Kategorie

Prezentacja produktu

W jaki sposób założyciele firm pomyślnie pozyskują fundusze i podbijają zagraniczne rynki dzięki DocSend

Dowiedz się, jak założyciele na całym świecie osiągają sukces dzięki DocSend.

Czym jest DocSend?

Założyciele firm na całym świecie używają usługi Dropbox DocSend do porządkowania udostępnianych publicznie treści, ochrony poufnych dokumentów za pomocą szczegółowych uprawnień bezpieczeństwa i śledzenia zaangażowania w czasie rzeczywistym przy użyciu udostępnianych treści, takich jak prezentacje pitch deck. 

Pozyskiwanie funduszy ma dziś ogromne znaczenie, a bariery inwestycyjne są większe niż w ubiegłych latach. W tej sytuacji DocSend może pomóc założycielom nie tylko przetrwać, ale i świetnie prosperować. Funkcje takie jak zaawansowana analityka pozwalają pozyskiwać środki mądrzej dzięki priorytetowmu podejściu do właściwych inwestorów, proaktywnie śledzić zainteresowane funduszy venture capital i lepiej przygotować się na prezentacje produktowe, maksymalizując tym samym swoje szanse na sukces.

DocSend od dawna cieszy się zaufaniem założycieli firm na całym świecie, ponieważ pomaga im wznosić działalność na wyższy poziom. Informujemy, że od 23 czerwca 2023 r. usługa DocSend będzie dostępna w kilku dodatkowych językach, w tym: angielskim (USA), chińskim (uproszczonym i tradycyjnym), duńskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, szwedzkim i włoskim.

Skuteczne pozyskiwanie funduszy za pomocą DocSend

Założyciele pozyskali łącznie 19 miliardów dolarów finansowania, korzystając z rozwiązania DocSend. 

Śledzenie zainteresowania inwestorów udostępnionym im pitch deckiem jest niezbędne do pomyślnego pozyskania funduszy. DocSend pozwala korzystać z analizy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu założyciele firm mogą wiedzieć, kto przegląda ich prezentacje i na co poświęca najwięcej czasu.Następnie mogą optymalizować i udoskonalać swoje oferty w celu uzyskania maksymalnego efektu.

Firma Flow Networks używa DocSend jako kompleksowej platformy do pozyskiwania funduszy, od prezentacji pitch deck po podpisywanie umów SAFE

Łatwiejsze poruszanie się w dynamicznym świecie pozyskiwania funduszy

W ostatnich latach Pozyskiwanie funduszy przez startupy uległo znacznym zmianom. Mniej czasu poświęca się na przeglądanie pitch decków, a konkurencja o finansowanie znacznie się nasiliła. Założyciele firm muszą teraz opowiadać bardziej przekonujące i zwięzłe historie, aby przyciągnąć uwagę inwestorów w tym środowisku o wysokim popycie i niskiej podaży.

DocSend daje tu przewagę, ponieważ umożliwia tworzenie bardziej atrakcyjnych prezentacji. Wykorzystuje integrację z aplikacjami do obsługi multimediów i filmów oraz skuteczną optymalizację dzięki wglądowi w to, w jaki sposób inwestorzy angażują się i na czym najbardziej im zależy. Doświadczeni założyciele mogą pójść o krok dalej, budując spersonalizowany pokój danych dla inwestorów i zarządzając dostępem do niego, aby zapewnić, że właściwi inwestorzy będą mieć wgląd w odpowiednie informacje. Korzystając ze wszystkich tych narzędzi, założyciele mogą zapewnić potencjalnym inwestorom odpowiednie wrażenia, zwiększając tym samym swoje szanse na sukces. 

Bezpieczne wysyłanie i śledzenie dzięki kontroli udostępniania arkuszy kalkulacyjnych

Więcej informacji

Użycie wirtualnych pokojów danych do zwiększania szans na sukcesy biznesowe 

Dostępne w DocSend Wirtualne pokoje danych ułatwiają założycielom pozyskującym kapitał zarządzanie bezpieczeństwem, oferują zaawansowane analizy oraz zapewniają użytkownikom spersonalizowane, intuicyjne interfejsy. Wszystko to przy jednoczesnym pozyskiwaniu danych z interakcji, tak potrzebnych do podejmowania inteligentnych decyzji biznesowych. 

Zapotrzebowanie na nowoczesne pokoje danych ciągle rośnie. Z najnowszych danych wynika, że liczba nowo tworzonych pokoi rośnie z miesiąca na miesiąc o 28%. Pokazuje to, jak istotne jest posiadanie tych narzędzi w arsenale środków do pozyskiwania funduszy dla firmy. W tym stanie rzeczy założyciele wykorzystują pokoje danych, aby przygotować się na wzmożone badania due dilligence i kontrole inwestycyjne. Są również skłonni wprowadzać usprawnienia do procesu udostępniania niezbędnych dokumentów inwestorom i członkom zarządu, co ma sprzyjać ściślejszej współpracy w czasach niepewności. W dynamicznym środowisku pozyskiwania funduszy wirtualne pokoje danych stają się nieocenionym narzędziem dla założycieli firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność. 

Maor Investment wykorzystuje wirtualny pokój danych DocSend do pozyskiwania kapitału od komandytariuszy 

Platforma DocSend została uznana przez G2 za lidera wśród systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM)