Kategorie

Zasoby dla start-upów

A Great Trick for Real Estate Investing

See how private real-estate investment firm White Point Partners uses DocSend to track their deal book, manage the sale, and secure new investments.
DocSend for Real Estate

Istnieje inteligentniejszy sposób na wysłanie księgi transakcji

Branża nieruchomości nie jest znana z korzystania z zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Wiele transakcji jest zawieranych ustnie podczas nieformalnych spotkań, po czym umowy są podpisywane na papierze i przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną. Z pozoru nie wydaje się, aby istniało duże zapotrzebowanie na innowacyjne, zaawansowane technologicznie sposoby prowadzenia działalności. W rzeczywistości jednak za kulisami dzieje się wiele rzeczy, w przypadku których przydałby się drobny technologiczny impuls.

Zawsze uwielbiamy słuchać historii o tym, jak DocSend jest stosowany w nieoczekiwany sposób lub w branżach, które wcześniej nie znajdowały się na naszym radarze — mamy nadzieję, że się nimi z nami podzielicie! Poniżej przedstawiamy historię o tym, jak firma White Point Partners zastosowała DocSend w branży nieruchomości w celu zarządzania swoimi transakcjami oraz zabezpieczenia inwestycji w nieruchomości.

Informacje o White Point

White Point Partners to prywatna firma inwestycyjna, która świadomie wprowadza innowacyjne podejście do branży nieruchomości. Jay Levell, Ryan Hanks i Erik Johnson założyli firmę w marcu 2014 roku, która, choć jest stosunkowo młoda, już teraz zmienia sposób inwestowania w nieruchomości. W skrócie koncentrują się na nabywaniu, rozwoju i repozycjonowaniu aktywów nieruchomościowych w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Specjalizują się w budownictwie wielorodzinnym i handlowo-usługowym, a także w przejęciach i przebudowach, które pomagają kształtować społeczności.

Jak udaje im się wykonać całą tę niesamowitą pracę? White Point korzysta z księgi transakcji. Czym jest księga transakcji? Jest to 15–40 stronicowy dokument zawierający szczegółowe informacje na temat transakcji, umowy oraz ryzyka i zwrotu z inwestycji.

Dlaczego księga transakcji jest ważna?

Księga transakcji, podobnie jak pitch deck, zawiera wiele zastrzeżonych informacji na temat firmy, inwestycji i przyszłych strategii. Czy wyobrażasz sobie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone, jeśli te informacje trafią w niepowołane ręce?

Księga transakcji jest podstawą transakcji inwestycyjnej. Jeśli chcesz w skuteczny sposób zamknąć transakcję, musisz wiedzieć, kto przegląda księgę transakcji i kto jest zainteresowany daną nieruchomością.

Należy mieć na uwadze, że księga transakcji to całkiem obszerny dokument. Te 15–40 stron może składać się na 12–35 MB. Niektóre klienty poczty elektronicznej mają problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail o takim rozmiarze.

W jaki sposób firma White Point wykorzystała DocSend do zarządzania swoimi księgami transakcji?

Na początku firma White Point wysyłała księgi transakcji do potencjalnych inwestorów za pośrednictwem poczty elektronicznej, co samo w sobie mogło powodować ból głowy. Ich klient poczty elektronicznej miał spore problemy z wysyłaniem tak dużych plików. Gdy w końcu udało się wysłać e-maila, nie mieli pojęcia, czy odbiorca faktycznie otworzył i przeczytał księgę transakcji. Co gorsza, nie mieli żadnej kontroli nad bezpieczeństwem swoich dokumentów — czy były przekazywane osobom, do których nie powinny trafić?

Dzięki DocSend firma White Point nie ma problemu z płynnym i bezpiecznym wysłaniem ksiąg transakcji. Nie trzeba dodawać dużych załączników do wiadomości e-mail — wystarczy wysłać łącze.

Łącza DocSend ułatwiają zabezpieczanie informacji zawartych w księgach transakcji. Jeśli ktoś niepowołany wejdzie w posiadanie ich księgi transakcji, mogą szybko wyłączyć dostęp do łącza za jednym kliknięciem.

Mając pewność, że informacje są bezpieczne, firma White Point może skupić swoją energię na zamknięciu transakcji. Diagnostyka DocSend eliminuje z tego procesu konieczność zgadywania: wiedza na temat tego, ile czasu inwestor poświęca na zapoznanie się z księgą transakcji, pozwala firmie White Point określić, w stosunku do kogo należy podjąć dalsze działania. Co więcej, kiedy jej pracownicy nawiązują kontakt z potencjalnym inwestorem, mogą dostosować przebieg rozmowy na podstawie tego, ile czasu spędza na poszczególnych stronach księgi transakcji. Wszystkie te informacje sprawiają, że komunikacja jest otwarta i przejrzysta, co pomaga dotrzymać terminów i pomyślnie zawrzeć transakcję.

“The only way to get these decks to people prior to DocSend, was emailing them. And once you do that, you lose all control. You don’t know who they’re forwarding them to, who’s seeing them. There is proprietary information in those decks, including future strategy. Emailing them takes away all secrecy.”
Jay Levell
Jay Levell
Partner, White Point Partners

Wprowadzanie innowacji technologicznych do branży nieruchomości wiąże się również z dodatkową kontrolą nad procesem inwestycyjnym i jego większym bezpieczeństwem. White Point używa DocSend do ochrony zastrzeżonych informacji w swoich księgach transakcji oraz do zarządzania czasem spędzonym na zamykaniu transakcji z inwestorami, dzięki czemu cały proces jest efektywny i bezproblemowy.

Dowiedz się więcej o firmie White Point, jej księgach transakcji oraz o tym, jak DocSend pasuje do jej wizji branży nieruchomości, zapoznając się z pełnym studium przypadku:

White Point — studium przypadku i księga transakcji