die we verzamelen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een wet, regelgeving of verplicht wettelijk verzoek; (b) de veiligheid van een persoon te beschermen tegen overlijden of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik van DocSend of haar gebruikers te voorkomen; of (d) de eigendomsrechten van DocSend te beschermen. Als we Materiaal aan een wetshandhavingsinstantie verstrekken, zoals hierboven uiteengezet, zullen we de DocSend-codering van de bestanden verwijderen voordat ze aan de rechtshandhaving worden verstrekt. DocSend kan echter geen bestanden ontsleutelen die je hebt versleuteld voordat je ze opsloeg op DocSend.

G. Bedrijfsoverdrachten
Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, faillissement of verkoop van alle of een deel van onze activa, kan je informatie worden overgedragen als onderdeel van die transactie, maar we zullen jou op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via e-mail en/of een prominent bericht op onze site) van elke wijziging in het beheer of gebruik van je Persoonsgegevens of Materiaal, of als een van beide wordt onderworpen aan een ander Privacybeleid. We zullen je ook op de hoogte stellen van de keuzes die je mogelijk hebt met betrekking tot de informatie.

4. Je gegevens wijzigen of verwijderen

Als je een geregistreerde Gebruiker bent, kun je de Persoonsgegevens in je registratie- of accountprofiel bekijken, bijwerken of corrigeren door je 'accountinstellingen' te wijzigen. Als je je account wilt verwijderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder staat aangegeven. Als je Persoonsgegevens veranderen of als je onze Service niet langer wenst, kun je dit bijwerken door de wijziging aan te brengen in je accountinstellingen. In sommige gevallen kunnen we kopieën van je gegevens bewaren, zoals hieronder beschreven in Artikel 5. Voor vragen over je Persoonsgegevens op onze Service kun je contact opnemen met [email protected].

5. Bewaring van gegevens

We bewaren je Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, zolang je account actief is, of zo lang als nodig is om je de Service te verlenen of voor de wettelijk vereiste duur, afhankelijk van welke periode langer is. Als je je account wilt verwijderen of ons wilt verzoeken dat we jouw informatie niet meer gebruiken voor het leveren van de Service, kun je ons vragen je account te verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected]. We kunnen je informatie (inclusief Persoonsgegevens) bewaren, gebruiken of openbaar maken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen, en om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen (zoals voor analysedoeleinden, veiligheid en beveiliging). In overeenstemming met en onderhevig aan deze vereisten, zullen we proberen je informatie op verzoek snel te verwijderen. Bovendien verwijderen we geen Materiaal van onze servers die je gemeen hebt met andere Gebruikers.

6. DocSend-teamgebruikers

Als je DocSend gebruikt op een accountniveau dat accountbeheer biedt ("DocSend-teamgebruiker"), kan je beheerder mogelijk:

 • toegang krijgen tot informatie in en over je DocSend-teamgebruikersaccount;
 • informatie openbaar maken, beperken of toegang krijgen tot informatie die je hebt verstrekt of die aan jou beschikbaar is gesteld bij het gebruik van je DocSend-teamgebruikersaccount; en
 • bepalen hoe je DocSend-teamgebruikersaccount kan worden geopend of verwijderd.

Raadpleeg het beleid van je organisatie als je vragen hebt over je Beheerdersrechten.

7. DocSend Community

Onze Service kan openbaar toegankelijke community-services aanbieden, zoals blogs, forums en wiki's. Je dient je ervan bewust te zijn dat alle informatie die je in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Je berichten kunnen blijven staan, zelfs nadat je je account hebt opgezegd. Voor vragen over je Persoonsgegevens op onze Service kun je contact opnemen met [email protected].

8. Verzameling en gebruik van informatie door derden

A. Algemeen
Derden zijn niet verplicht om dit Privacybeleid na te leven met betrekking tot Persoonsgegevens die je rechtstreeks aan die derden verstrekt of die derden voor zichzelf verzamelen. We hebben geen controle over de sites van derden die mogelijk toegankelijk zijn via deze Service. Dit Privacybeleid is dus niet van toepassing op informatie die je verstrekt aan sites van derden of die wordt verzameld door derden die deze sites beheren. Voordat je een site van een derde partij bezoekt, hetzij door middel van een link op deze Service of anderszins, en voordat je Persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt, dien je jezelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de praktijken (indien van toepassing) van de verantwoordelijke derde partij voor die site, en moet je naar eigen goeddunken de nodige stappen ondernemen om je privacy te beschermen.

B. Verzameling van je creditcardgegevens door derden
Als je ervoor kiest om je te abonneren op een Aangeschafte Service waarvan de betaling via creditcard plaatsvindt, zal onze externe creditcardverwerker (Stripe) je creditcard verwerken. Derhalve machtig je DocSend om je creditcard- en andere betalingsinformatie te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en bekend te maken aan Stripe en verklaar en garandeer je dat je over alle noodzakelijke rechten beschikt om dergelijke informatie aan ons bekend te maken. Bovendien kunnen we je Persoonsgegevens delen met vertrouwde derde partijen die een integraal onderdeel vormen van de werking van onze Service, inclusief maar niet beperkt tot financiële instellingen, betalingsverwerkers, verificatieservices en kredietbureaus, evenals alle derde partijen die je rechtstreeks hebt gemachtigd om je Persoonsgegevens te ontvangen. Als je vragen hebt over hoe Stripe de gegevens beschermt die het ontvangt van DocSend-gebruikers, raadpleeg dan https://stripe.com/legal/ssa en https://stripe.com/privacy.

DocSend ontvangt of bewaart geen creditcardgegevens op onze servers. We ontvangen een 'transactietoken' en een ID-nummer voor eenmalig gebruik, zodat we kunnen valideren dat de transactie met succes is voltooid. Onderdelen van deze Service die je Persoonsgegevens verzamelen, maken gebruik van industriestandaard SSL-versleuteling; om hiervan te profiteren, moet je browser echter versleutelingsbeveiliging ondersteunen.

C. Verzameling van andere informatie door andere derden
We kunnen externe bedrijven, waaronder Google, Kissmetrics en Intercom, gebruiken om ons analytische informatie te verstrekken. Deze bedrijven kunnen Persoonsgegevens en andere informatie van je verzamelen via onze Site en Service. Meer informatie over welke informatie Google verzamelt en hoe het deze informatie gebruikt en vrijgeeft, vind je hier: http://www.google.com/policies/privacy. Je kunt je afmelden voor het verzamelen en verwerken van gegevens door Google die zijn gegenereerd door jouw gebruik van de Services door naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te gaan. Je kunt hier meer informatie vinden over welke informatie Kissmetrics verzamelt en hoe het deze informatie gebruikt en openbaar maakt: https://www.kissmetrics.io/privacy. Je kunt hier meer informatie vinden over welke informatie Intercom verzamelt en hoe het deze informatie gebruikt en openbaar maakt: https://www.intercom.com/legal/privacy.

Onze advertentiepartners kunnen Persoonsgegevens (en soortgelijke informatie verzameld van andere websites) gebruiken om gerichte advertenties aan je te leveren wanneer je websites van derden binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt gewoonlijk "op interesses gebaseerd adverteren" of "online gedragsreclame" genoemd. We kunnen toegang verlenen tot andere gegevens die door de Services zijn verzameld om informatie te delen die nuttig, relevant, waardevol of anderszins interessant voor jou kan zijn. Als je je Persoonsgegevens liever niet deelt met externe advertentiepartners, kun je de instructies in ons cookiebeleid hier volgen: https://www.docsend.com/cookie-policy. Je kunt ook voor sommige apparaten de platformbediening van je apparaat gebruiken in je instellingen om keuze in te stellen.

We kunnen je ook toestaan om in te loggen op onze Service met behulp van accounts van derden, zoals LinkedIn en Google. Als je deze services gebruikt, kunnen zij Persoonsgegevens van jou verzamelen via onze Site en Service. Je kunt hier meer informatie vinden over welke informatie LinkedIn verzamelt en hoe het deze informatie gebruikt en openbaar maakt: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Aanvullende informatie voor de Chrome-extensie

We bieden een Chrome-extensie die je kunt gebruiken in combinatie met je DocSend-account. De informatie die we via deze extensie ontvangen van Google API's, wordt behandeld in overeenstemming met het Chrome Web Store-beleid voor gebruikersgegevens, inclusief de vereisten voor Beperkt gebruik .

10. Je Privacyrechten

A. Reikwijdte
Ons privacybeleid beschrijft waarom en hoe DocSend je Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat, de wettelijke basis waarop je Persoonsgegevens worden verwerkt, en wat je rechten en onze plichten zijn met betrekking tot dergelijke verwerking (zie het Artikel "Je rechten" hieronder ).

B. DocSend als Verwerker
DocSend is de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens, maar wij treden op als gegevensverwerker voor Persoonsgegevens die wij namens onze Gebruikers verwerken. Zie het Artikel "Contact met ons opnemen" hieronder om te zien hoe je contact met ons kunt opnemen.

Als je in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) bent gevestigd, fungeert Dropbox, Inc. als je dienstverlener. Voor alle andere gebruikers en Lezers treedt Dropbox International Unlimited Company op als verwerker van je gegevens.

C. Je rechten
Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving heb je de volgende rechten met betrekking tot je Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: op verzoek zal DocSend bevestigen of we je Persoonsgegevens verwerken en indien dit het geval is, je een kopie van die Persoonsgegevens sturen, samen met bepaalde andere gegevens.
 • Recht op rectificatie: Als je Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen. Als we je Persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de correctie. Als je ons daarom vraagt, en waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij je ook vertellen met wie wij je Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons vragen om je Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer jouw toestemming onze wettelijke basis voor de verwerking is en jij je toestemming intrekt. Als we je gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van het wissen. Als je ons daarom vraagt, en waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij je ook vertellen met wie wij je Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je rechtstreeks contact met hen kunt opnemen. We kunnen doorgaan met het verwerken van Persoonsgegevens waar dit nodig is voor een legitiem belang om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals beschreven in dit Privacybeleid.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken of te 'blokkeren', bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van de gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan door ons. We zullen het je laten weten voordat we een beperking op de verwerking opheffen. Als we je Persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de beperking. Als je ons daarom vraagt, en waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij je ook vertellen met wie wij je Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat je rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om je Persoonsgegevens van ons te verkrijgen waarmee je hebt ingestemd of die aan ons zijn verstrekt als noodzakelijk in verband met ons contract met jou. Wij zullen je jouw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Je kunt het elders hergebruiken.
 • Recht van bezwaar: je kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verwerken van je Persoonsgegevens, en wij zullen dit doen:
  • Als we vertrouwen op een legitiem belang om je Persoonsgegevens te verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen of
  • Als we je Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: als we afhankelijk zijn van je toestemming om je Persoonsgegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voordat we bericht kregen dat je je toestemming wilde intrekken.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: als je je zorgen maakt over onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop we met je Persoonsgegevens omgaan, kun je dit melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit die is bevoegd om die zorgen te horen.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

D. Gerechtvaardigd belang
"Gerechtvaardigde belangen" zijn onze belangen bij het uitvoeren van ons bedrijfsvoering, het beheren en leveren van de beste Service aan jou. Dit Privacybeleid beschrijft wanneer we je Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen, wat deze belangen zijn en wat je rechten zijn. We zullen je Persoonsgegevens niet gebruiken voor activiteiten waarbij de impact op jou zwaarder weegt dan onze belangen, tenzij we je toestemming hebben of die activiteiten anderszins vereist of toegestaan zijn door de wet.

E. Gegevensoverdrachten
DocSend baseert zich voor de overdracht van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland op verschillende wettelijke instrumenten, zoals contracten met onze gebruikers en partners, standaardcontractbepalingen, en adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie over bepaalde landen, voor zover van toepassing.

11. Beveiliging

De beveiliging van je gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte Persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst. Geen enkele methode van elektronische verzending of opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als je vragen hebt over de beveiliging op onze site, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

12. Online volgen

We reageren momenteel niet op "Do Not Track" (DNT) of vergelijkbare signalen. We werken zoals beschreven in dit Privacybeleid, ongeacht of er een DNT-signaal wordt ontvangen.

13. Inwoners van Californië

A. Aanvullende kennisgeving voor inwoners van Californië
Deze aanvullende kennisgeving voor inwoners van Californië is alleen van toepassing op onze verwerking van Persoonsgegevens die is onderworpen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke categorieën Persoonsgegevens DocSend over hen heeft verzameld en of DocSend die Persoonsgegevens in de voorgaande 12 maanden voor een zakelijk doel heeft bekendgemaakt (bijv. aan een dienstverlener). Inwoners van Californië kunnen deze informatie hieronder vinden:

Categorie van door DocSend verzamelde Persoonsgegevens Categorie van derden aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt voor zakelijke doeleinden
ID's
 • Dienstverleners
Categorieën Persoonsgegevens vermeld in Cal. Civ. Code § 1798.80(e)
 • Dienstverleners
Commerciële informatie
 • Dienstverleners
Internetactiviteit of andere elektronische netwerkactiviteitinformatie
 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens
 • Dienstverleners
Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Dienstverleners
Conclusies getrokken uit andere persoonlijke informatie om een profiel aan te maken
 • Dienstverleners

 

De categorieën van bronnen waaruit we Persoonsgegevens verzamelen, en onze zakelijke en commerciële doeleinden voor het gebruik van Persoonsgegevens zijn hierboven uiteengezet.

B. "Verkoop" van Persoonsgegevens onder de CCPA
Voor doeleinden van de CCPA "verkoopt" DocSend geen Persoonsgegevens, noch hebben we daadwerkelijke kennis van enige "verkoop" van Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

C. Aanvullende privacyrechten voor inwoners van Californië
Non-discriminatie. Inwoners van Californië hebben het recht om niet door ons gediscrimineerd te worden voor de uitoefening van hun door de CCPA verleende rechten.

Gevolmachtigde agent. Alleen jij, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens jou te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot je Persoonsgegevens. Om een gevolmachtigde agent aan te wijzen, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.

Verificatie. Wanneer je een verzoek indient, zullen we je vragen om voldoende informatie te verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat jij de persoon bent over wie we Persoonsgegevens hebben verzameld of een gevolmachtigde vertegenwoordiger, waaronder je naam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord en/of andere informatie.

Als je een inwoner bent van Californië en een van je rechten onder de CCPA wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet. We zullen dergelijke verzoeken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

14. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld per e-mail als je je e-mailadres aan ons hebt verstrekt en je e-mailadres actueel is), en in andere omstandigheden kunnen we ook wijzigingen doorgeven. Het is daarom belangrijk dat je je bij ons registreert en ons op de hoogte stelt als je je e-mailadres wijzigt. Als je ons geen actueel e-mailadres verstrekt, dien je dit beleid regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

15. Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected].